Hub A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | W | Y | Z

cams/gkab Browsable HTML: E

Version of 2021-06-11:11H:32M:1623411126s

eʾiltu [BOND] (N)

4 instances

Normalized forms:eʾiltašu (-il-ta-šu₂); eʾiltu (-il-tu₄); iʾiltī (i-il-ti); iʾiltiya (il-ti-ia).

1. obligation (4x/100%)


ebbu [BRIGHT] (AJ)

11 instances

Normalized forms:ebba (eb-ba, eb₂-ba); ebbēk (e-bek); ebbēkma (e-bek-ma); ebbēku (eb-be₂-ku); ebbeti (eb-be₂-ti); ebbetu (eb-be₂-tu₂); ebbi (eb-bi); ebbūti (eb-bu-ti); ebbūtu (eb-bu-tu).

1. bright (3x/27%)

2. clean (1x/9%)

3. pure (7x/64%)


ebēbu [BE(COME) BRIGHT] (V)

10 instances

Normalized forms:lībib (ḪE₂.EN.SIKIL.LA, li-bi-ib); lībiba (li-bi-ba); lībibi (li-bi-bi); lītebbib (DADAG, ḪE₂.DADAG); lītebbibū (DADAG-MEŠ); lubbib (lu-bi-ib).

1. be(come) bright (2x/20%)

2. be(come) clean (4x/40%)

3. cleanse oneself (3x/30%)

4. purify (1x/10%)


ebēru [CROSS] (V)

17 instances

Normalized forms:ebēr (e-ber); ēbir (e-bir); ibbir (ib-bir); ībir (BAL, i-bir); ītibbiru (i-ti-ib-bi-ru); lībir (li-bir); tebber (te-ber); ušēbiramma (u₂-še-bi-ram-ma).

1. bring across (2x/12%)

2. cross (12x/71%)

3. crossing (N) (1x/6%)

4. extend (2x/12%)


ebēṭu [SWELL UP] (V)

2 instances

Written forms:it-te-nen-bi-ṭu; ub-bi-ṭu.

Normalized forms:ittenenbiṭū (it-te-nen-bi-ṭu); ubbiṭū (ub-bi-ṭu).

1. swell up (2x/100%)


ēbiru [CROSSER] (N)

1 instance

Written forms:e-bir.

Normalized forms:ēbir (e-bir).

1. crosser (1x/100%)


ebṭu [SWOLLEN] (AJ)

1 instance

Written forms:eb-ṭe-et-ma.

Normalized forms:ebṭetma (eb-ṭe-et-ma).

1. swollen (1x/100%)


ebūru [SUMMER] (N)

41 instances

Normalized forms:ebūr (BURU₁₄); ebūra (BURU₁₄); ebūri (BURU₁₄); ebūru (BURU₁₄, e-bu-ru, u₂BURU₁₄sar).

1. harvest (31x/76%)

2. seed(-corn) (1x/2%)

3. summer (9x/22%)


ēdāniš [ALONE] (AV)

1 instance

Written forms:e-da-niš.

Normalized forms:ēdāniš (e-da-niš).

1. alone (1x/100%)


eddēšû [CONSTANTLY SELF-RENEWING] (AJ)

4 instances

Normalized forms:eddeššû (ed-deš-šu₂-u); eddēšû (ed-de-šu-u, ed-de-šu-u₂, ed-deš-šu-u).

1. constantly self-renewing (4x/100%)


eddu [POINTED] (AJ)

4 instances

Written forms:ed-da; ed-de-et.

Normalized forms:eddā (ed-da); eddet (ed-de-et).

1. pointed (4x/100%)


edēdu [BE(COME) POINTED] (V)

1 instance

Written forms:id-du-ud-ma.

Normalized forms:iddudma (id-du-ud-ma).

1. do something quickly (1x/100%)


edēlu [SHUT] (V)

1 instance

Written forms:ut-ta-dal.

Normalized forms:uttadal (ut-ta-dal).

1. shut (1x/100%)


edēru [EMBRACE] (V)

4 instances

Normalized forms:īdiršumma (i-di-ir-šum-ma); innadrūma (in-na-ad-ru-ma); innanadrūma (in-na-an-ad-ru-ma); ītedir (i-te-di-ir).

1. embrace (4x/100%)


edēšu [BE(COME) NEW] (V)

9 instances

Normalized forms:edēš (e-deš); liddiš (li-di-); līteddiš (li-te-diš, li-te-ed-diš); luddiš (lu-ud-diš); uddaš (ud-da-aš₂); uddašu (GIBIL); udduš (ud-du-); ūtaddašu (u₂-ta-ad-da-šu).

1. be(com)ing new (N) (1x/11%)

2. renew (7x/78%)

3. renewing (N) (1x/11%)


edhu [COVERED WITH] (AJ)

2 instances

Written forms:e-di-iḫ.

Normalized forms:edih (e-di-iḫ).

1. spotted with (2x/100%)


ēdiš [ALONE] (AV)

1 instance

Written forms:e-diš.

Normalized forms:ēdiš (e-diš).

1. alone (1x/100%)


edlu [SHUT] (AJ)

5 instances

Normalized forms:edil (e-di-il); edlā (ed-la); edlūtu (ed-lu-tu₂, ed-lu-u-tu₂).

1. locked (5x/100%)


edpu [INFLATED] (AJ)

1 instance

Written forms:i-di-ip.

Normalized forms:idip (i-di-ip).

1. swollen (1x/100%)


edû [KNOW] (V)

34 instances

Normalized forms:edê (ZU); edû (ZUu₂); īde (ZU, i-de, i-de-e); īdi (i-di); īdû (i-du-u₂); tīdē (ti-de-e); tīde (ti-i-de); tīdû (ZUu₂, ti-du-u₂); ulteddû (ul-te-ed-du-u); ušēdi (u₂-še-e-di).

1. know (30x/88%)

2. knowing (N) (4x/12%)


edullû [(AN ADMINISTRATIVE BUILDING?)] (N)

1 instance

Written forms:e-dul-la.

Normalized forms:edullâ (e-dul-la).

1. (an administrative building?) (1x/100%)


egerrû [UTTERANCE] (N)

9 instances

Normalized forms:egerrâ (INIM.GAR); egerrâšu (e-ger-ra-šu₂); egerrê (e-ger-e); egerrêšu (INIM.GAR-šu₂); egerrû (INIM.GAR); egerrûya (INIM.GAR-u₂-a, e-ger-ru-u₂-a).

1. ominous utterance (1x/11%)

2. reputation (3x/33%)

3. utterance (5x/56%)


egēru [LIE ACROSS] (V)

1 instance

Written forms:i-tag-gar-ma.

Normalized forms:itaggarma (i-tag-gar-ma).

1. be(come) twined (1x/100%)


egītu [NEGLIGENCE] (N)

1 instance

Written forms:e-gi-ti.

Normalized forms:egīti (e-gi-ti).

1. negligence (1x/100%)


egizaggû [(AN ORNAMENTAL STONE)] (N)

4 instances

Written forms:na₄IGI.ZAG₃.GA₂.

Normalized forms:egizaggû (na₄IGI.ZAG₃.GA₂).

1. (an ornamental stone) (4x/100%)


egû [BE(COME) LAZY] (V)

4 instances

Written forms:te-eg-gi.

Normalized forms:teggi (te-eg-gi).

1. be(come) negligent (4x/100%)


ēkâ [WHERE?] (AV)

2 instances

Written forms:e-ka-a.

Normalized forms:ēkâ (e-ka-a).

1. where? (2x/100%)


ēkallu [PALACE] (N)

57 instances

Normalized forms:ēkal (E₂.GAL); ēkalla (E₂.GAL); ēkallašu (E₂.GAL-šu₂); ēkallāteka (E₂.GAL-MEŠ-ka); ēkalli (E₂.GAL, E₂.GALli₃, ME.NI [bāb ēkalli]); ēkalliš (E₂.GALliš); ēkallišu (E₂.GAL-šu₂); ēkalliya (E₂.GAL-ia₅); ēkallu (E₂.GAL).

1. palace (57x/100%)


ēkallû [PALACE OFFICIAL] (N)

1 instance

Written forms:e-kal-lu-u.

Normalized forms:ēkallû (e-kal-lu-u).

1. palace official (1x/100%)


ekdu [WILD] (AJ)

1 instance

Written forms:ek-du-ti.

Normalized forms:ekdūti (ek-du-ti).

1. fierce (1x/100%)


ekdūtu [SLANDER] (N)

1 instance

Written forms:ek-du-ti-ia.

Normalized forms:ekdūtiya (ek-du-ti-ia).

1. slander (1x/100%)


ekēdu [(MEANING UNCLEAR)] (V)

2 instances

Written forms:uk-ku-du.

Normalized forms:ukkudu (uk-ku-du).

1. reviling (N) (2x/100%)


ekēku [SCRATCH] (V)

3 instances

Written forms:e-ge-gi; e-ke-ka; ig-gi-ig.

Normalized forms:egēgi (e-ge-gi); ekēka (e-ke-ka); iggig (ig-gi-ig).

1. scratch (1x/33%)

2. scratching (N) (2x/67%)


ekēlu [BE(COME) DARK] (V)

1 instance

Written forms:ek-kil.

Normalized forms:ekkil (ek-kil).

1. be(come) sombre (1x/100%)


ekēmu [REMOVE] (V)

4 instances

Written forms:e-kim-ma-ni; i-ki-mu; i-kim-šu₂; KAR.

Normalized forms:ēkimanni (e-kim-ma-ni); īkimšu (i-kim-šu₂); īkimu (i-ki-mu); innekim (KAR).

1. remove (1x/25%)

2. take away (3x/75%)


ekēpu [COME CLOSE] (V)

1 instance

Written forms:i-ku-pu-ma.

Normalized forms:īkupūma (i-ku-pu-ma).

1. come close (1x/100%)


ēkīam [WHERE?] (AV)

1 instance

Written forms:e-ki-a-am.

Normalized forms:ēkīam (e-ki-a-am).

1. where? (1x/100%)


ekketu [ITCHING] (N)

3 instances

Written forms:ek-ke-tu₂; ek-ke-tu₄; SA.GU₂.

Normalized forms:ekketu (SA.GU₂, ek-ke-tu₂, ek-ke-tu₄).

1. itching (3x/100%)


ekletu [DARKNESS] (N)

5 instances

Written forms:ek-le-ti; ek-le-tu₂; ek-let; KUKKU₂.

Normalized forms:eklet (ek-let); ekleti (KUKKU₂, ek-le-ti); ekletu (ek-le-tu₂).

1. darkness (5x/100%)


ekliš [GLOOMILY] (AV)

1 instance

Written forms:ek-liš.

Normalized forms:ekliš (ek-liš).

1. gloomily (1x/100%)


eklu [DARK] (AJ)

4 instances

Written forms:e-ki-il; ek-let.

Normalized forms:ekil (e-ki-il); eklet (ek-let).

1. dim (3x/75%)

2. gloomy (1x/25%)


ekmu [TAKEN AWAY] (AJ)

3 instances

Written forms:e-ki-is-su; ek-me-et; KARim.

Normalized forms:ekim (KARim); ekissu (e-ki-is-su); ekmet (ek-me-et).

1. stunted (1x/33%)

2. taken away (2x/67%)


ēkurru [TEMPLE] (N)

8 instances

Written forms:E₂.KUR; E₂.KUR-MEŠ.

Normalized forms:ēkurra (E₂.KUR); ēkurrāti (E₂.KUR-MEŠ); ēkurrātu (E₂.KUR-MEŠ); ēkurri (E₂.KUR).

1. chapel (2x/25%)

2. sanctuary (2x/25%)

3. temple (4x/50%)


ela [APART FROM] (PRP)

4 instances

Written forms:e-la.

Normalized forms:ela (e-la).

1. apart from (2x/50%)

2. without (2x/50%)


elāniš [ABOVE] (AV)

1 instance

Written forms:e-la-niš.

Normalized forms:elāniš (e-la-niš).

1. up (1x/100%)


elat [BEYOND] (PRP)

5 instances

Written forms:e-lat.

Normalized forms:elat (e-lat).

1. above (4x/80%)

2. in addition (1x/20%)


elēhu [STREW] (V)

1 instance

Written forms:u₂-tal-liḫ.

Normalized forms:ūtallih (u₂-tal-liḫ).

1. adorn (1x/100%)


elēlu [BE(COME) PURE] (V)

11 instances

Normalized forms:līlil (li-lil); līlilanni (KU₃-an-ni); lillilūka (lil-li-lu-ka); tēlil (te-lil₂); tullal (tul₂-lal, tul₂-lal₂); tullalšu (tul₂-lal-šu); ullulu (KU₃.GA); ulullu (KU₃.GA); ūtallil (u₂-tal-lil).

1. be purified (1x/9%)

2. be(come) pure (2x/18%)

3. purify oneself (1x/9%)

4. purify (5x/45%)

5. purifying (N) (2x/18%)


elēnû [UPPER ONE] (N)

2 instances

Written forms:e-le-nu-te.

Normalized forms:elēnûte (e-le-nu-te).

1. superior person (2x/100%)


elēnu [ABOVE] (AV)

21 instances

Normalized forms:elēn (e-le-en); elēna (e-le-na); elēnu (AN.TA, AN.TAnu, UGUnu); elēnuš (e-le-nu-); elēnuššu (e-le-nu--šu₂).

1. above (6x/29%)

2. above (PRP) (5x/24%)

3. beyond (PRP) (1x/5%)

4. in addition to (PRP) (1x/5%)

5. upwards (8x/38%)


eleppu [SHIP] (N)

5 instances

Written forms:e-lep-šu₂; gišMA₂.

Normalized forms:elep (gišMA₂); eleppi (gišMA₂); eleppu (gišMA₂); elepšu (e-lep-šu₂).

1. boat (3x/60%)

2. ship (2x/40%)


elēṣu [SWELL] (V)

4 instances

Normalized forms:ulluṣ (ul-lu-uṣ); ulluṣu (ul-lu-ṣu); ūtallaṣ (u₂-ta-la-aṣ).

1. be made joyful (2x/50%)

2. making rejoice (N) (1x/25%)

3. rejoicing (N) (1x/25%)


eli [ON] (PRP)

89 instances

Normalized forms:el (el); eli (UGU, e-li); elika (UGU-ka); eliša (UGU-ša₂); elišu (UGU-šu₂, e-li-šu, e-li-šu₂); eliya (UGU-ia, UGU-ia₅); elkun (el-ku-un); elu (e-lu).

1. above (2x/2%)

2. against (9x/10%)

3. around (1x/1%)

4. concerning (1x/1%)

5. for (1x/1%)

6. more than (8x/9%)

7. on account of (1x/1%)

8. on (27x/30%)

9. over (31x/35%)

10. to (6x/7%)

11. until (2x/2%)


eliš [ABOVE] (AV)

18 instances

Written forms:AN.TA; e-liš.

Normalized forms:eliš (AN.TA, e-liš).

1. above (17x/94%)

2. above (PRP) (1x/6%)


elītu [THAT WHICH IS ABOVE] (N)

8 instances

Normalized forms:elât (e-lat); elâti (e-la-a-ti, e-la-a-ti₃); elâtu (e-la-a-tu₂); eliāt (e-li-a-at); elītu (AN.TAtu₄, e-li-tu₄).

1. that which is above (1x/13%)

2. upper part (4x/50%)

3. upper world (3x/38%)


elkulla [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

12 instances

Normalized forms:elikul (eli-kul); elikulla (u₂eli-kul-la); elikullu (eli-kul-lu₄); elkulla (u₂el-kul-la); elkullu (u₂el-kul-lu₄).

1. (a medicinal plant) (12x/100%)


ellilūtu [POWER OF ELLIL] (N)

3 instances

Normalized forms:ellilūtu (dEN.LIL₂u₂-tu₂); illilūti (il-li-lu-ti).

1. divine supremacy (1x/33%)

2. power of Ellil (2x/67%)


ellu [PURE] (AJ)

68 instances

Normalized forms:elil (e-lil); ella (KU₃, SIKIL); ellat (el-lat); ellati (KU₃.GA); ellēku (KU₃ku, el-le-ku); ellēkuma (el-le-ku-ma); ellet (el-let); elleta (el-le-ta); ellete (KU₃te); ellēti (KU₃.GA, el-le-e-ti); elleti (KU₃, KU₃ti, KU₃ti₃.GA, el-le-ti); ellētu (el-le-tu); elletu (KU₃le-tu₂, KU₃tu, el-le-tu, el-le-tu₂, el-le-tu₄); elli (KU₃, el-li, el-li₃); ellī (e-li); ellu (KU₃, SIKIL.LA, el-lu); ellūti (KU₃, KU₃-MEŠ, KU₃ti₃, el-lu-ti); ellūtu (KU₃tu, el-lu-tu).

1. pure (68x/100%)


ellu [SESAME OIL] (N)

1 instance

Written forms:I₃.GIŠ.

Normalized forms:ella (I₃.GIŠ).

1. sesame oil (1x/100%)


elû [GO UP] (V)

98 instances

Normalized forms:alê (a-le-e); ēlâ (e-la-a); elâšunu (e-la-šu₂-nu); elē (E₁₁); elê (e-le-e); elî (e-li-i); elima (e-li-ma); elîšu (E₁₁-šu₂); ellâ (e-la-a); ellima (E₁₁-ma); ellūma (e-lu-ma); ēteli (e-te-li); etellû (e-te-el-lu-u₂); ētelû (e-te-lu-u₂); ētenellima (IL-ma, e-te-ne-li-ma); ētuli (e-tu-li); īlâ (Ea, i-la-a); illâ (NIM-MEa, il-la, il-la-a, il-la-); illi (DU₆.E₃, E₁₁, il-li); illima (E₁₁-ma, NIM-ma); īlû (E₁₁, E₁₁-MEŠ, i-lu-u₄); īlûni (E₁₁-MEŠ-ni); ītelu (i-te-lu); ītelû (i-te-lu-u₂); lītelli (li-tel-li); lūlima (lu-li-ma); lušēlânni (lu-še-la-an-ni); lušēlika (lu-še-li-ka); nīlû (ni-lu-u₂); šūlî (šu-li-i); tellâ (tel-la-a); tellî (te-li-i); tellima (NIM-ma); tēlû (E₁₁.A); tušēlama (E₁₁-ma); ulla (NIM); ulli (ul-li); ullû (ul-lu-u); ullûšunu (ul-lu-u₂-šu-nu); ušēli (u₂-še-li); ušellâ (u₂-še-la, u₂-še-la-a); ušellû (u₂-še-el-lu-u₂); ušellûma (u₂-še-el-lu-u₂-ma); ušēlma (u₂-šelel-ma); uštēli (-te-li); utullika (u₂-tul-li-ka).

1. arise (10x/10%)

2. being raised (N) (2x/2%)

3. climb up (9x/9%)

4. come out (1x/1%)

5. coming up (N) (1x/1%)

6. elevate (1x/1%)

7. extol (3x/3%)

8. go up (27x/28%)

9. going up (N) (7x/7%)

10. mount (sexually) (1x/1%)

11. raise (10x/10%)

12. raising (N) (1x/1%)

13. remove (13x/13%)

14. rise up (2x/2%)

15. rise (7x/7%)

16. rising (N) (1x/1%)

17. send up (1x/1%)

18. subtract (1x/1%)


elû [HIGH] (AJ)

1 instance

Written forms:e-lu-u₂.

Normalized forms:elû (e-lu-u₂).

1. landed (1x/100%)


elû [UPPER] (AJ)

4 instances

Written forms:AN.TA; e-li-ta; e-lu-u₂.

Normalized forms:elīta (e-li-ta); elītu (AN.TA); elû (e-lu-u₂).

1. upper (4x/100%)


ēm [WHATEVER] (XP)

26 instances

Written forms:e-ma.

Normalized forms:ēma (e-ma).

1. each (8x/31%)

2. whatever (2x/8%)

3. whenever (2x/8%)

4. wherever (14x/54%)


emdu [IMPOSED] (AJ)

2 instances

Written forms:en-da; en-du.

Normalized forms:endā (en-da); endū (en-du).

1. taking refuge in (1x/50%)

2. touching (1x/50%)


emēdu [LEAN ON] (V)

47 instances

Normalized forms:ēmessu (e-me-su); endīma (en-di-ma); īmid (i-mid); īmidma (i-mid-ma); īmiduni (i-mi-du-ni); immid (im-mid); innemid (); innemidma (-ma); innendâ (a); innendu (u₂); innendû (in-ne₂-en-du); innendūma (in-nen-du-ma); innenmid (in-nen-mid); ittēmidū (it-te₉-mi-du); ittenmidū (it-ten-mi-du); nīmeda (ni-me-da); tēmedanni (te-me-dan-ni); tuštemmid (tuš-te-em-mi-id).

1. be(come) stationary (27x/57%)

2. come together (2x/4%)

3. impose (5x/11%)

4. inflict (1x/2%)

5. install (1x/2%)

6. lean on (1x/2%)

7. make contact (1x/2%)

8. meet (1x/2%)

9. mix (1x/2%)

10. settle (2x/4%)

11. take refuge (1x/2%)

12. touch (4x/9%)


emēmu [BE(COME) HOT] (V)

6 instances

Normalized forms:emēmišu (KUM₂mi-šu₂); ēmim (KUM₂im); immim (KUM₂im); immimma (KUM₂-ma); tummam (KUM₂.KUM₂am).

1. be(come) feverish (3x/50%)

2. be(come) hot (1x/17%)

3. becoming feverish (N) (1x/17%)

4. heat up (1x/17%)


emēqu [BE(COME) WISE] (V)

4 instances

Normalized forms:imêq (i-me-eq); lištēmeqūinni (liš-te-me-qu-in-ni); lištēmeqūni (liš-te-me-qu-ni); lištēmeqūnu (liš-te-me-qu-nu).

1. be(come) wise (1x/25%)

2. pray devoutly (3x/75%)


emēru [SWELL] (V)

1 instance

Written forms:e-me-ri.

Normalized forms:emēru (e-me-ri).

1. swelling (N) (1x/100%)


emētu [MOTHER-IN-LAW] (N)

2 instances

Written forms:e-me-tu₄.

Normalized forms:emētu (e-me-tu₄).

1. mother-in-law (2x/100%)


emmu [HOT] (AJ)

5 instances

Written forms:KUM₂; KUM₂-ma.

Normalized forms:ēm (KUM₂); emmā (KUM₂-ma); emmi (KUM₂).

1. feverish (4x/80%)

2. hot (1x/20%)


emqu [WISE ONE] (N)

1 instance

Written forms:en-qu.

Normalized forms:enqu (en-qu).

1. wise one (1x/100%)


emšu [LOWER BODY] (N)

4 instances

Written forms:em-ši-ša₂.

Normalized forms:emšiša (em-ši-ša₂).

1. abdomen (4x/100%)


emūqu [STRENGTH] (N)

12 instances

Normalized forms:emūq (e-muq); emūqa (e-mu-qa); emūqam (e-mu-qam); emūqān (e-mu-qan); emūqāšu (e-mu-qa-šu, e-mu-qa-šu₂); emūqī (e-mu-qi₂); emūqi (A₂.KAL); emūqīšu (e-mu-qi₂-šu₂); emūqu (e-mu-qu).

1. strength (12x/100%)


emūtu [RELATIVES BY MARRIAGE] (N)

1 instance

Written forms:e-mu-tu₂.

Normalized forms:emūtu (e-mu-tu₂).

1. marriage ceremony (1x/100%)


enēnu [GRANT FAVOUR] (V)

2 instances

Written forms:i-nu-nam-ma.

Normalized forms:īnunamma (i-nu-nam-ma).

1. be(come) favourable (2x/100%)


enēnu [PUNISH] (V)

1 instance

Written forms:e-ne₂-na.

Normalized forms:enēna (e-ne₂-na).

1. punishing (N) (1x/100%)


enēqu [SUCK] (V)

1 instance

Written forms:i-ni₇-qu.

Normalized forms:inniqu (i-ni₇-qu).

1. suck (1x/100%)


enēšu [BE(COME) WEAK] (V)

5 instances

Written forms:e-ne-; SIG; u₂-tan-niš; un-na-.

Normalized forms:enēš (e-ne-); īniš (SIG); unnaš (un-na-); ūtanniš (u₂-tan-niš).

1. be(come) weak (1x/20%)

2. dilapidating (N) (1x/20%)

3. weaken (3x/60%)


engisû [(A STONE)] (N)

5 instances

Normalized forms:engisû (na₄EN.GI.SA₆, na₄IGI.GI.ŠA₆).

1. (a stone) (5x/100%)


ēniqu [SUCKLING] (N)

1 instance

Written forms:e-niq.

Normalized forms:ēniq (e-niq).

1. suckling (1x/100%)


eništu [WEAK ONE] (N)

1 instance

Written forms:e-niš-tu₂.

Normalized forms:eništu (e-niš-tu₂).

1. weak one (1x/100%)


enna [NOW] (AV)

1 instance

Written forms:en-na.

Normalized forms:enna (en-na).

1. now (1x/100%)


ennēnu [(A KIND OF CEREAL)] (N)

3 instances

Written forms:šeIN.NU.ḪA; šeIN.NU.ḪU.

Normalized forms:ennēni (šeIN.NU.ḪA, šeIN.NU.ḪU).

1. (a kind of cereal) (3x/100%)


ennenu [ALWAYS MERCIFUL] (AJ)

1 instance

Written forms:en-ne₂-ne₂-e-ti.

Normalized forms:ennenēti (en-ne₂-ne₂-e-ti).

1. always merciful (1x/100%)


ennettu [SIN] (N)

2 instances

Written forms:en-net; en-nit-ta-šu₂.

Normalized forms:ennet (en-net); ennittašu (en-nit-ta-šu₂).

1. punishment (1x/50%)

2. sin (1x/50%)


enšu [WEAK] (AJ)

2 instances

Written forms:en-še-ku; en-šu-ti.

Normalized forms:enšēku (en-še-ku); enšūti (en-šu-ti).

1. weak (2x/100%)


enšu [WEAK ONE] (N)

2 instances

Written forms:en-su; en-ši.

Normalized forms:ensu (en-su); enši (en-ši).

1. weak one (2x/100%)


entu [HIGH PRIESTESS] (N)

2 instances

Written forms:munusDINGIR; NIN.DINGIR.RA.

Normalized forms:enta (munusDINGIR); entu (NIN.DINGIR.RA).

1. high priestess (2x/100%)


enu [LORD] (N)

2 instances

Written forms:EN.NA; lu₂EN.NA.

Normalized forms:eni (EN.NA); enu (lu₂EN.NA).

1. high priest(ess) (2x/100%)


enû [CHANGE] (V)

6 instances

Normalized forms:eʾnê (-ne₂-e); innenni (BAL); innennû (BALu, BALu₂, in-nen-nu-u₂).

1. change (3x/50%)

2. changing (N) (1x/17%)

3. revoke (2x/33%)


enūtu [LORDSHIP] (N)

1 instance

Written forms:e-nu-us-su.

Normalized forms:enūssu (e-nu-us-su).

1. lordship (1x/100%)


enzu [GOAT] (N)

1 instance

Written forms:en-zu.

Normalized forms:enzu (en-zu).

1. goat (1x/100%)


epēru [FEED] (V)

1 instance

Written forms:li-pi-ir-ma.

Normalized forms:līpirma (li-pi-ir-ma).

1. provide (1x/100%)


eperu [EARTH] (N)

16 instances

Normalized forms:eper (SAḪAR); eperī (SAḪAR); eperi (SAḪAR, e-pe-ri); eperu (e-pe-ru); epir (e-pir); epra (ep-ra); eprašu (ep-ra-šu₂); eprī (SAḪAR-ḪI.A); ipir (i-pi-ir).

1. dust (9x/56%)

2. earth (7x/44%)


epēšu [DO] (V)

156 instances

Normalized forms:epēš (DU₃, e-peš); epēša (e-pe-ša₂); epēšu (DU₃, e-pe-šu); epēšumma (DIM₂-ma, DU₃-ma); eppuš (e-pu-); epšāma (ep-ša₂-ma); epšūninni (ep-šu₂-ni-ni); ēpuš (DU₃, e-pu-); epuš (e-pu-); ēpuški (e-pu--ki); ēteppušu (e-te-ep-pu-šu); iepēš (DU₃); inneppušū (in-ne₂-ep₂-pu-šu₂); innepussu (DU₃-su); ippeš (DU₃); ippuš (DU₃, DU₃, ip-pu-); ippušma (DU₃-ma, DU₃-ma); ippušū (ip-pu-šu₂); ippušu (DU₃, i-ip-pu-šu₂, ip-pu-šu₂); īpussu (DU₃us₂-su); īpuš (DU₃, DU₃, i-pu-); ipuš (i-pu-); īpušanni (i-pu-ša₂-an-ni); īpušma (DU₃-ma, DU₃-ma, i-pu--ma); īpušu (DU₃, DU₃šu₂, i-pu-šu); īpušūma (i-pu-šu-ma); īteneppeš (DU₃.DU₃); īteppušu (i-te-ep-pu-šu); ītepuš (i-te-pu-); ītepušū (i-te-pu-šu); ittenpuš (it-ten-pu-); līpuš (li-pu-); līpuša (li-pu-ša₂); līpušma (li-pu--ma); līpušū (li-pu-šu); līteppuš (li-te-ep-pu-); līteppušu (li-te-ep-pu-šu); lītepšū (li-te-ep-šu₂); lūpuš (lu-pu-); lūpušma (lu-pu--ma); luštēpišma (lu--te-pi--ma); nippuš (ni-ip-pu-); nīpuš (ni-pu-); teppešma (DIM₂-ma, DU₃-ma); teppuš (DU₃, tep-pu-); teppušu (te-ep-pu-šu₂); tēteneppešma (DU₃.DU₃-ma); tētepšu (DU₃šu₂, te-te-ep-šu₂); tušēpišī (tu-še-pi-ši).

1. appoint (1x/1%)

2. build (22x/14%)

3. building (N) (3x/2%)

4. do (44x/28%)

5. doing (N) (7x/4%)

6. exercise (6x/4%)

7. exercising (N) (1x/1%)

8. make (33x/21%)

9. offer (1x/1%)

10. perform (28x/18%)

11. performing (N) (2x/1%)

12. serve (1x/1%)

13. work on (1x/1%)

14. work (6x/4%)


epinnu [(SEED) PLOUGH] (N)

3 instances

Written forms:gišAPIN.

Normalized forms:epinna (gišAPIN); epinnu (gišAPIN).

1. (seed) plough (3x/100%)


epištu [DEED] (N)

15 instances

Normalized forms:epšessu (DU₃-su); epšēt (ep-šet); epšēti (NIG₂.DIM₂.DIM₂.MA, ep-še-e-ti, ep-še-ti); epšētikunu (ep-še-ti-ku-nu); epšētuš (ep-še-tuš); epšētušu (ep-še-tu-šu₂).

1. action (3x/20%)

2. deed (5x/33%)

3. ritual (1x/7%)

4. treatment (4x/27%)

5. work (2x/13%)


ēpištu [SORCERESS] (N)

1 instance

Written forms:e-piša-tu-u₂-a.

Normalized forms:ēpišātuya (e-piša-tu-u₂-a).

1. sorceress (1x/100%)


ēpišu [DOER] (N)

9 instances

Normalized forms:ēpiš (e-piš); ēpišīya (e-pi-ši-ia); ēpišu (e-pi-šu₂); ēpišūya (e-piš-u₂-a).

1. builder (2x/22%)

2. doer (3x/33%)

3. maker (1x/11%)

4. sorceror (3x/33%)


eppešu [CLEVER] (AJ)

3 instances

Written forms:ep-pe-šet.

Normalized forms:eppešet (ep-pe-šet).

1. clever (3x/100%)


eppešu [CLEVER ONE] (N)

2 instances

Written forms:ep-peš.

Normalized forms:eppeš (ep-peš).

1. clever one (2x/100%)


epqēnu [(A SKIN COMPLAINT)] (N)

1 instance

Written forms:ep-qe₂-en-na.

Normalized forms:epqenna (ep-qe₂-en-na).

1. (a skin complaint) (1x/100%)


eprūtu [COVERING?] (N)

1 instance

Written forms:ep-ru-ti.

Normalized forms:eprūti (ep-ru-ti).

1. covering? (1x/100%)


epšu [BUILT] (AJ)

2 instances

Written forms:DU₃šu₂-šu; ep-šu-.

Normalized forms:epšūš (ep-šu-); epšūšu (DU₃šu₂-šu).

1. performed (2x/100%)


epû [BAKED] (AJ)

2 instances

Written forms:KI.LIB; KILIB.BA.

Normalized forms:epâ (KILIB.BA); epî (KI.LIB).

1. baked (2x/100%)


ēpû [BAKER] (N)

1 instance

Written forms:lu₂NINDA.

Normalized forms:ēpû (lu₂NINDA).

1. baker (1x/100%)


epuštu [DEED] (N)

38 instances

Written forms:DU₃.DU₃; DU₃.DU₃-BI.

Normalized forms:epušta (DU₃.DU₃); epuštašu (DU₃.DU₃-BI).

1. ritual (38x/100%)


eqēqu [PARALYSE] (V)

1 instance

Written forms:i-te-niq₂-qi₂-iq.

Normalized forms:iteniqqiq (i-te-niq₂-qi₂-iq).

1. paralyse (1x/100%)


eqlu [FIELD] (N)

42 instances

Normalized forms:eqel (A.ŠA₃, GANA₂); eqla (A.ŠA₃.GA); eqlātušunu (A.ŠA₃-MEŠ-šu₂-nu); eqlētu (GANA₂ki-ḪI.A); eqli (A.ŠA₃, GANA₂, GI.ZU.LUM.MA [kurṣipti eqli], LAG.A.ŠA₃.GA [kirbān eqli], u₂LAG.A.ŠA₃.GA [kirbān eqli]); eqlika (A.ŠA₃-ka); eqlišu (A.ŠA₃-šu₂); eqlu (A.ŠA₃, GANA₂).

1. area (10x/24%)

2. field (31x/74%)

3. terrain (1x/2%)


eqû [ANOINT] (V)

14 instances

Normalized forms:līteneqqi (li-te-ne-qi₂); teqqi (MAR, te-eq-qi₂); ūtaqqa (u₂-taq-qa); ūtaqqi (u₂-taq-qi₂).

1. anoint (8x/57%)

2. paint (5x/36%)

3. smear (1x/7%)


erbe [FOUR] (NU)

17 instances

Normalized forms:erba (er-ba); erbe (LIMMU₂); erbetta (er-be₂-ta); erbetti (4()-BA, SILA.KA.LIMMU₂.BA [sūq erbetti], SILA.LIM₂.MA [sūq erbetti], SILA.LIM₂ti [sūq erbetti], UB.DA.LIMMU₂.BA [kibrāt erbetti], er-bet-ti); erbettu (er-be₂-tu).

1. four (17x/100%)


erbu [ENTRANCE] (N)

54 instances

Normalized forms:erbi (KU₄); erbū (er-bu); erbu (er-bu); ereb (20.SIG [ereb šamši], e-reb, dUTU.KU₄.KU₄ [ereb šamši], dUTU.ŠU₂ [ereb šamši], dUTU.ŠU₂.A [ereb šamši], ŠU₂); iribšunu (i-rib-šu₂-nu).

1. entrance (50x/93%)

2. gifts (1x/2%)

3. income (3x/6%)


erbû [LOCUST] (N)

8 instances

Normalized forms:aribû (a-ri-bu); erabê (e-ra-be₂-e); erbî (BURU₅-ḪI.A); erbû (BURU₅, BURU₅-ḪI.A).

1. locust (8x/100%)


ereb šamši [SUNSET] (N)

50 instances

Normalized forms:ereb šamši (20.SIG, e-reb dUTUši, e-reb dšam-ši, e-reb šam-ši, dUTU.KU₄.KU₄, dUTU.ŠU₂, dUTU.ŠU₂.A, ŠU₂ 20).

1. sunset (50x/100%)


erēbu [ENTER] (V)

166 instances

Normalized forms:erēbi (e-re-bi); erēbišu (KU₄-šu₂, e-re-bi-šu₂); erēbiya (e-re-bi-ia); erēbu (KU₄.RA); errabamma (e-rab-am-ma); errebūšu (KU₄šu₂); errub (er-ru-ub); errubu (er-ru-bu); ērub (e-ru-ub); erubma (e-ru-ub-ma); erumma (e-ru-um-ma); ērumma (e-ru-um-ma); irrub (KU₄, KU₄ub, ir-ru-ub); irrubma (KU₄-ma, KU₄ub-ma); irrubū (KU₄); irrubu (KU₄, KU₄bu, i-ru-bu); irrubūma (KU₄-MEŠ-ma); irrubūni (KU₄-MEŠni); īrub (KU₄, KU₄ub, i-ru-ub); īrubma (KU₄-ma); īrubū (KU₄-MEŠ); īrubu (KU₄); īrubūma (i-ru-bu-ma); īrumma (i-ru-um-ma); ītarab (i-ta-rab); īterbūma (i-ter-bu-ma); īterub (i-te-ru-ub); lišēribū (li-še-ri-bu); lišēribūšu (li-še-ri-bu-šu₂); lūrubamma (lu-ru-ba-am-ma); lušēribanni (lu-še-rib-an-ni); lušēribka (lu-še-rib-ka); šūribi (šu-ri-bi); terrub (te-ru-ub); terrubma (KU₄-ma); terrubu (te-ru-bu); tērubuma (KU₄-ma); tušerreba (tu-šer₃-re-ba); tušerrebma (KU₄-ma); tušerrebšu (tu-še-reb-šu₂); ušērib (u₂-še-rib); ušēriba (u₂-še-ri-ba); ušerreb (KU₄, KU₄eb); ušerrebu (KU₄); uštēriba (-te-ri-ba).

1. arrive (1x/1%)

2. bring in (12x/7%)

3. enter (127x/77%)

4. entering (N) (13x/8%)

5. penetrate (2x/1%)

6. repeatedly enter (8x/5%)

7. return (2x/1%)

8. set (1x/1%)


erēbu [RAVEN] (N)

6 instances

Normalized forms:arēbu (a-re-bu); erēbi (BURU₅mušen, UGAmušen); herēb (ḫe-re-ebmušen).

1. raven (6x/100%)


erēnu [CEDAR] (N)

39 instances

Normalized forms:erēna (e-re-na, gišEREN, giše-re-na); erēni (EREN, EREN.NA, e-re-ni, gišEREN, gišEREN.NA, gišere-ni); erēnu (EREN, ere-nu, gišEREN); erīni (gišeri-ni).

1. cedar (39x/100%)


erēpu [CLOUD OVER] (V)

5 instances

Written forms:i-ru-up; ŠU₂; ŠU₂up.

Normalized forms:īrup (i-ru-up, ŠU₂, ŠU₂up).

1. cloud over (4x/80%)

2. grow dark (1x/20%)


ereqqu [CART] (N)

1 instance

Written forms:gišMAR.GID₂.DA.

Normalized forms:ereqqu (gišMAR.GID₂.DA).

1. cart (1x/100%)


erēru [BE(COME) PARCHED] (V)

1 instance

Written forms:ir-ru-ur.

Normalized forms:irrur (ir-ru-ur).

1. be(come) parched (1x/100%)


erēru [BE(COME) PARCHED?] (V)

2 instances

Written forms:tur-ar₂.

Normalized forms:turrar (tur-ar₂).

1. parch (2x/100%)


erēšu [REQUEST] (V)

16 instances

Normalized forms:erēši (e-re-ši); errišu (er-ri-šu₂); innerriš (URU₄); irreš (URU₄); irrissu (URU₄-BI, URU₄-su); ītenerriš (URU₄-MEŠ, URU₄-MEŠ, URU₄.URU₄); terriš (te-riš); terrišā (te-ri-ša₂); terrišu (te-ri-šu₂, ter-ri-šu₂); tēterišu (te-te-ri-šu₂).

1. crave (1x/6%)

2. request (8x/50%)

3. requesting (N) (2x/13%)

4. wish (5x/31%)


erēšu [SOW] (V)

4 instances

Written forms:e-re-ši; i-re-; i-reš.

Normalized forms:erēši (e-re-ši); īreš (i-re-, i-reš).

1. cultivating (N) (1x/25%)

2. sow (3x/75%)


ērib bīti [TEMPLE-ENTERER] (N)

17 instances

Normalized forms:ērib bīti (lu₂KU₄.E₂); ēribū bīti (lu₂KU₄.E₂, lu₂KU₄.E₂-MEŠ).

1. temple-enterer (17x/100%)


ēribu [ENTERER] (N)

17 instances

Normalized forms:ērib (lu₂KU₄.E₂ [ērib bīti, ēribū bīti]); ēribū (lu₂KU₄.E₂ [ērib bīti, ēribū bīti], lu₂KU₄.E₂-MEŠ [ēribū bīti]).

1. enterer (17x/100%)


erimtu [COVER(ING)] (N)

1 instance

Written forms:e-rim-tu₂.

Normalized forms:erimtu (e-rim-tu₂).

1. cover(ing) (1x/100%)


erištu [DEMAND] (N)

3 instances

Written forms:e-riš-ti; KAMtu₄.

Normalized forms:erišti (e-riš-ti); erištu (KAMtu₄).

1. Request (on liver) (1x/33%)

2. demand (1x/33%)

3. request (1x/33%)


ernittu [TRIUMPH] (N)

4 instances

Normalized forms:ernittaka (er-nit-ta-ka); ernittašu (U₃.MA-šu₂, er-nit-ta-šu₂); ernittu (U₃.MA).

1. triumph (4x/100%)


erpetu [CLOUD] (N)

29 instances

Written forms:DUNGU; DUNGU-ME; DUNGU-MEŠ; er-pe-et.

Normalized forms:erpet (er-pe-et); erpeta (DUNGU); erpēti (DUNGU-MEŠ); erpeti (DUNGU); erpētu (DUNGU-ME, DUNGU-MEŠ); erpetu (DUNGU).

1. cloud (29x/100%)


erpu [CLOUDED] (AJ)

1 instance

Written forms:DUNGU.

Normalized forms:erpi (DUNGU).

1. clouded (1x/100%)


erru [INTESTINES] (N)

1 instance

Written forms:er-ru.

Normalized forms:erru (er-ru).

1. intestines (1x/100%)


errû [COLOCYNTH?] (N)

4 instances

Normalized forms:errâ (u₂KUŠ₈.LAGAB); errî (KUŠ₈.LAGAB, u₂KUŠ₈.LAGAB); errû (KUŠ₈.LAGAB).

1. colocynth? (4x/100%)


erṣetu [EARTH] (N)

56 instances

Normalized forms:erṣeta (KI, er-ṣe-ta); erṣeti (KI, KIti, KIti₃, er-ṣe-ti); erṣetu (KI, KItu₂, KItu₄, er-ṣe-tu₄).

1. city quarter (1x/2%)

2. earth (53x/95%)

3. ground (1x/2%)

4. land (1x/2%)


eršemmakku [(AN EMESAL CULT LAMENT)] (N)

2 instances

Written forms:ER₂.ŠEM₄.MA.

Normalized forms:eršemmakka (ER₂.ŠEM₄.MA); eršemmakku (ER₂.ŠEM₄.MA).

1. (an Emesal cult lament) (2x/100%)


eršu [BED] (N)

19 instances

Normalized forms:ereš (gišNU₂); erša (gišNU₂); erši (NU₂, gišNU₂); eršišu (gišNU₂-šu₂); eršišuma (gišNU₂-šu₂-ma); eršu (gišNU₂).

1. bed (19x/100%)


eršu [WISE] (AJ)

2 instances

Written forms:er-ši; er-šu.

Normalized forms:erši (er-ši); eršu (er-šu).

1. wise (2x/100%)


ēru [(A TREE)] (N)

15 instances

Normalized forms:ēra (gišMA.NU); ēri (gišMA.NU, gišMAN.NU, na₄GIG.MA.NU [hereṣ ēri], na₄GIG.gišMA.NU [hereṣ ēri]); ēru (gišMA.NU); ērū (gišMA.NU).

1. (a tree) (15x/100%)


erû [BE(COME) NAKED] (V)

7 instances

Written forms:i-ar-ru; i-ar-ru-ma.

Normalized forms:iʾarrû (i-ar-ru); iʾarrûma (i-ar-ru-ma).

1. be(come) empty (7x/100%)


erû [EAGLE] (N)

3 instances

Written forms:TI₈mušen.

Normalized forms:erî (TI₈mušen).

1. eagle (3x/100%)


erû [GRINDSTONE] (N)

1 instance

Written forms:na₄UR₅.UR₅.

Normalized forms:erî (na₄UR₅.UR₅).

1. grindstone (1x/100%)


esertu [CONFINED WOMAN] (N)

2 instances

Written forms:a-se-er-ti; e-se-er-ti.

Normalized forms:aserti (a-se-er-ti); eserti (e-se-er-ti).

1. concubine (2x/100%)


esēru [CONFINEMENT] (N)

1 instance

Written forms:e-ser₂.

Normalized forms:esēr (e-ser₂).

1. confinement (1x/100%)


esēru [ENCLOSE] (V)

15 instances

Normalized forms:esēri (e-se-ri); esēru (e-se-ru); essirki (es-si-ir-ki); īsir (i-si-ir, i-sir₂); īsirma (i-si-ir-ma); īsiršunūtima (i-sir₂-šu-nu-ti-ma); issiršu (is-sir₂-šu); issiršuma (is-sir₂-šu-ma); ītasir (i-ta-sir₃); tessir (te-si-ir); ūtassar (u₂-ta-as-sa-ar, u₂-tas-sar).

1. blocking (N) (2x/13%)

2. confine (7x/47%)

3. enclose (6x/40%)


esru [CONFINED] (AJ)

1 instance

Written forms:e-sir₂.

Normalized forms:esir (e-sir₂).

1. blocked (1x/100%)


essû [HOLE IN GROUND] (N)

1 instance

Written forms:es-su-u₂.

Normalized forms:essû (es-su-u₂).

1. clay-pit (1x/100%)


eṣēlu [PARALYSE] (V)

5 instances

Normalized forms:inneṣil (in-ne₂-ṣil); ītanṣulu (i-ta-an-ṣu-lu); ittenenṣilāšu (it-te-nen-ṣi-la-šu₂); uṣṣilū (uṣ-ṣi-lu); ūtaṣṣal (u₂-ta-ṣal).

1. be(come) sluggish (2x/40%)

2. cramp (1x/20%)

3. paralyse (2x/40%)


eṣemṣēru [BACKBONE] (N)

9 instances

Normalized forms:eṣemṣērišunu (GU₂.MURGU-šu₂-nu); eṣemṣēršu (GU₂.MURGU-šu₂); eṣemṣēršunu (GU₂.MURGU-šu₂-nu); eṣemṣērūšu (GU₂.MURGU-šu₂); eṣenṣērišu (e-ṣe-en-ṣe-ri-šu₂); eṣṣenṣērišu (eṣ-ṣe-en-ṣe-ri-šu₂).

1. backbone (9x/100%)


eṣemtu [BONE] (N)

4 instances

Written forms:GIR₃.PAD.DU.

Normalized forms:eṣmet (GIR₃.PAD.DU).

1. bone (4x/100%)


eṣēnu [SMELL] (V)

1 instance

Written forms:li-še-ṣi-in.

Normalized forms:lišēṣin (li-še-ṣi-in).

1. smell (1x/100%)


eṣēpu [DOUBLE] (V)

2 instances

Normalized forms:eṣṣipšu (eṣ-ṣip-šu₂); teṣṣipma (te-eṣ-ṣip-ma).

1. double (1x/50%)

2. twine (1x/50%)


eṣēru [DRAW] (V)

25 instances

Normalized forms:ēṣirka (e-ṣir-ka); eṣṣir (e-ṣir); inneṣṣir (in-ne₂-eṣ-ṣir); teṣṣir (ḪURir, te-eṣ-ṣir); teṣṣirma (ḪURir-ma); teṣṣiru (te-eṣ-ṣi-ru); tuṣṣarā (tu-uṣ-ṣa-ra, tu-uṣ-ṣara); tuṣṣaršunūtu (tu-ṣar-šu₂-nu-tu₂); umaṣṣir (u₂-ma-aṣ-ṣir); uṣṣir (uṣ-ṣir); uṣṣiru (uṣ-ṣi-ru); uṣṣura (uṣ-ṣu-ra); uṣṣuru (uṣ-ṣu-ru).

1. design (1x/4%)

2. draw (20x/80%)

3. drawing (N) (1x/4%)

4. mark (1x/4%)

5. plan (2x/8%)


ēṣidu [REAPER] (N)

1 instance

Written forms:e-ṣi-id.

Normalized forms:ēṣid (e-ṣi-id).

1. reaper (1x/100%)


eṣlu [PARALYSED] (AJ)

1 instance

Written forms:e-ṣil.

Normalized forms:eṣil (e-ṣil).

1. paralysed (1x/100%)


eṣpu [DOUBLED] (AJ)

1 instance

Written forms:e-ṣi-ip-ma.

Normalized forms:eṣipma (e-ṣi-ip-ma).

1. doubled (1x/100%)


eṣru [DRAWN] (AJ)

5 instances

Written forms:eṣ-ret; eṣ-ret-ma.

Normalized forms:eṣret (eṣ-ret); eṣretma (eṣ-ret-ma).

1. drawn (5x/100%)


eṣû [SLIT] (V)

1 instance

Written forms:iṣ-ṣi.

Normalized forms:iṣṣi (iṣ-ṣi).

1. slit (1x/100%)


ešēʾu [MUZZLE] (V)

1 instance

Written forms:i-teš₂-ʾu-u₂.

Normalized forms:ītešʾū (i-teš₂-ʾu-u₂).

1. muzzle (1x/100%)


ešer [TEN] (NU)

1 instance

Written forms:-re-et.

Normalized forms:ešret (-re-et).

1. ten (1x/100%)


ešertu [CHAPEL] (N)

10 instances

Normalized forms:ašrat (-rat); ešrēssun (-re-es-su-un); ešrēt (-ret); ešrēti (-re-e-ti, -re-ti); ešrētu (-re-e-tu, -re-e-tu₂); iširtišu (i-ši-ir-ti-šu₂).

1. chapel (4x/40%)

2. shrine (6x/60%)


ešēru [GO WELL] (V)

119 instances

Normalized forms:ešēr (SI.SA₂); ešēri (e-še-ri); innešrū (in-neš-ru); inneššir (in-ne₂-šir); īširamma (i-ši-ram-ma); īširūma (i-ši-ru-ma); iššar (i-šar); iššir (GIŠ, SI.SA₂, i-šir₃); iššira (-ši-ra); išširma (-šir₂-ma); išširšu (-šir-šu₂); išširū (NU.SI.SA [ul išširū], SI-ME, SI.SA₂, SI.SA₂-ME, SI.SA₂-MEŠ); līšerā (li-še-ra); līšir (li-šir); līširā (li-ši-ra); lištēšir (liš-te-šir); lūšir (lu-šir); šūšuri (SI.SA₂); šutēširu (šu-te-ši-ru); šutēšuriki (šu-te-šu-ri-ki); šutēšuru (šu-te-šu-ru); tušeššer (tu-še-šer); tušeššerī (tu-še--še-ri); tušteššer (tuš-te-šer); ušeššer (u₂-še--šer, u₂-še-šer₃); uštēširma (-te-šir-ma); ušteššer (-te-šer); ušteššeru (-te--še-ru).

1. be(come) favourable (2x/2%)

2. be(come) prosperous (1x/1%)

3. be(come) right (1x/1%)

4. be(come) straight (2x/2%)

5. be(come) well (13x/11%)

6. charge (1x/1%)

7. direct aright (1x/1%)

8. get up (1x/1%)

9. getting ready (N) (1x/1%)

10. go straight ahead (9x/8%)

11. go well (17x/14%)

12. going well (N) (1x/1%)

13. keep in order (2x/2%)

14. put in order (3x/3%)

15. putting in good condition (N) (2x/2%)

16. putting in order (N) (1x/1%)

17. start out (1x/1%)

18. succeed (4x/3%)

19. sweep (1x/1%)

20. thrive (51x/43%)

21. thriving (N) (4x/3%)


ešgurtu [RING] (N)

1 instance

Written forms:.

Normalized forms:ešgurtum ().

1. ring (1x/100%)


ešmekku [MALACHITE(?)] (N)

1 instance

Written forms:na₄eš₃-me-ku.

Normalized forms:ešmekku (na₄eš₃-me-ku).

1. malachite(?) (1x/100%)


ešrû [TENTH] (NU)

2 instances

Written forms:10i-tu₄; -ru-u₂.

Normalized forms:ešrītu (10i-tu₄); ešrû (-ru-u₂).

1. one-tenth (1x/50%)

2. tenth (1x/50%)


eššebu [HARRIER] (N)

6 instances

Written forms:dNIN.NINNA.

Normalized forms:eššebu (dNIN.NINNA).

1. harrier (6x/100%)


eššebû [(AN ECSTATIC)] (N)

6 instances

Normalized forms:eššebû (NIN.NUN.GAL.E.NE, -še-bu-u₂, lu₂AN.NE₂.BA.TI, lu₂AN.NE₂.BA.TU).

1. (an ecstatic) (6x/100%)


eššēšu [(A FEAST DAY)] (N)

4 instances

Written forms:U₄.EŠ₃.EŠ₃.

Normalized forms:eššēšu (U₄.EŠ₃.EŠ₃).

1. (a feast day) (4x/100%)


eššu [NEW] (AJ)

67 instances

Normalized forms:eššāti (e-ša₂-a-ti); ešši (-ši, eš₄-ši); eššu (GIBIL, -šu, -šu₂, -šu₂-u₂).

1. new (67x/100%)


ešû [CONFUSE] (V)

5 instances

Written forms:in-neš-ši.

Normalized forms:innešši (in-neš-ši).

1. confuse (5x/100%)


ešû [CONFUSED] (AJ)

2 instances

Written forms:e-ša₂-ku; e-ši-tu₂.

Normalized forms:ešâku (e-ša₂-ku); ešītu (e-ši-tu₂).

1. confused (1x/50%)

2. disorderly (1x/50%)


etelliš [AS A LORD] (AV)

8 instances

Written forms:e-tel-liš; e-ti-li-; NIR.GAL₂.

Normalized forms:etelliš (NIR.GAL₂, e-tel-liš); etilliš (e-ti-li-).

1. as a lord (8x/100%)


etellu [LORD] (N)

9 instances

Written forms:e-tel; e-tel-li; e-tel-lu; NIR.GAL₂.

Normalized forms:etel (NIR.GAL₂, e-tel); etelli (NIR.GAL₂, e-tel-li); etellu (e-tel-lu).

1. lord (9x/100%)


etellu [PRE-EMINENT] (AJ)

2 instances

Written forms:e-tel-let.

Normalized forms:etellet (e-tel-let).

1. pre-eminent (2x/100%)


etēqu [PROCEED] (V)

40 instances

Normalized forms:etēqa (e-te-qa); etēqi (DIB.BE₂.DA); ētiq (e-ti-iq); ettiq (DIBiq); ītiq (DIB, i-ti-iq); ītiqma (DIB-ma); ītiqši (DIB-ši); ītiqu (DIB); ītittiqu (i-ti-it-ti-qu); itqû (DIBu₂); ittenettiquma (DIB-MEŠ-ma); ittiqū (DIB-MEŠ); šūtiqannima (šu-ti-qa-an-ni-ma); šūtuqimma (šu-tu-qim-ma); tētiq (te-ti-iqtiq₂); tettiqši (DIBiq-ši); ušētiq (u₂-še-ti-iq); ušetteq (u₂-še-te₉-eq).

1. averting (N) (2x/5%)

2. cross (9x/23%)

3. crossing (N) (1x/3%)

4. go through (1x/3%)

5. pass by (21x/53%)

6. pass on (5x/13%)

7. proceeding (N) (1x/3%)


etguru [CROSSED OVER] (AJ)

5 instances

Written forms:et-gu-ra; et-gu-ru; et-gu-ru-ti; GIL.

Normalized forms:etgurā (GIL, et-gu-ra); etgurū (et-gu-ru); etguru (et-gu-ru); etgurūti (et-gu-ru-ti).

1. cross-shaped (1x/20%)

2. crossed over (1x/20%)

3. intertwined (3x/60%)


etlupu [BOUND CROSS-WISE] (AJ)

1 instance

Written forms:et-lu-pu.

Normalized forms:etlupū (et-lu-pu).

1. interlocked (1x/100%)


etqu [PASSED] (AJ)

6 instances

Written forms:DIBiq.

Normalized forms:etiq (DIBiq).

1. passed (6x/100%)


ettūtu [SPIDER] (N)

2 instances

Written forms:; et-tu-ut-tu₄.

Normalized forms:ettâtu (); ettūtu (et-tu-ut-tu₄).

1. spider (2x/100%)


eṭemmu [GHOST] (N)

39 instances

Normalized forms:eṭemma (GIDIM); eṭemmi (GIDIM, GIDIM.MA, GIDIM₂, GU₄); eṭemmu (GIDIM, GU₄, e-ṭem-mu, e-ṭem₂-mu).

1. ghost (39x/100%)


eṭēru [TAKE AWAY] (V)

23 instances

Normalized forms:eṭēra (e-ṭe-ra); eṭēri (KAR); eṭērišu (