Hub A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | W | Y | Z

cams/gkab Browsable HTML: I

Version of 2021-06-11:11H:32M:1623411126s

i [MAY] (MOD)

8 instances

Written forms:i.

Normalized forms:i (i).

1. may (8x/100%)


ibbû [DAY OF WRATH] (N)

1 instance

Written forms:ib-bu-u.

Normalized forms:ibbû (ib-bu-u).

1. day of wrath (1x/100%)


ibissû [(FINANCIAL) LOSS] (N)

5 instances

Written forms:I.BI₂.ZA.

Normalized forms:ibissâ (I.BI₂.ZA); ibissû (I.BI₂.ZA).

1. (financial) loss (5x/100%)


ibratu [(OUTDOOR) CULT NICHE] (N)

2 instances

Written forms:ib-ra-tu₄; UB.LIL₂.LA₂.

Normalized forms:ibrata (UB.LIL₂.LA₂); ibratu (ib-ra-tu₄).

1. (outdoor) cult niche (2x/100%)


ibru [FRIEND] (N)

24 instances

Normalized forms:ibiršu (i-bir-šu₂); ibra (ib-ra); ibrē (ib-re-e); ibrî (ib-ri-i); ibrī (ib-ri); ibri (ib-ri); ibrišu (ib-ri-šu₂); ibriya (ib-ri-ia, ib-ri-ia₂).

1. friend (24x/100%)


idi [NEXT TO] (PRP)

1 instance

Written forms:A₂.

Normalized forms:idi (A₂).

1. next to (1x/100%)


idi ana idi [ON EACH SIDE] (PRP)

3 instances

Written forms:A₂ ana A₂; i-di a-na i-di.

Normalized forms:idi ana idi (A₂ ana A₂, i-di a-na i-di).

1. on each side (3x/100%)


idirtu [MISERY] (N)

5 instances

Written forms:i-dir-ti; i-dir-tu₂; i-dir-tu₄.

Normalized forms:idirti (i-dir-ti); idirtu (i-dir-tu₂, i-dir-tu₄).

1. darkening (1x/20%)

2. misery (4x/80%)


idrānu [POTASH] (N)

2 instances

Written forms:id-ra-nu; NIMUR-MEŠ.

Normalized forms:idrānātu (NIMUR-MEŠ); idrānu (id-ra-nu).

1. salinity (2x/100%)


idu [ARM] (N)

104 instances

Normalized forms:id (A₂, id); idāssunu (i-da-as-su-nu); idaš (i-da-); idāšu (i-da-a-šu₂); idāt (A₂-MEŠ); idaya (i-da-a-a); idi (A₂, DA, i-di); idī (i-di); idika (i-di-ka); idiki (i-di-ki); idīki (i-di-ki); idiša (A₂-ša₂, i-di-ša₂); idīšu (i-di-šu₂); idišu (A₂-šu₂, DA-šu₂); idīšunu (i-di-šu-nu); idiya (A₂-ia, A₂-ia₅, i-di-ia); idka (id-ka); idušša (i-du--ša₂); iduššu (i-du--šu).

1. arm (6x/6%)

2. direction (14x/13%)

3. power (2x/2%)

4. side (81x/78%)

5. strength (1x/1%)


igāru [WALL] (N)

7 instances

Written forms:E₂.GAR₈; IZ.ZI; IZ.ZI-MEŠ.

Normalized forms:igāra (E₂.GAR₈, IZ.ZI); igārāti (IZ.ZI-MEŠ); igāri (E₂.GAR₈); igāru (E₂.GAR₈, IZ.ZI).

1. wall (7x/100%)


igigallu [WISDOM] (N)

1 instance

Written forms:IGI.GAL₂.LA.

Normalized forms:igigalli (IGI.GAL₂.LA).

1. wisdom (1x/100%)


igigubbû [CONSTANT] (N)

5 instances

Written forms:IGI.GUB; IGI.GUBbe₂-e.

Normalized forms:igigub (IGI.GUB); igigubbê (IGI.GUBbe₂-e).

1. constant (5x/100%)


igirû [HERON] (N)

1 instance

Written forms:I₅.GARmušen.

Normalized forms:igirû (I₅.GARmušen).

1. heron (1x/100%)


igû [RECIPROCAL] (N)

17 instances

Written forms:IGI; IGIe; IGIu₂.

Normalized forms:igê (IGIe); igi (IGI); igû (IGIu₂).

1. reciprocal (17x/100%)


ihzu [LEARNING] (N)

3 instances

Written forms:NIG₂.ZU; NIG₂.ZU-ka.

Normalized forms:ihza (NIG₂.ZU); ihzika (NIG₂.ZU-ka); ihzu (NIG₂.ZU).

1. learning (3x/100%)


ikkaru [FARMER] (N)

1 instance

Written forms:lu₂ENGAR.

Normalized forms:ikkaru (lu₂ENGAR).

1. farmer (1x/100%)


ikkibtu [TABOO] (N)

1 instance

Written forms:ik-ki-bit.

Normalized forms:ikkibit (ik-ki-bit).

1. taboo (1x/100%)


ikkibu [TABOO] (N)

7 instances

Written forms:ik-ki-ib; NIG₂.GIG.

Normalized forms:ikkib (NIG₂.GIG, ik-ki-ib).

1. taboo (7x/100%)


ikkillu [LAMENTATION] (N)

3 instances

Written forms:ik-kil-la-šu; ik-kil-lu.

Normalized forms:ikkillašu (ik-kil-la-šu); ikkillu (ik-kil-lu).

1. clamour (2x/67%)

2. lamentation (1x/33%)


ikribu [PRAYER] (N)

11 instances

Normalized forms:ikrib (ik-rib); ikriba (SISKUR₂, ik-ri-ba); ikribi (ik-ri-bi, ŠUD₃.DA-KAM); ikribī (ik-ri-bi); ikribīšu (ik-ri-bi-šu₂); ikribīya (ŠUD₃-ia₂).

1. prayer (11x/100%)


īku [DYKE] (N)

7 instances

Written forms:E; E-ka; i-ki.

Normalized forms:īki (E, i-ki); īkika (E-ka); īkū (E).

1. dyke (5x/71%)

2. plot (2x/29%)


ilānû [FAVOURED BY GOD] (AJ)

19 instances

Written forms:DINGIRna-at.

Normalized forms:ilānât (DINGIRna-at).

1. favoured by god (19x/100%)


ilittu [BIRTH] (N)

8 instances

Written forms:i-lit-ta; i-lit-ti; i-lit-tu₄; U₃.TU.

Normalized forms:ilitta (i-lit-ta); ilitti (i-lit-ti); ilittu (U₃.TU, i-lit-tu₄).

1. birth (1x/13%)

2. native (1x/13%)

3. offspring (6x/75%)


ilku [(STATE) SERVICE] (N)

2 instances

Written forms:il-ki.

Normalized forms:ilki (il-ki).

1. (state) service (2x/100%)


illatu [BAND] (N)

6 instances

Normalized forms:hillati (ḫi-il-la-ti); illat (il₄-lat); illatišu (ILLAT-šu₂); illatsun (il-lat-su-un).

1. band (4x/67%)

2. team (2x/33%)


iltu [CHAFF] (N)

1 instance

Written forms:il-tu₄.

Normalized forms:iltu (il-tu₄).

1. chaff (1x/100%)


iltu [GODDESS] (N)

11 instances

Written forms:DINGIRat; i-la-a-ti; i-lat; il₃-tu.

Normalized forms:ilat (DINGIRat, i-lat); ilāti (i-la-a-ti); iltu (il₃-tu).

1. goddess (11x/100%)


ilu [GOD] (N)

702 instances

Normalized forms:il (DINGIR, il₃); ila (DINGIR, DINGIR-MEŠ); ilāni (DINGIR.DINGIRni); ilānu (DINGIR-MEŠ); ili (DINGIR, DINGIR-MEŠ, DINGIR.RA, i₃-li₂); ilī (DINGIR, DINGIR-ME, DINGIR-MEŠ, DINGIR-MU, DINGIR-i₁₄, DINGIR.DINGIR, i-li, i-lui₃-li₃); ilīma (DINGIR-MEŠ-ma); ilīšina (DINGIR-ši-na); ilīšu (DINGIR-MEŠ-šu₂); ilišu (DINGIR-šu, DINGIR-šu₂); ilīšunu (DINGIR-MEŠ-šu₂-nu); iliya (DINGIR-ia₅); ilka (DINGIR-ka); ilni (il-ni); ilšina (DINGIR-ši-na); ilšu (DINGIR-šu, DINGIR-šu₂); ilū (DINGIR, DINGIR-ME, DINGIR-MEŠ, DINGIR.DINGIR, i-lu); ilu (DINGIR, DINGIR-MEŠ, i-lu); ilūa (DINGIRu₂-a); ilūka (DINGIR-MEŠu₂-ka); iluka (i-lu-ka); ilumma (DINGIR-ma); ilūšu (DINGIR-MEŠ-šu₂); ilūya (DINGIR-MEŠ-a-a, DINGIR-u₂-a).

1. god (702x/100%)


ilūtu [GODHEAD] (N)

12 instances

Normalized forms:ilūti (DINGIRti, i-lu-ti); ilūtika (DINGIRti-ka, DINGIRu₂-ti-ka); ilūtiki (DINGIRti-ki); ilūtka (DINGIRut-ka); ilūtki (DINGIRut-ki); ilūtušu (DINGIRtu₂-šu₂).

1. divinity (12x/100%)


imbaru [FOG] (N)

5 instances

Written forms:im-ba-ri; MURU₉.

Normalized forms:imbara (MURU₉); imbari (MURU₉, im-ba-ri).

1. fine drizzle (1x/20%)

2. fog (3x/60%)

3. mist (1x/20%)


imbû [FIBRE] (N)

13 instances

Normalized forms:imbû (KA, KA.A.AB.BA [imbû tâmti], u₂KA.A.AB [imbû tâmti], u₂KA.A.AB.BA [imbû tâmti]).

1. fibre (13x/100%)


imbû tâmti [ALGAE] (N)

13 instances

Normalized forms:imbû tâmti (KA A.AB.BA, KA tam-ti₃, KA.A.AB.BA, u₂KA.A.AB, u₂KA.A.AB.BA); imbû tâmtu (KA tam-tu₂).

1. algae (13x/100%)


imēru [DONKEY] (N)

23 instances

Normalized forms:imēra (ANŠE); imērē (ANŠE.NITA₂-MEŠe); imēri (ANŠE); imērika (ANŠE-ka); imēru (ANŠE).

1. donkey (23x/100%)


imēru [UNIT] (N)

8 instances

Written forms:ANŠE.

Normalized forms:imērī (ANŠE); imērū (ANŠE); imēru (ANŠE).

1. unit (8x/100%)


imgiddû [(A SINGLE-COLUMNED TABLET)] (N)

1 instance

Written forms:IM.GID₂.DA.

Normalized forms:imgiddi (IM.GID₂.DA).

1. (a single-columned tablet) (1x/100%)


imhullu [DESTRUCTIVE WIND] (N)

5 instances

Written forms:IM.ḪUL; im-ḫul-la; im-ḫul-li.

Normalized forms:imhulla (IM.ḪUL, im-ḫul-la); imhullī (im-ḫul-li); imhullu (IM.ḪUL).

1. destructive wind (5x/100%)


imhur-ešrā [(A CLIMBING PLANT)] (N)

11 instances

Written forms:IGI.20; u₂IGI.20.

Normalized forms:imhur-ešrā (IGI.20, u₂IGI.20).

1. (a climbing plant) (11x/100%)


imhur-līm [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

20 instances

Written forms:IGI-lim; u₂IGI-lim.

Normalized forms:imhur-līm (IGI-lim, u₂IGI-lim).

1. (a medicinal plant) (20x/100%)


imitta [ON THE RIGHT] (AV)

41 instances

Written forms:15; ZA₃.

Normalized forms:imitta (15, ZA₃).

1. on the right (37x/90%)

2. rightwards (4x/10%)


imittu [RIGHT] (N)

182 instances

Normalized forms:imitta (15); imitti (15, A₂.ZI.DA, ZA₃); imittika (15-ka); imittiša (ZA₃-ša₂); imittišu (15-šu₂, ZA₃-BI, ZA₃-šu₂); imittišunu (15-šu₂-nu); imittiya (15-ia, 15-ia₂, ZA₃-ia); imittu (ZI, i-mi-tu₂).

1. right hand (1x/1%)

2. right (181x/99%)


imittu [SUPPORT] (N)

4 instances

Written forms:uzuZA₃.LU.

Normalized forms:imitta (uzuZA₃.LU); imitti (uzuZA₃.LU).

1. shoulder (4x/100%)


immanakku [(A KIND OF STONE OR SAND)] (N)

1 instance

Written forms:na₄im-ma-na-ku.

Normalized forms:immanakku (na₄im-ma-na-ku).

1. (a kind of stone or sand) (1x/100%)


immeru [SHEEP] (N)

53 instances

Normalized forms:immera (UDU, UDU.NITA₂); immeri (UDU, UDU.NITA, UDU.NITA₂); immeru (UDU, UDU.NITA₂, im-me-ru); immerū (UDU-MEŠ, UDU.NITA₂-MEŠ).

1. ram (30x/57%)

2. sheep (23x/43%)


immu [HEAT (OF DAY)] (N)

2 instances

Written forms:im-mu; U₄.

Normalized forms:immu (U₄, im-mu).

1. daytime (2x/100%)


imna [ON THE RIGHT] (AV)

14 instances

Written forms:15; ZA₃; ZA₃-ka.

Normalized forms:imna (15, ZA₃); imnaka (ZA₃-ka).

1. on the right (14x/100%)


imnu [RIGHT (SIDE, HAND)] (N)

10 instances

Normalized forms:imnašu (im-na-šu); imni (ZAG); imniša (im-ni-ša₂); imniya (im-ni-ia); imnukka (15-ka); imnukki (ZAG-ki); imnuššu (im-nu--šu); imnuya (im-nu-u-a).

1. right (side, hand) (10x/100%)


imsuhhu [WHIRLWIND] (N)

1 instance

Written forms:IM.SUḪ₃.

Normalized forms:imsuhha (IM.SUḪ₃).

1. whirlwind (1x/100%)


imtu [POISON] (N)

6 instances

Written forms:i-mat; im-ta; im-ti-ša₂; im-tu; im-tu₂.

Normalized forms:imat (i-mat); imta (im-ta); imtiša (im-ti-ša₂); imtu (im-tu, im-tu₂).

1. poison (6x/100%)


imṭû [LOSS(ES)] (N)

2 instances

Written forms:im-ṭu₂-u₂.

Normalized forms:imṭû (im-ṭu₂-u₂).

1. loss(es) (2x/100%)


īn nūni [FISH-EYE STONE] (N)

3 instances

Written forms:na₄IGI.KU₆.

Normalized forms:īn nūni (na₄IGI.KU₆).

1. fish-eye stone (3x/100%)


īn ṣerri [SNAKE-EYE STONE] (N)

2 instances

Written forms:na₄IGI.MUŠ.

Normalized forms:īn ṣerri (na₄IGI.MUŠ).

1. snake-eye stone (2x/100%)


īn šahî [PIG-EYE STONE] (N)

2 instances

Written forms:na₄IGI.ŠAḪ.

Normalized forms:īn šahî (na₄IGI.ŠAḪ).

1. pig-eye stone (2x/100%)


ina [IN] (PRP)

3118 instances

Normalized forms:enna (en-na); in (in); ina (BAR-RA.NA [ina ahišu], TA, i-na, ina, ina-da-ku-ri [ina adakkuri]).

1. according to (4x/0%)

2. among (13x/0%)

3. around (22x/1%)

4. at (218x/7%)

5. because of (12x/0%)

6. by (38x/1%)

7. during (63x/2%)

8. for (6x/0%)

9. from (140x/4%)

10. in (2021x/65%)

11. inside (2x/0%)

12. into (8x/0%)

13. on account of (4x/0%)

14. on (414x/13%)

15. onto (2x/0%)

16. through (2x/0%)

17. under (1x/0%)

18. when (27x/1%)

19. with (121x/4%)


ina herrētišu maqātu [GET BACK HOME] (V)

2 instances

Normalized forms:ina herrētišu imaqqut (ina ḫer-re-ti-šu₂ ŠUB, ina ḫer-re-ti-šu₂ ŠUBut).

1. get back home (2x/100%)


ina irat [OPPOSITE] (PRP)

7 instances

Normalized forms:ina irat (i-na i-rat, ina GABA); ina iratšu (ina GABA-šu₂); ina irtika (ina GABA-ka); ina irtišu (ina GABA-šu₂).

1. opposite (7x/100%)


ina migir libbi [GLADLY] (AV)

1 instance

Written forms:i-na mi-gir lib₃-bi-ki.

Normalized forms:ina migir libbiki (i-na mi-gir lib₃-bi-ki).

1. gladly (1x/100%)


ina muhhi [ON] (PRP)

85 instances

Normalized forms:ina muhhi (ina UGU, ina muḫ-ḫi); ina muhhišu (ina UGU-šu, ina UGU-šu₂, ina muḫ-ḫi-šu₂); ina muhhiya (ina muḫ-ḫi-ia).

1. incumbent on (1x/1%)

2. on (83x/98%)

3. to (1x/1%)


ina pūt [ACCORDING TO] (PRP)

8 instances

Normalized forms:ina pūt (ina SAG.KI, ina pu-ut); ina pūtišu (ina SAG.KI-šu₂).

1. according to (8x/100%)


ina qāti kullu [CONSIDER] (V)

6 instances

Written forms:ina ŠU-ka tu-kal.

Normalized forms:ina qātika tukāl (ina ŠU-ka tu-kal).

1. consider (6x/100%)


ina terṣi [OPPOSITE] (PRP)

1 instance

Written forms:ina ter-ṣi.

Normalized forms:ina terṣi (ina ter-ṣi).

1. opposite (1x/100%)


inanna [NOW] (AV)

7 instances

Normalized forms:enenna (e-nen-na); enenni (e-nen-ni); inanna (i-nan₂-na, i-dnanna, i-dnan₂-na); inannama (i-nan₂-na-ma).

1. now (7x/100%)


inbu [FRUIT] (N)

11 instances

Written forms:GURUN.

Normalized forms:inba (GURUN); inbi (GURUN); inbī (GURUN); inib (GURUN).

1. fruit (11x/100%)


inimmû [WORD] (N)

1 instance

Written forms:i-nim-ma-a.

Normalized forms:inimmâ (i-nim-ma-a).

1. word (1x/100%)


īnu [EYE] (N)

116 instances

Normalized forms:ēnāka (e-na-ka); īn (IGI, na₄IGI, na₄IGI.KU₆ [īn nūni], na₄IGI.MUŠ [īn ṣerri], na₄IGI.ŠAḪ [īn šahî]); īnā (IGI-MIN); īna (IGI); īnāša (IGI-MIN-ša₂); īnāšu (IGI-MIN-šu₂, IGI-šu₂); īnāti (i-na-a-ti); īnātušu (IGI-MEŠ-šu₂); īnāya (IGI-MIN-MEŠ-a-a, IGI-MIN-a-a); īni (i-ni); īnī (IGI, IGI-MIN, i-ni, na₄MUŠ.GIR₂.IGI-MIN [muššar īnī], na₄NIR₂.IGI-MIN [hulāl īnī]); īnīka (IGI-MEŠ-ka, IGI-ka, IGIni-ka); īnišu (i-ni-šu₂); īnīšu (IGI-MEŠ-šu, IGI-MIN-šu₂); īnīya (IGI-MIN-ia, IGI-MIN-ia₂, i-ni-ia); īnka (in-ka); īnšu (IGI-šu₂, in-šu₂); īnū (IGI); īnu (IGI); īnūšu (IGI-MEŠ-šu₂).

1. eye-stone (1x/1%)

2. eye (115x/99%)


inūma [WHEN] (SBJ)

33 instances

Written forms:e-nu-ma; i-nu-ma; U₄; U₄ma.

Normalized forms:enūma (U₄, U₄ma, e-nu-ma); inūma (i-nu-ma).

1. when (33x/100%)


inūšu [AT THAT TIME] (AV)

4 instances

Written forms:e-nu--šu₂; i-nu-šu₂.

Normalized forms:enūššu (e-nu--šu₂); inūšu (i-nu-šu₂).

1. at that time (2x/50%)

2. then (2x/50%)


ipiš pî [UTTERANCE] (N)

2 instances

Written forms:ip-šu pi-i-šu.

Normalized forms:ipšū pîšu (ip-šu pi-i-šu).

1. utterance (2x/100%)


ipšu [DEED] (N)

4 instances

Written forms:ip-šu; ip-šu₂.

Normalized forms:ipšu (ip-šu₂); ipšū (ip-šu, ip-šu₂).

1. act (1x/25%)

2. deed (2x/50%)

3. ritual (1x/25%)


ipṭiru [RANSOM (MONEY)] (N)

2 instances

Written forms:ip-ṭi₂-ri-šu.

Normalized forms:ipṭirišu (ip-ṭi₂-ri-šu).

1. ransom (money) (2x/100%)


ipu [MEMBRANE] (N)

3 instances

Written forms:i-pi₂.

Normalized forms:ipi (i-pi₂); ipī (i-pi₂).

1. afterbirth (3x/100%)


iria [SIDE BY SIDE] (AV)

5 instances

Written forms:a-ri-a; i-ri-a.

Normalized forms:aria (a-ri-a); iria (i-ri-a).

1. side by side (5x/100%)


irnina [EPITHET FOR GODDESS] (N)

7 instances

Written forms:dIN.NIN.

Normalized forms:irnina (dIN.NIN).

1. Lady (7x/100%)


irta nêʾu [PUT TO FLIGHT] (V)

2 instances

Normalized forms:līnê irassun (li-ne₂-e GABA-su-un); līnēʾ irassu (li-ne- GABA-su₂).

1. put to flight (2x/100%)


irtu [CHEST] (N)

51 instances

Normalized forms:irassu (GABA-su₂); irassun (GABA-su-un); irat (GABA, i-rat); irāt (GABA-MEŠ); irāti (GABA-MEŠ); iratī (i-ra-a-ti, i-ra-ti); irātišunu (GABA-ME-šu₂-nu); iratka (GABA-ka); iratsu (i-rat-su); iratšu (GABA-šu₂); irātšu (GABA-MEŠ-šu₂); irti (GABA); irtika (GABA-ka); irtišu (GABA-šu₂); irtu (GABA); irtuš (ir-tuš).

1. breast (5x/10%)

2. chest (46x/90%)


isinnu [FESTIVAL] (N)

10 instances

Normalized forms:isin (EZEN); isinnātu (i-sin-na-tu₄); isinnātumma (ana-ku-si-in-na-tu-um-ma [anāku isinnātumma]); isinnātušu (EZEN-MEŠ-šu₂); isinni (EZEN); isinnišu (i-sin-ni-šu₂); isinnu (i-si-nu, i-sin-nu); iššinnātaya (lu-ba-ri-ši-na-ta-a [lubār iššinnātaya]).

1. celebration (1x/10%)

2. festival (9x/90%)


isiqtu [ENGRAVING] (N)

1 instance

Written forms:GIŠ.ḪUR.

Normalized forms:isiqtu (GIŠ.ḪUR).

1. engraving (1x/100%)


isqu [SHARE] (N)

3 instances

Normalized forms:isqī (GIŠ.ŠUB.BA, is-qi₂); išqātsun (-qat-su-un).

1. share (3x/100%)


isqūqu [(A COARSE FLOUR)] (N)

3 instances

Written forms:ZI₃.KUM.

Normalized forms:isqūq (ZI₃.KUM); isqūqa (ZI₃.KUM).

1. (a coarse flour) (3x/100%)


isu [JAW] (N)

1 instance

Written forms:ME.ZE₂-šu₂.

Normalized forms:isišu (ME.ZE₂-šu₂).

1. jaw (1x/100%)


iṣ pišri [MAGIC STAFF] (N)

3 instances

Written forms:GIŠ.BUR₂.

Normalized forms:iṣ pišri (GIŠ.BUR₂).

1. magic staff (1x/33%)

2. tree-of-releasing (2x/67%)


iṣṣūr hurri [ROCK-PARTRIDGE?] (N)

22 instances

Normalized forms:iṣṣūr hurri (BURU₅.ḪABRUD.DA, BURU₅.ḪABRUD.DAmušen, BURU₅ur₅.ḪABRUD.DAmušen); iṣṣūrī hurri (BURU₅.ḪABRUD.DAmušen); iṣṣūrū hurri (BURU₅.ḪABRUD.DA-MEŠ).

1. rock-partridge? (22x/100%)


iṣṣūru [BIRD] (N)

72 instances

Normalized forms:iṣṣūr (BURU₅.ḪABRUD.DA [iṣṣūr hurri], BURU₅.ḪABRUD.DAmušen [iṣṣūr hurri, iṣṣūrī hurri], BURU₅ur₅.ḪABRUD.DAmušen [iṣṣūr hurri], MUŠEN, iṣ-ṣur); iṣṣūra (MUŠEN); iṣṣūri (MUŠEN, na₄NIR₂.PA.MUŠEN.NA [hulāl kappi iṣṣūri]); iṣṣūrī (BURU₅.ḪABRUD.DAmušen [iṣṣūr hurri, iṣṣūrī hurri], MUŠEN, MUŠEN-ḪI.A, MUŠEN-MEŠ, iṣ-ṣu-ri); iṣṣūrū (BURU₅.ḪABRUD.DA-MEŠ [iṣṣūrū hurri], iṣ-ṣu-ru); iṣṣūru (MUŠEN).

1. bird (72x/100%)


iṣu [TREE] (N)

9 instances

Normalized forms:iṣ (GIŠ.BUR₂ [iṣ pišri]); iṣi (GIŠ); iṣī (i-ṣi); iṣṣī (iṣ-ṣi); iṣu (i-ṣu).

1. tree (6x/67%)

2. wood (3x/33%)


iṣu [WOOD] (N)

1 instance

Written forms:iṣ-ṣi.

Normalized forms:iṣṣi (iṣ-ṣi).

1. tree (1x/100%)


išariš [CORRECTLY] (AV)

2 instances

Written forms:i-ša₂-riš.

Normalized forms:išariš (i-ša₂-riš).

1. correctly (2x/100%)


išartu [PROSPERITY] (N)

2 instances

Written forms:i-ša-ar-ti; i-šar-ti-šu₂.

Normalized forms:išarti (i-ša-ar-ti); išartišu (i-šar-ti-šu₂).

1. justice (2x/100%)


išaru [PENIS] (N)

14 instances

Normalized forms:išar (GIŠ₃, i-ša₂-ar); išara (GIŠ₃); išarī (i-ša₂-ri); išari (i-ša₂-ri); išarka (GIŠ₃-ka); išaršu (GIŠ₃-šu₂); išaru (GIŠ₃); mušaršu (mu-šar-šu); ušaršu (GIŠ₃-šu₂, u₂-šar-šu₂).

1. penis (12x/86%)

2. potent one (2x/14%)


išaru [STRAIGHT] (AJ)

7 instances

Normalized forms:ešrēti (-re-e-ti); ešrū (SI.SA₂-ME); išarat (i-ša₂-rat); išaru (SI.SA₂); išera (i-še-ra).

1. favourable (1x/14%)

2. in order (1x/14%)

3. just (1x/14%)

4. normal (2x/29%)

5. straight (2x/29%)


išarūtu [CORRECT STATE] (N)

1 instance

Written forms:i-ša₂-ru-tu.

Normalized forms:išarūtu (i-ša₂-ru-tu).

1. righteousness (1x/100%)


išātiš [ON FIRE] (AV)

2 instances

Written forms:i-ša-tiš; i-ša₂-tiš₂.

Normalized forms:išātiš (i-ša-tiš, i-ša₂-tiš₂).

1. on fire (2x/100%)


išātu [FIRE] (N)

31 instances

Normalized forms:išāt (IZI, i-šat, i-ša₂-at); išāta (IZI); išāte (i-ša₂-te); išāti (IZI, i-ša₂-ti); išātu (IZI, i-ša-a-tu₂).

1. fire (31x/100%)


išdihu [PROFIT(ABLE BUSINESS)] (N)

8 instances

Normalized forms:išdih (-di-iḫ); išdihšu (-di-iḫ-šu₂); išdihu (-di-ḫu).

1. profit(able business) (8x/100%)


išdu [FOUNDATIONS] (N)

27 instances

Normalized forms:išdān (SUḪUŠa-an); išdātišu (SUḪUŠ-MEŠ-šu, SUḪUŠ-MEŠ-šu₂); išdī (SUḪUŠ); išdu (SUḪUŠ, -du); išid (AN.UR₂ [išid šamê], SUḪUŠ, i-šid, -di); išidsa (i-šid-sa); išissu (SUḪUŠ-BI, SUḪUŠ-su); ušdā (-da); ušdītu (-di-tu₄).

1. base (7x/26%)

2. foundations (16x/59%)

3. position (2x/7%)

4. root (2x/7%)


išhilṭu [POTSHERD] (N)

1 instance

Written forms:-ḫi-il-ṭiₓ(DIM).

Normalized forms:išhilṭi (-ḫi-il-ṭiₓ(DIM)).

1. potsherd (1x/100%)


išid šamê [HORIZON] (N)

4 instances

Written forms:AN.UR₂; i-šid ANe; SUḪUŠ ANe.

Normalized forms:išid šamê (AN.UR₂, SUḪUŠ ANe, i-šid ANe).

1. horizon (4x/100%)


išippūtu [ROLE OF PURIFICATION PRIEST] (N)

1 instance

Written forms:i-šip-pu-tu.

Normalized forms:išippūtu (i-šip-pu-tu).

1. role of purification priest (1x/100%)


išittu [STOREROOM] (N)

2 instances

Written forms:ERIM₄; i-ši-it-ti.

Normalized forms:išitti (ERIM₄, i-ši-it-ti).

1. storeroom (1x/50%)

2. treasury (1x/50%)


iškarissu [(A TYPE OF RODENT)] (N)

1 instance

Written forms:PEŠ₂.GIŠ.GI.GU₇.E.

Normalized forms:iškarissū (PEŠ₂.GIŠ.GI.GU₇.E).

1. (a type of rodent) (1x/100%)


iškāru [WORK ASSIGNMENT] (N)

7 instances

Written forms:EŠ₂.GAR₃.

Normalized forms:iškār (EŠ₂.GAR₃); iškāri (EŠ₂.GAR₃); iškāru (EŠ₂.GAR₃).

1. series (7x/100%)


iškūru [WAX] (N)

4 instances

Written forms:DUḪ.LAL₃.

Normalized forms:iškūri (DUḪ.LAL₃).

1. wax (4x/100%)


išpallurtu [CROSS] (N)

3 instances

Written forms:BARtu₄; -pa-lu-ur-ta; LA₂.

Normalized forms:išpallurta (LA₂, -pa-lu-ur-ta); išpallurtu (BARtu₄).

1. cross (3x/100%)


išpatu [QUIVER] (N)

2 instances

Written forms:kuš-pa-te; -pat-MEŠ.

Normalized forms:išpāt (-pat-MEŠ); išpate (kuš-pa-te).

1. quiver (2x/100%)


išpiku [STORES (OF CROPS)] (N)

1 instance

Written forms:-pik-ki.

Normalized forms:išpikkī (-pik-ki).

1. grain-bin (1x/100%)


išqillatu [(A TYPE OF) SHELL] (N)

1 instance

Written forms:na₄PEŠ₄.

Normalized forms:išqillāti (na₄PEŠ₄).

1. pebble (1x/100%)


iššiakku [CITY-RULER] (N)

1 instance

Written forms:-šak-ku.

Normalized forms:iššakku (-šak-ku).

1. city-ruler (1x/100%)


ištānu [NORTH] (N)

54 instances

Normalized forms:iltāna (tu₁₅SI.SA₂); iltāni (SI, TU₁₅-2, il-ta-ni, tu₁₅SI, tu₁₅SI.SA₂); iltānišu (TU₁₅-2-šu₂); iltānu (TU₁₅-2, il-ta-nu, tu₁₅SI.SA₂); iltēnima (il-te-ni-ma); iltēnma (il-ten₂-ma); ištānu (tu₁₅SI).

1. north wind (18x/33%)

2. north (36x/67%)


ištarītu [(A PRIESTESS)] (N)

1 instance

Written forms:-ta-ri-tu₄.

Normalized forms:ištarītu (-ta-ri-tu₄).

1. epithet of Ištar (1x/100%)


ištartu [GODDESS] (N)

2 instances

Written forms:dINANA-MEŠ.

Normalized forms:ištarāti (dINANA-MEŠ).

1. goddess (2x/100%)


ištaru [GODDESS] (N)

73 instances

Normalized forms:ištar (-tar, iš₈-tar₂, d15, dINANA, d-tar, diš₈-tar₂); ištara (d15); ištarāte (iš₈-tar₂-MEŠ); ištarāti (d-tar-MEŠ, diš₈-tar₂-MEŠ); ištarī (-ta-ri, dINANA-MEŠ, d-ta-ri, d-tar-i₁₄, diš₈-tar₂-i₁₄, munus-ta-ri); ištari (d15, d-ta-ri); ištarīš (d-ta-riš); ištarišu (d15-šu, d15-šu₂); ištariya (d15-ia₅, diš₈-tar₂-ia); ištarka (d-tar-ka); ištaršin (d-tar-šin); ištaršu (d15-šu₂, d-tar-šu₂, diš₈-tar₂-šu, diš₈-tar₂-šu₂); ištarū (dINANA-MEŠ); ištaru (d15).

1. goddess (73x/100%)


ištēn [ONE] (NU)

20 instances

Normalized forms:ištēn (1en, -ten); ištēnma (-ten-ma, -ten₂-ma); ištēnumma (-te-nu-um-ma); ištēt (1et).

1. first (7x/35%)

2. one (13x/65%)


ištēniš [TOGETHER] (AV)

37 instances

Written forms:1niš; -te-niš; TEŠ₂.BI.

Normalized forms:iltēniš (1niš, TEŠ₂.BI); ištēniš (1niš, -te-niš).

1. completely (3x/8%)

2. equally (1x/3%)

3. together (33x/89%)


ištēnšeret [ELEVEN] (NU)

2 instances

Written forms:-ten₂--ret.

Normalized forms:ištēn-ešret (-ten₂--ret).

1. eleven (2x/100%)


ištēnšerû [ELEVENTH] (NU)

1 instance

Written forms:11i-tu₄.

Normalized forms:ištēnšerītu (11i-tu₄).

1. eleventh (1x/100%)


išti [WITH] (PRP)

2 instances

Written forms:TA.

Normalized forms:išti (TA).

1. with (2x/100%)


ištu [FROM] (PRP)

208 instances

Normalized forms:ištu (TA, -tu, -tu₂, -tu₄); ulti (ul-ti); ultu (TA, ul-tu, ul-tu₂, ul-tu₄).

1. about (2x/1%)

2. after (SBJ) (10x/5%)

3. from (192x/92%)

4. since (1x/0%)

5. since (SBJ) (3x/1%)


ištu libbi [SINCE] (SBJ)

2 instances

Written forms:TA ŠA₃.

Normalized forms:ultu libbi (TA ŠA₃).

1. since (2x/100%)


ištu muhhi [FROM] (PRP)

5 instances

Normalized forms:ultu muhhi (TA UGU, ul-tu UGU, ul-tu₂ UGU); ultu muhhiša (ul-tu₂ muḫ-ḫi-ša₂).

1. from (5x/100%)


išû [HAVE] (V)

27 instances

Normalized forms:īši (TUKU, i-ši); īšû (TUKUšu₂, i-šu-u, i-šu-u₂); īšu (TUKU, i-šu); īšûma (TUKU-ma); tēšî (te-ši-i); tīšû (ti-šu-u).

1. have (27x/100%)


išû [HAVING] (AJ)

3 instances

Written forms:i-ša₂-at; i-šat.

Normalized forms:išât (i-šat, i-ša₂-at).

1. having (3x/100%)


itaddu [COVERED] (AJ)

2 instances

Written forms:i-te-ed-di.

Normalized forms:iteddi (i-te-ed-di).

1. set (2x/100%)


itbāru [FRIEND] (N)

2 instances

Written forms:it-ba-ri.

Normalized forms:itbāri (it-ba-ri); itbārī (it-ba-ri).

1. friend (2x/100%)


itinnu [BUILDER] (N)

2 instances

Written forms:lu₂ŠITIM.

Normalized forms:itinnu (lu₂ŠITIM).

1. builder (2x/100%)


itkupu [VERY CLOSE] (AJ)

1 instance

Written forms:it-ku-pat.

Normalized forms:itkupat (it-ku-pat).

1. very close (1x/100%)


itpēšu [EXPERT] (AJ)

4 instances

Written forms:it-pe-šu.

Normalized forms:itpēšu (it-pe-šu).

1. competent (3x/75%)

2. expert (1x/25%)


itpuru [CROWNED] (AJ)

1 instance

Written forms:it-pur.

Normalized forms:itpur (it-pur).

1. crowned (1x/100%)


itqūru [SPOON] (N)

1 instance

Written forms:it-qur-tu₂.

Normalized forms:itqurtu (it-qur-tu₂).

1. (an ointment) (1x/100%)


ittamir [(A STONE)] (N)

1 instance

Written forms:na₄it-ta-mir.

Normalized forms:ittamir (na₄it-ta-mir).

1. (a stone) (1x/100%)


itti [WITH] (PRP)

208 instances

Normalized forms:itti (KI, TA, it-ti); ittika (KI-ka, it-ti-ka); ittikunu (KI-ku-nu); ittiša (KI-ša₂, it-ti-ša₂); ittišu (KI-šu, KI-šu₂, it-ti-šu, it-ti-šu₂); ittiya (KI-ia, KI-ia₂, KI-ia₅, it-ti-ia).

1. against (6x/3%)

2. at (2x/1%)

3. by (6x/3%)

4. for (2x/1%)

5. from (9x/4%)

6. to (4x/2%)

7. with (177x/85%)

8. within (2x/1%)


ittidû [FRANCOLIN] (N)

3 instances

Normalized forms:ittidî (DARmušen); ittidû (it-ti-du-u₂, it-ti-du-u₂mušen).

1. francolin (3x/100%)


ittû [SEEDER] (N)

1 instance

Written forms:gišNINDA₂.

Normalized forms:ittû (gišNINDA₂).

1. seeder (1x/100%)


ittu [PECULIARITY] (N)

8 instances

Normalized forms:idāt (i-da-at); idāti (A₂-MEŠ, i-da-ti); idātu (A₂-MEŠ, i-da-a-tu₂); idātuya (A₂-MEŠ-u₂-a).

1. characteristic (1x/13%)

2. ominous condition (3x/38%)

3. portent (3x/38%)

4. written proof (1x/13%)


ittu [SIGN] (N)

35 instances

Normalized forms:itat (GISKIM); itta (GISKIM); ittaša (GISKIM-ša₂); ittašu (GISKIM-šu₂, it-ta-šu₂); ittāti (GISKIM, GISKIM-MEŠ); ittātu (GISKIM, GISKIM-MEŠ); ittātuya (GISKIM-MEŠ-u₂-a, GISKIM-u-a); itti (GISKIM, it-ti); ittu (GISKIM, it-tu).

1. sign (35x/100%)


itû [BOUNDARY] (N)

6 instances

Written forms:i-ta-at; i-ta-tu-šu; i-te-e.

Normalized forms:itât (i-ta-at); itâtušu (i-ta-tu-šu); itê (i-te-e).

1. around (PRP) (2x/33%)

2. boundary (3x/50%)

3. edge (1x/17%)


itūlu [LIE DOWN] (V)

5 instances

Written forms:at-til-ma; it-ta-til; li-ta-til.

Normalized forms:attilma (at-til-ma); ittatīl (it-ta-til); litātil (li-ta-til).

1. lie down (3x/60%)

2. sleep (2x/40%)


iṭṭû [BITUMEN] (N)

8 instances

Written forms:ESIR; iṭ-ṭa₂.

Normalized forms:iṭṭâ (ESIR, iṭ-ṭa₂); iṭṭê (ESIR).

1. bitumen (8x/100%)


izbu [MISBIRTH] (N)

119 instances

Written forms:iz-bi; iz-bu.

Normalized forms:izbī (iz-bi); izbu (iz-bu).

1. anomaly (118x/99%)

2. misbirth (1x/1%)


izišubbû [STROKE OF LIGHTNING] (N)

11 instances

Normalized forms:izišubbâ (IZI.ŠUB.BAa); izišubbî (IZI.ŠUB); izišubbû (IZI.ŠUB, IZI.ŠUBu₄).

1. stroke of lightning (11x/100%)


izuzzu [STAND] (V)

443 instances

Normalized forms:azzazzi (az-za-az-zi); itanazzaz (GUB.GUBaz); ittazissi (it-ta-zis-si); ittaziz (it-ta-ziz); ittazizzū (GUBzi-zu-, GUBzi-zu); ittazzaz (GUBaz); iziz (GUBzu, i-zi-iz); izizzānimma (i-ziz-za-nim-ma); izizzimma (i-zi-iz-zi-im-ma); izizzûšu (GUB-MEŠ-šu₂); izuzzi (GUB); izuzzišu (GUBzi-šu₂); izuzzu (GUBzu); izzaz (GUB, iz-za-az); izzazma (GUB-ma, GUBaz-ma, zaGUB-ma); izzazzā (GUBza); izzazza (GUBza); izzazzama (GUBza-ma); izzazzi (i-za-zi, iz-za-zi); izzazzī (GUBzi-MEŠ); izzazzu (GUB, GUBzu, iz-za-az-zu); izzazzū (GUB-MEzu, GUB-MEŠ, GUB-MEŠzu, GUBzu, GUBzu-MEŠ); izzazzuma (GUBzu-ma); izzazzūma (GUB-ME-ma, GUB-MEzu-ma, GUB-MEŠ-ma, GUB-MEŠzu-ma, GUB-ma); izzazzūni (GUB-MEŠni); izziz (GUB, GUBiz, iz-zi-iz, iz-ziz); izzizāma (iz-zi-za-ma); izzizma (GUB-ma, iz-ziz-ma); izzizū (iz-zi-zu); izzizzu (GUBzu); izzizzū (GUB-ME, GUB-MEŠ, i-zi-zu); izzizzūma (GUB-MEŠ-ma); lizziz (GUB, li-iz-ziz, liz-ziz); lizzizūšu (GUB-MEŠ-šu₂); lizzizzūka (li-zi-zu-ka); šuzuzzi (GUBzi, šu-zu-zi); šuzzuzzima (GUBzi-ma); tazzaz (ta-az-za-az); tazzazma (GUB-ma); tušzassuma (tuš-za-as-su-ma); tušzazzā (tuš-za-za); tušzazzi (tuš-za-zi); ušuzzu (u₂-šu-uz-zu); ušzīz (-ziz); ušzizza (-zi-iz-za, -zi-za, -ziz-za); ušzizzanni (-zi-za-an-ni); ušzizzū (-zi-zu, -ziz-zu).

1. appear (1x/0%)

2. appoint (2x/0%)

3. be present (44x/10%)

4. being present (N) (1x/0%)

5. bringing into being (N) (1x/0%)

6. establish (4x/1%)

7. serve (1x/0%)

8. stand (375x/85%)

9. standing (N) (6x/1%)

10. triumph (5x/1%)

11. triumphing (N) (3x/1%)


izzimtu [DESIRE] (N)

4 instances

Normalized forms:izzimtaka (i-zi-im-ta-ka); izzimtašu (i-zi-im-ta-šu₂); izzimtu (i-zi-im-tu₂, i-zi-im-tu₄).

1. desire (3x/75%)

2. wish (1x/25%)


izzirtu [CURSE] (N)

1 instance

Written forms:iz-zi-ir-et.

Normalized forms:izzirēt (iz-zi-ir-et).

1. curse (1x/100%)