Hub A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | W | Y | Z

cams/gkab Browsable HTML: K

Version of 2021-06-11:11H:32M:1623411126s

kaʾinimmaku [WISH?] (N)

1 instance

Written forms:KA.INIM.MAak.

Normalized forms:kaʾinimmak (KA.INIM.MAak).

1. wish? (1x/100%)


kabābu [SHIELD] (N)

1 instance

Written forms:ka-ba-bu.

Normalized forms:kabābu (ka-ba-bu).

1. shield (1x/100%)


kabālu [BE(COME) PARALYSED] (V)

1 instance

Written forms:kub-bu-lu₄.

Normalized forms:kubbulu (kub-bu-lu₄).

1. constricting (N) (1x/100%)


kabarru [VERY THICK] (AJ)

1 instance

Written forms:kab-ba-ru.

Normalized forms:kabarru (kab-ba-ru).

1. very thick (1x/100%)


kabāru [BE(COME) THICK] (V)

4 instances

Written forms:ik-bi-ru; ik-bir.

Normalized forms:ikbir (ik-bir); ikbiru (ik-bi-ru).

1. be(come) thick (4x/100%)


kabāsu [TREAD] (V)

14 instances

Normalized forms:aktabaskunūši (ak-ta-ba-as-ku-nu-ši); ikabbas (ZUKUM, i-kab-ba-as); ikbus (ik-bu-us); ikbusma (ik-bu-us-ma); iktabas (ik-ta-ba-as); likbus (ZUKUM); lukabbis (lu-kab-bi-is); takabbas (ta-kab-ba-as); ukabbis (u₂-kab-bi-is).

1. flatten (1x/7%)

2. infringing (a taboo) (N) (2x/14%)

3. trample (4x/29%)

4. tread (7x/50%)


kabattu [LIVER] (N)

18 instances

Normalized forms:kabatta (ka-bat-ta); kabattaka (ka-bat-ta-ka); kabattaki (ka-bat-ta-ki); kabattakunu (ka-bat-ta-ku-nu); kabattašu (ka-bat-ta-šu₂); kabattašunu (ka-bat-ta-šu₂-nu); kabatti (DUGUD, ka-bat-ti); kabattu (BAR.ZI, ka-bat-tu₂); kabtatišu (kab-ta-ti-šu₂).

1. liver (5x/28%)

2. mind (2x/11%)

3. mood (10x/56%)

4. will (1x/6%)


kabātu [BE(COME) HEAVY] (V)

14 instances

Normalized forms:ikabbissuma (DUGUD-su-ma); ikabbit (DUGUD, DUGUDit); ikabbitma (i-kab-bi-it-ma); kabāta (ka-ba-ta); tukabbat (tu-kab-bat); ukabbat (u₂-kab-bat); ukabbitkunūši (u₂-kab-bit-ku-nu-ši); ukabbitma (u₂-kab-bit-ma); uktabbitma (uk-tab-bit-ma).

1. aggravate (1x/7%)

2. be(com)ing heavy (N) (1x/7%)

3. be(come) aggravating (1x/7%)

4. be(come) heavy (5x/36%)

5. be(come) important (3x/21%)

6. extinguish (2x/14%)

7. honour (1x/7%)


kabbartu [(PART OF FOOT)] (N)

1 instance

Written forms:ka-bar-tim-ma.

Normalized forms:kabbartimma (ka-bar-tim-ma).

1. (part of foot) (1x/100%)


kabbaru [VERY THICK] (AJ)

8 instances

Written forms:kab-ba-ra; kab-ba-ra-a; kab-ba-rat.

Normalized forms:kabbarā (kab-ba-ra); kabbarâ (kab-ba-ra-a); kabbarat (kab-ba-rat).

1. steady (2x/25%)

2. very thick (6x/75%)


kabittu [IMPORTANT ONE] (N)

1 instance

Written forms:ka-bit-ti.

Normalized forms:kabitti (ka-bit-ti).

1. honoured one (1x/100%)


kabkūru [(A CONTAINER)] (N)

1 instance

Written forms:.

Normalized forms:kabkūlum ().

1. (a container) (1x/100%)


kabru [THICK] (AJ)

3 instances

Written forms:ka-bar-ma; kab-rat.

Normalized forms:kabarma (ka-bar-ma); kabrat (kab-rat).

1. thick (3x/100%)


kabšarru [STONE-CARVER] (N)

1 instance

Written forms:lu₂GAB₂.SAR.

Normalized forms:kabšarru (lu₂GAB₂.SAR).

1. jeweller (1x/100%)


kabšu [TURBANED] (AJ)

1 instance

Written forms:ka-bi-.

Normalized forms:kabiš (ka-bi-).

1. turbaned (1x/100%)


kabtu [HEAVY] (AJ)

17 instances

Normalized forms:kabitti (ka-bit-ti); kabittu (ka-bit-tu₄); kabta (kab-ta); kabtā (DUGUD); kabtat (kab-ta-at); kabti (DUGUD, kab-ti); kabtu (DUGUD, kab-tu₂, kab-tu₄); kabtūma (kab-tu₂-u₂-ma).

1. heavy (7x/41%)

2. honoured (3x/18%)

3. important (5x/29%)

4. respected (2x/12%)


kabtu [IMPORTANT ONE] (N)

30 instances

Normalized forms:kabta (IDIM); kabti (IDIM, kab-ti); kabtu (IDIM, kab-tu); kabtūtu (IDIM-MEŠ); kabtūtušu (DUGUD-MEŠ-šu₂).

1. dignitary (7x/23%)

2. important one (5x/17%)

3. nobleman (18x/60%)


kabūt Šeriš [(A STONE)] (N)

2 instances

Normalized forms:kabūt Šeriš (na₄ŠURIM.dGU₄, ŠURIM.dše-riš).

1. (a stone) (2x/100%)


kabūtu [(ANIMAL) DUNG] (N)

2 instances

Normalized forms:kabūt (na₄ŠURIM.dGU₄ [kabūt Šeriš], ŠURIM.dše-riš [kabūt Šeriš]).

1. (animal) dung (2x/100%)


kadabbedû [ORAL PARALYSIS] (N)

6 instances

Written forms:KA.DAB.BE₂.DA.

Normalized forms:kadabbedâ (KA.DAB.BE₂.DA); kadabbedî (KA.DAB.BE₂.DA); kadabbedû (KA.DAB.BE₂.DA).

1. (a ritual) (2x/33%)

2. oral paralysis (4x/67%)


kadānu [(A RUSH-LIKE PLANT)] (N)

1 instance

Written forms:u₂ka-da-nu.

Normalized forms:kadānu (u₂ka-da-nu).

1. (a rush-like plant) (1x/100%)


kadrû [PRESENT] (N)

1 instance

Written forms:kad₃-ra-šu₂-un.

Normalized forms:kadrâšun (kad₃-ra-šu₂-un).

1. present (1x/100%)


kadru [REARING UP] (AJ)

2 instances

Written forms:ki-di-ir; U₃.NA.

Normalized forms:kadru (U₃.NA); kidir (ki-di-ir).

1. aggressive (1x/50%)

2. overbearing (1x/50%)


kakardinnu [VICTUALLER] (N)

1 instance

Written forms:lu₂kar-ka-di-nu.

Normalized forms:karkadinnu (lu₂kar-ka-di-nu).

1. victualler (1x/100%)


kakkabu [STAR] (N)

243 instances

Normalized forms:kakkab (MUL, kak-kab); kakkaba (MUL); kakkabī (MUL, MUL-ME, MUL-MEŠ, MUL.MUL-MEŠ, MUL₄-ME); kakkabi (MUL, MUL₂, MUL₄); kakkabišu (MUL₂-šu₂); kakkabu (MUL, MUL₂, MUL₄); kakkabū (MUL, MUL-ME, MUL-MEŠ); kakkabūšu (MUL-MEŠ-šu₂); kakkabūšunu (MUL-MEŠ-šu₂-nu, MUL-šu₂-nu).

1. evening (1x/0%)

2. star (242x/100%)


kakkû [LENTIL?] (N)

2 instances

Written forms:GU₂.TUR; ka-ki.

Normalized forms:kakkî (GU₂.TUR, ka-ki).

1. lentil? (2x/100%)


kakku [STICK] (N)

1 instance

Written forms:kak-ku.

Normalized forms:kakku (kak-ku).

1. weapon (1x/100%)


kakku [WEAPON] (N)

136 instances

Normalized forms:kak (ka-ak); kakka (gišTUKUL); kakkaša (kak-ka-šu₂); kakkašu (gišTUKUL-šu, gišTUKUL-šu₂); kakki (kak-ki, gišTUKUL); kakkī (gišTUKUL, gišTUKUL-MEŠ); kakkiša (gišTUKUL-ša₂); kakkīšina (kak-ki-ši-na); kakkišu (gišTUKUL-šu); kakkīšun (kak-ki-šu-un); kakkīšunu (gišTUKUL-MEŠ-šu-nu); kakkū (kak-ku, gišTUKUL, gišTUKUL-MEŠ, ŠITA₂); kakku (GIŠ, kak-ku, gišTUKUL); kakkūka (gišTUKUL-MEŠ-ka); kakkūšu (gišTUKUL-MEŠ-šu₂).

1. Weapon (on liver) (72x/53%)

2. army (5x/4%)

3. battle (2x/1%)

4. blade (1x/1%)

5. divine emblem (1x/1%)

6. weapon (55x/40%)


kakkullu [MASH-TUB] (N)

1 instance

Written forms:kak-kul-lu₄.

Normalized forms:kakkullu (kak-kul-lu₄).

1. mash-tub (1x/100%)


kakkulti īni [EYEBALL] (N)

1 instance

Written forms:kak-kul-tu₄ i-ni-šu₂.

Normalized forms:kakkultu īnišu (kak-kul-tu₄ i-ni-šu₂).

1. eyeball (1x/100%)


kakkultu [MASH-TUB] (N)

1 instance

Written forms:kak-kul-tu₄.

Normalized forms:kakkultu (kak-kul-tu₄).

1. mash-tub (1x/100%)


kalab mê [OTTER] (N)

1 instance

Written forms:UR.A.

Normalized forms:kalab mê (UR.A).

1. otter (1x/100%)


kalab urṣi [BADGER] (N)

2 instances

Written forms:UR.KI.

Normalized forms:kalab urṣi (UR.KI).

1. badger (2x/100%)


kalakku [(A KIND OF BOX)] (N)

3 instances

Written forms:ka-lak-ku.

Normalized forms:kalakku (ka-lak-ku).

1. chariot box (3x/100%)


kalāma [ALL (OF IT)] (N)

46 instances

Normalized forms:kalāma (DU₃-ma, DU₃.A.BI, DU₃.DU₃, ka-la-ma); kalāmu (ka-la-mu).

1. all (of it) (44x/96%)

2. anything (1x/2%)

3. everything (1x/2%)


kalbu [DOG] (N)

47 instances

Normalized forms:kalab (UR.A [kalab mê], UR.KI [kalab urṣi]); kalba (UR.GI₇, UR.GI₇a); kalbati (munusUR); kalbī (UR.GI₇); kalbi (EME.UR.GI₇ [lišān kalbi], NIM.UR.GI₇ [zubbi kalbi], UR, UR.GI₇, kal-bi, u₂EME.UR.GI₇ [lišān kalbi]); kalbu (UR.GI₇, kal-bu).

1. dog (47x/100%)


kalgukku [(A RED MINERAL PASTE)] (N)

8 instances

Written forms:IM.KAL.GUG; IM.KAL.LA.GUG.

Normalized forms:kalgukka (IM.KAL.GUG, IM.KAL.LA.GUG).

1. (a red mineral paste) (8x/100%)


kalîš [TOTALLY] (AV)

9 instances

Written forms:ka-liš.

Normalized forms:kalîš (ka-liš).

1. everywhere (4x/44%)

2. totally (5x/56%)


kalītu [KIDNEY] (N)

8 instances

Normalized forms:kalâti (ELLAG₂-ME); kalâtšu (ELLAG₂-šu₂); kalâtušu (ka-la-tu-šu₂); kalīt (ELLAG₂); kalīti (ka-li-ti).

1. kidney (7x/88%)

2. testicle (1x/13%)


kallātu [DAUGHTER-IN-LAW] (N)

11 instances

Written forms:E₂.GI₄.A; kal-la-tu₄; kal-lat.

Normalized forms:kallāt (kal-lat); kallāti (E₂.GI₄.A); kallātu (kal-la-tu₄).

1. bride (11x/100%)


kallu [(KIND OF) BOWL] (N)

2 instances

Written forms:kal-li; kal-lu₄.

Normalized forms:kalli (kal-li); kallū (kal-lu₄).

1. (kind of) bowl (2x/100%)


kalmakru [BATTLE-AXE] (N)

2 instances

Written forms:kal-ma-ak-ru.

Normalized forms:kalmakru (kal-ma-ak-ru).

1. battle-axe (2x/100%)


kalmatu [INSECT(S)] (N)

1 instance

Written forms:kal-ma-tu₄.

Normalized forms:kalmatu (kal-ma-tu₄).

1. vermin (1x/100%)


kalû [HELD (BACK)] (AJ)

1 instance

Written forms:ka-lu-u₂.

Normalized forms:kalû (ka-lu-u₂).

1. held (back) (1x/100%)


kalû [HOLD (BACK)] (V)

26 instances

Normalized forms:ikalla (i-kal-la); ikallašu (i-kal-la-šu₂); ikalli (i-kal-li); ikallû (i-kal-lu-u); ikallu (i-kal-lu); ikallûma (i-kal-lu-i-ma); ikelle (i-ke-le); ikillû (i-kil-lu-u, i-kil-lu-u₂); ikkallû (ik-kal-lu-u₂); iklûši (ik-lu-ši); iktala (ik-ta-la); kalê (ka-le-e); kalû (DU₃, GUL); liklûšu (lik-lu-šu₂); tukalli (tu-kal-li); tušakla (tu-šak-la).

1. detain (1x/4%)

2. hold (back) (8x/31%)

3. holding (back) (N) (4x/15%)

4. moor (1x/4%)

5. restrain (1x/4%)

6. retaining (N) (1x/4%)

7. stop (10x/38%)


kalû [LAMENTATION PRIEST] (N)

17 instances

Written forms:lu₂GALA; lu₂GALA-MEŠ; ka-lu-u.

Normalized forms:kalê (lu₂GALA, lu₂GALA-MEŠ); kalû (ka-lu-u, lu₂GALA, lu₂GALA-MEŠ).

1. lamentation priest (17x/100%)


kalû [ORPIMENT?] (N)

2 instances

Written forms:IM.GA₂.LI.

Normalized forms:kalâ (IM.GA₂.LI); kalû (IM.GA₂.LI).

1. orpiment? (2x/100%)


kalû [TOTALITY] (N)

51 instances

Normalized forms:kal (DU₃, DU₃.A.BI, kal, kal₃); kala (ka-la); kalaša (KAL-ša₂); kalašu (ka-la-šu, ka-la-šu₂); kalašunu (DU₃-KAM, DU₃-šu₂-nu); kali (ka-li); kališ (ka-liš); kališin (ka-li-šin); kališunu (DU₃-A.BI, DU₃-A.BI-šu₂-nu, DU₃-šu₂-nu, ka-li-šu-nu, ka-li-šu₂-nu); kalu (ka-lu).

1. all (29x/57%)

2. everyone (1x/2%)

3. totality (21x/41%)


kalûtu [LAMENTATION PRIESTHOOD] (N)

1 instance

Written forms:lu₂.KUu₂-tu₂.

Normalized forms:kalûtu (lu₂.KUu₂-tu₂).

1. textual corpus of kalû (1x/100%)


kamālu [(BE)COME ANGRY] (V)

1 instance

Written forms:ik-tam-lu-ša₂.

Normalized forms:iktamluša (ik-tam-lu-ša₂).

1. (be)come angry (1x/100%)


kamānu [(A LOAF OR CAKE)] (N)

2 instances

Written forms:ka-man.

Normalized forms:kamān (ka-man).

1. (a loaf or cake) (2x/100%)


kamāru [HUNTING TRAP] (N)

1 instance

Written forms:ka-ma-riš.

Normalized forms:kamāriš (ka-ma-riš).

1. hunting trap (1x/100%)


kamāru [PILE] (V)

4 instances

Normalized forms:ikkammarā (ik-kam-ma-ra); iktatmar (ik-ta-at-mar); kamār (ka-mar); takammarma (GAR.GAR-ma).

1. accumulate (1x/25%)

2. heap up (1x/25%)

3. piling up (N) (1x/25%)

4. sum (1x/25%)


kamāsu [GATHER IN] (V)

1 instance

Written forms:i-kam-mi-su.

Normalized forms:ikkammisu (i-kam-mi-su).

1. pack (1x/100%)


kamāsu [KNEEL] (V)

9 instances

Normalized forms:akmis (ak-mis); aktamis (ak-ta-mis); ikammisma (DU₁₀.GAM-ma); ikmis (ik-mi-is, ik-mis); ikmisī (ik-mi-si); takammis (ta-kam-mis); takammisma (ta-kam-mis-ma).

1. kneel (9x/100%)


kamâtiš [TO THE OUTSIDE] (AV)

1 instance

Written forms:ka-ma-a-ti.

Normalized forms:kamâti (ka-ma-a-ti).

1. to the outside (1x/100%)


kamâtu [ENVIRONS (OF CITY)] (N)

1 instance

Written forms:ki-ma-a-ti.

Normalized forms:kimâti (ki-ma-a-ti).

1. environs (of city) (1x/100%)


kamkadu [(A PLANT)] (N)

3 instances

Normalized forms:kamgudu (u₂kam-gu-du); kamkadu (u₂kam₂-ka-du).

1. (a plant) (3x/100%)


kamkammatu [RING] (N)

1 instance

Written forms:.

Normalized forms:kamkammatu ().

1. ring (1x/100%)


kamlu [ANGRY] (AJ)

1 instance

Written forms:kam-lu.

Normalized forms:kamlū (kam-lu).

1. angry (1x/100%)


kammantu [(AN EDIBLE PLANT)] (N)

4 instances

Normalized forms:kammanda (u₂AB₂.DUḪ); kammandu (u₂ka-man-du); kammantu (u₂kam-man-tu₄).

1. (an edible plant) (4x/100%)


kammu [(A PLANT USED IN TANNING)] (N)

1 instance

Written forms:kam-ma.

Normalized forms:kamma (kam-ma).

1. (a plant used in tanning) (1x/100%)


kamru [PILED UP] (AJ)

1 instance

Written forms:kam₂-ra.

Normalized forms:kamrā (kam₂-ra).

1. heaped (1x/100%)


kamsu [SQUATTING] (AJ)

6 instances

Written forms:kam₂-su; kan-su.

Normalized forms:kamsu (kam₂-su); kamsū (kam₂-su); kansū (kan-su).

1. kneeling (6x/100%)


kamû [BIND] (V)

18 instances

Normalized forms:ikammi (i-kam-mi); ikammišu (LA₂-BI); ikammū (LA₂mu); ikkammu (LA₂mu); ikkamû (ik-ka-mu-u₂); ikmišuma (ik-mi-šu-ma); ikmû (ik-mu-u, ik-mu-u₂); kamû (ka-mu-u).

1. bind (11x/61%)

2. binding (N) (1x/6%)

3. capture (1x/6%)

4. conquer (4x/22%)

5. gather (1x/6%)


kamû [BOUND] (AJ)

3 instances

Written forms:ka-ma-ma; ka-mu-ti.

Normalized forms:kamâma (ka-ma-ma); kamûti (ka-mu-ti).

1. bound (3x/100%)


kamullu [(A PLANT)] (N)

1 instance

Written forms:u₂ka-bul-lu.

Normalized forms:kabullu (u₂ka-bul-lu).

1. (a plant) (1x/100%)


kamūnu [(A FUNGUS)] (N)

9 instances

Written forms:ka-mu-ne₂-e; UZU.DIR.

Normalized forms:kamūn (UZU.DIR); kamūnē (ka-mu-ne₂-e); kamūnu (UZU.DIR).

1. (a fungus) (9x/100%)


kamūnu [CUMIN] (N)

6 instances

Written forms:ka-mun; u₂ka-mun; TIN.TIRsar.

Normalized forms:kamūn (ka-mun, u₂ka-mun); kamūni (TIN.TIRsar, ka-mun).

1. cumin (6x/100%)


kamûtu [BONDAGE] (N)

3 instances

Written forms:ka-mu-us-su.

Normalized forms:kamûssu (ka-mu-us-su).

1. bondage (3x/100%)


kanaktu [(AN INCENSE-BEARING TREE)] (N)

11 instances

Normalized forms:kanakātu (giška-na-ka-a-tu₄); kanakti (ka-nak-ti, šimGIG); kanaktu (šimGIG).

1. (an incense-bearing tree) (6x/55%)

2. aromatic resin (5x/45%)


kanāku [SEAL] (V)

2 instances

Written forms:ik-nu-kam₂-ma; tu-kan-nik₅.

Normalized forms:iknukamma (ik-nu-kam₂-ma); tukannik (tu-kan-nik₅).

1. seal (2x/100%)


kanānu [ROLL UP] (V)

4 instances

Normalized forms:iknunma (ik-nun-ma); iktanan (ik-ta-na-an); ittanaknannā (it-ta-nak-na-an-na).

1. curl up (2x/50%)

2. roll up (2x/50%)


kanāšu [BOW DOWN] (V)

8 instances

Normalized forms:ikannussu (i-kan-nu-us-su); iknuš (ik-nu-); iknušū (ik-nu-šu); iktanšūš (ik-tan-šu₂-); tušaknašī (tu-šak-na-ši).

1. bow down (8x/100%)


kanašû [(A RED FLOWER)] (N)

1 instance

Written forms:GANA₂.ZI.

Normalized forms:kanašû (GANA₂.ZI).

1. (a red flower) (1x/100%)


kannu [BAND] (N)

3 instances

Written forms:ka-an-ni; ka-an-nu; kan-nu.

Normalized forms:kannī (ka-an-ni); kannu (ka-an-nu, kan-nu).

1. band (3x/100%)


kannu [CURLED UP] (AJ)

1 instance

Written forms:qa₂-an-na.

Normalized forms:qannā (qa₂-an-na).

1. contracted (1x/100%)


kanšu [SUBMISSIVE] (AJ)

1 instance

Written forms:kan-ša₂-ma.

Normalized forms:kanšāma (kan-ša₂-ma).

1. bowed down (1x/100%)


kanû [CARE (FOR)] (V)

6 instances

Normalized forms:likannika (li-kan-ni-ka); likanniki (li-kan-ni-ki); tukannîma (tu-kan-ni-ma); ukanni (u₂-kan-ni).

1. care (for) (5x/83%)

2. honour (1x/17%)


kânu [BE(COME) PERMANENT] (V)

65 instances

Normalized forms:ikân (GI.NA); ikânu (i-ka-a-nu); ikunnu (i-kun-nu); kunnika (kun-ni-ka); kunnu (kun-nu); likīn (li-kin); liktūnū (lik-tu-nu); likūn (li-ku-un); liškēn (li--ken); lukīn (lu-kin, lu-kin₂); tukān (GUB, GUBan); tukannīma (tu-ka-ni-ma); tukannu (tu-kan-nu); tukinnu (tu-kin-nu); ukān (u₂-kan); ukânu (u₂-ka-a-nu); ukīn (u₂-kin); ukīnma (u₂-kin-ma); ukinnu (u₂-kin-nu, u₂GI.NA); ukinnū (u₂-kin-nu); ukīnši (u₂-kin-ši); uktannu (uk-tan-nu); uktannū (uk-tan-nu); uktīn (uk-tin); uktinna (uk-tin-na); uktinnū (uk-tin-nu); uktinnūšu (uk-ti-nu-šu₂).

1. be(com)ing loyal (N) (1x/2%)

2. be(come) firmly established (1x/2%)

3. be(come) loyal (2x/3%)

4. be(come) permanent (5x/8%)

5. be(come) stable (1x/2%)

6. establish firmly (1x/2%)

7. establish (11x/17%)

8. establishing (N) (1x/2%)

9. fix (3x/5%)

10. install (1x/2%)

11. permanently deposit (2x/3%)

12. securing (N) (2x/3%)

13. set up correctly (33x/51%)

14. set (1x/2%)


kanūtu [CHERISHED ONE] (N)

1 instance

Written forms:ka-nu-ut.

Normalized forms:kanūt (ka-nu-ut).

1. cherished one (1x/100%)


kapādu [PLAN] (V)

4 instances

Normalized forms:ikpudu (ik-pu-du); ikpudū (ik-pu-du); iktapdūma (ik-tap-du-ma); iktapdūnî (ik-tap-du-ni-i).

1. plot (4x/100%)


kapālu [ROLL UP] (V)

4 instances

Written forms:ik-tap-pi-li; ik-tap-pi-lu.

Normalized forms:iktappilī (ik-tap-pi-li); iktappilū (ik-tap-pi-lu).

1. intertwine (4x/100%)


kapāpu [CURVE] (V)

4 instances

Written forms:GUR₂up; i-kap-pap.

Normalized forms:ikappap (i-kap-pap); ikpup (GUR₂up).

1. curve (4x/100%)


kapāru [PEEL] (V)

1 instance

Written forms:ta-kap-par.

Normalized forms:takappar (ta-kap-par).

1. peel (1x/100%)


kapāru [WIPE (CLEAN)] (V)

16 instances

Normalized forms:kuppirma (U.ME.TE.GUR.GUR); likpur (lik-pur); liktappar (lik-tap-par); tukappar (tu-ka-par, tu-kap-par); tukapparma (GUR.GUR-ma); tukapparšu (tu-kap-par-šu₂).

1. wipe (clean) (16x/100%)


kapāṣu [(A SEASHELL)] (N)

5 instances

Normalized forms:kapāṣa (na₄ka-pa-ṣa); kapāṣu (na₄ka-pa-ṣu).

1. (a seashell) (5x/100%)


kappu [CURVED] (AJ)

1 instance

Written forms:kap-pa-tu.

Normalized forms:kappatu (kap-pa-tu).

1. curved (1x/100%)


kappu [HAND] (N)

1 instance

Written forms:kap-pu.

Normalized forms:kappu (kap-pu).

1. (small) bowl (1x/100%)


kappu [WING] (N)

8 instances

Normalized forms:agappū (a-gap₂-pu); kappa (kap-pa); kappī (kap-pi); kappi (PA, na₄NIR₂.PA.MUŠEN.NA [hulāl kappi iṣṣūri]); kappu (kap-pu).

1. arrow flight (2x/25%)

2. wing (6x/75%)


kapru [VILLAGE] (N)

1 instance

Written forms:kap-ri.

Normalized forms:kapri (kap-ri).

1. village (1x/100%)


kapṣu [BENT UP] (AJ)

7 instances

Written forms:kap-ṣa-at.

Normalized forms:kapṣat (kap-ṣa-at).

1. bent up (3x/43%)

2. distorted (2x/29%)

3. squinting (2x/29%)


kaqdâ [CONSTANTLY] (AV)

1 instance

Written forms:kak-da₃-a.

Normalized forms:kakdâ (kak-da₃-a).

1. constantly (1x/100%)


karābu [PRAY] (V)

36 instances

Normalized forms:ikarrab (i-kar-rab); ikarrabūka (i-kar-ra-bu-ka); iktarab (ik-ta-rab); karābi (ka-ra-bi); kurbāʾinnima (kur-ba-a-a-in-ni-ma); likrub (lik-ru-ub); likrubakka (lik-ru-bak-ka); likrubšunu (lik-ru-ub-šu-nu); likrubūka (lik-ru-bu-ka); likrubūki (lik-ru-bu-ki); takarrabma (ta-kar-rab-ma).

1. bless (5x/14%)

2. greet (21x/58%)

3. greeting (N) (7x/19%)

4. pray (3x/8%)


karābu [PRAYER] (N)

1 instance

Written forms:ka-ra-bi.

Normalized forms:karābi (ka-ra-bi).

1. prayer (1x/100%)


karān šēlebi [FOX-VINE (A PLANT)] (N)

7 instances

Normalized forms:karān šēlebi (GEŠTIN.KA₅.A, gišGEŠTIN KA₅.A, gišGEŠTIN.KA₅.A, u₂GEŠTIN.KA₅.A).

1. fox-vine (a plant) (7x/100%)


karānu [WINE] (N)

38 instances

Normalized forms:karān (GEŠTIN.KA₅.A [karān šēlebi], ka-ra-an, gišGEŠTIN, gišGEŠTIN.KA₅.A [karān šēlebi], u₂GEŠTIN.KA₅.A [karān šēlebi]); karāna (GEŠTIN, gišGEŠTIN); karānī (gišGEŠTIN-ḪI.A, gišGEŠTIN-MEŠ); karāni (GEŠTIN, gišGEŠTIN, gišGEŠTIN-MEŠ); karānu (GEŠTIN).

1. grape (2x/5%)

2. wine (36x/95%)


kararu [(A DISEASE?)] (N)

1 instance

Written forms:ka-ra-ra.

Normalized forms:karara (ka-ra-ra).

1. (a disease?) (1x/100%)


karāṣu [BREAK OFF] (V)

5 instances

Normalized forms:giriṣma (gi-ri-iṣ-ma); iktariṣ (ik-ta-ri-iṣ); karāṣu (ki-irKIR₃); takarriṣma (ta-kar-ri-iṣ-ma); ukarraṣâ (u₂-kar-ra-ṣa).

1. break off (3x/60%)

2. breaking off (N) (1x/20%)

3. slander (1x/20%)


karašu [LEEK] (N)

2 instances

Written forms:GA.RAŠ; ka-ra-ši.

Normalized forms:karaši (ka-ra-ši); karašu (GA.RAŠ).

1. leek (2x/100%)


karāšu [CATASTROPHE] (N)

5 instances

Written forms:ka-ra-še-e; ka-ra-ši; KARAŠ.

Normalized forms:karāšê (ka-ra-še-e); karāši (ka-ra-ši); karāšu (KARAŠ).

1. catastrophe (2x/40%)

2. devastation (2x/40%)

3. disaster (1x/20%)


karāšu [MILITARY CAMP] (N)

1 instance

Written forms:ka-ra-ši.

Normalized forms:karāši (ka-ra-ši).

1. military camp (1x/100%)


karāṭu [BE(COME) MERCIFUL] (V)

1 instance

Written forms:ik-kar-riṭ-ma.

Normalized forms:ikkarriṭma (ik-kar-riṭ-ma).

1. be(come) merciful (1x/100%)


karmu [HEAP] (N)

2 instances

Written forms:kar-me.

Normalized forms:karmē (kar-me).

1. ruin mound (2x/100%)


karmūtu [RUINATION] (N)

5 instances

Written forms:KARtu₂; kar-mu-tu₂.

Normalized forms:karmūtu (KARtu₂, kar-mu-tu₂).

1. ruination (5x/100%)


karpatu [(CLAY) POT] (N)

1 instance

Written forms:kar-pa-tum.

Normalized forms:karpatum (kar-pa-tum).

1. pot (1x/100%)


karpatu [POT] (N)

4 instances

Written forms:DUG; kar-pat.

Normalized forms:karpat (kar-pat); karpāt (DUG); karpata (DUG).

1. pot (4x/100%)


karriṣu [SLANDERER] (N)

1 instance

Written forms:ka-ri-ṣa-at.

Normalized forms:karriṣat (ka-ri-ṣa-at).

1. slanderer (1x/100%)


karṣa akālu [SLANDER] (V)

5 instances

Normalized forms:innakkali karṣiuya (in-nak-ka-li kar-ṣi-u₂-a); karṣa akāli (EME.SIG GU₇); karṣīšu ikkalū (kar-ṣi-šu₂ GU₇-MEŠ).

1. slander (5x/100%)


karṣu [SLANDER] (N)

8 instances

Normalized forms:karṣa (EME.SIG); karṣi (kar-ṣi); karṣīšu (kar-ṣi-šu₂); karṣiuya (kar-ṣi-u₂-a).

1. slander (8x/100%)


karšu [STOMACH] (N)

8 instances

Normalized forms:karassu (ka-ra-as-su, ka-ras-su); karassunu (ka-ras-su-nu); karšakima (kar₂-ša₂-ki-ma); karšī (kar-ši); karši (kar-ši); karšiša (kar-ši-ša); karšussunu (kar-šu-us-su-nu).

1. heart (5x/63%)

2. mind (1x/13%)

3. stomach (2x/25%)


kartappu [(ANIMAL) DRIVER] (N)

1 instance

Written forms:KIR₄.DAB.

Normalized forms:kartappī (KIR₄.DAB).

1. groom (1x/100%)


karû [(A WOODEN STAND OR PLATFORM)] (N)

1 instance

Written forms:gišqa-ru-u₂.

Normalized forms:qarû (gišqa-ru-u₂).

1. (a wooden stand or platform) (1x/100%)


karû [BE(COME) SHORT] (V)

9 instances

Normalized forms:ikarrâ (LUGUD₂-MEŠ, LUGUD₂.DA-MEŠ); ikarrû (LUGUD₂-MEŠ, LUGUD₂.DA-MEŠ); ikteru (ik-te-ru).

1. be(come) short (8x/89%)

2. diminish (1x/11%)


karû [GRAIN-HEAP] (N)

1 instance

Written forms:ka-re-e.

Normalized forms:karê (ka-re-e).

1. grain-store (1x/100%)


kāru [QUAY] (N)

2 instances

Written forms:ka-a-ri; ka-ar.

Normalized forms:kār (ka-ar); kāri (ka-a-ri).

1. quay (2x/100%)


kāru [RUBBED] (AJ)

2 instances

Written forms:ke-e-er.

Normalized forms:kēr (ke-e-er).

1. rubbed (2x/100%)


karūbu [REVERENTLY GREETED ONE] (N)

2 instances

Written forms:ka-ru-bu.

Normalized forms:karūbu (ka-ru-bu).

1. reverently greeted one (2x/100%)


kasânītu [(A RED STONE)] (N)

2 instances

Written forms:na₄GUG.GAZIsar.

Normalized forms:kasânīta (na₄GUG.GAZIsar); kasânītu (na₄GUG.GAZIsar).

1. (a red stone) (2x/100%)


kasāpu [MAKE FUNERARY OFFERING] (V)

7 instances

Written forms:i-kas₂-sip; ta-kas₃-sip₄.

Normalized forms:ikassip (i-kas₂-sip); takassip (ta-kas₃-sip₄).

1. make funerary offering (7x/100%)


kasītu [(MAGICAL) CONSTRAINT] (N)

1 instance

Written forms:ka-si-ti.

Normalized forms:kasītī (ka-si-ti).

1. (magical) constraint (1x/100%)


kaskasu [GRISTLY EXTENSION OF BREAST-BONE] (N)

3 instances

Written forms:GAG.ZA₃.GU.

Normalized forms:kaskasu (GAG.ZA₃.GU).

1. gristly extension of breast-bone (3x/100%)


kaspu [SILVER] (N)

50 instances

Normalized forms:kasap (KU₃.BABBAR); kasapšu (KU₃.BABBAR-šu₂); kaspa (KU₃.BABBAR); kaspi (KU₃.BABBAR, kas₃-pi); kaspimma (KU₃.BABBARim-ma); kaspu (KU₃.BABBAR).

1. silver (50x/100%)


kāsu [CUP] (N)

3 instances

Written forms:dugGU₂.ZI; GU₂.ZI.

Normalized forms:kās (dugGU₂.ZI); kāsa (GU₂.ZI); kāsi (GU₂.ZI).

1. cup (3x/100%)


kasû [(A SPICE PLANT)] (N)

1 instance

Written forms:kas₃-si-ia.

Normalized forms:kasīyā (kas₃-si-ia).

1. mustard (1x/100%)


kasû [BIND] (V)

5 instances

Normalized forms:iksânni (ik-sa-an-ni); kusišuma (ku-si-šu-ma); takkasi (tak-ka-si); ukassi (u₂-ka-as-si); ukassima (u₂-ka-si-ma).

1. bind (5x/100%)


kasû [BOUND] (AJ)

2 instances

Written forms:ka-sa-a.

Normalized forms:kasâ (ka-sa-a).

1. bound (2x/100%)


kasû [CAPTIVE] (N)

2 instances

Written forms:ka-sa-a.

Normalized forms:kasâ (ka-sa-a).

1. captive (2x/100%)


kasû [MUSTARD] (N)

14 instances

Written forms:GAZIsar; ka-si; ka-si-i.

Normalized forms:kasâ (GAZIsar); kasî (GAZIsar, ka-si, ka-si-i); kasû (GAZIsar).

1. mustard (14x/100%)


kaṣābu [REDUCE?] (V)

1 instance

Written forms:liš-tak-ṣi-ba-am-ma.

Normalized forms:lištakṣibamma (liš-tak-ṣi-ba-am-ma).

1. reach fullness? (1x/100%)


kaṣāru [TIE] (V)

12 instances

Normalized forms:ikaṣṣar (i-kaṣ₃-ṣa-ar₃); ikaṣṣarma (i-ka-ṣar-ma); ikkaṣirma (ik-ka-ṣir-ma); ikṣura (ik-ṣu-ra); ikṣuršunu (ik-ṣur-šu₂-nu); ikṣuru (ik-ṣu-ru); ikṣurūnimma (ik-ṣu-ru-nim-ma); lištakṣir (liš-tak-ṣir); takaṣṣar (KEŠ₂ar₂); tukaṣṣar (tu-kaṣ₃-ṣar); tukaṣṣirī (tu-kaṣ₃-ṣi-ri).

1. bind (2x/17%)

2. gather (4x/33%)

3. organize (1x/8%)

4. put on (1x/8%)

5. tie (4x/33%)


kaṣāṣu [GRIND] (V)

6 instances

Normalized forms:ikaṣṣaṣ (i-kaṣ₃-ṣa-aṣ); ikaṣṣaṣṣī (ZU₂.GUZ, i-ka₃-ṣa-aṣ-ṣi); ikṣuṣ (ik-ṣu-uṣ); kaṣāṣi (gu₂-ṣiGUZ); kaṣāṣṣi (ka₃-ṣa-aṣ-ṣi).

1. grind one's teeth (2x/33%)

2. grind (2x/33%)

3. grinding (N) (2x/33%)


kaṣāṣu [RAIN] (N)

1 instance

Written forms:ka-ṣa-ṣa.

Normalized forms:kaṣāṣa (ka-ṣa-ṣa).

1. rain (1x/100%)


kaṣru [TIED] (AJ)

1 instance

Written forms:kaṣ₃-rat.

Normalized forms:kaṣrat (kaṣ₃-rat).

1. knotted (1x/100%)


kaṣṣu [TRIMMED] (AJ)

6 instances

Normalized forms:kaṣṣā (kaṣ₃-ṣa); kaṣṣat (kaṣ₃-ṣa-at).

1. trimmed (6x/100%)


kaṣû [BE(COME) COLD] (V)

7 instances

Normalized forms:ikaṣṣa (SED); ikaṣṣû (SEDu₂); kuṣṣî (SED); tukaṣṣa (SED, tu-kaṣ₃-ṣa); ukaṣṣâ (u₂-kaṣ₃-ṣa).

1. be(com)ing cold (N) (1x/14%)

2. be(come) cold (3x/43%)

3. cool down (3x/43%)


kaṣû [COLD] (AJ)

9 instances

Normalized forms:kaṣâ (SED, SED-MEŠ, SEDa); kaṣât (ka-ṣa-at); kaṣû (EN.TE.NA); kaṣûtu (ka-ṣu-tu, ka-ṣu-tu₂).

1. cold (9x/100%)


kašādu [REACH] (V)

107 instances

Normalized forms:ikaššad (KUR, KURad, KURad₂, KURad₂, i-kaš-šad); ikaššada (i-kaš-ša₂-da); ikaššadma (KUR-ma); ikaššadu (KUR); ikaššadūšu (KUR-MEŠ-šu₂); ikaššassu (KUR-su, KURsu); ikšud (KUR, KURud, ik-šu-ud); ikšuda (KURda); ikšudamma (KURdam-ma); ikšudanni (KUR-an-ni, KURan-ni, ik-šu-dan-ni); ikšudma (KUR-ma); ikšudu (ik-šu-du); ikšudūma (KUR-ma); iktaldu (ik-tal-du); iktašad (KURad₂); ittenekšidu (it-te-nik-ši-du); kašād (KUR, KURad₂, ka-ša-ad); kašādī (ka-ša-di-i); kašādi (KURad₂, SA₂.SA₂, ka-ša₂-di); kašādika (ka-ša₂-di-ka); kašādišu (KUR-šu₂, ka-ša₂-di-šu, ka-ša₂-di-šu₂); kašādu (ka-ša₂-du); likšudma (lik-šu-ud-ma); likšudu (lik-šu-du); likšudū (lik-šu-du); likšussu (lik-šu-su); lukšud (lu-uk-šu-ud); lukšudu (lu-uk-šu-du); nikaššada (ni-kaš-ša₂-da); uktaššad (uk-taš-šad).

1. achieve (8x/7%)

2. achieving (N) (8x/7%)

3. acquire (2x/2%)

4. approach (3x/3%)

5. arrive (3x/3%)

6. arriving (N) (8x/7%)

7. conquer (8x/7%)

8. continually arrive (1x/1%)

9. defeat (4x/4%)

10. defeating (N) (1x/1%)

11. drive away (1x/1%)

12. obtain (3x/3%)

13. reach (51x/48%)

14. reaching (N) (6x/6%)


kašāru [RESTORE] (V)

1 instance

Written forms:i-ke-šir₂.

Normalized forms:ikeššir (i-ke-šir₂).

1. be(come) satisfactory (1x/100%)


kašdu [SUCCESSFUL] (AJ)

11 instances

Written forms:kaš-da-at; kaš-du; KURtu₄.

Normalized forms:kašdat (kaš-da-at); kašdu (kaš-du); kašittu (KURtu₄).

1. fulfilled (1x/9%)

2. successful (10x/91%)


kāšidu [REACHER] (N)

1 instance

Written forms:ka-ši-id.

Normalized forms:kāšid (ka-ši-id).

1. reacher (1x/100%)


kâšim [TO YOU] (IP)

17 instances

Normalized forms:kâši (ka-a-ši, ka-ši); kâšima (ka-ši-ma); kâšu (ka-a-šu, ka-a-šu₂).

1. to you (3x/18%)

2. you (14x/82%)


kašittu [SUCCESS] (N)

2 instances

Written forms:ka-šit-tu₄; KURtu₄.

Normalized forms:kašittu (KURtu₄, ka-šit-tu₄).

1. success (2x/100%)


kašpu [BEWITCHED] (AJ)

2 instances

Written forms:ka-šip-ma.

Normalized forms:kašipma (ka-šip-ma).

1. bewitched (2x/100%)


kaššaptu [SORCERESS] (N)

10 instances

Normalized forms:kaššāpat (kaš-ša₂-pat); kaššapta (munusUŠ₁₁.ZU); kaššapti (munusUŠ₁₁.ZU); kaššaptu (munusUŠ₁₁.ZU).

1. sorceress (10x/100%)


kaššāpu [SORCEROR] (N)

6 instances

Written forms:kaš-šap; lu₂UŠ₁₁.ZU.

Normalized forms:kaššāp (kaš-šap); kaššāpa (lu₂UŠ₁₁.ZU); kaššāpi (lu₂UŠ₁₁.ZU).

1. sorceror (6x/100%)


kaššidu [(MEANING UNKNOWN)] (AJ)

1 instance

Written forms:kaš-ši-da-at.

Normalized forms:kaššidat (kaš-ši-da-at).

1. (meaning unknown) (1x/100%)


kâšu [DELAY] (V)

2 instances

Written forms:i-kaš-ma; ka-a-ša.

Normalized forms:ikâša (ka-a-ša); ikâšma (i-kaš-ma).

1. linger (1x/50%)

2. lingering (N) (1x/50%)


kašû [INCREASE] (V)

1 instance

Written forms:tu-kaš₂-ši-šu.

Normalized forms:tukaššišu (tu-kaš₂-ši-šu).

1. increase (1x/100%)


kâšunu [YOU] (IP)

1 instance

Written forms:ka-a-šu₂-un.

Normalized forms:kâšun (ka-a-šu₂-un).

1. you (1x/100%)


kašūšu [(DIVINE WEAPON)] (N)

2 instances

Normalized forms:kašūški (ka-šu--ki); kašūšu (ka-šu₂-šu₂).

1. catastrophe (2x/100%)


kataduggû [SAYING] (N)

1 instance

Written forms:KA.TA.DU₁₁.GA-ša₂.

Normalized forms:kataduggîša (KA.TA.DU₁₁.GA-ša₂).

1. physiognomic omen (1x/100%)


katāmu [COVER] (V)

9 instances

Normalized forms:iktum (ik-tum₃); iktuma (ik-tu-ma); iktumma (DUL-ma); iktumu (ik-tu-mu); iktumūšu (ik-tu-mu-šu₂); katāmu (ka-ta-mu); liktumkunūši (lik-tum₃-ku-nu-ši); liktunšu (lik-tu-un-šu₂).

1. closing (N) (1x/11%)

2. cover (7x/78%)

3. obscure (1x/11%)


kâti [YOU] (IP)

1 instance

Written forms:ka-a-ti.

Normalized forms:kâti (ka-a-ti).

1. you (1x/100%)


katimattu [(A BIRD)] (N)

1 instance

Written forms:ka-ti-matmušen.

Normalized forms:katimat (ka-ti-matmušen).

1. (a bird) (1x/100%)


katmu [COVERED] (AJ)

3 instances

Written forms:kat₂-mu; kat₃-mu.

Normalized forms:katmū (kat₂-mu, kat₃-mu).

1. covered (3x/100%)


kawû [OUTER] (AJ)

10 instances

Written forms:AN..AM₃; BAR.RA; ka-mi-i.

Normalized forms:kamâ (AN..AM₃); kamî (AN..AM₃, BAR.RA, ka-mi-i).

1. outer (10x/100%)


kayyamānu [PERMANENT] (AJ)

3 instances

Written forms:SAG..

Normalized forms:kayyamān (SAG.).

1. constantly (AV) (2x/67%)

2. normal (1x/33%)


kayyānu [CONSTANT] (AJ)

7 instances

Normalized forms:kayyān (ka-a-a-an); kayyānam (ka-a-a-nam); kayyānamma (ka-a-a-nam-ma); kayyānu (SAG.UŠ₂, ka-a-a-nu).

1. constant (2x/29%)

2. constantly present (1x/14%)

3. constantly (AV) (3x/43%)

4. normal (1x/14%)


kazallu [(A PLANT)] (N)

3 instances

Written forms:KA.ZAL; u₂KA.ZAL.

Normalized forms:kazalli (KA.ZAL, u₂KA.ZAL).

1. (a plant) (3x/100%)


keppû [SKIPPING ROPE] (N)

1 instance

Written forms:kip-pe-e.

Normalized forms:kippê (kip-pe-e).

1. skipping rope (1x/100%)


kepû [BEND (BACK)] (V)

1 instance

Written forms:šu-tak-pi-ma.

Normalized forms:šutakpîma (šu-tak-pi-ma).

1. make whirl around (1x/100%)


kepû [BENT BACK] (AJ)

8 instances

Written forms:ke-pa-ma; ke-pat; ke-pi.

Normalized forms:kepāma (ke-pa-ma); kepât (ke-pat); kepi (ke-pi).

1. bent back (7x/88%)

2. curved (1x/13%)


kerru [(AREA OF) COLLARBONE] (N)

1 instance

Written forms:ker-ri.

Normalized forms:kerrī (ker-ri).

1. (area of) collarbone (1x/100%)


kerṣu [PINCHED-OFF PIECE] (N)

4 instances

Normalized forms:keressin (ke-re-eṣ-si-in); kerṣī (KI); kerṣīka (ker-ṣi-ka); kerṣīya (ker-ṣi-ia).

1. lump (3x/75%)

2. pinched-off piece (1x/25%)


[LIKE] (PRP)

59 instances

Written forms:ki; ki-i.

Normalized forms: (ki, ki-i).

1. as (SBJ) (2x/3%)

2. how? (AV) (3x/5%)

3. how (AV) (2x/3%)

4. if (MOD) (14x/24%)

5. in accordance with (3x/5%)

6. like (14x/24%)

7. that (SBJ) (4x/7%)

8. when (SBJ) (17x/29%)


kīam [SO] (AV)

49 instances

Written forms:ka-a-am; kam; ki-a-am; UR₅.GIM.

Normalized forms:kâm (ka-a-am, kam); kīam (UR₅.GIM, ki-a-am).

1. thus (49x/100%)


kiāšu [ASSISTANCE] (N)

2 instances

Written forms:ka-šim-ma.

Normalized forms:kâšimma (ka-šim-ma).

1. assistance (2x/100%)


kiāšu [HELP] (V)

2 instances

Written forms:u₂-kaš-šu₂.

Normalized forms:ukaššu (u₂-kaš-šu₂).

1. help (2x/100%)


kibis šēpi [SOLE OF FOOT] (N)

1 instance

Written forms:ZUKUM GIR₃.

Normalized forms:kibis šēp (ZUKUM GIR₃).

1. behaviour (1x/100%)


kibrāt erbetti [FOUR EDGES (OF THE WORLD)] (N)

3 instances

Normalized forms:kibrāt erbetti (UB.DA.LIMMU₂.BA, kib-rat er-bet-ti); kibrāti erbetti (kib-ra-a-ti er-bet-ti).

1. four edges (of the world) (3x/100%)


kibrītu [SULPHUR] (N)

15 instances

Normalized forms:kibrīt (kib-rit); kibrīta (PIŠ₁₀.dID₂); kibrīti (PIŠ₁₀.dID₂); kibrītu (PIŠ₁₀.dID₂, u₂PIŠ₁₀.dID₂).

1. sulphur (15x/100%)


kibru [RIVERBANK] (N)

18 instances

Normalized forms:kibir (PIŠ₁₀); kibrāt (UB.DA.LIMMU₂.BA [kibrāt erbetti], kib-rat); kibrāti (UB-MEŠ, kib-ra-a-ti); kibrātu (kib-ra-a-tu₄); kibri (PIŠ₁₀); kibru (PIŠ₁₀, kib-ru).

1. edge (12x/67%)

2. riverbank (4x/22%)

3. world (2x/11%)


kibsu [(A GARMENT)] (N)

1 instance

Written forms:kib-sa₃.

Normalized forms:kibsa (kib-sa₃).

1. (a garment) (1x/100%)


kibsu [TRACK] (N)

6 instances

Written forms:KI.; kib-si-ia₂; ZUKUM; ZUKUM-ia.

Normalized forms:kibis (KI., ZUKUM); kibsiya (ZUKUM-ia, kib-si-ia₂).

1. course of life (1x/17%)

2. route (1x/17%)

3. sequence (3x/50%)

4. track (1x/17%)


kibtu [WHEAT] (N)

4 instances

Written forms:šeGIG; GIG.BA; šeGIG.BA.

Normalized forms:kibti (GIG.BA, šeGIG.BA); kibtu (šeGIG).

1. wheat (4x/100%)


kīdānu [OUTSIDE] (N)

3 instances

Written forms:ki-da-nu.

Normalized forms:kīdānu (ki-da-nu).

1. outside (3x/100%)


kīdītu [EXTERIOR PART] (N)

2 instances

Written forms:ki-di-it.

Normalized forms:kīdīt (ki-di-it).

1. (part of the exta) (2x/100%)


kīdu [OUTSIDE] (N)

8 instances

Written forms:ki-di; ki-di-im.

Normalized forms:kīdi (ki-di); kīdim (ki-di-im).

1. countryside (8x/100%)


kidudû [RITES] (N)

3 instances

Written forms:ki-du-de-e; KI.DU.DUe.

Normalized forms:kidudê (KI.DU.DUe, ki-du-de-e).

1. rites (1x/33%)

2. rituals (2x/67%)


kigallu [SOCLE] (N)

2 instances

Written forms:ki-gal-la; ki-gal-lu.

Normalized forms:kigalla (ki-gal-la); kigallu (ki-gal-lu).

1. socle (1x/50%)

2. underworld (1x/50%)


kihullû [MOURNING RITES] (N)

1 instance

Written forms:KI.ḪUL.

Normalized forms:kihullû (KI.ḪUL).

1. mourning rites (1x/100%)


kīkī [HOW?] (AV)

1 instance

Written forms:ki-ki-.

Normalized forms:kīkī (ki-ki-).

1. how? (1x/100%)


kikiṭṭû [RITUAL PROCEDURES] (N)

9 instances

Normalized forms:kikiṭṭê (KID₃.KID₃-E.NE-MEŠ, KID₃.KID₃.DA-KAM); kikiṭṭûšu (KID₃.KID₃-BI).

1. ritual procedures (9x/100%)


kikkirânu [PINE OR JUNIPER SEEDS] (N)

3 instances

Written forms:šimŠE.LI.

Normalized forms:kikkirâni (šimŠE.LI).

1. pine or juniper seeds (3x/100%)


kilallān [BOTH] (AJ)

6 instances

Normalized forms:kilallān (ki-lal-la-an); kilallēšunu (ki-lal-le-e-šu₂-nu); kilattān (ki-la-tan, ki-lat-tan).

1. both (6x/100%)


kīlu [ENCLOSURE] (N)

4 instances

Written forms:ki-li.

Normalized forms:kīli (ki-li).

1. captivity (4x/100%)


kīma [LIKE] (PRP)

292 instances

Normalized forms:kīma (GIM, LIBIR.RA.BI.GIM [kīma labīrišu], ki-ma).

1. according to (3x/1%)

2. as if (SBJ) (1x/0%)

3. as (SBJ) (11x/4%)

4. like (248x/85%)

5. like (SBJ) (1x/0%)

6. so that (SBJ) (1x/0%)

7. when (SBJ) (27x/9%)


kimahhu [GRAVE] (N)

21 instances

Written forms:KI.MAḪ.

Normalized forms:kimahha (KI.MAḪ); kimahhi (KI.MAḪ); kimahhu (KI.MAḪ).

1. grave (21x/100%)


kimiltu [WRATH] (N)

9 instances

Normalized forms:kimilta (DINGIR.ŠA₃.DIB.BA); kimilti (DIBti₃, ki-mil-ti); kimiltu (ki-mi-il-tu₄, ki-mil-tu₄).

1. wrath (9x/100%)


kimṣu [SHIN] (N)

4 instances

Written forms:ki-in-ṣu; kin-ṣi-šu₂.

Normalized forms:kinṣīšu (kin-ṣi-šu₂); kinṣu (ki-in-ṣu).

1. shin (4x/100%)


kimtu [FAMILY] (N)

6 instances

Written forms:IM.RI.A-šu₂; ki-ma-ti; kim-ti.

Normalized forms:kimātī (ki-ma-ti); kimtī (kim-ti); kimtišu (IM.RI.A-šu₂).

1. family (6x/100%)


kinattu [EMPLOYEE] (N)

2 instances

Written forms:ki-na-a-ti; ki-na-at-ti.

Normalized forms:kinātī (ki-na-a-ti); kinattī (ki-na-at-ti).

1. employee (2x/100%)


kīniš [RELIABLY] (AV)

7 instances

Written forms:ki-niš.

Normalized forms:kīniš (ki-niš).

1. reliably (6x/86%)

2. righteously (1x/14%)


kinšu [SLOPE] (N)

1 instance

Written forms:ki-in-ši.

Normalized forms:kinši (ki-in-ši).

1. drainage slope (1x/100%)


kīnu [PERMANENT] (AJ)

36 instances

Normalized forms:kīn (GI.NA); kīna (ki-i-na, ki-na); kīnat (GI.NAat₂, GI.NAta, ki-na-at); kīnāti (ki-na-a-ti); kīnātu (GI.NA-MEŠ); kīni (ki-i-ni, ki-ni, ki-ni₇); kīnu (GI, GI.NA, ki-nu); kīnum (ki-nu-um); kitti (kit-ti); kittu (GI, kit-tu₂).

1. correct (7x/19%)

2. faithful (3x/8%)

3. permanent (7x/19%)

4. reliable (4x/11%)

5. righteous (1x/3%)

6. stable (3x/8%)

7. true (8x/22%)

8. trustworthy (3x/8%)


kinūnu [BRAZIER] (N)

2 instances

Written forms:GUNNI.

Normalized forms:kinūni (GUNNI).

1. brazier (2x/100%)


kipdu [PLAN] (N)

3 instances

Written forms:kip-di.

Normalized forms:kipdī (kip-di).

1. plan (3x/100%)


kippatu [CIRCLE] (N)

8 instances

Written forms:GUR₂; gana₂kip-pat; kip-pat.

Normalized forms:kippat (GUR₂, kip-pat, gana₂kip-pat).

1. circle (7x/88%)

2. circumference (1x/13%)


kippu [LOOP] (N)

1 instance

Written forms:kip-pu.

Normalized forms:kippu (kip-pu).

1. trap (1x/100%)


kirbān eqli [CAMOMILE?] (N)

2 instances

Normalized forms:kirbān eqli (LAG.A.ŠA₃.GA, u₂LAG.A.ŠA₃.GA).

1. camomile? (2x/100%)


kirbānu [LUMP (OF EARTH)] (N)

16 instances

Normalized forms:kirbān (LAG, LAG.A.ŠA₃.GA [kirbān eqli], kir-ba-an, u₂LAG.A.ŠA₃.GA [kirbān eqli]); kirbāna (LAG); kurbanni (kur-ba-an-ni); kurbannī (kur-ban-ni); kurbannu (kur-ban-nu).

1. clod (3x/19%)

2. lump (of earth) (13x/81%)


kirimmu [(CROOK OF) ARM] (N)

1 instance

Written forms:ki-rim-me.

Normalized forms:kirimme (ki-rim-me).

1. (crook of) arm (1x/100%)


kirû [GARDEN] (N)

29 instances

Normalized forms:kirâtika (gišKIRI₆-MEŠ-ka); kirâtu (gišKIRI₆-MEŠ); kirî (KIRI₆, gišKIRI₆); kirû (KIRI₆-MEŠ, gišKIRI₆).

1. date-grove (1x/3%)

2. garden (4x/14%)

3. orchard (24x/83%)


kirû [ORCHARD] (N)

1 instance

Written forms:gišKIRI₆-MEŠ.

Normalized forms:kirî (gišKIRI₆-MEŠ).

1. orchard (1x/100%)


kisallu [COURT] (N)

32 instances

Normalized forms:kisal (KISAL); kisalli (KISAL, ki-sal-li); kisalliša (ki-sal-li-ša₂); kisallišu (KISAL-šu₂).

1. court (32x/100%)


kisalmāhu [MAIN COURT] (N)

8 instances

Written forms:KISAL.MAḪ.

Normalized forms:kisalmāhi (KISAL.MAḪ).

1. main court (8x/100%)


kisibirrītu [CORIANDER] (N)

2 instances

Normalized forms:kusbirrāt (na₄ku-us-bir-rat); kussibirrīt (na₄kus₂-si-bir-rit).

1. coriander (2x/100%)


kisittu [BRANCHES] (N)

1 instance

Written forms:ki-sit₂-ti.

Normalized forms:kisitti (ki-sit₂-ti).

1. descendant (1x/100%)


kispu [FUNERARY OFFERING] (N)

4 instances

Written forms:ki-is-pa; ki-is-pi.

Normalized forms:kispa (ki-is-pa); kispī (ki-is-pi).

1. funerary offering (4x/100%)


kissatu [(ACTION OF) GNAWING] (N)

3 instances

Written forms:ki-is-sa-tu₄; ki-is-sat; SU.GU₂.

Normalized forms:kissatu (SU.GU₂, ki-is-sa-tu₄, ki-is-sat).

1. (an illness) (3x/100%)


kīsu [BINDING] (N)

2 instances

Written forms:ki-is; ki-si.

Normalized forms:kīs (ki-is); kīsī (ki-si).

1. binding (1x/50%)

2. constriction (1x/50%)


kisurrû [BORDER] (N)

2 instances

Normalized forms:kisurrišunu (ki-sur-ri-šu-nu, ki-sur-ri-šu₂-nu).

1. border (2x/100%)


kiṣallu [ANKLE] (N)

1 instance

Written forms:ki-ṣal-la.

Normalized forms:kiṣalla (ki-ṣal-la).

1. ankle (1x/100%)


kiṣir libbi [ANGER] (N)

3 instances

Written forms:ki-ṣir ŠA₃.

Normalized forms:kiṣir libbi (ki-ṣir ŠA₃).

1. anger (3x/100%)


kiṣru [KNOT] (N)

21 instances

Normalized forms:kiṣir (ki-ṣir); kiṣiršu (KA.KEŠDA-šu₂); kiṣra (KA.KEŠDA); kiṣri (ki-iṣ-ri); kiṣrī (KA.KEŠDA); kiṣrīša (ki-iṣ-ri-ša₂); kiṣrūa (KEŠ₂-MEŠ-u₂-a).

1. contingent (2x/10%)

2. knot (15x/71%)

3. lump (2x/10%)

4. troop (2x/10%)


kiṣṣu [SHRINE] (N)

2 instances

Written forms:ki-iṣ-ṣa-šu₂.

Normalized forms:kiṣṣašu (ki-iṣ-ṣa-šu₂).

1. shrine (2x/100%)


kiṣṣuru [INTERLOCKED] (AJ)

1 instance

Written forms:ki-iṣ-ṣu-ru-tu₄.

Normalized forms:kiṣṣurūtu (ki-iṣ-ṣu-ru-tu₄).

1. entwined (1x/100%)


kišādu [NECK] (N)

89 instances

Normalized forms:kišād (GU₂, ki-šad); kišādānuššu (ki-ša-da-nu--šu₂); kišādi (GU₂, na₄KIŠIB.GU₂ [kunuk kišādi]); kišādiša (GU₂-ša₂); kišādišu (GU₂-BA, GU₂-šu₂); kišādsu (ki-šad-su); kišādu (GU₂); kišāssu (GU₂-su).

1. bank (5x/6%)

2. neck (83x/93%)

3. side (1x/1%)


kišdu [ACQUISITION] (N)

3 instances

Written forms:ki-šid; kiš-da.

Normalized forms:kišda (kiš-da); kišid (ki-šid).

1. acquisition (2x/67%)

2. limit (1x/33%)


kišid eperi [(AN ILLNESS)] (N)

2 instances

Written forms:ki-šid SAḪAR.

Normalized forms:kišid eperi (ki-šid SAḪAR).

1. (an illness) (2x/100%)


kišittu [ACHIEVEMENT] (N)

6 instances

Normalized forms:kišitti (KURti, ki-šit-ti); kišittišu (ki-ši₂-it-ti-šu₂).

1. conquest (6x/100%)


kiškanû [(A TREE)] (N)

1 instance

Written forms:gišKIN₂.

Normalized forms:kiškanû (gišKIN₂).

1. (a tree) (1x/100%)


kiškattû [(INDUSTRIAL) KILN] (N)

2 instances

Written forms:kiš-kat₂-te-e.

Normalized forms:kiškattê (kiš-kat₂-te-e).

1. forge (2x/100%)


kišpu [SORCERY] (N)

14 instances

Normalized forms:kišpa (UŠ₁₁.ZU); kišpī (UŠ₁₁.ZU, kiš-pi); kišpi (UŠ₁₁); kišpīšunu (kiš-pi-šu₂-nu); kišpū (UŠ₁₁-MEŠ, kiš-pu).

1. sorcery (14x/100%)


kiššanu [(A LEGUMINOUS VEGETABLE)] (N)

2 instances

Normalized forms:kiššani (GU₂.NIG₂.ḪAR.RA); kiššeni (kiš-še-ni).

1. (a leguminous vegetable) (2x/100%)


kiššatu [TOTALITY] (N)

23 instances

Normalized forms:kiššat (KI.ŠAR₂.RA, kiš-šat, ŠU₂); kiššati (ki--ša-ti, kiš-ša₂-ti, ŠU₂); kiššatu (ŠU₂tu₂).

1. all (1x/4%)

2. pantheon (3x/13%)

3. totality (5x/22%)

4. universe (1x/4%)

5. world (13x/57%)


kiššūtu [AUTHORITY] (N)

6 instances

Normalized forms:kiššūtu (kiš-šu-tu₂, kiš-šu₂-tu₂, ŠU₂tu₂).

1. authority (3x/50%)

2. take-over (3x/50%)


kišukku [CAPTIVITY] (N)

1 instance

Written forms:ki-šuk-kiš.

Normalized forms:kišukkiš (ki-šuk-kiš).

1. captivity (1x/100%)


kitmusu [KNEELING] (AJ)

1 instance

Written forms:kit-mu-su.

Normalized forms:kitmusū (kit-mu-su).

1. kneeling (1x/100%)


kitpulu [ENTWINED] (AJ)

3 instances

Written forms:kit-pu-lu; kit-pu-lu-tu₂.

Normalized forms:kitpulū (kit-pu-lu); kitpulūtu (kit-pu-lu-tu₂).

1. entwined (3x/100%)


kittabru [ARM] (N)

1 instance

Written forms:kit-tab-ru-.

Normalized forms:kittabruš (kit-tab-ru-).

1. arm (1x/100%)


kittu [STEADINESS] (N)

22 instances

Normalized forms:kīnāti (ki-na-a-ti); kīnātu (ki-na-a-tu₄); kittaki (kit-ta-ki); kitte (kit-te); kitti (GI, NIG₂.ZI, ZIti, ki-it-ti, kit-