Hub A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | W | Y | Z

cams/gkab Browsable HTML: L

Version of 2021-06-11:11H:32M:1623411126s

[NOT] (MOD)

588 instances

Normalized forms: (GIŠ₃.NU.ZU [lā petīta, lā petīti], la, la-a, la-da-ri [lā adāri], la₃).

1. not (582x/99%)

2. without (6x/1%)


lā petītu [VIRGIN] (AJ)

6 instances

Written forms:GIŠ₃.NU.ZU.

Normalized forms:lā petīta (GIŠ₃.NU.ZU); lā petīti (GIŠ₃.NU.ZU).

1. virgin (6x/100%)


laʾābu [HARRASS] (V)

2 instances

Written forms:i-la--ib-šu; il-i-bu-ma.

Normalized forms:ilʾibūma (il-i-bu-ma); ilaʾʾibšu (i-la--ib-šu).

1. afflict (1x/50%)

2. infect (1x/50%)


laʾāšu [DIRTY] (AJ)

1 instance

Written forms:la-ʾa-šu.

Normalized forms:laʾāšū (la-ʾa-šu).

1. dirty (1x/100%)


lāʾiṭu [ONE WHO CONFINES] (N)

1 instance

Written forms:la-ʾi-iṭ-su-nu.

Normalized forms:lāʾiṭsunu (la-ʾi-iṭ-su-nu).

1. one who confines (1x/100%)


laʾû [SMALL CHILD] (N)

1 instance

Written forms:la--ʾu₅.

Normalized forms:laʾû (la--ʾu₅).

1. baby (1x/100%)


labābu [RAGE] (V)

1 instance

Written forms:li-la-bi-ib.

Normalized forms:lilabbib (li-la-bi-ib).

1. rage (1x/100%)


labāku [BE(COME) SOFT] (V)

6 instances

Normalized forms:lubbuku (lu-ub-bu-ku); ulabbak (u₂-lab-bak); ulabbakū (u₂-lab-bak-u₂).

1. soften up (3x/50%)

2. softening up (N) (3x/50%)


labānu [SPREAD] (V)

7 instances

Normalized forms:albin (al-bi-in); iltebnū (il-te-eb-nu); labān (la-ba-an, la-ban); labāniš (la-ba-niš); nilbin (ni-il-bi-in).

1. spread (3x/43%)

2. spreading (N) (2x/29%)

3. stroking (N) (2x/29%)


labāriš [IN AN OLD WAY] (AV)

1 instance

Written forms:la-ba-riš.

Normalized forms:labāriš (la-ba-riš).

1. in an old way (1x/100%)


labāriš alāku [BE(COME) OLD] (V)

1 instance

Written forms:DUku la-ba-riš.

Normalized forms:illaku labāriš (DUku la-ba-riš).

1. be(come) old (1x/100%)


labāru [BE(COME) OLD] (V)

26 instances

Normalized forms:ilabbira (LIBIRra); ilabbirū (LIBIRra-MEŠ); labār (SUMUN); lilbir (lil-bir); lubburi (lu-bu-ri); ulabbar (SUMUNbar, u₂-lab-bar); ulabbara (LIBIRra); ultabbar (SUMUNbar, ul-tab-bar).

1. endure (1x/4%)

2. last long (3x/12%)

3. lasting long (N) (1x/4%)

4. live long (18x/69%)

5. make long-lasting (2x/8%)

6. reaching old age (N) (1x/4%)


labāṣu [(A DISEASE DEMON)] (N)

2 instances

Written forms:la-ba-ṣi; la-ba-ṣu.

Normalized forms:labāṣi (la-ba-ṣi); labāṣu (la-ba-ṣu).

1. (a disease demon) (2x/100%)


labāšu [CLOTHE ONESELF] (V)

6 instances

Normalized forms:allabšu (al-lab-šu₂); ilabbiš (i-la-bi-); illabbiš (il-lab-biš); illabiš (il-la-bi-); iltalabiš (il-ta-la-bi-); tultabbaš (MU₄.MU₄aš₂).

1. clothe oneself (1x/17%)

2. put on (5x/83%)


labīru [OLD] (AJ)

18 instances

Written forms:la-bi-ri; la-bir-ta; LIBIRra; SUMUN; SUMUNbar.

Normalized forms:labīra (LIBIRra, SUMUN); labīri (SUMUN, SUMUNbar, la-bi-ri); labirta (la-bir-ta).

1. old (18x/100%)


labīru [ORIGINAL] (N)

5 instances

Normalized forms:labīrišu (LIBIR.RA-BI, LIBIR.RA.BI.GIM [kīma labīrišu], SUMUN-šu₂, la-bi-ri-šu₂).

1. original (5x/100%)


labšu [CLOTHED] (AJ)

1 instance

Written forms:la-biš.

Normalized forms:labiš (la-biš).

1. wearing (1x/100%)


labtu [(OVEN-)PARCHED GRAIN] (N)

1 instance

Written forms:ŠE.SA.A.

Normalized forms:labtu (ŠE.SA.A).

1. (oven-)parched grain (1x/100%)


lābu [LION] (N)

2 instances

Written forms:la-ab-bi; lab-bi.

Normalized forms:labbī (la-ab-bi); labbi (lab-bi).

1. lion (2x/100%)


labû [HOWL] (V)

2 instances

Written forms:i-leb-bu.

Normalized forms:ilebbu (i-leb-bu).

1. cry out (1x/50%)

2. howl (1x/50%)


ladinnu [(AN AROMATIC, PHPS.) LADANUM RESIN] (N)

1 instance

Written forms:šimlad-nu.

Normalized forms:ladnu (šimlad-nu).

1. (an aromatic, phps.) ladanum resin (1x/100%)


lahannu [(A FLASK)] (N)

8 instances

Normalized forms:lahanna (dugLA.ḪA.AN); lahannāti (dugLA.ḪA.AN); lahannī (dugLA.ḪA.AN-MEŠ); lahannu (dugla-ḫa-nu).

1. (a flask) (8x/100%)


lahāšu [WHISPER] (V)

2 instances

Written forms:tu-laḫ₃-ḫaš.

Normalized forms:tulahhaš (tu-laḫ₃-ḫaš).

1. whisper (2x/100%)


lahmu [HAIRY] (AJ)

2 instances

Written forms:la-aḫ-mu; laḫ₃-ma.

Normalized forms:lahmā (laḫ₃-ma); lahmu (la-aḫ-mu).

1. hairy (2x/100%)


lahru [SHEEP] (N)

1 instance

Written forms:U₈.

Normalized forms:lahri (U₈).

1. flocks (1x/100%)


lahtanu [(A BEER VAT)] (N)

1 instance

Written forms:laḫ-ta-nu.

Normalized forms:lahtanu (laḫ-ta-nu).

1. (a beer vat) (1x/100%)


lakû [WEAK] (AJ)

1 instance

Written forms:la-ki-i.

Normalized forms:laki (la-ki-i).

1. suckling (1x/100%)


lalâ šebû [BE(COME) SATISFIED] (V)

6 instances

Normalized forms:ašabbâ lalâšu (a-ša₂-ba- la-la-a-šu₂); ašbâ lalâšu (aš₂-ba-a la-la-šu₂); išbû lalâšu (-bu-u₂ la-la-šu); tašebbâ lalâša (ta-šeb-ba-a la-la-a-ša₂).

1. be(come) satisfied (6x/100%)


laliu [KID] (N)

3 instances

Normalized forms:lalê (la-le-e, u₂UR₂.TAL₂.TAL₂ [uzun lalê]); lalû (MAŠ₂.TUR).

1. kid (3x/100%)


lallartu [FEMALE MOURNER] (N)

1 instance

Written forms:lalal-la-ri-ti.

Normalized forms:lallarīti (lalal-la-ri-ti).

1. female mourner (1x/100%)


lalû [PLENTY] (N)

13 instances

Normalized forms:lalâša (la-la-a-ša₂); lalâšu (la-la-a-šu₂, la-la-šu, la-la-šu₂); lalêya (la-le-e-a); lallâya (lal-la-a-a); lallûya (la-lu-u₂-a); lalû (la-lu-u₂); lalûya (la-lu-u₂-a).

1. (sexual) charms (7x/54%)

2. delight (3x/23%)

3. desire (1x/8%)

4. plenty (2x/15%)


lāma [BEFORE] (SBJ)

3 instances

Written forms:la-am.

Normalized forms:lām (la-am).

1. before (3x/100%)


lamādu [LEARN] (V)

14 instances

Normalized forms:almad (al-mad); almadu (al-ma-du); ilammad (i-la-mad, i-lam-mad); ilammadū (i-lam-ma-du); lamādu (GI, la-ma-du); lilmada (lil-ma-da); lindī (li-in-di); lušalmid (lu-šal-mid); lušalmidma (lu-šal-mid-ma).

1. come to know (3x/21%)

2. comprehend (1x/7%)

3. knowing (sexually) (N) (4x/29%)

4. learn (3x/21%)

5. teach (2x/14%)

6. understand (1x/7%)


lamāmu [CHEW] (V)

2 instances

Written forms:i-lam-ma-am; la-ma-ma.

Normalized forms:ilammam (i-lam-ma-am); lamāma (la-ma-ma).

1. chew (1x/50%)

2. chewing (N) (1x/50%)


lamassatu [TUTELARY GODDESS] (N)

1 instance

Written forms:dLAMAat.

Normalized forms:lamassat (dLAMAat).

1. tutelary goddess (1x/100%)


lamassu [(FEMALE) TUTELARY DEITY] (N)

27 instances

Normalized forms:lamassa (dLAMMA); lamassi (KI.TI.LA, KI.TI.LAma-si, NA₄.dLAMMA [aban lamassi], U₂.dDIM₃-ME [šammi lamassi], la-mas-si, dLAMMA); lamassīma (la-mas-si-ma); lamassu (dLAMMA).

1. (female) tutelary deity (26x/96%)

2. good fortune (1x/4%)


lamdu [KNOWING] (AJ)

1 instance

Written forms:lam-du.

Normalized forms:lamdū (lam-du).

1. knowing (1x/100%)


lamsīsu [(A BREWING VAT)] (N)

1 instance

Written forms:lam-si-si.

Normalized forms:lamsīsu (lam-si-si).

1. (a brewing vat) (1x/100%)


lānu [FORM] (N)

7 instances

Written forms:ALAN; la-a-an; la-a-nu; la-na; la-ni-šu₂.

Normalized forms:lān (la-a-an); lāna (la-na); lānišu (la-ni-šu₂); lānu (ALAN, la-a-nu).

1. body (1x/14%)

2. form (2x/29%)

3. stature (4x/57%)


lapāni [IN FRONT OF] (PRP)

1 instance

Written forms:la-pa-an.

Normalized forms:lapān (la-pa-an).

1. from before (1x/100%)


lapānu [BE(COME) POOR] (V)

25 instances

Normalized forms:ilappin (UKU₂, UKU₂in, i-lap-pi-in); lulpunmi (lu-ul-pu-un-mi); ulappan (u₂-lap-pan).

1. be(come) poor (25x/100%)


lapāpu [WRAP AROUND] (V)

8 instances

Written forms:tala₂-pap.

Normalized forms:talappap (tala₂-pap).

1. wrap around (8x/100%)


lapātu [TOUCH] (V)

47 instances

Normalized forms:alappate (a-la-pa-te); ilappat (i-la-ap-pa-at, i-lap-pat); ilappatma (TAG-ma); ilappatū (TAG-ME, TAG-MEŠ); ilappatūma (TAG-MEŠ-ma); illappat (TAG); iltanappatušunūti (TAG-MEŠ-šu₂-nu-ti); iltapat (il-ta-pat); lapātu (la-pa-tu₂); nušalpite (nu-ša₂-al-pi-te); talappat (TAG, TAGat, ta-la-pat); talappatma (ta-lap-pat-ma); taltappatma (TAG.TAG-ma); tulappassu (TAG.TAG-su); tulappat (TAG.TAG); ulappat (u₂-lap-pat); ulappatā (TAG-ME, TAG-MEŠ); ulappitka (u₂-lap-pit-ka); ulappitū (u₂-lap-pi-tu₄); ušalpat (u₂-šal-pat); ušalpit (u₂-šal-pit); uštalpat (-tal-pat); uštalpatū (ŠUL-MEŠ).

1. affect with (1x/2%)

2. anoint (5x/11%)

3. apply (2x/4%)

4. destroy (3x/6%)

5. destroying (N) (1x/2%)

6. grasp (7x/15%)

7. plunder (1x/2%)

8. smear (3x/6%)

9. sprinkle (6x/13%)

10. touch (17x/36%)

11. upset (1x/2%)


lāpitu [TOUCHER] (N)

1 instance

Written forms:la-pi-it.

Normalized forms:lāpit (la-pi-it).

1. smearer (1x/100%)


laptu [TOUCHED] (AJ)

10 instances

Written forms:la-pit; TAG; TAGat₂; TAGit; TAG; TAG-MEŠ.

Normalized forms:lapit (TAG, TAGit, la-pit); laptat (TAGat₂); laptū (TAG-MEŠ, TAG); laptūtu (TAG-MEŠ).

1. affected (3x/30%)

2. struck (1x/10%)

3. unfavourable (6x/60%)


laptu [TURNIP] (N)

2 instances

Written forms:u₂LU.UB₂sar.

Normalized forms:lapti (u₂LU.UB₂sar).

1. turnip (2x/100%)


laqātu [GATHER UP] (V)

1 instance

Written forms:i-laq-qa-tu₄.

Normalized forms:ilaqqatu (i-laq-qa-tu₄).

1. gather up (1x/100%)


laqlaqqu [STORK] (N)

1 instance

Written forms:raq-raq-qimušen.

Normalized forms:raqraqqu (raq-raq-qimušen).

1. stork (1x/100%)


larû [BRANCH] (N)

8 instances

Written forms:PA.

Normalized forms:lar (PA); larâ (PA); larû (PA).

1. bifurcation (7x/88%)

2. twig (1x/13%)


lasāmu [RUN] (V)

1 instance

Written forms:KAŠ₄um.

Normalized forms:ilsum (KAŠ₄um).

1. speed (1x/100%)


lāsimu [RUNNER] (N)

3 instances

Written forms:la-si-im; la-si-mu.

Normalized forms:lāsim (la-si-im); lāsimū (la-si-mu); lāsimu (la-si-mu).

1. courier (2x/67%)

2. runner (1x/33%)


lāsimu [SWIFT] (AJ)

1 instance

Written forms:la-as-si-mu.

Normalized forms:lassimu (la-as-si-mu).

1. swift (1x/100%)


lâšu [KNEAD] (V)

2 instances

Written forms:ŠID.

Normalized forms:talâš (ŠID).

1. knead (2x/100%)


latku [TESTED] (AJ)

4 instances

Normalized forms:latiktu (la-tik₂-tu₂, la-tik₂-tu₄); latku (lat-ku).

1. tested (4x/100%)


lawû [SURROUND] (V)

30 instances

Normalized forms:ilammi (NIGIN, NIGINmi); ilammima (NIGIN-ma); ilammišu (NIGIN-šu₂); ilammû (NIGINu₂); ilammûšunūtu (NIGIN-MEŠ-šu₂-nu-tu₂, NIGIN-šu₂-nu-tu₂); ilmi (NIGIN); ilmima (NIGIN-ma); ilmišu (NIGIN-šu₂); ilmûšu (NIGIN-MEŠ-šu₂); iltabbû (il-tab-bu-u); lamîki (la-mi-ki); lilmešunu (lil-me-šu₂-nu); limîma (NIGIN-ma); šulmû (šul-mu-u₂); talammi (NIGINmi, ta-lam-mi); talammiš (ta-lam-mi₃-).

1. circle around (7x/23%)

2. circle (1x/3%)

3. encircle (2x/7%)

4. encircling (N) (1x/3%)

5. surround (17x/57%)

6. surrounding (N) (1x/3%)

7. wrap up (1x/3%)


lawû [SURROUNDED] (AJ)

73 instances

Normalized forms:lamâ (la-ma-a); lamât (NIGIN₂at₂); lamema (la-me-ma); lami (NIGIN, NIGINmi, NIGIN₂, la-mi); lamima (NIGIN-ma, NIGINmi-ma, NIGIN₂-ma); lamû (la-mu-u₂).

1. encircled (1x/1%)

2. surrounded (70x/96%)

3. surrounding (2x/3%)


lazāzu [ENDURE] (V)

5 instances

Written forms:ZAL-MEŠ; ZAL.ZAL-MEŠ.

Normalized forms:ilazzazū (ZAL-MEŠ); iltanazzazū (ZAL.ZAL-MEŠ).

1. persist (5x/100%)


lazziš [PERSISTENTLY] (AV)

1 instance

Written forms:ZAL.

Normalized forms:lazziš (ZAL).

1. persistently (1x/100%)


lazzu [ENDURING] (AJ)

1 instance

Written forms:la-az-zi.

Normalized forms:lazzi (la-az-zi).

1. enduring (1x/100%)


LA₂ [(INCREASING LATITUDE)] (N)

13 instances

Written forms:LA₂.

Normalized forms:LA₂ (LA₂).

1. (increasing latitude) (13x/100%)


LA₂ [(NEGATIVE LATITUDE)] (N)

14 instances

Written forms:LA₂.

Normalized forms:LA₂ (LA₂).

1. (negative latitude) (14x/100%)


lēʾu [WRITING BOARD] (N)

8 instances

Written forms:gišDA; gišle-u₅; gišLE.U₅.UM.

Normalized forms:lēʾi (gišDA, gišLE.U₅.UM); lēʾu (gišDA, gišle-u₅).

1. writing board (8x/100%)


lēʾû [POWERFUL] (AJ)

5 instances

Normalized forms:lēʾâ (le-ʾa-a); lēʾâku (le--a-ku); lēʾāt (le-ʾa-a-at); lēʾīt (le-ʾi-it); lēʾû (A₂.GAL₂).

1. powerful (5x/100%)


leʾû [BE(COME) ABLE] (V)

7 instances

Written forms:i-le-ʾi; le-ʾa-a; ZU; ZUe.

Normalized forms:ileʾʾe (ZUe); ileʾʾi (ZU, i-le-ʾi); leʾâ (le-ʾa-a).

1. be(come) able (6x/86%)

2. being able (N) (1x/14%)


lêku [LICK (UP)] (V)

1 instance

Written forms:u₂-la-ak.

Normalized forms:ulāk (u₂-la-ak).

1. lick (up) (1x/100%)


lemēnu [BE(COME) BAD] (V)

4 instances

Normalized forms:ilemminā (i-lem-mi-na); tulamman (tu-lam-man); ušelmin (u₂-še-el₂-min₃); ušlemmin (-lem-min₃).

1. do evil (1x/25%)

2. trouble (3x/75%)


lemnu [BAD] (AJ)

47 instances

Normalized forms:lemna (ḪUL, lem-na); lemnā (ḪUL-MEŠ); lemnēta (ḪUL-ME); lemnēti (ḪUL-ME, ḪUL-MEŠ); lemnētu (ḪUL-MEŠ, lem-ne₂-e-tu₂); lemnu (NIG₂.ḪUL [mimma lemnu], lem-nu); lemnūti (ḪUL-MEŠ); lemnūtu (ḪUL, ḪUL-MEŠ, lem-nu-tu₂); lemun (MUNUS.ḪUL, le-mun); lemutte (ḪULte); lemutti (ḪULti₃); lemuttu (ḪUL, ḪULtu₂).

1. bad (11x/23%)

2. evil (35x/74%)

3. unfavourable (1x/2%)


lemnu [BAD ONE] (N)

1 instance

Written forms:lem-nu.

Normalized forms:lemnu (lem-nu).

1. evil one (1x/100%)


lemnu [EVIL ONE] (N)

13 instances

Normalized forms:lemnēšu (lem-ne₂-e-šu); lemni (ḪUL, lem-ni); lemnu (ḪUL, lem-nu); lemun (ḪUL); lemunšu (ḪUL-šu₂).

1. evil one (7x/54%)

2. foe (6x/46%)


lêmu [CONSUME] (V)

2 instances

Written forms:i-lem.

Normalized forms:ilêm (i-lem).

1. consume (2x/100%)


lēmu [DISOBEDIENT] (AJ)

1 instance

Written forms:le-em-ma.

Normalized forms:lemma (le-em-ma).

1. disobedient (1x/100%)


lēmu [DISOBEDIENT ONE] (N)

2 instances

Written forms:le--mu; le-em-ma.

Normalized forms:lēʾmū (le--mu); lemma (le-em-ma).

1. disobedient one (2x/100%)


lemuttu [EVIL] (N)

79 instances

Normalized forms:lemnēti (ḪUL-ME, ḪUL-MEŠ, lem-ne₂-e-ti); lemnētu (ḪUL-MEŠtu₂); lemnētuya (lem-ne₂-tu-a); lemnūte (lem-nu-te); lemutta (le-mut-ta); lemutti (ḪUL, ḪULti, ḪULti₃, MUNUS.ḪUL, SAG.ḪUL.ḪA.ZA [mukīl rēš lemutti]); lemuttika (MUNUS.ḪUL-ka); lemuttiya (ḪULti₃-ia); lemuttu (ḪUL, ḪULtu₂, ḪULtu₄, le-mut-tu₂, le-mut-tu₄).

1. evil (74x/94%)

2. misfortune (3x/4%)

3. wrongdoing (2x/3%)


leqû [TAKE] (V)

58 instances

Normalized forms:elqâ (el-qa-a); ileqqe (TI, TIqe₂, i-leq-qe₂, ŠU.TI.A); ileqqešu (TI-šu₂); ileqqû (TIu₂); ileqqûma (TI-ma); illeqqe (TIqe₂, il-leq-qe₂); illeqqûni (TI-MEŠ-ni); ilqâ (il-qa-a); ilqe (il-qe₂); ilteniqqe (il-te-niq-qe₂); laqê (la-qe₂-e); laqû (TI, la-qu-u); leqâ (le-qa-a); leqâšu (le-qa-a-šu₂); leqê (TIe); leqî (le-qi₂-i); lilqe (lil-qe, lil-qe₂); liqe (li-qe₂); lulqaka (lul-qa-ka); lulqâkki (lul-qa-ak-ki); lulqe (lul-qe₂); taleqqema (ta-leq-qe₂-e-ma); teleqqe (TI, TIqe₂); teleqqema (TI-ma, TIqe₂-ma); telqe (TIqe₂); ušalqû (u₂-šal-qu-u, u₂-šal-qu-u₂).

1. accept (4x/7%)

2. receive (3x/5%)

3. receiving (N) (2x/3%)

4. take (48x/83%)

5. taking (N) (1x/2%)


leqû [TAKEN] (AJ)

2 instances

Written forms:le-qat; le-qi₂.

Normalized forms:leqât (le-qat); leqi (le-qi₂).

1. possessed (1x/50%)

2. taken (1x/50%)


lēta nadû [GIVE ATTENTION] (V)

4 instances

Written forms:i-di-i le-et-ka; TEsu ŠUBdi.

Normalized forms:idî lētka (i-di-i le-et-ka); lēssu iddi (TEsu ŠUBdi).

1. incline head (4x/100%)


lētu [CHEEK] (N)

12 instances

Written forms:le-e-ti; le-et-ka; TE; TEsu; TE-MEŠ-šu₂.

Normalized forms:lēssu (TEsu); lēt (TE); lētētušu (TE-MEŠ-šu₂); lēti (le-e-ti); lētka (le-et-ka).

1. cheek (7x/58%)

2. side (5x/42%)


letû [SPLIT] (V)

2 instances

Written forms:u₂-lat-ti.

Normalized forms:ulatti (u₂-lat-ti).

1. shatter (2x/100%)


lezû [PERSISTENT] (AJ)

1 instance

Written forms:le-zu.

Normalized forms:lezû (le-zu).

1. persistent (1x/100%)


liʾbu [(A DISEASE)] (N)

8 instances

Normalized forms:laʾbi (la--bi); laʾbu (la--bu); lēbu (DIḪ, le-e-bu); liʾbu (li--bu).

1. (a disease) (8x/100%)


līʾu [BULL] (N)

10 instances

Written forms:le-e.

Normalized forms: (le-e).

1. bull (10x/100%)


libāru [(A FRUIT (TREE))] (N)

2 instances

Written forms:gišMI.PAR₃; u₂MI.PAR₃.

Normalized forms:libāra (u₂MI.PAR₃); libāri (gišMI.PAR₃).

1. (a fruit (tree)) (2x/100%)


libba našû [WISH] (V)

3 instances

Normalized forms:libbašu inaššišu (ŠA₃-šu₂ IL₂-šu₂); libbašunu inaššišunūti (ŠA₃-šu₂-nu IL₂-šu-nu-ti).

1. desire (1x/33%)

2. wish (2x/67%)


libba ṭiābu [BE(COME) SATISFIED] (V)

22 instances

Normalized forms:libbaka liṭīb (ŠA₃-ka li-ṭi-ib); libbaka liṭibbū (lib₃-ba-ka li-ṭib-bu); libbašu iṭâb (ŠA₃-BI DU₁₀, ŠA₃-BI DU₁₀.GA, ŠA₃-šu₂ DU₁₀.GA); libbi iṭâb (ŠA₃ DU₁₀ab).

1. be(come) satisfied (22x/100%)


libbānu [INSIDE] (N)

4 instances

Normalized forms:libbānu (ŠA₃nu); libbānuššu (li-ba-nu--šu₂, li-ib-ba-nu--šu₂).

1. inside (4x/100%)


libbātu [RAGE] (N)

2 instances

Written forms:li-ib-ba-te-ia; lib-ba-ti.

Normalized forms:libbāteya (li-ib-ba-te-ia); libbāti (lib-ba-ti).

1. rage (2x/100%)


libbi gišimmari [DATE-PALM BUD?] (N)

2 instances

Written forms:gišPEŠ.GIŠIMMAR.

Normalized forms:libbū gišimmari (gišPEŠ.GIŠIMMAR).

1. date-palm bud (2x/100%)


libbu [HEART] (N)

6 instances

Written forms:lib-ba-ka; lib₃-bi; lib₃-bi-šu.

Normalized forms:libbaka (lib-ba-ka); libbi (lib₃-bi); libbišu (lib₃-bi-šu).

1. heart (6x/100%)


libbu [INTERIOR] (N)

470 instances

Normalized forms:lib (lib); libba (lib₃-ba, ŠA₃); libbaka (lib₃-ba-ka, ŠA₃-ka); libbaki (lib-ba-ki, lib₃-ba-ki); libbakunu (ŠA₃-ku-nu); libbaša (ŠA₃-ša₂); libbašu (lib₃-ba-šu₂, ŠA₃-BI, ŠA₃-šu₂); libbašuma (lib₃-ba-šu-ma, lib₃-ba-šu₂-ma); libbašunu (lib₃-ba-šu-nu, ŠA₃-šu-nu, ŠA₃-šu₂-nu); libbī (lib₃-bi); libbi (lib-bi, lib₃-bi, lib₃-bi₄, uzulib₃-bi, ŠA₃, ŠA₃.ḪUL [lumun libbi], ŠA₃.ḪUL₂ [hūd libbi], ŠA₃.ḪUL₂.LA [hūd libbi], ŠA₃.ZI.GA [nīš libbi], ŠA₃.ZI.GA-MEŠ [nīš libbi]); libbika (lib₃-bi-ka, ŠA₃-ka); libbiki (lib₃-bi-ki, ŠA₃-ki); libbiša (lib₃-bi-ša₂, ŠA₃-TA-ša₂); libbīša (ŠA₃-MEŠ-ša₂); libbišina (ŠA₃-ši-na); libbišu (lib₃-bi-šu₂, ŠA₃-šu, ŠA₃-šu₂); libbīšunu (lib₃-bi-šu₂-nu); libbišunu (lib₃-bi-šu₂-nu, ŠA₃-šu₂-nu); libbiya (lib₃-bi-ia, lib₃-bi-ia₂, ŠA₃-ia); libbu (lib-bu, lib₃-bu, ŠA₃); libbū (lib₃-bu, gišPEŠ.GIŠIMMAR [libbū gišimmari]); libbukki (lib-bu-uk-ki); libbukku (lib₃-bu-uk-ku); libbuš (lib-bu-, lib₃-bu-); libbūša (ŠA₃-MEŠ-ša₂); libbušša (lib-bu--ša); libbūšu (lib₃-bu-šu₂).

1. belly (30x/6%)

2. bowels (2x/0%)

3. centre (13x/3%)

4. concern (8x/2%)

5. desire (13x/3%)

6. heart (96x/20%)

7. innards (4x/1%)

8. insides (1x/0%)

9. interior (281x/60%)

10. means (3x/1%)

11. middle (13x/3%)

12. mood (4x/1%)

13. will (1x/0%)

14. womb (1x/0%)


libbū [FROM OUT OF] (PRP)

16 instances

Normalized forms:libbū (lib₃-bu, lib₃-bu-u, lib₃-bu-u₂); libbūšu (lib-bu-šu₂).

1. belonging to (1x/6%)

2. from out of (4x/25%)

3. like (1x/6%)

4. meaning (10x/63%)


libbu ṭābu [SATISFACTION] (N)

6 instances

Normalized forms:libba ṭāba (ŠA₃ DU₁₀.GA); libbašu ṭāba (ŠA₃-BI DU₁₀.GA); libbi ṭābi (ŠA₃ DU₁₀.GA); libbu ṭābu (ŠA₃ DU₁₀.GA).

1. satisfaction (6x/100%)


libin appi [(A GESTURE OF SUBMISSION)] (N)

1 instance

Written forms:li-bi-in KIR₄.

Normalized forms:libin appi (li-bi-in KIR₄).

1. (a gesture of submission) (1x/100%)


libittu [MUDBRICK] (N)

15 instances

Normalized forms:libitta (SIG₄); libittašu (SIG₄-šu, li-bit-ta-šu); libitti (SIG₄); libnāt (SIG₄-MEŠ); libnāti (SIG₄, SIG₄-MEŠ); libnātsu (lib-na-at-su).

1. brickwork (6x/40%)

2. mudbrick (9x/60%)


libnu [STROKING] (N)

1 instance

Written forms:li-bi-in.

Normalized forms:libin (li-bi-in).

1. stroking (1x/100%)


liddanānu [(A PLANT)] (N)

1 instance

Written forms:u₂lid-da-na-nu.

Normalized forms:liddanānu (u₂lid-da-na-nu).

1. (a plant) (1x/100%)


līliātu [EVENING] (N)

22 instances

Normalized forms:līlât (li-lat); līlâti (KIN.SIG, li-la-a-ti, li-la-ti, li-la₂-a-ti); līlâtu (li-la-a-tu₂).

1. evening (22x/100%)


lilissu [KETTLEDRUM] (N)

16 instances

Written forms:li-li-is-su; LI.LI.IZ₃.

Normalized forms:lilis (LI.LI.IZ₃); lilissi (LI.LI.IZ₃); lilissu (li-li-is-su).

1. kettledrum (16x/100%)


lillidu [OFFSPRING] (N)

3 instances

Written forms:lil-lid; lu₂lil-lid-su.

Normalized forms:lillid (lil-lid); lillidsu (lu₂lil-lid-su).

1. baby (2x/67%)

2. offspring (1x/33%)


lilû [(A DEMON)] (N)

13 instances

Normalized forms:lilâ (LIL₂.LA₂.EN.NA); lilî (KI.SIKIL.LIL₂.LA₂ [ardat lilî], KI.SIKIL.LIL₂.LA₂.EN.NA [ardat lilî], KIS.KI.LI.KI [ardat lilî], KIS.KI.LI.LI [ardat lilî]); lilû (LIL₂.LA₂, LIL₂.LA₂.EN.NA).

1. (a demon) (13x/100%)


līmu [EPONYM (OF YEAR)] (N)

1 instance

Written forms:lim-mu.

Normalized forms:limmu (lim-mu).

1. eponym (of year) (1x/100%)


līmu [THOUSAND] (NU)

57 instances

Written forms:lim.

Normalized forms:līm (lim).

1. thousand (57x/100%)


līmû [ONE-THOUSANDTH] (NU)

4 instances

Written forms:lim-u₂.

Normalized forms:līmû (lim-u₂).

1. one-thousandth (4x/100%)


lipištu [MALE GENITALIA] (N)

3 instances

Written forms:lip-ša₂-tu₂; UZU.NU.

Normalized forms:lipišta (UZU.NU); lipišti (UZU.NU); lipšātu (lip-ša₂-tu₂).

1. male genitalia (3x/100%)


lipit qāti [HANDIWORK] (N)

2 instances

Written forms:li-pit ŠU-MIN-ša₂.

Normalized forms:lipit qātīša (li-pit ŠU-MIN-ša₂).

1. handiwork (2x/100%)


lipiu [(ANIMAL) FAT] (N)

17 instances

Written forms:I₃.UDU.

Normalized forms:lip (I₃.UDU); lipî (I₃.UDU).

1. (animal) fat (13x/76%)

2. pith (4x/24%)


lippu [WRAPPING] (N)

1 instance

Written forms:lip₂-pi.

Normalized forms:lippī (lip₂-pi).

1. wrapping (1x/100%)


liptu [UNDERTAKING] (N)

6 instances

Normalized forms:lipit (li-pit); liptī (li-ip-ti); liptu (li-ip-tu₂, lip-tu₄, lip₂-tu).

1. affliction (2x/33%)

2. mole (on skin) (2x/33%)

3. undertaking (2x/33%)


līpu [DESCENDANT] (N)

9 instances

Written forms:lib₃-lib₃; ŠA₃.BAL.BAL.

Normalized forms:liblib (lib₃-lib₃); liblibbi (ŠA₃.BAL.BAL).

1. descendant (9x/100%)


liqtu [GATHERED MATERIAL] (N)

4 instances

Written forms:liq-ti.

Normalized forms:liqti (liq-ti).

1. (a quality of gold) (4x/100%)


līqu [PALATE] (N)

5 instances

Written forms:A.U₅; li-iq.

Normalized forms:līq (li-iq); līqi (A.U₅); līqu (A.U₅).

1. palate (5x/100%)


liqûtu [ADOPTED CHILD] (N)

1 instance

Written forms:li-qu-tu.

Normalized forms:liqûtu (li-qu-tu).

1. adopted child (1x/100%)


lišān kalbi [HOUND'S-TONGUE] (N)

15 instances

Written forms:EME.UR.GI₇; u₂EME.UR.GI₇.

Normalized forms:lišān kalbi (EME.UR.GI₇, u₂EME.UR.GI₇).

1. hound's-tongue (15x/100%)


lišānu [TONGUE] (N)

33 instances

Normalized forms:lišān (EME.UR.GI₇ [lišān kalbi], u₂EME.UR.GI₇ [lišān kalbi]); lišāna (EME); lišāni (EME); lišānika (EME-ka); lišānišu (EME-šu₂); lišanīšu (EME-MIN-šu₂); lišānka (EME-ka); lišānkunu (EME-ku-nu); lišānšu (EME-šu₂); lišānu (EME, li-ša-nu).

1. blade (1x/3%)

2. tongue (32x/97%)


līšu [DOUGH] (N)

2 instances

Written forms:NIG₂.SILA₁₁.GA₂.

Normalized forms:līša (NIG₂.SILA₁₁.GA₂); līši (NIG₂.SILA₁₁.GA₂).

1. dough (2x/100%)


litbušu [CLOTHED] (AJ)

2 instances

Written forms:MU₄.MU₄.

Normalized forms:litbuš (MU₄.MU₄); litbušū (MU₄.MU₄).

1. clothed (2x/100%)


littu [COW] (N)

2 instances

Written forms:lit-tum.

Normalized forms:littum (lit-tum).

1. cow (2x/100%)


littūtu [(EXTREME) OLD AGE] (N)

1 instance

Written forms:li-tu-tu₂.

Normalized forms:littūtu (li-tu-tu₂).

1. (extreme) old age (1x/100%)


lītu [COW] (N)

8 instances

Written forms:AB₂.GU₄-ḪI.A; lit-ti.

Normalized forms:lâti (AB₂.GU₄-ḪI.A); lâtu (AB₂.GU₄-ḪI.A); litti (lit-ti).

1. cattle (7x/88%)

2. cow (1x/13%)


lītu [VICTORY] (N)

7 instances

Written forms:li-tu₄; lit-ni; NIG₂.E₃.

Normalized forms:līt (NIG₂.E₃); līti (NIG₂.E₃); lītni (lit-ni); lītu (NIG₂.E₃, li-tu₄).

1. victory (7x/100%)


[EITHER] (CNJ)

140 instances

Written forms:lu; lu-u; lu-u₂.

Normalized forms: (lu, lu-u, lu-u₂).

1. either (43x/31%)

2. or (95x/68%)

3. whether (2x/1%)


[MAY] (MOD)

113 instances

Written forms:ḪE₂; lu; lu-u; lu-u₂.

Normalized forms: (ḪE₂, lu, lu-u, lu-u₂).

1. although (1x/1%)

2. indeed (2x/2%)

3. may (104x/92%)

4. should (6x/5%)


lubādu [(A DISEASE)] (N)

2 instances

Written forms:lu-ba-ṭi; lu-ba-ṭu.

Normalized forms:lubāṭi (lu-ba-ṭi); lubāṭu (lu-ba-ṭu).

1. (a disease) (2x/100%)


lubāru [GARMENT] (N)

3 instances

Normalized forms:lubār (lu-ba-ri-ši-na-ta-a [lubār iššinnātaya]); lubarrašunu (lu-bar-ra-šu₂-nu); lubāršunu (lu-bar-šu₂-nu).

1. garment (1x/33%)

2. piece of cloth (2x/67%)


lubuštu [CLOTHING] (N)

3 instances

Normalized forms:lubušta (lu-bu--ta); lubuštašu (lu-bu--ta-šu₂).

1. clothing (2x/67%)

2. garment (1x/33%)


lubūšu [GARMENT] (N)

5 instances

Normalized forms:lubbūši (lu-ub-bu-ši); lubūšeka (lu-bu-še-ka); lubūši (lu-bu-ši); lubūšu (lu-bu-šu₂).

1. garment (4x/80%)

2. outfit (1x/20%)


lukšu [CONIFER NEEDLES?] (N)

2 instances

Written forms:gišERIN.SIG₂; lu-uk-šu₂.

Normalized forms:lukša (gišERIN.SIG₂); lukšu (lu-uk-šu₂).

1. conifer needles? (2x/100%)


lulīmu [RED DEER] (N)

2 instances

Written forms:lu-li-mu; lu-lim.

Normalized forms:lulīm (lu-lim); lulīmu (lu-li-mu).

1. red deer (1x/50%)

2. stag (1x/50%)


lullû [ENRICH] (V)

1 instance

Written forms:u₂-lal-li.

Normalized forms:ulalli (u₂-lal-li).

1. enrich (1x/100%)


lulû [SLAG?] (N)

3 instances

Written forms:na₄KUG.GAN; na₄lu-lu-u.

Normalized forms:lulû (na₄KUG.GAN, na₄lu-lu-u).

1. antimony (1x/33%)

2. slag? (2x/67%)


luludānītu [(A STONE)] (N)

1 instance

Written forms:na₄lu-lu-da-ni-tu₄.

Normalized forms:luludānītu (na₄lu-lu-da-ni-tu₄).

1. (a stone) (1x/100%)


lulūtu [(AN ANIMAL)] (N)

1 instance

Written forms:lu-lu-tu₂-MEŠ.

Normalized forms:lulūtū (lu-lu-tu₂-MEŠ).

1. (an animal) (1x/100%)


lumahhu [(A PURIFICATION PRIEST)] (N)

2 instances

Written forms:LU₂.MAḪ.

Normalized forms:lumahhu (LU₂.MAḪ).

1. (a purification priest) (2x/100%)


lumāšu [CONSTELLATION] (N)

8 instances

Normalized forms:lumāš (lu-maš, mul₂lu-maš); lumāšu (lu-ma-šu); lumāšum (lu-ma-a-šum).

1. constellation (4x/50%)

2. zodiacal sign (4x/50%)


lummu [DISSOLVE?] (V)

2 instances

Written forms:tu-la-ma; tu-lam.

Normalized forms:tulām (tu-lam); tulamma (tu-la-ma).

1. dissolve? (2x/100%)


lummunu [VERY BAD] (AJ)

3 instances

Written forms:lum-mu-na-at.

Normalized forms:lummunat (lum-mu-na-at).

1. very evil (3x/100%)


lumnu [EVIL] (N)

79 instances

Normalized forms:lumna (ḪUL, lum-na); lumni (ḪUL); lumnīka (ḪUL-MEŠ-ka); lumnīya (ḪUL-MEŠ-ia, lum-ni-ia); lumnu (ḪUL, lum-nu); lumnū (ḪUL-MEŠ); lumnūya (ḪUL-MEŠu₂-a); lumun (ḪUL, lu-mun, ŠA₃.ḪUL [lumun libbi]); lumunšu (ḪUL-šu, ḪUL-šu₂).

1. evil (78x/99%)

2. misdeed (1x/1%)


lumun libbi [SORROW] (N)

19 instances

Written forms:ŠA₃.ḪUL.

Normalized forms:lumun libbi (ŠA₃.ḪUL).

1. eclipsed state (4x/21%)

2. sorrow (15x/79%)


luppu [(A LEATHER BAG)] (N)

1 instance

Written forms:lu-up-pu.

Normalized forms:luppu (lu-up-pu).

1. (a leather bag) (1x/100%)


lurmu [OSTRICH] (N)

2 instances

Written forms:GA.NU₁₁mušen; lu-ur-mi.

Normalized forms:lurmi (GA.NU₁₁mušen, lu-ur-mi).

1. ostrich (2x/100%)


lurpiānu [(A MINERAL?)] (N)

1 instance

Written forms:lu-ur-pa-ni.

Normalized forms:lurpâni (lu-ur-pa-ni).

1. (a mineral?) (1x/100%)


lušû [GREASE] (N)

2 instances

Written forms:I₃.SUMUN.

Normalized forms:lušâ (I₃.SUMUN).

1. grease (2x/100%)


lutû [TWIG] (N)

1 instance

Written forms:lu-te-e.

Normalized forms:lutê (lu-te-e).

1. twig (1x/100%)


lūtu [DEBILITY] (N)

2 instances

Written forms:lu--tu.

Normalized forms:luʾtu (lu--tu).

1. debility (2x/100%)