Hub A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | W | Y | Z

cams/gkab Browsable HTML: N

Version of 2021-06-11:11H:32M:1623411126s

naʾādu [BE(COME) ATTENTIVE] (V)

1 instance

Written forms:it-id.

Normalized forms:itʾid (it-id).

1. watch carefully (1x/100%)


naʾāru [ROAR] (V)

2 instances

Written forms:ut-ta-ʾa-ar; ut-ta-ar.

Normalized forms:uttaʾʾar (ut-ta-ʾa-ar); uttâr (ut-ta-ar).

1. roar (2x/100%)


nabalkattu [CROSSING] (N)

3 instances

Written forms:BAL; BALtu₄.

Normalized forms:nabalkattu (BAL, BALtu₄).

1. uprising (3x/100%)


nabalkutu [CROSS OVER] (V)

21 instances

Normalized forms:ibbalakkassu (BAL-su, BALsu); ibbalakkassuma (BAL-su-ma); ibbalakkat (BAL); ibbalakkatanni (BAL-an-ni); ibbalakkit (BAL, BALit, ib-ba-lak-ki-it); ibbalkit (BALit); ibballakatma (BAL-ma); libbalkit (li-bal-kit, lib-bal-kit); libbalkitūšuma (lib-bal-ki-tu-šu-ma); nabalkut (na-bal-ku-ut); nabalkutu (na-bal-ku-tu₂, na-bal-ku-tu₄); uštanabalkatma (-ta-na-bal-kat₃-ma).

1. be(come) displaced (1x/5%)

2. befall (1x/5%)

3. bring across (1x/5%)

4. cross over (8x/38%)

5. crossing over (N) (1x/5%)

6. oppose (1x/5%)

7. revolt (6x/29%)

8. turning over (N) (2x/10%)


nabalkutu [CROSSED OVER] (AJ)

4 instances

Written forms:BALu₂; BAL-ma; na-bal-kat; na-bal-kut.

Normalized forms:nabalkat (na-bal-kat); nabalkut (na-bal-kut); nabalkutma (BAL-ma); nabalkutu (BALu₂).

1. crossed over (4x/100%)


nabāsu [RED WOOL] (N)

4 instances

Normalized forms:annabāsa (pu-si-ka-an-na-ba-sa [pusikka annabāsa]); nabāsa (sig₂ḪE₂.ME.DA); nabāsi (sig₂ḪE₂.ME.DA).

1. red wool (4x/100%)


nabāṭu [BE(COME) BRIGHT] (V)

11 instances

Normalized forms:inabbuṭu (i-nab-bu-ṭu); inambuṭ (i-nam-bu-uṭ); ittananbiṭ (it-ta-na-an-biṭ); nabāṭ (SU); nabāṭišu (SU-šu, SU-šu₂); nabāṭu (RI, na-ba-ṭu); šunbuṭ (šu-un-bu-uṭ); ušanbiṭūma (u₂-ša₂-an-bi-ṭu-ma).

1. be(com)ing bright (N) (6x/55%)

2. be(come) bright (3x/27%)

3. come alight (1x/9%)

4. making shine (N) (1x/9%)


nablu [FLASH OF FIRE] (N)

3 instances

Written forms:nab-li.

Normalized forms:nabli (nab-li).

1. flame (3x/100%)


nabnītu [CREATION] (N)

6 instances

Normalized forms:nabnīssa (nab-ni-is-sa); nabnīti (nab-ni-ti); nabnītišina (nab-ni-ti-ši-na); nabnītsa (nab-nit-sa); nabnītsu (nab-nit-su).

1. creation (2x/33%)

2. creatures (3x/50%)

3. physique (1x/17%)


nabû [CALLED] (AJ)

3 instances

Written forms:na-ba-a-tu₂; na-bu; na-bu-u.

Normalized forms:nabâtu (na-ba-a-tu₂); nabu (na-bu); nabû (na-bu-u).

1. called (3x/100%)


nabû [NAME] (V)

17 instances

Normalized forms:ambi (am-bi); anambâ (a-nam-ba-a); ibâ (i-ba-a); ibbi (ib-bi); ibi (i-bi); imbi (im-bi); imbima (im-bi-ma); imbûšu (im-bu-šu₂); inambi (i-nam-bi); ittabi (it-ta-bi); lubbima (lu-ub-bi-ma); lunambâ (lu-u-nam-ba-a); nimbima (nim-bi-ma); nimbû (ni-im-bu-u); tanabbi (ta-nab-bi).

1. lament (3x/18%)

2. name (14x/82%)


naburriš [LIKE BATTLEMENTS] (AV)

1 instance

Written forms:na-bur-riš.

Normalized forms:naburriš (na-bur-riš).

1. like battlements (1x/100%)


nadānu [GIVE] (V)

80 instances

Normalized forms:addin (ad-din); anaddinka (SUM-ka); anamdin (a-nam-din); anamdinaššu (a-nam-din-aš₂-šu₂); iddin (i-din, id-di-in, id-din); iddinnuma (id-din-nu-ma); iddinši (i-din-ši); iddinšunūti (id-din-šu-nu-ti); iddinu (id-di-nu); iddinūšumma (id-di-nu-šum-ma); idinšuma (i-din-šu₂-ma); inaddin (NA.AN.SUM.MU [ul inaddin], NU.UN.DU.SUM [ul inaddin], SUMin); inaddinma (SUM-ma); inaddinūšu (SUM-šu₂, iSUM-šu₂); inaddiššu (SUM-šu₂); inamdin (i-nam-din); inamdinanni (i-nam-din-an-ni); inamdinūka (i-nam-di-nu-ka); inamdinūma (i-nam-di-nu-ma); innaddin (SUMin); ittadin (it-ta-din); ittanna (it-tan-na); liddina (lid-di-na); liddinū (lid-di-nu); liddinūka (lid-di-nu-ka); liddinūnimma (li-di-nu-nim-ma); nadānu (na-da-nu); taddin (ta-din); taddinušu (SUM-nu-šu₂); taddissu (SUM-su); tanaddinma (SUM-ma); tanaddinši (SUM-ši); tanaddinšu (SUM-šu₂); tanaddinuši (SUM-ši); tanaddissu (SUM-su); tanamdin (SUM, ta-nam-din); tanamdinšu (ta-nam-din-šu₂); uštanaddanū (-ta-na-ad-da-nu); uštanamdanū (-ta-nam-da-nu).

1. confer (2x/3%)

2. give (63x/79%)

3. giving (N) (3x/4%)

4. grant (7x/9%)

5. permit (1x/1%)

6. present (3x/4%)

7. sell (1x/1%)


nadāru [BE(COME) WILD] (V)

7 instances

Normalized forms:inaddar (NA.AN.ŠU.ZI [ul inaddar]); innaddar (in-na-dar); innadrūnimma (in-na-ad-ru-nim-ma); ittanaddarū (it-ta-na-da-ru); ittanamdar (it-ta-nam-dar); nandur (na-an-dur).

1. be(come) furious (1x/14%)

2. be(come) wild (2x/29%)

3. rampage (3x/43%)

4. rampaging (N) (1x/14%)


nādintu [GIVER] (N)

2 instances

Written forms:na-di-na-at.

Normalized forms:nādinat (na-di-na-at).

1. giver (2x/100%)


nādinu [GIVER] (N)

3 instances

Written forms:na-din; SUMnu.

Normalized forms:nādin (na-din); nādinu (SUMnu).

1. seller (3x/100%)


nadnu [GIVEN] (AJ)

9 instances

Written forms:SUM; SUMa; SUMnu.

Normalized forms:nadin (SUM); nadna (SUMa); nadnat (SUM); nadnū (SUMnu).

1. given (8x/89%)

2. sold (1x/11%)


nadru [WILD] (AJ)

4 instances

Normalized forms:nadrānāta (na-ad-ra-na-ta); nadrāta (na-ad-ra-ta); nadru (na-ad-ru).

1. particularly wild (1x/25%)

2. wild (3x/75%)


nādu [(WATER-)SKIN] (N)

1 instance

Written forms:na-a-di.

Normalized forms:nādi (na-a-di).

1. (water-)skin (1x/100%)


nâdu [PRAISE] (V)

7 instances

Normalized forms:inaddū (i-na-ad-du); linādū (li-na-du); littaʾʾidāšu (lit-ta-ʾi-i-da-šu); littaddūka (lit-ta-du-u₂-ka); lunaʾʾid (lu-na-ʾi-id); nuʾʾdu (nu-u₂-u₂-du).

1. praise (7x/100%)


nadû [PLACED] (AJ)

40 instances

Normalized forms:nadâ (ŠUB, ŠUBda); nadât (ŠUBat, ŠUBat₂); nadi (na-di, ŠUBdi); nadî (na-di-i, ŠUB.BA); nadika (na-di-ka); nadima (ŠUBdi-ma); nadîma (ŠUB-ma); nadû (na-du-u₂, ŠUB, ŠUBu₂); nadûma (na-du-ma); nadûti (ŠUB-MEŠ).

1. abandoned (6x/15%)

2. containing (1x/3%)

3. fallow (1x/3%)

4. located (24x/60%)

5. placed (2x/5%)

6. set (1x/3%)

7. spat out (2x/5%)

8. thrown (3x/8%)


nadû [THROW] (V)

157 instances

Normalized forms:addû (ad-du-u); anamdû (a-nam-du); iddâ (id-da-a); iddânni (id-da-an-ni, id-dan-ni); iddi (AL.ŠUB, id-di, ŠUB, ŠUBdi); iddima (id-di-ma, ŠUB-ma); iddû (id-du-u, id-du-u₂); idî (i-di-i); inaddâ (i-na-da-a); inaddi (ŠUB, ŠUBdi); inaddima (ŠUB-ma, ŠUBdi-ma); inaddišu (KU-šu₂, ŠUB-šu₂-ma); inaddû (ŠUBdi-u₂); inaddûma (ŠUB-MEŠ-ma); inamdû (i-nam-du-u₂); inandiši (i-na-an-di-ši); innaddi (ŠUBdi); innaddûma (in-na-du-u-ma); innandû (in-na-an-du-u); ittadâ (it-ta-da-a); ittadi (it-ta-di); ittadu (it-ta-du); ittanaddâ (ŠUBa); ittanadda (ŠUB.ŠUBa); ittanaddi (ŠUB.ŠUB); ittanaddiam (ŠUB.ŠUB-am); liddika (lid-di-ka); liddûšu (lid-du-šu₂); linnadi (li-in-na-di); luddâ (lu-ud-da-a); nadê (ŠUB, ŠUBe); nadû (na-du-u, ŠUB, ŠUBu₂); niddi (ni-id-di); šuddê (šu-ud-de-e); šuddî (šu-ud-di-i); šuddû (kuKU); tanaddi (ŠUB, ŠUBdi); tanaddima (ŠUB-ma, ŠUBdi-ma); tanaddišu (ŠUB-šu₂); tattanaddi (ŠUB.ŠUBdi).

1. abandon (14x/9%)

2. abandoning (N) (6x/4%)

3. affect (3x/2%)

4. cast (1x/1%)

5. consign (1x/1%)

6. contain (1x/1%)

7. disobey (1x/1%)

8. erect (1x/1%)

9. flow (2x/1%)

10. lay down (9x/6%)

11. lay out (4x/3%)

12. lay (1x/1%)

13. pour (35x/22%)

14. presenting (N) (1x/1%)

15. put on (1x/1%)

16. raise (13x/8%)

17. recite (1x/1%)

18. reject (2x/1%)

19. scatter (1x/1%)

20. set up (1x/1%)

21. shed (1x/1%)

22. throw down (2x/1%)

23. throw (50x/32%)

24. throwing (N) (3x/2%)

25. voice (1x/1%)

26. vomit (1x/1%)


nadušu [SCION] (N)

1 instance

Written forms:na-a-du-šu₂.

Normalized forms:nadušu (na-a-du-šu₂).

1. offspring (1x/100%)


nagāru [DENOUNCE] (V)

2 instances

Normalized forms:unamgaranni (u₂-nam-gar-an-ni); unamgirū (u₂-nam-gi-ru).

1. denounce (2x/100%)


nagāru [JOINER] (N)

1 instance

Written forms:nam-ga-ri.

Normalized forms:namgāri (nam-ga-ri).

1. joiner (1x/100%)


nagāšu [GO TO(WARDS)] (V)

2 instances

Written forms:ig-gu-.

Normalized forms:igguš (ig-gu-).

1. go to(wards) (2x/100%)


nagbu [UNDERGROUND WATER] (N)

5 instances

Written forms:IDIM; na-gab; nag-be.

Normalized forms:nagab (na-gab); nagbe (nag-be); nagbē (nag-be); nagbi (IDIM); nagbī (IDIM).

1. underground water (4x/80%)

2. whole (1x/20%)


nāgiru [(TOWN) CRIER] (N)

3 instances

Written forms:lu₂GEŠʾU; lu₂NIMGIR₂.

Normalized forms:nāgiri (lu₂GEŠʾU); nāgiru (lu₂GEŠʾU, lu₂NIMGIR₂).

1. herald (3x/100%)


nāgirūtu [(OFFICE OF THE HERALD)] (N)

1 instance

Written forms:na-gi-ru-u₂-tu₂.

Normalized forms:nāgirūtu (na-gi-ru-u₂-tu₂).

1. (office of the herald) (1x/100%)


naglabu [RAZOR] (N)

12 instances

Normalized forms:naglab (MAŠ.SILA₃); naglaba (MAŠ.SILA₃); naglabiša (MAŠ.SILA₃-ša₂); naglabišu (MAŠ.SILA₃-šu₂).

1. (part of moon) (6x/50%)

2. shoulder-blade (6x/50%)


naglu [GLISTENING] (AJ)

1 instance

Written forms:na-ag-la-at.

Normalized forms:naglat (na-ag-la-at).

1. glistening (1x/100%)


nagû [REGION] (N)

1 instance

Written forms:na-ge-e.

Normalized forms:nagê (na-ge-e).

1. region (1x/100%)


nagû [SING JOYFULLY] (V)

1 instance

Written forms:nu-ga-a.

Normalized forms:nugâ (nu-ga-a).

1. sing joyfully (1x/100%)


nahallu [STREAM] (N)

2 instances

Written forms:na-ḫal.

Normalized forms:nahal (na-ḫal).

1. stream (2x/100%)


naharmuṭu [DISSOLVE] (V)

1 instance

Written forms:liḫ₄-ḫar-miṭ.

Normalized forms:lihharmiṭ (liḫ₄-ḫar-miṭ).

1. dissolve (1x/100%)


nahāsu [(RE)CEDE] (V)

22 instances

Normalized forms:ihhis (LA₂, LA₂is); ihhisa (LA₂sa); inahhis (GUR, LA₂is); inahhisma (GUR-ma); uttahhas (ut-taḫ-ḫas).

1. move lower (2x/9%)

2. retrograde (20x/91%)


nahāšu [BE(COME) LUXURIANT] (V)

3 instances

Written forms:na-ḫa-aš₂; na-ḫaš.

Normalized forms:nahāš (na-ḫa-aš₂, na-ḫaš).

1. prospering (N) (3x/100%)


nahātu [BE(COME) SMALL] (V)

2 instances

Written forms:nu-uḫ-ḫu-ut.

Normalized forms:nuhhut (nu-uḫ-ḫu-ut).

1. diminishing (N) (2x/100%)


nahlaptu [GARMENT] (N)

2 instances

Normalized forms:nahlapta (na-aḫ-lap-ta, tug₂GU₂.E₃).

1. garment (2x/100%)


nahlu [SIEVED] (AJ)

2 instances

Written forms:na-aḫ-lu.

Normalized forms:nahlu (na-aḫ-lu).

1. strained (2x/100%)


nahsu [(VERY) THIN] (AJ)

1 instance

Written forms:na-aḫ-su.

Normalized forms:nahsū (na-aḫ-su).

1. sunken (1x/100%)


nahšu [HAEMORRHAGE] (N)

1 instance

Written forms:na-aḫ-ša₂-a-tu₂.

Normalized forms:nahšātu (na-aḫ-ša₂-a-tu₂).

1. haemorrhage (1x/100%)


nahšu [THRIVING] (AJ)

1 instance

Written forms:na-ḫi-.

Normalized forms:nahiš (na-ḫi-).

1. thriving (1x/100%)


nâhu [(MEANING UNKNOWN)] (V)

2 instances

Written forms:in-da-aḫ; in-da-aḫ-ḫu.

Normalized forms:indâh (in-da-aḫ); indahhu (in-da-aḫ-ḫu).

1. (meaning unknown) (2x/100%)


nâhu [REST] (V)

26 instances

Normalized forms:ināh (i-na-aḫ); inahha (i-na-ḫa); inahhi (i-na-ḫi); inahhu (i-na-ḫu); inuhhū (i-nu-uḫ-ḫu); inūhma (i-nu-uḫ₂-ma); linihhū (li-ni-iḫ-ḫu); linihhūka (li-ni-ḫu-ka); linīhkunūši (li-ni-iḫ-ku-nu-ši); linūh (ḪA.BA.ḪUN.GA₂, li-nu-uḫ); linuhhā (li-nu-ḫa); linūhū (li-nu-ḫu); nâhu (nu-uḫ-ḫu); nuhhi (ḪUN.GA₂); nuhhu (nu-uḫ-ḫu); nūhimma (nu-ḫi-im-ma); tunahhu (tu-na-ḫu); tuttehhu (tu-ut-te-ḫu); unāh (u₂-na-aḫ); unāhma (u₂-na-aḫ-ma); unīhka (u₂-ni-iḫ-ka).

1. appease (5x/19%)

2. appeasing (N) (2x/8%)

3. calm down (4x/15%)

4. calm (5x/19%)

5. calming (N) (2x/8%)

6. extinguish (2x/8%)

7. loosen (1x/4%)

8. relent (1x/4%)

9. rest (4x/15%)


nāhu [PIG'S FAT] (N)

7 instances

Written forms:I₃.ŠAḪ.

Normalized forms:nāha (I₃.ŠAḪ); nāhi (I₃.ŠAḪ).

1. lard (7x/100%)


nakādu [BEAT] (V)

2 instances

Written forms:i-nak-kud; na-ka-da.

Normalized forms:inakkud (i-nak-kud); nakāda (na-ka-da).

1. have palpitations (1x/50%)

2. having palpitations (N) (1x/50%)


nakālu [BE(COME) SKILFUL] (V)

2 instances

Normalized forms:unakkilma (u₂-nak-kil-ma); unakkilšu (u₂-nak-kil-šu).

1. be(come) skilful (1x/50%)

2. make skilfully (1x/50%)


nakāpu [PUSH] (V)

3 instances

Written forms:i-kap; ik-kip; ik-kip-šu₂.

Normalized forms:ikkap (i-kap); ikkip (ik-kip); ikkipšu (ik-kip-šu₂).

1. pierce (1x/33%)

2. stub (2x/67%)


nakāru [CHANGE] (V)

44 instances

Normalized forms:ikkir (KUR₂); inakkir (KUR₂, KUR₂ir, i-na-ki-ir); inakkirū (KUR₂-MEŠ); ittanakkir (KUR₂.KUR₂, KUR₂.KUR₂ir); ittanakkirma (KUR₂-MEŠ-ma, KUR₂.KUR₂ir-ma); ittanakkirū (KUR₂.KUR₂ru); linakkir (li-nak-kir); linakkirma (li-na-ak-ki-ir-ma); littakkir (lit-tak-kir); nakāri (na-ka-ri); nakāru (na-ka-ru); nukkirāni (nu-uk-ki-ra-ni); nukkur (nu-kur₂); tunakkarā (tu-nak-kara); tunakkaramma (tu-nak-ka-ram-ma); unakkar (u₂-na-kar); unakkaru (u₂-nak-ka-ru); uttakkaru (KUR₂).

1. be changed (1x/2%)

2. be(come) hostile (7x/16%)

3. change (27x/61%)

4. changing (N) (2x/5%)

5. demolishing (N) (1x/2%)

6. denying (N) (1x/2%)

7. eliminate (1x/2%)

8. remove (4x/9%)


nakāsu [CUT] (V)

13 instances

Normalized forms:akkisa (ak-ki-sa); anakkisma (a-na-kis-ma); ikis (i-kis); ikkis (ik-kis); ittikis (it-ti-kis); likkis (lik-kis); nakās (na-kas₂); nakāsi (KU₅si); takkisīma (tak-ki-si-ma); tanakkis (KU₅is).

1. cut down (5x/38%)

2. cut off (1x/8%)

3. cut (2x/15%)

4. cutting (N) (1x/8%)

5. sever (1x/8%)

6. slaughter (1x/8%)

7. slaughtering (N) (2x/15%)


nakbatu [WEIGHT] (N)

4 instances

Written forms:DUGUD-ša₂; DUGUD-šu₂; nak-bat.

Normalized forms:nakbat (nak-bat); nakbati (DUGUD-šu₂); nakbatiša (DUGUD-ša₂).

1. main body (of army) (1x/25%)

2. power (1x/25%)

3. weight (2x/50%)


nakdu [BEATEN] (AJ)

5 instances

Written forms:na-ki-id; na-kud.

Normalized forms:nakid (na-ki-id); nakud (na-kud).

1. critically ill (4x/80%)

2. throbbing (1x/20%)


nakkaptu [BROW] (N)

54 instances

Normalized forms:nakkaptašu (SAG.KI-šu₂, nak-kap-ta-šu₂); nakkaptāšu (SAG.KI-MIN-šu₂); nakkapti (SAG.KI); nakkaptīšu (SAG.KI-MIN-šu₂); nakkaptišu (SAG.KI-šu₂).

1. brow (1x/2%)

2. temple (53x/98%)


naklu [SKILFUL] (AJ)

2 instances

Written forms:nak-lu-ti; nak-lu-tu₄.

Normalized forms:naklūti (nak-lu-ti); naklūtu (nak-lu-tu₄).

1. elaborate (2x/100%)


nakpu [PUSHING] (AJ)

1 instance

Written forms:nak-pa.

Normalized forms:nakpā (nak-pa).

1. piercing (1x/100%)


nakru [ENEMY] (N)

115 instances

Normalized forms:nakir (KUR₂); nakirī (na-ki-ri); nakirka (lu₂KUR₂-ka); nakiršu (KUR₂-šu₂); nakra (KUR₂, lu₂KUR₂); nakri (KUR₂, lu₂KUR₂); nakrika (KUR₂-ka); nakrišu (KUR₂-šu₂); nakrīya (lu₂KUR₂-ia); nakru (KUR₂, na-ak-ru, lu₂KUR₂).

1. enemy (115x/100%)


nakru [STRANGE] (AJ)

12 instances

Written forms:KUR₂; nak-ra-ti.

Normalized forms:nakirti (KUR₂); nakirtu (KUR₂); nakrāti (nak-ra-ti); nakri (KUR₂); nakru (KUR₂).

1. hostile (12x/100%)


nalbattu [BRICK MOULD] (N)

2 instances

Normalized forms:nalbanta (gišU₃.ŠUB); nalbantu (na-al-ba-an-tu₂).

1. brick mould (2x/100%)


nalbubu [FURIOUS] (AJ)

1 instance

Written forms:na-al-bu-bu.

Normalized forms:nalbubu (na-al-bu-bu).

1. furious (1x/100%)


nalšu [(NOCTURNAL) DEW] (N)

1 instance

Written forms:na-al-šu₂.

Normalized forms:nalšu (na-al-šu₂).

1. (nocturnal) dew (1x/100%)


nâlu [LIE DOWN] (V)

8 instances

Normalized forms:inâl (ina-al); inillū (i-ni-il-lu); ittallima (it-tal-li-ma); ittanaʾʾal (it-ta-na-a-a-al); lināl (ḪE₂.NU₂); šunīlma (šu-ni-il-ma); tušnâl (NU₂al); ušnīl (-ni-il).

1. lay out (2x/25%)

2. lie down (2x/25%)

3. sleep (3x/38%)

4. spread out (1x/13%)


namburbû [APOTROPAIC RITUAL] (N)

22 instances

Written forms:NAM.BUR₂; NAM.BUR₂.BI.

Normalized forms:namburbâ (NAM.BUR₂, NAM.BUR₂.BI); namburbi (NAM.BUR₂, NAM.BUR₂.BI); namburbû (NAM.BUR₂.BI).

1. apotropaic ritual (22x/100%)


namerimburrudû [(RITUAL TO REMOVE A CURSE)] (N)

3 instances

Written forms:NAM.ERIM₂.BUR₂.RU.DA.

Normalized forms:namerimburrudi (NAM.ERIM₂.BUR₂.RU.DA); namerimburrudû (NAM.ERIM₂.BUR₂.RU.DA).

1. (ritual to remove a curse) (3x/100%)


namhāru [(A VESSEL)] (N)

1 instance

Written forms:nam-ḫa-ra.

Normalized forms:namhāra (nam-ḫa-ra).

1. (a vessel) (1x/100%)


namkūru [PROPERTY] (N)

1 instance

Written forms:nam-kur.

Normalized forms:namkūr (nam-kur).

1. property (1x/100%)


nammaštû [MOVING THINGS] (N)

8 instances

Normalized forms:nammanšû (na-man-šu₂); nammaššê (nam-maš-e, nam-maš-še-e); nammaštê (A.ZA.LU.LU); nammaštî (nam-maš-ti); nammaštû (nam-maš-tu).

1. animals (8x/100%)


namrīru [AWE-INSPIRING RADIANCE] (N)

2 instances

Written forms:nam-ri-ir-ri; NI₂.GAL.

Normalized forms:namrirri (nam-ri-ir-ri); namrīru (NI₂.GAL).

1. awe-inspiring radiance (2x/100%)


namriš [SPLENDIDLY] (AV)

4 instances

Written forms:nam-ri-; nam-riš.

Normalized forms:namriš (nam-ri-, nam-riš).

1. brightly (1x/25%)

2. splendidly (3x/75%)


namruqqu [(MEDICAL PLANT)] (N)

1 instance

Written forms:nam-ruq.

Normalized forms:namruq (nam-ruq).

1. (medical plant) (1x/100%)


namṣāru [SWORD] (N)

5 instances

Normalized forms:namṣār (nam-ṣar); namṣāra (GIR₂); namṣāri (nam-ṣa-ri); namṣārīšunu (nam-ṣa-ri-šu₂-nu); namṣāru (nam-ṣa-ru).

1. sword (5x/100%)


namtaru [FATE] (N)

4 instances

Written forms:nam-ta-ra; dNAM.TAR-ka.

Normalized forms:namtara (nam-ta-ra); namtarika (dNAM.TAR-ka); namtarka (dNAM.TAR-ka).

1. death (1x/25%)

2. fate (3x/75%)


namurratu [AWE-INSPIRING RADIANCE] (N)

5 instances

Normalized forms:namurrassu (na-mur-ra-as-su); namurrata (na-mur-ra-ta); namurratišu (na-mur-ra-ti-šu); namurratšu (na-mur-rat-šu).

1. awe-inspiring radiance (5x/100%)


nāmurtu [AUDIENCE GIFT] (N)

3 instances

Written forms:na-mur-tu₂; na-mur-tu₄.

Normalized forms:nāmurtu (na-mur-tu₂, na-mur-tu₄).

1. present (3x/100%)


namzītu [MASH TUB] (N)

1 instance

Written forms:dugNIG₂.DUR₂.BUR₃.

Normalized forms:namzīti (dugNIG₂.DUR₂.BUR₃).

1. mash tub (1x/100%)


nanduru [VERY WILD] (AJ)

2 instances

Normalized forms:nandurta (na-an-dur-ta); nandurtu (na-an-du-ur-tu₂).

1. ferocious (2x/100%)


nangulu [GLOWING] (AJ)

1 instance

Written forms:na-an-gul.

Normalized forms:nangul (na-an-gul).

1. glowing (1x/100%)


nanhuzu [INFLAMED] (AJ)

2 instances

Normalized forms:nanhuzū (na-an-ḫu-zu); nanhuzzū (na-an-ḫu-uz-zu).

1. burning (2x/100%)


nanmurtu [MEETING] (N)

3 instances

Written forms:na-an-mu-ur-tu₄; NA-MEŠ.

Normalized forms:nanmurāti (NA-MEŠ); nanmurtu (na-an-mu-ur-tu₄).

1. heliacal rising (1x/33%)

2. visibility time (2x/67%)


nannāru [LIGHT OF THE SKY] (N)

1 instance

Written forms:dna-an-na-ri.

Normalized forms:nannāri (dna-an-na-ri).

1. moon (1x/100%)


nannû [COMMAND] (N)

1 instance

Written forms:na-nu--šu.

Normalized forms:nannûššu (na-nu--šu).

1. command (1x/100%)


nanzāzu [ONE THAT STANDS (IN ATTENDANCE)] (N)

6 instances

Normalized forms:nanzāza (na-an-za-za); nanzāzki (na-an-za-az-ki); nanzāzū (na-an-za-zu, na-an-za-zu-u); nanzāzu (na-an-za-zu).

1. attendant (2x/33%)

2. one that stands (in attendance) (3x/50%)

3. position (of honour) (1x/17%)


napāhu [BLOW] (V)

155 instances

Normalized forms:inappah (i-nap-pa-aḫ); inappaha (KURḫa, MU₂ḫa); inappahma (KUR-ma, MU₂aḫ-ma); inappahūma (KUR-ME-ma, KUR-MEŠ-ma); inappahūni (KUR-MEŠni); inappahūnimma (KUR-MEnim-ma); innaphū (in-nap-ḫu); innappah (MU₂, MU₂aḫ, in-nap-pa-aḫ); ippuh (KUR); ippuha (KURḫa); ippuhama (KURḫa-ma); ippuhma (KUR-ma, MU₂-ma); ippuhū (KUR-MEŠ); ittananpah (MU₂.MU₂, it-ta-na-an-paḫ); ittapha (it-tap-ḫa); ittappahu (it-tap-pa-ḫu); littanpah (lit-tan-paḫ); napāh (MU₂, MU₂.MU₂.DA); napāha (KUR); napāhi (KUR, na-pa-ḫi); napāhišu (MU₂-šu₂); napāhu (MU₂).

1. appear (1x/1%)

2. blowing out (N) (1x/1%)

3. blowing (N) (1x/1%)

4. continually light up (1x/1%)

5. ignite (4x/3%)

6. igniting (N) (1x/1%)

7. light up (6x/4%)

8. light (6x/4%)

9. rise (100x/65%)

10. rising (N) (34x/22%)


napalsuhu [FALL TO THE GROUND] (V)

1 instance

Written forms:ip-pal-siḫ.

Normalized forms:ippalsih (ip-pal-siḫ).

1. fall to the ground (1x/100%)


napalsuhu [FALLEN TO THE GROUND] (AJ)

1 instance

Written forms:na-pal-si-iḫ.

Normalized forms:napalsih (na-pal-si-iḫ).

1. squatting (1x/100%)


nāpalû [INTERPRETER] (N)

4 instances

Written forms:na-pa-le-e; na-pa-lu-u₂-a.

Normalized forms:nāpalê (na-pa-le-e); nāpalûya (na-pa-lu-u₂-a).

1. conversation (4x/100%)


napālu [DIG] (V)

6 instances

Written forms:i-ta-pal; ina-pal; na-pal; nu-pu-ul.

Normalized forms:innappal (ina-pal); ittapal (i-ta-pal); napāl (na-pal); nuppul (nu-pu-ul).

1. demolish (2x/33%)

2. dig (1x/17%)

3. digging (N) (3x/50%)


naparkû [CEASE] (V)

6 instances

Normalized forms:ipparka (ip-par₂-ka); ipparku (ip-par-ku); naparkâ (na-par-ka-a); tapparakki (tap-pa-rak-ki).

1. be(come) inactive (3x/50%)

2. cease (2x/33%)

3. ceasing (N) (1x/17%)


naparqudu [LIE ON ONE'S BACK] (V)

1 instance

Written forms:it-ta-nap-ra-qid.

Normalized forms:ittanapraqid (it-ta-nap-ra-qid).

1. lie down (1x/100%)


naparruru [DISPERSED] (AJ)

1 instance

Written forms:na-par-ru-ru.

Normalized forms:naparruru (na-par-ru-ru).

1. dispersed (1x/100%)


naparšudu [FLEE] (V)

2 instances

Written forms:ip-par-šid; na-par-šu-diš.

Normalized forms:ipparšid (ip-par-šid); naparšudiš (na-par-šu-diš).

1. flee (1x/50%)

2. fleeing (N) (1x/50%)


napāṣu [PUSH AWAY] (V)

2 instances

Written forms:DUB₂; it-ta-pa-aṣ.

Normalized forms:ittapaṣ (it-ta-pa-aṣ); tanappaṣ (DUB₂).

1. crush (2x/100%)


napāšu [BREATHE] (V)

12 instances

Normalized forms:inappuš (i-nap-pu-, ina-pu-, ina-pu₂-); napāš (na-pa-aš₂).

1. be(com)ing abundant (N) (5x/42%)

2. expand (7x/58%)


napharu [TOTAL] (N)

53 instances

Normalized forms:naphar (NIGIN, PAP, nap-ḫar, ŠU.NIGIN, ŠU.NIGIN₂); naphara (PAP); naphari (nap-ḫa-ri); napharša (nap-ḫar-ša₂); napharšin (nap-ḫar-ši-in); napharšina (NIGIN-ši-na, nap-ḫar-ši-na); napharšun (nap-ḫar-šu₂-un); napharšunu (nap-ḫar-šu-nu, nap-ḫar-šu₂-nu); napharu (GU₂, GU₂.GU₂.SA.A, GU₂.SA.A, PAP, SA, nap-ḫa-ru₃).

1. (the) whole (3x/6%)

2. all (29x/55%)

3. total (20x/38%)

4. totality (1x/2%)


naphu [BLOWN ON] (AJ)

7 instances

Written forms:GI.IZI.LA₂; nap-ḫat; nap-ḫi.

Normalized forms:naphat (nap-ḫat); naphi (GI.IZI.LA₂, nap-ḫi).

1. bright (3x/43%)

2. kindled (2x/29%)

3. swollen (2x/29%)


napištu [THROAT] (N)

42 instances

Normalized forms:napišta (ZI); napištašu (na-piš-ta-šu, na-piš-ta-šu₂); napišti (ZI, ZIti, ZIti₃, na-pi--ti, na-piš-ti); napištī (ZI-i₁₄, na-piš-ti); napištišu (ZI-šu₂, ZIti₃-šu₂); napištiya (na-piš-ti-ia); napištu (ZItu₂, ZItu₄); napšat (ZI, nap-šat); napšāti (nap-ša₂-a-ti, nap-ša₂-a-ti₃); napšātišunuma (ZI-MEŠ-šu₂-nu-ma); napšātiya (ZI-MEŠ-ia₂); napšatsu (nap-šat-su); napšatuš (nap-ša₂-tuš); napšātušu (ZItu-šu₂).

1. life (32x/76%)

2. throat (10x/24%)


napīšu [BREATH(ING)] (N)

2 instances

Written forms:na-pi-is-su; na-pi-is-su₂.

Normalized forms:napīssu (na-pi-is-su, na-pi-is-su₂).

1. breath(ing) (2x/100%)


naplastu [BLINKER] (N)

1 instance

Written forms:nap-la-sa-a-tu₂.

Normalized forms:naplasātu (nap-la-sa-a-tu₂).

1. blinker (1x/100%)


naplusu [LOOKING] (AJ)

1 instance

Written forms:nap-lu-su.

Normalized forms:naplusū (nap-lu-su).

1. gazing (1x/100%)


nappahtu [BELLOWS] (N)

1 instance

Written forms:nap-pa-ḫa-ti.

Normalized forms:nappahāti (nap-pa-ḫa-ti).

1. bellows (1x/100%)


nappāhu [SMITH] (N)

2 instances

Written forms:lu₂SIMUG.

Normalized forms:nappāhu (lu₂SIMUG).

1. smith (2x/100%)


nappaltu [BALANCE] (N)

5 instances

Written forms:nap-pal-ti.

Normalized forms:nappalti (nap-pal-ti).

1. rate of change (5x/100%)


napraku [BOLT] (N)

3 instances

Written forms:nap-ra-ku.

Normalized forms:naprakū (nap-ra-ku).

1. obstacle (3x/100%)


napraṣu [CHISEL] (N)

1 instance

Written forms:nap-ra-ṣu.

Normalized forms:napraṣu (nap-ra-ṣu).

1. chisel (1x/100%)


naprušu [FLY] (V)

5 instances

Normalized forms:ittapriš (i-tap-riš, it-tap-riš); napruši (nap-ru-ši); tušaparraš (tu-ša₂-par₂-ra-aš₂).

1. fly (4x/80%)

2. flying (N) (1x/20%)


napšāru [UVULA?] (N)

1 instance

Written forms:nap-ša₂-ri.

Normalized forms:napšāri (nap-ša₂-ri).

1. throat (1x/100%)


napšaštu [(BOWL FOR) OINTMENT(S)] (N)

1 instance

Written forms:nap-šal-ti.

Normalized forms:napšalti (nap-šal-ti).

1. ointment(s) (1x/100%)


napšu [LIFE] (N)

3 instances

Written forms:na-piš; nap-šu.

Normalized forms:napiš (na-piš); napšu (nap-šu).

1. breath (3x/100%)


napšu [WIDE] (AJ)

6 instances

Written forms:nap-ša₂.

Normalized forms:napša (nap-ša₂).

1. plentiful (6x/100%)


naptanu [MEAL(-TIME)] (N)

6 instances

Written forms:KIN.SIG; nap-tan.

Normalized forms:naptan (nap-tan); naptanu (KIN.SIG).

1. meal(-time) (6x/100%)


naptētu [KEY] (N)

1 instance

Written forms:nap-te-e-ti.

Normalized forms:naptēti (nap-te-e-ti).

1. small saw (1x/100%)


napû [SIEVE] (V)

3 instances

Written forms:SIM.

Normalized forms:tanappi (SIM).

1. sieve (3x/100%)


napû [SIEVED] (AJ)

2 instances

Written forms:SIM.

Normalized forms:napî (SIM); napû (SIM).

1. sieved (2x/100%)


naqāru [DEMOLISH] (V)

7 instances

Normalized forms:inaqqar (ina-qar); inaqqaršu (ina-qar-šu); innaqqar (in-na-qar, ina-qar); naqār (na-qa-ar).

1. be(come) ruined (1x/14%)

2. demolish (5x/71%)

3. demolishing (N) (1x/14%)


naqbītu [UTTERANCE] (N)

5 instances

Written forms:naq-bit.

Normalized forms:naqbīt (naq-bit).

1. invocation (5x/100%)


naqdu [ONE IN CRITICAL STATE] (N)

3 instances

Written forms:na-aq-du; na-qud.

Normalized forms:naqdu (na-aq-du); naqud (na-qud).

1. one in critical state (3x/100%)


nāqidu [STOCK-BREEDER] (N)

1 instance

Written forms:lu₂NA.GADA.

Normalized forms:nāqidu (lu₂NA.GADA).

1. herdsman (1x/100%)


naqû [POUR (A LIBATION)] (V)

49 instances

Normalized forms:aqqikunūši (aq-qi₂-ku-nu-ši); inaqqâ (i-naq-qa); inaqqi (BALqi₂, DE₂qi₂); inaqqima (BALqi₂-ma); inaqqû (i-naq-qu-u₂); innaqqi (in-na-aq-qi₂, in-naq-qi₂); iqqima (BALqi₂-ma); tanaqqâ (ta-naq-qa); tanaqqi (BAL, BALqi₂); tanaqqima (BALqi₂-ma); taqqima (BAL-ma); uniqqika (u₂-niq-qi₂-ka).

1. lay out (3x/6%)

2. pour (a libation) (30x/61%)

3. present (14x/29%)

4. shed (tears) (2x/4%)


nār tākalti [BILE DUCT] (N)

1 instance

Written forms:ID₂ TUN₃.

Normalized forms:nār tākalti (ID₂ TUN₃).

1. bile duct (1x/100%)


narābu [SOFTEN] (V)

1 instance

Written forms:ta-na-rab₄.

Normalized forms:tanarrab (ta-na-rab₄).

1. soften (1x/100%)


narāmtu [LOVED ONE] (N)

6 instances

Normalized forms:narāmta (munusKI.AG₂); narāmtaka (na-ram-ta-ka); narāmti (KI.AG₂ti, na-ram-ti).

1. loved one (6x/100%)


narāmu [LOVED ONE] (N)

8 instances

Normalized forms:narām (na-ram, lu₂KI-AG₂, lu₂KI.AG₂); narāma (lu₂KI.AG₂); narāmišu (na-ra-mi-šu₂); narāmiya (na-ra-mi-ia); narāmni (na-ram-ni); narmikun (nar-mi-ku-un).

1. love (1x/13%)

2. loved one (7x/88%)


narbu [SOFT] (AJ)

1 instance

Written forms:nar-bat.

Normalized forms:narbat (nar-bat).

1. soft (1x/100%)


narbû [GREATNESS] (N)

4 instances

Normalized forms:narbâ (nar-ba-a); narbîka (nar₃-bi-ka); narbûki (nar₃-bu-u₂-ki).

1. great achievement (2x/50%)

2. greatness (2x/50%)


narkabtu [CHARIOT] (N)

33 instances

Normalized forms:narkabassu (gišGIGIR-su); narkabat (gišGIGIR); narkabāti (gišGIGIR-MEŠ); narkabātu (gišGIGIR-MEŠ); narkabta (gišGIGIR); narkabtašu (gišGIGIR-šu₂); narkabti (gišGIGIR); narkabtiya (gišGIGIR-ia₅); narkabtu (GIGIR, nar-kab-tu₄, gišGIGIR).

1. chariot (33x/100%)


narmaku [(CULTIC) WASHING] (N)

4 instances

Written forms:nar-ma-ki; nar-ma-ku.

Normalized forms:narmaki (nar-ma-ki); narmaku (nar-ma-ku).

1. bath (4x/100%)


narpasu [THRESHING SHOVEL?] (N)

1 instance

Written forms:gišMAR.ŠE.RAḪ.

Normalized forms:narpasa (gišMAR.ŠE.RAḪ).

1. threshing shovel? (1x/100%)


nāru [MUSICIAN] (N)

8 instances

Written forms:lu₂NAR-MEŠ.

Normalized forms:nārī (lu₂NAR-MEŠ); nārū (lu₂NAR-MEŠ).

1. musician (8x/100%)


nāru [RIVER] (N)

66 instances

Normalized forms:nār (ID₂); nāra (ID₂); nārāti (ID₂-DIDLI, ID₂-ME, ID₂-MEŠ); nārātika (ID₂-MEŠ-ka); nārātu (ID₂-ME, ID₂-MEŠ); nāri (ID₂, ID₂.DA, na-a-ri); nāriya (ID₂-ia₅, na-ri-ia); nāru (ID₂).

1. canal (4x/6%)

2. river (43x/65%)

3. watercourse (19x/29%)


naruqqu [LEATHER BAG] (N)

4 instances

Written forms:na-ru-qi₂; na-ru-qu; na-ruq-qu.

Normalized forms:naruqqi (na-ru-qi₂); naruqqu (na-ru-qu, na-ruq-qu).

1. leather bag (4x/100%)


nasāhu [TEAR OUT] (V)

60 instances

Normalized forms:anassah (a-na-saḫ); anassaha (ZIḫa); anassahki (a-na-as-saḫ-ki); inassah (ZIaḫ, i-na-as-sa-aḫ, i-na-as-saḫ); innassah (ZI, ZIaḫ); issuh (is-suḫ); issuhuni (is-su-ḫu-ni); ittasah (it-ta-saḫ); lissuh (li-is-suḫ); lissuhhūšu (li-is-suḫ-ḫu-šu₂); lissuhšu (li-is-suḫ-šu₂); lissuhū (li-is-su-ḫu); nasāh (ZIaḫ); nasāha (ZIḫa); nasāhi (ZI, ZIḫi); nasāhišu (ZI-šu₂); nasāhšu (ZIaḫ-šu₂); nasāhu (MA, na-sa-ḫu); tanassah (ZIaḫ); tanassahušu (ZI-šu₂); tannassih (tan-na-as-si-iḫ); ushī (us-ḫi); usuh (SUḪ, u₂-suḫ); uttassahū (ut-ta-as-sa₃-ḫu); uttassih (ut-ta-as-si-iḫ).

1. (meaning unknown) (N) (1x/2%)

2. clear out (12x/20%)

3. deport (1x/2%)

4. draw (1x/2%)

5. eradicate (3x/5%)

6. eradicating (N) (3x/5%)

7. excerpting (N) (2x/3%)

8. expel (1x/2%)

9. expelling (N) (5x/8%)

10. pull out (3x/5%)

11. remove (2x/3%)

12. removing (N) (5x/8%)

13. tear off (2x/3%)

14. tear out (14x/23%)

15. tearing out (N) (4x/7%)

16. uproot (1x/2%)


nasāku [THROW (DOWN)] (V)

3 instances

Normalized forms:inassukū (i-na-as-su-ku); issukma (is-su-uk-ma); ittanassuk (it-ta-na-suk).

1. prostrate (1x/33%)

2. throw (down) (2x/67%)


nasāsu [LAMENT] (V)

3 instances

Written forms:i-na-sa₃-sa; na-sa-sa.

Normalized forms:inassasa (i-na-sa₃-sa); nasāsa (na-sa-sa).

1. lament (2x/67%)

2. lamenting (N) (1x/33%)


nashu [TORN OUT] (AJ)

9 instances

Normalized forms:nashāma (na-as-ḫa-ma); nashāta (na-as-ḫa-a-ta); nashi (ZIḫi); nashu (na-as-ḫu); nashū (na-as-ḫu); nasih (ZIiḫ, na-si-iḫ).

1. subtracted (2x/22%)

2. torn out (5x/56%)

3. uprooted (2x/22%)


nāsihu [REMOVER] (N)

2 instances

Written forms:na-si-ḫu; na-si-iḫ.

Normalized forms:nāsih (na-si-iḫ); nāsihu (na-si-ḫu).

1. remover (2x/100%)


nasīkātu [FARAWAY LANDS] (N)

1 instance

Written forms:na-si-ka-ti.

Normalized forms:nasīkāti (na-si-ka-ti).

1. faraway lands (1x/100%)


naspantu [DEVASTATION] (N)

4 instances

Normalized forms:naspanti (KUŠ₇ti, KUŠ₇ti₃); našpante (na--pan-te); našpantimma (na--pan-ti-im-ma).

1. devastation (4x/100%)


nasqu [CHOSEN] (AJ)

1 instance

Written forms:na-aš₂-qu.

Normalized forms:nasqu (na-aš₂-qu).

1. precious (1x/100%)


nasru [(HOOK OR PEG FOR SUSPENSION)] (N)

1 instance

Written forms:na-sa-ri.

Normalized forms:nasari (na-sa-ri).

1. (hook or peg for suspension) (1x/100%)


naṣābu [SUCK] (V)

1 instance

Written forms:u₂-na-ṣab.

Normalized forms:unaṣṣab (u₂-na-ṣab).

1. suck (1x/100%)


naṣāru [GUARD] (V)

31 instances

Normalized forms:aṣṣur (aṣ-ur₅); attaṣar (PAP); inaṣṣarū (URU₃-MEŠ); liṣṣur (li-iṣ-ṣu-ur); luttaṣra (lut-ta-aṣ-ra); naṣāra (na-ṣa-ra); naṣāri (URU₃); tanaṣṣar (URU₃, URU₃ar₂); tunaṣṣarma (tu-na-aṣ-ṣar-ma); uṣur (u₂-ṣur).

1. be on one's guard (1x/3%)

2. guard (2x/6%)

3. guarding (N) (1x/3%)

4. observe (21x/68%)

5. protect (5x/16%)

6. protecting (N) (1x/3%)


naṣbaru [(A DOOR MOUNTING)] (N)

1 instance

Written forms:na-aṣ-ba-rum.

Normalized forms:naṣbarum (na-aṣ-ba-rum).

1. (a door mounting) (1x/100%)


nāṣiru [GUARD] (N)

6 instances

Written forms:na-ṣir; PABir; URU₃; URU₃ir.

Normalized forms:nāṣir (PABir, URU₃, URU₃ir, na-ṣir).

1. guard (1x/17%)

2. guardian (3x/50%)

3. watcher (2x/33%)


nāṣiru [PROTECTING] (AJ)

1 instance

Written forms:na-ṣi-ri.

Normalized forms:nāṣiri (na-ṣi-ri).

1. protecting (1x/100%)


naṣmadu [HARNESS] (N)

1 instance

Written forms:na-aṣ-ma-du.

Normalized forms:naṣmadu (na-aṣ-ma-du).

1. harnessed team (1x/100%)


našāku [BITE] (V)

1 instance

Written forms:-šu-ku.

Normalized forms:iššuku (-šu-ku).

1. bite (1x/100%)


našappu [(A METAL BOWL)] (N)

1 instance

Written forms:na-šap-pi.

Normalized forms:našappi (na-šap-pi).

1. (a metal bowl) (1x/100%)


našāqu [KISS] (V)

11 instances

Normalized forms:inaššiq (ina-šiq); išqīnni (-qi-ni); iššiq (-ši-iq, -šiq); ittašiq (it-ta-ši-iq); ittišiq (it-ti-šiq); našāqa (na-ša₂-qa); unaššaq (u₂-na-šaq); unaššaqū (u₂-na-aš₂-ša₂-qu).

1. kiss (10x/91%)

2. kissing (N) (1x/9%)


našāru [REDUCE] (V)

5 instances

Normalized forms:iššur (-šur); našār (na-šar); tanaššarma (ta-na-aš₂-šar-ma).

1. reducing (N) (2x/40%)

2. subtract (2x/40%)

3. wane (1x/20%)


naškunu [PUT DOWN] (AJ)

1 instance

Written forms:na--kun.

Normalized forms:naškun (na--kun).

1. put down (1x/100%)


našpartu [MESSAGE] (N)

2 instances

Normalized forms:našpartaka (na--par₂-ta-ka); našparti (na--par₂-ti).

1. message (1x/50%)

2. mission (1x/50%)


našparu [MESSENGER] (N)

1 instance

Written forms:na--pa-ru-u₂.

Normalized forms:našparū (na--pa-ru-u₂).

1. (meaning unknown) (1x/100%)


našpu [BLOWN AWAY] (AJ)

2 instances

Written forms:na-aš₂-pi; SIG.GA.

Normalized forms:našpa (SIG.GA); našpī (na-aš₂-pi).

1. thin (2x/100%)


naššūqītu [(MALEVOLENT) KISSER] (N)

1 instance

Written forms:na-šu₂-qi-ta.

Normalized forms:naššūqīta (na-šu₂-qi-ta).

1. (a demon) (1x/100%)


nâšu [ROCK] (V)

9 instances

Normalized forms:inuššā (i-nu--ša); inuššū (i-nu--šu); linūš (li-nu-); linūšū (li-nu-šu); unāš (u₂-na-, u₂-na-aš₂); unuššū (u-nu--šu₂); utannīš (u₂-tan-ni-).

1. be(come) loose (1x/11%)

2. pulse (1x/11%)

3. quake (2x/22%)

4. rock (1x/11%)

5. shake (4x/44%)


nāšû [BEARER] (N)

4 instances

Written forms:na-še-e.

Normalized forms:nāšê (na-še-e).

1. bearer (4x/100%)


nāšû [BEARING] (AJ)

2 instances

Written forms:na-aš₂; na-šu-tu₂.

Normalized forms:nāš (na-aš₂); nāšûtu (na-šu-tu₂).

1. bearing (2x/100%)


našû [LIFT] (V)

117 instances

Normalized forms:anašši (a-na-aš₂-ši); aššâkki (aš₂-šak-ki); ašši (aš₂-ši); inaššâ (i-na-ša₂-a); inašši (IL₂, IL₂ši, i-na-ši, ina--ši); inaššima (IL₂-ma, IL₂ši-ma); inaššišu (IL₂-šu₂); inaššišunūti (IL₂-šu-nu-ti, IL₂-šu₂-nu-ti); inaššû (IL₂-MEŠ-ma, IL₂u₂, i-na-aš₂-šu₂-u₂); inaššûnimma (IL₂-nim-ma); innašši (IL₂); innaššû (in-na-aš₂-šu-u); išima (i-ši-ma); išši (IL₂, -ši); iššima (IL₂-ma, -ši-ma); iššû (-šu-u₂); iššûma (-šu-ma); ittanaššâ (i-ta-na-aš₂-ša₂-a); ittanašši (it-ta-na--ši, it-ta-na-aš₂-ši); linnašâ (li-in-na-ša₂-a); luššikimma (lu--ši-ki-im-ma); našê (IL₂, IL₂e, na-še-e); naši (IL₂); našû (IL₂, na-šu-u, na-šu-u₂, na-šu₂-u, na-šu₂-u₂); tanaššâmma (IL₂-ma, ta-na-aš₂-šam-ma); tanašši (IL₂, IL₂ši); tanaššima (IL₂-ma, IL₂ši-ma); tanaššišu (IL₂-šu₂); tušaššašunūtu (IL₂-šu₂-nu-tu₂); ušaššišu (u₂-ša₂-ši-šu₂).

1. be(come) imbued with (2x/2%)

2. bear (5x/4%)

3. bring (5x/4%)

4. bringing (N) (1x/1%)

5. carry (9x/8%)

6. carrying (N) (3x/3%)

7. lift (20x/17%)

8. lifting (N) (11x/9%)

9. multiply (17x/15%)

10. offer (1x/1%)

11. raise (28x/24%)

12. raising (N) (3x/3%)

13. remove (8x/7%)

14. suffer (1x/1%)

15. support (1x/1%)

16. take medication (2x/2%)


našû [LIFTED] (AJ)

41 instances

Normalized forms:našâkku (na-šak-ku); našâku (na-ša₂-ku); našât (na-šat); našâta (na-ša₂-ta); naši (na-ši); našika (na-ši-ka); našima (na-ši-ma); našišu (na-ši-šu₂); našû (IL₂, IL₂u₂, na-šu, na-šu-u₂, na-šu₂-u); našûʾinni (na-šu-in-ni); našûnikka (na-šu-nik-ka, na-šu₂-nik-ka); našûniššu (na-šu-niš-šu, na-šu-niš-šu₂).

1. bearing (5x/12%)

2. carrying (10x/24%)

3. imbued (1x/2%)

4. lifting (4x/10%)

5. offered (2x/5%)

6. offering (16x/39%)

7. puffed up (2x/5%)

8. raising (1x/2%)


natāku [DRIP] (V)

4 instances

Written forms:BI.IZ; in-na-tuk-ku; lit-tuk; na-ta-ka.

Normalized forms:innattukku (in-na-tuk-ku); littuk (lit-tuk); natāka (na-ta-ka); natāku (BI.IZ).

1. dripping (N) (2x/50%)

2. trickle (2x/50%)


nattullu [(PART OF HARNESS)] (N)

1 instance

Written forms:na-at-tul-lu.

Normalized forms:nattullu (na-at-tul-lu).

1. donkey harness (1x/100%)


naṭālu [LOOK] (V)

42 instances

Normalized forms:anaṭṭal (a-na-ṭa-al); inaṭṭal (IGI, i-na-aṭ-ṭa-al, i-na-aṭ-ṭal, i-na-ṭal, ina-ṭal); inaṭṭalā (i-na-aṭ-ṭa-la); inaṭṭalū (IGI, IGI-MEŠ); inaṭṭalūma (IGI-MEŠ-ma); innaṭṭal (in-na-aṭ-ṭal, in-na-ṭal); iṭṭul (IGI); iṭṭulā (IGI); iṭṭulma (IGI-ma); iṭṭulū (IGI-MEŠ, ME₃-MEŠ-na-ṭu-lu [tāhāzna iṭṭulū]); naṭālu (na-ṭa-lu).

1. be(come) visible (2x/5%)

2. face (32x/76%)

3. look (4x/10%)

4. see (2x/5%)

5. seeing (N) (1x/2%)

6. watch (1x/2%)


nāṭilu [SEEING ONE] (N)

2 instances

Written forms:na-ṭi-lu; na-ṭi₅-li.

Normalized forms:nāṭili (na-ṭi₅-li); nāṭilu (na-ṭi-lu).

1. seeing one (2x/100%)


naṭû [SUITABLE] (AJ)

4 instances

Written forms:na-ṭa-ti; na-ṭu-u; na-ṭu-u₂.

Normalized forms:naṭâti (na-ṭa-ti); naṭû (na-ṭu-u, na-ṭu-u₂).

1. suitable (4x/100%)


nawāru [BE(COME) BRIGHT] (V)

36 instances

Normalized forms:immerū (im-me-ru); immir (ZALAG₂, im-mir); immirma (ZALAG-ma); immirū (im-mi-ru); inammera (i-nam-me-ra); inammir (ZALAG₂ir); inammirū (i-nam-mi-ru); inammiru (i-nam-mi-ru); inawwir (ZAL); limmir (li-im-mir, lim-mir); limmiršu (lim-mir-šu₂); limmirū (ZALAG-MEŠ); linammiranni (li-nam-mir-an-ni); namār (na-mar); namāri (na-ma-ri, na₂-ma-ri); tunammar (tu-nam-mar); tušnammaru (tuš-nam-ma-ru); unammar (u₂-nam-ma-ar₂, u₂-nam-mar); unammir (u₂-nam-mir); ušnammir (-nam-mir).

1. be(com)ing bright (N) (3x/8%)

2. be(come) bright (5x/14%)

3. be(come) cheerful (2x/6%)

4. be(come) clear (1x/3%)

5. be(come) light (5x/14%)

6. beam (2x/6%)

7. brighten (2x/6%)

8. brightening (N) (8x/22%)

9. illuminate (2x/6%)

10. lighten (1x/3%)

11. set fire to (2x/6%)

12. shine (favourably) (1x/3%)

13. shine (2x/6%)


nawirtu [BRIGHTNESS] (N)

5 instances

Written forms:na-mir-tu₂; na-mir-tu₄.

Normalized forms:namirtu (na-mir-tu₂, na-mir-tu₄).

1. brightness (3x/60%)

2. light (2x/40%)


nawru [BRIGHT] (AJ)

35 instances

Normalized forms:namir (ZALAG₂ir, na-mir); namiri (na-mi-ri); namrā (ZALAG₂ra); namra (ZALAG₂.GA, nam-ra); namrat (ZALAG₂at, ZALAG₂at₂, nam-rat); namri (ZALAG₂, nam-ri); namru (ZALAG₂, nam-ru); namrū (na-am-ru, nam-ru); namrūtu (nam-ru-tu₂); nawir (na-wi-ir); nawru (nam-rat).

1. bright (33x/94%)

2. radiant (1x/3%)

3. shining (1x/3%)


nawû [PASTURAGE] (N)

8 instances

Normalized forms:namê (na-me-e); namêšuma (na-me-šu-ma); namû (A.RI.A, na-mu-u₂); namûšu (na-mu-šu₂).

1. deserted land (1x/13%)

2. flocks (2x/25%)

3. pasturage (2x/25%)

4. steppe (3x/38%)


nayyāku [PROMISCUOUS] (AJ)

4 instances

Normalized forms:nayyākat (