Hub A | B | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | W | Y | Z

cams/gkab Browsable HTML: Q

Version of 2021-06-11:11H:32M:1623411126s

qabaltu [MIDDLE] (N)

2 instances

Written forms:qab-la-at.

Normalized forms:qablat (qab-la-at).

1. middle (2x/100%)


qablītu [MIDDLE] (N)

12 instances

Normalized forms:qablâtišu (qab-la-ti-šu₂); qablīta (EN.NUN.MURU₂, EN.NUN.MURU₂.BA); qablīti (EN.NU.UN.MURU₂.BA, EN.NUN.MURU₂.BA, MURU₂ti, qab-li-ti); qablītišunu (MURU₂-šu₂-nu).

1. centre (1x/8%)

2. middle watch (10x/83%)

3. middle (1x/8%)


qablu [BATTLE] (N)

6 instances

Written forms:MURU₂; MURU₂-MEŠ; qab-la; qab-li; qab-lu.

Normalized forms:qabla (MURU₂, qab-la); qabli (qab-li); qablū (MURU₂-MEŠ); qablu (qab-lu).

1. battle (6x/100%)


qablu [HIPS] (N)

52 instances

Normalized forms:qabal (MURU₂); qablāšu (qab-la-a-šu₂); qablātuša (MURU₂-ME-ša₂, MURU₂-MEŠ-ša₂); qablātušu (MURU₂-ME-šu₂); qabli (MURU₂); qablīšu (MURU₂-šu₂); qablišu (MURU₂-šu₂); qablišunu (MURU₂-šu₂-nu); qablu (MURU₂, qab-lu).

1. hips (11x/21%)

2. middle (36x/69%)

3. node (4x/8%)

4. waist (1x/2%)


qablû [CENTRAL] (AJ)

5 instances

Written forms:MURU₂; MURU₂.BA.

Normalized forms:qablīti (MURU₂, MURU₂.BA); qablû (MURU₂).

1. central (2x/40%)

2. middle (3x/60%)


qabru [GRAVE] (N)

5 instances

Normalized forms:qabrātu (qab-ra-a-tu₄); qabri (qab-ri, qab-ri₃); qabru (qa-ab-ru).

1. grave (5x/100%)


qābû [SPEAKER] (N)

4 instances

Written forms:qa-ab; qa-bu-u₂.

Normalized forms:qāb (qa-ab); qābû (qa-bu-u₂).

1. speaker (4x/100%)


qabû [SAID] (AJ)

22 instances

Written forms:DU₁₁u₂; E; Eu; Eu₂; qa-ba-a; qa-bi.

Normalized forms:qabâ (qa-ba-a); qabi (E, qa-bi); qabû (DU₁₁u₂, Eu, Eu₂).

1. recommended (4x/18%)

2. said (18x/82%)


qabû [SAY] (V)

191 instances

Normalized forms:aqabbâkka (a-qab-ak-ka); aqabbû (a-qab-bu-u, a-qab-bu-u₂); aqabbûka (a-qab-bu-ka); iqabbâkka (i-qab-bak-ka); iqabbi (DU₁₁.GA, i-qab-bi); iqabbika (i-qab-bi-ka); iqabbima (DU₁₁.GA-ma, i-qab-bi-ma); iqabbiši (i-qab-bi-ši); iqabbišu (i-qab-bi-šu₂); iqabbû (DU₁₁.GA, i-qab-bu-u₂); iqabbûšu (i-qab-bu-šu₂); iqbâ (Ea); iqbâkka (iq-bak-ka); iqbi (iq-bi); iqbû (DU₁₁.GAu₂, iq-bu-u, iq-bu-u₂); iqbûšu (iq-bu-šu); iqqabbi (iq-qa-bi); iqtabi (iq-ta-bi); iqtanambi (iq-ta-nam-bi); liqbâma (liq-ba-a-ma); liqbâši (liq-ba-a-ši); liqbi (li-iq-bi, liq-bi); liqbika (liq-bi-ka); liqbû (liq-bu-u, liq-bu-u₂); liqbūki (liq-bu-ki); liqqabi (liq-qa-bi); luqbiki (lu-uq-bi-ki); luqbikumma (lu-uq-bi-kum₂-ma); qabâša (qa-ba-a-ša₂); qabâya (qa-ba-a-a); qabê (qa-be₂-e); qabêka (qa-be₂-e-ka); qabî (DU₁₁.GA, qa-bi); qabû (DU₁₁.GA, qa-bu-u₂); qibâmma (qi₂-ba-am-ma); qibâniššimma (qi₂-ba-niš-šim-ma); qibi (qi₂-bi); qibî (qi₂-bi-i); taqabbi (DU₁₁.GA, Ebi, MEbi, ta-qab-bi); taqabbima (DU₁₁.GA-ma); taqabbû (ta-qab-bu-u₂); taqbi (taq-bi); taqbima (taq-bi-ma).

1. addressing (N) (2x/1%)

2. call (2x/1%)

3. command (2x/1%)

4. commanding (N) (2x/1%)

5. decree (5x/3%)

6. predict (9x/5%)

7. recommend (1x/1%)

8. say (76x/40%)

9. saying (N) (4x/2%)

10. speak (84x/44%)

11. speaking (N) (2x/1%)

12. tell (2x/1%)


qabû [SPEECH] (N)

9 instances

Normalized forms:qabâšu (qa-ba-a-šu₂); qabê (DU₁₁, qa-be₂-e); qabêya (qa-be₂-e-a); qabîya (qa-bi-ia); qabû (qa-bu-u); qabûya (qa₂-bu-u-a).

1. command (3x/33%)

2. mention (1x/11%)

3. speech (5x/56%)


qadāšu [BE(COME) PURE] (V)

4 instances

Normalized forms:liqaddišanni (li-qad-di-ša₂-an-ni); tuqaddaš (tu-qad-daš, tu-qad₂-da-aš₂); uqtaddašū (uq-ta-ad-da-šu₂).

1. cleanse oneself (1x/25%)

2. purify (3x/75%)


qadištu [(A TYPE OF PRIESTESS)] (N)

3 instances

Normalized forms:qadišti (MUNUS.NU.GIGti); qašdāta (qa-aš₂-da-a-ta).

1. (a type of priestess) (3x/100%)


qadû [OWL] (N)

3 instances

Normalized forms:qadî (mušenURU.ḪUL.LA); qadû (qa₂-du-u₂).

1. owl (3x/100%)


qâdu [IGNITE] (V)

3 instances

Normalized forms:iqâdamma (i-qa-dam-ma); iqaddamma (i-qa-da-ma); iqaddūma (i-qad₂-du-u₂-ma).

1. light (3x/100%)


qadu [TOGETHER WITH] (PRP)

3 instances

Written forms:qa₂-du.

Normalized forms:qadu (qa₂-du).

1. together with (3x/100%)


qadūtu [SILT] (N)

2 instances

Written forms:imGU₂.

Normalized forms:qadūti (imGU₂).

1. silt (2x/100%)


qalālu [BE(COME) LIGHT] (V)

1 instance

Written forms:li-qal-lil.

Normalized forms:liqallil (li-qal-lil).

1. be(come) light (1x/100%)


qâliš [SILENTLY] (AV)

1 instance

Written forms:qa-liš.

Normalized forms:qâliš (qa-liš).

1. silently (1x/100%)


qalītu [PARCHED GRAIN] (N)

4 instances

Written forms:qa-li-tu₄; ZI₃.ŠE.SA.A.

Normalized forms:qalâta (ZI₃.ŠE.SA.A); qalâti (ZI₃.ŠE.SA.A); qalītu (qa-li-tu₄).

1. parched grain (4x/100%)


qalqallu [(A GRILL)] (N)

1 instance

Written forms:qal-qal-la.

Normalized forms:qalqalla (qal-qal-la).

1. (a grill) (1x/100%)


qâlu [PAY ATTENTION] (V)

5 instances

Normalized forms:iqūlā (i-qu-la); iqūlū (i-qu-lu); liqūl (li-qu-ul); qālā (qa-la); qūlimma (qu-li-im-ma).

1. attend (1x/20%)

2. be(come) silent (2x/40%)

3. pay attention (2x/40%)


qalû [OVEN (FOR ROASTING)] (N)

1 instance

Written forms:qa-lu-u₂.

Normalized forms:qalû (qa-lu-u₂).

1. oven (for roasting) (1x/100%)


qalû [ROAST] (V)

2 instances

Written forms:iq-lu-u₂; tu-qal-la.

Normalized forms:iqlû (iq-lu-u₂); tuqallâ (tu-qal-la).

1. roast (2x/100%)


qālu [FALLEN] (AJ)

2 instances

Written forms:qe₂-e-el.

Normalized forms:qēl (qe₂-e-el).

1. crushed (2x/100%)


qamû [BURN (UP)] (V)

4 instances

Written forms:i-qa-mu-šu₂-nu; qu-um-mu-u.

Normalized forms:iqammušunu (i-qa-mu-šu₂-nu); qummû (qu-um-mu-u).

1. burn (up) (3x/75%)

2. burning (up) (N) (1x/25%)


qan šalālu [(A TYPE OF REED)] (N)

2 instances

Written forms:GI.ŠUL-ḪI.

Normalized forms:qan šalālu (GI.ŠUL-ḪI).

1. (a type of reed) (2x/100%)


qan ṭuppi [STYLUS] (N)

3 instances

Written forms:GI.DUB.BA.A.

Normalized forms:qan ṭuppi (GI.DUB.BA.A).

1. stylus (3x/100%)


qanānu [NEST] (V)

3 instances

Written forms:iq-ta-na-an.

Normalized forms:iqtannan (iq-ta-na-an).

1. nest (3x/100%)


qannu [FRINGE] (N)

2 instances

Written forms:qa-an-ni-šu₂; SI-MEŠ.

Normalized forms:qannāti (SI-MEŠ); qannišu (qa-an-ni-šu₂).

1. border (1x/50%)

2. fringe (1x/50%)


qanû [REED] (N)

39 instances

Normalized forms:qan (GI.DUB.BA.A [qan ṭuppi], GI.ŠUL-ḪI [qan šalālu], qa-an); qanâ (GI, qa-na-a); qanê (qa-ne₂-e); qanî (GI); qanû (GI, qa-nu-u, qa-nu-u₂); qanûmma (qa-nu-um-ma).

1. reed arrow (6x/15%)

2. reed (25x/64%)

3. unit (8x/21%)


qaqqadu [HEAD] (N)

122 instances

Normalized forms:qaqqad (SAG, SAG.DU); qaqqada (SAG.DU); qaqqadātišu (SAG.DU-MEŠ-šu₂); qaqqadātušu (SAG.DU-MEŠ-šu₂); qaqqadi (SAG.DU, qaq-qa-di); qaqqadiša (qaq-qa-di-ša₂); qaqqadišu (SAG.DU-šu₂, qaq-qa-di-šu₂); qaqqadišunu (SAG.DU-šu₂-nu); qaqqadsa (qaq-qad-sa); qaqqadu (SAG, SAG.DU, na₄SAG.DU); qaqqassu (SAG.DU-su); qaqqassunu (SAG.DU-su-nu).

1. (a stone) (2x/2%)

2. head (116x/95%)

3. top (4x/3%)


qaqqariš [(DOWN) TO THE GROUND] (AV)

1 instance

Written forms:qaq-qar-.

Normalized forms:qaqqariš (qaq-qar-).

1. (down) to the ground (1x/100%)


qaqqaru [GROUND] (N)

182 instances

Normalized forms:qaqqar (KI, qaq-qar); qaqqara (KI, qaq-qar-ra); qaqqaramma (qaq-qa-ram-ma); qaqqarāti (KI-MEŠ); qaqqarātu (KI-MEŠ); qaqqari (KI, qa-qa-ri, qaq-qa-ri); qaqqarša (qaq-qar-ša₂); qaqqaršu (qaq-qar-šu₂); qaqqaru (KI, qaq-qa-ru).

1. (blank) space (3x/2%)

2. earth (1x/1%)

3. ground (69x/38%)

4. region (8x/4%)

5. surface (1x/1%)

6. territory (1x/1%)

7. zodiacal sign (99x/54%)


qarāru [WRITHE] (V)

13 instances

Normalized forms:igdanarrur (ig-da-nar-ru-ur); igdanarrurū (ig-da-nar-ru-ru); iqarrur (i-qa-ru-ur, i-qar-ru-ur, i-qar₃-ru-ur); iqrur (iq-ru-ur); ittanaqrar (it-ta-naq-ra-ar₂); ittaqraru (GUR.GUR).

1. flow (2x/15%)

2. quiver (5x/38%)

3. roll (4x/31%)

4. shimmer (2x/15%)


qardammu [ENEMY] (N)

1 instance

Written forms:qar-da-mu.

Normalized forms:qardammu (qar-da-mu).

1. enemy (1x/100%)


qardu [HERO] (N)

4 instances

Written forms:qar-da-ku; qar-du.

Normalized forms:qardāku (qar-da-ku); qardu (qar-du).

1. hero (4x/100%)


qardu [VALIANT] (AJ)

3 instances

Normalized forms:qardat (qar-da-at, qar-da-at₂); qarittu (qa-rit-tu₄).

1. heroic (2x/67%)

2. valiant (1x/33%)


qardūtu [HEROISM] (N)

2 instances

Written forms:qar-du-te.

Normalized forms:qardūte (qar-du-te).

1. heroism (2x/100%)


qarnānû [HORNED] (AJ)

8 instances

Normalized forms:qarnānâ (NAGA.SI [uhūla qarnānâ, uhūli qarnānî, uhūlu qarnānû]); qarnānî (NAGA.SI [uhūla qarnānâ, uhūli qarnānî, uhūlu qarnānû]); qarnānû (NAGA.SI [uhūla qarnānâ, uhūli qarnānî, uhūlu qarnānû]).

1. horned (8x/100%)


qarnu [HORN] (N)

135 instances

Normalized forms:qanni (qa₂-an-ni); qaran (SI); qarašša (SI-ša₂); qaraššu (SI-šu₂); qarnāšu (qar-na-a-šu₂); qarnāti (SI); qarnātišu (SI-MEŠ-šu₂, SI-šu₂); qarnātu (SI-MEŠ); qarnātušu (SI-ME-šu₂, SI-MEŠ-šu₂, SI-šu₂); qarni (SI, qar-ni); qarnū (qar-nu); qarnu (SI, qar-nu).

1. horn (135x/100%)


qarnû [HORNED] (AJ)

1 instance

Written forms:qar-ni-ta.

Normalized forms:qarnīta (qar-ni-ta).

1. horned (1x/100%)


qarrādu [HERO] (N)

37 instances

Normalized forms:qarrād (qar-rad); qarrādi (UR.SAG, qar-ra-di); qarrādī (UR.SAG-MEŠ); qarrādu (UR.SAG, qar-ra-a-du, qar-ra-du); qarrāduma (UR.SAG-ma).

1. hero (36x/97%)

2. warrior (1x/3%)


qarrādūtu [HEROISM] (N)

1 instance

Written forms:qar-ra-du-ta.

Normalized forms:qarrādūta (qar-ra-du-ta).

1. heroism (1x/100%)


qaššu [HOLY] (AJ)

1 instance

Written forms:qad-diš-tu₂.

Normalized forms:qaddištu (qad-diš-tu₂).

1. holy (1x/100%)


qaštu [BOW] (N)

14 instances

Written forms:gišPAN; gišPAN-šu₂; qa-šat.

Normalized forms:qašat (qa-šat); qašta (gišPAN); qaštašu (gišPAN-šu₂); qašti (gišPAN); qaštu (gišPAN).

1. bow (14x/100%)


qatānu [BE(COME) THIN] (V)

2 instances

Written forms:iq-ti-nu; iq-tin.

Normalized forms:iqtin (iq-tin); iqtinu (iq-ti-nu).

1. be(come) thin (2x/100%)


qatāru [SMOKE] (V)

4 instances

Written forms:SAR; SAR-šu₂; SAR-šu₂-ma.

Normalized forms:tuqattar (SAR); tuqattarma (SAR-šu₂-ma); tuqattaršu (SAR-šu₂).

1. fumigate (4x/100%)


qatnu [THIN] (AJ)

6 instances

Normalized forms:qatna (SIG); qatnā (SIG-MEŠ); qatnat (qa₂-at-na-at); qatnatma (SIG-ma); qatnu (qat₂-nu).

1. narrow (1x/17%)

2. thin (5x/83%)


qattanu [VERY THIN] (AJ)

2 instances

Written forms:qat-ta-na.

Normalized forms:qattanā (qat-ta-na).

1. very thin (2x/100%)


qattinu [(A RURAL CLASS)] (N)

1 instance

Written forms:lu₂qa-tin-ni.

Normalized forms:qattinni (lu₂qa-tin-ni).

1. tiller (1x/100%)


qatû [ENDED] (AJ)

14 instances

Written forms:AL.TIL.

Normalized forms:qati (AL.TIL).

1. completed (13x/93%)

2. ended (1x/7%)


qatû [FINISH] (V)

10 instances

Normalized forms:iqatti (TILti, i-qat-ti); iqattû (TIL); qātû (qa-a-tu-u); qatû (qa-tu-u₂); uqatta (u₂-qat-ta₅); uqattama (TIL-ma); uqatti (u₂-qat-ti).

1. cease (1x/10%)

2. complete (its course) (3x/30%)

3. destroy (1x/10%)

4. ending (N) (1x/10%)

5. finish (3x/30%)

6. finishing (N) (1x/10%)


qātu [HAND] (N)

326 instances

Normalized forms:qāssu (qa-as-su, ŠU-MIN-su, ŠU-su); qāt (qa-at, qat₃, ŠU, ŠU-MIN); qātā (ŠU-MIN); qāta (ŠU, ŠU.DU₈.A-KAM [qāta paṭāri]); qātāka (qa-ta-a-ka); qātāšu (ŠU-MIN-šu₂); qātāšunu (ŠU-MIN-MEŠ-šu₂-nu); qātāti (ŠU-MIN-MEŠ); qātāya (ŠU-MIN-ia, ŠU-MINa-a); qātēšunu (qa-te-šu₂-nu); qātī (qa-ti, ŠU, ŠU-MIN, ŠU.ZI.GA [nīš qātī]); qāti (qa-ti, ŠU, ŠU.BA); qātīka (ŠU-MIN-ka); qātika (ŠU-ka); qātiki (qa-ti-ki); qātīkunuma (qa-ti-ku-nu-ma); qātīša (ŠU-MIN-MEŠ-ša₂, ŠU-MIN-ša₂); qātīšu (qa-ti-šu₂, ŠU-MIN-šu₂); qātišu (ŠU-šu₂); qātīšunu (qa-ti-šu₂-nu); qātiya (qa-ti-ia, qat-ia); qātīya (ŠU-MIN-ia, ŠU-MIN-ia₂); qātka (ŠU-ka); qātki (ŠU-ki); qātsa (qa-at-sa); qātsu (qat₂-su); qātu (qa-tu₄, ŠU); qātū (ŠU); qātukka (qa-tuk-ka); qātuššu (qa-tuš-šu, qa-tuš-šu₂).

1. authority (1x/0%)

2. domain (3x/1%)

3. equal part (1x/0%)

4. hand (319x/98%)

5. responsibility (1x/0%)

6. unit (1x/0%)


qebēru [BURY] (V)

4 instances

Normalized forms:iqbiri (iq-bi-ri); taqebber (ta-qeb-ber); teqebbiršu (te-qeb-bir-šu₂).

1. bury (4x/100%)


qēbiru [BURIER] (N)

1 instance

Written forms:qe₂-bir.

Normalized forms:qēbir (qe₂-bir).

1. burier (1x/100%)


qēmu [FLOUR] (N)

32 instances

Written forms:qe₂-me; ZI₃; ZI₃.DA; ZI₃.ZI₃.

Normalized forms:qēm (ZI₃, ZI₃.DA, ZI₃.ZI₃); qēma (ZI₃, ZI₃.DA); qēme (qe₂-me); qēmi (ZI₃.DA).

1. flour (32x/100%)


qenû [BE(COME) JEALOUS] (V)

1 instance

Written forms:iq-ṭi-nu-šu₂.

Normalized forms:iqṭinûšu (iq-ṭi-nu-šu₂).

1. be(come) jealous (1x/100%)


qerbēnu [INSIDE] (AV)

1 instance

Written forms:qer-be₂-nu--šu₂.

Normalized forms:qerbēnuššu (qer-be₂-nu--šu₂).

1. inside (1x/100%)


qerbēnum [INSIDE] (AV)

1 instance

Written forms:qer-be₂-nu.

Normalized forms:qerbēnu (qer-be₂-nu).

1. inside (1x/100%)


qerbetu [ENVIRONS] (N)

7 instances

Normalized forms:qarbatu (qar-ba-tu); qerbēt (qer-bet); qerbeti (qer-be₂-ti); qerbetiya (qer-be₂-ti-ia, qer-be₂-ti-ia₂); qerbiti (qer-bi-ti).

1. meadow (5x/71%)

2. meadowland (2x/29%)


qerbu [CENTRE] (N)

48 instances

Normalized forms:qerbi (qer-bi); qerbīš (qer-biš); qerbū (ŠA₃-ME, ŠA₃-MEŠ); qerbuš (qer-bu-); qerbuššu (qer-bu--šu, qer-bu--šu₂); qerbūšu (ŠA₃-ME-šu₂, ŠA₃-MEŠ-šu₂); qereb (qe₂-reb, ŠA₃); qerebšu (qe₂-reb-šu₂).

1. centre (11x/23%)

2. innards (4x/8%)

3. inside (23x/48%)

4. interior (5x/10%)

5. intestines (5x/10%)


qerbu [NEAR] (AJ)

2 instances

Written forms:qe₂-ru-ub; qer-bet.

Normalized forms:qerbet (qer-bet); qerub (qe₂-ru-ub).

1. near (2x/100%)


qerēbu [APPROACH] (V)

30 instances

Normalized forms:iqarrub (i-qar-ru-ub, i-qar-rub); iqerribamma (i-qer₅-ri-ba-am-ma); iqerrubamma (i-qer-ru-ba-am-ma); iqrib (KU.NU); iqriba (iq-ri-ba); iqribamma (iq-ri-ba-am-ma); iqribma (KU.NU-ma); qurrib (qur-rib); qurrubu (qur-ru-bu); tuqarrab (tu-qar-rab); uqarrab (u₂-qar-rab); uqarribma (u₂-qar-rib-ma); uqtarrab (uq-ta-rab); uštaqriba (-taq-ri-ba).

1. approach (17x/57%)

2. be presented (4x/13%)

3. be(come) close (1x/3%)

4. bring (3x/10%)

5. bringing (N) (2x/7%)

6. present (2x/7%)

7. put near (1x/3%)


qerītu [BANQUET] (N)

4 instances

Normalized forms:qerēti (qe₂-re-e-ti); qerētu (qe₂-re-e-tu₄); qerītašu (qe₂-ri-ta-šu₂).

1. banquet (4x/100%)


qerû [CALL] (V)

6 instances

Normalized forms:iqterû (iq-te-ru); qerê (qe₂-re-e); qirînni (qi₂-ri-in-ni).

1. invite (2x/33%)

2. inviting (N) (4x/67%)


qiālu [FALL] (V)

1 instance

Written forms:a-qe-el₂-šu₂.

Normalized forms:aqêlšu (a-qe-el₂-šu₂).

1. crush (1x/100%)


qiāpu [(EN)TRUST] (V)

3 instances

Written forms:i-qip-šu-ma; qa-a-pi; TAM.TAM.MA.

Normalized forms:iqīpšuma (i-qip-šu-ma); qâpi (qa-a-pi); qâpu (TAM.TAM.MA).

1. entrusting (N) (2x/67%)

2. entrusting (1x/33%)


qiāšu [GIVE] (V)

11 instances

Normalized forms:aqīssunūti (a-qis-su-nu-ti); aqīš (a-qiš); iqassu (i-qa-as₂-su); iqīški (BA-ki); iqtīša (iq-ti-ša₂); luqīssi (lu-qi₂-is-si); taqaššu (ta-qa-šu₂); uqaʾʾišūš (u₂-qa-i-šu-).

1. bestow (1x/9%)

2. give (10x/91%)


qība šakānu [MAKE STATEMENT] (V)

3 instances

Written forms:MEa GARan; MEa GAR-ma.

Normalized forms:qība tašakkan (MEa GARan); qība tašakkanma (MEa GAR-ma).

1. make prediction (3x/100%)


qibītu [SPEECH] (N)

36 instances

Normalized forms:qibīt (qi₂-bit); qibītī (qi₂-bi-ti-i); qibītika (DU₁₁.GA-ka, KAbi-ti-ka, qi₂-bi-ti-ka, qi₂-biti-ka); qibītiki (qi₂-bi-ti-ki); qibītikunu (qi₂-biti-ku-nu); qibītiya (qi₂-bi-ti-ia); qibītka (qi₂-bit-ka); qibītki (qi₂-bit-ki); qibītsa (qi₂-bit-sa); qibītsu (qi₂-bit-su); qibītsun (qi₂-bit-su-un); qibītukka (qi₂-bi-tuk-ka); qibītukki (qi₂-bi-tuk-ki); qibītuššu (qi₂-bi-tuš-šu).

1. command (29x/81%)

2. speech (7x/19%)


qību [COMMAND] (N)

4 instances

Written forms:MEa.

Normalized forms:qība (MEa).

1. command (2x/50%)

2. prediction (2x/50%)


qiddatu [BENDING DOWN] (N)

2 instances

Written forms:qid-da-ti.

Normalized forms:qiddati (qid-da-ti).

1. downstream (2x/100%)


qimītu [BURNING] (N)

1 instance

Written forms:qi₂-mi-tu₂.

Normalized forms:qimītu (qi₂-mi-tu₂).

1. burning (1x/100%)


qimmatu [TUFT] (N)

2 instances

Written forms:qim-mat-su.

Normalized forms:qimmatsu (qim-mat-su).

1. (a feature of the moon) (2x/100%)


qinnatu [BUTTOCKS] (N)

8 instances

Normalized forms:qinnassu (GU.DU-su); qinnat (GU.DU); qinnati (qin-na-ti); qinnātišu (qin-na-ti-šu₂); qinnatu (GU.DU, qin-na-tu₄); qinnātušu (GU.DU-MEŠ-šu₂).

1. anus (1x/13%)

2. buttocks (7x/88%)


qinnāzu [WHIP] (N)

4 instances

Normalized forms:qinnāza (qin-na-za); qinnāzu (qin-na-a-zu, qin-na-zu); qinnāzū (kušUSAN₃).

1. whip (4x/100%)


qinnu [NEST] (N)

4 instances

Written forms:qin-na; qin-ni-šu₂.

Normalized forms:qinna (qin-na); qinnišu (qin-ni-šu₂).

1. family (1x/25%)

2. nest (3x/75%)


qīptu [TRUST] (N)

3 instances

Normalized forms:qīptašu (qip-ta-šu, qip-ta-šu₂); qīptišu (qi₂-ip-ti-šu₂).

1. appointment (2x/67%)

2. position of trust (1x/33%)


qiššû [CUCUMBER] (N)

2 instances

Written forms:UKUŠ₂; u₂UKUŠ₂.LA₂.

Normalized forms:qiššî (UKUŠ₂, u₂UKUŠ₂.LA₂).

1. cucumber (2x/100%)


qīštu [GIFT] (N)

12 instances

Normalized forms:qīšāti (NIG₂.BA, qi₂-ša₂-a-ti); qīšta (NIG₂.BA); qištāka (qiš-ta-a-ka); qīšti (NIG₂.BA, qiš-ti, qi₂--ti).

1. gift (11x/92%)

2. offering (1x/8%)


qištu [FOREST] (N)

21 instances

Normalized forms:qišāti (gišTIR-MEŠ); qišātiki (qi₂-ša₂-ti-ki); qišti (gišTIR); qištišu (gišTIR-šu₂); qištu (gišTIR).

1. forest (21x/100%)


qīšu [GIVEN] (AJ)

1 instance

Written forms:qi₂-ši.

Normalized forms:qīši (qi₂-ši).

1. given (1x/100%)


qitayyulu [ANXIOUS SILENCE] (N)

1 instance

Written forms:qi₂-ta-a-a-u₂-lu.

Normalized forms:qitayyulu (qi₂-ta-a-a-u₂-lu).

1. anxious silence (1x/100%)


qitrubu [CLOSE TOGETHER] (AJ)

3 instances

Written forms:qit-ru-ba; qit-ru-ub.

Normalized forms:qitrub (qit-ru-ub); qitrubâ (qit-ru-ba).

1. close together (3x/100%)


qītu [END] (N)

14 instances

Normalized forms:qīt (TIL); qīti (qi₂-ti); qītišu (TIL-šu₂, ZA₃.TIL.LA.BI.ŠE₃ [adi qītišu]); qītu (TIL).

1. end (14x/100%)


[FLAX] (N)

26 instances

Written forms:GU; GU-MEŠ; qe₂-e; qu-u₂.

Normalized forms: (GU); (GU, GU-MEŠ, qe₂-e); (GU, GU-MEŠ, qu-u₂).

1. filament (6x/23%)

2. string (19x/73%)

3. thread (1x/4%)


[UNIT] (N)

46 instances

Written forms:qu-u₂; SILA₃.

Normalized forms:qa (SILA₃); (SILA₃, qu-u₂).

1. measuring vessel (3x/7%)

2. unit (43x/93%)


quʾʾû [AWAIT] (V)

1 instance

Written forms:u₂-qi₂-ma.

Normalized forms:uqîma (u₂-qi₂-ma).

1. await (1x/100%)


qubû [LAMENTATION] (N)

1 instance

Written forms:qu-bi-ia.

Normalized forms:qubîya (qu-bi-ia).

1. lamentation (1x/100%)


qubūru [GRAVE] (N)

1 instance

Written forms:qu-bur.

Normalized forms:qubūr (qu-bur).

1. grave (1x/100%)


quddudu [BOWED] (AJ)

1 instance

Written forms:qu₃-du-du.

Normalized forms:quddudu (qu₃-du-du).

1. bowed (1x/100%)


quddušu [PURIFIED] (AJ)

5 instances

Normalized forms:qudduš (qu-ud-du-); qudduši (qud-du-ši); quddušu (qud-du-šu, qud-du-šu₂); quddušūtu (qu-ud-du-šu₂-tu).

1. purified (5x/100%)


qudru [(A PLANT)] (N)

1 instance

Written forms:u₂KI.AN.IM.

Normalized forms:qudru (u₂KI.AN.IM).

1. (a plant) (1x/100%)


quliptu [SKIN OF SCALES] (N)

1 instance

Written forms:BAR.

Normalized forms:qulipti (BAR).

1. peel (1x/100%)


qulmû [(KIND OF) AXE] (N)

3 instances

Written forms:qul-mu-u₂.

Normalized forms:qulmû (qul-mu-u₂).

1. (kind of) axe (3x/100%)


qūltu [SILENCE] (N)

1 instance

Written forms:qu-ul-ti.

Normalized forms:qūlti (qu-ul-ti).

1. silence (1x/100%)


qūlu [SILENCE] (N)

4 instances

Normalized forms:qūla (qu-la₁₂, qu-u₂-la); qūlāti (qu-la₂-a-ti₃); qūlātu (qu₂-la₂-a-tu₄).

1. silence (4x/100%)


qumāru [SHOULDER] (N)

3 instances

Written forms:qu₂-ma-ri; qu₂-ma-ru.

Normalized forms:qumāri (qu₂-ma-ri); qumāru (qu₂-ma-ru).

1. shoulder (3x/100%)


qunnunu [ROLLED UP] (AJ)

1 instance

Written forms:qu-un-nun-tu₄.

Normalized forms:qunnuntu (qu-un-nun-tu₄).

1. curly (1x/100%)


quppatu [BOX] (N)

1 instance

Written forms:qup-pat.

Normalized forms:quppat (qup-pat).

1. spatula? (1x/100%)


quppû [SHARP KNIFE] (N)

1 instance

Written forms:qup-pu-u₂.

Normalized forms:quppû (qup-pu-u₂).

1. sharp knife (1x/100%)


qurādu [HERO] (N)

5 instances

Written forms:qu-ra-di; qu-ra-du.

Normalized forms:qurādi (qu-ra-di); qurādū (qu-ra-du); qurādu (qu-ra-du).

1. hero (2x/40%)

2. warrior (3x/60%)


qurdu [WARRIORHOOD] (N)

4 instances

Written forms:qur-di-ka; qur-di-ki.

Normalized forms:qurdīka (qur-di-ka); qurdīki (qur-di-ki).

1. heroic act (4x/100%)


qurqurru [METAL-WORKER] (N)

1 instance

Written forms:lu₂qur-qur.

Normalized forms:qurqur (lu₂qur-qur).

1. coppersmith (1x/100%)


qurrubu [BROUGHT NEAR] (AJ)

4 instances

Written forms:qur-ru-bu-nim-ma; qur-ru-ub.

Normalized forms:qurrub (qur-ru-ub); qurrubūnimma (qur-ru-bu-nim-ma).

1. brought near (4x/100%)


qutnu [THINNESS] (N)

5 instances

Written forms:SIG.

Normalized forms:qutun (SIG).

1. neck (of gall bladder) (5x/100%)


qutrēnu [INCENSE (OFFERING)] (N)

3 instances

Normalized forms:qatrinna (qat₃-rin-na); qutrēnūšunu (qut-re-nu-šu₂-nu); qutrinnu (qut-rin-nu).

1. incense (offering) (3x/100%)


qutru [SMOKE] (N)

4 instances

Written forms:qut-ri.

Normalized forms:qutri (qut-ri).

1. smoke (4x/100%)


quttû [COMPLETED] (AJ)

2 instances

Written forms:qu-ut-ta-ti; qut-ta-a-tu₄.

Normalized forms:quttâti (qu-ut-ta-ti); quttâtu (qut-ta-a-tu₄).

1. completed (2x/100%)