Achaemenid

Lexical

Seleucid

Incantation-Ritual

Uncertain

Lexical

Achaemenid/Lexical/Uruk
View text SpTU 1, 126+ An = Anum 3 Achaemenid Uruk
View text SpTU 4, 183 An = Anum 6 Achaemenid Uruk
Seleucid/Incantation-Ritual/Uruk
View text TCL 06, 44 Kettledrum rituals Seleucid Uruk
View text TCL 06, 47 Kettledrum rituals: commentary Seleucid Uruk
Uncertain/Lexical/Uruk
View text SpTU 4, 182 An = Anum 5 Uncertain Uruk