Names

  • SpTU 5, 259

Numbers

View

Details

  • Hellenistic
  • Uruk (mod. Warka)

Bibliography

CCP 3.5.22.A.a (<http://ccp.yale.edu/P348846>)

SpTU 5, 259

Obverse
o 1' o 1'

[x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x] ina ITI ša₂ ana da-li-⸢x [x x]

o 2' 2'

[x x x x x x x x x x x x x x x x : u₂-še-di]-ma : u₂-ša₂-am-de-e-ma

o 3' 3'

u₂⸣-[še--u₂-ma : KIN.KIN :] ši-te--⸢u₂ [: bu]--u₂ : ina qe₂-reb EN.TE.NA : dan-na-tu₂ : ku!-ṣu

o 4' 4'

ek-let nam-rat : [a-na muš]-ke-ni qa-bi : ša₂-lum-mat : bal-tu₄ : du-u₂-tu₄ : bal-tu₄

o 5' 5'

du-u₂-tu₄ : bu-nu : nam-ḫa-ra DIR-ma : ki-ma dugA.GUB₂.BA tu-ka-ni-ma

o 6' 6'

⸢* NA? MUŠ GAZ!-ma TI-ma ana ŠA₃ ḪABRUD* KU₄! : ša₂ MUŠ i-du-ku-ma -šu-u₂ iq-bi-ri : TI : la-qu-u

o 7' 7'

ša₂-niš! [ib]-luṭ-ma ana ŠA₃ ḪABRUD* KU₄ : TI : ba-la-ṭu : NIG₂.ŠU-šu DU₃-šu₂ KIMIN<(NIG₂.ŠU-šu DU₃-šu₂)> DUMU-šu₂ GU₇ : NIG₂.ŠU-šu₂ DU₃-šu₂ :

o 8' 8'

iz-zib₂-šu₂ : iz-zib-šu₂ : DU₃ : e-ze-bu : DUMU-šu₂ GU₇ : bu-šu-šu₂ ik-kal : DUMU : bu-šu-u₂

o 9' 9'

GABA? : ṣe-ri₃ : lem-nu : !-ta-aḫ-ma : u₂-ši-iḫ-ma : UR₅ta šu-a-tu₂ : ina KI.KAL DU₈*-[šu₂]

o 10' 10'

[]-šum ša₂ ma-diš ina muḫ-ḫi-šu₂ i-ku-šu₂ : im-ṣur : im-šur : il-lik : i-tak-kal : DU.DU : it-ku-lu

o 11' 11'

DU.DU : mit-ḫu-ṣu : * MUŠ ana bu-di NA ŠUBut mu-kil ku-tal₂-li NA UG₇ : bu-di : ku-tal-la

o 12' 12'

GU₂.ḪAŠ ⸢:⸣ ku-tal₂-li NA : ku-tal MUŠ : dMUŠ : ni-ra-ḫu : MUŠ ŠU-MIN NU GAR ma-gal ar₂-⸢ki

o 13' 13'

21 * URU ina SUKUD GARin NU AL.TIL

o 14' 14'

⸢*⸣ [MUŠ ana] UGU NA ša₂ di-na ge-ru-u₂ ŠUBut di-in-šu GID₂.DA GAL₂ : iṣ-bur-ma : is-si-ma

o 15' 15'

ZI.ZI : ṣa-bar ša₂ iṣ-ṣur : MUŠEN ZI.ZI : ši-si-tu₂ ša₂ iṣ-ṣur : U₄mi ri-qi₂ : U₄ 29.KAM₂

o 16' 16'

[x x x x x] u₂-šu-uz-zu : * MUŠ NA IGI-ma GAZ-šu₂ NA BI a-di-ra-tu-šu₂ NU TE-MEŠ-šu₂

o 17' 17'

[ina u₄-mi] ša₂? a-na da-a-ku ṭa-a-bu IGI-ma i-⸢duk : -šum U₄ 20.KAM₂ ša₂ itiGU₄

Reverse
r 1-2a r 1-2a

i-ta-dar : ip-ta-laḫ₃!(DIR) ⸢: ša₂ [x x x x x x ši-gu]-⸢u₂ DUG₄si-ma NAM⸣.[BUR₂.BI] / x x ka? x

r 2b 2b

kur? x x [x x x x x x x x x] DU₃.A⸣.BI : [U₄mu] ma⸣-la dUTU nap-ḫi

r 3 3

[ip]-ta-⸢na?⸣-[rik : x x x x x x x x x x] ḫa-ba-bu : ḫa-ṣa-nu : ḫa-ba-bu : na-ša₂-qa

r 4a 4a

[x x x x x x x x x x x x x x x x x i]-⸢ram⸣-mu-um :

r 4b-5a 4b-5a

ri-gim ša₂-kin-ma / [x x x x x x x x x x x x x x x x x]

r 5b-6a 5b-6a

[a]-šar ši!(RA)-si!(RA)-ti šak-na-ti / [x x x x x x x x x x x x x x x x x ḫa-ṭi]-⸢ti :

r 6b₋7a 6b₋7a

le-mut-tu₂ / [x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x]

r 7b-8a 7b-8a

[x x x x x x ŠUB]-ma DU.DUak / [x x x x x x x x x x x x x x x x]