Hub A | B | D | E | G | | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | Y | Z

cmawro Browsable HTML: A

Version of 2023-01-10:10H:02M:1673344935s

A.RI.A [SEMEN] (N)

2 instances

Written forms:A.RI.A-šú.

Normalized forms:A.RI.A-šu (A.RI.A-šú).

1. semen (2x/100%)


abāku [LEAD AWAY] (V)

5 instances

Written forms:; a-bu-uk (G); ib-bak (G).

Normalized forms:abuk (G) (, a-bu-uk); ibbak (G) (, ib-bak).

1. (G) lead away (5x/100%)


abālu [DRY (UP)] (V)

85 instances

Written forms:; e-ta-na-bal (Gtn); ḪÁD.A (D); ḪÁD.DU (D); li-ba-la (G); li-bal-la (G); tu-bal (D); tu-bal-ma (D); tu-ub-ba-al (D); tu-ub--al (D); túb-bal (D); ú-bal (D); ú-tab-bil (D); ub-bi-lu (D); ub-bi-lu-ma (D).

Normalized forms:ētanabbal (Gtn) (, e-ta-na-bal); lībala (G) (, li-ba-la); līballa (G) (li-bal-la); tubbal (D) (, ḪÁD.A, ḪÁD.DU, tu-bal, tu-ub-ba-al, tu-ub--al, túb-bal); tubbal-ma (D) (, tu-bal-ma); ubbal (D) (, ú-bal); ubbilū (D) (, ub-bi-lu); ubbilū-ma (D) (, ub-bi-lu-ma); ūtabbil (D) (, ú-tab-bil).

1. (Gtn) dry (up) constantly (2x/2%)

2. (G,D) dry (up) (77x/91%)

3. (Gtn) dry out frequently (4x/5%)

4. (D) dry out (2x/2%)


abālu [CARRY] (V)

131 instances

Normalized forms:bil (G) (bi-il); bilā (G) (bil-la); bilī (G) (, bi-li); bīlšunūti (G) (bi-il-šu-nu-ti); lâttabbalā (N) (la-a-tab-ba-la); lībil-ma (G) (, li-bi-il-ma, li-bil-ma); lībila (G) (, li-bil-la); lībilam-ma (G) (, li-bi-lam-ma, li-bil-am-ma); liblūni (G) (, lib-lu-nim); lišābil (Š) (, li-šá-bil, li-šá-bíl); lišēbila (Š) (, li-še-bi-la, li-še-bi-lam); lišēbilam-ma (Š) (li-še-bi-lam-ma); lištābil (Št) (, liš-ta-bil, liš-ta-bíl); lištābilšunūti (Št) (, liš-ta-bil-šú-nu-ti); lūbil (G) (, lu-bil); lubillūni (G) (lu-bil-lu-ni); lūbilšunūti-ma (G) (, lu-bil-šú-nu-ti-ma); lušēbilam (Š) (lu-še-bi-lam); šutābilšināti (Št) (, šu-ta-bil-ši-na-a-ti); šutābilšinātu (Št) (šu-ta-bil-ši-na-a-tu₄); šutābilšunūti (Št) (, šu-ta-bil-šú-nu-ti, šu-ta-bíl-šú-nu-ti); šutābilšunūtu (Št) (šu-ta-bil-šú-nu-); tubbalī (G) (, tu-ba-li, tu-ub-ba-li); tušēbilāʾinni (Š) (, tu-še-bi-la-in-ni, tu-še-bi-la-ʾi-in-ni); ubbalu (G) (, ub-ba-lu); ūbil (G) (, ú-bil); ublakki (G) (, ub-lak-ki); ušabbal (Š) (, ú-šab-bal, ú-šá-ab-bal); ušabbalki (Š) (, ú-šab-ba-al-ki); ušabbalū (Š) (, ú-šab-ba-lu); ušābil (Š) (, ú-ša-bil, ú-šá-bil, ú-šá-bíl); ušābila (Š) (, ú-šá-bi-la); ušābilūšu-ma (Š) (, ú-šá-bi-lu-šu-ma); ušēbila (Š) (, ú-še-bi-la); ušēbilūni (Š) (, TÙM-ni, ú-še-bi-lu-ni, ú-še-bi-lu-ú-ni); uštabbalā (Št) (, -tab-ba-la); uštābil (Št) (, -ta-bil).

1. (N) be(come) carried off (1x/1%)

2. (G) bring (33x/25%)

3. (G) carry off (2x/2%)

4. (G) carry (11x/8%)

5. (Št) cause something to carry off (6x/5%)

6. (Št) cause to be(come) carried off (2x/2%)

7. (Š) cause to carry off (22x/17%)

8. (Š) cause to carry (5x/4%)

9. (Št) confound (14x/11%)

10. (Š) have carry off (5x/4%)

11. (Št) incinerate (4x/3%)

12. (G) lay (hands on) (2x/2%)

13. (Š) send (22x/17%)

14. (G) spend (2x/2%)


aban-baḫrê [(A CORAL)] (N)

5 instances

Normalized forms:aban-baḫrê (, na₄ḪAR.ḪU.BA.ŠIR, na₄ḪAR.ḪUM.BA.ŠIR).

1. (a coral) (5x/100%)


aban-ṣerri-peṣû [WHITE 'SNAKE STONE'] (N)

2 instances

Written forms:; NA₄.MUŠ.BABBAR.

Normalized forms:aban-ṣerri-peṣû (, NA₄.MUŠ.BABBAR).

1. white 'snake stone' (2x/100%)


abāru [(THE METAL) LEAD] (N)

9 instances

Written forms:; A.BÁR; A.GAR₅.

Normalized forms:abāra (, A.BÁR, A.GAR₅).

1. (the metal) lead (9x/100%)


abāru [EMBRACE] (V)

44 instances

Normalized forms:lītebbirū-ma (Dt) (, li-te-eb-bi-ru-ma); littabbirūʾinni (Dt) (li-it-tab-bi-ru-in-ni); littebbirū-ma (Dt) (lilit-teb--ru-ma); tubbirīnni (D) (, tu-ub-bi-ri-in-ni, tu-ub-bir-in-ni); tubbirīnnu (D) (tu-ub-bir-in-nu); ubber (); ubbir (D) (ub-bi-ir); ubbirā (); ubbiranni (D) (, ub-bi-ra-an-ni, ub-bír-an-ni, ub--ra-an-ni); ubbiru (D) (, ub-bi-ru, ub--ru); ubburi (D) (, ub-bu-ri); ubburīki (D) (, ub-bu-ri-ki); ubburim-ma (D) (, ub-bu-rim-ma).

1. accusation (N) (3x/7%)

2. (D) accuse (8x/18%)

3. (Dt) be(come) bound (4x/9%)

4. (D) bind (7x/16%)

5. binding (N) (7x/16%)

6. (D) constrain (15x/34%)


abašmû [(A STONE)] (N)

25 instances

Written forms:; na₄àb--mu.

Normalized forms:abašmû (, na₄àb--mu).

1. (a stone) (25x/100%)


abattu [PEBBLE] (N)

7 instances

Written forms:; a-bat-tu; a-bat-.

Normalized forms:abattu (, a-bat-tu, a-bat-).

1. pebble (7x/100%)


abātu [DESTROY] (V)

31 instances

Normalized forms:abātīya (G) (, a-ba-ti-ia, a--ti-ia); abbassunūti (G) (, a-bat-sušú-nu-ti, ab-ba-su-nu-ti); ābut (G) (, a-bu-ut); ābutu (G) (, a-bu-tu); attanaʾbatu (Ntn) (, at-ta-na--ba-); tuʾabbitī (D) (, tu-ab-bi-ti); tuʾabbitīnni (D) (, tu-ab-bi-ti-in-ni); tuʾabbitīnnu (D) (tu-ab-bit-in-nu); ubbatū (D) (, ub-ba-tu₄); ubbitū (D) (, ub-bi-tu₄); utabbatū (Dt) (, ú-tab-ba-).

1. (Dt) be(come) ruined (3x/10%)

2. (Ntn) break down again and again (2x/6%)

3. (G) crush (3x/10%)

4. crushing (N) (4x/13%)

5. (G,D) destroy (19x/61%)


abbūtu [FATHERHOOD] (N)

8 instances

Written forms:; a-bu-ti; ab-bu-.

Normalized forms:abbūta (); abbūti (, a-bu-ti); abbūtī (, a-bu-ti); abbūtu (ab-bu-).

1. fatherhood (8x/100%)


abku [THROWN FACE DOWN] (AJ)

3 instances

Written forms:; ab-ka-ku; áb-ka-ku.

Normalized forms:abkāku (, ab-ka-ku, áb-ka-ku).

1. thrown face down (3x/100%)


ablu [DRY] (AJ)

2 instances

Written forms:; ḪÁD.DU.

Normalized forms:abilti (, ḪÁD.DU).

1. dried (2x/100%)


abnu [STONE] (N)

282 instances

Normalized forms:aban (, NA₄, NA₄ia); abnāte (NA₄.MEŠ-te); abnāti (, NA₄.MEŠ); abnī (, NA₄, NA₄.MEŠ); abni (, NA₄); abnū (, NA₄, NA₄.MEŠ, NA₄.MÉŠ); abnu (ab-nu).

1. bead (3x/1%)

2. pit (4x/1%)

3. stone (275x/98%)


abru [PILE OF BRUSHWOOD] (N)

13 instances

Written forms:; ab-ra; ab-ri.

Normalized forms:abra (, ab-ra); abri (, ab-ri).

1. pile of brushwood (13x/100%)


abru [STRONG] (AJ)

7 instances

Normalized forms:abrāti (, ab-ra-a-ti); abrātu (ab-ra-a-); abrūti (ab-ru-ú-ti); abrūtu (, ab-ru-).

1. populace (N) (3x/43%)

2. strong one (N) (4x/57%)


abu [FATHER] (N)

82 instances

Normalized forms:ab (, AD); abāka (, AD-ka); abbūki (, AD.MEŠ-ki); abi (, AD, a-bi); abī (, AD, a-bi); abīšu (, AD-šú, a-bi-šú); abīya (, AD.MU); abu (, AD, a-bu); abūʾa (, AD, AD-a, AD-ú-a); abūšu (, AD-šu, AD-šú).

1. father (80x/98%)

2. forefather (2x/2%)


abūbu [FLOOD] (N)

6 instances

Written forms:; a-bu-bi; a-bu-ub.

Normalized forms:abūb (, a-bu-ub); abūbi (, a-bu-bi).

1. flood (6x/100%)


abullu [(CITY) GATE] (N)

31 instances

Normalized forms:abul (, ABUL); abulla (, ABUL); abullāti (, ABUL.MEŠ); abullātūšu (, ABUL.MEŠ-šú); abulli (, ABUL); abullu (, ABUL, a-bul-lum).

1. (city) gate (31x/100%)


aburriṣānu [(MEANING UNKNOWN)] (N)

4 instances

Written forms:; bu-ur-i-ṣa-na.

Normalized forms:burriṣāna (, bu-ur-i-ṣa-na).

1. (meaning unknown) (4x/100%)


AD.SAG [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

11 instances

Written forms:úAD.SAG.

Normalized forms:AD.SAG (úAD.SAG).

1. (a medicinal plant) (11x/100%)


adagurru [(A VESSEL FOR LIBATIONS)] (N)

19 instances

Written forms:; dugA.DA.GUR₄; dugA.DA.GUR₅.

Normalized forms:adagurra (, dugA.DA.GUR₄, dugA.DA.GUR₅).

1. libation vessel (19x/100%)


adamatu [(A PLANT)] (N)

4 instances

Written forms:; úa-da-ma-; a-da-mu-ti.

Normalized forms:adamatu (, úa-da-ma-); adamuti (, a-da-mu-ti).

1. (a plant) (4x/100%)


adānu [FIXED DATE] (N)

4 instances

Written forms:; U₄.BA.

Normalized forms:adannu (, U₄.BA).

1. date? (4x/100%)


adāru [(A TREE)] (N)

2 instances

Written forms:; gišÍLDAG.

Normalized forms:adāri (, gišÍLDAG).

1. (a tree) (2x/100%)


adāru [BE(COME) AFRAID (OF)] (V)

21 instances

Written forms:; a-ta-nam-da-ru (Gtn); i-ta-na-dar (Gtn); i-ta-nam-da-ru (Gtn); i-ta-nam-dar (Gtn); it-ta-na--dar-šú (Gtn); tul-te--di-ir (Št).

Normalized forms:ātanamdaru (Gtn) (, a-ta-nam-da-ru); ītanaddar (Gtn) (, i-ta-na-dar); ītanamdar (Gtn) (, i-ta-nam-dar); ītanamdaru (Gtn) (, i-ta-nam-da-ru); ittanaʾdaršu (Gtn) (, it-ta-na--dar-šú); tulteʾdir (Št) (, tul-te--di-ir).

1. (Št) give a fright (2x/10%)

2. (Gtn) worry constantly about (19x/90%)


adāru [BE(COME) DARK] (V)

2 instances

Written forms:; ú-ta-ad-dar (Dt).

Normalized forms:ūtaddar (Dt) (, ú-ta-ad-dar).

1. (Dt) be(come) gloomy (2x/100%)


adi [UNTIL] (PRP)

146 instances

Written forms:; a-di; a-du; EN; EN.NA; -du.

Normalized forms:adi (, EN, EN.NA, a-di); adu (a-du); qadu (, -du).

1. as long as (SBJ) (49x/34%)

2. just before (2x/1%)

3. together with (32x/22%)

4. until (37x/25%)

5. until (SBJ) (7x/5%)

6. up to (16x/11%)

7. when (SBJ) (3x/2%)


adīni [HITHERTO] (AV)

4 instances

Written forms:; a-di-na; a-di-ni.

Normalized forms:adīna (, a-di-na); adīni (, a-di-ni).

1. hitherto (2x/50%)

2. yet (2x/50%)


adirtu [FEAR] (N)

16 instances

Normalized forms:adirātīya (, a-di-ra-ti-ia); adirta (a-dir-ta); adirtī (, a-dir-ti); adirti (, a-dir-ti); adirtu (, a-dir-tu, a-dir-tum, a-dir-).

1. fear (16x/100%)


adirtu [GLOOMINESS] (N)

8 instances

Written forms:; a-dir-ta; a-dir-.

Normalized forms:adirta (, a-dir-ta); adirtu (a-dir-).

1. misery (3x/38%)

2. tarnish (5x/63%)


adīru [FEAR] (N)

13 instances

Written forms:; a-di-ra; a-di-ri; a-di-ru.

Normalized forms:adīra (, a-di-ra); adīri (, a-di-ri); adīru (, a-di-ru).

1. fear (13x/100%)


ādiru [FEARFUL] (AJ)

6 instances

Written forms:; a-di-ru; a-di-ru-ti.

Normalized forms:ādiru (, a-di-ru); ādirūti (a-di-ru-ti).

1. fearful (2x/33%)

2. full of awe (N) (4x/67%)


adru [SCARED] (AJ)

20 instances

Normalized forms:adrāk (ad-rak); adrāku (, ad-ra-ku); adrūninni (, ad-ru-nin-ni); adrūšu (, ad-ru-šú).

1. respectful (4x/20%)

2. scared (16x/80%)


adūgu [OVEN] (N)

12 instances

Written forms:; a-du-gi; a-du-gu.

Normalized forms:adūga (); adūgi (, a-du-gi); adūgu (, a-du-gu).

1. oven (12x/100%)


agammu [MARSH(ES)] (N)

7 instances

Written forms:; a-gam-ma; a-gam-me; a-gam-mi; a-gam-mu.

Normalized forms:agamma (, a-gam-ma); agamme (, a-gam-me); agammi (a-gam-mi); agammu (, a-gam-mu).

1. marsh(es) (7x/100%)


aganutillû [DROPSY] (N)

11 instances

Normalized forms:aga (a-ga); agallatillâ (a-ga-la-ti-la); aganutillê (, A.GA.NU.TIL.A, A.GA.NU.TIL.LA); agatillâ (a-ga-ti-la).

1. dropsy (11x/100%)


agarinnu [(FIRST) BEER MASH] (N)

10 instances

Written forms:; AGARIN₄; AGARIN₅.

Normalized forms:agarinni (, AGARIN₄, AGARIN₅).

1. (first) beer mash (10x/100%)


agašgû [YOUNGEST SON] (N)

4 instances

Written forms:; a-ga--gu-u; a-ga-áš-gu-u.

Normalized forms:agašgû (, a-ga--gu-u, a-ga-áš-gu-u).

1. junior (4x/100%)


aggiš [FURIOUSLY] (AV)

11 instances

Written forms:; a-giš; ag-giš.

Normalized forms:aggiš (, a-giš, ag-giš).

1. furiously (11x/100%)


aggu [FURIOUS] (AJ)

8 instances

Written forms:; ag-gu.

Normalized forms:aggu (, ag-gu).

1. furious (8x/100%)


agû [TIARA] (N)

6 instances

Written forms:; a-ge-e; a-gi-i; AGA.

Normalized forms:agê (, a-ge-e); agî (, AGA, a-gi-i).

1. crown (6x/100%)


agû [WAVE] (N)

12 instances

Written forms:; a-ge-e; a-gu-ú; AGA.

Normalized forms:agê (, a-ge-e); agû (, AGA, a-gu-ú).

1. flood (5x/42%)

2. wave (7x/58%)


agugillu [SORCERER] (N)

7 instances

Normalized forms:agugillū (, a-gu-gíl-lu.MEŠ, a-gu-gil-lu-ú); agugillu (, a-gu-gi-lu, a-gu-gi-lu).

1. sorcerer (7x/100%)


agugiltu [SORCERESS] (N)

15 instances

Normalized forms:agugilat (, a-gu-gi-lat); agugillat (, a-gu-gi-la-at, a-gu-gi-lat); agugilti (a-gu-gi-il-ti, a-gu-gil-ti); agugiltu (, a-gu-gi-il-tum, a-gu-gil-tum).

1. (a type of witch) (15x/100%)


aḫāmiš [EACH OTHER] (AV)

17 instances

Normalized forms:aḫāmiš (, a-ḫa-meš, a-ḫa-mi-, a-ḫa-miš).

1. one another (17x/100%)


aḫātu [SISTER] (N)

31 instances

Normalized forms:aḫāssu-ma (, NIN-su-ma, a-ḫat-su-ma); aḫāt (, a-ḫa-at, a-ḫat); aḫāti (, NIN, a-ḫa-ti); aḫātīka (, NIN.MEŠ-ka); aḫātīya (, NIN.MU); aḫātu (, NIN).

1. sister (31x/100%)


aḫāzu [TAKE] (V)

16 instances

Written forms:; i-ḫu-zu (G); tu-uḫ-ḫa-za (D); -šá-ḫaz (Š); tuš-ta-ḫaz (Št); ú-šá-ḫi-za (Š); ú-šá-ḫi-zu-ni (Š).

Normalized forms:īḫuzu (G) (, i-ḫu-zu); tuḫḫaza (D) (, tu-uḫ-ḫa-za); tušaḫḫaz (Š) (, -šá-ḫaz); tuštaḫḫaz (Št) (, tuš-ta-ḫaz); ušāḫiza (Š) (, ú-šá-ḫi-za); ušāḫizūni (Š) (, ú-šá-ḫi-zu-ni).

1. (D) furnish (2x/13%)

2. (Š) instigate (8x/50%)

3. (Št) light (2x/13%)

4. (Š) make (someone) hold (2x/13%)

5. (G) understand (2x/13%)


aḫê [SEPARATELY] (AV)

6 instances

Written forms:; a-ḫe-e.

Normalized forms:aḫê (, a-ḫe-e).

1. separately (6x/100%)


aḫennâ [EACH BY IT] (AV)

3 instances

Written forms:; a-ḫe-na-a.

Normalized forms:aḫennâ (, a-ḫe-na-a).

1. separately (3x/100%)


aḫḫāzu ['THE SEIZER' (A DEMON)] (N)

33 instances

Normalized forms:aḫḫāz (aḫ-ḫaz); aḫḫāza (aḫ-ḫa-za); aḫḫāzu (, aḫ-ḫa-zu, dDIM₁₀.ME.LAGAB, dDÌM.ME.LAGAB, dDIM₈.ME.LAGAB, dDIM₉.ME.LAGAB).

1. 'the seizer' (a demon) (33x/100%)


aḫītu [SIDE] (N)

13 instances

Normalized forms:aḫâti (, BAR.MEŠ, a-ḫa-a-ti, a-ḫa-ti); aḫīti (, a-ḫaḫi-ti, a-ḫi-ti).

1. adverse sign (2x/15%)

2. outskirts (8x/62%)

3. side (3x/23%)


aḫû [STRANGE] (AJ)

21 instances

Normalized forms:aḫâtu (, BAR.MEŠ); aḫî (, BAR-i, a-ḫi-i); aḫītam-ma (, a-ḫi-tam-ma); aḫīti (, BAR, BAR-te, BAR-ti); aḫû ().

1. another (one) (N) (2x/10%)

2. another (5x/24%)

3. strange (11x/52%)

4. stranger (N) (3x/14%)


aḫu [ARM] (N)

131 instances

Normalized forms:aḫa (, a-ḫa); aḫāšu (, Á.MEŠ-šú, Á.II-šú, a-ḫa-a-šu, a-ḫa-šú); aḫāšunu (, Á.II-šú-nu, Á.II.MEŠ-šú-nu); aḫāya (, Á.II-a-a, Á.II-ía, a-ḫa-a-a); aḫi (, a-ḫi); aḫī (, Á.II.MEŠ); aḫīka (a-ḫi-ka); aḫīki (, Á.II-ki, Á.MEŠ-ki, Á.II-ki, a-ḫi-ki); aḫīša (, a-ḫi-šá); aḫīšu (, Á-šu, Á.MEŠ-šú, Á.II-šú, Á.II.MEŠ-šú); aḫīšunu (, Á-šú-nu, Á.MEŠ-šú-nu, NÍG.ZAG-šu-nu, a-ḫi-šu-nu, a-ḫi-šú-nu); aḫīya (, Á-MU, Á.II-MU, Á.MEŠ-MU, Á.MEŠ-ía, Á.II-MU, Á.II.MU, a-ḫi-ia, a-ḫi-ía, a-ḫi-ia₅).

1. arm (87x/66%)

2. bank (20x/15%)

3. shore (11x/8%)

4. side (13x/10%)


aḫu [BROTHER] (N)

41 instances

Normalized forms:aḫḫēšu (, ŠEŠ.MEŠ-šu, ŠEŠ.MEŠ-šú); aḫḫīka (, ŠEŠ.MEŠ-ka); aḫḫīšu (, ŠEŠ.MEŠ-šú); aḫḫūšu (, ŠEŠ.MEŠ-šú); aḫi (, ŠEŠ); aḫī (, ŠEŠ); aḫīya (, ŠEŠ.MU); aḫu (, a-ḫu, ŠEŠ).

1. brother (41x/100%)


aḫulap [(IT IS) ENOUGH!] (J)

16 instances

Normalized forms:aḫulabīšu (, a-ḫu-la-bi-šu); aḫulap (, a-ḫu-lap); aḫulapki (, a-ḫu-lap-ki); aḫulapya (, a-ḫu-lap-a, a-ḫu-lap-ia).

1. (it is) enough! (6x/38%)

2. have mercy on me! (6x/38%)

3. plea (N) (4x/25%)


aḫullâ [ON THE OTHER BANK] (AV)

2 instances

Written forms:; a-ḫu-la-a-a.

Normalized forms:aḫullâ (, a-ḫu-la-a-a).

1. on the other bank (2x/100%)


aḫzu [TAKEN] (AJ)

2 instances

Written forms:; aḫ-za-a-ti.

Normalized forms:aḫzāti (, aḫ-za-a-ti).

1. holding (2x/100%)


akālu [EAT] (V)

303 instances

Normalized forms:aklā (G) (, ak-la); akul (G) (, a-kul); ākul (G) (, a-kul); akullu (G) (a-kul-lu); ikkal (G) (, GU₇); ikkal-ma (G) (, GU₇-ma, i-ka-al-ma, i-kal-ma); ikkalāninni (G) (, GU₇.MEŠ, GU₇.MEŠ-in-ni, GU₇.MEŠ-nin-ni); ikkalāšu (G) (, GU₇-šú, i-ik-ka-la-a-šu); ikkalšu (G) (, GU₇-šu, GU₇-šú); ikkalšu-ma (G) (, GU₇-šú-ma); ikkalū (G) (, GU₇.MEŠ); ikkalu (G) (, GU₇); ikkalū-ma (G) (, GU₇.MEŠ-ma); ikkalūšu (G) (, GU₇.MEŠ-šú); īkul (G) (, GU₇); īkulū (G) (, GU₇, i-ku-lu); īkulu (G) (, i-ku-lu); ītanakkal (Gtn) (, GU₇.MEŠ); ītanakkalāšu (Gtn) (, GU₇.MEŠ-šú); ītanakkalšu (Gtn) (, GU₇.GU₇-šú, GU₇.MEŠ-šu, GU₇.MEŠ-šú, i-ta-na-ak-ka-al-šu); ītanakkalūšu (Gtn) (, GU₇.MEŠ-šú); līkul (G) (, GU₇, li-kul); līkulki (G) (, li-kul-ki); takkalā (G) (, GU₇); tanakkalāšu (G) (, GU₇.MEŠ-šú); tusākilāʾinni (Š) (, tu-šá-ki-la-in-ni); tušākilā (Š) (, tu-šá-ki-la); tušakkal (Š) (, GU₇, tu-ša-kal, tu-šá-kal); tušakkal-ma (Š) (, GU₇-ma, tu-šá-kal-ma); tušakkalšu (Š) (, GU₇-šu, GU₇-šú, tu-ša-ak-ka-al-šú, tu-ša-kal-šú); ušākil (Š) (, ú-šá-kil); ušākila (Š) (, ú-šá-ki-la); ušākilanni (Š) (, GU₇-an-ni, ú-šá-kil-an-ni); ušākilšu-ma (Š) (, GU₇-šú-ma, ú-šá-kil-šu-ma); ušākilu (Š) (, GU₇); ušākilū (Š) (, ú-šá-ki-lu); ušākilūʾinni (Š) (, GU₇-in-ni, ú-šá-ki-lu-in-ni, ú-šá-ki-lu-ʾi-in-ni); ušākilūni (Š) (, GU₇-ni); ušākilūninni (Š) (, GU₇-ni, GU₇-nin-ni); ušākilūšu (Š) (, GU₇-šú, ú-šá-ki-lu-šú); ušakkal-ma (Š) (, ú-šá-kal-ma); uštakkal-ma (Št) (, -ta-kal-ma).

1. (Št) be(come) given to eat (3x/1%)

2. (G) devour (24x/8%)

3. (Gtn) eat regularly (2x/1%)

4. (G) eat (97x/32%)

5. (Š) feed (98x/32%)

6. (Š) have someone eat (16x/5%)

7. (Gtn) hurt constantly (35x/12%)

8. (G) hurt (26x/9%)

9. (G) take (2x/1%)


akalu [BREAD] (N)

171 instances

Normalized forms:akal (, NINDA, NINDA.MEŠ); akala (, NINDA); akalī (, NINDA, NINDA.ḪI.A, NINDA.MEŠ, a-ka-li); akali (, NINDA, NINDA.MEŠ, a-ka-li); akalīšunu (, NINDA.MEŠ-šú-nu); akalu (, NINDA, a-ka-lu); akalū (, NINDA.ḪI.A); akla (, NINDA); aklē (, ak-le-e); aklī (, NINDA.ḪI.A).

1. a unit of capacity (9x/5%)

2. bread (116x/68%)

3. food (6x/4%)

4. loaf (40x/23%)


akāšu [WALK] (V)

19 instances

Written forms:; li-ta-ki-šú (Dt); lik-kiš (D); ú-ki- (D); ú-ki-šá (D); ú-kiš (D); uk-kiš (D).

Normalized forms:likkiš (D) (, lik-kiš); lītakkišū (Dt) (, li-ta-ki-šú); ukkiš (D) (, uk-kiš, ú-ki-, ú-kiš); ukkišā (D) (, ú-ki-šá).

1. (Dt) be(come) driven away (2x/11%)

2. (D) drive away (17x/89%)


akkannu [WILD ASS] (N)

2 instances

Written forms:; a-kan-nu.

Normalized forms:akkannu (, a-kan-nu).

1. onager stallion (2x/100%)


aktam [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

44 instances

Written forms:; ak-tam; úak-tam; úat-kam; úat-kám.

Normalized forms:aktam (, ak-tam, úak-tam); atkam (, úat-kam, úat-kám).

1. (a medicinal plant) (44x/100%)


alādu [GIVE BIRTH (TO)] (V)

42 instances

Written forms:; -al-du (G); li-lid (G); li-lid-ma (G); ú-li-da-an-ni (G); ú-li-da-ni (G); ú-li-dan-ni (G); ú-lid-an-ni (G); ú-lid-ma (G); ú-tal-la-da (Dt); ú-tál-la-da (Dt); Ù.TU (G,D); Ù.TU-di (G); Ù.TU-šú (G); ul-dan-ni (G); ul-la-du (D); ul-la-du-ma (D).

Normalized forms:alādi (G) (, Ù.TU-di); alādīšu (G) (, Ù.TU-šú); iʾʾaldu (G) (, -al-du); līlid (G) (, li-lid); līlid-ma (G) (, li-lid-ma); uldanni (G) (ul-dan-ni); ūlid-ma (G) (, ú-lid-ma); ulidanni (G) (, ú-li-da-an-ni, ú-li-da-ni, ú-li-dan-ni, ú-lid-an-ni); ūlidu (G) (, Ù.TU); ulladu (D) (, Ù.TU, ul-la-du); ulladu-ma (D) (, ul-la-du, ul-la-du-ma); ūtalladā (Dt) (, ú-tal-la-da, ú-tál-la-da).

1. (Dt) be(come) born (3x/7%)

2. delivery (N) (2x/5%)

3. (G) give birth (to) (37x/88%)


alaktu [WAY] (N)

39 instances

Normalized forms:alaktašu (, A.-šú, a-lak-ta-šu, a-lak-ta-šú); alakti (a-lak-ti); alaktī (, a-lak-ti); alaktu (, a-lak-tum, a-lak-).

1. course (of life) (31x/79%)

2. way (8x/21%)


alāku [GO] (V)

433 instances

Written forms:; a-la-ka (G); a-la-kam (G); a-la-kám (G); a-lik (G); al-ka-nim-ma (G); al-kam (G); al-ki (G); al-lak (G); al-li-ka (G); at-la-ka (Gt); at-lak (Gt); at-ta-na-al-lak (Gtn); DU (G); DU-ak (G); DU.DU (Gtn); DU.DU-ak (Gtn); DU.DU-im (Gtn); DU.DU-ka (Gtn); DU.DU-ki (Gtn); DU.DU-ku (Gtn,Gt); DU.DU-ma (Gtn); DU-ka (G); DU-ku (G); DU-ma (G); DU.MEŠ (Gtn,G); DU.MEŠ-ak (Gtn); DU.MEŠ-ki (Gtn); DU.MEŠ-ma (G); DU.MEŠ-šú (Gtn); DU-šu (G); DU-šú (G); i-ta-at-la-ak (Gt); il-la-ka (G); il-la-ka-ma (G); il-la-ku (G); il-lak-ma (G); il-li-ik-ma (G); il-li-ka (G); it-ta-na-al-la-ka (Gtn); it-ta-na-al-la-ka-ni (Gtn); it-ta-na-al-la-ku (Gtn); it-ta-na-al-lak (Gtn); it-ta-na-lak-a-ni (Gtn); it-tal-ku (G); li-tal-lak (Gtn); lil-li-ka (G); lil-li-ki (G); lil-li-ku (G); lil-li-ku-ma (G); lil-lik (G); lil-lik-ma (G); lit-tal-la-ku (Gtn); lit-tal-lak (Gtn); lu-tal-la-ak (Gtn); lul-lik (G); ni-il-lak (G); ni-il-li-ka (G); ni-il-li-ku (G); ni-il-lik (G); ni-li-ka (G); ta-at-ta-lak (G); ta-at-tal-ki-ma (Gt); ta-lak (G); tal-la-ka (G); tal-la-ku (G); tal-lak (G); tal-li-ka (G); tal-li-ki (G); tal-lik (G); ú-ša-lak (Š); ú-ša-lak-ki (Š); ú-šá-lak-ki (Š); ú-šal-lak (Š); ú-šal-lak-ki (Š).

Normalized forms:alāka (G) (, DU, DU-ka, a-la-ka, a-la-kam, a-la-kám); alāki (G) (, DU); alākim-ma (G) (, DU-ma); alākīšu (G) (, DU-šu, DU-šú); alik (G) (, a-lik); alka (G) (, al-kam); alkānim-ma (G) (, al-ka-nim-ma); alkī (G) (, al-ki); allak (G) (, al-lak); allika (G) (, DU-ka, al-li-ka); atalluki (Gtn) (, DU.DU, DU.DU-im, DU.DU-ki, DU.MEŠ-ki); atalluki-ma (Gtn) (, DU.DU-ma); atlak (Gt) (, at-lak); atlakā (Gt) (, at-la-ka); attanallak (Gtn) (, DU.DU, DU.DU-ak, at-ta-na-al-lak); illak (G) (, DU, DU-ak); illak-ma (G) (, DU-ma, il-lak-ma); illaka (G) (, il-la-ka); illakā (G) (, DU-ka, DU.MEŠ); illakā-ma (G) (, DU.MEŠ-ma, il-la-ka-ma); illaku (G) (, DU-ku, il-la-ku); illakū (G) (, DU-ku, il-la-ku); illik-ma (G) (il-li-ik-ma); illika (G) (, DU-ka, il-li-ka); ittalkū (G) (, it-tal-ku); ittanallak (Gtn) (, DU.DU-ak, DU.MEŠ, DU.MEŠ-ak, it-ta-na-al-lak); ittanallakā (Gtn) (, DU.DU-ka, DU.MEŠ, it-ta-na-al-la-ka); ittanallakāni (Gtn) (, it-ta-na-al-la-ka-ni, it-ta-na-lak-a-ni); ittanallakāšu (Gtn) (, DU.MEŠ-šú); ittanallakū (Gtn) (it-ta-na-al-la-ku); ittanallaku (Gtn) (, DU.DU-ku); ittatlak (Gt) (, i-ta-at-la-ak); lillik (G) (, lil-lik); lillik-ma (G) (, lil-lik-ma); lillikā (G) (lil-li-ka); lilliki (G) (lil-li-ki); lillikū (G) (, DU-ku, lil-li-ku); lillikū-ma (G) (, lil-li-ku-ma); littallak (Gtn) (, li-tal-lak, lit-tal-lak); littallakū (Gtn) (, lit-tal-la-ku); lullik (G) (, lul-lik); luttallak (Gtn) (, lu-tal-la-ak); nillak (G) (ni-il-lak); nillik (G) (ni-il-lik); nillika (G) (, ni-il-li-ka, ni-li-ka); nilliku (G) (ni-il-li-ku); tallak (G) (, DU, ta-lak, tal-lak); tallak-ma (G) (, DU-ma); tallaka (G) (, tal-la-ka); tallakā (G) (, tal-la-ka); tallakū (G) (tal-la-ku); tallik (G) (, tal-lik); tallika (G) (, tal-li-ka); tallikī (G) (, tal-li-ki); tattalak (G) (, ta-at-ta-lak); tattalkī-ma (Gt) (, ta-at-tal-ki-ma); tattallaku (Gt) (, DU.DU-ku); tattanallakā (Gtn) (, DU.DU-ka); tattanallakī (Gtn) (, DU.MEŠ-ki); ušallak (Š) (, ú-ša-lak, ú-šal-lak); ušallakki (Š) (, ú-ša-lak-ki, ú-šal-lak-ki, ú-šá-lak-ki).

1. (Gtn) accompany constantly (7x/2%)

2. (G) blow (7x/2%)

3. (G) come (48x/11%)

4. (Gtn) flow about (5x/1%)

5. (Gtn) flow constantly (2x/0%)

6. (G) flow (35x/8%)

7. (Gtn) frequent (2x/0%)

8. (Gt) go away (25x/6%)

9. (Gt) go off (4x/1%)

10. (Gtn) go repeatedly (4x/1%)

11. (G) go (163x/38%)

12. going (N) (34x/8%)

13. (Gtn) keep coming (4x/1%)

14. (Š) make someone become (4x/1%)

15. (Š) make something become (3x/1%)

16. (Gtn) prowl (4x/1%)

17. (Gtn) roam (about) (6x/1%)

18. (G) run (30x/7%)

19. (G,Gtn) walk (about) (33x/8%)

20. walking (about) (N) (13x/3%)


alallu [(A STONE)] (N)

5 instances

Written forms:; na₄a-lál-lum.

Normalized forms:alallu (, na₄a-lál-lum).

1. (a stone) (5x/100%)


alālu [HANG UP] (V)

26 instances

Written forms:; li-tal-lal (Gt); li-tal-lil (Gt); ta-lal (G); tal-lal-ma (G); tál-lal (G); tu-ḫal-la-al (D).

Normalized forms:lītallal (Gt) (, li-tal-lal); lītallil (Gt) (, li-tal-lil); tallal (G) (, ta-lal, tál-lal); tallal-ma (G) (, tal-lal-ma); tuḫallal (D) (, tu-ḫal-la-al).

1. (Gt) be(come) fixed at (16x/62%)

2. (D) hang down (2x/8%)

3. (G) hang up (8x/31%)


alālu [SING A JOYFUL SONG] (V)

6 instances

Written forms:; li-šá-li-lu-ka (Š); lu-ta-lal (Gt).

Normalized forms:lišālilūka (Š) (, li-šá-li-lu-ka); lūtalal (Gt) (, lu-ta-lal).

1. (Š) hail (4x/67%)

2. (Gt) rejoice triumphantly (2x/33%)


alālu [WORK SONG] (N)

15 instances

Written forms:; a-la-la; da-la-la.

Normalized forms:alāla (, a-la-la, da-la-la).

1. work song (15x/100%)


alamû [(AN AQUATIC PLANT)?] (N)

3 instances

Written forms:; úA.LA..A.

Normalized forms:alamû (, úA.LA..A).

1. (a medicinal plant) (3x/100%)


algamišu [(A KIND OF STONE)] (N)

5 instances

Written forms:; ALGAMES; na₄ALGAMES.

Normalized forms:algamešu (, ALGAMES, na₄ALGAMES).

1. (a kind of stone) (5x/100%)


ālidu [ONE WHO BEGETS] (N)

7 instances

Written forms:; a-lid; a-lid-di; a-lid-di-šú.

Normalized forms:ālid (, a-lid); ālidi (a-lid-di); ālidīšu (, a-lid-di-šú).

1. one who begets (7x/100%)


āliku [GOING] (AJ)

34 instances

Normalized forms:ālik (, a-lik); ālikāti (, a-li-ka-a-ti, a-li-ka-ti); ālikātu (DU.MEŠ-tu); āliki (, a-li-ki); ālikti (, a-lik-ti); āliku (, a-li-ku); ālikūti (, a-li-ku-ti).

1. burning (8x/24%)

2. flowing (7x/21%)

3. going (4x/12%)

4. moving (5x/15%)

5. one who goes (N) (10x/29%)


alīlu [POWERFUL] (AJ)

6 instances

Written forms:; a-li-lat; a-li-li.

Normalized forms:alīlat (, a-li-lat); alīli (, a-li-li).

1. brave (4x/67%)

2. powerful (2x/33%)


ālittu [ONE WHO GIVES BIRTH] (N)

4 instances

Written forms:; a-lit-ti; a-lit--šú.

Normalized forms:ālitti (a-lit-ti); ālittīšu (, a-lit--šú).

1. one who gives birth (4x/100%)


alītu [(A TYPE OF WOMAN)] (N)

23 instances

Written forms:; a-li-ta; a-li-ti; a-li-ti-ma.

Normalized forms:alīta (, a-li-ta); alīti (, a-li-ti); alīti-ma (, a-li-ti-ma).

1. (a type of woman) (23x/100%)


allaku [ALWAYS MOVING] (AJ)

12 instances

Written forms:; al-la-ka-a-ti; al-la-ka-ti; DU-.

Normalized forms:allakāti (, al-la-ka-a-ti, al-la-ka-ti); allakātu (DU-).

1. always moving (10x/83%)

2. walking (2x/17%)


allallu [POWERFUL] (AJ)

16 instances

Normalized forms:allalli (, al-lal-li); allallû (, a-la-lu-u, al-la-lu-u, al-la-lu-ú, al-lal-lu-u, al-lal-lu-ú); allallu (, a-lal-lu).

1. brave (2x/13%)

2. powerful (14x/88%)


allānu [OAK] (N)

2 instances

Written forms:gišal-la-na; alla-ni.

Normalized forms:allāna (gišal-la-na); allāni (alla-ni).

1. oak (2x/100%)


almattu [WIDOW] (N)

8 instances

Normalized forms:almatta (, al-mat-ta); almattu (, al-mat-tu, al-mat-tum, al-mat-).

1. widow (8x/100%)


alpu [BULL] (N)

12 instances

Written forms:; al-pi; GU₄; GU₄.NÍTA.

Normalized forms:alpa (, GU₄); alpi (, GU₄, al-pi); alpu (, GU₄, GU₄.NÍTA).

1. bull (3x/25%)

2. ox (9x/75%)


alû [(AN EVIL DEMON)] (N)

24 instances

Written forms:; A.; a-lu-ú.

Normalized forms:alû (, A., a-lu-ú).

1. (an evil demon) (24x/100%)


ālu [RAM] (N)

2 instances

Written forms:; A.LU.

Normalized forms:ālu (, A.LU).

1. ram (2x/100%)


ālu [TOWN] (N)

127 instances

Normalized forms:āl (, URU); āla (, URU); ālānī (, URU.DIDLI, URU.URU.MEŠ); ālāni (, URU.MEŠ-ni); āli (, URU); ālī (, URU, URU-MU); ālīšu (, URU-šú); ālīya (, URU-MU, URU-ia, URU.MU); alīya (, URU.MU); ālka (URU-ka); ālki (, URU-ki).

1. city (125x/98%)

2. town (2x/2%)


amānu [(A REDDISH SALT)] (N)

20 instances

Written forms:; a-ma-ni; a-ma-nim.

Normalized forms:amanni (, a-ma-ni, a-ma-nim).

1. (a reddish salt) (20x/100%)


amaru [PILE OF BRICKS] (N)

3 instances

Written forms:; a-ma-ri.

Normalized forms:amari (, a-ma-ri).

1. pile of bricks (3x/100%)


amāru [SEE] (V)

227 instances

Normalized forms:amāri (G) (, IGI); amārīšu (G) (, IGI-šú); ammaru (G) (, am-ma-ru); āmur (G) (, a-mur); āmuru (G) (, a-mu-ru); ātamar (G) (, a-ta-mar); ātamarki (G) (, a-ta-mar-ki); ātammaru (Gtn) (, a-tam-ma-ru); ātanammaru (Gtn) (, a-ta-nam-ma-ru); ēmuru (G) (e-mu-ru); ētamrūki (G) (e-tam-ru-ki); immar (G) (, IGI, IGI-mar, IGI., i-im-ma-ar, i-im-mar, i-mar, im-mar); immar-ma (G) (, IGI-ma); immaru (G) (, IGI, IGI-ru, im-ma-ru); īmura (G) (, i-mu-ra); īmuranni-ma (G) (, i-mu-ra-an-ni-ma, i-mur-an-ni-ma); īmurka-ma (G) (, i-mur-ka-ma); īmurši-ma (G) (, i-mu-ur-ši-ma, i-mur-ši-ma); īmuršu-ma (G) (, i-mur-šu-ma); īmuru (G) (, i-mu-ru); īmurūši-ma (G) (, i-mu-ru-ši-ma); īmurūšu-ma (G) (, i-mu-ru-šú-ma); innamer (N) (, IGI, IGI-ir); innamir (N) (, IGI.DU₈); innammar (N) (, IGI); innammarū-ma (); innamrā (N) (, IGI.MEŠ-ra); innamru (N) (, in-nam-ru); innamrū (N) (, in-nam-ru); ītamarūka (G) (i-ta-ma-ru-ka); ītamrūki (G) (, i-ta-am-ru-ki, i-tam-ru-ki); ītanammar (Gtn) (, IGI.IGI, IGI.IGI-mar, IGI.MEŠ); ittananmarū (Ntn) (, it-ta-na-an-ma-ru); ittanmarū (N) (, it-tan-ma-ru); līmur-ma (G) (, li-mur-ma); līmurka (G) (IGI-ka); līmurūʾinni-ma (G) (, li-mu-ru-in-ni-ma, li-mu-ru-ʾi-in-ni-ma); lūmur (G) (, lu-mu-ur, lu-mur); lūmura (G) (, lu-mu-ra); tammaršu (G) (, IGI-šú); tammaru (G) (, tam-ma-ru); tāmurinni-ma (G) (, ta-mu-ri-in-ni-ma); tātamar (G) (, IGI-mar, ta-ta-mar).

1. (N) appear (8x/4%)

2. (N) be(come) seen (18x/8%)

3. (N) be(come) visible (2x/1%)

4. (G) experience (5x/2%)

5. (Ntn) keep appearing (3x/1%)

6. (G) look at (25x/11%)

7. (Gtn) see repeatedly (38x/17%)

8. (G) see (119x/52%)

9. seeing (N) (9x/4%)


amātu [WORD] (N)

450 instances

Normalized forms:amāssa (, INIM-sa, a-ma-as-sa, a-ma-sa); amāssu (, INIM.BI, a-mat-su); amāssunu (, a-mat-su-nu); amât (, INIM.INIM); amāt (, INIM, a-mat); amāta (); amāti (, INIM); amātī (, a-ma-ti, a-mat); amātīka (, INIM-ka); amâtīki (, INIM.MEŠ-ki, a-ma-ti-ki); amātīki (INIM-ki); amâtīkina (INIM.MEŠ-ki-na); amâtīkunu (, a-ma-ti-ku-nu); amâtīša (, INIM.MEŠ-šá, a-ma-ti-šá); amâtīšina (, INIM.MEŠ-ši-na); amâtīšu (, INIM.INIM.MEŠ-šú, INIM.MEŠ-šu, INIM.MEŠ-šú, kal-la-ma-ti-šú [kal amâtīšu]); amātīšu (, INIM-šu, INIM-šú); amātīya (, INIM, INIM-MU, INIM-ia, INIM.MU, a-ma-ti-ia, a-mat-ia, a-mat-ia₅); amâtīya (, a-ma-ti-ía); amātka (, INIM-ka, a-mat-ka); amātki (, INIM-ki, a-mat-ki); amâtu (, INIM.MEŠ); amātu (, a-ma-tu, a-ma-tum, a-ma-, a-mat); amâtūka (, INIM.MEŠ-ka, a-ma-tu-ka); amâtūki (, INIM.MEŠ-ki, a-ma-tu-ki); amâtūkina (, INIM.MEŠ-ki-na); amâtūkunu (, a-ma-tu-ku-nu); amâtūša (, a-ma-tu-šá); amâtūšu (, a-ma-tu-šú); awāt (, INIM-a-at); awāta (a-wa-tam); awātam (); awātīka (, a-wa-ti-ka).

1. command (36x/8%)

2. matter (9x/2%)

3. word (405x/90%)


amēlu [MAN] (N)

1229 instances

Normalized forms:amēl (, ); amēla (, , NA, a-mi-la); amēli (, , NA, a--li, a-mi-lim); amēlû (, -ú, .MEŠ); amēlu (, , NA, ZA, a-me-lu, a-me-lum); awīla (); awīlam (, a-wi-lam); awīli (); awīlim (, a-wi-lim); awīlu (, a-wi-lu); awīlum (, a-wi-lum).


amēlūtu [HUMANITY] (N)

198 instances

Normalized forms:amēlūta (, a-me-lu-ta); amēlūte (, -u-te, .MEŠ-te, .MÉŠ-te, a-me-lu-te); amēlūti (, -ti, .MEŠ, .MEŠ-ti, .U₁₈.LU, .U₁₈.LU.MEŠ, NAM..U₁₈.LU, a-me-lu-ti, a-me-lu-tim, a-me-lu-ú-ti, a-mi-lu-ti); amēlutti (a-me-lut-ti); amēluttu (a-me-lu-ut-tum, a-me-lut-tum); amēlūtu (, -tum, -, NAM..U₁₈.LU, a-me-lu-tum, a-me-lu-); amīlūti (, a-mi-lu-ti); amīlūtu (, a-mi-lu-tum); awīlūti (, NAM..LU, a-wi-lu-ti, a-wi-lu-tim); awīlūtu (à-wi-lu-tum); awīlūtum (, a-wi-lu-tum).

1. man (2x/1%)

2. mankind (196x/99%)


amīlānu [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

27 instances

Normalized forms:amēlān (ú-an); amēlāna (, ú.U₁₈.LU, úNA-a-na); amēlānu (, ú-a-nu, ú.ÙLU, ú.U₁₈.LU, ú.U₁₉.LU, úNA-a-nu).

1. (a medicinal plant) (27x/100%)


amīltu [WOMAN] (N)

2 instances

Written forms:; a-mil-tum.

Normalized forms:amīltu (, a-mil-tum).

1. lady (2x/100%)


āmiru [THAT SEES] (N)

55 instances

Normalized forms:āmarīya (a-ma-ri-ia); āmerīya (, a-me-ri-ia, a-me-ri-ia₅); āmeru (a-me-ru); āmir (); āmiri (a--ri); āmirī (, a--ri); āmirīšu (, IGI-šú, IGI.-šú, a-mi-ri-šú); āmirīya (a-mi-ri-ia); āmirkunu (, IGI.-ku-nu); āmiršu (, IGI-šú, IGI.DU₈.A-šú, IGI.-šu, IGI.-šú); āmiru (, a-mi-ru).

1. one who sees (55x/100%)


ammatu [FOREARM] (N)

4 instances

Written forms:; am-ma-ti-ša; KÙŠ.

Normalized forms:ammatīša (am-ma-ti-ša); ammatu (, KÙŠ).

1. a unit of length (3x/75%)

2. forearm (1x/25%)


ammīni [WHY?] (QP)

25 instances

Written forms:; am-me-ni; am--ni; am-mi-ni.

Normalized forms:ammēni (, am-me-ni, am--ni); ammīni (, am-mi-ni).

1. why? (25x/100%)


amru [SEEN] (AJ)

2 instances

Written forms:; am-ra-ku.

Normalized forms:amrāku (, am-ra-ku).

1. seen (2x/100%)


amtu [MAID] (N)

5 instances

Written forms:; GÉME.

Normalized forms:amti (, GÉME).

1. maid (5x/100%)


amû [SPEAK] (V)

28 instances

Written forms:; at-ma-a (Gt); at-tem-mu-ú (Gtn); i-ta-ma (Gt); i-ta-me (Gt); i-ta-mi (Gt); i-ta-mu (Gt); i-ta-mu-u (Gt); i-ta-mu-ú (Gt); i-tam-mu (Gt); i-tam-mu-ú (Gt); li-ta-mu-u (Gt); li-tam-mu-ú (Gt).

Normalized forms:atmâ (Gt) (, at-ma-a); attemmû (Gtn) (at-tem-mu-ú); ītamma (Gt) (i-ta-ma); ītamme (Gt) (i-ta-me); ītammi (Gt) (i-ta-mi); ītammû (Gt) (, i-ta-mu-u, i-ta-mu-ú, i-tam-mu-ú); ītammu (Gt) (, i-ta-mu, i-tam-mu); lītamû (Gt) (, li-ta-mu-u, li-tam-mu-ú).

1. (Gt) ponder (12x/43%)

2. (Gt,Gtn) speak (16x/57%)


amurdinnu [BRAMBLE?] (N)

2 instances

Written forms:; giša-mur-din-nu.

Normalized forms:amurdinnu (, giša-mur-din-nu).

1. (a fruit bush) (2x/100%)


amurru [AMURRU] (N)

17 instances

Written forms:; IM.4; IM.MAR.TU.

Normalized forms:amurri (, IM.4, IM.MAR.TU); amurru (, IM.4, IM.MAR.TU).

1. the west (2x/12%)

2. west wind (15x/88%)


amuššu [(A BULBOUS VEGETABLE)] (N)

2 instances

Written forms:; úa-mu-ši.

Normalized forms:amušši (, úa-mu-ši).

1. (a bulbous vegetable) (2x/100%)


ana [TO] (PRP)

3533 instances

Normalized forms:an (an); ana (, BAD, a-na, ak-ka-a-ši [ana kâši], ak-ka-a-šú [ana kâšu], ana, àna).

Morphological forms: PRP .

1. against (80x/2%)

2. around (2x/0%)

3. at (16x/0%)

4. before (11x/0%)

5. for (334x/9%)

6. from (4x/0%)

7. in (16x/0%)

8. into (117x/3%)

9. on account of (4x/0%)

10. on (38x/1%)

11. over (9x/0%)

12. so that (81x/2%)

13. through (10x/0%)

14. to (2809x/80%)

15. with (2x/0%)


ana libbi [INTO] (PRP)

133 instances

Normalized forms:ana libbi (* * , * ŠÀ, a-na li-ib-bi, a-na lìb-bi, a-na ŠÀ, ana li-ib-bi, ana lìb-bi, ana ŠÀ); ana libbīša (* * , ana lìb-bi-ša); ana libbīšu (* * , a-na ŠÀ-šú).

Morphological forms: PRP .

1. into it (AV) (19x/14%)

2. into (106x/80%)

3. over it (AV) (2x/2%)

4. over (6x/5%)


ana maḫar [BEFORE] (PRP)

284 instances

Normalized forms:ana maḫar (* * , a-na IGI, ana IGI, ana ma-ḫar); ana maḫrīka (* * , ana IGI-ka); ana maḫrīki (* * , a-na IGI-ki, ana IGI-ki); ana maḫrīkunu (* * , a-na IGI-ku-nu); ana maḫrīya (* * , ana IGI-ia, ana IGI.MU).

Morphological forms: PRP .

1. before (284x/100%)


ana muḫḫi [TO] (PRP)

200 instances

Normalized forms:ana muḫḫi (* * , * UGU, a-na UGU, a-na muḫ-ḫi, ana UGU, ana muḫ-ḫi); ana muḫḫīkunu (ana UGU-ku-nu); ana muḫḫīša (* * , a-na UGU-šá, ana UGU-šá, ana muḫ-ḫi-šá); ana muḫḫīšu (* * , a-na UGU-ḫi-šú, a-na UGU-šú, ana UGU-šú, ana muḫ-ḫi-šú); ana muḫḫīšunu (* * , a-na UGU-šu-nu, a-na UGU-šú-nu, a-na mu-uḫ-ḫi-šu-nu, a-na muḫ-ḫi-šú-nu, ana UGU-šú-nu, ana muḫ-ḫi-šú-nu); ana muḫḫīya (* * , ana UGU-ía, ana muḫ-ḫi-ia).

Morphological forms: PRP .

1. over it (AV) (9x/5%)

2. over (72x/36%)

3. upon (119x/60%)


ana pān [BEFORE] (PRP)

12 instances

Written forms:* * ; a-na pa-an; a-na pa-ni-ia; ana IGI.

Normalized forms:ana pān (* * , a-na pa-an, ana IGI); ana pānīya (a-na pa-ni-ia).

Morphological forms: PRP .

1. before (12x/100%)


anāḫu [BE(COME TIRED)] (V)

8 instances

Written forms:; -ta-na-aḫ (Št); -tan-na-aḫ (Št).

Normalized forms:uštannaḫ (Št) (, -ta-na-aḫ, -tan-na-aḫ).

1. (Št) weary oneself (8x/100%)


anāku [I] (IP)

624 instances

Written forms:; a-na-ku; a-na-ku-ma; ana-ku; ana-ku-ma.

Normalized forms:anāku (, a-na-ku, ana-ku); anāku-ma (, a-na-ku-ma, ana-ku-ma).


andaḫšu [(AN ALLIACEOUS PLANT)] (N)

12 instances

Normalized forms:andaḫša (, AN.DAḪ.ŠUMsar); andaḫše (, úan-daḫ-še); andaḫšu (, AN.DAḪ.ŠUM, úAN.DAḪ.ŠUM).

1. (an alliaceous plant) (12x/100%)


anduḫallatu [(A KIND OF) LIZARD] (N)

7 instances

Normalized forms:anduḫallat (, an-du-ḫal-lat); anduḫallati (an-du-ḫal-la-ti).

1. (a kind of) lizard (7x/100%)


andullu [SHELTER] (N)

6 instances

Written forms:; AN.DÙL.

Normalized forms:andulla (, AN.DÙL); andulli (, AN.DÙL).

1. protection (6x/100%)


andunānu [SUBSTITUTE] (N)

2 instances

Written forms:; ar-da-na-an-šu.

Normalized forms:ardanānšu (, ar-da-na-an-šu).

1. substitute (2x/100%)


anḫu [TIRED] (AJ)

24 instances

Normalized forms:anḫa (, an-ḫa); anḫāku (, an-ḫa-ku); anḫāku-ma (, an-ḫa-ku-ma); anḫu (, an-ḫu).

1. tired (person) (N) (3x/13%)

2. tired (21x/88%)


anḫullû [(A PLANT)] (N)

82 instances

Normalized forms:anḫullâ (, AN.ḪÚL, AN.ḪÚL.LA, úAN.ḪÚL, úAN.ḪÚL.LA, úAN.ḪÚL.); anḫullê (úAN.ḪÚL.LA); anḫullî (, AN.ḪÚL.LA.MEŠ, AN.ḪÚL.MEŠ, úAN.ḪÚL.LA, úAN.ḪÚL.MEŠ); anḫullû (, AN.ḪÚL, AN.ḪÚL.LA, an-ḫul-lu₄-u, na₄AN.ḪÚL-lum, úAN.ḪÚL, úAN.ḪÚL.LA).

1. (a plant) (82x/100%)


anīḫu [TIRED] (AJ)

4 instances

Written forms:; a-ni-ḫu.

Normalized forms:anīḫu (, a-ni-ḫu).

1. tired (4x/100%)


anīnu [WE] (IP)

11 instances

Written forms:; ni-nu-ma.

Normalized forms:nīnu-ma (, ni-nu-ma).


ankinūtu [(A PLANT)] (N)

2 instances

Written forms:; úAN.KI.NU.DI.

Normalized forms:ankinūtu (, úAN.KI.NU.DI).

1. (a plant) (2x/100%)


anna [YES] (J)

5 instances

Written forms:; an-na.

Normalized forms:anna (, an-na).

1. yes (5x/100%)


annaku [TIN] (N)

42 instances

Written forms:; AN.NA; na₄AN.NA; an-na-ku.

Normalized forms:annaka (, AN.NA, na₄AN.NA); annaki (, AN.NA); annaku (, AN.NA, an-na-ku).

1. 'tin stone' (19x/45%)

2. tin (23x/55%)


annanna [NN] (DP)

357 instances

Normalized forms:annanna (, NENNI, mNENNI); annannīti (); annannītu (, NENNI-tum, NENNI-, munusNENNI-).


annu [(WORD OF) CONSENT] (N)

66 instances

Normalized forms:annaša (, an-na-šá); annašu (, an-na-šu, an-na-šú); annīka (, an-ni-ka, an-ni₇-ka); annīki (, an-ni-ki); annīkunu (, an-ni-ku-nu); annu (, an-na-a-šu, an-nu).

1. approval (66x/100%)


annû [THIS] (DP)

675 instances

Normalized forms:annâ (, an-na-a, an-na-a-am, an-na-am, an-nam, ŠEŠ); annâte (an-na-a-te); annâti (, an-na-a-ti, an-na-ti, ŠEŠ.MEŠ); annâtu (an-na-a-); annê (, an--e, ŠEŠ-e); annî (, an-ni-i); annīʾa (an-ni-ia₅); anniʾa (an-ni-ia); anniam (, an-ni-a-am, an-ni-am); annīt (an-nit); annīta (, an-ni-ta, an-ni-tam, an-nita); annīti (, an-ni-ti); annītu (, an-ni-tu, an-ni-tum, an-ni-, ŠEŠ-); annû (, an-nu-u, an-nu-ú); annûte (, an-nu-te); annûti (, an-nu-ti, an-nu-tim, an-nu-u-ti, ŠEŠ, ŠEŠ.MEŠ); annûti-ma (); annûtī-ma (an-nu-ti-ma); annutti (an-nu-ut-ti); annûtu (, an-nu-tu, an-nu-tum, an-nu-, an-nu-ú-tum, an-nu-ú-, ŠEŠ.MEŠ).

1. this (matter) (N) (7x/1%)

2. this (woman) (N) (9x/1%)

3. this (659x/98%)


annuḫaru [(A MINERAL)] (N)

26 instances

Normalized forms:alluḫara (, al-lu-ḫa-ra); annuḫara (, IM.SAḪAR.BABBAR.KUR.RA, an-nu-ḫa-ra, na₄an-nu-ḫa-ra, úan-nu-ḫa-ra).

1. (a type of alum) (26x/100%)


anqullu [FEVERISH HEAT] (N)

2 instances

Written forms:; an-qul-lum.

Normalized forms:anqullu (, an-qul-lum).

1. fiery glow (2x/100%)


antašubbû ['FALL OF HEAVENS'] (N)

16 instances

Written forms:; AN.TA.ŠUB.BA.

Normalized forms:AN.TA.ŠUB.BA (AN.TA.ŠUB.BA); antašubbû (, AN.TA.ŠUB.BA).

1. 'fall of heavens' (16x/100%)


anuntu [FIGHT] (N)

6 instances

Written forms:; a-nun-ti.

Normalized forms:anunti (, a-nun-ti).

1. battle (6x/100%)


anūnu [FEAR] (N)

3 instances

Written forms:; a-nu-un-šu; a-nu-un-šú.

Normalized forms:anūnšu (, a-nu-un-šu, a-nu-un-šú).

1. fear (3x/100%)


anunūtu [(A PLANT)] (N)

4 instances

Written forms:; úa-nu-nu-.

Normalized forms:anunūtu (, úa-nu-nu-).

1. (a plant) (4x/100%)


anzaḫḫu [(A KIND OF GLASS)] (N)

21 instances

Normalized forms:anzaḫḫa (, na₄AN.ZA.ḪÉ, na₄AN.ZAḪ); anzaḫḫi (, na₄AN.ZAḪ); anzaḫḫu (, AN.ZAḪ, na₄AN.ZAḪ).

1. (a frit-like glass) (21x/100%)


apālu [PAY] (V)

22 instances

Normalized forms:apulīnni (G) (, a-pu-li-in-ni, a-pu-ul-in-ni, a-pul-in-ni); ippal (G) (, ip-pal); ippalka (G) (, ip-pal-ka); īpulūka (G) (, i-pu-lu-ka); tappalīšināti (G) (, tap-pa-li-ši-na-a-ti, tap-pa-li-ši-na-ti, tap-pa-li-ši-na-); tappalšināti (G) (tap-pal-ši-na-ti).

1. (G) answer (22x/100%)


apāru [COVER THE HEAD] (V)

4 instances

Written forms:; a-ta--ri (G); a-ta-pir (G).

Normalized forms:ātapir (G) (, a-ta-pir); ātapiri (G) (, a-ta--ri).

1. (G) cover the head (4x/100%)


apâtu [NUMEROUS] (AJ)

8 instances

Written forms:; a-pa-a-ti.

Normalized forms:apâti (, a-pa-a-ti); apâtu ().

1. teeming (people) (N) (8x/100%)


āpilu [ANSWERER] (N)

7 instances

Written forms:; a-pi-lat.

Normalized forms:āpilat (, a-pi-lat).

1. answerer (7x/100%)


apkallu [WISE MAN] (N)

106 instances

Written forms:; ABGAL; ABGAL.MEŠ; ap-ka-al.

Normalized forms:apkal (, ABGAL, ap-ka-al); apkalli (, ABGAL); apkallū (, ABGAL, ABGAL.MEŠ); apkallu (, ABGAL).

1. sage (106x/100%)


aplu [HEIR] (N)

22 instances

Written forms:; ap-lu; ap-lu-šu; IBILA.

Normalized forms:apil (, IBILA); apla (, IBILA); aplu (, IBILA, ap-lu); aplūšu (, ap-lu-šu).

1. heir (14x/64%)

2. son (8x/36%)


appāru [REED-BED] (N)

2 instances

Written forms:; ap-pa-ri.

Normalized forms:appāri (, ap-pa-ri).

1. marsh (2x/100%)


appu [NOSE] (N)

27 instances

Normalized forms:appa (, KIR₄); appašu (, KIR₄-šú, ap-pa-šu); appāta (ap-pa-a-ta); appāti (, ap-pa-a-ti); appi (, ap-pi); appīšu (, KIR₄-šú); appīya (, ap-pi-ia).

1. nose (15x/56%)

2. tip (8x/30%)

3. top (4x/15%)


aprušu [(A PLANT)] (N)

7 instances

Normalized forms:apruša (, áp-ru-šam, úáp-ru-ša, úáp-ru-šá); aprušu (, úáp-ru-šú).

1. (a medicinal plant) (7x/100%)


apsû [(COSMIC) UNDERGROUND WATER] (N)

89 instances

Written forms:; ABZU; ABZU-i; ABZU-ki; ap-si-i.

Normalized forms:apsî (, ABZU, ABZU-i, ap-si-i); Apsû (); apsû (, ABZU); apsûkki (, ABZU-ki).

1. (cosmic) underground water (89x/100%)


aptu [WINDOW] (N)

8 instances

Written forms:; ap-ta-ka; ap-ta-ki; ap-ti; ap-ti-šá.

Normalized forms:aptaka (ap-ta-ka); aptaki (, ap-ta-ki); apti (, ap-ti); aptīša (, ap-ti-šá).

1. window (8x/100%)


apû [BE(COME) VISIBLE] (V)

62 instances

Written forms:; li-šá-pi (Š); lu-šá-pa (Š); lu-šá-pi (Š); lu-šá- (Š); tu-šá-pa-ma (Š); ú-ša-pa-ka (Š).

Normalized forms:lišāpi (Š) (, li-šá-pi); lušāpâ (Š) (, lu-šá-pa); lušāpi (Š) (, lu-šá-pi, lu-šá-); tušāpā-ma (Š) (, tu-šá-pa-ma); ušāpâka (Š) (, ú-ša-pa-ka).

1. (Š) make resplendent (2x/3%)

2. (Š) proclaim (60x/97%)


apu [REED-BED] (N)

60 instances

Written forms:; a-pi; GIŠ.GI.

Normalized forms:api (, GIŠ.GI, a-pi).

1. reed marsh (2x/3%)

2. reed-bed (58x/97%)


aqāru [BE(COME) RARE] (V)

11 instances

Written forms:; a-qa-ri (G); a-qa-ri-ma (G); a-qa-ri-šú (G); li-qir (G); li-šá--ru-in-ni (Š); li-šá-qir (Š).

Normalized forms:aqāri (G) (a-qa-ri); aqāri-ma (G) (, a-qa-ri-ma); aqārišu (); aqārīšu (G) (a-qa-ri-šú); līqir (G) (, li-qir); lišāqir (Š) (, li-šá-qir); lišāqirūʾinni (Š) (, li-šá--ru-in-ni).

1. (G) be(come) precious (4x/36%)

2. (Š) esteem highly (4x/36%)

3. high esteem (N) (3x/27%)


aqû [WAIT (FOR)] (V)

2 instances

Written forms:; ú-taq-qu-ú (Dt).

Normalized forms:ūtaqqû (Dt) (, ú-taq-qu-ú).

1. (Dt) attend to (2x/100%)


arabû [(AN EDIBLE WATER-FOWL)] (N)

3 instances

Written forms:; ARA₄.BUmušen.

Normalized forms:arabî (, ARA₄.BUmušen).

1. (an edible water-fowl) (3x/100%)


arādu [GO DOWN] (V)

58 instances

Normalized forms:arādīšu (G) (, a-ra-di-šu); ittardāni (G) (, it-tar-da-ni); ittardūni (G) (it-tar-du-ni); līrid (G) (, li-rid); lišērissunūti (Š) (, li-še-ri-is-su-nu-ti, li-še-rid-su-nu-ti); lušēridūšunūti (Š) (, lu-še-ri-du-šú-nu-ti); redāni (G) (re-da-a-ni); šūridāšu (Š) (, šu-ri-da-šú); šūridī (Š) (, šu-ri-di); tušerreduššum-ma (Š) (, tu-še-re-du-šum-ma); urdūni (G) (, ur-du-ni); urrad (G) (, ur-rad, ú-rad); urrad-ma (G) (, ur-rad-ma); urradāni (G) (, ur-ra-da-ni); urradānu (G) (ur-ra-da-nu); ušerdāšunūti (Š) (, ú-šèr-da-šu-nu-ti); ušēridki (Š) (, ú-še-ri-id-ki); ušēridū (Š) (, ú-še-ri-du); ušēridūni (Š) (, ú-še-ri-du-ni).

1. (Š) bring down (20x/34%)

2. (G) come down (9x/16%)

3. (G) descend (13x/22%)

4. descent (N) (2x/3%)

5. (G) go down (4x/7%)

6. (Š) let down (2x/3%)

7. (Š) take down (8x/14%)


arāḫu [DEVOUR] (V)

23 instances

Normalized forms:aruḫ (G) (, a-ru-uḫ); aruḫšināti (G) (, a-ru-uḫ-ši-na-a-ti, a-ru-uḫ-ši-na-ti); aruḫšinātu (G) (a-ru-uḫ-ši-na-a-tu₄); aruḫšunūti (G) (, a-ru-uḫ-šú-nu-ti); aruḫšunūtu (G) (a-ru-uḫ-šú-nu-).

1. (G) consume (23x/100%)


arāku [BE(COME) LONG] (V)

12 instances

Written forms:; GÍD.DA (G); GÍD.DA-ma (G); GÍD-ma (G); ur-rak (D); ur-ru-ku (D).

Normalized forms:arāki (G) (, GÍD.DA); īrik-ma (G) (, GÍD-ma, GÍD.DA-ma); līrik (); urrak (D) (, ur-rak); urrukū (D) (, ur-ru-ku).

1. (G) be(come) long (4x/33%)

2. (D) be(come) protracted (2x/17%)

3. (G) last long (2x/17%)

4. (D) lengthen (2x/17%)

5. prolongation (N) (2x/17%)


arallû [NETHERWORLD] (N)

8 instances

Written forms:; a-ra-al-le-e; a-ra-le-e.

Normalized forms:arallê (, a-ra-al-le-e, a-ra-le-e).

1. netherworld (8x/100%)


arāmu [COVER] (V)

28 instances

Written forms:; e-rim (G); li-ri-ma (G); li-ri-mu (G); li-rim (G); ta-rim-šú (G); tar-rim (G); te-rim (G); tur-ra-am (D).

Normalized forms:ērim (G) (, e-rim); līrim (G) (, li-rim); līrimā (G) (, li-ri-ma); līrimū (G) (li-ri-mu); tarrim (G) (, tar-rim); tarrimšu (G) (, ta-rim-šú); terrim (G) (, te-rim); turram (D) (, tur-ra-am).

1. (G,D) cover (28x/100%)


arāqu [BE(COME) GREEN-YELLOW] (V)

17 instances

Written forms:; i-ru-qu (G); li-im-ru-qu (G); li-ri-qu (G); šum-ru-qu (Š).

Normalized forms:īruqū (G) (, i-ru-qu); limruqū (G) (, li-im-ru-qu); līriqū (G) (, li-ri-qu); šumruqū (Š) (, šum-ru-qu).

1. (Š) abhor (2x/12%)

2. (G) be(come) pale (15x/88%)


ararû [(A PLANT)] (N)

2 instances

Written forms:; gišÁŠ.KA.GA.

Normalized forms:ararî (, gišÁŠ.KA.GA).

1. (a medicinal plant) (2x/100%)


arāru [BE(COME) CONVULSED] (V)

8 instances

Written forms:; i-ár-ru-ru (G); ia-ru-ru (G); ir-ru-ra (G); ir-ru-ru (G).

Normalized forms:iʾarrurū (G) (, i-ár-ru-ru, ia-ru-ru); irrurā (G) (, ir-ru-ra); irrurū (G) (, ir-ru-ru).

1. (G) be(come) convulsed (3x/38%)

2. (G) flicker (5x/63%)


arāru [CURSE] (V)

8 instances

Written forms:; i-ta-nar-ra-ar (Gtn); li-ru-ru-ši (G); li-ru-ru-šú (G).

Normalized forms:ītanarrar (Gtn) (, i-ta-nar-ra-ar); līrurūši (G) (, li-ru-ru-ši); līrurūšu (G) (li-ru-ru-šú).

1. (Gtn) curse constantly (2x/25%)

2. (G) curse (6x/75%)


ardadillu [(A PLANT)] (N)

52 instances

Normalized forms:ardadilla (, ú.TÁL.TÁL, úar-da-dil-la); ardadilli (, ú.TÁL.TÁL); ardadillu (, ú.TÁL.TÁL, úar-da-dil-lum); artatilla (, ar-ta-tìl-la); aštatilla (, ú-ta-til-la).

1. (a plant) (52x/100%)


ardat-lilî [(A STORM DEMON)] (N)

26 instances

Normalized forms:ardat-lilî (, KI.SIKIL.LÍL., KI.SIKIL.MIN, KI.SIKIL.UD.DA.KAR.RA, ar-da-at-li-li-i, munusKI.SIKIL-LÍL.).

1. (a storm demon) (26x/100%)


ardatu [GIRL] (N)

51 instances

Normalized forms:ardāt (, KI.SIKIL.MEŠ); ardata (, KI.SIKIL, ar-da-tam); ardatam (ár-da-tam); ardāte (, ar-da-a-te); ardati (, KI.SIKIL); ardāti (, KI.SIKIL.MEŠ); ardatu (, KI.SIKIL); wardatam (wa-ar-da-tam).

1. girl (49x/96%)

2. young woman (2x/4%)


ardu [SLAVE] (N)

91 instances

Written forms:; ÌR; ÌR-ka; ÌR-ki; ÌR-ku-nu.

Normalized forms:aradka (, ÌR-ka); aradkunu (, ÌR-ku-nu); ardi (, ÌR); ardīki (, ÌR-ki); ardu (, ÌR).

1. servant (91x/100%)


argannu [(A CONIFER AND ITS RESIN)] (N)

6 instances

Normalized forms:arganna (, ar-ga-an-na, úar-ga-an-na); argannu (, úár-ga-nu).

1. (an aromatic plant and its resin) (6x/100%)


arḫiš [QUICKLY] (AV)

38 instances

Normalized forms:arḫiš (, ar-ḫi-, ar-ḫiš, ár-ḫi-, ár-ḫiš).

1. quickly (38x/100%)


arḫu [MONTH] (N)

54 instances

Written forms:; a-ra-aḫ; ITI; ITI.MEŠ.

Normalized forms:araḫ (, ITI, a-ra-aḫ); arḫi (, ITI); arḫī (, ITI.MEŠ); arḫu (, ITI).

1. first day of month (2x/4%)

2. month (52x/96%)


arḫussu [EVERY MONTH, MONTHLY] (AV)

2 instances

Written forms:; ITI-us-su.

Normalized forms:arḫussu (, ITI-us-su).

1. every month, monthly (2x/100%)


āridu [ONE WHO DESCENDS] (N)

2 instances

Written forms:; a-rid.

Normalized forms:ārid (, a-rid).

1. one who descends (2x/100%)


āriḫu [ONE WHO DESTROYS] (N)

2 instances

Written forms:; a-ri-ḫi.

Normalized forms:āriḫī (, a-ri-ḫi).

1. one who destroys (2x/100%)


ariḫu [(A PLANT)] (N)

4 instances

Written forms:; úa-ri-ḫa.

Normalized forms:ariḫa (, úa-ri-ḫa).

1. (a kind of milkweed) (4x/100%)


āriru [BLAZING] (AJ)

41 instances

Written forms:; a-ri-ir; a-ri-ri; a-ri-ru.

Normalized forms:ārir (a-ri-ir); āriri (, a-ri-ri); āriru (, a-ri-ru).

1. blazing (41x/100%)


arītu [PREGNANT (WOMAN)] (N)

20 instances

Normalized forms:arīti (, PEŠ₄); arītu (, PEŠ₄, munusPEŠ₄); erīti (, munusPEŠ₄, munuse-ri-ti); erītu (, munusPEŠ₄-).

1. pregnant (woman) (16x/80%)

2. pregnant (AJ) (4x/20%)


arka [AFTERWARDS] (AV)

2 instances

Written forms:; EGIR.

Normalized forms:arka (, EGIR).

1. afterwards (2x/100%)


arkatu [REAR] (N)

10 instances

Normalized forms:arkassunu (, ar-kàt-su-nu); arkat (, ar-kàt, ár-kát); arkatī (, EGIR-MU, ar-ka-ti).

1. back (2x/20%)

2. circumstance (4x/40%)

3. reverse (4x/40%)


arki [AFTER] (PRP)

191 instances

Normalized forms:arki (, EGIR); arkīka (, EGIR-ka); arkīki (, ar-ki-ki, ár-ki-ki); arkīkunu (, EGIR-ku-nu); arkīša (, EGIR-šá, ar-ki-šá); arkīšu (, EGIR-šu, EGIR-šú, EGIR.BI, ar-ki-i-šu, ár-ki-šú); arkīšunu (, EGIR-šu-nu, EGIR-šú-nu, ar-ki-šu-nu); arkīya (, EGIR-ia, ar-ki-ia, ár-ki-ia).

1. after (34x/18%)

2. afterwards (AV) (58x/30%)

3. behind (99x/52%)


arku [LONG] (AJ)

2 instances

Written forms:; GÍD.DA.

Normalized forms:arka (, GÍD.DA).

1. long (2x/100%)


armannu [APRICOT? (TREE)] (N)

12 instances

Normalized forms:armanni (, ar-ma-ni