Hub A | B | D | E | G | | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | Y | Z

cmawro Browsable HTML: E

Version of 2023-01-10:10H:02M:1673344935s

ē [(AN INTERJECTION)] (J)

43 instances

Written forms:; e.

Normalized forms:ē (, e).

1. (an interjection) (43x/100%)


eʾiltu [BOND] (N)

18 instances

Normalized forms:eʾiltašu (, e-il-ta-šu, e-il-ta-šú, -il-ta-šú); iʾiltī (, il-ti, -il-ti); iʾiltīšu (i-ìl-ti-šu).

1. bond (10x/56%)

2. guilt (3x/17%)

3. sin (5x/28%)


ebbiru [PACING] (AJ)

11 instances

Written forms:; e--re-e-ti; eb--re-e-ti.

Normalized forms:ebberēti (, e--re-e-ti, eb--re-e-ti).

1. crossing (11x/100%)


ebbiš [IN A STATE OF (RITUAL) CLEANLINESS] (AV)

9 instances

Written forms:; eb-bi-; eb-biš.

Normalized forms:ebbiš (, eb-bi-, eb-biš).

1. in a shining manner (9x/100%)


ebbu [BRIGHT] (AJ)

54 instances

Normalized forms:ebbā (, eb-ba); ebba (, DADAG, eb-ba); ebbāku (, eb-ba-ku); ebbāti (, eb-ba-ti); ebbe (, eb-be); ebbēku (, eb-be-e-ku, eb--ku); ebbi (eb-bi); ebbu (, eb-bu).

1. bright (2x/4%)

2. clean (26x/48%)

3. clear (6x/11%)

4. pure (20x/37%)


ebēbu [BE(COME) BRIGHT] (V)

78 instances

Normalized forms:ētebib (G) (, e-te-bi-ib); libbib (D) (líb-bi-ib); libbibanni (D) (, DADAG-an-ni, li-bi-ban-ni, lib-bi-ba-an-ni, líb-bi-ban-ni); libbibūka (D) (, li-ib-bi-bu-ka); libbibūninni (D) (, li-ib-bi-bu-nin-ni, lib-bi-bu-nin-ni); lībib (G) (, li-bi-ib); lībibā (G) (, li-bi-ba); lībibi (G) (li-bi-bi); lubbibanni (D) (lu-bi-ba-an-ni); lubbibšu (D) (, lu-bi-ib-šu, lu-bi-ib-šú); lūbib (G) (, lu-bi-ib); ubbab (D) (, ub-ba-ab, ub-bab); ubbib (D) (ub-bi-ib); ubbiba (D) (, ub-bi-ba).

1. (G) be(come) bright (9x/12%)

2. (G) be(come) clean (4x/5%)

3. (G) be(come) pure (38x/49%)

4. (D) purify (27x/35%)


ebēru [CROSS OVER] (V)

27 instances

Written forms:; i-bir (G); li-bi-ru-ma (G); li-bir (G); li-še-bir-šú-nu-te (Š); šu-bi-ir-šú (Š); šu-bir (Š); šu-bir-šú (Š); te-bi-ra-ni (G); te-bir-a-ni (G); ú-še-bi-ru (Š).

Normalized forms:īber (G) (, i-bir); lībir (G) (, li-bir); lībirū-ma (G) (, li-bi-ru-ma); lišēbiršunūte (Š) (, li-še-bir-šú-nu-te); šūbir (Š) (, šu-bir); šūbiršu (Š) (, šu-bi-ir-šú, šu-bir-šú); tebbirāni (G) (, te-bi-ra-ni, te-bir-a-ni); ušēbiru (Š) (, ú-še-bi-ru); ušēbirū (Š) (, ú-še-bi-ru).

1. (Š) bring across (12x/44%)

2. (G) cross over (15x/56%)


ebēṭu [SWELL UP] (V)

14 instances

Written forms:; it-te-nen-bi-iṭ (Ntn); it-te-nen-bi-ṭu (Ntn); it-te-nen-biṭ (Ntn); ub-bi-ṭu (D).

Normalized forms:ittenenbiṭ (Ntn) (, it-te-nen-bi-iṭ, it-te-nen-biṭ); ittenenbiṭū (Ntn) (, it-te-nen-bi-ṭu); ubbiṭū (D) (ub-bi-ṭu).

1. (Ntn) be(come) constantly swollen (6x/43%)

2. (Ntn) be(come) continually bloated (6x/43%)

3. (D) make swollen (2x/14%)


ebṭu [SWOLLEN] (AJ)

2 instances

Written forms:; eb-ṭu.

Normalized forms:ebṭū (, eb-ṭu).

1. bloated (2x/100%)


eddēšû [CONSTANTLY SELF-RENEWING] (AJ)

23 instances

Normalized forms:eddeššû (, e-deš-šu-u, e-deš-šú-u, ed-deš-šu-u); eddēšû (, ed-de-šu-u, ed-de-šu-ú, ed-de-šú-u).

1. constantly self-renewing (23x/100%)


edēḫu [COVER WITH PATCHES] (V)

2 instances

Written forms:; tu-ud-da-aḫ (D).

Normalized forms:tuddaḫ (D) (, tu-ud-da-aḫ).

1. (D) decorate (2x/100%)


edēlu [SHUT] (V)

12 instances

Written forms:; in--dil (N); li-dil (G).

Normalized forms:inneddil (N) (, in--dil); līdil (G) (, li-dil).

1. (N) be(come) locked (5x/42%)

2. (G) bolt (7x/58%)


edēru [EMBRACE] (V)

2 instances

Written forms:; in--di-ru (N).

Normalized forms:inneddirū (N) (, in--di-ru).

1. (N) embrace (one another) (2x/100%)


ēdilu [ONE WHO LOCKS] (N)

1 instance

Written forms:e-dil.

Normalized forms:ēdil (e-dil).

1. one who locks (1x/100%)


ēdiš [ALONE] (AV)

4 instances

Written forms:; e-diš.

Normalized forms:ēdiš (, e-diš).

1. alone (4x/100%)


edlu [SHUT] (AJ)

5 instances

Written forms:; ed-lu.

Normalized forms:edlu (, ed-lu).

1. locked (5x/100%)


edû [FLOOD] (N)

12 instances

Written forms:; e-du-ú.

Normalized forms:edû (, e-du-ú).

1. wave (12x/100%)


edû [KNOW] (V)

294 instances

Normalized forms:edê (G) (, ZU, e-de-e); edû (G) (ZU-ú); īdâ (G) (, i-da-a); īde (G) (, ZU, ZU-e, i-de); īdē-ma (G) (, ZU-ma, i-de-e-ma, i-de-ma); īdēšu (G) (, i-de-e-šu); īdēšunūti (G) (, ZU-šú-nu-ti, i-de-šú-nu-ti); īdēšunūti-ma (G) (, i-de-šú-nu-ti-ma); īdiu (G) (i-di-u); idû (G) (i-du-ú); īdû (G) (, ZU, ZU-u, ZU-ú, i-du-u, i-du-ú); īdûši (G) (, Ì.ZU-ši, ZU-ši); īdûšunūti (G) (, ZU-šú-nu-ti, i-du-šú-nu-ti); tēdâ (G) (te-da-a); tīdâ (G) (, ZU-a, ti-da-a); tīde (G) (, ZU, ti-de); tīdê (G) (, ti-de-e); tīdê-ma (G) (, ti-de-e-ma, ti-de-ma); tīdēšu (G) (, ti-de-e-šu); tīdēšunūti-ma (G) (, ZU-šú-nu-ti-ma, ZU.MEŠ-šú-nu-ti-ma, ti-de-šú-nu-ti-ma); tīdû (G) (, ZU-u, ti-du-u, ti-du-ú); tīdû-ma (G) (, ZU-ma); tīdûšu-ma (G) (, ZU-šú-ma); tīdûšunūti (G) (, ZU-šú-nu-ti, i-du-ú-šú-nu-ti, ti-du-ú-šú-nu-ti); tīdûšunūti-ma (G) (, ZU-šú-nu-ti-ma, ti-du-šu-nu-ti-ma, ti-du-šú-nu-ti-ma); tuʾadda (D) (, ZU.ZU).

1. (D) identify (2x/1%)

2. (G) know (282x/96%)

3. knowing (N) (3x/1%)

4. knowledge (N) (7x/2%)


ēdu [SINGLE] (AJ)

52 instances

Written forms:; DILI; úDILI.

Normalized forms:ēda (, úDILI); ēdi (, DILI, úDILI); ēdu (, DILI, úDILI); ētti (, DILI).

1. (a medicinal plant) (N) (43x/83%)

2. free-standing (9x/17%)


egalkurrû [RITUAL FOR ENTERING PALACE] (N)

4 instances

Written forms:É.GAL.KU₄.RA.

Normalized forms:egalkurrû (É.GAL.KU₄.RA).

1. ritual for entering palace (4x/100%)


egemgiru [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

3 instances

Written forms:; úNÍG.GÁN.GÁN.

Normalized forms:egemgiru (, úNÍG.GÁN.GÁN).

1. (a medicinal plant) (3x/100%)


egerrû [UTTERANCE] (N)

45 instances

Normalized forms:egerrâ (, INIM.GAR, INIM.GAR.RA, INIM.GÌR.RA); egerrâya (, INIM.GAR-MU, INIM.GAR-a-a, INIM.GAR-ia, INIM.GAR.MEŠ-MU); egerrê (, INIM.GAR); egerrêya (, INIM.GAR-MU, INIM.GAR-ia); egerrîya (, INIM.GAR-MU, INIM.GAR-ia); egerrûšu (, INIM.GAR-šú).

1. reputation (5x/11%)

2. slander (9x/20%)

3. utterance (31x/69%)


egēru [LIE (TRANSVERSELY) ACROSS] (V)

20 instances

Written forms:; li-in--gír-ma (N); li--gir-ma (N); tug-gi-ra (D); ú-gir-šú-nu-ti-ma (D); ug-gir (D); -te-ger (Št).

Normalized forms:linneger-ma (N) (, li-in--gír-ma, li--gir-ma); linnegir-ma (); tuggirā (D) (, tug-gi-ra); uggeršunūti-ma (D) (, ú-gir-šú-nu-ti-ma); uggir (D) (, ug-gir); uštēger (Št) (, -te-ger).

1. (N) be(come) thwarted (9x/45%)

2. (Št) cross over each other (2x/10%)

3. (D) twist (9x/45%)


egītu [NEGLIGENCE] (N)

2 instances

Written forms:; e-gi-ti.

Normalized forms:egītī (, e-gi-ti).

1. negligence (2x/100%)


egizangû [(AN ORNAMENTAL STONE)] (N)

29 instances

Written forms:; na₄IGI.ZÀG..

Normalized forms:egizangû (, na₄IGI.ZÀG.).

1. (an ornamental stone) (29x/100%)


ēgû [ONE WHO OVERLOOKS] (N)

5 instances

Written forms:; e-ga-a; e-ka-a.

Normalized forms:ēgâ (, e-ga-a, e-ka-a).

1. one who overlooks (5x/100%)


egubbû [HOLY WATER VESSEL] (N)

87 instances

Normalized forms:agubbâ (, A.GÚB.BA); egubbâ (, A.GÚB.BA, A.GÚB.BA-a, e-gu₅-ub--a, dugA.GÚB.BA, dugA.GÚB.BA-a); egubbê (, A.GÚB.BA, A.GÚB.BA-e, e-gu-ub--e, dugA.GÚB.BA, dugA.GÚB.BA-e, dugA.GÚB.BA.MEŠ); egubbû (, dugA.GÚB.BA).

1. holy water vessel (87x/100%)


egûtu [NEGLIGENCE] (N)

2 instances

Written forms:; e-gu-ti-ma.

Normalized forms:egûtī-ma (, e-gu-ti-ma).

1. negligence (2x/100%)


ēkâ [WHERE?] (QP)

5 instances

Written forms:e-ka-a-ma; e-ka-a-mu.

Normalized forms:ēkâma (e-ka-a-ma); ēkâmu (e-ka-a-mu).

1. where? (3x/60%)

2. whither? (2x/40%)


ēkallu [PALACE] (N)

84 instances

Normalized forms:ēkal (, É.GAL); ēkalla (, É.GAL); ēkallašu (, É.GAL-šú); ēkalli (, É.GAL, É.GAL-lim); ēkallīšu (, É.GAL-šú); ēkallīya (, É.GAL-MU, É.GAL.MU).

1. palace (84x/100%)


ekdu [WILD] (AJ)

5 instances

Written forms:; ek-du-ti-ia; ek-du-tu.

Normalized forms:ekdūtīya (, ek-du-ti-ia); ekdūtu (, ek-du-tu).

1. fierce (enemy) (N) (5x/100%)


ekēku [SCRATCH] (V)

6 instances

Written forms:; i-te-ki-ik (Gtn); ú-ta-ak-ka-ak (Dt).

Normalized forms:ītekkik (Gtn) (, i-te-ki-ik); ūtakkak (Dt) (, ú-ta-ak-ka-ak); ūtattak ().

1. (Dt) itch (4x/67%)

2. (Gtn) scratch constantly (2x/33%)


ekēmu [TAKE AWAY] (V)

10 instances

Written forms:; i-kim (G); te-ki-mi-ma (G); te-ki-mu (G).

Normalized forms:īkim (G) (, i-kim); tēkimī-ma (G) (, te-ki-mi-ma); tēkimu (G) (, te-ki-mu).

1. (G) take away (10x/100%)


ēkīam [WHERE?] (QP)

18 instances

Written forms:; a-ki-a-am; e-ki-a-am; e-ki-am.

Normalized forms:ākīam (a-ki-a-am); ēkīam (, e-ki-a-am, e-ki-am).

1. where? (12x/67%)

2. whither? (6x/33%)


ekkēmu [ROBBER] (N)

3 instances

Written forms:; ek-ke-e-ma; ek-ke-ma.

Normalized forms:ekkēma (, ek-ke-e-ma, ek-ke-ma).

1. robber (3x/100%)


eklētu [DARKNESS] (N)

34 instances

Normalized forms:eklēssina (, ek-le-si-na, ek-let-si-na); eklēt (ek-let); eklēti (, ek-le-e-ti, ek-le-e-tim, ek-le-ti, ek-le-tim, ek-let); eklētīya (, ek-le-ti-ia₅); ekletti (ek-let-ti).

1. darkness (34x/100%)


ekūtu [ORPHAN] (N)

7 instances

Written forms:; e-ku-ta; e-ku-tu; e-ku-.

Normalized forms:ekūta (, e-ku-ta); ekūtu (, e-ku-tu, e-ku-).

1. orphan (7x/100%)


elēḫu [STREW] (V)

10 instances

Written forms:; tel-li-iḫ (G); tu-la-aḫ (D); tu-ul-la-aḫ (D); tu-ul-làḫ (D); tul-laḫ (D); túl-laḫ (D).

Normalized forms:telliḫ (G) (, tel-li-iḫ); tullaḫ (D) (, tu-la-aḫ, tu-ul-la-aḫ, tu-ul-làḫ, tul-laḫ, túl-laḫ).

1. (D) decorate (8x/80%)

2. (G) scatter (2x/20%)


elēlu [BE(COME) PURE] (V)

121 instances

Normalized forms:ētelil (G) (, e-te-lil); illil (G) (, i-lil, il-li-il); līlil (G) (, li-lil); lillil (D) (li-li-il); lillilanni (D) (, -an-ni, li-li-la-an-ni, li-lil-an-ni, lil-lil-an-ni, lil-líl-an-ni, líl-líl-an-ni); lillilšu (D) (, li-lil-šú); lillilūka (D) (, lil-li-lu-ka); lūlil (G) (, lu-lil); tēlilā (G) (, te-li-la); tullal (D) (, tu-lal, túl-lal); tullal-ma (D) (, túl-lal-ma); tullalšu (D) (, túl-lal-šú); ullal (D) (, ul-lal); ullalki (D) (, ul-lal-ki); ullalkunūši (D) (ul-lal-ku-nu-ši); ullalukunūši (D) (, ul-la-lu-ku-nu-ši); ullilāʾinni (D) (, ul-li-la-in-ni, ul-lil-a-in-ni); ullilanni (D) (, ul-lil-an-ni); ullilšu (D) (, ul-lil-šú); ūtallal (Dt) (, ú-tal-lal); ūtallal-ma (Dt) (, ú-tal-lal-ma); ūtallil (Dt) (, ú-tal-lil).

1. (G) be(come) pure (36x/30%)

2. (Dt) be(come) purified (5x/4%)

3. (Dt) purify oneself (5x/4%)

4. (D) purify (75x/62%)


elēlu [CHEERFUL SONG] (N)

6 instances

Written forms:; e-le-li.

Normalized forms:elēlī (, e-le-li).

1. cheerful song (6x/100%)


elēnītu [SUPERIOR ONE] (N)

71 instances

Normalized forms:elēnīti (, e-le-ni-ti); elēnītī (, e-le-ni-ti); elēnītīya (, e-le-ni-ti-ia, e-le-ni-ti-ia₅); elēnītu (, e-le-ni-tu, e-le-ni-tum, e-le-ni-); elīnīti (eli-ni-ti); elīyanāti (e-li-ia-na-ti); elīyanātu (, e-li-ia-na-tum); elīyanīti (, eli-ia-ni-ti); elīyanītu (, e-li-ia-ni-tum).

1. mendacious one (71x/100%)


elēnu [ABOVE] (AV)

5 instances

Written forms:; e-le-nu.

Normalized forms:elēnu (, e-le-nu).

1. above (5x/100%)


eleppu [SHIP] (N)

5 instances

Written forms:; giš; giš.MEŠ.

Normalized forms:eleppa (, giš); eleppāti (giš.MEŠ).

1. ship (5x/100%)


elēpu [SPROUT] (V)

2 instances

Written forms:; il-lip (G).

Normalized forms:illip (G) (il-lip); illipu ().

1. (G) sprout (2x/100%)


eli [ON] (PRP)

284 instances

Normalized forms:eli (, UGU, e-li); elīki (, UGU-ki); elīkunu (, UGU-ku-nu); elīkunu[upon]PRP (e-li-ku-nu); elīša (, UGU-šá, e-li-šá); elīšina (UGU-ši-na, UGUli-ši-na); elīšu (, UGU-šu, UGU-šú, e-li-šú); elīšunu (, UGU-šu-nu, UGU-šú-nu, e-li-šu-nu, e-li-šú-nu); elīya (, UGU-MU, UGU-ia, UGU.MU, e-li-ia₅); elkun (, el-ku-un).

1. about (2x/1%)

2. above (6x/2%)

3. against (9x/3%)

4. at (18x/6%)

5. by (3x/1%)

6. for (10x/4%)

7. from (6x/2%)

8. on to (2x/1%)

9. on (84x/30%)

10. over (89x/31%)

11. to (14x/5%)

12. upon (39x/14%)

13. with (2x/1%)


eliš [ABOVE] (AV)

13 instances

Written forms:; AN.TA; e-liš.

Normalized forms:eliš (, AN.TA, e-liš).

1. above (13x/100%)


elītu [THAT WHICH IS ABOVE] (N)

44 instances

Normalized forms:elâti (, AN.TA.MEŠ, e-la-a-ti, e-la-ti, e--ti); elīt (, e-lit).

1. upper world (44x/100%)


elkulla [(A MEDICINAL PLANT OR PLANTS)] (N)

98 instances

Normalized forms:elikul (, eli-kul, úe-li-kul, úeli-kul); elikulla (, eli-kul-la, gišeli-kul-la, úe-li-kul-la, úeli-kul-la, úeli-kulla); elikullu (, eli-kul-lum); elkulla (, úel-kul-la, úel-kúl-la); ergulla (, úer-gu-la); erkulla (, er-ku-ul-la, úer-kul-la, úer-kúl-la); ilikulla (, giši-li-kul-la, úi-li-kul-la).

1. (a medicinal plant or plants) (98x/100%)


ella-mê [PURE IN DIVINE POWERS] (N)

8 instances

Normalized forms:ellammê (, el-lam-me-e, el-lam--e); illammê (, il-la-me-e).

1. 'Pure Powers' (8x/100%)


ellu [PURE] (AJ)

410 instances

Normalized forms:ēl (, , e-el, el); ēl-ma (, -ma); elil (, e-li-il, e-lil); ella (, , .GA, SIKIL, el-la, ella); ellāku-ma (, el-la-ku-ma); ellēk (el-lik); ellēka (-ka); ellēku (, -ku, el-le-ku); ellet (, el-let); elleta (, , -ta); elleti (, , -ti, -tim, el-le-ti); elletu (, , -tu, -tum, -); elli (, , el-li, el-lim); ellim (el-lim); ellu (, , .GA, el-lu, el-lum); ellūte (.MEŠ-te); ellūti (, , -tim, .GA, .MEŠ, el-lu-ti, el-lu-tim); ellūtu (, .MEŠ).

1. clean (person) (N) (2x/0%)

2. clean (5x/1%)

3. pure (one) (N) (4x/1%)

4. pure (399x/97%)


ellu [SESAME OIL] (N)

2 instances

Written forms:; e-li-im.

Normalized forms:ellim (, e-li-im).

1. sesame oil (2x/100%)


ellūtu [PURITY] (N)

2 instances

Written forms:; el-lu-su.

Normalized forms:ellūssu (, el-lu-su).

1. purity (2x/100%)


elû [GO UP] (V)

123 instances

Written forms:; e-lam-ma (G); e-li (G); e-te-la-a (G,Gtn); e-te-lak-ka (G); e-te-li-ši-na-a-ti (Gt); e-te--la-a (Gtn); e-tel-la-a (Gt); e-tel-lu-ú (Gtn); E₁₁-ma (Š,G); el-li (G); el-lu (G); i-la-a (G); i-lu-ni (G); i-lu-nim-ma (G); i-lu-u (G); i-lu-ú (G); i-te-la-a (G); i-te--la-a (Gtn); il-la-a (G); il-la- (G); il-la-nin-ni (G); il-lam-ma (G); li-il-la-a (D); li-tel-li (Gtn); li-tel-lu-ú (Gtn); li-tel-lu₄ (Gtn); šu-le-e (Š); šu-li-i (Š); tu-še-el-la-am-ma (Š); tu-še-el-le (Š); tu-šel-lam-ma (Š); ú-še-li (Š); ul-li (D); -te-li (Š).

Normalized forms:elâm-ma (G) (, e-lam-ma); ellâm-ma (G) (, E₁₁-ma, e-lam-ma); elli (G) (, e-li, el-li); ellu (G) (el-lu); ētelâ (G) (, e-te-la-a); ētelâkka (G) (, e-te-lak-ka); ētelīšināti (Gt) (, e-te-li-ši-na-a-ti); ētellâ (Gt) (, e-tel-la-a); etellâ (Gtn) (, e-te-la-a); ētellû (Gtn) (e-tel-lu-ú); ētenellâ (Gtn) (, e-te--la-a); īlâ (G) (, i-la-a); illâ (G) (, il-la-a, il-la-); illâm-ma (G) (, il-lam-ma); illâninni (G) (, il-la-nin-ni); illī-ma (G) (, E₁₁-ma); illûnim-ma (G) (, i-lu-nim-ma); īlû (G) (, i-lu-u, i-lu-ú); īlûni (G) (, i-lu-ni); ītelâ (G) (, i-te-la-a); ītenellâ (Gtn) (, i-te--la-a); lillâ (D) (, li-il-la-a); lītelli (Gtn) (, li-tel-li); lītellû (Gtn) (, li-tel-lu-ú, li-tel-lu₄); šūlê (Š) (, šu-le-e); šūlî (Š) (, šu-li-i); tušellâm-ma (Š) (, tu-še-el-la-am-ma, tu-šel-lam-ma); tušelle (Š) (, tu-še-el-le); tušellē-ma (Š) (, E₁₁-ma); ulli (D) (, ul-li); ušēli (Š) (, ú-še-li); uštēli (Š) (, -te-li).

1. (G) arise (4x/3%)

2. (G) come up (14x/11%)

3. (G) emerge (2x/2%)

4. emersion (N) (2x/2%)

5. (G) go up (15x/12%)

6. (Gtn) keep heaving (7x/6%)

7. (D) raise (6x/5%)

8. (Š) remove (6x/5%)

9. (Gtn) rise steadily (27x/22%)

10. (Gt) rise up (4x/3%)

11. (G) rise (17x/14%)

12. (Gtn) surge (4x/3%)

13. (Š) take out (5x/4%)

14. (Š) take up (5x/4%)

15. utterance (N) (5x/4%)


elû [UPPER] (AJ)

4 instances

Written forms:; e-la-ti; e-lu-ti.

Normalized forms:elâti (, e-la-ti); elûti (, e-lu-ti).

1. upper (4x/100%)


ēm [WHEREVER] (XP)

57 instances

Written forms:; e-em; e-ma; e-ma-.

Normalized forms:ēm (, e-em); ēma (, e-ma); ēmâ (, e-ma-).

1. whatever (2x/4%)

2. when (SBJ) (19x/33%)

3. whenever (16x/28%)

4. wherever (SBJ) (8x/14%)

5. wherever (12x/21%)


emdu [IMPOSED] (AJ)

13 instances

Normalized forms:emdēku (, em-de-ku); endāku (, en-da-ku); endēku (en-de-ku); endet (, en-de-et); endētunu (, en-de-tu-nu).

1. imposed (11x/85%)

2. pressed? (2x/15%)


emēdu [LEAN ON] (V)

19 instances

Written forms:; i-mid-da (G); li-mi-is-su-nu-ti (G); li-mid-su-nu-te (G); li-mid-su-nu-ti (G); te-mid (G); tu--te-mi-id (Št); tu--te-mid (Št); tuš-te-med (Št); tuš-te-mid (Št).

Normalized forms:imidda (G) (, i-mid-da); līmissunūte (G) (, li-mid-su-nu-te); līmissunūti (G) (li-mi-is-su-nu-ti, li-mid-su-nu-ti); temmid (G) (, te-mid); tuštēmid (Št) (, tu--te-mi-id, tu--te-mid, tuš-te-mid); tuštemmed (Št) (, tuš-te-med).

1. (G) impose (6x/32%)

2. (G) load (2x/11%)

3. (Št) mix (11x/58%)


emēmu [BE(COME) HOT] (V)

14 instances

Written forms:; i-im-mi-im (G); i-mi-mu-šú (G); i-te-ne-mi-im-ma (Gtn); KÚM (G); KÚM.KÚM-im (Gtn); KÚM.MEŠ-šú (G).

Normalized forms:immim (G) (, KÚM, i-im-mi-im); immimūšu (G) (, KÚM.MEŠ-šú, i-mi-mu-šú); ītenemmim (Gtn) (, KÚM.KÚM-im); ītenemmim-ma (Gtn) (, i-te-ne-mi-im-ma).

1. (Gtn) be(come) constantly hot (5x/36%)

2. (G) be(come) hot (9x/64%)


emēqu [BE(COME) WISE] (V)

7 instances

Written forms:; liš-te-me-qu-in-ni (Št); liš-te-me-qu-ni (Št); liš-te-me-qu-nu (Št); liš-te-me--ni (Št); liš-te-mi-iq (Št).

Normalized forms:lištēmiq (Št) (, liš-te-mi-iq); lištēmiqūni (Št) (, liš-te-me-qu-in-ni, liš-te-me-qu-ni, liš-te-me-qu-nu, liš-te-me--ni).

1. (Št) pray devoutly (5x/71%)

2. (Št) pray fervently (2x/29%)


emēru [SWELL] (V)

2 instances

Written forms:; it-te-nen-me-ru (Ntn).

Normalized forms:ittenenmerū (Ntn) (, it-te-nen-me-ru).

1. (Ntn) be(come) swollen (2x/100%)


emesallu [(DESIGNATION OF SALT)] (N)

26 instances

Written forms:; EME.SAL; eme-sal-lim.

Normalized forms:emesalli (, EME.SAL, eme-sal-lim).

1. (a type of salt) (26x/100%)


emmu [HOT] (AJ)

27 instances

Written forms:; e-em; em-me-tu; em-mu-ti; KÚM; KÚM.MEŠ.

Normalized forms:ēm (, e-em); emma (, KÚM); emmētu (, KÚM.MEŠ, em-me-tu); emmūti (, KÚM, em-mu-ti).

1. hot (27x/100%)


emqu [WISE] (AJ)

3 instances

Written forms:; en--nu.

Normalized forms:enqēnu (, en--nu).

1. wise (3x/100%)


emšu [LOWER BODY, ABDOMEN] (N)

2 instances

Written forms:; em-ši-ša.

Normalized forms:emšīša (, em-ši-ša).

1. lower body, abdomen (2x/100%)


emû [BECOME] (AJ)

5 instances

Written forms:; e-mat.

Normalized forms:emât (, e-mat).

1. become (5x/100%)


emūqu [STRENGTH] (N)

17 instances

Normalized forms:emūqī (, USU-MU); emūqīya (, USU-ia, e-mu-qi-ia, e-mu--ia, e-mu--ia₅); emūqki (, Á-ki).

1. strength (17x/100%)


enenna [NOW] (AV)

40 instances

Normalized forms:enen-ma (, e-nen-ma); enenna (, e-nen-na, e--en-na); enenna-ma (, e-nen-na-ma); enennā-ma (e-nen-na-a-ma); enin (, e-nin); eninni (, e-nin-ni); ininna-ma (, in-nin-na-ma).

1. now (40x/100%)


enēnu [PUNISH] (V)

3 instances

Written forms:; i-nu-nu-šu (G).

Normalized forms:īnunūšu (G) (, i-nu-nu-šu).

1. (G) punish (3x/100%)


enēšu [BE(COME) WEAK] (V)

34 instances

Written forms:; i-ni-ìš (G); li-ni-šu-ma (G); li-ni-šú-ma (G); li-niš-ma (G); tu-un-ni-ši (D); ú-un-ni-šu (D); un-ni-šu (D); un-ni-šú (D).

Normalized forms:īniš (G) (i-ni-ìš); līniš-ma (G) (, li-niš-ma); līnišū-ma (G) (, li-ni-šu-ma, li-ni-šú-ma); tunnišī (D) (, tu-un-ni-ši); unnišu (D) (, un-ni-šú); unnišū (D) (, un-ni-šu, un-ni-šú, ú-un-ni-šu).

1. (G) be(come) weak (9x/26%)

2. (D) weaken (25x/74%)


engisû [(A STONE)] (N)

30 instances

Normalized forms:engisû (, EN.GI.SA₆, na₄EN.GI.SA₆, na₄IGI.GI.SA₆); engišû (, na₄en-gi-šú-u).

1. (a stone) (30x/100%)


enīta [IN CHANGED ORDER] (AV)

2 instances

Written forms:; e-nita.

Normalized forms:enīta (, e-nita).

1. wrongly (2x/100%)


ennēnu [(A KIND OF CEREAL)] (N)

6 instances

Written forms:; IN.NU.ḪA; šeIN.NU.ḪA.

Normalized forms:ennēni (, IN.NU.ḪA, šeIN.NU.ḪA); inninni (, šeIN.NU.ḪA).

1. (a kind of cereal) (2x/33%)

2. (a type of barley) (4x/67%)


ennettu [SIN] (N)

6 instances

Normalized forms:ennetta (, en--ta); ennettašu (, en--et-ta-šú); enninti (, en-nin-ti).

1. sin (6x/100%)


ensû [DREAM INTERPRETER] (N)

1 instance

Written forms:ENSI.

Normalized forms:ensî (ENSI).

1. dream interpreter (1x/100%)


enšu [WEAK] (AJ)

11 instances

Written forms:; an-ši; en-ši.

Normalized forms:anši (, an-ši); enši (, en-ši).

1. weak (person) (N) (11x/100%)


entu [HIGH PRIESTESS] (N)

6 instances

Written forms:; e--ti; NIN.DINGIR.RA.MEŠ.

Normalized forms:enēti (, NIN.DINGIR.RA.MEŠ, e--ti).

1. high priestess (6x/100%)


ēnû [SUBSTITUTE] (N)

7 instances

Written forms:; e-ni-ta; e-ni-ti; e-ni-; e-ni-tum.

Normalized forms:ēnīta (, e-ni-ta); ēnītī (e-ni-ti); ēnitu (); ēnītu (, e-ni-tum, e-ni-).

1. female substitute (7x/100%)


enû [CHANGE] (V)

86 instances

Written forms:; BAL-u (N,G); BAL-ú (N,G); BAL-u₁₆ (N); e-nu-ú (G); i-na-an-ni (G); i-te-en-nu-ka (Gt); i-te-ni-u-ki (G); in--en-nu-ú (N); in-nen-ni (N); in-nu-ú (G); li-na-an-ni (G); te-en-ni-ma (G); -te-nu-ki (Št).

Normalized forms:enû (G) (, BAL-u, e-nu-ú); innânni (G) (, i-na-an-ni); innenni (N) (, in-nen-ni); innennû (N) (, BAL-u, BAL-u₁₆, BAL-ú, in--en-nu-ú); innû (G) (, BAL-u, in-nu-ú); īnû (G) (, BAL-ú); īteniʾūki (G) (i-te-ni-u-ki); ītennûka (Gt) (i-te-en-nu-ka); līnânni (G) (, li-na-an-ni); tennī-ma (G) (, te-en-ni-ma); uštēnûki (Št) (, -te-nu-ki).

1. (N) be(come) altered (53x/62%)

2. (Št) change over into something else (5x/6%)

3. change (N) (6x/7%)

4. (G,Gt) change (10x/12%)

5. (G) replace (12x/14%)


enû [OVERTURNED] (AJ)

5 instances

Written forms:; e-na-a-ti; e-nat.

Normalized forms:enât (, e-nat); enâti (, e-na-a-ti).

1. changed (5x/100%)


enzu [GOAT] (N)

16 instances

Written forms:; ÙZ.

Normalized forms:enzi (, ÙZ).

1. goat (4x/25%)

2. she-goat (12x/75%)


eperu [EARTH] (N)

92 instances

Normalized forms:eper (, SAḪAR, SAḪAR.ḪI.A, SAḪAR.MEŠ); epera (, SAḪAR, SAḪAR.ḪI.A, e-pe-ra); eperī (, SAḪAR.ḪI.A); eperi (, e-pe-ri); eperu (, SAḪAR, SAḪAR-ru, e-pe-ru); eprī (, SAḪAR.ḪI.A); epru (, ep-ru).

1. dirt (35x/38%)

2. dust (30x/33%)

3. earth (23x/25%)

4. mud (4x/4%)


epēšu [DO] (V)

1391 instances

Written forms:; (G); -an-ni (G); .-šá (Gtn); .-ši (Gtn); .-šu (Gtn); .-šú (Gtn); .--ma (Gtn); -in-ni (G); -ki (G); -ma (G); .MEŠ-ni (Gtn,G); -ni (G); -su-nu- (G); -ša (G); -šá (G); -ši (G); -ši-na-ti (G); -ši-šú (G); -šu (G); -šu-ma (G); -šú (G); -šú-ni (G); -šú-nin-ni (G); -šú-nu-ti (G); -u-ni (G); - (G,N); --ma (G); e-pe- (G); e-pe-ša (G); e-pe-šá (G); e-pe-še (G); e-pe-ši (G); e-peš (G); e-pi- (G); e-pi-šum (G); e-piš (G); e-pu-si (G); e-pu-su (G); e-pu-ša (G); e-pu-šá (G); e-pu-šá-an-ni (G); e-pu-šá-áš-ši-im-ma (G); e-pu-šá-áš-šim-ma (G); e-pu-šá-ni (G); e-pu-šá-niš-šim-ma (G); e-pu-šá-šim-ma (G); e-pu-šu (G); e-pu-šu-ni (G); e-pu-šu-nim-ma (G); e-pu-šu-nu (G); e-pu-šu-ši-na-a-ti (G); e-pu-šu-u-ni (G); e-pu-šu-ú-ni (G); e-pu-šú (G); e-pu-šú-ni (G); e-pu-šú-nin-ni (G); e-pu-šú-nu (G); e-pu-us-si (G); e-pu- (G); e-pu--ki (G); e-pu--ma (G); e-te--ep-pu-šu-ni (Gtn); e-te--pu-šu-nim-ma (Gtn); ep-pu-šá-a-ni (G); ep-pu-šá-nim-ma (G); ep-pu-šu (G); ep-pu-šu-ni (G); ep-pu-šú (G); ep-pu-us-su-nu-ti (G); ep-ši-ía (G); ep-ši-ma (G); i--pu-šu (N); i-pu-ša (G); i-pu-ša-an-ni (G); i-pu-ša-ši-ma (G); i-pu-šá (G); i-pu-šá-a-ni (G); i-pu-šá-an-ni (G); i-pu-šá-an-nu (G); i-pu-šá-áš-šim-ma (G); i-pu-šá-áš-šum-ma (G); i-pu-šá-ni (G); i-pu-šu (G); i-pu-šu-ma (G); i-pu-šu-ni (G); i-pu-šu-nin-ni (G); i-pu-šu-nu (G); i-pu-šu-šu (G); i-pu-šu-u-ni (G); i-pu-šú (G); i-pu-šú-nin-ni (G); i-pu-šú-šú (G); i-pu-šú-u-ni (G); i-pu- (G); i-pu--ma (G); i-te--ep-pu-šá; i-te--ep-pu-šá-ni (Gtn); i-te--ep-pu-šu-ni (Gtn); i-te--ep-pu-šu-u-ni (Gtn); i-te--ép-pu-šá-a-ni (Gtn); i-te--ép-pu-šá-nim-ma (Gtn); i-te--pu-šu-u-ni (Gtn); i-te--pu-šú-nin-ni (Gtn); in--ep-pu-šu (N); in--ep-pu-šú (N); in--ep-pu- (N); in--ep-šu-ni (N); in--ep-šú (N); in--peš (N); in--pu- (N); in--pu--ma (N); ip-pu-šá (G); ip-pu-šá-a-ni (G); ip-pu-šá-ni (G); ip-pu-šá-nim-ma (G); ip-pu-šú (G); li-pu-ša-ki (G); li-pu-šá-ki (G); li-pu-šu (G); li-pu-šu-ki (G); te (G); te-ep-pu-ši-ma (G); te-ep-pu-šu (G); te-pu-ša (G); te-pu-šá (G); te-pu-šá-a-ni (G); te-pu-šá-an-ni (G); te-pu-šá-ma (G); te-pu-šá-ni (G); te-pu-ši (G); te-pu-ši-im-ma (G); te-pu-ši-in-ni (G); te-pu-šim-ma (G); te-pu-šin-ni (G); te-pu-šu (G); te-pu-šú (G); te-te-ep-pu-ši (Gtn); te-te-ep-pu- (G); te-te-ep-šá (G); te-te-ep-šá-ni (G); te-te-ep-šá-ni-ma (G); te-te-ep-šu (G); te-te-ep-šú (G); te-te-ép-šú (G); te-te--ep-pu-šá-a-ni (Gtn); te-te--ep-pu-šá-ni (Gtn); te-te--ep-pu- (Gtn); te-te-pu-šá-ni (Gtn); te-te-pu-šu (Gtn); tu-še-pes-su (Š); tu-še-pi-šá-ni (Š); tu-še-pi-ši-in-ni (Š); tu-še-pi-ši-in-nu (Š); tu-še-pi-šim-ma (Š); tu-še-piš-in-ni (Š); tu--te-pi-ša (Št); tu--te-pi-ši (Št); tul-te-pi-ši (Št); tuš-te-pi-ši (Št); tuš-te-pi-šu (Št); ú-še-pi- (Š); ú-še-pi-ša (Š); ú-še-pi-šá (Š); ú-še-pi-šu (Š); ú-še-pi-šu-ni (Š); ú-še-pi-šu-ni-šim-ma (Š); ú-še-pi-šú (Š); ú-še--ša (Š); ú-še-piš (Š); ú-še-piš-ma (Š); ú-še-piš-šu-nu (Š); ú-še₂₀-pi-šá (Š); ul-te-pi-šá-an-ni (Š); ul-te-piš-an-ni (Š); up-pi-šá-an-ni (D); -te-pi-šá-an-ni (Št); -te-pi-šá-an-nu (Št); -te-pi-šu-ú-ni (Št); -te-piš-an-ni (Št); -te-piš-u-ni (Št).

Normalized forms:epēš (G) (, e-pe-, e-peš); epēša (G) (, -šá, e-pe-ša, e-pe-šá); epēše (G) (e-pe-še); epēši (G) (, -ši, e-pe-ši); epiš (G) (, e-pi-, e-piš); epīšu (G) (, e-pi-šum); eppussunūti (G) (, -su-nu-, ep-pu-us-su-nu-ti); eppušā (G) (e-pu-šá); eppuša (G) (e-pu-šá); eppušāni (G) (ep-pu-šá-a-ni); eppušānim-ma (G) (ep-pu-šá-nim-ma); eppušu (G) (, ep-pu-šu, ep-pu-šú); eppušūni (G) (, e-pu-šu-ni, e-pu-šu-ú-ni, e-pu-šú-ni, ep-pu-šu-ni); eppušūnim-ma (G) (, e-pu-šu-nim-ma); epšī-ma (G) (, ep-ši-ma); epšīšu (G) (, -ši-šú); epšīya (G) (ep-ši-ía); epussi (G) (, e-pu-si, e-pu-us-si); epussu (G) (, e-pu-su); ēpuš (G) (, -, e-pu-); epuš (G) (, e-pu-); ēpuš-ma (G) (, -ma, --ma, e-pu--ma); ēpuša (G) (, -šá, e-pu-ša, e-pu-šá); ēpušāniššim-ma (G) (, e-pu-šá-niš-šim-ma); ēpušanni (G) (, e-pu-šá-an-ni, e-pu-šá-ni); ēpušaššim-ma (G) (, e-pu-šá-áš-ši-im-ma, e-pu-šá-áš-šim-ma, e-pu-šá-šim-ma); ēpuški (G) (, -ki, e-pu--ki); ēpušū (G) (, e-pu-šú); ēpušu (G) (, -šú, e-pu-šu); ēpušūni (G) (, e-pu-šu-ni, e-pu-šu-u-ni, e-pu-šu-ú-ni, e-pu-šú-ni); ēpušūninni (G) (, e-pu-šú-nin-ni); ēpušūnu (G) (e-pu-šu-nu, e-pu-šú-nu); ēpušušināti (G) (, -ši-na-ti, e-pu-šu-ši-na-a-ti); ēpušūšunūti (G) (, -šú-nu-ti); ēteneppušūni (Gtn) (, .MEŠ-ni, e-te--ep-pu-šu-ni); ēteneppušūnim-ma (Gtn) (, e-te--pu-šu-nim-ma); inneppeš (N) (, in--peš); inneppuš (N) (, -, in--ep-pu-, in--pu-); inneppuš-ma (N) (, in--pu--ma); inneppušū (N) (, i--pu-šu, in--ep-pu-šú); inneppušu (N) (, in--ep-pu-šu); innepšu (N) (, in--ep-šú); innepšūni (N) (, in--ep-šu-ni); ippuš (G) (, -); ippuša (G) (, -šá, i-pu-šá, ip-pu-šá); ippušā (G) (, ip-pu-šá); ippušāni (G) (, i-pu-šá-ni, ip-pu-šá-a-ni, ip-pu-šá-ni); ippušānim-ma (G) (, ip-pu-šá-nim-ma); ippušū (G) (, ip-pu-šú); īpuš (G) (, -, i-pu-); īpuš-ma (G) (, --ma, i-pu--ma); īpušā (); īpuša (G) (, , -ša, -šá, i-pu-ša, i-pu-šá); īpušāni (G) (, .MEŠ-ni, i-pu-šá-a-ni, i-pu-šá-ni); īpušanni (G) (, -an-ni, -ni, i-pu-ša-an-ni, i-pu-šá-an-ni); īpušannu (G) (i-pu-šá-an-nu); īpušāšim-ma (G) (, i-pu-ša-ši-ma); īpušaššim-ma (G) (i-pu-šá-áš-šim-ma); īpušaššum-ma (G) (, i-pu-šá-áš-šum-ma); īpušu (G) (, -šu, -šú, i-pu-šu, i-pu-šú); īpušū (G) (, -šú); īpušū-ma (G) (, -ma, -šu-ma, i-pu-šu-ma); īpušu-ma (G) (, -ma, i-pu-šu-ma); īpušūni (G) (, -ni, -u-ni, -šú-ni, .MEŠ-ni, i-pu-šu-ni, i-pu-šu-u-ni, i-pu-šú-u-ni); īpušūninni (G) (, -šú-nin-ni, i-pu-šu-nin-ni, i-pu-šú-nin-ni); īpušūnu (G) (i-pu-šu-nu); īpušūšu (G) (, -šú, i-pu-šu-šu, i-pu-šú-šú); īteneppuš-ma (Gtn) (, .--ma); īteneppuša (Gtn) (, .-šá, i-te--ep-pu-šá); īteneppušāni (Gtn) (, i-te--ep-pu-šá-ni, i-te--ép-pu-šá-a-ni); īteneppušānim-ma (Gtn) (i-te--ép-pu-šá-nim-ma); īteneppušūni (Gtn) (, i-te--ep-pu-šu-ni, i-te--ep-pu-šu-u-ni, i-te--pu-šu-u-ni); īteneppušūninni (Gtn) (, i-te--pu-šú-nin-ni); īteneppušūšu (Gtn) (, .-šu); īteppušūšu (Gtn) (, .-šú); līpušāki (G) (, li-pu-ša-ki, li-pu-šá-ki); līpušū (G) (, li-pu-šu); līpušūki (G) (, li-pu-šu-ki); teppuš (G) (, , -); teppuš-ma (G) (, -ma, --ma); teppušī-ma (G) (, te-ep-pu-ši-ma); teppušu (G) (, -šú, te-ep-pu-šu); tēpušā (G) (, te-pu-šá); tēpuša (G) (, te-pu-ša); tēpušā-ma (G) (, te-pu-šá-ma); tēpušāni (G) (, te, te-pu-šá-a-ni, te-pu-šá-ni); tēpušanni (G) (, te-pu-šá-an-ni); tēpušī (G) (, -ši, te-pu-ši); tēpušīm-ma (G) (, te-pu-ši-im-ma, te-pu-šim-ma); tēpušinni (G) (, -in-ni, te-pu-šin-ni); tēpušīnni (G) (, te-pu-ši-in-ni); tēpušu (G) (, te-pu-šu, te-pu-šú); tēteneppuš (Gtn) (te-te--ep-pu-); tēteneppušāni (Gtn) (, te-te--ep-pu-šá-a-ni, te-te--ep-pu-šá-ni); tēteneppušī (Gtn) (, .-ši); tēteppušāni (Gtn) (, te-te-pu-šá-ni); tēteppušī (Gtn) (, te-te-ep-pu-ši); tēteppušu (Gtn) (te-te-pu-šu); tētepša (G) (, te-te-ep-šá); tētepšāni (G) (te-te-ep-šá-ni); tētepšanni-ma (G) (, te-te-ep-šá-ni-ma); tētepšu (G) (, te-te-ep-šu, te-te-ep-šú, te-te-ép-šú); tētepuš (G) (te-te-ep-pu-); tultēpišī (Št) (tul-te-pi-ši); tušēpišāni (Š) (, tu-še-pi-šá-ni); tušēpišīm-ma (Š) (, tu-še-pi-šim-ma); tušēpišīnni (Š) (, tu-še-pi-ši-in-ni, tu-še-piš-in-ni); tušēpišīnnu (Š) (tu-še-pi-ši-in-nu); tušeppessu (Š) (, tu-še-pes-su); tuštēpiša (Št) (, tu--te-pi-ša); tuštēpišī (Št) (, tu--te-pi-ši, tuš-te-pi-ši); tuštēpišu (Št) (, tuš-te-pi-šu); ultēpišanni (Š) (, ul-te-pi-šá-an-ni, ul-te-piš-an-ni); uppišanni (D) (up-pi-šá-an-ni); ušēpiš (Š) (, ú-še-pi-, ú-še-piš); ušēpiš-ma (Š) (, ú-še-piš-ma); ušēpiša (Š) (, ú-še-pi-ša, ú-še-pi-šá, ú-še--ša, ú-še₂₀-pi-šá); ušēpišu (Š) (, ú-še-pi-šu, ú-še-pi-šú); ušēpišūni (Š) (, ú-še-pi-šu-ni); ušēpišūnīšim-ma (Š) (ú-še-pi-šu-ni-šim-ma); ušēpišūnu (Š) (ú-še-piš-šu-nu); uštēpišanni (Št) (, -te-pi-šá-an-ni, -te-piš-an-ni); uštēpišannu (Št) (-te-pi-šá-an-nu); uštēpišūni (Št) (, -te-pi-šu-ú-ni, -te-piš-u-ni).

1. (N) be(come) bewitched (3x/0%)

2. (N) be(come) done (8x/1%)

3. (N) be(come) made (3x/0%)

4. (N) be(come) performed (witchcraft) (2x/0%)

5. (N) be(come) performed (11x/1%)

6. (G) bewitch (3x/0%)

7. (Š,Št) cause to perform (140x/10%)

8. (G) celebrate (2x/0%)

9. (G) commit (2x/0%)

10. (Gtn) constantly perform (witchcraft) (3x/0%)

11. (G) do (70x/5%)

12. doing (N) (13x/1%)

13. (Št) have something done (2x/0%)

14. (Š) have something made (21x/2%)

15. (Gtn) keep performing (witchcraft) (39x/3%)

16. (Gtn) keep performing (3x/0%)

17. (G) make (297x/21%)

18. (G) perform (magic) (6x/0%)

19. (G) perform (witchcraft) (422x/30%)

20. (Gtn) perform constantly (5x/0%)

21. (G,D) perform (326x/23%)

22. performance (N) (8x/1%)

23. ritual (N) (2x/0%)


epinnu [(SEED) PLOUGH] (N)

8 instances

Written forms:; gišAPIN; e-pi-in-ni.

Normalized forms:epinni (e-pi-in-ni); epinnu (, gišAPIN).

1. (seed) plough (8x/100%)


epištu [DEED] (N)

81 instances

Normalized forms:epišātīšunu (e-pi-šá-ti-šu-nu); epšātaki (, ep-šá-ta-ki); epšātūša (, ep-šá-tu-šá); epšet (ep-šet); epšēt (, ep-še-et, ep-šet); epšētēki (, ep-še-te-ki); epšētēkunu (, ep-še-te-ku-nu); epšētēšu (, ep-še-te-šú); epšētēšunu (, ep-še-te-šú-nu); epšētēya (, ep-še-te-ia); epšēti (); epšētīki (, ep-še-ti-ki); epšētīkunu (ep-še-ti-ku-nu); epšētīšunu (, ep-še-ti-šú-nu); epšētūki (ep-še-tu-ki); epšētūkina (, ep-še--ki-na); epšētūkunu (, ep-še-tu-ku-nu); epšētūša (, ep-še-tu-šá); epšētūšu (, ep-še-tu-šú, ep-še--šú); epšētūšunu (, ep-še-e--šú-nu); epšītīki (ep-ši-ti-ki).

1. action (2x/2%)

2. deed (7x/9%)

3. sorcery (72x/89%)


ēpištu [SORCERESS] (N)

271 instances

Normalized forms:ēpišat (, e-pi-šat); ēpišētūʾa (, e-pi-še-tu-ú-a, e-pi-še₂₀-tu-u-a, e-pi-še₂₀-tu-ú-a); ēpišta (, e-piš-ta); ēpište (, e-piš-te); ēpišti (, e-pi--ti, e-piš-ti); ēpištī (, e-piš-ti, munus-ti); ēpištīša (, e-piš-ti-šá); ēpištīya (, e-piš-ti-ia, e-piš-ti-ía, e-piš-ti-ia₅, munus-ti-ia); ēpištīya-ma (, e-piš-ti-ia-a-ma, e-piš-ti-ia-ma); ēpištu (, e-piš-tu, e-piš-tum, e-piš-, e-piš-tu₄); ēpištūʾa (e-piš-tu-u-a, e-piš-tu-ú-a); ēpišūtūʾa (, e-pi-šu-tu-u-a, e-pi-šu-tu-ú-a, e-pi-šú-tu-ú-a).

1. she who acts (5x/2%)

2. sorceress (266x/98%)


ēpišu [DOER] (N)

227 instances

Normalized forms:ēpiš (, e-pi-, e-piš, e--); epīš (e-piš); ēpiša (e-pi-šá); ēpiši (, , e-pi-ši); ēpišī (, e-pi-ši, e-piš-MU, e-piš-i); ēpišīšu (, -šú); ēpišīšunu (, -šú-nu, e-pi-ši-šú-nu); ēpišīya (, -ia, e-pi-ši-ia, e-pi-ši-ia₅, e-piš-ia, e-piš-ia₅); ēpišu (, e-pi-šu, e-pi-šú); ēpišūʾa (, e-pi-šu-u-a, e-pi-šu-u-ʾa, e-pi-šu-ú-a, e-piš-u-a, e-piš-ú-a).

1. doer (10x/4%)

2. performer (48x/21%)

3. sorcerer (167x/74%)

4. that causes (2x/1%)


epšu [MADE] (AJ)

162 instances

Normalized forms:epiš (e-piš); epšā-ma (, -ma); epšāšu (, -šú); epšēku (, ep-še-ku); epšū (, -šú, ep-šu); epšu (, ep-šú); epšū-ma (, -ma, .MEŠ-ma, ep-šu-ma); epšūni (, -ni, ep-šu-ni, ep-šu-u-ni, ep-šú-ni); epšūnim-ma (, ep-šu-ni-ma, ep-šu-nim-ma); epšūninni (, ep-šú-ni-ni); epšūš (, ep-šu-); epšūši-ma (, ep-šu-ši-ma); epšūšu (, -šú, -šú-šu, ep-šu-šu, ep-šú-šum, ep-šú-šú); epšūšu-ma (, ep-šu-šu-ma, ep-šu-šú-ma); epšūšum (); epšūšum-ma (, ep-šú-šum-ma); epussu (, -su, e-pu-su, e-pu-us-su); epussu-ma (, e-pu-su-ma, e-pu-us-su-ma); epuš-ma (, -ma).

1. ill-treated (4x/2%)

2. made (23x/14%)

3. performed (135x/83%)


epû [BAKE] (V)

2 instances

Written forms:; i-te-pu-ú (Gt).

Normalized forms:ītepû (Gt) (, i-te-pu-ú).

1. (Gt) shut up (2x/100%)


eqbu [HEEL] (N)

2 instances

Written forms:; eq-bi-šu.

Normalized forms:eqbīšu (, eq-bi-šu).

1. heel (2x/100%)


eqlu [FIELD] (N)

6 instances

Written forms:; A.ŠÀ.

Normalized forms:eqli (, A.ŠÀ).

1. field (6x/100%)


eqû [ANOINT] (V)

13 instances

Written forms:; te-eq- (G); te- (G); te-te---ma (Gtn); te-te-néq--ma (Gtn); ú-taq--ma (Dt); ú-te-eq--ma (Dt).

Normalized forms:teqqi (G) (, te-eq-, te-); tēteneqqī-ma (Gtn) (, te-te-néq--ma, te-te---ma); ūtaqqē-ma (Dt) (, ú-taq--ma); ūteqqē-ma (Dt) (ú-te-eq--ma).

1. (Dt) anoint oneself (3x/23%)

2. (G) apply (6x/46%)

3. (Gtn) rub repeatedly (4x/31%)


erbe [FOUR] (NU)

50 instances

Normalized forms:erba (); erbe (); erbet (); erbettašunu (, 4-ta-šú-nu, 4-šú-nu); erbetti (, IM.LÍMMU.BA [šārī erbetti], LÍMMU.BA, er-bet-ti).

1. four (50x/100%)


erbēšer [FOURTEEN] (NU)

1 instance

Written forms:.

Normalized forms:erbēšer ().

1. fourteen (1x/100%)


erbēšerīšu [FOURTEEN TIMES] (AV)

3 instances

Written forms:; 14-šú.

Normalized forms:erbēšerīšu (, 14-šú).

1. fourteen times (3x/100%)


ereb šamši [WEST] (N)

37 instances

Normalized forms:ereb šamši (* * , e-reb dUTU, e-reb dUTU-ši, dUTU.ŠÚ.A).

1. sunset (9x/24%)

2. west (28x/76%)


erēbu [ENTER] (V)

130 instances

Written forms:; e-re-bi (G); e-reb (G); e-ru-bu (G); i-ru-bu-nu (G); i-ru-ub (G); ir-ru-bu-nim (G); ir-ru-bu-nu (G); ir-ru-bu-ú-ni (G); KU₄ (G); KU₄-ba-ma (Gtn); KU₄-bu (G); KU₄-eb (Š,G); KU₄-ma (G); KU₄.MEŠ-ni (G); KU₄-ni (G); KU₄-šú (Š); KU₄-šú-nu-ti (Š); KU₄-ub (G); li-ru-bu-ma (G); li-te-ru-ba-a-ma (Gtn); li-te-ru-ba-ma (Gtn); te-ru-ba (G); te-ru-bi (G); te-ru-bu (G); te-ru-ub (G); ter-ru-ba (G); ter-ru-ba-ni (G); ter-ru-bi (G); dUTU.ŠÚ.A (G) [ereb šamši].

Normalized forms:ereb (G) (, e-reb, dUTU.ŠÚ.A [ereb šamši]); erēb (G) (, KU₄-eb); erēbi (G) (, e-re-bi); errubu (G) (, KU₄); errubū (G) (, e-ru-bu); ērub (G) (, KU₄-ub); ērubu (G) (, KU₄-bu); irrub (G) (, KU₄, i-ru-ub); irrub-ma (G) (, KU₄-ma); irrubūni (G) (, ir-ru-bu-nim, ir-ru-bu-nu, ir-ru-bu-ú-ni); īrub (G) (, i-ru-ub); īrubūni (G) (, KU₄.MEŠ-ni); īrubūnu (G) (i-ru-bu-nu); ītereb (); līrubū-ma (G) (, li-ru-bu-ma); līterrubā-ma (Gtn) (, KU₄-ba-ma, li-te-ru-ba-a-ma, li-te-ru-ba-ma); līteruba-ma (); terrub (G) (, KU₄, KU₄-ub); terrub-ma (G) (, KU₄-ma); terruba (G) (, te-ru-ba, ter-ru-ba); terrubāni (G) (, KU₄-ni, ter-ru-ba-ni); terrubī (G) (, te-ru-bi, ter-ru-bi); terrubu (G) (te-ru-bu); tērub (G) (, te-ru-ub); tēterbu (); tušerreb (Š) (, KU₄-eb); tušerrebšunūti (Š) (, KU₄-šú-nu-ti); ušerrebšu (Š) (, KU₄-šú).

1. (Š) bring in (5x/4%)

2. (Gtn) enter constantly (6x/5%)

3. (G) enter (112x/86%)

4. entering (N) (2x/2%)

5. entrance (N) (3x/2%)

6. (Š) insert (2x/2%)


erēbu [ROOK] (N)

17 instances

Normalized forms:āribi (, BURU₄mušen, UGAmušen, a-ri--i); āribu (, UGAmušen); erēbi (, BURU₅mušen, UGAmušen, e-ri-bi); ēribi (, e-ri-bi).

1. crow (13x/76%)

2. raven (4x/24%)


erēnu [CEDAR] (N)

164 instances

Normalized forms:erēna (, gišEREN); erēni (, EREN, e-re-ni, gišEREN, gišEREN.KAM, gišEREN.KÁM, gišEREN.NA, giše-re-ni, gišere-ni); erēni-KÁM (); erēnu (, e-re-nu, gišEREN, gišere-nu).

1. cedar (164x/100%)


erēpu [CLOUD OVER] (V)

2 instances

Written forms:; e-te-ner-ru-pu (Gtn).

Normalized forms:ētenerrupu (Gtn) (, e-te-ner-ru-pu).

1. (Gtn) be(come) constantly gloomy (2x/100%)


ereqqu [CART] (N)

2 instances

Written forms:; gišMAR.GÍD.DA-ki.

Normalized forms:ereqqīki (, gišMAR.GÍD.DA-ki).

1. wagon (2x/100%)


erēru [BE(COME) PARCHED] (V)

15 instances

Written forms:; tu-ra-ar-ma (D); tu-ur-ra-ar (D); tur-ár (D).

Normalized forms:turrar (D) (, tu-ur-ra-ar, tur-ár); turrar-ma (D) (, tu-ra-ar-ma).

1. (D) parch (15x/100%)


erēšu [REQUEST] (V)

3 instances

Written forms:; ir-ri-su (G).

Normalized forms:irrissu (G) (, ir-ri-su).

1. (G) desire (3x/100%)


erēšu [SOW] (V)

4 instances

Written forms:; i-te-riš-ka-ma (G); in--ri-šú (N).

Normalized forms:innerrišū (N) (, in--ri-šú); īteriška-ma (G) (, i-te-riš-ka-ma).

1. (G) cultivate (2x/50%)

2. (N) plant (2x/50%)


ēribu [ENTERING] (AJ)

2 instances

Written forms:; KU₄-.

Normalized forms:ēribtu (, KU₄-).

1. incoming (2x/100%)


erimmatu [(EGG-SHAPED) BEAD] (N)

2 instances

Written forms:; na₄NUNUZ.

Normalized forms:erimmat (, na₄NUNUZ).

1. (egg-shaped) bead (2x/100%)


erimmu [(A RED BERRY)] (N)

2 instances

Written forms:; erim-mu.

Normalized forms:erimmu (, erim-mu).

1. (a fruit) (2x/100%)


ernettu [TRIUMPH] (N)

12 instances

Written forms:; Ù.MA-šú.

Normalized forms:ernettašu (, Ù.MA-šú).

1. desire (12x/100%)


ernīnu [(A DRUG)] (N)

2 instances

Written forms:; er-ni-ni.

Normalized forms:ernīnī (, er-ni-ni).

1. (a plant) (2x/100%)


erpetu [CLOUD] (N)

2 instances

Written forms:; DUNGU.MEŠ.

Normalized forms:erpēti (, DUNGU.MEŠ).

1. cloud (2x/100%)


errû [COLOCYNTH?] (N)

27 instances

Normalized forms:errâ (, úÚKUŠ.LAGAB); errê (, ÚKUŠ.LAGAB, e-er-re-e, er-re-e, úÚKUŠ.LAGAB, úÚKUŠ.LAGABsar, úer-re-e); errî (, úÚKUŠ.LAGAB); errû (, úer-ru-ú).

1. colocynth? (27x/100%)


erru [INTESTINE(S)] (N)

5 instances

Written forms:; er-ru-šú; UZU.ŠÀ-šá.

Normalized forms:errīša (, UZU.ŠÀ-šá); errūšu (, er-ru-šú).

1. bowel(s) (3x/60%)

2. gut (2x/40%)


erṣetu [EARTH] (N)

342 instances

Normalized forms:erṣet (, KI-tim); erṣeta (, KI-ta); erṣete (, KI-te); erṣeti (, KI, KI-ti, KI-tim, KI.A, er-ṣe-ti, er-ṣe-tim); erṣetim (er-ṣe-tim); erṣetu (, KI, KI-tu, KI-tum, KI-, er-ṣe-tum); erṣetum-ma (, KI-tum-ma, KI--ma, KI-tu₄-um-ma).

1. earth (193x/56%)

2. ground (25x/7%)

3. netherworld (124x/36%)


eršaḫungû [(AN EMESAL CULTIC PRAYER)] (N)

2 instances

Written forms:ÉR.ŠÀ.ḪUN..

Normalized forms:eršaḫungê (ÉR.ŠÀ.ḪUN.).

1. (a lamentation to soothe the heart) (2x/100%)


eršu [BED] (N)

71 instances

Normalized forms:ereš (, GIŠ.); erša (, GIŠ.); erši (, GIŠ.); eršī (, GIŠ., GIŠ.-MU); eršīšū (); eršīšu (, GIŠ.-šú); eršīya (, GIŠ.-MU, GIŠ.-ia, GIŠ..MU).

1. bed (71x/100%)


eršu [WISE] (AJ)

4 instances

Written forms:; er-šu; er-šu-ú-ti.

Normalized forms:eršu (, er-šu); eršūti (, er-šu-ú-ti).

1. wise (4x/100%)


ēru [(A TREE)] (N)

69 instances

Written forms:; e-ra; e-ri; gišMA.NU.

Normalized forms:ēra (, e-ra, gišMA.NU); ēri (, e-ri, gišMA.NU); ēru (, gišMA.NU).

1. (a tree) (4x/6%)

2. (a type of wood) (65x/94%)


ēru [AWAKE] (AJ)

7 instances

Written forms:; e-re-ta.

Normalized forms:ērātu (); ērēta (, e-re-ta); ēri ().

1. awake (3x/43%)

2. wakeful (4x/57%)


erû [COPPER] (N)

39 instances

Written forms:; na₄URUDU; URUDU.

Normalized forms:erâ (, URUDU, na₄URUDU); erî (, URUDU); erû (, URUDU, na₄URUDU).

1. 'copper stone' (16x/41%)

2. copper (23x/59%)


erû [EAGLE] (N)

11 instances

Written forms:; TI₈mušen.

Normalized forms:erî (, TI₈mušen); erû (, TI₈mušen).

1. eagle (11x/100%)


esēpu [GATHER TOGETHER] (V)

7 instances

Normalized forms:tessip (G) (te-si-ip); tessip-ma (G) (, te-es-sip-ma); tessipšunūti (G) (, te-es-sip-šu-nu-ti, te-es-sip-šú-nu-ti).

1. (G) collect up (2x/29%)

2. (G) gather together (5x/71%)


esēru [ENCLOSE] (V)

2 instances

Written forms:; li-se-er (G).

Normalized forms:līser (G) (, li-se-er).

1. (G) enclose (2x/100%)


eṣēdu [HARVEST] (V)

3 instances

Written forms:; i-iṣ-ṣi-da (G); i-ṣi-da (G).

Normalized forms:iṣṣidā (G) (, i-iṣ-ṣi-da, i-ṣi-da).

1. (G) harvest (3x/100%)


eṣēlu [PARALYSE] (V)

23 instances

Normalized forms:etteneṣṣilāšu (Gtn) (, e-te--ṣi-la-šú); īteneṣṣilāšu (Ntn) (, i-te--eṣ-ṣi-la-šú); ittenenṣilā (Ntn) (, it-te-nen-ṣi-la); ittenenṣilāšu (Ntn) (, it-te--en-ṣi-la-a-šu); uṣṣalū (D) (, uṣ-ṣa-lu); uṣṣilū (D) (, uṣ-ṣi-lu, ú-ṣi-lu); ūtaṣṣal (Dt) (, ú-ta-ṣal); uzzirū (D) (uz-zi-ru).

1. (Gtn,Ntn) be(come) more and more immobilized (14x/61%)

2. (Dt) become paralysed (2x/9%)

3. (D) immobilize (5x/22%)

4. (D) paralyse (2x/9%)


eṣemtu [BONE] (N)

16 instances

Written forms:; GÌR.PAD.DU.

Normalized forms:eṣemta (, GÌR.PAD.DU); eṣemti (, GÌR.PAD.DU); eṣemtu (GÌR.PAD.DU).

1. bone (16x/100%)


eṣenṣēru [BACKBONE] (N)

12 instances

Normalized forms:eṣenṣērī (, .MURGU-MU, .SIG₄-MU, e-ṣe-en-ṣe-ri, uzu.MURGU-MU); eṣenṣērīya (e-ṣe-en-ṣe-ri-a).

1. back (4x/33%)

2. spine (8x/67%)


eṣēnu [SMELL] (V)

9 instances

Written forms:; iṣ-ṣi-nu (G).

Normalized forms:iṣṣinū (G) (, iṣ-ṣi-nu).

1. (G) smell (9x/100%)


eṣēru [DRAW] (V)

40 instances

Written forms:; e-ṣir (G); e-te-ṣir (G); ḪUR-er (G); ḪUR-ir (G); ḪUR-ma (G); te-eṣ-ṣer (G); te-eṣ-ṣir (G); te-ṣer (G); te-ṣir (G).

Normalized forms:ēṣer (G) (, e-ṣir); ēteṣir (G) (, e-te-ṣir); teṣṣer (G) (, ḪUR-er, ḪUR-ir, te-eṣ-ṣer, te-eṣ-ṣir, te-ṣer, te-ṣir); teṣṣer-ma (G) (, ḪUR-ma).

1. (G) draw (40x/100%)


ešer [TEN] (NU)

9 instances

Written forms:.

Normalized forms:ešeret (); ešret ().

1. ten (9x/100%)


ešertu [CHAPEL] (N)

6 instances

Normalized forms:ašertīšina (, É.DINGIR-ši-na); aširti (, a-ši-ir-ti); ešrēt (); ešret (-ret).

1. sanctuary (2x/33%)

2. shrine (4x/67%)


ešēru [BE(COME) STRAIGHT] (V)

183 instances

Normalized forms:innešer (N) (, in--šer); inneššer (N) (, in--šer); innešširū (N) (, SI.-ru); iššer (G) (, SI., i-šer, -šèr); iššer-ma (G) (, SI.-ma); iššerā (G) (-še-ra); iššeršu (G) (, -šer-šú); iššir (G) (, -ši-ir, -šir); līšer (G) (, li-šer, li-šèr, li-šir, li-šìr, liš-ir); līšir (G) (, li-ši-ir, li-šir₄); lūšer (G) (, lu-še-er, lu-šer, lu-ši-ir, lu-šir, lu-šír); lušēšir (Š) (, lu-še-ši-ir); lūšir (G) (, lu-ú-ši-ir, lu-ši-ir, lu-šir); luštēšer (Št) (, lu--te-šer); šūširanni-ma (Š) (, šu-ši-ra-an-ni-ma); šūšuri (Š) (, SI., šu-šu-ri); šutēšer (Št) (, šu-te-šir); šutēšeram-ma (Št) (šu-te-še-ra-am-ma); šutēširam-ma (Št) (, šu-te-ši-ra-am-ma); šutēširanni (Št) (, šu-te-ši-ra-an-ni, šu-te-šir-an-ni); šutēšuri (Št) (, SI., šú-te-šu-ri, šú-te-šú-ri); šutēšurīšu-ma (Št) (, šu-te-šu-ri-šu-ma); šutēšuru (Št) (, šu-te-šu-ru); tuštēšer (Št) (, tuš-te-šer); tušteššer (Št) (, tu--te--šer, tuš-te--šer, tuš-te-šer, tuš-te-šér, tuš-te-šèr, tuš-te-šir); tuštešširu (Št) (, tuš-te--ši-ru); ušeššer-ma (Š) (, SI.-ma); ušeššeram-ma (Š) (, ú-še-eš₁₅-še-ra-am-ma, ú-še-eš₁₅-še-ra-ma); uštēširā (); uštēširī (Št) (-te-ši-ri); ušteššer (Št) (, -te--še-er, -te-šer, -te-šir); ušteššerā (Št) (, -te--še-ra); ušteššerē (Št) (, -te-še-re); ušteššeri (Št) (, -te-ši-ri); ušteššeru (Št) (, -te-še-ru); ušteššerū (Št) (, -te-še-ru).

1. (Š) be(come) acquitted (9x/5%)

2. (N) be(come) cared for (3x/2%)

3. (G) be(come) favourable (2x/1%)

4. (Št) be(come) guided aright (4x/2%)

5. (G,N) be(come) successful (25x/14%)

6. (G,Št) be(come) well (10x/5%)

7. (Št) cause to go well (6x/3%)

8. causing to give birth successfully (N) (2x/1%)

9. causing to go well (N) (11x/6%)

10. (Š) give birth easily (2x/1%)

11. (G) go straight (14x/8%)

12. (G) go well (32x/17%)

13. (Št) guide aright (23x/13%)

14. (Š) have a bowel movement (9x/5%)

15. (Št) keep in order (2x/1%)

16. (Št) make go straight (2x/1%)

17. (G,Št) prosper (5x/3%)

18. (Š) put in order (2x/1%)

19. (Št) set aright (18x/10%)

20. (Št) set in order (2x/1%)


ešītu [CONFUSION] (N)

12 instances

Normalized forms:ešâti (, e-šá-a-ti); ešâtīya (, e-šá-ti-ia₅); išīta (, i-ši-ta).

1. confusion (12x/100%)


ešmarû [(A SILVER ALLOY)] (N)

3 instances

Written forms:; --ru-ú.

Normalized forms:ešmarû (, --ru-ú).

1. (a silver alloy) (3x/100%)


ešrû [20TH DAY (OF MONTH)] (N)

5 instances

Written forms:; U₄.20.KAM.

Normalized forms:ešrî (, U₄.20.KAM); ešrû (U₄.20.KAM).

1. 20th day (of month) (5x/100%)


ešru [STRAIGHT] (AJ)

4 instances

Written forms:; -re-; -re-tum.

Normalized forms:ešrētu (, -re-tum, -re-).

1. just (4x/100%)


eššebû [(AN ECSTATIC)] (N)

18 instances

Normalized forms:eššebê (, -še--e, -še--e, -še-.MEŠ); eššebû (, -še-bu, -še-bu-u, -še-bu-ú, -še-bu, -še-bu-u, -še-bu-ú).

1. ecstatic (18x/100%)


eššebûtu [ECSTATIC POWER] (N)

1 instance

Written forms:-še-pa-ti-ši-na.

Normalized forms:eššepâtīšina (-še-pa-ti-ši-na).

1. ecstatic power (1x/100%)


eššebūtu [(A FEMALE ECSTATIC)] (N)

20 instances

Normalized forms:eššebât (-še-ba-at); eššebâti (, -še-ba-a-ti); eššebūti (, -še-bu-ti); eššebūtu (, -še-bu-tu, -še-bu-tum, -še-bu-); iššebūtu (-še-bu-tu).

1. (a female ecstatic) (20x/100%)


eššu [NEW] (AJ)

12 instances

Normalized forms:eššetu (, -še-tum); eššu (, GIBIL, -šú); eššūti (, -šu-ti); iššūtu (-šu-).

1. new (12x/100%)


ešû [CONFUSED] (AJ)

13 instances

Written forms:; a-ša-ku; e-šá-a; e-šá-ku; i-šá-a.

Normalized forms:ašâku (a-ša-ku); ešâ (, e-šá-a); ešâku (, e-šá-ku); išâ (i-šá-a).

1. confused (13x/100%)


etelliš [AS A LORD] (AV)

13 instances

Normalized forms:etelliš (, NIR.GÁL-liš, e-tel-li-, e-tel-liš).

1. lordly (13x/100%)


etellu [PRE-EMINENT] (AJ)

5 instances

Written forms:; e-tel; e-tel-lu.

Normalized forms:etel (, e-tel); etellu (, e-tel-lu).

1. prince (N) (3x/60%)

2. supreme (2x/40%)


eteppušu [CONSTANTLY PERFORMED] (AJ)

2 instances

Written forms:; .-šu.

Normalized forms:eteppušūšu (, .-šu).

1. constantly performed (2x/100%)


etēqu [GO PAST] (V)

66 instances

Normalized forms:etēqi (G) (, DIB); etēqīka (G) (, DIB-ka); ītiq (G) (, i-ti-iq); ītiqu (G) (, DIB); ittiq (G) (, DIB); lītiqūši (G) (, li-ti-qu-ši); šūteqanni (Š) (šu-te-qa-an-ni); šūtiqanni (Š) (, šu-ti-qa-an-ni); šūtiqannī-ma (Š) (šu-ti-qa-an-ni-ma, šu-ti-qa-ni-ma); šūtiqanni-ma (Š) (, šu-ti-iq-an-ni-ma); šūtuqi (Š) (, šu--qim); tetteqa (G) (te-te-qa); tettiqa (G) (, te-et-ti-qa); tettiqāni (G) (, te-et-ti-qa-ni).

1. (G) cross over (16x/24%)

2. (G) go past (8x/12%)

3. going past (N) (8x/12%)

4. (Š) make pass by (11x/17%)

5. making pass by (N) (2x/3%)

6. (G) pass by (21x/32%)


etguru [CROSSED OVER] (AJ)

8 instances

Written forms:; et-gu-ru-ti; it-gur; it-qu-ru-ti.

Normalized forms:etgurūti (, et-gu-ru-ti); etqurūti (, it-qu-ru-ti); itgur (, it-gur).

1. crisscrossed (4x/50%)

2. cross (2x/25%)

3. intertwined (2x/25%)


ētiqu [PASSER-BY] (N)

10 instances

Written forms:; e-te-qu; e-ti-qu.

Normalized forms:ētequ (, e-te-qu); ētiqu (, e-ti-qu).

1. passer-by (10x/100%)


etlupu [BOUND CROSS-WISE] (AJ)

2 instances

Written forms:; et-lu-úp.

Normalized forms:etlup (, et-lu-úp).

1. cross? (N) (2x/100%)


etqu [LUMP] (N)

15 instances

Normalized forms:etequ (, e-te-qu); etiq (, e-ti-iq, e-tiq); etiqa (e-ti-qa); etiqu (e-ti-qu); iteq (i-te-eq); itiq (, i-ti-iq).

1. clump (15x/100%)


ettūtu [SPIDER] (N)

9 instances

Written forms:; ; -ti; ú--ti.

Normalized forms:ettūti (, ); uttūti (, -ti, ú--ti).

1. spider (9x/100%)


eṭemmu [GHOST] (N)

140 instances

Normalized forms:eṭem (, GIDIM); eṭemmī (, GIDIM, GIDIM.MEŠ, GIDIM.MÉŠ); eṭemmi (, GIDIM, e-ṭem-mi, e-ṭém-mi); eṭemmu (, GIDIM, e-ṭem-mu, e-ṭém-mu); eṭemmū (, GIDIM.MEŠ).

1. ghost (140x/100%)


eṭēru [TAKE AWAY] (V)

31 instances

Written forms:; e-ṭe-ri-šu (G); e-ṭe-ri-šú (G); e-ṭe₄-ri-šu (G); e-ṭi-ir (G); e-ṭí-ir (G); eṭ-ri (G); KAR (G); KAR-ir (G); KAR-šu (G); KAR-šú (G); te-eṭ-ṭir (G).

Normalized forms:eṭēri (G) (, KAR); eṭērīšu (G) (, KAR-šu, KAR-šú, e-ṭe-ri-šu, e-ṭe-ri-šú, e-ṭe₄-ri-šu); eṭir (G) (, KAR-ir, e-ṭi-ir, e-ṭí-ir); eṭri (G) (eṭ-ri); teṭṭer (G) (, KAR-ir, te-eṭ-ṭir).

1. (G) save (14x/45%)

2. saving (N) (17x/55%)


ēṭiru [SAVIOUR] (N)

8 instances

Written forms:; e-ṭi-ir; KAR-ir.

Normalized forms:ēṭir (, KAR-ir, e-ṭi-ir).

1. saviour (8x/100%)


eṭlu [YOUNG MAN] (N)

66 instances

Normalized forms:eṭla (, GURUŠ, eṭ-la); eṭlam (, eṭ-lam); eṭli (, GURUŠ); eṭlu (, GURUŠ, eṭ-lu, eṭ-lum); eṭlūt (, GURUŠ.MEŠ, GURUŠ.MEŠ); eṭlūti (, GURUŠ.MEŠ, eṭ-lu-ti).

1. young man (66x/100%)


eṭru [TAKEN AWAY] (AJ)

9 instances

Written forms:; e-ṭi-ir; KAR; KAR-ma.

Normalized forms:eṭir (, KAR, e-ṭi-ir); eṭir-ma (, KAR-ma).

1. saved (2x/22%)

2. taken away (7x/78%)


eṭṭēru [ESCAPER] (N)

4 instances

Written forms:; eṭ-ṭe-ri; eṭ-ṭe-ru.

Normalized forms:eṭṭēri (, eṭ-ṭe-ri); eṭṭēru (, eṭ-ṭe-ru).

1. deserter (4x/100%)


eṭû [BE(COME) DARK] (V)

8 instances

Written forms:; e-te₉--eṭ-ṭú-u (Gtn); u-ta-aṭ-ṭa (Dt); uṭ-ṭa-a (D).

Normalized forms:ēteneṭṭû (Gtn) (, e-te₉--eṭ-ṭú-u); ūtaṭṭa (Dt) (, u-ta-aṭ-ṭa); uṭṭâ (D) (, uṭ-ṭa-a).

1. (Gtn) be(come) constantly somber (2x/25%)

2. (Dt) be(come) darkened (2x/25%)

3. (D) darken (4x/50%)


eṭû [DARK] (AJ)

4 instances

Written forms:; e-ṭi-i.

Normalized forms:eṭî (, e-ṭi-i).

1. dark (4x/100%)


eṭûtu [DARKNESS] (N)

2 instances

Written forms:; e-ṭu-ti.

Normalized forms:eṭûti (, e-ṭu-ti).

1. darkness (2x/100%)


ezēbu [LEAVE] (V)

12 instances

Written forms:; i-zi-ib-šú (G); li-iz-zi-ib-šu-ma (D); šu-zu-bi-šu (Š); šu-zu-bi-šú (Š); šu-zu-bu (Š); TAG₄ (G); tu-še-zeb (Š).

Normalized forms:ezzib (G) (, TAG₄); izzibšu (G) (, i-zi-ib-šú); lizzibšu (D) (li-iz-zi-ib-šu-ma); šūzubīšu (Š) (, šu-zu-bi-šu, šu-zu-bi-šú); šūzubu (Š) (, šu-zu-bu); tušēzeb (Š) (, tu-še-zeb).

1. (G) leave (5x/42%)

2. (Š) rescue (2x/17%)

3. saving (N) (5x/42%)


ezziš [FURIOUSLY] (AV)

6 instances

Written forms:; ez-zi-; ḪUŠ-; MIR-.

Normalized forms:ezziš (, ḪUŠ-, MIR-, ez-zi-).

1. furiously (6x/100%)


ezzu [FURIOUS] (AJ)

100 instances

Written forms:; ez-za-tu-nu; ez-ze-et;