Hub A | B | D | E | G | | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | Y | Z

cmawro Browsable HTML: L

Version of 2023-01-10:10H:02M:1673344935s

[NOT] (MOD)

1657 instances

Written forms:; la; la-a; NU.

Normalized forms: (, NU, la, la-a).


lā-petītu [UNMATED (OF FEMALE ANIMAL)] (AJ)

17 instances

Written forms:; GÌŠ.NU.ZU.

Normalized forms:lā-petīta (, GÌŠ.NU.ZU); lā-petīti (, GÌŠ.NU.ZU).

1. unmated (of female animal) (17x/100%)


laʾābu [HARASS] (V)

8 instances

Written forms:; lu-bu-in-ni (D); ú-la-ʾi-bu (D).

Normalized forms:lubbūʾinni (D) (, lu-bu-in-ni); ulaʾʾibū (D) (, ú-la-ʾi-bu).

1. (D) affect (6x/75%)

2. (D) infect (2x/25%)


laʾātu [SWALLOW (UP)] (V)

2 instances

Written forms:; i-al-lut (G).

Normalized forms:iʾallut (G) (, i-al-lut).

1. (G) swallow (up) (2x/100%)


laʾbu [(A KIND OF PHLEGM)] (N)

2 instances

Written forms:; la--ba.

Normalized forms:laʾba (, la--ba).

1. (a mucus) (2x/100%)


laʾbu [AFFLICTED] (AJ)

8 instances

Normalized forms:laʾbū-ma (, la--bu-ma); laʾbūʾinni (, la--bu-in-ni); leʾbūʾinni (, le--bu-in-ni).

1. afflicted (8x/100%)


lāʾiṭu [ONE WHO CONFINES] (N)

5 instances

Written forms:; la-i-ṭù; la-iṭ; la-iṭ-ṭi.

Normalized forms:lāʾiṭ (, la-iṭ); lāʾiṭi (la-iṭ-ṭi); lāʾiṭu (, la-i-ṭù).

1. one who confines (2x/40%)

2. one who keeps in check (3x/60%)


laʾšu [POLLUTED] (AJ)

3 instances

Written forms:; la--šá-ku.

Normalized forms:laʾšāku (, la--šá-ku).

1. bothered (3x/100%)


lāʾû [SMALL CHILD] (N)

2 instances

Written forms:; la-i.

Normalized forms:lāʾī (, la-i).

1. small child (2x/100%)


labânu [NECK(TENDONS)] (N)

5 instances

Written forms:; SA.-šú.

Normalized forms:labânšu (, SA.-šú).

1. neck muscles (5x/100%)


labāru [BE(COME) OLD] (V)

3 instances

Written forms:; il-ta-bir (G).

Normalized forms:iltaber (G) (, il-ta-bir).

1. (G) allow to last long (3x/100%)


labāṣu [(A DISEASE DEMON)] (N)

25 instances

Normalized forms:labāṣi (, la-ba-ṣi, dDÌM.ME.A, dDIM₈.ME.A); labāṣu (, la-ba-ṣu, dDIM₁₀.ME.A, dDÌM.ME.A, dDIM₈.ME.A, dDIM₉.ME.A).

1. (a disease demon) (25x/100%)


labāšu [CLOTHE ONESELF] (V)

49 instances

Normalized forms:allabiš (N) (, MU₄.MU₄, al-la-biš); illabbaš (N) (, il-lab-ba-áš); iltabbaš (Gt) (, MU₄.MU₄-, il-tab-ba-); tulabbassi (D) (, MU₄.MU₄-si); tulabbassu (D) (, MU₄.MÉŠ-su, MU₄.MU₄-su, tu-la-ab-ba-as-); tulabbassunūti (D) (, MU₄.MU₄-su-nu-ti); tulabbaš (D) (, MU₄.MU₄-); tulabbissu (D) (, MU₄.MU₄-su); tulabbissunūti (D) (, MU₄.MU₄-su-nu-ti); ulabbissu (D) (, MU₄.MU₄-su); ulabbiš (D) (, ú-lab-bi-).

1. (N) clothe oneself (7x/14%)

2. (D) clothe (28x/57%)

3. (D) coat (4x/8%)

4. (Gt) don (10x/20%)


labiru [OLD] (AJ)

68 instances

Normalized forms:labiri (, LIBIR.RA.GIM [kīma labiri], SUMUN); labirim (, la-bi-ri-im); labirīša (, LIBIR.RA-ša, la-bi-ri-ša); labirīšu (, LIBIR.RA.BI, LIBIR.RA.BI.GIM [kīma labirīšu], SUMUN-šú, la-bi-ri-šú); labirti (, LIBIR.RA); labiru (, LIBIR.RA, SUMUN); labirūti (, SUMUN, la-bi-ru-ti).

1. old (22x/32%)

2. original (tablet) (N) (46x/68%)


lābišu [ONE WHO IS CLAD] (N)

3 instances

Written forms:; la-bi-šat.

Normalized forms:lābišat (, la-bi-šat).

1. one who is clad (3x/100%)


labšu [CLOTHED] (AJ)

4 instances

Written forms:; la-biš; lab-šá-ku-ma.

Normalized forms:labiš (, la-biš); labšāku-ma (, lab-šá-ku-ma).

1. clad (2x/50%)

2. clothed (2x/50%)


labtu [(OVEN-)PARCHED GRAIN] (N)

34 instances

Written forms:; la-ab-ta; la-ab-ti; lab-ti; ŠE.SA.A.

Normalized forms:labta (, la-ab-ta); labti (, la-ab-ti, lab-ti, ŠE.SA.A).

1. oven (for roasting grain) (18x/53%)

2. roasted grain (16x/47%)


laḫābu [RUMBLE] (V)

5 instances

Written forms:; i-la-ḫi-ib (G); i-le-ḫi-ib (G).

Normalized forms:ilaḫḫib (G) (, i-la-ḫi-ib); ileḫḫib (G) (, i-le-ḫi-ib).

1. (G) growl (5x/100%)


laḫannu [(A FLASK)] (N)

20 instances

Normalized forms:laḫan (, dugLA.ḪA.AN); laḫanna (, dugLA.ḪA.AN, dugla-ḫa-na); laḫannāti (, dugla-ḫa-na-ti); laḫanni (, dugLA.ḪA.AN); laḫannī (, dugLA.ḪA.AN, dugLA.ḪA.AN.MEŠ).

1. bottle (20x/100%)


laḫmu ['HAIRY'] (AJ)

7 instances

Written forms:; la-aḫ-me; làḫ-me; làḫ-mu.

Normalized forms:laḫme (, la-aḫ-me, làḫ-me); laḫmu (, làḫ-mu).

1. (a mythical being) (N) (7x/100%)


laḫru [SHEEP] (N)

14 instances

Written forms:; làḫ-ri; udulàḫ-ri; U₈.

Normalized forms:laḫra (, U₈); laḫri (, U₈, làḫ-ri); laḫrī (, udulàḫ-ri); laḫru (, U₈).

1. ewe (12x/86%)

2. flock (2x/14%)


lakû [SUCKLING] (N)

2 instances

Written forms:; la-ki-i.

Normalized forms:lakî (, la-ki-i).

1. suckling (2x/100%)


lalangu [(A LEGUMINOUS VEGETABLE)] (N)

2 instances

Written forms:; úla-al-la-ga.

Normalized forms:lallaga (, úla-al-la-ga).

1. (a leguminous vegetable) (2x/100%)


lāma [BEFORE] (PRP)

34 instances

Written forms:; la-a-am; la-am; la-ma.

Normalized forms:lām (, la-a-am, la-am); lāma (, la-ma).

1. before (34x/100%)


lamādu [LEARN] (V)

33 instances

Written forms:; il-mad-ka (G); li-im-di (G); li-mad (G); li-mad-ma (G); lil-tan-du (Gt); lim-da (G); ZU-di (G).

Normalized forms:ilmadka (G) (, il-mad-ka); lamādi (G) (, ZU-di); liltandū (Gt) (, lil-tan-du); limad (G) (, li-mad); limad-ma (G) (li-mad-ma); limdā (G) (, lim-da); limdī (G) (li-im-di).

1. (G) know (6x/18%)

2. (G,Gt) learn (21x/64%)

3. learning (N) (4x/12%)

4. (G) recognize (2x/6%)


lamāmu [CHEW] (V)

2 instances

Written forms:; i-lam-ma-am (G).

Normalized forms:ilammam (G) (, i-lam-ma-am).

1. (G) chew (2x/100%)


lamassatu [TUTELARY GODDESS] (N)

3 instances

Written forms:; la-mas-sat.

Normalized forms:lamassat (, la-mas-sat).

1. pupil (3x/100%)


lamassu [(FEMALE) TUTELARY DEITY] (N)

47 instances

Normalized forms:lamassaki (, la-mas-sa-ki, dLAMMA-ki); lamassašu (, dLAMMA-šu, dLAMMA-šú); lamassat (, dLAMMA-at); lamassī (, la-mas-si, dLAMMA, dLAMMA-MU); lamassi (, dLAMMA); lamassu (, dLAMMA).

1. (a precious stone) (16x/34%)

2. (female) tutelary deity (25x/53%)

3. protective spirit (6x/13%)


lāmu [GLOWING ASHES] (N)

16 instances

Normalized forms:laʾmēkunu (, la--me-ku-nu); laʾmīkunu (, la--mi-ku-nu); laʾmīšunu ().

1. ember (16x/100%)


lamû [BESIEGED] (AJ)

12 instances

Normalized forms:lamânni (, la-ma-a-ni, la-man-ni); lamânnu (la-man-nu); lamûʾinni (, la-mu-in-ni).

1. besieged (10x/83%)

2. surrounding (2x/17%)


lamû [SURROUND] (V)

56 instances

Normalized forms:almīšunūti (G) (, al--šú-nu-ti); altame (G) (, al-ta-me); altami (G) (, NIGIN-mi); ilammi (G) (, NIGIN-mi); ilmīšu (G) (, NIGIN-šu); talammi (G) (, NIGIN, NIGIN-mi, NIGIN-); talammīšunūti (G) (, NIGIN--šú-nu-ti, NIGIN-šu-nu-ti, NIGIN-šú-nu-ti); taltanammīšunūti (Gtn) (, NIGIN.MEŠ-šú-nu-ti); ulabbânni (D) (, ú-lab-ba-an-ni).

1. (G) encircle (3x/5%)

2. (Gtn) surround continually (2x/4%)

3. (D,G) surround (22x/39%)

4. (G) wrap (up) (29x/52%)


lānu [FORM] (N)

93 instances

Normalized forms:lānī (, la-a-ni); lānīki (, la-ni-ki); lānīša (, la-ni-šá); lānīšu (, la-ni-šú); lānīšunu (, la-ni-šú-nu); lānīya (, la-ni-ia, la-ni-ia₅); lānki (, la-an-ki); lānšu (, la-an-šú); lānu (la-a-nu).

1. appearance (27x/29%)

2. body (66x/71%)


lapānu [BE(COME) POOR] (V)

4 instances

Written forms:; la-pan-šá (G).

Normalized forms:lapānša (G) (, la-pan-šá).

1. impoverishment (N) (4x/100%)


lapāpu [WRAP AROUND] (V)

22 instances

Written forms:; ta-la-ap-pa-ap (G); ta-lap-pa-ap (G); tála-pap (G); tu-la-ap-pa-ap (D).

Normalized forms:talappap (G) (, ta-la-ap-pa-ap, ta-lap-pa-ap, tála-pap); tulappap (D) (tu-la-ap-pa-ap).

1. (G,D) wrap around (22x/100%)


lapātu [TOUCH] (V)

98 instances

Normalized forms:ilappassu (G) (, TAG.GA-su); ilappat (G) (, TAG, TAG-at, TAG.GA, i-lap-pat); ilappat-ma (G) (, TAG-at-ma, TAG-ma, TAG.GA, TAG.GA-ma); ilputu (G) (, il-pu-); iltanappassu (Gtn) (, TAG.TAG-su); iltanappat (Gtn) (, TAG.MEŠ); lapāt (G) (, la-pat); lilappit (D) (, li-la-ap-pit); talappassunūti (G) (, TAG-su-nu-ti); talappat (G) (, TAG-at, ta-lap-pat); talappat-ma (G) (, TAG-ma); talappatīnni (G) (, ta-lap-pa-tin-ni, ta-lap-pat-in-ni); talappatīnnu (G) (ta-lap-pat-in-nu); talappatušunūti (G) (, TAG--šú-nu-ti); talappitīnni (G) (ta-lap-pit-in-ni); taltanappat (Gtn) (, TAG.MEŠ, TAG.TAG); taltappat (Gt) (, tal-tap-pat); tulappat-ma (D) (, TAG.MEŠ-ma, TAG.TAG-ma); tulappatīnni (D) (, tu-lap-pa-tin-ni, tu-lap-pat-in-ni); ulappat (D) (ú-lap-pat); ulappat-ma (D) (, ú-lap-pat-ma); ulappatū (D) (, ú-lap-pa-tu, ú-lap-pa-, ú-lap-pa-tu₄); ulappitanni (D) (, ú-lap-pi-tan-ni, ú-lap--ta-an-ni); ulappitūʾinni (D) (, ú-lap--tu-in-ni); ulappitūninni (D) (, ú-lap-pi-tu-nin-ni); ušalpitū (Š) (, ú-šal-pi-tu).

1. (D) affect (someone) (8x/8%)

2. (G) apply (2x/2%)

3. (D) besmirch (3x/3%)

4. (D) harm (7x/7%)

5. (Gtn) hurt continually (6x/6%)

6. (G) hurt (2x/2%)

7. (D) play (an instrument) (6x/6%)

8. (Gtn) rub repeatedly (2x/2%)

9. (G) rub (2x/2%)

10. (G,Gt,Gtn,D) smear (23x/23%)

11. (Š) strike down (4x/4%)

12. (G) touch (31x/32%)

13. touching (N) (2x/2%)


laptu [TOUCHED] (AJ)

6 instances

Written forms:; la--it; TAG-ma.

Normalized forms:lapit (, la--it); lapit-ma (, TAG-ma).

1. affected (by disease) (4x/67%)

2. stained (2x/33%)


laptu [TURNIP] (N)

17 instances

Normalized forms:labat (, la-ba-at); lapat (, LU.ÚBsar, la-a-pa-at, la-pat, úla-pat); lapta (, úLU.ÚBsar).

1. turnip (17x/100%)


laqātu [GATHER UP] (V)

27 instances

Written forms:; al-qut (G); il-qu-tu-ú-ni (G); il-qu--u-ni (G); la-qa-at (G); lu-qu-tu (D); lu-uq-qu-ti (D); lu-uq-qu-tu (D); lu-uq-ti (G); ú-laq--tu (D); ú-laq-- (D).

Normalized forms:alqut (G) (, al-qut); ilqutūni (G) (, il-qu-tu-ú-ni, il-qu--u-ni); laqāt (G) (, la-qa-at); luqquti (D) (, lu-uq-qu-ti); luqqutu (D) (lu-qu-tu, lu-uq-qu-tu); luqtī (G) (, lu-uq-ti); ulaqqitu (D) (, ú-laq--tu, ú-laq--).

1. collection (N) (7x/26%)

2. (G) gather up (6x/22%)

3. (G,D) pick up (11x/41%)

4. picking up (N) (3x/11%)


lardu [(A GRASS, NARDUS)] (N)

8 instances

Written forms:; la-ár-di; úla-ár-di; úla-ra-di.

Normalized forms:laradi (úla-ra-di); lardi (, la-ár-di, úla-ár-di).

1. nard (8x/100%)


lasāmu [RUN] (V)

10 instances

Written forms:; i-la-as-su-ma (G); i-la-su-ma (G).

Normalized forms:ilassuma (G) (, i-la-as-su-ma, i-la-su-ma).

1. (G) run (10x/100%)


lāsimu [SWIFT] (AJ)

2 instances

Written forms:; la-si-ma-ti.

Normalized forms:lāsimāti (, la-si-ma-ti).

1. swift (2x/100%)


lâšu [KNEAD] (V)

4 instances

Written forms:; i-la--šu--ma (G); ta-la- (G).

Normalized forms:ilaššuš-ma (G) (, i-la--šu--ma); talâš (G) (, ta-la-).

1. (G) knead (4x/100%)


latāku [TRY OUT] (V)

2 instances

Written forms:; la-ta-ki (G).

Normalized forms:latāki (G) (, la-ta-ki).

1. questioning (N) (2x/100%)


latku [TESTED] (AJ)

20 instances

Normalized forms:latikta (, la-tik-ta); latkātu (, la-at-ka-a-tum, la-at-ka-a-); latku (, lat-ku); latkūtu (, lat-ku-tu).

1. tested (20x/100%)


lâṭu [CONFINE] (V)

2 instances

Written forms:; li-lu-uṭ-ka (G).

Normalized forms:lilūṭka (G) (, li-lu-uṭ-ka).

1. (G) imprison (2x/100%)


lazāzu [ENDURE] (V)

5 instances

Written forms:; i-la-za-zu-ma (G); il-ta-na-za-zu (Gtn); ZAL.ZAL-ma (G).

Normalized forms:ilazzazū-ma (G) (, ZAL.ZAL-ma, i-la-za-zu-ma); iltanazzaz (Gtn) (il-ta-na-za-zu); iltanazzazū ().

1. (Gtn) persist constantly (2x/40%)

2. (G) persist (3x/60%)


lēʾu [BOARD] (N)

12 instances

Normalized forms:lēʾi (, gišDA, gišLI.U₅, gišLI.U₅.UM, gišZU.U₅).

1. writing board (12x/100%)


lēʾû [POWERFUL] (AJ)

6 instances

Written forms:; le-ʾu-u; le-ʾu-ú.

Normalized forms:lēʾû (, le-ʾu-u, le-ʾu-ú); leʾû ().

1. able (one) (N) (6x/100%)


leʾû [BE(COME) ABLE] (V)

27 instances

Normalized forms:alteʾʾīšināte (Gtn) (al-te-ʾi-ši-na-te); alteʾʾīšināti (Gtn) (, al-te-ʾi-ši-na-a-ti, al-te-ʾi-ši-na-ti); eleʾʾû (G) (e-le-ʾu); ileʾʾâʾinni (G) (, i-le-ʾa-a-in-ni, i-le-ʾa-in-ni); ileʾʾe (G) (i-le-ʾe-e); ileʾʾi (G) (, i-le-ʾi, i-le-ʾi-i); ileʾʾû (G) (, i-le-ʾu-ú).

1. (G) be(come) able (14x/52%)

2. (G) be(come) more powerful than (5x/19%)

3. (G,Gtn) master (8x/30%)


lemēnu [BE(COME) BAD] (V)

11 instances

Normalized forms:iltenemmen (Gtn) (, il-te-nem-mèn); ulamminū (D) (, ú-lam--nu); ulamminūʾinni (D) (, ú-lam-mi-nu-in-ni, ú-lam--nu-in-ni).

1. (Gtn) be(come) increasingly depressed (3x/27%)

2. (D) make bad (5x/45%)

3. (D) treat badly (3x/27%)


lemniš [BADLY] (AV)

6 instances

Written forms:; lem-ni-; lem-niš; lem-níš.

Normalized forms:lemniš (, lem-ni-, lem-niš, lem-níš).

1. badly (2x/33%)

2. with evil intentions (4x/67%)


lemnu [BAD] (AJ)

1001 instances

Normalized forms:lemnā (, ḪUL.MEŠ, lem-na); lemna (, ḪUL, ḪUL.A, lem-na); lemnat (, lem-na-at); lemnāte (lem-na-te); lemnāti (, lem-na-a-ti, lem-na-ti); lemnet (); lemnēt (lem--et); lemnēta (, lem--ta, lem--ta₅); lemnēte (, ḪUL.MEŠ, ḪUL.MEŠ-te, lem--e-te); lemnētēšunu (lem--te-šú-nu); lemnēti (, ḪUL.MEŠ, lem--e-ti, lem--ti); lemnētim (, le-em--tim); lemnētīšunu (, lem--e-ti-šú-nu, lem--ti-šú-nu); lemnētu (, ḪUL.MEŠ, lem--e-); lemnētunu (, lem--tu-nu); lemnētūšu (, le-em--tu-šu); lemni (, ḪUL, NÍG.ḪUL [mimma lemni, mimma lemnu], lem-ni); lemnī (, lem-ni); lemnu (, ḪUL, NÍG.ḪUL [mimma lemni, mimma lemnu], lem-nu); lemnūte (, ḪUL.MEŠ, ḪUL.MEŠ-te, lem-nu-te); lemnūtēšunu (lem-nu-te-šú-nu); lemnūti (, ḪUL.DIDLI, ḪUL.MEŠ, ḪUL.MEŠ-tim, ḪUL.MÉŠ, lem-nu-ti, lem-nu-tim); lemnūtīya (, ḪUL.MEŠ-MU, lem-nu-ti-ia, lem-nu-ti-ía, lem-nu-ti-ia₅); lemnūtu (, ḪUL.MEŠ, lem-nu-tu, lem-nu-tum, lem-nu-); lemnūtum (lem-nu-tum); lemutta (, le-mu-ut-tam); lemutte (, le-mu-ut-te, le-mut-te); lemutti (, ḪUL, ḪUL-ti, ḪUL-tim, ḪUL-, MUNUS.ḪUL, MUNUS.ḪUL-tim, le-mut-ti); lemuttīya (, ḪUL--ia, ḪUL--ia₅, le-mut-ia); lemuttu (, ḪUL, ḪUL-tu, ḪUL-tum, ḪUL-, le-mut-tum); lemuttum (le-mut-tum).

1. bad (23x/2%)

2. evil (one) (N) (43x/4%)

3. evil deed (N) (3x/0%)

4. evil (822x/82%)

5. evil (N) (100x/10%)

6. evildoer (N) (4x/0%)

7. harmful (6x/1%)


lêmu [CONSUME] (V)

6 instances

Written forms:; i-le-em-mu (G).

Normalized forms:ilemmu (G) (, i-le-em-mu).

1. (G) eat (6x/100%)


lemuttu [EVIL] (N)

219 instances

Normalized forms:lemutta (, MUNUS.ḪUL, le-mut-ta); lemuttī (, ḪUL-tim, ḪUL-); lemutti (, ḪUL, ḪUL-ti, ḪUL-tim, MUNUS.ḪUL, le-mu-ti, le-mut-ti); lemuttīki (, ḪUL--ki, MUNUS.ḪUL-ki); lemuttīšu (, ḪUL-šú, MUNUS.ḪUL-šú); lemuttīšunu (, ḪUL-šú-nu); lemuttīya (, ḪUL-MU, ḪUL-ti-ia, ḪUL--ia, ḪUL--ia₅, MUNUS.ḪUL-MU, MUNUS.ḪUL-ia, le-mu-ut-ti-ia); lemuttu (, ḪUL-, MUNUS.ḪUL, le-mut-tum).

1. evil (219x/100%)


lēqû [ONE WHO TAKES] (N)

5 instances

Written forms:; le-qat; le-qu-ú.

Normalized forms:lēqât (, le-qat); lēqû (, le-qu-ú).

1. one who accepts (3x/60%)

2. one who receives (2x/40%)


leqû [TAKE] (V)

171 instances

Normalized forms:alaqqâkkim-ma (G) (a-laq-qa-kim-ma); aleqqâkkim-ma (G) (, a-le-eq-qa-ak-kim-ma, a-leq-qa-ki-ma, a-leq-qa-kim-ma); aleqqēki-ma (G) (, a-leq--ki-ma); aleqqēši-ma (G) (a-leq--ši-ma); alteqēši-ma (G) (, al-te--ši-ma); ileqqe (G) (, i-leq-); ilqânni (G) (, il-qa-an-ni); ilqe (G) (, il-); ilqû (G) (, TI-u, TI-ú, il-qu-u, il-qu-ú, il--ú); leqê (G) (, TI, TI-e, le-); lilqe (G) (, TI, li-il-qe, lil-qe); liqâ-ma (G) (, li-qa-ma); liqe (G) (, li-); liqê (G) (, li--e); liqē-ma (G) (, li--ma); liqēšunūti-ma (G) (, li--šu-nu-ti-ma, li--šú-nu-ti-ma); liqîšu (G) (, TI-šú); liqîšu-ma (G) (, li--šu-ma, li--šú-ma); šulqa (Š) (šu-ul-qa); šulqi (Š) (, šu-ul-qi, šu-ul-); taleqqâ (G) (, ta-le-qa-a); taleqqē-ma (G) (ta-leq--ma); teleqqe (G) (, TI, TI-, te-leq-, ŠU.TI-); teleqqē-ma (G) (, TI-ma, TI--ma, te-leq--ma, ŠU.TI-ma).

1. (G) accept (5x/3%)

2. (Š) cause to take away (5x/3%)

3. reception (N) (6x/4%)

4. (G) take (144x/84%)

5. taking (N) (11x/6%)


leqû [TAKEN] (AJ)

7 instances

Written forms:; le-qa-a; le-qa-ti.

Normalized forms:leqâ (, le-qa-a); leqâti (, le-qa-ti).

1. taken (7x/100%)


lētu [CHEEK] (N)

45 instances

Normalized forms:leʾet (le-ʾe-et); lēssa (, TE-sa, le-es-sa, le-es-); lēssu (, le-es-su, let-su); lēt (, TE, le-et); lēta (, TE, le-ta); lētki (, TE-ki, le-et-ki).

1. cheek (30x/67%)

2. side (15x/33%)


liʾbu [(A SERIOUS DISEASE WITH ASSOCIATED FEVER)] (N)

13 instances

Written forms:; li-ʾi-ib; li--ba; li--bu.

Normalized forms:liʾba (, li--ba); liʾbu (, li--bu); liʾib (, li-ʾi-ib).

1. (a disease) (7x/54%)

2. (a serious disease with associated fever) (6x/46%)


libāru [(A FRUIT (TREE))] (N)

8 instances

Written forms:; li-ba-a-ra; gišMI.PÀR.

Normalized forms:libāra (, li-ba-a-ra); libāri (, gišMI.PÀR); lipāram (, gišMI.PÀR).

1. (a fruit (tree)) (8x/100%)


libbātu [RAGE] (N)

4 instances

Written forms:; lib-ba-ti; lìb-ba-te.

Normalized forms:libbāte (, lìb-ba-te); libbāti (, lib-ba-ti).

1. anger (4x/100%)


libbi-gišimmari [PALM SHOOTS] (N)

11 instances

Normalized forms:libbi-gišimmari (, lìb-bi-gi-šim-ma-ri, gišPEŠ.GIŠIMMAR, gišŠÀ.GIŠIMMAR).

1. palm shoots (11x/100%)


libbu [INTERIOR] (N)

946 instances

Normalized forms:libba (, lìb-ba, ŠÀ); libbaka (, lìb-ba-ka, ŠÀ-ka); libbaki (, lìb-ba-ki, ŠÀ-ki); libbaki-ma (lìb-ba-ki-ma); libbakunu (, lìb-ba-ku-nu, ŠÀ-ku-nu); libbaša (, lìb-ba-ša, lìb-ba-šá); libbašu (, li-ib-ba-šu, li-ib-ba-šú, lìb-ba-šú, ŠÀ-šu, ŠÀ-šú); libbašun (, lìb-ba-šú-un); libbašunu (, lìb-ba-šú-nu, ŠÀ-šú-nu); libbašunu-ma (, lìb-ba-šú-nu-ma, ŠÀ-šú-nu-ma); libbi (, li-ib-bi, lìb-bi, ŠÀ, ŠÀ.DU₁₀.GA [ṭūb libbi], ŠÀ.ZI.GA [nīš libbi]); libbī (, lìb-bi, ŠÀ); libbīka (, lìb-bi-ka, ŠÀ-ka); libbīki (, lìb-bi-ki, ŠÀ-ki); libbīkunu (, lìb-bi-ku-nu, ŠÀ-ku-nu); libbīša (, lìb-bi-ša, lìb-bi-šá, ŠÀ-ša, ŠÀ-šá); libbīšu (, li-ib-bi-šu, lìb-bi-šú, ŠÀ-šú); libbīšunu (, lìb-bi-šu-nu, lìb-bi-šú-nu, ŠÀ-šú-nu); libbīya (, lìb-bi-ia, lìb-bi-ia₅, ŠÀ-MU, ŠÀ-ia, ŠÀ-ía); libbu (ŠÀ).

1. abdomen (25x/3%)

2. from (PRP) (3x/0%)

3. heart (271x/29%)

4. in (PRP) (18x/2%)

5. inside (PRP) (2x/0%)

6. interior (570x/60%)

7. libido (2x/0%)

8. mind (17x/2%)

9. mood (18x/2%)

10. spirit (2x/0%)

11. stomach (14x/1%)

12. upper abdomen (2x/0%)

13. womb (2x/0%)


libittu [MUDBRICK] (N)

22 instances

Normalized forms:libitta (, SIG₄); libittam (, li-bi-it-tam); libitti (, SIG₄); libittu (, SIG₄, li-bit-tum); libnāti (, SIG₄.MEŠ).

1. brickwork (8x/36%)

2. mudbrick (14x/64%)


liblibbi [OFFSPRING] (N)

11 instances

Normalized forms:liblibbi (, lìb-lìb-bi, ŠA.ÁB.BA₄..ALLA, ŠÀ.BAL.BAL, ŠÀ...ALLA).

1. offspring (11x/100%)


liginnu [(A TYPE OF) TABLET] (N)

4 instances

Written forms:; imGÍD.DA.

Normalized forms:ligin (, imGÍD.DA); liginnu (, imGÍD.DA).

1. (a type of) tablet (2x/50%)

2. school exercise tablet (2x/50%)


līlâtu [EVENING] (N)

10 instances

Normalized forms:līlâte (li-la-te); līlâti (, U₄.TE.EN.NA, li-la-a-ti); līlâtu (li-la-a-tum, li-la-a-).

1. evening (10x/100%)


lilissu [KETTLEDRUM] (N)

6 instances

Written forms:; li-li-si.

Normalized forms:lilissi (, li-li-si).

1. kettledrum (6x/100%)


lilītu [(A STORM DEMON)] (N)

26 instances

Normalized forms:lilītu (, KI.SIKIL.LÍL., munusLÍL., munusMIN); lilītum (li-li-tum).

1. (a storm demon) (26x/100%)


lillu [IDIOT] (N)

5 instances

Written forms:; LIL; lil-lu.

Normalized forms:lillu (, LIL, lil-lu).

1. fool (5x/100%)


lillūtu [IDIOCY] (N)

5 instances

Written forms:; lil-lu-ta; lil-lu-tu.

Normalized forms:lillūta (, lil-lu-ta); lillūtu (lil-lu-tu).

1. inertia (5x/100%)


lilû [(A STORM DEMON)] (N)

25 instances

Written forms:; LÍL.; LÍL.; MIN.

Normalized forms:lilû (, LÍL., LÍL., MIN).

1. (a storm demon) (25x/100%)


lipi magarri [AXLE GREASE] (N)

3 instances

Normalized forms:lipi magarri (* * , Ì.UDU ma-gar-ri, Ì.UDU gišma-gar-ri).

1. axle grease (3x/100%)


lippu [WRAPPING] (N)

6 instances

Written forms:; li-ip-pi; líp-pi.

Normalized forms:lippī (, li-ip-pi, líp-pi).

1. wad (4x/67%)

2. wrapping (2x/33%)


liptu [(SENSE OF) TOUCH] (N)

4 instances

Normalized forms:liptīya (, li-ip-ti-ia₅, lip-ti-ia, lip-ti-ía).

1. (sense of) touch (4x/100%)


liptu [UNDERTAKING] (N)

13 instances

Written forms:; li-pit; NÍG.ŠU.TAG.GA [lipit qāti]; TAG.

Normalized forms:lipit (, NÍG.ŠU.TAG.GA [lipit qāti], TAG, li-pit).

1. undertaking (13x/100%)


lipû [TALLOW] (N)

211 instances

Written forms:; Ì.UDU; uzuÌ.UDU; Ì.UDU.KAM; li-pa-ki.

Normalized forms:lipâ (, Ì.UDU, uzuÌ.UDU); lipâki (, li-pa-ki); lipê (); lipi (, Ì.UDU); lipî (, Ì.UDU, Ì.UDU.KAM, uzuÌ.UDU); lipî-KAM (); lipû (, Ì.UDU).

1. marrow (2x/1%)

2. pith (4x/2%)

3. tallow (205x/97%)


liqtu [GATHERED MATERIAL] (N)

2 instances

Written forms:; liq-ti-šu.

Normalized forms:liqtīšu (, liq-ti-šu).

1. gathered material (2x/100%)


līqu [PALATE] (N)

3 instances

Written forms:; li-iq; liq.

Normalized forms:līq (, li-iq, liq).

1. palate (3x/100%)


liqûtu [ADOPTED CHILD] (N)

7 instances

Written forms:; li-qu-ti; li-qu-ti-šú.

Normalized forms:liqûti (li-qu-ti); liqûtīšu (, li-qu-ti-šú).

1. adopted child (7x/100%)


lišān-kalbi [HOUND'S-TONGUE] (N)

69 instances

Normalized forms:lišān-kalbi (, EME-UR.GI₇, li-šá-an-kal-bi, úEME-UR.GI₇).

1. dog's tongue (69x/100%)


lišānu [TONGUE] (N)

130 instances

Normalized forms:lišān (, EME, li-šá-an); lišāna (, EME); lišānāt (, EME.MEŠ); lišānāti (, EME.MEŠ, EME.MÉŠ); lišānātim-ma (, EME.MÉŠ-ma); lišānātu (, EME.MEŠ); lišānī (, EME, EME-MU, EME.MU); lišānīka (, EME-ka); lišānīšu (EME-šú); lišānīya (EME-ia); lišānki (, EME-ki, li-šá-an-ki); lišānša (, EME-šá, li-šá-an-šá); lišānšu (, EME-šu, EME-šú, li-šá-an-šu); lišānu (, EME, li-ša-nu, li-šá-nu).

1. tongue (130x/100%)


līšu [DOUGH] (N)

134 instances

Normalized forms:līš (, NÍG.SILA₁₁.); līša (, NÍG.SILA₁₁., NÍG.SILA₁₁.); līše (li-še); līši (, NÍG.SILA₁₁., NÍG.SILA₁₁..KÁM, li-i-ši, li-ši, NÍG.SILA₁₁.); līši-KÁM ().

1. dough (134x/100%)


litbušu [CLOTHED] (AJ)

3 instances

Written forms:; lit-bu-šá-ku.

Normalized forms:litbušāku (, lit-bu-šá-ku).

1. clad (3x/100%)


littu [COW] (N)

11 instances

Written forms:; ÁB.

Normalized forms:litti (, ÁB).

1. cow (11x/100%)


lītu [POWER] (N)

6 instances

Written forms:; li-i-tu; li-ta.

Normalized forms:līta (, li-ta); lītu (, li-i-tu).

1. victory (6x/100%)


[MAY] (MOD)

495 instances

Written forms:; ḪÉ.PÀD [lū tamâta]; lu; lu-u; lu-ú.

Normalized forms:lu (); (, ḪÉ.PÀD [lū tamâta], lu, lu-u, lu-ú).

1. may (495x/100%)


[OR] (CNJ)

761 instances

Written forms:; lu; lu-u; lu-ú.

Normalized forms: (, lu, lu-u, lu-ú).


luʾʾû [SULLIED] (AJ)

28 instances

Normalized forms:luʾʾâ (, lu-ʾa-a); luʾʾâte (, lu-a-te, lu-ʾa-a-te); luʾʾâti (, lu-a-ti); luʾʾû (, lu-ʾu); luʾʾûte (, lu-ʾu-te); luʾʾûti (, lu-ʾu-ti); luʾʾûtu (lu-ʾu-tu); lumaʾ (lu-ma-); lummâ (lu-ma-a).

1. 'dirt'-witchcraft (N) (2x/7%)

2. dirt (N) (4x/14%)

3. dirty (18x/64%)

4. sullied (2x/7%)

5. sully (N) (2x/7%)


luʾʾû [SULLY] (V)

11 instances

Normalized forms:talaʾʾînni (D) (ta-la-ʾi-in-ni); tulaʾʾînni (D) (, tu-la-ʾi-in-ni); tulaʾʾînnu (D) (tu-la-ʾi-in-nu); uleʾʾânni (D) (, ú-le-ʾa-an-ni).

1. (D) defile (11x/100%)


luʾʾubu [INFECTED] (AJ)

3 instances

Written forms:; lu-ʾu-ba-ku.

Normalized forms:luʾʾubāku (, lu-ʾu-ba-ku).

1. infected (3x/100%)


lubādu [(A DISEASE)] (N)

6 instances

Written forms:; lu-ba-ṭi; lu-ba-ṭu.

Normalized forms:lubāṭi (, lu-ba-ṭi); lubāṭu (, lu-ba-ṭu).

1. (a bodily fluid) (4x/67%)

2. (a disease) (2x/33%)


lubāru [GARMENT] (N)

12 instances

Normalized forms:lubāra (, TÚG.ḪI.A); lubārē (lu-ba-re-e); lubārī (, TÚG.ḪI.A, TÚG.ḪI.A.MEŠ); lubārū (, TÚG.ḪI.A.MEŠ).

1. cloth (4x/33%)

2. textile (8x/67%)


lubbu [AFFLICTED] (AJ)

3 instances

Written forms:; lu-ba-ku; lu-ub-ba-ku.

Normalized forms:lubbāku (, lu-ba-ku, lu-ub-ba-ku).

1. afflicted (3x/100%)


lubuštu [CLOTHING] (N)

3 instances

Written forms:; lu-bu-ul-tu; TÚG.

Normalized forms:lubultu (lu-bu-ul-tu); lubušta (, TÚG).

1. garment (3x/100%)


luḫummû [SILT] (N)

9 instances

Normalized forms:luḫemmêkunu (lu-ḫe-me-e-ku-nu); luḫummêkunu (, lu-ḫu-um-me-ku-nu, lu-ḫum-me-ku-nu); luḫummîkunu (lu-ḫu-mi-ku-nu).

1. mud (9x/100%)


lulīmu [RED DEER] (N)

3 instances

Written forms:; lu-li-mu.

Normalized forms:lulīmu (, lu-li-mu).

1. red stag (3x/100%)


lulû [SLAG] (N)

10 instances

Written forms:; .GAN.

Normalized forms:lulâ (, .GAN); lulû (, .GAN).

1. antimony (10x/100%)


lummunu [VERY BAD] (AJ)

1 instance

Written forms:lum-mu-na.

Normalized forms:lummunā (lum-mu-na).

1. very bad (1x/100%)


lumnu [EVIL] (N)

203 instances

Normalized forms:lumna (, ḪUL); lumni (, ḪUL, lum-ni); lumnī (, ḪUL-ia, lum-ni); lumnīki (lum-ni-ki); lumnim (, lu-um-nim, lum-nim); lumnīšu (, lu-um-ni-šú); lumnīya (, ḪUL.MEŠ-ia, ḪUL.MEŠ.MU, lum-ni-ia, lum-ni-ía); lumnū (, lum-nu); lumnu (, ḪUL, lum-nu); lumnūʾa (, ḪUL.MEŠ-ú-a); lumun (, ḪUL); lumunkunu (, ḪUL-ku-nu); lumunšu (, ḪUL-šú, lu-mu-un-šu); lumunšunu (, ḪUL-šú-nu, lu-mu-un-šú-nu, lu-mun-šú-nu).

1. evil (203x/100%)


lupputu [TAINTED] (AJ)

11 instances

Normalized forms:lupputāku (, lu-up-pu-ta-ku); lupputāku-ma (, lu-up-pu-ta-ku-ma); lupputti (, NÍG.DÁRA.ŠU.LÁL [ulāp lupputti]).

1. affected (9x/82%)

2. soiled (2x/18%)


lurmu [OSTRICH] (N)

7 instances

Normalized forms:lurmi (, GA.NU₁₁mušen, .NU₁₁mušen, lu-ur-mi).

1. ostrich (7x/100%)


lušû [GREASE] (N)

4 instances

Written forms:; Ì.SUMUN; lu-še₂₀-e.

Normalized forms:lušê (, lu-še₂₀-e); lušû (, Ì.SUMUN).

1. grease (4x/100%)


lūtu [DEBILITY] (N)

25 instances

Normalized forms:luʾta (, lu--ta); luʾtu (, lu--tu, lu--tum, lu--).

1. debility (6x/24%)

2. decay (19x/76%)


lutû [TWIG] (N)

9 instances

Written forms:; lu-te-e.

Normalized forms:lutê (, lu-te-e).

1. twig (9x/100%)