Hub A | B | D | E | G | | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | Y | Z

cmawro Browsable HTML: N

Version of 2023-01-10:10H:02M:1673344935s

naʾādu [BE(COME) ATTENTIVE] (V)

3 instances

Written forms:; ta-na-ḫi-id-ma (G).

Normalized forms:tanaḫḫid-ma (G) (, ta-na-ḫi-id-ma).

1. (G) be(come) attentive (3x/100%)


naʾāsu [CHEW] (V)

14 instances

Written forms:; i-na-ʾi-is-ma (G); ina-is-ma (G); li-ʾi-is (G).

Normalized forms:inaʾʾis-ma (G) (, i-na-ʾi-is-ma, ina-is-ma); liʾʾis (G) (, li-ʾi-is).

1. (G) chew (14x/100%)


nāʾeru [ROARING] (AJ)

2 instances

Written forms:; na-i-ri.

Normalized forms:nāʾiri (, na-i-ri).

1. roaring (2x/100%)


nabalkattu [CROSSING] (N)

14 instances

Normalized forms:nabalkattašunu (, na-bal-kàt-ta-šu-nu, na-bal-kàt-ta-šú-nu, na-bal-kat₇-ta-šu-nu, nab-bal-ka-ta-šú-nu); nabalkattu (, na-bal-kàt-tum).

1. retreat (2x/14%)

2. reversal (4x/29%)

3. uprising (8x/57%)


nabalkutu [CROSS OVER] (V)

140 instances

Normalized forms:abbalakkissunūti (N) (, a-ba-lak-ka-su-nu-ti, ab-ba-lak-kit-su-nu-ti); ibbalakkita (N) (ib-bala-ki-ta); ibbalakkitu (N) (, BAL-tu₄, ib-ba-lak-ki-tu); ibbalakkitū (N) (, ib-ba-lak-ki-tu); ibbalakkitu-ma (N) (ib-ba-lak-ki-tu-ma, ib-bala-ki-tu-ma); ittanablakkat (Ntn) (, BAL.BAL-at); ittanablakkatāšu (Ntn) (, BAL.BAL-šú, it-ta-na-ab-la-ak-ka-ta-šu); libbalkissi (N) (, BAL-si, lib-bal-kit-si); libbalkissu (N) (lib-bal-kit-su); libbalkissunūti-ma (N) (, lib-bal-kit-su-nu-ti-ma); libbalkit (N) (, BAL, lib-bal-ki-it, lib-bal-kit); libbalkit-ma (N) (, lib-bal-kit-ma); libbalkitāšunūti (N) (, BAL.MEŠ-šú-nu-ti); libbalkitšunūti (N) (lib-bal-kit-šú-nu-ti); libbalkitšunūti-ma (N) (, li-bal-kit-šú-nu-ti-ma); libbalkitū (N) (, lib-bal-ki-); libbalkitū-ma (N) (, li-bal-ki-tu-ma, lib-bal-ki-tu-ma); libbalkitūšī (N) (lib-bal-ki-tu-ši-i); libbalkitūši-ma (N) (, BAL-ši-ma, lib-bal-ki-tu-ši-ma, lib-bal-kit-tu-ši-ma); libbalkitūšu-ma (N) (, lib-bal-ki-tu-šu-ma); libbalkitūšunūti (); libbalkitūšunūti-ma (N) (, BAL.MEŠ-šú-nu-ti-ma, lib-bal-ki-tu-šú-nu-ti-ma); lišbalkissunūte (Š) (, liš-bal-kit-su-nu-te); lišbalkit (Š) (, liš-bal-kit); l]ibbalkitū-ma (N) (li-bal-ki-tu-ma); nabalkutīya (N) (, na-bal-ku-ti-ia, na-bal-ku-ti-ia₅); nabalkuttīka (N) (, na-bal-kut-ti-ka); tabalakkatāni (N) (, ta-bala-kát-a-ni); tabbalakkitāni (N) (, tab-ba-lak-ki-ta-ni); tattanablakkatā (Ntn) (, BAL.MEŠ-ta, ta-at-ta-nab-lak-ka-ta); tattanablakkatī (Ntn) (, ta-at-ta-nab-lak-ka-ti); uštabalkitki (Š) (-ta-bal-kit-ki); uštabalkitūki (Š) (, -ta-bal-ki-tu-ki).

1. (Š) bring across (2x/1%)

2. (Ntn) cross over repeatedly (6x/4%)

3. (N) cross over (20x/14%)

4. crossing over (N) (7x/5%)

5. (Š) overturn (12x/9%)

6. (Ntn) traverse (6x/4%)

7. (N) turn against (23x/16%)

8. (N) turn back (14x/10%)

9. (Ntn) turn over constantly (8x/6%)

10. (N) turn over (9x/6%)

11. (N) turn upon (33x/24%)


nabalkutu [HAVING CROSSED OVER] (AJ)

4 instances

Normalized forms:nabalkutatanni (, na-bal-ku-ta-at-an-ni); nabalkutāti (, na-bal-ku-ta-a-ti).

1. rebellious (2x/50%)

2. turned around (2x/50%)


nābalu [DRY LAND] (N)

5 instances

Written forms:; na-ba-li.

Normalized forms:nābali (, na-ba-li).

1. dry land (5x/100%)


nabāsu [RED(-DYED) WOOL] (N)

2 instances

Written forms:; síkna-ba-ši.

Normalized forms:nabāši (, síkna-ba-ši).

1. red wool (2x/100%)


nabāṭu [BE(COME) BRIGHT] (V)

3 instances

Written forms:; lit-tan-bi-iṭ-ma (Ntn).

Normalized forms:littanbiṭ-ma (Ntn) (, lit-tan-bi-iṭ-ma).

1. (Ntn) (repeatedly) come alight (3x/100%)


nablu [FLASH OF FIRE] (N)

6 instances

Written forms:; nab-li; nab-lu-šá.

Normalized forms:nabli (, nab-li); nablūša (, nab-lu-šá).

1. flame (6x/100%)


nabnītu [CREATION] (N)

16 instances

Normalized forms:nabnīssa (, nab-ni-is-sa); nabnīti (, nab-ni-ti); nabnītī (, nab-ni-ti); nabnītīya (); nabnītki (, nab-ni-it-ki, nab-nit-ki); nabnītu (nab-ni-tum, nab-ni-).

1. creature (2x/13%)

2. feature (14x/88%)


nabû [CALLED] (AJ)

16 instances

Written forms:; na-bi; na-bu-u; na-bu-ú.

Normalized forms:nabi (, na-bi); nabû (, na-bu-u, na-bu-ú).

1. invoked (3x/19%)

2. named (13x/81%)


nabû [NAME] (V)

11 instances

Written forms:; i-bi (G); ta-na-ab-bi (G); ta-nam-bi-šú-nu-ti (G); tab-bi (G).

Normalized forms:ibi (G) (, i-bi); tabbi (G) (tab-bi); tanabbi (G) (, ta-na-ab-bi); tanambīšunūti (G) (, ta-nam-bi-šú-nu-ti).

1. (G) name (11x/100%)


nadānu [GIVE] (V)

122 instances

Normalized forms:addin (G) (, SUM-in); addinka (G) (, SUM-ka, ad-din-ka); addinku (G) (ad-din-ku); addinšu (G) (, SUM-šú); addinšunūti (G) (, SUM-šú-nu-ti); anamdin (G) (, a-nam-din); anamdinkunūši (G) (, a-nam-din-ku-nu-ši); attadinkunūši (G) (, at-ta-din-ku-nu-ši); attadinši (G) (, at-ta-din-ši); iddina (G) (id-di-na); iddinku (); iddinu (G) (, id-di-nu); iddinū-ma (G) (, id-di-nu-ma); iddinūka (G) (id-di-nu-ka); iddinūki (G) (, id-di-nu-ki); iddinūkum-ma (G) (, id-di-nu-kúm-ma); iddinuš (G) (id-di-nu-); iddinušu (); iddinūšu (G) (id-di-nu-šú); idinšu (G) (i-din-šú); idinšum-ma (G) (, i-din-šum-ma); inaddin-ma (G) (, SUM-ma); inamdinūšu (G) (, i-nam-di-nu-šú); innaddin (N) (, SUM-in); innaddinšu (N) (, SUM-šú, i-SUM-šú); ittannūnu (G) (, it-tan-nu-nu); liddinšum-ma (G) (, lid-din-šum-ma); taddinā (G) (, ta-ad-di-na); taddinu (G) (ta-din-nu); tanaddinā (G) (, ta-na-di-na); tanaddinši (G) (, SUM-ši); tanaddinšu (G) (, SUM-šu, SUM-šú); tanaddinu (G) (, SUM-nu); tanamdin (G) (, SUM-in, ta-nam-din); tanamdissu (G) (, ta-nam-di-is-su).

1. (N) be(come) given (6x/5%)

2. (G) deliver over (7x/6%)

3. (G) give (109x/89%)


nadāru [BE(COME) WILD] (V)

5 instances

Written forms:; li-in-na-ad-ru (N).

Normalized forms:linnadrū (N) (, li-in-na-ad-ru).

1. (N) prey on (4x/80%)

2. (N) rage (1x/20%)


nādinu [GIVER] (N)

35 instances

Written forms:; na-di-in; na-di-na-at; na-din.

Normalized forms:nādin (, na-di-in, na-din); nādinat (, na-di-na-at).

1. giver (35x/100%)


nadītu [(A TYPE OF PRIESTESS)] (N)

13 instances

Normalized forms:nadâte (na-da-te); nadâti (, na-da-a-ti); nadīti (, LUKUR, na-di-ti); nadītu (, LUKUR, na-di-i-tum, na-di-tu, na-di-tum).

1. (a type of priestess) (13x/100%)


nadnu [GIVEN] (AJ)

10 instances

Normalized forms:nadnakka (, na-ad-na-ka); nadnāta (); nadnūka (, na-ad-nu-ka); nadnūki (, na-ad-nu-ki).

1. given (10x/100%)


nadru [WILD] (AJ)

6 instances

Written forms:; na-ad-ra-tu-nu; na-ad-ru; nad-ra-ta.

Normalized forms:nadrāta (, nad-ra-ta); nadrātunu (, na-ad-ra-tu-nu); nadru (, na-ad-ru).

1. aggressive (6x/100%)


nādu [(WATER-)SKIN] (N)

22 instances

Normalized forms:nāda (, kušÙMMU); nādi (, na-a-di, kušÙMMU, kušna-a-di); nādu (na-a-a-du, na-a-du).

1. waterskin (22x/100%)


nâdu [PRAISE] (V)

13 instances

Written forms:; li-na-ʾi-da (D); lit-ta-ʾi-id (Dtn); lu-ut-ta-ʾi-id (Dtn); lu-ut-ta-id (Dtn); -ta-id (Dt); nu-ʾu-du (D); nu-ú-ʾu-di (D).

Normalized forms:linaʾʾida (D) (, li-na-ʾi-da); littaʾʾid (Dtn) (, lit-ta-ʾi-id); lutaʾʾid (Dt) (, -ta-id); luttaʾid (Dtn) (, lu-ut-ta-id, lu-ut-ta-ʾi-id); nuʾʾudi (D) (, nu-ú-ʾu-di); nuʾʾudu (D) (nu-ʾu-du).

1. (Dtn) keep praising (5x/38%)

2. (D,Dt) praise (5x/38%)

3. praising (N) (3x/23%)


nadû [PLACED] (AJ)

52 instances

Normalized forms:nadâku (, na-da-ku); nadâssu (, ŠUB-su); nadât (, na-da-at, ŠUB-at); nadâti (na-da-a-ti); nadâtu (, na-da-tu); nadê (, ŠUB-e, ŠUB.BA); nadî (, ŠUB-i); nadi (, na-di); nadû (, na-du-u, na-du-ú, ŠUB-ú, ŠUB.MEŠ); nadûti (, na-du-ti); nadûtu (, na-du-).

1. cast (13x/25%)

2. deserted (6x/12%)

3. discharged (3x/6%)

4. downcast (2x/4%)

5. laid on (3x/6%)

6. lying (down) (1x/2%)

7. placed (9x/17%)

8. thrown (12x/23%)

9. uncultivated (3x/6%)


nadû [THROW (DOWN)] (V)

480 instances

Written forms:; a-nam-da-x (G); a-nam-di (G); a-nam-du-u (G); a-nam-du-ú (G); ad-di (G); ad-di-ka (G); at-ta-di (G); at-ta-du (G); i-da-a (G); i-di (G); i-di-i (G); i-di-ia (G); i-di-ma (G); i-di-šum-ma (G); i-na-ad-du-ú (G); i-na-an-di (G); i-nam-di (G); id-di (G); id-di-ma (G); id-di-šu-ma (G); id-di-šú-ma (G); id-di-šum-ma (G); id-du-u (G); id-du-ú (G); id-du-ú-ma (G); in-na-du-ú (N); it-ta-ad-du-ú (N); it-ta-du-ú (N); it-ta-na-ad-di (Gtn); it-ta-na-an-du-ú (Gtn); it-ta-na-di (Gtn); it-ta-nam-da-a (Gtn); lid-di (G); lid-di-ki-ma (G); lu-ud-di (G); lud-di (G); na-de-e (G); šu-ud-de-e (Š); šu-ud-di (Š); šu-ud-di-i (Š); ŠUB (G); ŠUB-a (G); ŠUB-da (G); ŠUB-di (G); ŠUB-di-ma (G); ŠUB-di-šu (G); ŠUB-e (G); ŠUB-i (Š); ŠUB-ma (G); ŠUB.MEŠ (Gtn); ŠUB.MEŠ-a (Gtn); ŠUB-šu (G); ŠUB-šú-ma (G); ŠUB.ŠUB (Gtn); ŠUB.ŠUB-da-a (Gtn); ŠUB.ŠUB-di (Gtn); ŠUB.ŠUB-du (Gtn); ŠUB.ŠUB-e (Š); ŠUB.ŠUB-ma (Gtn); ŠUB.ŠUB-šu (Gtn); ŠUB.ŠUB-šú (Gtn); ŠUB-šum-ma (G); ŠUB-u (G); ŠUB-u-ma (G); ŠUB-ú (G); šud-di-i (Š); ta-ad-da-a (G); ta-ad-di-i (G); ta-na-ad-di (G); ta-na-ad-di-ma (G); ta-na-am-di (G); ta-na-di (G); ta-nam-di (G); ta-nam-di-ma (G); ú-šad-di-ku-nu-ši (Š).

Normalized forms:addi (G) (, ad-di); addī-ma (G) (, ŠUB-ma); addīka (G) (, ad-di-ka); anamdâ (G) (a-nam-da-x); anamdâ-x (); anamdi (G) (, a-nam-di); anamdû (G) (, a-nam-du-u, a-nam-du-ú); attadi (G) (, at-ta-di); attadu (G) (at-ta-du); idâ (G) (i-da-a); iddâ (G) (, i-da-a); iddi (G) (, id-di, ŠUB-di); iddī-ma (G) (, i-di-ma, id-di-ma, ŠUB-ma); iddīšū-ma (G) (id-di-šu-ma); iddīšum-ma (G) (, id-di-šum-ma, id-di-šú-ma, ŠUB-šum-ma, ŠUB-šú-ma); iddû (G) (, id-du-u, id-du-ú, ŠUB-u); iddû-ma (G) (, id-du-ú-ma, ŠUB-u-ma); idi (G) (, i-di, ŠUB-di); idî (G) (, i-di-i); idiʾa (G) (i-di-ia); idīšum-ma (G) (, i-di-šum-ma); inaddâ (G) (, ŠUB-a); inaddi (G) (, ŠUB-di); inaddī-ma (G) (, ŠUB-ma); inaddû (G) (, i-na-ad-du-ú, ŠUB-ú); inamdi (G) (, i-nam-di); inandi (G) (, i-na-an-di); innaddû (N) (, in-na-du-ú); itaddâ (Gtn) (, ŠUB.ŠUB-da-a); ittaddû (N) (, it-ta-ad-du-ú, it-ta-du-ú); ittanaddâ (Gtn) (, ŠUB.MEŠ-a); ittanaddi (Gtn) (, it-ta-na-ad-di, it-ta-na-di, ŠUB.ŠUB-di); ittanaddī-ma (Gtn) (, ŠUB.ŠUB-ma); ittanaddû (Gtn) (, ŠUB.ŠUB); ittanaddu (Gtn) (ŠUB.ŠUB-du); ittanamdâ (Gtn) (, it-ta-nam-da-a); ittanandû (Gtn) (, it-ta-na-an-du-ú); liddi (G) (, lid-di); liddīki-ma (G) (, lid-di-ki-ma); luddi (G) (, lu-ud-di, lud-di); nadê (G) (, na-de-e, ŠUB, ŠUB-e); šuddê (Š) (, ŠUB.ŠUB-e, šu-ud-de-e); šuddî (Š) (, ŠUB-i, šu-ud-di, šu-ud-di-i, šud-di-i); taddâ (G) (, ta-ad-da-a, ŠUB-a); taddî (G) (, ta-ad-di-i); tanadda (G) (ŠUB-da); tanaddi (G) (, ta-na-ad-di, ta-na-di, ŠUB, ŠUB-di); tanaddī-ma (G) (, ta-na-ad-di-ma, ŠUB-di-ma, ŠUB-ma); tanaddīšu (G) (, ŠUB-di-šu, ŠUB-šu); tanaddû (G) (, ŠUB-ú); tanamdi (G) (, ta-na-am-di, ta-nam-di, ŠUB-di); tanamdī-ma (G) (, ta-nam-di-ma); tattanaddi (Gtn) (, ŠUB.MEŠ, ŠUB.ŠUB, ŠUB.ŠUB-di, ŠUB.ŠUB-ma); tattanaddī-ma (Gtn) (, ŠUB.ŠUB-ma); tattanaddīšu (Gtn) (, ŠUB.ŠUB-šu, ŠUB.ŠUB-šú); ušaddīkunūši (Š) (, ú-šad-di-ku-nu-ši).

1. (Gtn) apply (medication) (3x/1%)

2. (Gtn) be(come) constantly covered with (3x/1%)

3. (N) be(come) thrown (down) (2x/0%)

4. (N) be(come) thrown away (3x/1%)

5. (G) cast (120x/25%)

6. (Š) cause to give up (4x/1%)

7. causing someone to give up (N) (20x/4%)

8. causing to miscarry (N) (2x/0%)

9. (G) discharge (2x/0%)

10. (Gtn) eject constantly (6x/1%)

11. (Gtn) keep coughing up (8x/2%)

12. (Gtn) keep spilling (6x/1%)

13. miscarrying (N) (7x/1%)

14. (G) place (5x/1%)

15. (G) pour (12x/3%)

16. (Gtn) produce constantly (4x/1%)

17. (Gtn) put each (5x/1%)

18. (G) put (164x/34%)

19. (G,Gtn) scatter (7x/1%)

20. (G) secrete (3x/1%)

21. (Gtn) set out (3x/1%)

22. (G) set up (8x/2%)

23. (G,Gtn) sprinkle (18x/4%)

24. (G) throw (down) (59x/12%)

25. throw (N) (4x/1%)

26. (Gtn) utter (2x/0%)


nagāšu [GO TO(WARDS)] (V)

1 instance

Written forms:it-ta-na-ag-gi-šu (Gtn).

Normalized forms:ittanaggišū (Gtn) (it-ta-na-ag-gi-šu).

1. (Gtn) roam (1x/100%)


nagbu [UNDERGROUND WATER] (N)

26 instances

Written forms:; IDIM; IDIM.MEŠ; nag-be; nag-bi.

Normalized forms:nagbe (, nag-be); nagbi (, IDIM, nag-bi); nagbī (, IDIM.MEŠ).

1. underground water (26x/100%)


naggāru [JOINER] (N)

2 instances

Written forms:; NAGAR.

Normalized forms:naggāri (, NAGAR).

1. carpenter (2x/100%)


nāgiru [(TOWN) CRIER] (N)

6 instances

Written forms:; DIŠ+U; DIŠ+U.

Normalized forms:nāgir (, DIŠ+U, DIŠ+U).

1. herald (6x/100%)


naglabu [SHOULDER] (N)

44 instances

Normalized forms:naglab (, MAŠ.SÌL); naglaba (, nag-la-ba); naglabāšu (, MAŠ.SÌL.MEŠ-šú); naglabāya (, MAŠ.SÌL-a-a); naglabī (, nag-la-bi); naglabi (, MAŠ.SÌL); naglabīšu (, MAŠ.SÌL.II-šú, na-ag-la-bi-šu, uzuMAŠ.SÌL.MEŠ-šu); naglabīya (MAŠ.SÌL.II-MU).

1. shoulder (44x/100%)


nagû [SING JOYFULLY] (V)

2 instances

Written forms:; an-gi-ma (G).

Normalized forms:angī-ma (G) (, an-gi-ma).

1. (G) rejoice (2x/100%)


naḫarmuṭu [DISSOLVE] (V)

14 instances

Normalized forms:liḫḫarmeṭū (N) (liḫ-ḫar-me-ṭu); liḫḫarmissunūti (N) (liḫ-ḫar-miṭ-su-nu-ti); liḫḫarmiṭ (N) (li-iḫ-ḫar-miṭ, liḫ-ḫar-miṭ); lišḫarmissunūti (Š) (, liš-ḫar-miṭ-su-nu-ti, liš-ḫar-miṭ--nu-ti); lišḫarmiṭ (Š) (, li--ḫar-miṭ, liš-ḫar-miṭ).

1. (N,Š) dissolve (10x/71%)

2. (N,Š) melt (4x/29%)


naḫāru [BE(COME) SHRIVELLED] (V)

12 instances

Normalized forms:littaḫḫirā (Dt) (, li-taḫ-ḫi-ra, lit-ta-ḫi-ra, lit-taḫ-ḫi-ra); littaḫḫirūšu (Dt) (lit-taḫ-ḫi-ru-šú); unaḫḫara (D) (, ú-na-aḫ-ḫa-ra, ú-na-ḫa-ra).

1. (Dt) make shrivel (7x/58%)

2. (D) make wither (5x/42%)


naḫīru [NOSTRIL] (N)

6 instances

Written forms:; na-ḫi-ri-ka; na-ḫi-ri-šú.

Normalized forms:naḫīrīka (, na-ḫi-ri-ka); naḫīrīšu (na-ḫi-ri-šú).

1. nostril (6x/100%)


naḫlaptu [CLOAK] (N)

13 instances

Written forms:; túg.È.

Normalized forms:naḫlapta (, túg.È); naḫlapti (, túg.È).

1. cloak (13x/100%)


naḫlu [SIEVED] (AJ)

2 instances

Written forms:; na-aḫ-la.

Normalized forms:naḫla (, na-aḫ-la).

1. sifted (2x/100%)


naḫšu [THRIVING] (AJ)

2 instances

Written forms:; na-ḫi-.

Normalized forms:naḫiš (, na-ḫi-).

1. healthy (2x/100%)


nāḫu [PIG'S FAT] (N)

2 instances

Written forms:; Ì.ŠAḪ.

Normalized forms:nāḫa (, Ì.ŠAḪ).

1. lard (2x/100%)


nâḫu [REST] (V)

94 instances

Normalized forms:inâḫ (G) (, i-na-aḫ, ina-aḫ); inâḫi (G) (, i-na-ḫi); inuḫḫū (G) (, i-nu-uḫ-ḫu); inuḫḫu (G) (, i-nu-uḫ-ḫu); ittūḫū (G) (, it-tuḫ-ú); ittūḫu (G) (, it-tu-ḫu); lineḫḫū (D) (, li--eḫ-ḫu); linēḫka (D) (, ḪUN.-ka); linēḫkināši (D) (, li-ni-iḫ-ki-na-a-ši, li-ni-iḫ-ki-na-ši); linēḫkunūši (D) (, li--eḫ-ku-nu-ši, li-ni-iḫ-ku-nu-ši); linūḫ (G) (, li-nu-uḫ); linūḫa (G) (, li-nu-ḫa); linūḫu (G) (li-nu-ḫu); tunāḫ (D) (, tu-na-aḫ); tunāḫšunūte (); tunāḫšunūti (D) (, tu-na-aḫ-šú-nu-te, tu-na-aḫ-šú-nu-ti); tutteḫḫu (D) (, tu-ut-te-ḫu); unāḫ (D) (, ú-na-aḫ); unāḫka (D) (, ú-na-aḫ-ka); unāḫkunūši (D) (, ú-na-aḫ-ku-nu-ši); unēḫ (D) (, ú--eḫ, ú-ni-iḫ); unīḫka (D) (, ú-ni-iḫ-ka).

1. (G) abate (2x/2%)

2. (D) calm (someone) (30x/32%)

3. (G) calm down (4x/4%)

4. (D) cool off (13x/14%)

5. (D) dampen (4x/4%)

6. (G) die down (9x/10%)

7. (D) extinguish (8x/9%)

8. (D) quench (4x/4%)

9. (G) relent (15x/16%)

10. (G) rest (5x/5%)


nakālu [BE(COME) SKILFUL] (V)

6 instances

Written forms:; a-ta-kal (G).

Normalized forms:attakal (G) (, a-ta-kal).

1. (G) be(come) artful (6x/100%)


nakāmu [HEAP] (V)

20 instances

Written forms:; i-na-ak-ka-ma (G); ik-ki-mu (G); tak-ki-mi (G); ú-nak-ka-ma (D); ú-nak-ka-mu (D).

Normalized forms:ikkimu (G) (, ik-ki-mu); inakkama (G) (, i-na-ak-ka-ma); takkimī (G) (, tak-ki-mi); unakkama (D) (, ú-nak-ka-ma); unakkamu (D) (ú-nak-ka-mu).

1. (G,D) pile (up) (4x/20%)

2. (G,D) pile up (16x/80%)


nakāru [BE(COME) DIFFERENT] (V)

110 instances

Normalized forms:ittanakker (Gtn) (, KÚR.KÚR); ittanakker-ma (Gtn) (, KÚR.KÚR-ma); ittanakkir (Gtn) (, KÚR.KÚR, KÚR.KÚR-ir, it-ta-na-ak-ki-ir); ittanakkirū (Gtn) (, KÚR.KÚR-ru, it-ta-na-ki-ru); ittekrū (G) (, it-te-ek-ru); linakkir (D) (, li-na-ak-ki-ir); littakker (Dtn) (, li-it-ta-ak-ke-er); nakār (G) (, na-kar); nukkeršināti (D) (, nu-uk-ker-ši-na-ti); nukkir-ma (D) (, nu-uk-kir-ma); tunakkar (D) (, KÚR, KÚR-ár); tunakkaru (D) (KÚR); unakkar (D) (, ú-na-kar, ú-nak-kar); unakkarū (D) (, ú-nak-ka-ru); unakkirū (D) (, KÚR-ru, ú-nak-ki-ru); uttakkaru (Dt) (, KÚR-ru, KÚR-, KÚR.KÚR-, ut-tak-ka-ru, ú-ta-ka-ru); uttakkir (D) (, ut-tak-kìr).

1. (Dt) be(come) changed (63x/57%)

2. (G) be(come) different (2x/2%)

3. (Gtn) be(come) more and more deranged (4x/4%)

4. (Dtn) be(come) removed repeatedly (2x/2%)

5. change (N) (2x/2%)

6. (D) change (15x/14%)

7. (D) expel (2x/2%)

8. (Gtn) keep changing (12x/11%)

9. (D) remove (8x/7%)


nakāsu [CUT] (V)

45 instances

Written forms:; i-ki-is (G); KU₅ (G); KU₅-as (G); KU₅-is (G); KU₅-ma (G); na-kás (G); ta-na-ki-is (G).

Normalized forms:ikis (G) (, i-ki-is); nakās (G) (, KU₅, KU₅-as, na-kás); tanakkas-ma (G) (, KU₅-ma); tanakkis (G) (, KU₅, KU₅-is, ta-na-ki-is).

1. (G) cut (8x/18%)

2. cutting (N) (29x/64%)

3. (G) slaughter (8x/18%)


nakkaptu [BROW] (N)

4 instances

Written forms:; nak-kap-ti; SAG.KI-šú.

Normalized forms:nakkaptašu (, SAG.KI-šú); nakkaptī (, nak-kap-ti).

1. temple (4x/100%)


nakkapu [TIP] (N)

2 instances

Written forms:; na-kap.

Normalized forms:nakkap (, na-kap).

1. tip (2x/100%)


nakmu [HEAPED (UP)] (AJ)

3 instances

Written forms:; nak-mu-ti.

Normalized forms:nakmūti (, nak-mu-ti).

1. acccumulated (3x/100%)


nakru [STRANGE] (AJ)

57 instances

Normalized forms:nakara (na-ka-ra); nakertu (, KÚR-tum); nakirī (, KÚR.MEŠ); nakirīya (, KÚR.MEŠ-ia, na-ki-ri-ia); nakirū (); nakra (, nak-ra); nakratanni (, nak-rat-an-ni); nakri (, nak-ri, KÚR); nakru (, KÚR, KÚR); nakrū (, KÚR, KÚR.KÚR).

1. enemy (N) (48x/84%)

2. foreign (3x/5%)

3. hostile (6x/11%)


naksu [CUT (OFF)] (AJ)

9 instances

Written forms:; KU₅.MEŠ; KU₅.MEŠ-ti; na-ak-su.

Normalized forms:naksu (, na-ak-su); naksūti (, KU₅.MEŠ, KU₅.MEŠ-ti).

1. slaughtered (2x/22%)

2. torn (7x/78%)


nalšu [(NOCTURNAL) DEW] (N)

5 instances

Written forms:; na-al-ši; naš-šú.

Normalized forms:nalši (, na-al-ši); naššu (, naš-šú).

1. (nocturnal) dew (5x/100%)


nâlu [LIE DOWN] (V)

69 instances

Written forms:; i-tul-i-šu (Gt); it-ta-na-a-a-al (Gtn); KI.-šú (Gt); (Š); -al (Š); .-al (Gtn); tuš-ni-il-la (Š); -na-lu (Š); -ni-il-lu (Š); -ni-lu (Š); -ni-lu₄ (Š).

Normalized forms:ittanayyal (Gtn) (, .-al, it-ta-na-a-a-al); itūlīšu (Gt) (, KI.-šú, i-tul-i-šu); tušnāl (Š) (, -al); tušnillā (Š) (, tuš-ni-il-la); ušnālū (Š) (, -na-lu); ušnillu (Š) (, -ni-lu); ušnillū (Š) (, , -ni-il-lu, -ni-lu, -ni-lu₄).

1. (Š) bury (11x/16%)

2. (Gtn) keep lying down (4x/6%)

3. (Š) lay down (46x/67%)

4. lying down (N) (4x/6%)

5. (Š) make lie down (2x/3%)

6. (Š) pickle (2x/3%)


namārītu [DAYBREAK] (N)

6 instances

Normalized forms:namārīti (na-ma-ri-ti); namārītu (, na-ma-ri-tum, na-ma-ri-); namrītu (nam-ri-).

1. third watch of the night (6x/100%)


namāru [BE(COME) BRIGHT] (V)

51 instances

Normalized forms:ittamra (G) (, it-tam-ra); limmir (G) (, li-im-mir, lim-mir); linammiranni (, ZÁLAG-an-ni, li-nam-mi-ra-an-ni, li-nam-mir-an-ni); linammirū (D) (, li-nam-mi-ru); luttammir (Dt) (, lu-ut-ta-mir); namāri (G) (, na-ma-ri); tunammar (D) (, tu-nam-mar); tušnammar (ŠD) (, tu--na-mar, tu--nam-mar, tuš-nam-mar); unammaru (D) (, ZALAG, ú-nam-ma-ru); unammerka (D) (, ú-nam-mir-ka).

1. (G) be(come) bright (11x/22%)

2. (Dt) be(come) made bright (3x/6%)

3. dawn (N) (2x/4%)

4. (D,ŠD) illuminate (19x/37%)

5. (D) lighten (6x/12%)

6. (D) make shine (7x/14%)

7. (G) shine (3x/6%)


namburbû [APOTROPAIC RITUAL] (N)

12 instances

Normalized forms:NAM.BÚR.BI (NAM.BÚR.BI); namburbê (, NAM.BÚR.BI-e, NAM.BÚR.BI.MEŠ).

1. apotropaic ritual (12x/100%)


namerim [CURSE] (N)

2 instances

Written forms:; nam-érim.

Normalized forms:namerim (, nam-érim).

1. curse (2x/100%)


namerimburrudû [(RITUAL TO REMOVE A CURSE)] (N)

19 instances

Normalized forms:NAM.ÉRIM.BÚR (NAM.ÉRIM.BÚR); namerimburrudê (, NAM.ÉRIM.BÚR, NAM.ÉRIM.BÚR.DA.KÁM, NAM.ÉRIM.BÚR.RE, NAM.ÉRIM.BÚR.RU.DA, NAM.ÉRIM.BÚR.RU.DA.KAM, NAM.RIM.BÚR); namerimburrudû (NAM.ÉRIM.BÚR.DA).

1. (ritual to remove a curse) (19x/100%)


namirtu [BRIGHTNESS] (N)

15 instances

Normalized forms:namerta (na-mir-ta); namerti (, na-mir-ti); namertu (na-mir-tum); namirtu (, ZÁLAG-, na-mir-tum, na-mir-).

1. brightness (15x/100%)


nammaštû [MOVING THINGS] (N)

5 instances

Normalized forms:nammaššâ (, nam-maš-šá-a); nammaššû (, nam-maš-šu-u).

1. animals (5x/100%)


namrāṣu [HARDSHIP] (N)

6 instances

Written forms:; nam-ra-ṣa; nam-ra-ṣu.

Normalized forms:namrāṣa (, nam-ra-ṣa); namrāṣu (nam-ra-ṣu).

1. hardship (6x/100%)


namrīru [AWE-INSPIRING RADIANCE] (N)

2 instances

Written forms:; nam-ri-ir-ru.

Normalized forms:namrīrī (); namrirru (nam-ri-ir-ru).

1. splendour (2x/100%)


namriš [SPLENDIDLY] (AV)

12 instances

Written forms:; nam-ri-; nam-riš.

Normalized forms:namriš (, nam-ri-, nam-riš).

1. brilliantly (9x/75%)

2. happily (3x/25%)


namru [BRIGHT] (AJ)

72 instances

Normalized forms:namar (, na-mar); namir (, ZÁLAG-ir); namra (, ZALAG, nam-ra-ṣi-it [namra ṣīt]); namrāk (, nam-ra-ak); namrāku (, nam-ra-ku); namrat (nam-rat); namri (, nam-ri, nam-ri-ṣi-it [namri ṣīt]); namru (, ZALAG, nam-ru); namrū (, ZÁLAG.MEŠ); namrūtu (, ZÁLAG.MEŠ, nam-ru-tu).

1. bright (sun) (N) (22x/31%)

2. bright one (N) (2x/3%)

3. bright (42x/58%)

4. light (6x/8%)


namruqqu [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

2 instances

Written forms:; únab-ru-qu.

Normalized forms:nabruqqu (, únab-ru-qu).

1. (a medicinal plant) (2x/100%)


namsû [WASH-BASIN] (N)

13 instances

Normalized forms:namsê (, nam-se-e, dugNÍG.ŠU.LUḪ.ḪA, urudunam-se-e).

1. washbowl (13x/100%)


namtaru [FATE] (N)

5 instances

Written forms:; nam-tar; NAM.TAR.

Normalized forms:namtar (nam-tar); namtari (, NAM.TAR).

1. fate (5x/100%)


namû [PASTURAGE] (N)

9 instances

Written forms:; na-me-e; na-me-e-šú.

Normalized forms:namê (, na-me-e); namêšu (, na-me-e-šú).

1. steppe (9x/100%)


namurratu [AWE-INSPIRING RADIANCE] (N)

2 instances

Written forms:; na-mur-ra-ta.

Normalized forms:namurrata (, na-mur-ra-ta).

1. awe-inspiring radiance (2x/100%)


namzītu [MASH TUB] (N)

2 instances

Written forms:; nam-zi-ti.

Normalized forms:namzīti (, nam-zi-ti).

1. mash tub (2x/100%)


nanduru [VERY WILD] (AJ)

7 instances

Written forms:; na-an-du-ru.

Normalized forms:nanduru (, na-an-du-ru).

1. very wild (7x/100%)


nanḫuzu [INFLAMED] (AJ)

6 instances

Written forms:; na-an-ḫu-za-at.

Normalized forms:nanḫuzat (, na-an-ḫu-za-at).

1. inflamed (6x/100%)


nannartu [LIGHT OF THE SKY] (N)

5 instances

Written forms:; dna-na-rat; na-na-rat.

Normalized forms:nannarat (, na-na-rat, dna-na-rat).

1. light (of the sky) (5x/100%)


nannāru [LIGHT OF THE SKY] (N)

12 instances

Normalized forms:nannār (, U₄.SAKAR); nannārāta (, dNANNA-ra-ta, dna-an-na-ra-a-ta); nannāru (, na-an-na-ru).

1. light (of the sky) (6x/50%)

2. light of the sky (6x/50%)


nanzāzu [ATTENDANT] (N)

16 instances

Normalized forms:nanzāza (, na-an-za-za); nanzāzi (, na-an-za-zi); nanzāzu (, na-an-za-zu).

1. attendant (16x/100%)


napāḫu [BLOW] (V)

84 instances

Normalized forms:anappaḫakkim-ma (G) (a-na-paḫ-ḫa-kim-ma); anappaḫkim-ma (G) (, a-nap-paḫ-kim-ma); attapaḫ (G) (, at-ta-paḫ); inappaḫ (G) (, -aḫ, i-nap-pa-aḫ, i-nap-paḫ); inappaḫu (G) (, i-nap-pa-ḫu); ippuḫa (G) (, , -ḫa); ippuḫu (G) (, ip-pu-ḫu); ittananpaḫ (Ntn) (, .); ittananpaḫū (Ntn) (, ., .-ḫu); ittapaḫ (G) (it-ta-paḫ); ittapḫa (G) (, KUR-ḫa, it-ta-ap-ḫa, it-tap-ḫa); luppuḫaššim-ma (, lu-pu-ḫa--šim-ma); napāḫ (G) (, KUR, na-pa-aḫ); napāḫi (G) (, na-pa-ḫi); napāḫīka (G) (, na-pa-ḫi-ka); napāḫīša (G) (, na-pa-ḫi-šá); napāḫu (G) (, na-pa-a-ḫu); tappuḫa (G) (, KUR-ḫa, tap-pu-ḫa).

1. (Ntn) be(come) bloated continually (10x/12%)

2. (G) blow (6x/7%)

3. ignition (N) (2x/2%)

4. (G) kindle (6x/7%)

5. (G) light up (9x/11%)

6. (G) rise (27x/32%)

7. rising (N) (22x/26%)

8. (G) shine forth (2x/2%)


napalsuḫu [FALL TO THE GROUND] (V)

3 instances

Written forms:; lip-pal-siḫ (N).

Normalized forms:lippalseḫ (N) (, lip-pal-siḫ).

1. (N) prostrate oneself (3x/100%)


napāqu [HARDEN] (V)

2 instances

Written forms:; ú-nap-pa-qu (D).

Normalized forms:unappaqu (D) (, ú-nap-pa-qu).

1. (D) be(come) constipated (2x/100%)


naparšudu [FLEE] (V)

2 instances

Written forms:; lit-tap-ra-šá-du (Ntn).

Normalized forms:littaparaššadū (); littapraššadū (Ntn) (lit-tap-ra-šá-du).

1. (Ntn) be(come) blown repeatedly (2x/100%)


napāṣu [PUSH AWAY] (V)

5 instances

Written forms:; a-nap-pa-as-su-nu-ti (G); a-nap-pa-su-nu-ti (G); ú-pu-us-su (D).

Normalized forms:anappassunūti (G) (, a-nap-pa-as-su-nu-ti, a-nap-pa-su-nu-ti); upussu (D) (, ú-pu-us-su).

1. (D) push away (2x/40%)

2. (G) smash (3x/60%)


napḫaru [TOTAL] (N)

33 instances

Written forms:; nap-ḫa-ar; nap-ḫar; NIGIN; PAP; ŠU.NIGIN.

Normalized forms:napḫar (, NIGIN, PAP, nap-ḫa-ar, nap-ḫar, ŠU.NIGIN); napḫari (); napḫaršunu ().

1. all (20x/61%)

2. entirety (5x/15%)

3. total (6x/18%)

4. whole (AJ) (2x/6%)


napḫu [BLOWN ON] (AJ)

16 instances

Normalized forms:napḫa (KUR-ḫa, nap-ḫa); napḫāti (, nap-ḫa-); napḫātunu (, nap-ḫa-tu-nu); napḫu (, nap-ḫu); napiḫ-ma (, KUR-ma); nappaḫi (, nap-pa-ḫi).

1. bright (5x/31%)

2. kindled (4x/25%)

3. risen (2x/13%)

4. rising (5x/31%)


napištu [THROAT] (N)

177 instances

Normalized forms:napištašu (, ZI-šú); napištašunu (, ZI-šú-nu, na-piš-ta-šú-nu); napišti (, ZI, ZI-ti, ZI-tim, ZI-, ZI-, na-piš-ti); napištī (, ZI-MU, ZI-ti, ZI-tim, ZI-, na-piš-ti, na-piš-); napištīšu (, ZI--šú, ZI-šu, ZI-šú, na-piš-ti-šu); napištīya (, ZI-MU, ZI-ia, ZI-ti-ia₅, ZI--ia, ZI--ia₅, ZI.MU, na-piš-ti-ia); napištiya (); napištu (, na-piš-tum, na-piš-); napšassu (, nap-šá-su); napšāt (, nap-šat); napšāti (, ZI.MEŠ, nap-šá-a-tim, nap-šá-ti); napšātīšu (, ZI.MEŠ-šú).

1. life (159x/90%)

2. soul (3x/2%)

3. sustenance (6x/3%)

4. throat (9x/5%)


nappāḫu [SMITH] (N)

2 instances

Written forms:; SIMUG.

Normalized forms:nappāḫi (, SIMUG).

1. smith (2x/100%)


nappaḫu [BELLOWS] (N)

2 instances

Written forms:; nap-pa-ḫa-ti.

Normalized forms:nappaḫāti (, nap-pa-ḫa-ti).

1. bellows (2x/100%)


nappaṭu [(A SMALL OVEN, BRAZIER)] (N)

3 instances

Written forms:; nap-pa-ṭa; nap-pa-ṭí.

Normalized forms:nappaṭa (nap-pa-ṭa); nappaṭī (, nap-pa-ṭí).

1. (a small oven, brazier) (1x/33%)

2. brazier (2x/67%)


napṣu [CRUSHED] (AJ)

2 instances

Written forms:; nap-ṣu.

Normalized forms:napṣu (, nap-ṣu).

1. damaged (2x/100%)


napšaštu [OINTMENT] (N)

28 instances

Normalized forms:napšalti (, nap-šal-ti, gišDÍLIM.Ì.ŠÉŠ); napšaltu (, nap-šal-tu, nap-šal-tum); napšašāte (, nap-šá-šá-a-te); napšašātēšunu (, nap-šá-šá-a-te-šú-nu); napšašāti (, nap-šá-šá-ti).

1. bowl for ointment (6x/21%)

2. ointment (11x/39%)

3. salve (11x/39%)


naptanu [MEAL(-TIME)] (N)

6 instances

Written forms:; nap-ta-na; nap-ta-nu; nap-tan.

Normalized forms:naptan (, nap-tan); naptana (nap-ta-na); naptanu (, nap-ta-nu).

1. meal (6x/100%)


napṭaru [(TYPE OF) ACQUAINTANCE] (N)

2 instances

Written forms:; ginap-ṭa-ra.

Normalized forms:napṭara (, ginap-ṭa-ra).

1. reed altar (2x/100%)


napṭu [NAPHTHA] (N)

10 instances

Normalized forms:napṭa (, Ì.KUR.RA, Ì.KUR₄.RA, nap-ṭa); napṭam (, nap-ṭá-am); napṭi (, na-ap-ṭí).

1. naphtha (10x/100%)


napû [SIEVE] (V)

28 instances

Written forms:; i-nap-pi (G); SIM (G); ta-na-ap-pi (G); ta-nap-pi (G).

Normalized forms:inappi (G) (, i-nap-pi); tanappi (G) (, SIM, ta-na-ap-pi, ta-nap-pi).

1. sieve (28x/100%)


naqbītu [UTTERANCE] (N)

8 instances

Written forms:; na-aq-bi-ta; na-aq-bi-.

Normalized forms:naqbīta (, na-aq-bi-ta); naqbītu (, na-aq-bi-).

1. recitation (8x/100%)


naqû [POUR (A LIBATION)] (V)

230 instances

Written forms:; aq--ka (G); aq--ki (G); aq--ku-nu-ši (G); aq--šu (G); BAL (G); BAL-ka (G); BAL- (G); BAL--ka (G); BAL--ma (G); BAL--šú-nu-ti (G); iq-qu-ú (G); iq--ú (G); it-ta-na--u (Gtn); liq-qi (G); lu-uq- (G); na--e (G); SISKUR (G); ta-na-aq- (G); ta-na- (G); ta-naq- (G); taq-qu-ú (G); tu-naq-qa (D); tu-naq-qa-šú-nu-ti (D).

Normalized forms:aqqi (G) (, BAL-); aqqīka (G) (, BAL-ka, BAL--ka, aq--ka); aqqīki (G) (, aq--ki); aqqīkunūši (G) (, aq--ku-nu-ši); aqqīšu (G) (, aq--šu); inaqqi (G) (, BAL-); iqqû (G) (, iq-qu-ú, iq--ú); ittanaqqû (Gtn) (, it-ta-na--u); liqqi (G) (, BAL-, liq-qi); luqqi (G) (, lu-uq-); naqê (G) (, BAL, na--e); naqî (G) (, BAL-, SISKUR); tanaqqi (G) (, BAL, BAL-, ta-na-aq-, ta-na-, ta-naq-); tanaqqī-ma (G) (, BAL--ma); tanaqqi-ma (); tanaqqīšunūti (G) (, BAL--šú-nu-ti); taqqû (G) (, taq-qu-ú); tunaqqa (D) (, tu-naq-qa); tunaqqašunūti (D) (, tu-naq-qa-šú-nu-ti).

1. (Gtn) keep pouring (a libation) (2x/1%)

2. (G,D) pour (a libation) (176x/77%)

3. pouring (a libation) (N) (2x/1%)

4. sacrifice (N) (10x/4%)

5. (G) sacrifice (40x/17%)


naqû [POURED] (AJ)

2 instances

Written forms:.

Normalized forms:naqû ().

1. poured (2x/100%)


narāmtu [BELOVED] (AJ)

7 instances

Written forms:; na-ram-ta-ka; na-ram-ti.

Normalized forms:narāmtaka (, na-ram-ta-ka); narāmti (, na-ram-ti).

1. beloved (7x/100%)


narāmu [LOVED ONE] (N)

18 instances

Written forms:; na-ra-am; na-ram.

Normalized forms:narām (, na-ra-am, na-ram).

1. beloved (one) (18x/100%)


narbû [GREATNESS] (N)

82 instances

Normalized forms:narbê (nar--e); narbî (, nar-bi, nàr-bi); narbîka (, nar-bi-ka, nàr-bi-ka); narbîki (, nar-bi-ki, nàr-bi-ki); narbîkunu (, nar-bi-ku-nu, nàr-bi-ku-nu).

1. great deeds (20x/24%)

2. greatness (62x/76%)


nargu [(CEDAR) CONE] (N)

4 instances

Written forms:; na-ar-ga-at.

Normalized forms:nargāt (, na-ar-ga-at).

1. peg (4x/100%)


narkabtu [CHARIOT] (N)

2 instances

Written forms:; gišGIGIR.

Normalized forms:narkabti (, gišGIGIR).

1. chariot (2x/100%)


naršindatu [(A SORCERESS)] (N)

25 instances

Normalized forms:naršimdat (nar-šim-da-at); naršimdati (nar-šim-da-ti); naršimdatu (, nar-šim-da-tum); naršindat (, nar-šin-da-at); naršindati (nar-šin-da-ti); naršindatu (, nar-šin-da-tum, nar-šin-da-); naršinnat (, nar-šin-na-at).

1. (a type of witch) (25x/100%)


naršindû [(A SORCERER)] (N)

8 instances

Normalized forms:naršindû (, nar-šin-du-u, nar-šin-du-u.MEŠ, nar-šin-du-ú, nar-šin-du-u, nar-šin-du-ú).

1. (a sorcerer) (8x/100%)


narṭabu [SOAKING VESSEL] (N)

5 instances

Written forms:; nàr-ṭa-bi; SÚN.

Normalized forms:narṭabi (, SÚN, nàr-ṭa-bi).

1. beer mash (5x/100%)


nāru [MUSICIAN] (N)

6 instances

Written forms:; NAR; NAR.MEŠ.

Normalized forms:nāri (, NAR); nārī (NAR.MEŠ).

1. musician (6x/100%)


nāru [RIVER] (N)

248 instances

Normalized forms:nāra (, ÍD); nārāti (, ÍD.DIDLI); nārātu (, ÍD.MEŠ); nāri (, ÍD, ÍD.ÀM, na-a-ri); nārī (, ÍD); nārīya (, ÍD-ia); nāru (, ÍD, na-a-ru).

1. river (248x/100%)


narūqu [LEATHER BAG] (N)

6 instances

Written forms:; kušA..; kušÁ.KÁR.

Normalized forms:narūq (, kušÁ.KÁR); narūqa (, kušA..).

1. (leather) sack (3x/50%)

2. sack (3x/50%)


nasāḫu [TEAR OUT] (V)

114 instances

Normalized forms:attasaḫ (G) (, at-ta-saḫ); inassaḫ (G) (, i-na--aḫ); innassaḫ (N) (, in-na--aḫ); issuḫ (G) (, is-suḫ); linnaseḫ (N) (, li-in-na-as-si-iḫ, li-in-na-síḫ); linnasḫū (N) (, li-in-na-as-ḫu, li-na-as-ḫu); linnasiḫ (N) (, li-na-siḫ₄); lissuḫ (G) (, ZI, li-is-su-uḫ, li-is-suḫ, li-suḫ); lissuḫka (G) (, li-is-suḫ-ka); lissuḫšunūte (G) (, li-suḫ-šú-nu-te); lissuḫšunūti (G) (, li-is-suḫ-šú-nu-ti, li-suḫ-šú-nu-ti); lissuḫū (G) (, li-is-su-ḫu); nasāḫ (G) (, ZI, na-sa-aḫ); nasāḫi (G) (, ZI-ḫi); nasāḫim-ma (G) (, ZI-ma); tanassaḫ (G) (, ZI-aḫ); tanassaḫ-ma (G) (, ZI-ma, ta-na-saḫ-ma); tanassaḫšu (G) (, ZI-aḫ-šú); usḫā (G) (, us-ḫa); usḫī (G) (, ZI-ḫi, us-ḫi, ús-ḫi); usuḫ (G) (, ZI-uḫ, ú-suḫ); usuḫšu (G) (, ú-suḫ-šú); usuḫšu-ma (G) (, ú-suḫ-šú-ma); usuḫšunūti (G) (, ú-suḫ-šú-nu-ti).

1. (N) be(come) removed (5x/4%)

2. (N) be(come) taken away (3x/3%)

3. (N) be(come) uprooted (3x/3%)

4. (G) eradicate (8x/7%)

5. eradication (N) (3x/3%)

6. (G) pull out (8x/7%)

7. (G) pulling out (4x/4%)

8. removal (N) (5x/4%)

9. (G) remove (60x/53%)

10. removing (N) (3x/3%)

11. (G) take away (5x/4%)

12. (G) tear out (7x/6%)


nasāku [THROW (DOWN)] (V)

28 instances

Normalized forms:anassukšunūti (G) (, a-na-as-suk-šú-nu-ti); inassuk-ma (G) (i-na-as-suk-ma); inaššuka (G) (i-na-áš-šu-ka); nasākīya (G) (, na-sa-ki-ia, na-sa-ki-ia₅); tanassuk (G) (, ta-na-suk); tanassuk-ma (G) (, ta-na-as-suk-ma, ta-na-suk-ma); uskī (G) (, us-ki).

1. (G) cast (away) (3x/11%)

2. (G) discard (15x/54%)

3. (G) throw (down) (6x/21%)

4. throw (N) (4x/14%)


nasāsu [LAMENT] (V)

4 instances

Written forms:; a-na-su-sa (G).

Normalized forms:anassusa (G) (, a-na-su-sa).

1. (G) wail (4x/100%)


nasḫu [TORN] (AJ)

20 instances

Normalized forms:nasḫa (, ZI-ḫa, na-as-ḫa); nasḫi (, ZI-ḫi, na-às-ḫi); nasiḫ (, na-síḫ).

1. extracted (5x/25%)

2. removed (4x/20%)

3. uprooted (11x/55%)


nasḫuru [FAVOURABLE ATTENTION] (N)

2 instances

Written forms:; na-as-ḫur-šú.

Normalized forms:nasḫuršu (, na-as-ḫur-šú).

1. (favourable) attention (2x/100%)


nāsiḫu [ONE WHO REMOVES] (N)

16 instances

Normalized forms:nāsīḫ (); nāsiḫ (, na-si-iḫ, na-siḫ); nāsiḫi (ZI-ḫi); nāsiḫu (, na-si-ḫu).

1. one who removes (14x/88%)

2. one who tears out (2x/13%)


nasku [THROWN DOWN] (AJ)

2 instances

Written forms:; na--ki.

Normalized forms:naški (, na--ki).

1. outcast (N) (2x/100%)


nassu [GROANING] (AJ)

5 instances

Written forms:; na-as-sa; na-as-sa-ku.

Normalized forms:nassa (, na-as-sa); nassāku (, na-as-sa-ku).

1. wailing (2x/40%)

2. wretched (person) (N) (3x/60%)


naṣābu [SUCK] (V)

2 instances

Written forms:; ú-na-ṣab-ma (D).

Normalized forms:unaṣṣab-ma (D) (, ú-na-ṣab-ma).

1. (D) suck (2x/100%)


naṣāru [GUARD] (V)

13 instances

Written forms:; i-na-ṣa-ra (G); i-na-ṣar (G); li-iṣ-ṣur (G); ú-ṣur (G); ÙRU (G); uṣ-ra (G).

Normalized forms:inaṣṣar (G) (, i-na-ṣar); inaṣṣara (G) (, i-na-ṣa-ra); liṣṣur (G) (, li-iṣ-ṣur); naṣāri (G) (, ÙRU); uṣrā (G) (, uṣ-ra); uṣur (G) (, ú-ṣur).

1. (G) guard (9x/69%)

2. protection (N) (2x/15%)

3. (G) watch over (2x/15%)


nāṣiru [GUARD] (N)

10 instances

Written forms:; na-ṣi-ru; na-ṣir.

Normalized forms:nāṣir (, na-ṣir); nāṣiru (, na-ṣi-ru).

1. guard (2x/20%)

2. guardian (8x/80%)


naṣmattu [BANDAGE] (N)

2 instances

Written forms:; NÍG.LAL.

Normalized forms:naṣmattu (, NÍG.LAL).

1. poultice (2x/100%)


naṣru [GUARDED] (AJ)

2 instances

Written forms:.

Normalized forms:naṣrātu ().

1. watchful (2x/100%)


našāku [BITE] (V)

4 instances

Written forms:; ú-na--ša-ak (D); ú-na-áš-šak (D).

Normalized forms:unaššak (D) (, ú-na--ša-ak, ú-na-áš-šak).

1. (D) bite (4x/100%)


našāpu [BLOW SOMETHING AWAY] (V)

5 instances

Written forms:; li-in-na-áš-pu (N); li-in---pu (N); li-na-áš-pu (N).

Normalized forms:linnašpū (N) (, li-in-na-áš-pu, li-na-áš-pu); linnešpū (N) (, li-in---pu).

1. (N) be(come) blown away (5x/100%)


našāqu [KISS] (V)

8 instances

Written forms:; i-na-šiq-ma (G); liš-ši-qu (G).

Normalized forms:inaššiq-ma (G) (, i-na-šiq-ma); liššiqū (G) (, liš-ši-qu).

1. (G) kiss (8x/100%)


našāsu [SHAKE] (V)

3 instances

Written forms:; tu-na-sis-a-ni (D); -na-si-sa-ni (D).

Normalized forms:tunassisāni (D) (, tu-na-sis-a-ni, -na-si-sa-ni).

1. (D) toss (3x/100%)


našpartu [MESSAGE] (N)

52 instances

Normalized forms:nasparātūki (); našparāt (, na--pa-rat, na-áš-pa-ra-at, na-áš-pa-rat); našparāte (, na-áš-pa-ra-a-te); našparātēšunu (); našparāti (, na-áš-pa-ra-a-ti, na-áš-pa-ra-ti); našparātīki (, na-áš-pa-ra-ti-ki); našparātūka (na-áš-pa-ra-tu-ka); našparātūki (, na-áš-pa-ra-tu-ki).

1. message (52x/100%)


našpu [BLOWN AWAY] (AJ)

16 instances

Normalized forms:našpi (, SIG₅, na--pi, na--, na-áš-); našpu (SIG₅).

1. (a type of light-coloured beer) (N) (16x/100%)


naštuq [(LEATHER) BAG] (N)

2 instances

Written forms:; kušna-áš-tu-qa.

Normalized forms:naštuqa (, kušna-áš-tu-qa).

1. (leather) bag (2x/100%)


nâšu [ROCK] (V)

6 instances

Written forms:; li-nu-šá (G); li-nu-šú (G).

Normalized forms:linūšā (G) (, li-nu-šá); linūšū (G) (, li-nu-šú).

1. (G) crumble (2x/33%)

2. (G) give way (4x/67%)


našû [LIFT] (V)

192 instances

Normalized forms:anaššâkkim-ma (G) (, a-na-áš-šá-kim-ma, a-na-šá-kim-ma); anašši (G) (, ÍL, ÍL-ši, a-na-áš-ši, ana-áš-ši); Anašši (); annašši-mi (); annaššīmi (N) (an-na-ši-mi); aššâkka (G) (áš-šak-ka); aššâkki (G) (, áš-šak-ki); ašši (G) (, áš-ši); attaši (G) (, at-ta-ši); inašši (G) (, ÍL, ÍL-ši, i-na--ši); inaššī-ma (G) (, ÍL-ma, ÍL-ši-ma, i-na--ši-ma, i-na-áš-ši-ma); inaššīšu (G) (, ÍL-šu, ÍL-šú); inaššīšunūti (G) (, ÍL-šu-nu-ti); inaššû (G) (, ÍL-ú); iššâ (G) (, -šá-a); iššû (G) (, -šu-u, -šu-ú, -šú-u, -šú-ú); ittanaššīšu (Gtn) (, ÍL.MEŠ-šú); liššâ (G) (, liš-šá-); lišši (G) (, li--ši, liš-ši); tanašši (G) (, ÍL-ši); tanaššī-ma (G) (, ÍL-ma, ÍL-ši-ma, ta-na-ši-ma); tanaššīšu (G) (, ÍL-šú); tanaššīšunūti (G) (, ta-an-na-ši-šú-nu-ti, ta-na--ši-šu-nu-ti); tušamšāšu (Š) (, tu-ša-am-šá-šú); tušašša (Š) (, tu-šá-áš-šá); tušaššā-ma (Š) (, tu-šá-áš-šá-ma); tušaššāšu (Š) (, tu-ša--ša-šú, tu-šá--ša-šu, tu-šá-áš-šá-šú); ušašša (Š) (, ú-šá-áš-šá).

1. (G) (meaning uncertain) (4x/2%)

2. (N) be(come) carried (2x/1%)

3. (G) carry (25x/13%)

4. (Š) cause to pick up (2x/1%)

5. (Š) have someone hold (5x/3%)

6. (Š) have someone lift (2x/1%)

7. (Š) have someone raise (2x/1%)

8. (G) hold (11x/6%)

9. (Gtn) keep heaving up (2x/1%)

10. (G) lift (38x/20%)

11. (Š) make someone carry (4x/2%)

12. (G) pick up (10x/5%)

13. (G) raise (72x/38%)

14. (G) rouse (13x/7%)


našû [LIFTED] (AJ)

80 instances

Normalized forms:našâ (, na-šá-a); našâku (, ÍL-ku, na-šá-a-ku, na-šá-ku); našâku-ma (, na-šá-ku-ma); našât (, na-šat, na-šá-at); našâti (na-šá-ti); naši (, na-ši); našiʾāku (, na-ši-a-ku); našiāku (na-ši-a-ku); našû (, na-šu-ú); našû-ma (, na-šu-ma).

1. carrying (23x/29%)

2. elevated (2x/3%)

3. holding (43x/54%)

4. lifted (5x/6%)

5. raising up (5x/6%)

6. risen (2x/3%)


nāšû [BEARING] (AJ)

6 instances

Written forms:; na-áš; na-ši; na-šu-ú.

Normalized forms:nāš (na-áš); nāši (, na-ši); nāšû (, na-šu-ú).

1. bearer (N) (4x/67%)

2. bearing (2x/33%)


natāku [DRIP] (V)

49 instances

Written forms:; i-ta-at-tu-ka (Gtn); i-ta-at-tu-ku (Gtn); i-ta-at--ka (Gtn); i-ta-tu-ka (Gtn); i-ta-tu-ku (Gtn); ia-ta-tu-ku (Gtn); it-ta-at-tu-ku (Gtn); it-ta-na-at-tuk (Gtn); li-it-ta-tu-ku (Gtn); li-it-tat-tuk (Gtn); li-ta-tuk (Gtn); lit-ta-at-tu-ku (Gtn); lit-ta-at-tuk (Gtn); lit-ta-at-tuku (Gtn); lit-ta-tu-ku (Gtn); lit-ta--ku (Gtn); lit-ta-tuk (Gtn); lit-tat-tu-uk (Gtn); tu-nat-tak (D); -ta-nat-tak (Štn).

Normalized forms:itattukā (Gtn) (, i-ta-at-tu-ka, i-ta-at--ka, i-ta-tu-ka); itattukū (Gtn) (i-ta-at-tu-ku); ittanattuk (Gtn) (, it-ta-na-at-tuk); ittattukū (Gtn) (, i-ta-tu-ku, ia-ta-tu-ku, it-ta-at-tu-ku); littattuk (Gtn) (, li-it-tat-tuk, li-ta-tuk, lit-ta-at-tuk, lit-ta-tuk, lit-tat-tu-uk); littattukū (Gtn) (, li-it-ta-tu-ku, lit-ta-at-tu-ku, lit-ta-at-tuku, lit-ta-tu-ku, lit-ta--ku); tunattak (D) (, tu-nat-tak); uštanattak (Štn) (, -ta-nat-tak).

1. (D) (let) drip (2x/4%)

2. (Gtn) drip away (45x/92%)

3. (Štn) moisten continually (2x/4%)


naṭālu [LOOK] (V)

27 instances

Normalized forms:anaṭṭalu (G) (, a-na-aṭ-ṭa-lu); attaṭṭalu (Gtn) (, at-ta-aṭ-ṭa-lu, at-ta-ṭa-lu); aṭṭul (G) (, aṭ-ṭul); inaṭṭal (G) (, i-na-aṭ-ṭa-al); iṭṭulu (G) (, iṭ-ṭu-lu, iṭ-ṭú-lu); luṭṭul (G) (, luṭ-ṭul).

1. (G) (be able to) see (6x/22%)

2. experience (2x/7%)

3. (Gtn) keep looking (6x/22%)

4. (Gtn) keep seeing (2x/7%)

5. (G) look (11x/41%)


nāṭilu [SEEING] (AJ)

17 instances

Normalized forms:nāṭila (, na-ṭi-la); nāṭilāti (, na-ṭi-la-a-ti, na-ṭi-la-ti); nāṭilu (, na-ṭi-lu).

1. seeing (man) (N) (2x/12%)

2. seeing (15x/88%)


nazāqu [CREAK] (V)

17 instances

Written forms:; ina-an-zi-iq (G); ina-an-ziq (G); ina-ziq (G); šu-zu--šú (Š); šú-uz-zu--šú (Š); ú-šam-za- (Š).

Normalized forms:inanziq (G) (, ina-an-zi-iq, ina-an-ziq); inazziq (G) (, ina-ziq); šuzzuqūšu (Š) (, šu-zu--šú, šú-uz-zu--šú); ušamzaqi (Š) (, ú-šam-za-).

1. (Š) cause to worry (4x/24%)

2. (Š) torment (2x/12%)

3. (G) worry (11x/65%)


nāziqu [CREAKING] (AJ)

9 instances

Written forms:; na-zi-iq-tim; na-zi-qu.

Normalized forms:nāziqtim (, na-zi-iq-tim); nāziqu (, na-zi-qu).

1. howling (9x/100%)


nêʾu [TURN BACK] (V)

26 instances

Normalized forms:linēʾ (G) (, li--e, li--, li--ʾ); linēʾkunūši (G) (, li---ku-nu-ši); linēʾū (G) (, li---ú, li--ʾ-ú, li--ʾu, li--ʾu-ú); nēʾî (G) (, --i); nêʾu (G) (--u); nēʾû ().

1. (G) drive back (3x/12%)

2. (G) flee (9x/35%)

3. (G) put to flight (2x/8%)

4. (G) turn back (8x/31%)

5. turning back (N) (4x/15%)


nēbeḫu [BAND] (N)

5 instances

Written forms:; túgÍB..

Normalized forms:nēbeḫa (, túgÍB.).

1. belt (5x/100%)


nēberu [CROSSING] (N)

20 instances

Normalized forms:nēberi (, ne-bi-ri, --ri); nēberim-ma (, --rim-ma); nēberu (, --ru, giš.DIRI.GA).

1. ferry(boat) (12x/60%)

2. ford (8x/40%)


nebû [SHINING] (AJ)

4 instances

Written forms:; ne-bu-ú; -bu-ú.

Normalized forms:nebû (, ne-bu-ú, -bu-ú).

1. brilliant (4x/100%)


neḫēsu [(RE)CEDE] (V)

2 instances

Written forms:; -ḫe-es (G).

Normalized forms:neḫēs (G) (, -ḫe-es).

1. (a physical malfunction) (N) (2x/100%)


nēḫu [CALM] (AJ)

5 instances

Written forms:; -ḫe-e-ti; nu-ú-ḫu.

Normalized forms:nēḫēti (, -ḫe-e-ti); nūḫu (nu-ú-ḫu).

1. calm (5x/100%)


nekelmû [FROWN AT] (V)

34 instances

Normalized forms:likkalmēši (N) (lik-kal-me-ši); likkelmēši (, lik-kel-me-ši); likkelmēšunūti (N) (, lik-kel-me-šú-nu-ti); likkelmûšunūti (N) (, li-kel-mu-šú-nu-ti, lik-kel-mu-šú-nu-ti); nekelmêša (N) (, -kel--šá); nekelmêšu (N) (-kel-me-e-šú); nekelmēšunūti (N) (, -kel-me-šu-nu-ti); nekelmûʾinni (N) (, -kel-mu-in-ni); nekelmûši-ma (N) (, ne-kel-mu-ši-ma); nekelmūšu (N) (, -kel-mu-ú-šú, -kel-mu-šú); takkelmēši (N) (, ta-ak-kil-me-ši); uškelmûʾinni (Š) (, -kel-mu-nin-ni).

1. (N) frown at (10x/29%)

2. frown (N) (2x/6%)

3. (N) glare at (9x/26%)

4. glare (N) (11x/32%)

5. (Š) regard malevolently (2x/6%)


nēmedu [THAT ON WHICH ONE LEANS] (N)

7 instances

Normalized forms:nēmedīša (, -me-di-šá, --di-šá).

1. socle (7x/100%)


nēmelu [PROFIT] (N)

6 instances

Written forms:; ne-mel; -mel-šú.

Normalized forms:nēmel (, ne-mel); nēmelšu (, -mel-šú).

1. success (2x/33%)

2. thriving (4x/67%)


nēmequ [WISDOM] (N)

28 instances

Written forms:; -me-eq; -me-.

Normalized forms:nēmeq (, -me-eq); nēmeqi (, -me-).

1. wisdom (23x/82%)

2. wise (AJ) (5x/18%)


nepelkû [BE(COME) WIDE (OPEN)] (V)

2 instances

Written forms:; šu-pal-ki-ka (Š).

Normalized forms:šupalkîka (Š) (, šu-pal-ki-ka).

1. opening wide (N) (2x/100%)


nēpeštu [WORK(MANSHIP)] (N)

19 instances

Normalized forms:nēpelti (, , ne-pel-ti, ne-pel-); nēpešti (, -ti, ne-peš-ti, -peš-ti).

1. performance (14x/74%)

2. remedy (5x/26%)


nēpešu [ACTIVITY] (N)

27 instances

Normalized forms:nēpeša (, ne-pe-šam, ne-pe-šá, ne--šam, ne-pe₅-šá, -pe-šá); nēpešē (, -pe-še); nēpešī (, ne-pe-ši, -pe-ši); nēpešīšu (, -pe-ši-šu, -pe-ši-šú); nēpešu (ne--šu).

1. (ritual) paraphernalia (6x/22%)

2. ritual (21x/78%)


nērebu [ENTRANCE] (N)

4 instances

Written forms:; ne-re-bi-šá; -re-bi-šá.

Normalized forms:nērebīša (, ne-re-bi-šá, -re-bi-šá).

1. entranceway (4x/100%)


nērtānītu [MURDERESS] (N)

13 instances

Normalized forms:nērtānīti (ner-ta-ni-ti, -er-ta-ni-ti); nērtānītu (, ner-ta-ni-tu, ner-ta-ni-tum, ner-ta-ni-).

1. murderess (13x/100%)


nērtu [MURDER] (N)

5 instances

Written forms:; ner-ti-ia; ner-ti-ía; ner-ti-ia₅.

Normalized forms:nērtīya (, ner-ti-ia, ner-ti-ía, ner-ti-ia₅).

1. murderess (5x/100%)


nêru [STRIKE] (V)

10 instances

Written forms:; li-na-ru-ka (G); li-na-ru-ki (G); li-nar-ki (G); li-nar-šú-nu-ti (G); li-ner-ku-nu-ši (D).

Normalized forms:linārki (G) (, li-nar-ki); lināršunūti (G) (, li-nar-šú-nu-ti); linārūka (G) (li-na-ru-ka); linārūki (G) (, li-na-ru-ki); linērkunūši (D) (, li-ner-ku-nu-ši).

1. (G,D) kill (10x/100%)


nesû [BE(COME) DISTANT] (V)

121 instances

Written forms:; BAD-ú (G); i-sa-a (G); i-sa-a-šú (G); i-si-a (G); li-is-si (G); li-is-su-u (G); li-is-su-ú (G); li-si (G); --su-ú (D); li₈-si (G); lil-su-ú (G); lis-si (G); lis-su-u (G); lis-su-ú (G); lit-su-u (G); lu--es-su-u (D); nu-us-si (D); nu-us-su (D); ú-šá-as-si (Š); ú-šá-as-su-u (Š); ú-šá-as-su-ú (Š); ú-šá-su-ú (Š); ú-šas-si (Š); ú-šas-su-ú (Š).

Normalized forms:isâ (G) (, i-sa-a); isiʾā (G) (, i-si-a); issâ̄šu (G) (i-sa-a-šú); lilsû (G) (lil-su-ú); linessû (D) (--su-ú); lissi (G) (, li-is-si, li-si, lis-si, li₈-si); lissû (G) (, BAD-ú, li-is-su-u, li-is-su-ú, lis-su-u, lis-su-ú, lit-su-u); lunessû (D) (lu--es-su-u); nussi (D) (, nu-us-si); nussu (D) (nu-us-su); ušassi (Š) (, ú-šas-si, ú-šá-as-si); ušassû (Š) (ú-šas-su-ú, ú-šá-as-su-u, ú-šá-as-su-ú, ú-šá-su-ú); ušessû ().

1. (G) abandon (2x/2%)

2. (G) be(come) distant (14x/12%)

3. (G) be(come) off (56x/46%)

4. (G) depart (27x/22%)

5. (D,Š) drive away (16x/13%)

6. (D) remove (6x/5%)


nesû [FAR] (AJ)

6 instances

Written forms:; ne-su-ú; -su-; -su-ú.

Normalized forms:nesû (, ne-su-ú, -su-ú); nesûtu (, -su-).

1. distant (6x/100%)


nešmû [HEARING] (N)

4 instances

Written forms:; neš-me-e; ni--ma-a-a.

Normalized forms:nešmê (, neš-me-e); nišmâya (, ni--ma-a-a).

1. hearing (4x/100%)


nêšu [LIVE] (V)

20 instances

Written forms:; i-ne- (G); i--a- (G); i-néš (G); ina- (G).

Normalized forms:inaʾʾeš (G) (, ina-); ineʾʾaš (G) (, i--a-); inêš (G) (, i-ne-, i-néš).

1. (G) recover (20x/100%)


nēšu [LION] (N)

28 instances

Written forms:; ne-ša-am; -ša-am; UR.MAḪ.

Normalized forms:nēšam (, ne-ša-am, -ša-am); nēši (, UR.MAḪ); nēšu (, UR.MAḪ).

1. lion (28x/100%)


niʾu [(A MUSICAL INSTRUMENT)] (N)

5 instances

Normalized forms:niʾašun (ni-ʾa-šú-un); niʾašunu (, ni-ʾa-a-šu-nu, ni-ʾa-šú-nu).

1. (a musical instrument) (5x/100%)


nību [SMALL PIECE] (N)

8 instances

Written forms:; ni-ba; ni-bi; ni-bu.

Normalized forms:nība (, ni-ba); nībī (, ni-bi); nībū (, ni-bu).

1. portion (2x/25%)

2. small piece (6x/75%)


NÍG.KÌD.KÌD.DA [(READING UNCERTAIN)] (N)

7 instances

Written forms:NÍG.KÌD.KÌD.DA.

Normalized forms:NÍG.KÌD.KÌD.DA (NÍG.KÌD.KÌD.DA).

1. sorceries (7x/100%)


nigkalagû [(A DRUM)] (N)

6 instances

Normalized forms:nigkalagâ (, uruduNÍG.KALA.GA); nigkalagû (, uruduNÍG.KALA.GA, uruduNÍG.KALA.GA-ú).

1. 'mighty copper' bell (6x/100%)


nignakku [CENSER] (N)

181 instances

Written forms:; NÍG.NA; NÍG.NA.MEŠ; NÍG.NA₇.

Normalized forms:nignak (, NÍG.NA, NÍG.NA₇); nignakka (, NÍG.NA); nignakki (, NÍG.NA); nignakkī (, NÍG.NA, NÍG.NA.MEŠ); nignakku (, NÍG.NA).

1. censer (179x/99%)

2. fumigation vessel (2x/1%)


nigsagilû [SUBSTITUTE] (N)

12 instances

Written forms:; NÍG.SAG.ÍL-e.

Normalized forms:nigsagilê (, NÍG.SAG.ÍL-e).

1. substitute (12x/100%)


nikiltu [SKILL] (N)

3 instances

Written forms:; ni-kil-ti.

Normalized forms:nikilti (, ni-kil-ti).

1. skill (3x/100%)


nikiptu [SPURGE] (N)

27 instances

Normalized forms:nikipta (, ni-ki-ip-ta, ŠIM.dMAŠ, ŠIM.dNIN.URTA); nikiptu (, ni-kip-tu, ni-kip-, gišni-kip-tu, úni-kip-tu, ŠIM.dMAŠ).

1. (aromatic, gum-yielding plant) (27x/100%)


niklu [SKILL] (N)

6 instances

Written forms:; nik-la.

Normalized forms:nikla (, nik-la).

1. skill (6x/100%)


niksu [CUTTING (OFF)] (N)

7 instances

Written forms:; KU₅; KU₅-is; ni-ki-is.

Normalized forms:nikis (, KU₅, KU₅-is, ni-ki-is).

1. cutting (off) (2x/29%)

2. slaughter (5x/71%)


nīlu [LYING DOWN] (AJ)

2 instances

Written forms:; ni-il.

Normalized forms:nīl (, ni-il).

1. lying down (2x/100%)


NINDA.KUR₄.RA [(A LARGE LOAF)] (N)

2 instances

Written forms:NINDA.KUR₄.RA.

Normalized forms:NINDA.KUR₄.RA (NINDA.KUR₄.RA).

1. (a large loaf) (2x/100%)


nindabû [(FOOD) OFFERING] (N)

27 instances

Normalized forms:nindabâ (NIDBA); nindabê (, NIDBA, NIDBA.MEŠ, nin-da--e); nindabêšu (, NIDBA-šú).

1. bread offering (27x/100%)


nindû [KNOWN] (AJ)

3 instances

Written forms:; ni-in-da-a-nu.

Normalized forms:nindânu (, ni-in-da-a-nu).

1. knowledgeable (3x/100%)


nīnû [AMMI?] (N)

107 instances

Normalized forms:nīnâ (, ni-na-a, úKUR.RA); nīnê (, ni--e, úKUR.RA); nīnî (, úKUR.RAsar); nīnû (, KUR.RA, úKUR.RA).

1. (a medicinal plant) (107x/100%)


nipḫu [(THE ACT OF) LIGHTING] (N)

6 instances

Written forms:; KUR-ki; ni-ip-ḫi-ki.

Normalized forms:nipḫīki (, KUR-ki, ni-ip-ḫi-ki).

1. rising (6x/100%)


nipqū [EXCREMENT] (N)

5 instances

Written forms:; ni-ip-qu-šu; ni-ip-qu-šú.

Normalized forms:nipqūšu (, ni-ip-qu-šu, ni-ip-qu-šú).

1. breathing? (5x/100%)


nipšu [BREATHING] (N)

2 instances

Written forms:; ni-ip-šú.

Normalized forms:nipšu (, ni-ip-šú).

1. breathing (2x/100%)


niqû [OFFERING] (N)

57 instances

Normalized forms:niqâ (, SISKUR, SÍSKUR, uduSISKUR, uduSÍSKUR, udunítaSÍSKUR); niqê (, SISKUR.MEŠ, SÍSKUR-e, udunítaSISKUR); niqî (, SISKUR-i, ni--i, uduSISKUR).

1. offering (10x/18%)

2. sacrifice (47x/82%)


nirru [(A ROPE OR BRAIDED STRING)] (N)

3 instances

Written forms:; ni-ri.

Normalized forms:nīrī (, ni-ri).

1. string (3x/100%)


nisḫu [EXTRACT(ION)] (N)

4 instances

Written forms:; nis-ḫu.

Normalized forms:nisḫu (, nis-ḫu).

1. extract (4x/100%)


nisqu [CHOICE] (N)

4 instances

Written forms:; ni-si-iq-šú-un.

Normalized forms:nisiq (); nisiqšun (, ni-si-iq-šú-un).

1. choice (4x/100%)


Nissaba [GRAIN (GODDESS)] (N)

4 instances

Written forms:; dnisaba; nisaba.

Normalized forms:Nissaba (, nisaba, dnisaba).

1. grain (4x/100%)


nissatu [WAILING] (N)

42 instances

Normalized forms:nissat (ni-is-sat); nissata (, ZARAḪ, ni-is-sa-ta); nissati (, ni-is-sa-ti); nissatu (, ZARAḪ, ni-is-sa-tu, ni-is-sa-tum, ni-is-sa-).

1. misery (20x/48%)

2. sorrow (2x/5%)

3. wailing (20x/48%)


niṣirtu [TREASURE] (N)

2 instances

Written forms:; MUNUS.PAP.ḪAL-šú-nu.

Normalized forms:niṣirtašunu (, MUNUS.PAP.ḪAL-šú-nu).

1. secret (2x/100%)


nīš libbi [DESIRE] (N)

26 instances

Normalized forms:nīš libbi (* * , ŠÀ.ZI.GA); nīš libbīšu (* * , ÍL ŠÀ-šú, ni- lìb-bi-šú, ni- ŠÀ-šú); nīš libbīya (* * , ÍL lìb-bi-ia, ni- lìb-bi-ia, ni- ŠÀ-MU, niš lìb-bi-ia, niš ŠÀ-MU).

1. potency (26x/100%)


nišḫu [DIARRHOEA] (N)

10 instances

Written forms:; ni--ḫi; niš-ḫi; niš-ḫu.

Normalized forms:nišḫi (, ni--ḫi, niš-ḫi); nišḫu (, niš-ḫu).

1. diarrhoea (10x/100%)


nīšu [(OATH ON THE) LIFE] (N)

88 instances

Written forms:; MU; ni-; ni-ši; ni-šu; ni-šú; niš; ZI.

Normalized forms:nīš (, MU, ZI, ni-, niš); nīši (, ni-ši); nīšu (, ni-šu, ni-šú).

1. oath (88x/100%)


nīšu [LIFTING] (N)

92 instances

Written forms:; ÍL; MU; ni-; niš; ŠÀ.ZI.GA [nīš libbi].

Normalized forms:nīš (, ÍL, MU, ni-, niš, ŠÀ.ZI.GA [nīš libbi]).

1. lifting (92x/100%)


nišū [PEOPLE] (N)

121 instances

Normalized forms:nišī (, UN.DIDLI, UN.MEŠ, ni-ši); nišīšu (, UN.MEŠ-šú); nišū (, UN.MEŠ, ni-šu).

1. people (121x/100%)


nišūtu [RELATIVE(S)] (N)

19 instances

Normalized forms:nisūtīya (); nisūtu (, IM.RI.A, ni-su-); nišūti (, ni-šu-ti); nišūtīya (, ni-su-ti-ia₅, ni-šu-ti-ia).

1. kin (13x/68%)

2. relative(s) (6x/32%)


niziqtu [WORRY] (N)

14 instances

Written forms:; ni-ziq-ti; ni-ziq-; ni-ziq-tum.

Normalized forms:niziqti (, ni-ziq-ti); niziqtu (, ni-ziq-tum, ni-ziq-).

1. worry (14x/100%)


nizqu [CREAKING] (N)

4 instances

Written forms:; ni-ziq.

Normalized forms:niziq (, ni-ziq).

1. groaning (4x/100%)


NU.KÁR.KÁR [(MEANING UNCERTAIN)] (N)

3 instances

Written forms:NU.KÁR.KÁR.

Normalized forms:NU.KÁR.KÁR (NU.KÁR.KÁR).

1. (meaning uncertain) (3x/100%)


NU.LUḪ [(A PLANT)] (N)

13 instances

Normalized forms:NU.LUḪ (NU.LUḪ, úNU.LUḪ); NU.LUḪ.ḪA (úNU.LUḪ.ḪA).

1. (a plant) (13x/100%)


nubattu [EVENING (REST)] (N)

23 instances

Written forms:; nu-bat-te; nu-bat-ti; nu-bat-tum.

Normalized forms:nubatte (nu-bat-te); nubatti (, nu-bat-ti); nubattu (, nu-bat-tum).

1. evening (rest) (2x/9%)

2. vigil (21x/91%)


nubû [LAMENT] (N)

7 instances

Written forms:; nu-bu-u; nu-bu-ú.

Normalized forms:nubû (, nu-bu-u, nu-bu-ú).

1. wailing (7x/100%)


nudunnû [MARRIAGE GIFT] (N)

4 instances

Written forms:; na-dun-nu-ú; nu-dun-nu-u.

Normalized forms:nadunnû (, na-dun-nu-ú); nudunnû (, nu-dun-nu-u).

1. marriage gift (2x/50%)

2. present (2x/50%)


nuggatu [RAGE] (N)

4 instances

Written forms:; nu-ug-gat.

Normalized forms:nuggat (, nu-ug-gat).

1. rage (4x/100%)


nuḫatimmu [COOK] (N)

4 instances

Written forms:; MUḪALDIM; MUḪALDIM.

Normalized forms:nuḫatimmi (, MUḪALDIM, MUḪALDIM).

1. cook (4x/100%)


nuḫšu [ABUNDANCE] (N)

17 instances

Written forms:; ḪÉ.NUN; nu-uḫ-ši.

Normalized forms:nuḫša (, ḪÉ.NUN); nuḫši (, ḪÉ.NUN, nu-uḫ-ši).

1. abundance (17x/100%)


nuḫurtu [(A VARIETY OF ASAFOETIDA)] (N)

132 instances