Hub A | B | D | E | G | | I | K | L | M | N | P | Q | R | S | | Š | T | | U | Y | Z

cmawro Browsable HTML: Š

Version of 2023-01-10:10H:02M:1673344935s

ša [OF] (DET)

2190 instances

Written forms:; ša; šá.

Normalized forms:ša (, ša, šá).

1. against (PRP) (5x/0%)

2. for (PRP) (32x/1%)

3. from (PRP) (7x/0%)

4. in (PRP) (8x/0%)

5. of (1994x/91%)

6. that of (140x/6%)

7. those of (2x/0%)

8. to (PRP) (2x/0%)


ša [THAT] (REL)

1767 instances

Written forms:; ša; šá.

Normalized forms:ša (, ša, šá).

1. that (137x/8%)

2. those who (233x/13%)

3. what (60x/3%)

4. which (583x/33%)

5. who (614x/35%)

6. whose (140x/8%)


šāʾilu [DREAM INTERPRETER] (N)

20 instances

Normalized forms:šāʾili (, ENSI, ENSI, ša₁₁-DINGIR, ša₁₁-DINGIR.RA).

1. seer (20x/100%)


šaʾirru [(A WOODEN OBJECT)] (N)

8 instances

Normalized forms:šaʾerrī (, giššá-ʾi-ir-ri); šaʾirrī (, giššá-ir-ri, šá-ir-ri).

1. (a wooden object) (8x/100%)


šabalbalû [(PSYCHOLOGICAL) CONFUSION] (N)

6 instances

Written forms:; ŠÀ.BAL.BAL-a; ŠÀ.BAL.BAL-e.

Normalized forms:šabalbalâ (, ŠÀ.BAL.BAL-a); šabalbalê (, ŠÀ.BAL.BAL-e).

1. mood swing (6x/100%)


šabāsu [BE(COME) ANGRY] (V)

7 instances

Written forms:; is-bu-su (G); -bu-su (G); li-is-bu-su (G).

Normalized forms:isbusū (G) (, is-bu-su); išbusu (G) (, -bu-su); lisbusū (G) (, li-is-bu-su).

1. (G) be(come) angry (7x/100%)


šabāšu [GATHER] (V)

43 instances

Written forms:; -bu-šá (G); -bu-šu (G); -bu-šú (G); -bu- (G).

Normalized forms:išbuš (G) (, -bu-); išbušā (G) (-bu-šá); išbušū (G) (, -bu-šu, -bu-šú); išbušu (G) (, -bu-šu, -bu-šú).

1. (G) gather (43x/100%)


šabāṭu [BEAT] (V)

50 instances

Written forms:; SAR (G); ta-šá-biṭ (G); ta-šab-biṭ (G).

Normalized forms:tašabbiṭ (G) (, SAR, ta-šab-biṭ, ta-šá-biṭ).

1. (G) sweep (50x/100%)


šabbāsû [VERY ANGRY] (AJ)

2 instances

Written forms:; sa-ab-ba-sa-tum.

Normalized forms:sabbāsâtu (, sa-ab-ba-sa-tum).

1. irate woman (N) (2x/100%)


šabšu [GATHERED] (AJ)

9 instances

Normalized forms:šabsūšum-ma (, šab-su-šú-ma); šabšat (, šab-šat); šabšu (, šab-su, šab-šú).

1. gathered (9x/100%)


šadādu [DRAG] (V)

45 instances

Written forms:; a-šad-da-ad (G); GÍD-ad (G); GÍD.DA (G); Ì.GÍD (G); il-du-dam-ma (G); il-du-du (G); -du-du (G); -ta-da-ad (G); liš-du-ud (G).

Normalized forms:ašaddad (G) (, GÍD-ad, a-šad-da-ad); ildudam-ma (G) (, il-du-dam-ma); ildudū (G) (, il-du-du); ildudu (G) (il-du-du); išdudu (G) (, -du-du); išdudū (G) (, -du-du); ištadad (G) (-ta-da-ad); lišdud (G) (, liš-du-ud); tašaddad (G) (, GÍD-ad, GÍD.DA, Ì.GÍD).

1. (G) drag off (2x/4%)

2. (G) draw (12x/27%)

3. (G) endure (4x/9%)

4. (G) pull on (3x/7%)

5. (G) pull out (2x/4%)

6. (G) pull tight (4x/9%)

7. (G) tear out (18x/40%)


šadânu [HAEMATITE] (N)

80 instances

Normalized forms:šadâna (, na₄KA.GI.NA); šadâni (, na₄šada-ni); šadânu (, na₄KA.GI.NA, na₄šada-nu, na₄šá-da-nu, šada-nu); šadânū ().

1. haematite (80x/100%)


šadânu ṣābitu [MAGNETITE] (N)

23 instances

Normalized forms:šadâna ṣābita (* * , na₄KA.GI.NA DAB.BA); šadâni ṣābiti (* * ); šadânu ṣābiti (na₄KA.GI.NA DAB.BA, na₄šada-nu DAB-tim, šada-nu DAB.BA); šadânu ṣābitu (* * , na₄KA.GI.NA DAB.BA, na₄šada-nu DAB, na₄šada-nu DAB.BA).

1. magnetite (23x/100%)


šaddu [TAUT] (AJ)

7 instances

Normalized forms:šaddakka (, šá-ad-da-ak-ka); šaddakku (šá-ad-da-ak-ku); šaddūti (, šad-du-ti).

1. bringing in (3x/43%)

2. taut (4x/57%)


šadlu [BROAD] (AJ)

2 instances

Written forms:; šad-lu.

Normalized forms:šadlu (, šad-lu).

1. broad (2x/100%)


šadû [EAST] (N)

9 instances

Written forms:; IM.3; IM.KUR.RA.

Normalized forms:šadî (, IM.3, IM.KUR.RA); šadû (, IM.3, IM.KUR.RA).

1. east wind (7x/78%)

2. the east (2x/22%)


šadû [MOUNTAIN(S)] (N)

261 instances

Normalized forms:šadâ (, KUR-a, šá-da, šá-da-a); šadâni (, KUR.MEŠ, KUR.MEŠ-ni, šá-da-ni); šadânī (); šadê (, KUR-e, KUR.MEŠ, KUR.MEŠ-e); šadî (, KUR, KUR-i, KUR.MEŠ, KUR.RA, šáKUR-i, ša-di-i, šá-di-i); šadîya (, KUR-ia, šadi-ia, šá-di-ia); šadû (, KUR-u, KUR-ú, šá-du-u, šá-du-ú).

1. mountain(s) (261x/100%)


šagāmu [ROAR] (V)

13 instances

Written forms:; .-a (G); i-šá-gu-ma (G); i-šag-gu-ma (G).

Normalized forms:išaggumā (G) (, .-a, i-šag-gu-ma, i-šá-gu-ma).

1. (G) buzz (13x/100%)


šagāšu [KILL] (V)

5 instances

Written forms:; i-šag-gi-šá (G); i-šag-gi-šú (G); -gi- (G).

Normalized forms:išaggišā (G) (, i-šag-gi-šá); išaggišū (G) (i-šag-gi-šú); išgiš (G) (, -gi-).

1. (G) kill (2x/40%)

2. (G) murder (3x/60%)


šaggaštu [SLAUGHTER] (N)

6 instances

Normalized forms:šaggaštu (, ša-ga--tum, šag-gaš-, šá-gaš-).

1. murder (6x/100%)


šaggu [STIFF] (AJ)

7 instances

Written forms:; šag-gu.

Normalized forms:šaggū (, šag-gu).

1. stiff (7x/100%)


šāgimu [ROARING] (AJ)

3 instances

Written forms:; ša-gi-ma-am.

Normalized forms:šāgimam (, ša-gi-ma-am).

1. roaring (3x/100%)


šāgišu [MURDERER] (N)

4 instances

Written forms:; ša-giš; šá-gi-šú.

Normalized forms:šāgiš (, ša-giš); šāgišu (, šá-gi-šú).

1. murderer (4x/100%)


šagšu [SLAIN] (AJ)

7 instances

Written forms:; šag-ša; šag-šá; šag-ši; šag-šú.

Normalized forms:šagša (, šag-ša, šag-šá); šagši (, šag-ši); šagšu (, šag-šú).

1. afflicted (one) (N) (2x/29%)

2. oppressed (person) (N) (5x/71%)


šaḫâ [AT AN ANGLE (TO EACH OTHER)] (AV)

2 instances

Written forms:; šá-ḫa-a.

Normalized forms:šaḫâ (, šá-ḫa-a).

1. edge to edge (2x/100%)


šaḫāḫu [BE(COME) LOOSE] (V)

9 instances

Normalized forms:lišḫuḫū (G) (, liš-ḫu-ḫu); tušaḫḫaḫa (D) (, tu-šá-ḫa-ḫa); ušaḫḫaḫū (D) (, ú-šaḫ-ḫa-ḫu).

1. (G) crumble (4x/44%)

2. (D) make waste away (2x/22%)

3. (D) waste away (3x/33%)


šaḫānu [BE(COME) HOT] (V)

3 instances

Written forms:; lu--ta-ḫa-an (Gt); lu--taḫ-ḫa-an (Gt).

Normalized forms:luštaḫḫan (Gt) (, lu--ta-ḫa-an, lu--taḫ-ḫa-an).

1. (Gt) warm oneself in (3x/100%)


šaḫarru [POROUS] (AJ)

14 instances

Written forms:; SÁḪAR; SÁḪAR.MEŠ.

Normalized forms:šaḫarrata (, SÁḪAR); šaḫarrati (, SÁḪAR); šaḫarrāti (, SÁḪAR.MEŠ); šaḫarratu (, SÁḪAR); šaḫarri (, SÁḪAR).

1. porous (14x/100%)


šaḫātu [WASH (OFF)] (V)

79 instances

Normalized forms:aštaḫaṭ (, áš-ta-ḫaṭ); išaḫḫat (G) (, i-šá-ḫat); iššaḫḫaṭū-ma (N) (, i-šá-ḫa-ṭu-ma, -šá-ḫa-ṭu-ma); liššaḫiṭ (N) (, liš-šá-ḫi-iṭ); liššaḫiṭ-ma (N) (, li-ša-ḫi-iṭ-ma, liš-ša-ḫi-iṭ-ma, liš-šaḫ-iṭ-ma, liš-šá-ḫi-iṭ-ma); šaḫāṭum-ma (G) (, šá-ḫa-ṭu-um-ma); tašaḫḫat (G) (, ta-ša-ḫat, ta-šá-ḫat); tašaḫḫat-ma (G) (, ta-šá-ḫat-ma); uštaḫḫat (Dt) (, -taḫ-ḫa-at); uštaḫḫit (D) (, -taḫ-ḫi-it).

1. (N) be(come) washed off (44x/56%)

2. rinse off (N) (2x/3%)

3. (G,D) rinse off (10x/13%)

4. (Dt) rinse oneself off (2x/3%)

5. (G) rinse (3x/4%)

6. rinsing (N) (2x/3%)

7. (G) smear (14x/18%)

8. (G) wash (off) (2x/3%)


šaḫāṭu [JUMP (ON)] (V)

4 instances

Written forms:; GU₄.UD.GU₄.UD-ṭa (Gtn); GU₄.UD.MEŠ-su (Gtn).

Normalized forms:ištanaḫḫissu (Gtn) (, GU₄.UD.MEŠ-su); ištanaḫḫiṭa (Gtn) (, GU₄.UD.GU₄.UD-ṭa).

1. (Gtn) jerk repeatedly (2x/50%)

2. (Gtn) twitch repeatedly (2x/50%)


šaḫāṭu [TEAR AWAY] (V)

74 instances

Normalized forms:ašḫuṭ (G) (, -ḫu-uṭ, áš-ḫu-uṭ); Ašḫuṭ (); aštaḫaṭ (G) (, áš-ta-ḫaṭ); išaḫḫaṭ (G) (, i-ša-ḫa-aṭ, i-ša-ḫaṭ, i-šá-aḫ-ḫaṭ, i-šá-ḫaṭ); išaḫḫaṭ-ma (G) (, i-šaḫ-ḫaṭ-ma, i-šá-ḫaṭ-ma); išaḫḫaṭam-ma (G) (, i-šá-ḫa-ṭa-am-ma); išaḫḫaṭu (G) (, i-šaḫ-ḫa-ṭu, i-šá-ḫa-ṭu); iššaḫḫaṭu (N) (, -šaḫ-ḫa-ṭu, -šá-ḫa-ṭu); liššaḫṭū (N) (, li-šaḫ-ṭu, liš-šá-aḫ-ṭu); tašaḫḫaṭ-ma (G) (, ta-šá-ḫaṭ-ma); ušaḫḫaṭ (D) (, ú-šá-ḫa-aṭ).

1. (N) be(come) stripped off (4x/5%)

2. (N) be(come) torn off (3x/4%)

3. (G,D) remove (8x/11%)

4. (G) strip off (59x/80%)


šaḫḫû [(A LINEN CANVAS CLOTH)] (N)

5 instances

Normalized forms:šaḫḫâ (, túgŠÀ.ḪA, šaḫšá-ḫa-a, šáḫ-ḫa-a).

1. (a garment) (5x/100%)


šaḫḫuṭītu [WHO KEEPS ATTACKING] (N)

4 instances

Normalized forms:šaḫḫuṭītu (, šá-aḫ-ḫu-ṭi-tu, šá-aḫ-ḫu-ṭi-tum, šá-ḫu-ṭi-tum).

1. female attacker (4x/100%)


šāḫiṭātu [FEMALE ATTACKER] (N)

2 instances

Written forms:; ša-ḫi-ṭa-tu.

Normalized forms:šāḫiṭātu (, ša-ḫi-ṭa-tu).

1. female attacker (2x/100%)


šaḫluqtu [DESTRUCTION] (N)

4 instances

Written forms:; NÍG.ḪA.LAM.MA.

Normalized forms:šaḫluqtu (, NÍG.ḪA.LAM.MA).

1. disaster (2x/50%)

2. ruin (2x/50%)


šaḫṭu [STRIPPED] (AJ)

2 instances

Written forms:; šá-ḫi-iṭ.

Normalized forms:šaḫiṭ (, šá-ḫi-iṭ).

1. stripped (2x/100%)


šāḫu [BASIN] (N)

2 instances

Written forms:; dugZA.ḪUM.

Normalized forms:šāḫāti (, dugZA.ḪUM).

1. (libation) bowl (2x/100%)


šaḫû [PIG] (N)

47 instances

Written forms:; ŠAḪ.

Normalized forms:šaḫâ (, ŠAḪ); šaḫî (, ŠAḪ).

1. pig (47x/100%)


šakāku [HARROW] (V)

91 instances

Written forms:; È (G); È-ak (G); ta-ša-ak-ka-ak (G); ta-šá-kak (G); ta-šak-kak (G); tu-šá-kak (D).

Normalized forms:tašakkak (G) (, È, È-ak, ta-ša-ak-ka-ak, ta-šak-kak, ta-šá-kak); tušakkak (D) (, tu-šá-kak).

1. (G,D) string (91x/100%)


šakānu [PUT] (V)

914 instances

Normalized forms:ašakkan (G) (, a-šak-kan, a-šá-kan); ašakkana (GAR-na); ašakkanšināti (G) (, a-šak-kan-ši-na-a-ti, a-šak-kan-ši-na-ti); ašakkanšunūti (G) (, a-šak-kan-šu-nu-ti, a-šak-kan-šú-nu-ti); aškun (G) (, -ku-un, -kun, áš-ku-un, áš-kun); aškunšu (G) (, GAR-šú, -ku-un-šu); aškunšunūti (G) (, áš-kun-šú-nu-ti); aššakkanakkināšim-ma (N) (, áš-šak-ka-na-ki-na-šim-ma); aššakkanu (N) (, GAR-nu, -šá-ka-nu); aštakan (G) (, GAR-an); išakkan (G) (, GAR-an); išakkan-ma (G) (, GAR-an-ma, GAR-ma, i-ša-ka-an-ma); išakkanu (); iškun (G) (, GAR, -kun); iškuna (G) (, -ku-na); iškunū (G) (, -ku-nu); iškunu (G) (, -ku-nu); iškunū-ma (G) (, GAR-ma, -ku-nu-ma); iškunūnam-ma (G) (-ku-nu-nam-ma); iškunūni (G) (, GAR-nu-ni, -ku-nu-ni); iškunūnim-ma (G) (, -ku-nu-nim-ma); iššakinšu (N) (, GAR-šú); iššakkan (N) (, -šak-kan); iššakkanšu (N) (, GAR-an-šú, GAR-šú); iššakna (N) (, GAR-na, -šak-na); iššaknam-ma (N) (, GAR-nam-ma, -šak-nam-ma); ištaknu (G) (, GAR-nu); ištanakkan (Gtn) (, GAR.GAR-an, -ta-na-kan); ištanakkanā (Gtn) (, -ta-nak-ka-na); liškun (G) (, GAR); liškunū-ma (G) (, liš-ku-nu-ma); liškunūni (G) (, liš-ku-nu-ni); liššakin (N) (, liš-šá-kin); liššakna (N) (, li-šak-na, liš-šak-na); liššaknakkunūši (N) (, liš-šak-nak-ku-nu-ši); šakān (G) (, GAR-an, šá-kan); šakāni (G) (, šá-ka-ni); šakānim-ma (G) (, šá-ka-nim-ma); šakānu (G) (šá-ka-nu); šukna (G) (, GAR, GAR-na, šuk-na); šuknī (G) (, šuk-ni); šukun (G) (, GAR-un, šu-ku-un, šu-kun); šukun-ma (G) (, šu-ku-un-ma); tašakkan (G) (, GAR, GAR-an, ta-ša-ak-ka-an, ta-šak-kan, ta-šá-ka-an); tašakkan-ma (G) (, GAR-an-ma, GAR-ma, ta-šak-ka-an-ma, ta-šak-kan-ma); tašakkanši (G) (, GAR-an-ši, GAR-ši); tašakkanšu (G) (, GAR-an-šú, GAR-šu, ta-ša-ak-ka-an-šú); tašakkanšunūti (G) (, GAR-an-šu-nu-ti, GAR-an-šú-nu-ti, GAR-šú-nu-ti); taškuna (G) (, taš-ku-na); taškunāni (G) (, taš-ku-na-ni); taškunī (G) (, taš-ku-ni); taštanakkan (Gtn) (, GAR.GAR, GAR.GAR-an); tultaškina (Š) (tul₅-ta--ki-na); tušaškināʾinni (Š) (, tu-šá-áš-ki-na-ʾi-in-ni, tu-šá-áš-kin-a-a-in-ni); ušaškin (Š) (, ú-šá--kin); ušaškinū-ma (Š) (, ú-šá-áš-ki-nu-ma); ušaškinūʾinni (Š) (, ú-šá-áš-ki-nu-in-ni).

1. (N) be(come) inflicted (6x/1%)

2. (N) be(come) placed (58x/6%)

3. (N) be(come) provided with (8x/1%)

4. (Š) cause to be placed (4x/0%)

5. (Š) cause to be(come) dismissed (13x/1%)

6. (Š) cause to be(come) in bad repute (2x/0%)

7. (G) cause (7x/1%)

8. (Gtn) distribute (3x/0%)

9. establishing (N) (3x/0%)

10. (Gtn) keep placing (2x/0%)

11. (Gtn) keep putting (9x/1%)

12. (Gtn) keep spreading (3x/0%)

13. (G) perform (2x/0%)

14. (G) place (531x/58%)

15. placement (N) (6x/1%)

16. (G) provide with (17x/2%)

17. (G) put (213x/23%)

18. (G) set up (25x/3%)

19. setting (N) (2x/0%)


šākinu [THAT PLACES] (N)

22 instances

Normalized forms:šākin (, GAR, šá-ki-in, šá-kin, šá-kín); šākinat (, GAR-at, šá-ki-na-at, šá-ki-nat); šākinīšu (, šá-ki-ni-šu); šākinīya (, šá-ki-ni-ia); šākinū (, GAR-nu).

1. one who performs (2x/9%)

2. one who places (4x/18%)

3. one who provides (9x/41%)

4. who instigates (5x/23%)

5. who places (2x/9%)


šakirû [HENBANE?] (N)

32 instances

Written forms:; ša-ki-re-e; úŠAKIR.RA; úŠAKIRA.

Normalized forms:šakirê (, úŠAKIR.RA, úŠAKIRA, ša-ki-re-e); šakirî (, úŠAKIRA); šakirû (, úŠAKIRA).

1. henbane? (32x/100%)


šakkanakku [(MILITARY) GOVERNOR] (N)

3 instances

Written forms:; GÌR.NÍTA.MEŠ.

Normalized forms:šakkanakkī (, GÌR.NÍTA.MEŠ).

1. ruler (3x/100%)


šaknu [PLACED] (AJ)

65 instances

Normalized forms:šakinšu (, GAR-šú); šakna (, šak-na); šaknā (, šak-na); šaknāku (, šak-na-ku); šaknāku-ma (, GAR-na-ku-ma); šaknam-ma (, šak-nam-ma); šaknanni (, šak-na-an-ni); šaknassu (, ša-ak-na-); šaknat (, šak-na-at); šaknu (, GAR-nu); šaknū (, GAR-nu, šak-nu, šá-ak-nu); šaknūšu (, GAR-nu-šú, GAR-šú); šaknūšum (, ša-ak-nu-šu-um).

1. equipped with (7x/11%)

2. placed (58x/89%)


šalamtu [CORPSE] (N)

3 instances

Written forms:; ša-lam-ti.

Normalized forms:šalamti (ša-lam-ti); šalamtī (, ša-lam-ti).

1. corpse (3x/100%)


šalāmu [BE(COME) HEALTHY] (V)

120 instances

Normalized forms:išallim (G) (, SILIM-im, SILIM-me, i-šal-lim); lišlim (G) (, liš-lim); lišlim-ma (G) (, liš-li-im-ma, liš-lim-ma); lušlim (G) (lu--lim); lušlim-ma (G) (, SILIM-ma, lu--lim-ma); šalām (G) (, ša-lam, šá-lam); šalāmīšu (G) (, SILIM-šú, ša-la-mi-šú); šalāmu (G) (, SILIM-mu, šá-la-mu); šullimanni-ma (D) (, šul-li-ma-an-ni-ma); šullumi (D) (, SILIM-mi, šul-lu-mi); šullumu (D) (, šul-lu-mu); ušallam (D) (, ú-šal-lam).

1. (G) be(come) favourable (4x/3%)

2. (G) be(come) healthy (87x/73%)

3. bringing to term (N) (2x/2%)

4. (D) keep sound (2x/2%)

5. (D) keep well (2x/2%)

6. (D) pacify (2x/2%)

7. paying off in full (N) (2x/2%)

8. restoration (N) (3x/3%)

9. (G) succeed (2x/2%)

10. well-being (N) (14x/12%)


šalāpu [PULL OUT] (V)

13 instances

Written forms:; a-šal-la-pa (G); a-šal-lap (G); is-lu-pu (G); -lu-pu (G); liš-lu-up (G).

Normalized forms:ašallap (G) (a-šal-lap); ašallapa (G) (, a-šal-la-pa); islupu (G) (is-lu-pu); išlupu (G) (, -lu-pu); lišlup (G) (liš-lu-up).

1. (G) pull out (6x/46%)

2. (G) snatch (7x/54%)


šalāš [THREE] (NU)

34 instances

Written forms:; 3.KAM; 3.KÁM.

Normalized forms:šalāš (); šalāšat (, 3.KAM, 3.KÁM).

1. three (34x/100%)


šalāšī- [THRICE] (AV)

256 instances

Written forms:; 3-šú; 3.TA.ÀM.

Normalized forms:šalāšīšu (, 3-šú, 3.TA.ÀM).

1. thrice (256x/100%)


šalaššerīšu [THIRTEEN TIMES] (AV)

2 instances

Written forms:; 13-šú.

Normalized forms:šalaššerīšu (, 13-šú).

1. thirteen times (2x/100%)


šalbābu [RAGING] (AJ)

3 instances

Written forms:; šal-ba-bu.

Normalized forms:šalbābu (, šal-ba-bu).

1. raging (3x/100%)


šalmānūtu [SOUND CONDITION] (N)

4 instances

Normalized forms:šalmānūta-ma (, šal-ma-nu-ta-ma); šalmānūtka (, šal-ma-nu-ut-ka).

1. sound condition (4x/100%)


šalmiš [WELL] (AV)

13 instances

Written forms:; šal-meš; šal-míš.

Normalized forms:šalmiš (, šal-meš, šal-míš).

1. safely (13x/100%)


šalmu [INTACT] (AJ)

16 instances

Normalized forms:šalam (, šá-lam); šalim (, SILIM-im, ša-li-im, šá-lim); šalmāti-ma (, šal-ma-ti-ma); šalmū (, šal-mu).

1. healthy (8x/50%)

2. sound (6x/38%)

3. undamaged (2x/13%)


šalmūtu [WELL-BEING] (N)

2 instances

Written forms:; šal-mu-us-su.

Normalized forms:šalmūssu (, šal-mu-us-su).

1. safely (AV) (2x/100%)


šalšu [THIRD] (NU)

9 instances

Written forms:; šal-ši.

Normalized forms:šalši (, šal-ši); šaluš (); šalušti ().

1. third (9x/100%)


šalû [FLING] (V)

8 instances

Written forms:; i-šal-lu (G); li-šal-lu (D).

Normalized forms:išallu (G) (, i-šal-lu); lišallû (D) (, li-šal-lu).

1. (G) spray (5x/63%)

2. (D) throw away (3x/38%)


šalû [SUBMERGE] (V)

2 instances

Written forms:; -la-a (G).

Normalized forms:išlâ (G) (, -la-a).

1. (G) plunge into (2x/100%)


šâlu [ASK] (V)

15 instances

Written forms:; i-šal-lu-ka (G); -a-lu (G); ta-šá-lu (G); ta-šal (G); ta-šal-lu-šú (G).

Normalized forms:išʾalu (G) (, -a-lu); išallūka (G) (, i-šal-lu-ka); tašâl (G) (, ta-šal); tašallūšu (G) (, ta-šal-lu-šú); tašâlu (G) (ta-šá-lu).

1. (G) ask (11x/73%)

2. (G) interrogate (4x/27%)


šalummatu [RADIANCE] (N)

4 instances

Written forms:; šá-lum-ma-ta; šá-lum-mat.

Normalized forms:šalummat (šá-lum-mat); šalummata (, šá-lum-ma-ta).

1. radiance (4x/100%)


šamallû [PURSE-BEARER] (N)

15 instances

Normalized forms:šamallê (, ŠÁMAN.); šamallî (, ŠÁMAN.); šamallû (, ŠAB.TUR, ŠÁMAN., ŠÁMAN.MAL.).

1. (scribal) apprentice (15x/100%)


šamāmu [INJURE] (V)

29 instances

Normalized forms:išammamāšu (G) (, i-šam-ma-ma-šu, i-šam-ma-ma-šú); išammamšu (G) (, i-šam-ma-am-šu, i-šam-ma-am-šú); išammamūšu (G) (, i-šam-ma-mu-šú); ušammamāšu (D) (, ú-šam-ma-ma-šú).

1. (G,D) be(come) numb (27x/93%)

2. (G) cause (someone) pain (2x/7%)


šamāmū [HEAVENS] (N)

16 instances

Normalized forms:šamāʾū (, ša-ma--ú); šamāmē (šá-ma-me); šamāmī (, šá-ma-mi).

1. heavens (3x/19%)

2. sky (13x/81%)


šaman-rūšti [FINE OIL] (N)

17 instances

Written forms:; Ì.SAG.

Normalized forms:šaman-rūšti (, Ì.SAG).

1. fine oil (17x/100%)


šamāru [GLOAT?] (V)

18 instances

Written forms:; -tam-ma-ra (Gt); -tam-ma-ru (Gt); liš-tam-mar (Gt); lu--tam-mar (Gt); lul-tam-ma-ra (Gt); lul-tam-mar-ki (Gt).

Normalized forms:ištammarā (Gt) (, -tam-ma-ra); ištammarū (Gt) (, -tam-ma-ru); lištammar (Gt) (, liš-tam-mar); lultammara (Gt) (, lul-tam-ma-ra); lultammarki (Gt) (, lul-tam-mar-ki); luštammar (Gt) (, lu--tam-mar).

1. (Gt) extol (6x/33%)

2. (Gt) praise (12x/67%)


šamāru [RAGE] (V)

4 instances

Written forms:; šu-um-ri (G).

Normalized forms:šumrī (G) (, šu-um-ri).

1. (G) rage (4x/100%)


šamaššammū [SESAME] (N)

4 instances

Written forms:; ŠE.GIŠ.Ì.

Normalized forms:šamaššammī (, ŠE.GIŠ.Ì).

1. sesame (4x/100%)


šammu [PLANT(S)] (N)

283 instances

Normalized forms:šamma (, Ú.BABBAR [šamma peṣâ, šammu peṣû], šam-ma); šammam (, ša-am-ma-am); šammānī (, ša-am-ma-ni); šammānū (, šam-ma-nu); šammē (, Ú.ḪI.A, šam-me); šammī (, Ú, Ú.ḪI-A, Ú.ḪI.A, Ú.MEŠ, Ú.MÉŠ, ša-am-mi); šammi (, Ú, Ú.NAM.TI.LA [šammi balāṭi], Ú.ŠÀ.ZI.GA [šammi šaziga]); šammu (, Ú, Ú.BABBAR [šamma peṣâ, šammu peṣû], šam-mu); šammū (, Ú, Ú.ḪI.A, Ú.MEŠ, šam-mu).

1. drug (118x/42%)

2. grass (6x/2%)

3. herb (45x/16%)

4. plant(s) (114x/40%)


šamnu [OIL] (N)

490 instances

Normalized forms:šaman (, Ì, Ì+GIŠ, Ì.GIŠ, ša-man); šamanša (, Ì.GIŠ-šá); šamanšu (, Ì.GIŠ-šú); šamna (, Ì, Ì+GIŠ, Ì.GIŠ, ša-am-na); šamni (, Ì, Ì+GIŠ, Ì.GIŠ, ša-am-ni); šamnu (, Ì, Ì+GIŠ, Ì.GIŠ).

1. oil (490x/100%)


šamru [FURIOUS] (AJ)

37 instances

Normalized forms:šamrat (, šam-rat); šamrāta (, šam-ra-ta, šam-ra-ta₅); šamrātunu (, šam-ra-tu-nu); šamru (, šam-ru); šamrūti (, šam-ru-ti); šamrūtu (šam-ru-tu).

1. furious (8x/22%)

2. raging (7x/19%)

3. violent (3x/8%)

4. wild (19x/51%)


šamrūtu [FIERCENESS] (N)

3 instances

Written forms:; šam-ru-.

Normalized forms:šamrūtu (, šam-ru-).

1. fierceness (3x/100%)


šamšu [SUN] (N)

115 instances

Normalized forms:Šamši (); šamši (, dUTU, dUTU-ši, dUTU.È [ṣīt šamši], dUTU.È.A [ṣīt šamši], dUTU.ŠÚ.A [ereb šamši], dšam-ši, šam-ši); šamšu (, dšam-šú).

1. sun (115x/100%)


šâmu [BUY] (V)

9 instances

Written forms:; i-šá-mu-ni (G); i-šá-mu-ú-ni (G); ŠÁM (G); ta-šam (G); ta-šam-ma (G).

Normalized forms:ašâm (G) (, ŠÁM); išāmūni (G) (, i-šá-mu-ni, i-šá-mu-ú-ni); tašâm (G) (ta-šam); tašâm-ma (G) (, ta-šam-ma).

1. (G) buy (9x/100%)


šâmu [FIX] (V)

7 instances

Written forms:; i-ši-mu (G); i-šim-ki (G); ta-šam (G).

Normalized forms:išīmki (G) (, i-šim-ki); išimmu (G) (, i-ši-mu); tašâm (G) (, ta-šam).

1. (G) decree (3x/43%)

2. (G) determine (4x/57%)


šamû [SKY] (N)

342 instances

Written forms:; AN; AN-e; AN.MEŠ; AN.NA; AN-ú; šá-me-e.

Normalized forms:šamê (, AN, AN-e, AN.NA, šá-me-e); šamû (, AN-ú, AN.MEŠ).

1. heaven (319x/93%)

2. sky (23x/7%)


šanê ṭēmi [MADNESS] (N)

8 instances

Normalized forms:ištanannû ṭēm (* * , -ta-na-an-nu-ú ṭè-em); ištanannû ṭēmī (-ta-na-nu-u ṭè-); šanê ṭēme (šá-nim ṭè-me); šanê ṭēmi (* * , šá-ne-e * , šá--e * ).

1. madness (8x/100%)


šangû [PRIEST] (N)

6 instances

Written forms:; É.MAŠ; SANGA.

Normalized forms:šangî (, É.MAŠ, SANGA).

1. priest (6x/100%)


šāninu [RIVAL] (N)

4 instances

Written forms:; ša-ni-na; šá-a-ni-na.

Normalized forms:šānina (, ša-ni-na, šá-a-ni-na).

1. rival (4x/100%)


šanîš [OTHERWISE] (AV)

6 instances

Written forms:; šá-niš.

Normalized forms:šanîš (, šá-niš).

1. alternatively (2x/33%)

2. or else (4x/67%)


šannu [EQUAL] (AJ)

2 instances

Written forms:; šá-an-na-at.

Normalized forms:šannat (, šá-an-na-at).

1. equal (2x/100%)


šanû [(AN)OTHER] (AJ)

27 instances

Normalized forms:šanâ (, šá-na-a); šanâmma (, ša-nam-ma, šá-nam-ma); šanê (, šá--e); šanītu (, 2-tum, šá-ni-tu, šá-ni-tum).

1. (an)other (27x/100%)


šanû [BE(COME) CHANGED] (V)

59 instances

Normalized forms:iltanannīšu (Gtn) (, il-ta-na-ni-šú); ištanannû (Gtn) (, -ta-na-an-nu-ú, -ta-na-nu-u); lišni (G) (, li--ni); šanê (G) (, šá-ne-e, šá--e, šá-nim); šanî (G) (šá-nim); šunnê (D) (, šu-un--e); tušannû (D) (, tu-šá-an-nu-ú); ušanna (D) (, ú-šá-an-na); ušanni (D) (, ú-šá-an-ni, ú-šá-ni); ušannu (D) (, ú-šá-an-nu); ušannû (D) (, ú-šá-an-nu-u); uštanannû (Dtn) (, -tana-nu-u, -tana-nu-ú); uštanna (D) (, -tan-na).

1. (G) be(come) changed (16x/27%)

2. (Gtn,Dtn) be(come) constantly changed (10x/17%)

3. change (N) (3x/5%)

4. (G,D) change (24x/41%)

5. (D) confuse (2x/3%)

6. (D) put confusion (4x/7%)


šanû [DO TWICE] (V)

7 instances

Written forms:; ú-ša-an-ni (D); ú-ša-an-nu-ú (D).

Normalized forms:ušanni (D) (, ú-ša-an-ni); ušannû (D) (, ú-ša-an-nu-ú).

1. (D) repeat (7x/100%)


šanû [SECOND] (NU)

10 instances

Written forms:; 2-e; 2.KAM; 2-ú; ša--e.

Normalized forms:šanê (, 2-e, ša--e); šanû (, 2-ú, 2.KAM).

1. next (AJ) (4x/40%)

2. second (6x/60%)


šanūdu [ILLUSTRIOUS] (AJ)

3 instances

Written forms:; šu-nu-du.

Normalized forms:šunūdu (, šu-nu-du).

1. illustrious (3x/100%)


šapāḫu [SPRINKLE] (V)

2 instances

Written forms:; ta-šab-bàḫ (G).

Normalized forms:tašabbaḫ (G) (, ta-šab-bàḫ).

1. (G) sprinkle (2x/100%)


šapāku [HEAP UP] (V)

52 instances

Normalized forms:aštapak (G) (, DUB-ak); išappak (G) (, i-ša-ap-pa-ak); išappak-ma (G) (, i-ša-ap-pa-ak-ma); išappakšunūti (G) (, i-šap-pak-šu-nu-ti, i-šap-pak-šú-nu-ti); išpuka (G) (, -pu-ka); išpukū (G) (, -pu-ku, -pu-u-ku); išpuku (G) (, -pu-ku); ittanašpak (Ntn) (DUB.DUB-ak); ittanašpakā (Ntn) (, DUB.DUB, DUB.DUB-ka, DUB.MEŠ-ka, it-ta-na-áš-pa-ka); lištapik (); tašappak (G) (, ta-ša-ap-pa-ak, ta-šap-pak); tašpukī (G) (, ta-áš-pu-ki).

1. (Ntn) be(come) constantly poured out (18x/35%)

2. (G) pile up (3x/6%)

3. (Gt) pour out? (1x/2%)

4. (G) pour out (21x/40%)

5. (G) render limp (9x/17%)


šapāru [SEND] (V)

82 instances

Normalized forms:ašapparakkim-ma (G) (, a-šap-pa-ra-ak-kim-ma, a-šap-pa-rak-kim-ma); ašpur (G) (, áš-pur); išpuranni (G) (, -pu-ra-an-ni, -pur-an-ni); išpurūʾinni (G) (, -pu-ru-in-ni); išpurūniššu (G) (, -pu-ru-niš-šú); ištanappara (Gtn) (, -ta-na-pa-ra); ištappara (Gtn) (, -tap-pa-ra); lušpur (G) (, lu--pur); lušpurka (G) (, lu--pur-ka); taltanapparāni (Gtn) (, tal-ta-nap-pa-ra-ni); taltappara (Gtn) (tal-tap-pa-ra); taltapparāni (Gtn) (, tal-tap-pa-ra-ni); taltapparī (Gtn) (, tal-tap-pa-ri).

1. (Gtn) keep sending (23x/28%)

2. (G) send (59x/72%)


šapattu [15TH DAY OF MONTH] (N)

23 instances

Normalized forms:šapatta (, U₄.15.KÁM); šapatti (, U₄.15.KAM, U₄.15.KÁM, šá-pat-ti); šapattu (, U₄.15.KAM, U₄.15.KÁM, ša-pat-tum, šá-pat-tum, šá-pat-).

1. 15th day of month (23x/100%)


šapātu [BE(COME) MALICIOUS] (V)

2 instances

Written forms:; i-šep-pi-tu- (G).

Normalized forms:išeppitūš (G) (, i-šep-pi-tu-).

1. (G) be(come) malicious (2x/100%)


šaplānu [UNDERNEATH] (AV)

18 instances

Written forms:; KI.TA; KI.TA-na; šap-la-na; šap-la-nu.

Normalized forms:šaplān (, KI.TA); šaplāna (KI.TA-na, šap-la-na); šaplānu (, šap-la-nu).

1. below (5x/28%)

2. under (PRP) (13x/72%)


šapliš [BELOW] (AV)

13 instances

Written forms:; KI.TA; šap-liš.

Normalized forms:šapliš (, KI.TA, šap-liš).

1. below (13x/100%)


šaplītu [LOWER PART] (N)

43 instances

Written forms:; KI.TA.MEŠ; šap-la-a-ti; šap-lit.

Normalized forms:šaplâti (, KI.TA.MEŠ, šap-la-a-ti); šaplīt (, šap-lit).

1. lower world (43x/100%)


šaplu [LOW(ER)] (AJ)

16 instances

Normalized forms:šapil (, šá-pil); šapilšu (, šá-pil-šú); šaplu (, šap-lu); šaplûti (, šap-lu-ti).

1. low(er) (16x/100%)


šaplu [UNDERSIDE] (N)

61 instances

Normalized forms:šapal (, KI.TA); šapalka (, ša-pal-ka, šá-pal-ka); šapalki (, ša-pal-ki, šá-pal-ki); šapalkunu (, šá-pal-ku-nu); šapla (, šap-la); šapli (šap-li); šaplīka (, KI.TA-ka, šap-li-ka); šaplīki (, KI.TA-ki, šap-li-ki); šaplīkunu-ma (, KI.TA-ku-nu-ma, šap-li-ku-nu-ma).

1. below (PRP) (2x/3%)

2. under (PRP) (59x/97%)


šapru [SENT] (AJ)

9 instances

Written forms:; šap-ra-ku; šap-rak.

Normalized forms:šaprāk (šap-rak); šaprāku (, šap-ra-ku).

1. sent (9x/100%)


šaptu [LIP] (N)

34 instances

Normalized forms:šaptāša (, NUNDUM.MEŠ-šá, NUNDUM.II-šá, šap-ta-šá); šaptāšu (, NUNDUM-šú, šap-ta-šú); šaptāya (, šap-ta-a-a); šaptī (, NUNDUM); šaptīka (, NUNDUM.MEŠ-ka); šaptīša (, šap-ti-šá); šaptīšu (, NUNDUM.MEŠ-šú, šap-ti-šú); šaptīšunu (, šap-ti-šú-nu); šaptu (šap-tu).

1. lip (34x/100%)


šapû [WRAP UP] (V)

41 instances

Written forms:; GAG.GAG (G); GAG.GAG- (G); ta-šap-pi (G); ta-šap- (G).

Normalized forms:tašappi (G) (, GAG.GAG, GAG.GAG-, ta-šap-pi, ta-šap-).

1. (G) wrap up (41x/100%)


šāpû [ENEMY] (N)

2 instances

Written forms:; ša-pu-ú.

Normalized forms:šāpû (, ša-pu-ú).

1. enemy (2x/100%)


šapūlu [GROIN] (N)

8 instances

Normalized forms:šapūlāšu (, ša-pu-la-a-šu, ša-pu-la-šu, šá-pu-la-šú).

1. upper thigh (8x/100%)


šaqālu [WEIGH] (V)

7 instances

Written forms:; --lu (G); -ma (G); -šú (G).

Normalized forms:ašqul-ma (); ašqulšu (G) (, -šú); ašqulu (G) (--lu); tašaqqal-ma (G) (, -ma).

1. (G) weigh (7x/100%)


šaqû [BE(COME) HIGH] (V)

2 instances

Written forms:; i-šaq--a (G).

Normalized forms:išaqqâ (G) (, i-šaq--a).

1. (G) rise (2x/100%)


šaqû [GIVE TO DRINK] (V)

208 instances

Normalized forms:ašqīki (G) (, áš--ki); išqânni (G) (, NAG-an-ni, -qa-an-ni); išqi (G) (, -); išqīka (G) (, --ka); išqīšu-ma (G) (, NAG-šú-ma, --šu-ma); išqû (G) (, NAG); išqûʾinni (G) (, -qu-in-ni, -qu-ʾi-in-ni); išqûni (G) (, NAG-ni); išqûninni (G) (, NAG-nin-ni); išqûšu (); ištaqīka (G) (, -ta--ka); ištaqqi (Gtn) (, NAG.MEŠ-); šiqîšu-ma (G) (, ši--šu-ma); taltanaqqīšu (Gtn) (, ta-al-ta-na--šu); tašaqqi (G) (, NAG); tašaqqī-ma (G) (, NAG-ma); tašaqqīši (G) (, NAG-ši); tašaqqīši-ma (G) (, NAG-ši-ma); tašaqqišu (); tašaqqīšu (G) (, NAG, NAG-šu, NAG-šú, ta-ša--šu); tašaqqīšu-ma (G) (, NAG-ma, NAG-šu-ma, NAG-šú-ma, NAG.NAG-šú-ma); tašaqqīšū-ma (G) (, NAG-ma, NAG-šu-ma, ta-ša-aq--šu-ma); tašqâʾinni (G) (, taš-qa-a-in-ni, taš-qa-in-ni, taš-qa-ʾi-in-ni); taštanaqqi (Gtn) (, NAG.MEŠ); taštanaqqīšu (Gtn) (, NAG.MEŠ-šu, NAG.MEŠ-šú, NAG.NAG-šú); taštanaqqīšu-ma (Gtn) (, NAG.MEŠ-šú-ma, NAG.NAG-šú-ma).

1. (Gtn) give to drink repeatedly (12x/6%)

2. (G) give to drink (194x/93%)

3. (Gtn) keep providing (water) (2x/1%)


šaqû [HIGH] (AJ)

32 instances

Normalized forms:šaqâ (, šá-qa-a); šaqû (, šá-qu-u, šá-qu-ú); šaqūti (šá-qu-ti); šaqūtu (, AN.TA.GÁL, LAL-tum, šá-qu-tu, šá-qu-tum, šá-qu-).

1. elevated (3x/9%)

2. exalted (20x/63%)

3. high (5x/16%)

4. raised (2x/6%)

5. sublime (2x/6%)


šaqû [IRRIGATED] (AJ)

49 instances

Normalized forms:saqi (sa-); šaqi (, NAG, šá-qi, šá-); šaqû (, ša-qu-ú, ša--ú, šá-qu-ú, šá--ú).

1. given to drink (49x/100%)


šār [3,600] (NU)

17 instances

Written forms:; šár; šar₅.

Normalized forms:šār (, šár, šar₅).

1. 3,600 (17x/100%)


šarāḫu [TAKE PRIDE IN] (V)

30 instances

Normalized forms:lišarriḫ (D) (, li-šar-ri-iḫ); tušarraḫ (D) (, tu-šar-ra-aḫ); tušarraḫšunūti (D) (, tu-šar-ra-aḫ-šu-nu-ti, tu-šar-raḫ-šú-nu-ti); ušarreḫ (); ušarriḫ (D) (ú-šar-ri-iḫ); ušarriḫka (D) (, ú-šar-ri-iḫ-ka); ušarriḫkunūši (D) (, ú-šar-ri-iḫ-ku-nu-ši, ú-šar-riḫ-ku-nu-ši); ušarriḫu (D) (, ú-šar-ri-ḫu); ušarriḫū (D) (, ú-šar-ri-ḫu).

1. (D) glorify (10x/33%)

2. (D) make rich in detail (12x/40%)

3. (D) praise (8x/27%)


šarāku [PRESENT] (V)

24 instances

Normalized forms:išruk (G) (, -ruk); išrukka (G) (, -ruk-ka); išrukūš (G) (, -ru-ku-); šurkam-ma (G) (, šur-kam-ma, šur-kám-ma); tašarrakšināti (G) (, ta-šar-rak-ši-na-ti, ta-šá-rak-ši-na-ti).

1. (G) bestow (13x/54%)

2. (G) grant (11x/46%)


šarāpu [BURN] (V)

61 instances

Normalized forms:ašarrapšināti (G) (, a-šar-rap-ši-na-a-ti, a-šar-rap-ši-na-ti); ašarrapšunūti (G) (, a-šar-rap-šú-nu-ti); ašarrapšunūtu (G) (, a-šar-rap-šú-nu-tu); išarrap (G) (, i-šar-rap); išrupū (G) (, -ru-pu); išrupu-ma (G) (, -ru-pu-ma); lišrupšunūti (G) (, liš-ru-up-šú-nu-ti); lišrupšunūtu (G) (liš-ru-up-šú-nu-); šarāpi (G) (, šá-ra-pi); šarāpu (G) (šá-ra-pu); tašarrap (G) (, ta-šar-rap, ta-šár-ra-ap, ta-šár-rap); tašarrap-ma (G) (, ta-šár-rap-ma); tašarrapu (G) (, ta-šar-ra-pu).

1. (G) burn (53x/87%)

2. burning (N) (8x/13%)


šarāṭu [TEAR] (V)

2 instances

Written forms:; ta-šá-raṭ (G).

Normalized forms:tašarraṭ (G) (, ta-šá-raṭ).

1. (G) tear (2x/100%)


šarḫu [PROUD] (AJ)

60 instances

Normalized forms:šarḫat (, šar-ḫat); šarḫu (, šar-ḫu); šaruḫ (, ša-ru-uḫ, šá-ru-uḫ); šaruḫtu (, šar-ru-uḫ-, šá-ru-uḫ-tu, šá-ru-uḫ-tum, šá-ru-uḫ-).

1. glorious (3x/5%)

2. proud (15x/25%)

3. radiant (18x/30%)

4. splendid (24x/40%)


šarmadu [(A MEDICINAL PLANT)] (N)

11 instances

Written forms:; úGUR₅..

Normalized forms:šarmada (, úGUR₅.); šarmadu (, úGUR₅.).

1. (a medicinal plant) (11x/100%)


šarqiš [SECRETLY] (AV)

18 instances

Written forms:; šar-qiš.

Normalized forms:šarqiš (, šar-qiš).

1. secretly (18x/100%)


šarratu [QUEEN] (N)

32 instances

Normalized forms:šarrat (, GAŠAN, GAŠAN-at, šar-ra-at, šar-rat, šár-rat); šarrati (, šar-ra-ti, šar-ra-tim); šarratu (, GAŠAN, šar-ra-tu, šar-ra-tum).

1. queen (32x/100%)


šarru [KING] (N)

336 instances

Normalized forms:šar (, LUGAL, MAN, ša-ar, šar); šarra (, LUGAL, MAN); šarrāni (, LUGAL.MEŠ, LUGAL.MEŠ-ni); šarrī (, LUGAL.LUGAL, LUGAL.MEŠ, šar-ri); šarri (, LUGAL, MAN); šarru (, LUGAL, MAN, šar-ru).

1. king (336x/100%)


šarrūtu [KINGSHIP] (N)

2 instances

Written forms:; LUGAL-ut-ki.

Normalized forms:šarrūtki (, LUGAL-ut-ki).

1. kingship (2x/100%)


šaršerru [RED PASTE] (N)

10 instances

Written forms:; IM.SA₅.

Normalized forms:šaršerra (, IM.SA₅).

1. red paste (10x/100%)


šārtu [HAIR] (N)

66 instances

Normalized forms:šārāt (, SÍK, ša-ra-at); šārat (, SÍK, šá-rat); šārātīšu (ša-ra-ti-šu); šārta (šar-ta); šārtī (, SÍK-MU, SÍK.ÙZ, SÍK.ÙZ.MU, šar-ti, šár-ti); šārtu (šar-).

1. hair (66x/100%)


šarû [RICH] (AJ)

10 instances

Written forms:; ša-ru-ú; šá-ru-u; šá-ru-ú.

Normalized forms:šarû (, ša-ru-ú, šá-ru-u, šá-ru-ú).

1. copious (8x/80%)

2. wealthy (person) (N) (2x/20%)


šāru [WIND] (N)

104 instances

Normalized forms:šār (, IM); šāra (, IM); šāri (, IM, ša-a-ri, šá-a-ri); šārī (, IM, IM.LÍMMU.BA [šārī erbetti], IM.MEŠ); šārka (, IM-ka); šāršina (IM-ši-na); šāršunu (, IM-šú-nu); šārū (, IM.MEŠ); šāru (, IM, šá-a-ru).

1. breath (5x/5%)

2. cardinal direction (2x/2%)

3. meaning uncertain (2x/2%)

4. wind (95x/91%)


šarūru [BRILLIANCE] (N)

5 instances

Written forms:; ša-ru-ri; šá-ru-ru.

Normalized forms:šarūrī (, ša-ru-ri); šarūrū (, šá-ru-ru).

1. brilliance (3x/60%)

2. ray (2x/40%)


šassāʾu [SHOUTER] (N)

3 instances

Normalized forms:šassāʾu (, šá-as-sa--u, šá-ás-sa--u).

1. wailer (3x/100%)


šassūru [WOMB] (N)

2 instances

Written forms:; ŠÀ.TÙR.

Normalized forms:šassūri (, ŠÀ.TÙR).

1. womb (2x/100%)


šasû [SHOUT] (V)

161 instances

Normalized forms:alsi (G) (, al-si); alsīka (G) (, al-si-ka); alsīki (G) (, al-si-ki); alsīkunūši (G) (, al-si-ku-nu-ši); ašassīka (G) (, a-šá-as-si-ka); ilsīki (G) (, il-si-ki); ilsû (G) (, -ú, il-su, il-su-u, il-su-ú); iltasi (G) (, il-ta-si); iltasu (G) (il-ta-su); išassâ (G) (, i-šas-sa-a, i-šá-as-sa-a); išassi (G) (, -si, i-šas-si, i-šá-si); išassûka-ma (G) (, i-šas-su-ka-ma, i-šá-as-su-ka-ma); ištanassâ (Gtn) (, .-a, -ta-na-sa-a); lilsâ (G) (, lil-sa-a); lilsâki-ma (G) (, lil-sa-ki-ma, líl-sa-ki-ma); lilsi (G) (, lil-si); lissâ (G) (, li-sa-a); lulsīki-ma (G) (, lu-ul-si-ki-ma, lul-si-ki-ma); šisânni-ma (G) (, .-an-ni-ma); šisī-ma (G) (, ši-si-ma); šitassâm (Gtn) (, ši-ta-ás-sa-a-am); šitassîšu (Gtn) (, ši-ta-as-si-šú).

1. (Gtn) buzz continually (7x/4%)

2. (G) call out (25x/16%)

3. (G) call upon (98x/61%)

4. constant reading out (N) (4x/2%)

5. constant screaming (N) (2x/1%)

6. (G) cry out (8x/5%)

7. (G) roar (12x/7%)

8. (G) shout (5x/3%)


šašallu [TENDON OF THE HOOF OR HEEL] (N)

6 instances

Written forms:; uzuSA.SAL; šá-šal-la-šú.

Normalized forms:šašallašu (, šá-šal-la-šú); šašalli (, uzuSA.SAL).

1. back (4x/67%)

2. tendon of the hoof or heel (2x/33%)


šaššaṭu [(A DISEASE OF THE JOINTS)] (N)

1 instance

Written forms:ša-áš-ša-ṭam.

Normalized forms:šaššaṭam (ša-áš-ša-ṭam).

1. (a disease of the joints) (1x/100%)


šâšu [TO HIM] (IP)

19 instances

Normalized forms:šâšu (, BI, ša-a-šu, ša-a-šú, ša-šú, šá-a-šu, šá-a-šú).

1. him (3x/16%)

2. that (DP) (16x/84%)


šâšunu [(TO/OF) THEM] (IP)

5 instances

Written forms:; šá-šu-nu.

Normalized forms:šâšunu (, šá-šu-nu).

1. (to/of) them (5x/100%)


šatammu [ADMINISTRATOR] (N)

4 instances

Written forms:; šà-tam.

Normalized forms:šatam (, šà-tam).

1. administrator (4x/100%)


šatānu [URINATE] (V)

4 instances

Written forms:; i-šá-ti-nu (G); i-šá-tin-ni (G); i-šat-ti-nu (G).

Normalized forms:išattini (G) (i-šá-tin-ni); išattinu (G) (, i-šat-ti-nu, i-šá-ti-nu).

1. (G) urinate (4x/100%)


šattišam [YEAR BY YEAR] (N)

2 instances

Written forms:; MU.AN.NA-šam.

Normalized forms:šattīšam (, MU.AN.NA-šam).

1. annually (2x/100%)


šattu [YEAR] (N)

36 instances

Normalized forms:šanat (, šá-na-at); šanāti (, MU.MEŠ); šanātīša (, MU.AN.NA.MEŠ-šá); šat (, šat); šatta (MU); šatti (, MU, MU.AN.NA); šattu (, MU, MU.AN.NA).

1. year (36x/100%)


šatû [DRINK] (V)

207 instances

Written forms:; al-ti (G); áš-ti (G); i-ša-at-ti-i-ma (G); i-ša-ti-ma (G); lil-ti-ma (G); liš-ti (G); liš-tu₄ (G); NAG (G); NAG-ma (G); NAG.MEŠ (Gtn); NAG.MEŠ-ma (Gtn); ša-te-e (G); ši-ti-ma (G).

Normalized forms:alti (G) (, al-ti); ašti (G) (áš-ti); išatti (G) (, NAG); išattī-ma (G) (, NAG-ma, i-ša-at-ti-i-ma, i-ša-ti-ma); išattû (G) (, NAG); ištanatti (Gtn) (, NAG.MEŠ); ištanattī-ma (Gtn) (, NAG.MEŠ-ma); liltī-ma (G) (, lil-ti-ma); lišti (G) (, NAG, liš-ti); lištu (G) (liš-tu₄); šatê (G) (, ša-te-e); šitī-ma (G) (, ši-ti-ma); tašattâ (G) (, NAG).

1. (Gtn) drink repeatedly (44x/21%)

2. (G) drink (161x/78%)

3. drinking (N) (2x/1%)


šaṭāru [(PIECE OF) WRITING] (N)

2 instances

Written forms:; SAR.

Normalized forms:šaṭār (, SAR).

1. tablet (2x/100%)


šaṭāru [WRITE (DOWN)] (V)

71 instances

Normalized forms:išaṭṭaru (G) (, i-šaṭ-ṭa-ru); iššaṭṭar (N) (, -šaṭ-ṭar); išṭur (G) (, IN.SAR, -ṭur); išṭur-ma (G) (, IN.SAR-ma, -ṭu-úr-ma); tašaṭṭar (G) (, SAR, SAR-ár, ta-šaṭ-ṭár); tašaṭṭar-ma (G) (, SAR-ár-ma); ušašṭir-ma (Š) (, ú-šaš-ṭir-ma).

1. (N) be(come) written (2x/3%)

2. (Š) have copied (2x/3%)

3. (G) write (down) (67x/94%)


šaṭru [WRITTEN] (AJ)

84 instances

Normalized forms:šaṭer-ma (, ša-ṭè-er); šaṭir (, AB.SAR, AB.SAR.ÀM, SAR, SAR-ṭir₄, šaṭ-ṭir, šá-ṭir, šà-ṭir, šà-ṭír); šaṭir-ma (, SAR-ma, ša-ṭi-ir-ma, ša-ṭir-ma, šá-ṭir-ma); šaṭra (, SAR); šaṭratu (, šaṭ-ra-); šaṭru (, SAR); šaṭrū (, SAR, šaṭ-ru).

1. prescribed (3x/4%)

2. written (81x/96%)


šaziga [POTENCY] (N)

2 instances

Written forms:; Ú.ŠÀ.ZI.GA [šammi šaziga].

Normalized forms:šaziga (, Ú.ŠÀ.ZI.GA [šammi šaziga]).

1. potency (2x/100%)


šeʾēru [(MEANING UNCERTAIN)] (V)

2 instances

Written forms:; ta-šá-ʾi-ra-ni (G).

Normalized forms:tašaʾʾirāni (G) (, ta-šá-ʾi-ra-ni).

1. (G) pass over (2x/100%)


šeʾû [SEEK (OUT)] (V)

89 instances

Normalized forms:ašēka (G) (, a-še-e-ka); ašīʾkunūši (G) (, a-ši--ku-nu-ši); ešʾēka (G) (, -e-ka); ešeʾʾe (); ešēʾʾe (G) (e-še-ʾe); ešēʾam (G) (, e-še-a-am); ešēʾkunūši (G) (, e-še--ku-nu-ši); ešteʾʾēki (Gtn) (, KIN.KIN-ki); išēʾa (G) (, i-še-a, i-še-a-am, i-še--a, i-še-ʾa, i-še-ʾa-a, i-še-ʾa-a-am, i-še-ʾa-am); išēʾam (); išēʾûni-ma (G) (, i-še-ʾu-ni-ma); išīʾa (G) (, i-ši-am); išteʾʾâ (Gtn) (, -te-a-a, -te-ʾa-a); išteʾʾû (Gtn) (, -te-ú); išteʾʾûšu (Gtn) (-te-ú-šú); išteneʾʾâ (Gtn) (-te--ʾa-a); lilteʾʾû (Gtn) (, lil-te-ú); lišteʾʾûki (Gtn) (, liš-te-ʾu-ú-ki); lušteʾʾī-ma (Gtn) (, lu--te-ʾi-ma); tašeʾʾênni (G) (, ta-še-ʾe-en-ni); tašteneʾʾâ (Gtn) (, taš-te--ʾa-a); tašteneʾʾê (Gtn) (, taš-te--ʾe-e); tešteneʾʾînni (Gtn) (, téš-te--ʾi-in-ni); tušeʾʾâni (D) (, tu-še-a-ni).

1. (Gtn) keep seeking (out) (32x/36%)

2. (G) seek (out) (57x/64%)


šeʾu [BARLEY] (N)

30 instances

Written forms:; ŠE; ŠE.AM; ŠE.IM; ŠE.TA.ÀM; ŠE.UM.

Normalized forms:šê (, ŠE); ŠE.TA.ÀM (ŠE.TA.ÀM); šeʾa (, ŠE, ŠE.AM, ŠE.IM); šeʾi (, ŠE.AM, ŠE.IM, ŠE.UM).

1. barley (12x/40%)

2. grain (7x/23%)

3. seed(s) (11x/37%)


šēʾu [NEIGHBOUR] (N)

9 instances

Written forms:; še-ʾi-tu; še-ʾu; še-a-ti.

Normalized forms:šeʾāti (še-a-ti); šeʾītu (, še-ʾi-tu); šēʾu (, še-ʾu).

1. female neighbour (4x/44%)

2. neighbour (5x/56%)


šebēru [BREAK] (V)

12 instances

Written forms:; liš-bir-ma (G); liš-še-bir-ma (N); šu-bu-ur (D); tu-šab-bi-ra (D); -ta-ba- (Dt).

Normalized forms:lišber-ma (G) (, liš-bir-ma); liššeber-ma (N) (liš-še-bir-ma); šubbur (D) (, šu-bu-ur); tušabbirā (D) (, tu-šab-bi-ra); uštabbarū (Dt) (, -ta-ba-).

1. (Dt) be(come) smashed (2x/17%)

2. (G,N) break (3x/25%)

3. (D) smash (7x/58%)


šebirbirredû [(AN OFFERING OF BARLEY)] (N)

2 instances

Written forms:; ŠE.BIR.BIR.RE.DA.

Normalized forms:šebirbirredû (, ŠE.BIR.BIR.RE.DA).

1. (an offering of barley) (2x/100%)


šebû [BE(COME) FULL (OF)] (V)

3 instances

Written forms:; i-še-eb-bi (G); i-šeb-bi (G).

Normalized forms:išebbi (G) (, i-še-eb-bi, i-šeb-bi).

1. (G) be(come) full (of) (3x/100%)


šediš [SIX] (NU)

10 instances

Written forms:; 6.KAM.

Normalized forms:šediš (); šeššet (, 6.KAM).

1. six (10x/100%)


šēdu [PROTECTIVE DEITY] (N)

39 instances

Normalized forms:šēd (, dALAD, še-ed); šēdi (dALAD, še-e-di); šēdī (, dALAD-MU); šēdū (, dALAD.MEŠ); šēdu (, dALAD, še-e-du).

1. protective deity (22x/56%)

2. protective spirit (17x/44%)


šeguššu [(A TYPE OF BARLEY)] (N)

31 instances

Written forms:; ŠE.MUŠ₅.

Normalized forms:šegušša (, ŠE.MUŠ₅); šeguššam (, ŠE.MUŠ₅); šegušši (, ŠE.MUŠ₅).

1. (a type of barley) (31x/100%)


šēḫu [WIND] (N)

8 instances

Written forms:ši-ḫa.

Normalized forms:šēḫa (ši-ḫa).

1. (a disease?) (8x/100%)


šemeru [RING] (N)

4 instances

Written forms:; ḪAR.

Normalized forms:šemer (, ḪAR).

1. bracelet (4x/100%)


šēmû [HEARER] (N)

15 instances

Written forms:; ŠE.GA; še-mat; še-mu-u; še-mu-ú.

Normalized forms:šēmât (, še-mat); šēmû (, ŠE.GA, še-mu-u, še-mu-ú).

1. one who hears (5x/33%)

2. one who listens to (10x/67%)


šemû [HEAR] (V)

131 instances

Normalized forms:išemme (G) (, i-še-mi); išemmû (G) (, ŠE.GA); išemmûšu (G) (, i-šem-mu-ú-šú, ŠE.GA-šú); išme (G) (, -me); lišmû (G) (, liš-mu-ú); liššemû (N) (, liš-še-mu-u, liš-še-mu-ú); šemâ (G) (ŠE.GA-a, še-ma-a); šemê (G) (, ŠE.GA, še--e); šemî (G) (, še-mi-i); šemû (G) (, ŠE.GA, še-mu-u, še-mu-ú); šimâ (G) (, ši-ma-a); šimâninni (G) (, ši-ma-nin-ni); šimânni (G) (, ši-ma-an-ni, ši-man-ni); šimânni-ma (G) (, ši-man-ni-ma); šime (G) (, ši-me, ši-); šimî (); šimi (G) (ši-mi); šimînni (G) (, ši-min₄-ni, ši--ni); tašemmîšināti (G) (, ta-šem--ši-na-a-ti, ta-šem--ši-na-ti); tešemmâ (G) (, te-šem-ma-a).

1. (N) be(come) heeded (4x/3%)

2. (G) hear (7x/5%)

3. hearing (N) (32x/24%)

4. (G) listen to (88x/67%)


šemû [HEARD] (AJ)

11 instances

Normalized forms:šemât (, GIŠ.TUK, ŠE.GA, še-mat, ši-ma-a-at, ši-ma-at); šemâta (še-ma-a-ta); šemâtu (še-ma-tu).

1. heard (11x/100%)


šēnu [(A WOODEN PART OF A WAGGON)] (N)

2 instances

Written forms:; gišši-ni.

Normalized forms:šīni (, gišši-ni).

1. (a wooden object) (2x/100%)


šēnu [SANDAL(S)] (N)

3 instances

Written forms:; kušE.SIR; kušE.SÍR.

Normalized forms:šēnī (, kušE.SIR, kušE.SÍR).

1. sandal(s) (3x/100%)


šēpītu [FOOT] (N)

9 instances

Written forms:; še-pi-it; še-pit.

Normalized forms:šepīt (); šēpīt (, še-pi-it, še-pit).

1. foot end (9x/100%)


šēpu [FOOT] (N)

230 instances

Normalized forms:šēp (, GÌR, GÌR.II, še-ep); šēpa (, še-pa); šēpāka (, GÌR-ka, GÌR.II-ka); šēpāšu (, GÌR.MEŠ-šú, GÌR.II-šú, še₂₀-pa-a-šu); šēpāšū (, GÌR.II.BI); šēpāšunu (, GÌR.II-šú-nu); šēpāya (, GÌR.II-a-a, GÌR.II-MU, GÌR.II-a-a, GÌR.II.MEŠ-MU); šēpī (, GÌR.II, GÌR.MEŠ, GÌR.II, GÌR.II.MEŠ); šēpi (, GÌR); šēpīka (, GÌR.II.MEŠ-ka, GÌR.II-ka, GÌR.II.MEŠ-ka); šēpīki (, GÌR.II-ki, GÌR.II.MEŠ-ki); šēpīša (, GÌR.II-šá, GÌR.II.MEŠ-šá, še-pi-ša); šēpīšu (, GÌR-šú, GÌR.II-šú, GÌR.MEŠ-šú, GÌR.II-šu, GÌR.II-šú, še-pi-šu); šēpīšunu (, GÌR.MEŠ-šú-nu, GÌR.II-šú-nu, GÌR.II.MEŠ-šú-nu, še-pi-šu-nu); šēpīya (, GÌR.II-MU, GÌR.II-ia, GÌR.II-ía, GÌR.II, GÌR.II-MU, GÌR.II-ia, GÌR.II.MEŠ-ia, GÌR.II.MU); šēpšu (, GÌR-šú, še-ep-šu); šēpu (, GÌR).

1. foot (230x/100%)


šerʾānu [VEIN] (N)

125 instances

Normalized forms:šerʾān (, SA, uzuSA, šér-an); šerʾāna (, uzušér-a-na); šerʾānī (, SA.ḪI.A, SA.MEŠ, še-er-a-ni, šér-a-ni); šērʾānīšu (, uzuSA.MEŠ-šú); šerʾānīšu (, SA.MEŠ-šú); šerʾānīya (, SA-ia, SA.MEŠ-MU, SA.MEŠ-ia, SA.MEŠ.MU, SA.MÉŠ-MU, SA.MU, uzuSA-ía, uzuSA.MEŠ-MU, uzuSA.MEŠ-ia, šér-a-ni-ia); šerʾānū (šér-a-nu); šerʾānu (uzušér-a-nu, šér-a-nu); širʾānīša (ši-ir-a-ni-ša).

1. sinew (111x/89%)

2. vein (14x/11%)


šeriktu [PRESENT] (N)

6 instances

Written forms:; ši-rik-ti.

Normalized forms:širikti (, ši-rik-ti).

1. present (6x/100%)


šerru [(YOUNG) CHILD] (N)

16 instances

Normalized forms:šerra (, še-er-ra); šerraša (, TUR-šá); šerri (, TUR, še-er-ri); šerrī (, še-er-ri); šerrīšu-ma (, še-er-ri-šu-ma).

1. (young) child (4x/25%)

2. baby (12x/75%)


šērtu [GUILT] (N)

12 instances

Written forms:; še-ret-su; šèr-ti; šèr-.

Normalized forms:šēressu (, še-ret-su); šērtī (, šèr-ti, šèr-); šertī (); šērtu (, šèr-).

1. fault (12x/100%)


šērtu [MORNING] (N)

48 instances

Normalized forms:šērti (, še-er-ti, še-er-tim, šer-ti, šèr-ti); šērtim (, še₂₀-er-tim).

1. morning (48x/100%)


šêru [RISE EARLY] (V)

2 instances

Written forms:; i-šèr-ma (G).

Normalized forms:išêr-ma (G) (, i-šèr-ma).

1. (G) do something in the morning (2x/100%)


šēru [MORNING] (N)

133 instances

Normalized forms:šēra (, A.KU.ZE.EN.GA, Á..ZI.GA, še-e-ra, še-ra); šēri (, Á.GU.ZI.GA, Á..ZI.GA, še-e-ri, še-ri, še-rim); šēru (, še-e-ru); šērum-ma (, še-ru-um-ma).

1. in the morning (AV) (11x/8%)

2. morning (122x/92%)


šeššu [SIXTH] (NU)

2 instances

Written forms:; 6-šú.

Normalized forms:šeššu (, 6-šú).

1. sixth (2x/100%)


šettu [SIN] (N)

2 instances

Written forms:; šet-ta.

Normalized forms:šetta (, šet-ta).

1. wrongdoing (2x/100%)


šêtu [BE(COME) REMAINING] (V)

9 instances

Written forms:; i-še-et-ta-šu (G); lu-še-et (G); ta-še-et-ma (G).

Normalized forms:išettāšu (G) (, i-še-et-ta-šu); lušēt (G) (, lu-še-et); tašêt-ma (G) (, ta-še-et-ma).

1. (G) escape (4x/44%)

2. (G) leave (5x/56%)


šētu [(HUNTING) NET] (N)

22 instances

Written forms:; SA; še-e-ti; še-es-sa; še-et-su.

Normalized forms:šēssa (, še-es-sa); šēssu (še-et-su); šēti (, SA, še-e-ti).

1. (hunting) net (22x/100%)


šī [SHE] (IP)

88 instances

Written forms:; ši-i.

Normalized forms:šī (, ši-i).

1. she (86x/98%)

2. that (DP) (2x/2%)


šibburratu [RUE (RUTA)] (N)

42 instances

Normalized forms:sibburrata (úsi-ib-bu-ra-ta); šibburrata (, úLUḪ.MAR.TU, ši-ib-bu-ur-ra-ta); šibburratu (, úLUḪ.MAR.TU, úLUḪ.MAR., úšib-bur-ra-tu, úšib-bur-ra-tum, úšib-bur-ra-).

1. (a medicinal plant) (42x/100%)


šibsātu [ANGER] (N)

13 instances

Written forms:; šib-sat.

Normalized forms:šibsāt (, šib-sat); šibsat ().

1. anger (13x/100%)


šību [WITNESS] (N)

4 instances

Written forms:; ši-bi.

Normalized forms:šībī (, ši-bi); šībi (, ši-bi).

1. witness (4x/100%)


šībūtu [OLD AGE] (N)

5 instances

Written forms:; NAM.AB.BA; ŠU.GI.MEŠ; ŠU.GI-tum.

Normalized forms:šībūta (, NAM.AB.BA); šībūti (, ŠU.GI.MEŠ); šībūtu (ŠU.GI-tum).

1. old age (5x/100%)


šidaḫu [HEALTHY APPEARANCE?] (N)

5 instances

Written forms:; ši-da-aḫ.

Normalized forms:šidaḫ (, ši-da-aḫ).

1. healthy glow? (5x/100%)


šiddu [SIDE] (N)

12 instances

Written forms:; šid-di; šid-du; ; ÚŠ.

Normalized forms:šiddi (, šid-di); šiddī (, , ÚŠ, šid-di); šiddu (, šid-du).

1. line (10x/83%)

2. ribbon? (2x/17%)


šiḫḫatu [DISINTEGRATION] (N)

9 instances

Written forms:; ši-ḫat.

Normalized forms:šiḫḫat (, ši-ḫat).

1. wasting (9x/100%)


šikaru [BEER] (N)

441 instances

Normalized forms:šikar (, KAŠ); šikara (, KAŠ, KAŠ.MEŠ, KAŠ.SAG); šikari (, KAŠ, KAŠ.MEŠ, KAŠ.SAG, ši-ka-ri); šikarša (, ši-kar-šá); šikaru (, KAŠ, KAŠ.SAG); šikarum (ši-ka-rum).

1. beer (441x/100%)


šikkatu [FLASK] (N)

4 instances

Written forms:; ŠAGAN; ši-qa-a-ti.

Normalized forms:šikkatu (, ŠAGAN); šiqqāti (, ši-qa-a-ti).

1. (perfume) flask (4x/100%)


šikkû [MONGOOSE] (N)

13 instances

Written forms:; dNIN.KILIM; šik-ku-ú.

Normalized forms:šikkâ (, dNIN.KILIM); šikkî (, dNIN.KILIM); šikkû (, dNIN.KILIM, šik-ku-ú).

1. mongoose (13x/100%)


šiknu [ACT OF PUTTING] (N)

13 instances

Normalized forms:šikani (, IM..EN.NA [qadūt šikani]); šikin (, GAR-in, ši-kin); šikinšu (, ši-kin-šu, ši-kin-šú); šiknāt (, šik-nat).

1. (characteristic) nature (4x/31%)

2. act of putting (3x/23%)

3. appearance (4x/31%)

4. form (2x/15%)


šillatu [IMPUDENCE] (N)

2 instances

Written forms:; šil-la-.

Normalized forms:šillatu (, šil-la-).

1. impudence (2x/100%)


šiltāḫu [ARROW] (N)

5 instances

Written forms:; šil-ta-ḫi; šil-ta-ḫu.

Normalized forms:šiltāḫi (, šil-ta-ḫi); šiltāḫu (, šil-ta-ḫu).

1. arrow (5x/100%)


šimbizidû [ANTIMONY PASTE] (N)

11 instances

Written forms:; na₄ŠIM.BI.ZI.DA.

Normalized forms:šimbizidû (, na₄ŠIM.BI.ZI.DA).

1. (a mineral) (11x/100%)


šimētān [(IN THE) EVENING] (AV)

12 instances

Written forms:; AN.ÚSAN; ši-me-tan.

Normalized forms:šimētān (, AN.ÚSAN, ši-me-tan).

1. in the evening (12x/100%)


šimmatu [PARALYSIS] (N)

41 instances

Normalized forms:šimmat (, šim-mat); šimmata (, ši-im-ma-ta, šim-ma-ta); šimmati (, ši-ma-ti); šimmatu (, šim-ma-tu, šim-ma-tum, šim-ma-).

1. paralysis (41x/100%)


šimru [FENNEL] (N)

4 instances

Written forms:; giššim-ri; úšim-ri.

Normalized forms:šimri (, giššim-ri, úšim-ri).

1. fennel (4x/100%)


šīmtu [FATE] (N)

73 instances

Normalized forms:šīmāt (, ši-mat); šīmātēšina (, ši-ma-te-ši-na); šīmāti (, NAM.MEŠ, NAM.MÉŠ, ši-ma-a-ti, ši-ma-ti); šīmātīšu (, ši-ma-ti-šú); šīmtēya (, šim-te-ia); šīmti (, NAM.TAR, šim-ti); šīmtī (, šim-ti); šīmtīka (šim-ti-ka); šīmtīki (, ši-im-ti-ki, šim-ti-ki); šīmtīšu (, šim-ti-šú); šīmtīya (, šim-ti-ia); šīmtu (, NAM, šim-tum, šim-).

1. destiny (34x/47%)

2. fate (39x/53%)


šina [THEY (F.)] (IP)

23 instances

Written forms:; ši-na.

Normalized forms:šina (, ši-na).

1. these (DP) (8x/35%)

2. they (f.) (15x/65%)


šina [TWO] (NU)

203 instances

Written forms:; 2-ta; 2.TA.

Normalized forms:šina (); šitta (, 2-ta, 2.TA).

1. two (203x/100%)


šīnātu [URINE] (N)

14 instances

Normalized forms:šīnāt (, KÀŠ); šīnāti (, ši-na-ti); šīnātīšu (, KÀŠ-šu, KÀŠ-šú, KÀŠ.MEŠ-šú).

1. urine (14x/100%)


šinipu [TWO-THIRDS] (NU)

3 instances

Written forms:; ši-ni-pat.

Normalized forms:šinipât (, ši-ni-pat).

1. two-thirds (3x/100%)


šinīšu [TWICE] (AV)

7 instances

Written forms:; 2-šú; ši-ni-šú.

Normalized forms:šinîšu (, ši-ni-šú); šinīšu (, 2-šú).

1. twice (7x/100%)


šinīt ṭēmi [MADNESS] (N)

7 instances