elamû [ELAMITE] EN (24x) unknown "Elamite woman; Elamite"

gutu [GUTEAN] EN (3x) unknown "Gutean"

gutû [GUTEAN] EN (7x) unknown "Gutean woman"

ḫanigalbatu [HANIGALBATEAN] EN (7x) unknown "Hanigalbatean woman"

lullubû [LULLUBEAN] EN (5x) unknown "Lullubean woman; Lullubean"

subarû [SUBAREAN] EN (1x) unknown "Subarean"

subaru [SUBAREAN] EN (2x) unknown "Subarean"

sutû [SUTEAN] EN (18x) unknown "Sutean woman; Sutean"