EA 003

Obverse
001001

[a-na mni-ib]-⸢mu⸣-ʾ-wa-re-ia LUGAL KUR mi-iṣ-⸢ri⸣-[i ŠEŠ]-⸢ia

002002

[qi₂]-bi₂-ma

003003

[um-ma mka]-⸢da⸣--ma-an-den-lil₂ LUGAL KUR ka-ra-ddu-⸢ni⸣-ia- ŠEŠ-ka-ma

004004

[a-na ia-ši] šu⸣-ul-mu a-na ka-a-ša E₂-ka DAM.MEŠ-ka

005005

[DUMU.MEŠ]-⸢ka KUR-ka GIŠ.GIGIR.MEŠ-ka ANŠE.KUR.RA.MEŠ-ka

006006

[LU₂].⸢GAL⸣.MEŠ-ka da-an-ni- lu šu-ul-mu


007007

-šum fṣu-ḫa-ar-ti DUMU.MUNUS.A.NI-ia ša a-na a-ḫu-za-ti ta--pu-ra

008008

MUNUS ir-ta-bi ša zi-ka-ri ši-i šu-up-ra-am-ma li-il-qu-u₂

009009

i-na pa-na DUMU ši-ip-ri a-bu-u₂-a i-ša-ap-pa-ra-⸢ku-um⸣-ma

010010

U₄.MEŠ ma-ʾ-du-ti ul ta-ka-al-la-šu ḫa-⸢mu-ut-ta

011011

tu-ka-ša-da--šu u₃ šu-ul-ma-na ba-na-a

012012

a-na a-bi-ia tu-še-eb-bi-la-am


013013

i-na-an-na a-na-ku DUMU ši-ip-ri ki -pu-ra-ak-ku

014014

MU.6.KAM ta-ak-ta-la-šu u₃ ša-a MU.6.⸢KAM

015015

30 MA.NA KU₃.SIG₁₇ ša ki KU₃.BABBAR ip-šu a-na šu-ul-ma-ni-ia tu-ul-te-bi-la

016016

KU₃.SIG₁₇ ša-a-šu a-na pa-an mka-si-i DUMU ši-ip-ri-ka

017017

uṣ-ṣi-id-du-ma i-ta-ma-ar

018018

i-si-in-na ra-ba-a ki ta--ku-nu DUMU ši⸣-ip-ri-ka

019019

ul ta--pu-ra um-ma-a al-ka-am-⸢ma [a-ku-ul] u₃ ši-ti

020020

u₃ šu-ul-ma-ni ša-a i-si-⸢in⸣-ni ul [tu-še-bi-la]

021021

an-nu-u₂ 30 MA.NA KU₃.SIG₁₇ ša tu-[še-bi-la]

022022

šu⸣-ul-ma-ni ša-a e-em MU.1.[KAM ad-di-na-ak-ku ul ma-ṣi]-i


023023

[E₂ ]-⸢ša e-te-pu- i-na li-ib⸣-[bi E₂-ia]

024024

[x x] ra⸣-bi-ta e-te-pu-⸢

025025

[(x) DUMU].⸢MEŠ ši-ip-ri-ka i-ta-⸢am⸣-[ru]

026026

[u₃ i-na-an]-⸢na te-ru-ba-at E₂ a-ša-ka-⸢an

027027

[u₃ at-ta?] al-ka-am-ma it-ti-ia

028028

[a-ku-ul] [u₃ ši-i-ti]

029029

[ul e-pu-] ša at-ta te-pu-šu

030030

[25 LU₂.MEŠ u₃] 25 MUNUS.MEŠ ŠU.NIGIN₂ 50 a-⸢ši⸣-[ib pa-ni-(ia)]

031031

[a-na te-ru-ba-ti] ul-te-bi-la-[ak-ku]


032032

[x x x x] ša 10 GIŠ.GIGIR.MEŠ GIŠ.MEŠ [(...)]

033033

[u₃ 10 LAL ša ANŠE].KUR.RA.MEŠ a-na šu-ul-ma-ni-ka

034034

ul-te-bi-la-ak-ku