EA 002

Obverse
o 001 o 001

a-na mni-mu-wa-ri-ia LUGAL KUR mi-iṣ-ri-i ŠEŠ-[ia qi₂-bi₂-ma]

o 002 002

um-ma mka-da⸣--⸢ma-an-en-lil₂ LUGAL KUR ka-ra-[ddu-ni-ia-]

o 003 003

a-na ia-ši u₃ ma-⸢ti⸣-[ia] da-an-ni- [šu-ul-mu]

o 004 004

a-na ka-a-ša a-na DAM⸣.[MEŠ]-⸢ka a-na DUMU.MEŠ-ka a-[na LU₂ GAL.MEŠ-ka]

o 005 005

ANŠE.KUR.RA.MEŠ-ka GIŠ [GIGIR.MEŠ-ka] u₃ ma-ti-ka ga-⸢ab⸣-bi-ša da-an-ni- lu šu-[ul-mu]


o 006 006

-šum ŠEŠ-ia a-[na a-ḫu-za-ti] -pu-ra

o 007 007

um-ma-a [DUMU.MUNUS-ka a-ḫa-še]-⸢eḫ am-mi-ni la ta-aḫ-ḫa-az

o 008 008

[x x x x x x x x x] ka DUMU.MUNUS.MEŠ-u₂-a i-ba--ša-a

o 009 009

[mu-tu-ši-na lu-u₂ LUGAL u₃] lu-u₂ ze-er LUGAL⸣-šu-nu

o 010 010

[šu-nu-ma ša a-na DUMU.MUNUS.MEŠ-ia e-le-qa]-⸢⸣-šu-nu-ti

o 011 011

LUGAL ma-am-ma a-na ze-er LUGAL DUMU.MUNUS.MEŠ-šu id⸣-di-in-ši-na-⸢ti


o 012 012

[DUMU.MUNUS.MEŠ-ka i-ba--ša-a am-mi-ni la ta]-⸢ad⸣-di-na

o 013 013

[x x x x x x x x x x x x x x x x x x] MEŠ

Reverse
r 01 r 01

x x x x x x x x x x x x x

r 02 02

x x x x x x x x x x x x x

r 03 03

[x x x x x x x x x ANŠE.KUR].RA.MEŠ SIG₅

r 04 04

... x x x x x x x x x

r 05 05

20 GIŠ x [x x x x ḫa-ra-ga]-⸢ba⸣- KU₃.SIG₁₇

r 06 06

me 20 GIN₂ x x x x x x x

r 07 07

a-na šu-ul-⸢ma⸣-[ni-ka ul-te-bi-la]-ak-ku

r 08 08

1 ŠU.GIN₂ NA₄ ZA.⸢GIN₃ [a-na šu-ul-ma-an a]-⸢ḫa-ti⸣-ia

r 09 09

-šum DAM-ka ši⸣-[i ul-te-bil]