EA 287

Obverse
001001

[a-na mLUGAL]-ri EN-ia [qi₂-bi-ma]

002002

[um-ma m]⸢IR₃⸣-ḫi-ba IR₃-⸢ka⸣-[ma a-na]

003003

[GIR₃.MEŠ] EN-ia 7-⸢ta⸣-[a-an u₃ 7-ta-a-an am-qut-mi]

004004

[a-mur] gab₂⸣-<bi> a-wa-ta₅ MEŠ [ša LUGAL-ru EN-ia]

005005

[u₂-še]-ru-bu-ni a-na [x x x x x x x] MEŠ

006006

[a-mur] ip-ša :" ša e-[pu-šu]

007007

URUDU GAG.U₂.TAG.GA :" [...]

008008

x x x x a-wa-[tu₂]

009009

x x x x x x x x x x x x x x

010010

x x x x x x x ... x x x x x

011011

a-na URU [qi₂-el]-⸢tiki u₂-še-ru-bu li-de₄ LUGAL⸣-ri

012012

gab₂-bi KUR.ḪI.A ša⸣-li-mu a-na ia-a-ši nu-kur₂-tu₂

013013

u₃ li-is-kin₂ LUGAL-ri a-na KUR-šu

014014

a-mur KUR URU gaz⸣-riki KUR URU -qa-lu-na.KI

015015

u₃ URU la⸣-[ki]-⸢šiki i-din-nu a-na ša-šu-nu

016016

NIG₂.ḪI.A I₃.ḪI.A u₃ mi-im-ma :" ma-aḫ-ṣi₂-ra-mu

017017

u₃ li-is-kin₂ LUGAL-ri a-na ERIN₂.MEŠ pi-ṭa-ti u₂

018018

lu-ma-še-ra ERIN₂.MEŠ pi-ṭa-ti a-na LU₂.MEŠ

019019

ša ip-pu-šu ar-na a-na LUGAL-ri EN-ia

020020

šum-ma i-ba--ši i-na MU an-ni-ti

021021

ERIN₂.MEŠ pi-ṭa-tu₄ u₃ i-ba--ši KUR.ḪI.A

022022

[u₃] LU₂ ḫa-zi-a-nu a-na LUGAL-ri EN-ia

023023

[u₃] šum-ma ia-nu ERIN₂.MEŠ pi-ṭa-tu₄ ia-a-nu-⸢mi

024024

KUR.MEŠ u₃ LU₂.MEŠ ḫa-zi-a-nu-ti a-na LUGAL-[ri]

025025

[a]-mur KUR URU u₂-ru-ša₁₀-lim an-⸢ni⸣-ta

026026

la⸣-a LU₂ AD.DA.A.NI la-a um-mi-⸢ia

027027

na⸣-ad-na-an-ni :" ŠU :" zu-ru-uḫ [LUGAL-ri] KALAG⸣.GA

028028

na⸣-ad-na-an-ni a-na ia-a-ši

029029

a-mur ip-ša an-ni-u₂ ip-ši mmil-ki-ili

030030

u₃ ip-ši DUMU.MEŠ la-ab-a-ya

031031

ša na-ad-nu KUR LUGAL-ri LU₂.MEŠ <a-na> ḫa-pi₂-ri

032032

a-mur LUGAL EN-ia ṣa-du-uq a-na ia-a-ši

033033

-šum LU₂.MEŠ ka-ši-yi li--al-mi

034034

LUGAL-ri LU₂ MAŠKIM₂.MEŠ e-nu-ma KALAG.GA E₂ ma-gal

035035

u₃ u₂-ba-aʾ₂-u₂ ar-na kab-ta GAL

036036

[la]-qa-ḫu u₂-nu-ta₅-šu-nu u₃ -⸢ru-u₂

037037

[e]-mid u₂-re-e :" ga-ag-gi-⸢mi

038038

u₃ [šum]-⸢ma še-ru i-na KUR [...]

039039

[ERIN₂].MEŠ ti-ta-lu it-⸢ti [LU₂ ma-ṣar-ti]

040040

[a-na] IR₃.MEŠ li-is-kin₂-⸢mi [LUGAL-ri]

041041

a-na ša-šu-nu :" ta-ṣa-qa[...]

042042

KUR.ḪI.A i-na qa-ti-šu-⸢nu [u₃]

043043

li--al-mi LUGAL-ri a-na ša-šu-[nu]

044044

ma-ad NIG₂.ḪI.A ma-ad I₃.ḪI.A ma-ad TUG₂.ḪI.A-⸢ti

045045

a-di e-tel-li pa-u₂-ru LU₂ MAŠKIM₂ LUGAL-ri

046046

a-na KUR URU u₂-ru-ša₁₀-limki pa-ṭa-a-ri

047047

[m].⸢ad⸣-da-ya a-di LU₂.MEŠ ma-ṣar-ti LU₂ u₂-e-e

048048

[ša i]-din LUGAL-ri li-de₄-mi LUGAL-ri

049049

[iq]-bi a-na ia-a-ši ma-da-ya

050050

[a]-⸢mur pa-aṭ-ra-an-ni la ti-iz-ib-ši

051051

[MU] an-ni-ta mu-še-ra-an-ni LU₂ ma-ṣar-ta

052052

[u₃] LU₂ MAŠKIM₂ LUGAL-ri mu-še-ra :" an-ni-ka-nu

053053

[NIG₂.BA].ḪI.A mu-še-er-ti a-na LUGAL-ri EN⸣-[ia]

054054

[x LU₂].MEŠ a-ši₂-ru 5 li-im[...]

055055

[3] ME 18⸣ LU₂.MEŠ u₂-bi-li-mi KASKAL.ḪI.A LUGAL⸣-[ri]

056056

la-qi₂-⸢ḫu i-⸢na u₂-⸢ga⸣-ri :" ša-de₄-e [a-na]

057057

URU ia-lu-naki li-de₄-mi LUGAL-ri EN-ia

058058

la-a a-la-aʾ₂-e :" mu-še-ra KASKAL

059059

a-na LUGAL-ri EN-ia -šum la-ma-de₄-ka

060060

a-mur LUGAL-ri ša-ka-an šum-šu

061061

i-na KUR u₂-ru-sa-limki a-na da-ri-

062062

u₃ la-a i-le-eʾ₂-e e-za-bi;-ša

063063

KUR.ḪI.A URU u₂-ru-ša₁₀-lim.KI


064064

a-na tup₂-šar LUGAL-ri EN-ia

065065

qi₂-bi-ma um-ma mIR₃-ḫi-ba IR₃-ka-ma

066066

a-na 2 GIR₃.MEŠ am-qut-mi IR₃-ka a-nu-ki

067067

še-ri-ib a-wa-ta₅ ba-na-ta

068068

a-na LUGAL-ri EN-ia

069069

LU₂ u₂-e-eʾ₂ LUGAL⸣-ri a-nu-ki

070070

ma-at-ti a-na ka-ta₅


071071

u₃ ti-ip-pa-ša ip-ša la-am-na

072072

a-na UGU-ḫi LU₂.MEŠ KUR ka-si

073073

[u₂]-ba-na la-a GAZ :" de₄-⸢ka-ti

074074

[i]-⸢na ŠU LU₂.MEŠ KUR ka-ši-[wi]

075075

[i]-⸢na lib₃-bi E₂-ia :" li-[-al]

076076

x LUGAL-ru a-na ša-⸢šu⸣-[nu]

077077

[7]-⸢ta⸣-a-an u₃ 7-ta-a-an [ṣa-du-uq]

078078

[LUGAL]-⸢ri EN-ia a-na ia-[ši]