Names

  • ABAW 143, 180

Numbers

View

Details

  • Old Babylonian
  • Isin
  • Lexical
  • OB Ura
  • 4

ABAW 143, 180 [OB Ura]

Obverse
Column i
i (traces of 6 lines)
Column ii
ii 1'ii 1'

na₄ŠU-[...]

ii 2'2'

na₄DAR-[...]

ii 3'3'

na₄ma₂?-[...]

ii 4'4'

na₄saŋ-x-[...]

ii 5'5'

na₄saŋ-[...]

ii 6'6'

na₄[kinkin]

millstone

ii 7'7'

na₄kinkin zi-[bi]

zibu millstone

ii 8'8'

na₄kinkin zi-bi šu sig₁₀-ga

zibu millstone provided with pounder

ii 9'9'

na₄kinkin ad-bar

basalt millstone

ii 10'10'

na₄kinkin ad-bar šu sig₁₀-ga

basalt millstone provided with pounder

ii 11'11'

na₄kinkin zid₂ [...]

millstone for ... flour

ii 12'12'

na₄kinkin zid₂ [...]

millstone for ... flour

ii 13'13'

na₄kinkin niŋ₂-mur-ra

... millstone

ii 14'14'

na₄kinkin baḫar₂

potter's wheel

ii 15'15'

na₄kinkin še-ŋeš-i₃

millstone for sesame

ii 16'16'

[na₄]kinkin šu sig₁₀-ga

millstone provided with pounder

ii 17'17'

[na₄kinkin] šu-šu

millstone and pounders

ii 18'18'

[na₄šu-gul]-gul

pounding stone

Column iii
iiiiii  (traces of 1 line)
iii 2'2'

[na₄]lagab x [...]

block of ...

iii 3'3'

na₄dur-[ul₃]

type of stone

iii 4'4'

na₄kišib dur-ul₃

seal of durul stone

iii 5'5'

na₄lagab dur-[ul₃]

block of durual stone

iii 6'6'

na₄an-zu-gul-[me]

a precious stone

iii 7'7'

na₄kišib an-zu-[gul-me]

seal of anzugulme stone

iii 8'8'

na₄x-[...]

iii 9'9'

na₄[...]

iii 10'10'

na₄[...]

iii 11'11'

na₄[...]

iii 12'12'

na₄[...]