ab [COW] N (2x) ED I-II wr. ab₂ "cow"

abgal [SAGE] N (1x) ED I-II wr. abgal₂ "sage"

am [BULL] N (7x) ED I-II wr. am "wild bull"

ama [MOTHER] N (2x) ED I-II wr. ama "mother"

amagal [GRANDMOTHER] N (1x) ED I-II wr. ama-gal "grandmother"

amar [YOUNG] N (8x) ED I-II wr. amar "young, youngster, chick"

anše [EQUID] N (2x) ED I-II wr. anše "equid, donkey"

ara [GRIND] V/t (1x) ED I-II wr. ara₃ "to grind"

ašgar [KID] N (3x) ED I-II wr. aš₂-gar₃ "female kid"

ba [ALLOT] V/t (1x) ED I-II wr. ba "to allot"

bahar [POTTER] N (1x) ED I-II wr. baḫar₄ "potter"

bappir [~BEER] N (1x) ED I-II wr. bappir "an ingredient in beer-making"

bardul [GARMENT] N (2x) ED I-II wr. bar-dul₅ "full-body garment"

dabin [SEMOLINA] N (1x) ED I-II wr. dabin "semolina, barley grits"

dag [SIDE] N (3x) ED I-II wr. da "side"

de [CARRY] V/t (3x) ED I-II wr. de₆ "to carry"

du [BUILD] V/t (2x) ED I-II wr. du₃ "to build, make"

du [GO] V/i (1x) ED I-II wr. du "to go, imperfect singular stem of ŋen⟦to go⟧"

dug [POT] N (8x) ED I-II wr. dug "(clay) pot"

dumu [CHILD] N (2x) ED I-II wr. dumu "child, son, daughter"

dumumunus [DAUGHTER] N (1x) ED I-II wr. dumu-munus "daughter"

eme [DONKEY] N (2x) ED I-II wr. eme₃ "female donkey"

en [PRIEST] N (2x) ED I-II wr. en "a priest, priestess"

engiz [COOK] N (1x) ED I-II wr. engiz "temple cook"

ezem [FESTIVAL] N (2x) ED I-II wr. ezem "festival"