AoF 05, 24 [undetermined]

Reverse
r 1'r 1'

[... DUMU ša₂ ... m]ḫun-zu-u₂ md[...]

(r 1') [... descendant of] Hunzu. [PN] ...

r 2'2'

[... m]d60-NUMUN-MU A-MEŠ mlu-[-tam-mar-dIŠKUR]

(r 2') [...] Anu-zer-iddin, descendants of Luštammar-Adad

(colophon)
r 3'3'

[... m]d60-DINiṭ lu₂UMBISAG A ša₂ mina-qi₂-[bit-d60]

(r 3') [...] Anu-uballiṭ, scribe, son of Ina-qibit-Anu, [descendant of ...]

r 4'4'

[... MU] 151-KAM mde-e-me₂-eṭ-[ri-su LUGAL]

(r 4') [day, month, year] 151, Demetrios (was) king.

(sealings)
Top
Column i
(signature)
t.e. i 11

un-qa

(t.e. i 1) Ring of [...]

(impression of seal impression)
t.e. i 22

[...]

Column ii
(signature)
t.e. ii 11

un-[qa]

(t.e. ii 1) Ri[ng of] [...]

seal impression not preserved
t.e. ii 22

[...]