OECT 09, 71 [undetermined]

Obverse
o (missing)
Reverse
r 1r 1

[...] x ga u ne x

(r 1) [...] ... [...]

(witnesses)
r 22

x x lu₂mu-kin-nu

(r 2) ... Witnesses:

r 33

mdENPAP A-šu₂ mdENku-ṣur-šu₂

(r 3) Bel-uṣur, son of Bel-kuṣuršu

r 44

mEN-šu₂-nu A-šu₂ mdENSIG-GIŠ

(r 4) Belšunu, son of Bel-uppulti-lišer

r 55

mi-dat-dEN A-šu₂ mdENSIG-GIŠ

(r 5) Idat-Bel, son of Bel-uppulti-lišer

4 lines uninscribed
(colophon)
r 66

mdENDIN-suE lu₂UMBISAG A-šu₂ mdENMUna

(r 6) Bel-balassu-iqbu, the scribe, son of Bel-iddina

r 77

ḪUR.SAG-KALAM-MAki itiDIRI.ŠE [U₄ x-KAM₂]

(r 7a) Hursagkalama, interšalary Addaru, ... day, the 20th year Se[leušus and Antiochus (were) kings.]

r 88

MU 20-KAM₂ mse-[lu-ku u man-ti-ʾi-ku-su LUGAL-MEŠ]

Top
t.e.t.e.  (missing)
Bottom
b.e.b.e.  (missing)
Left
Column i
(signature)
l.e. i 11

[...]

(l.e. i 1) [Seal of] Bel-naṣir

seal impression partially destroyed
l.e. i 22

mdENPAP

Column ii
(signature)
l.e. ii 11

na₄KIŠIB

(l.e. ii 1) Seal of Bel-[...]

seal impression partially destroyed
l.e. ii 22

mdEN-[...]

Right
Column i
(signature)
r.e. i 11

[ṣu]-pur

(r.e. i 1) Nail (impression) of [...]-Bel

nail impression partially destroyed
r.e. i 22

[...-m]dEN

Column ii
(signature)
r.e. ii 11

[...]-x

(r.e. ii 1) [...]