S

SA: gid₃; sa; śa; ša₁₀.

SA.HI׊E.KAK: ellandu.

SAG: akaₓ; dilibₓ; mezeₓ; muhhumₓ; saŋminₓ; saŋduₓ; rēšu; dul₇; dunga; res; reš; ris; riš; sa₁₂; sag; saggar; saŋŋar; saŋ; saŋa; sak; samₓ; san; saq; sur₁₄; ša₂₄; šag; šak; šaq; šegₓ; zugₓ.

SAG.AN: tirigi.

SAG.DUN₃: šasuk.

SAG.EZEN: durme.

SAG×IGI: .

SAG.PA.LAGAB: zarah.

SAG.SAL: igiraₓ; eru₂; erum₂.

SAG×A: kabₓ.

SAG×DU: muhhu; sagdu; saŋdu.

SAG×DU₃: .

SAG×DUB: uru₁₀; urum₃.

SAG×EN: .

SAG×HA: huₓ; haₓ; hulumₓ.

SAG×GAR: .

SAG×IG: .

SAG×KAK: muhhumₓ; muhhu; muh₂.

SAG×KAK.GABA: xₓ.

SAG×KU: .

SAG×KUR: [...]gukin.

SAG×LAM: .

SAG×LUM: muhhu; hulum₂.

SAG×MI: kan₃; kana₃.

SAG×NUN: dilib₄.

SAG×PAP: .

SAG×SAL: zarahₓ; dilib₆; eru₃; erum₃.

SAG×SAR: .

SAG׊ID: dilib₃.

SAG×TAK₄: ?; birₓ; burₓ.

SAG×TAK₄@f: .

SAG×U₂: usag; usug₃; uzug₃; zug₃.

SAG×UB: muh₃.

SAG×UM: lib₅.

SAG×UR: gud₂; guda₃; gudu₂.

SAG×UŠ: dilib₅.

SAG×ZA: .

SAG&SAG: sagminₓ; saŋminₓ.

SAG.LAL.SAL: ballaₓ.

SAG×X: .

SAG×NI: azadₓ; uguₓ.

SAG×MIN: .

SAG×MAŠ: .

SAG.RIG₉: saragaₓ.

SAG×NI.BU: azadₓ.

SAG×NI.ME: azadₓ.

SAG@g: alanₓ; lumašₓ; andulₓ; malakumₓ; muhhu; ṣalmu; ṣalam; dil₂; dul₃; kuš₂; kušu₄; muh₄; sumur; sur₂; śur₂; šur₂; ugu₅.

SAG@g×HA: .

SAG@g×MIN: .

SAG@n: keš₄; keše₄; kiše₄; kiši₄.

SAG@n@g: uguₓ.

SAL: gemeₓ; f; gal₄; galla₄; gambiₓ; ŋal₄; kal₄; lagarₓ; mam₂; man₂; meₓ; mem; mi₂; mim; min₂; mu₁₀; mug₂; muk₃; munus; munuz; murub; nunusₓ; nunuzₓ; rag; rak; raq; sal; sala; ṣalₓ; ša₁₂; šal; šel₄.

SAL×1(N58): .

SAL.AL: eme₇; sukkal₃.

SAL.ANŠE: eme₃.

SAL.ARAD.DAM: nitadamₓ; murubₓ.

SAL.AŠ₂.GAR₃: {munus}aš₂-gar₃.

SAL.BAR: rak₀.

SAL.EN: emeₓ.

SAL.EŠ₂: ege₂; eger₃; egi₂; egir₃; ninₓ.

SAL.GA₂×PA: kir₁₁; mirₓ.

SAL.HUB₂: algamešₓ; eme₅; emerah; lagar₃; rigₓ; sukkal₂.

SAL.KU: e₁₃; nen₉; nin₉.

SAL.KUR: gamₓ; amat; amti; amtu; ge₁₂; gem₃; geme₂; gi₁₂; gim₃; gin₅.

SAL.KUŠU₂: kušₓ; kušuₓ; kuyaₓ.

SAL.LA: gal₄-la; gala₂; galla₂; kala₂.

SAL.LAGAB: emeziₓ; murubₓ.

SAL.LAGAB×AŠ₂: .

SAL.LAGAR: emeš; emezi; eziₓ; garimₓ; garinₓ; murub₂; umahₓ; usuh.

SAL.MA: mam₃; mim₄; mim-ma.

SAL.ME: lagar₂; lukur.

SAL.SAL.DAM: murumₓ.

SAL.SIK₂: nin₁₀.

SAL.TAB.KUN: megidaₓ.

SAL.TAK₄: kid₈.

SAL.TUG₂: urušₓ; nunₓ; e₅; ereš; eriš; in₅; min₄; nen; ni₄; nim₂; nin; nina₃.

SAL.TUG₂.BAHAR₂: aruruₓ.

SAL.TUG₂.PAP.IGI@g.NUN.ME.EZEN×KASKAL: nenkum; ninkum.

SAL.UD: eribₓ.

SAL.UD.EDIN: muru₅; murub₅; murum₅.

SAL.UR: nig; niŋ; nik; niq.

SAL.UŠ: gišₓ; nigirsiₓ; mussaₓ; karkidₓ; niŋirsiₓ; gidlam₄; gitlam₄; ŋešdan₄; ŋešdana₄; ŋeštan₄; ŋeštana₄; ŋidlam₄; nidalam₄; nidlam₄; nintah₃; nita₃; nitah₃; nitadam₄; nitalam₄; nitlam₄.

SAL.UŠ.DAM: gidlam; gitlam; ŋešdan; ŋešdana; ŋeštan; ŋeštana; ŋidlam; ŋitlam; mada; mudnaₓ; nidalam; nidlam; nitadam; nitalam; nitlam.

SAL.UŠ.DI: gambi; gammu; gamu; munussa; mussa.

SAL.TUG₂.IN.DUB: .

SAL.TUG₂.KU₃.GI: šalaš.

SAL.KAB: nigₓ; emerahₓ.

SAL.LAGAB×(GUD&GUD): kirₓ.

SAL.TUG₂.PAP.E.IGI@g.NUN.ME.EZEN×KASKAL: nenkumₓ; ninkumₓ.

SAL.U.DIŠ: kušuₓ.

SAL.X: emeₓ.

SAL.ME.HUB₂: lagarₓ.

SAL.HU.BA: lagarₓ.

SAL.TUK.DU: rigₓ.

SAL.AŠ₂: .

SAL.HUB: garinₓ.

SAL.UŠ.KI: gambiₓ.

SANGA₂: hirinₓ; saŋa₂; sanga₂.

SANGA₂.MAH: dungaₓ.

SAR: e₁₄; kiri₆; ma₄; mu₂; mud₆; nisaₓ; nisi; nisig; nissa; niša; saₓ; sahar₂; sakar; sar; sara; sariₓ; se₁₅; si₁₅; sig₁₉; śar; ša₈; šakar; šar; šara₇; šer₉; šir₉.

SAR.SAR: sarsa.

SAR׊E: .

SAR×U₂: .

SAR×ZIZ₂: .

SAR&SAR: .

SAR×ZU&ZU: .

SI: uₓ; maₓ; huₓ; se; seg₉; si; sig₉; śe; śi; še₂; ši₂; ṣi₃.

SI.A: nindubₓ; dir; diri; dirig; du₂₆; mal₂; nindar; sa₅; siₓ; ter₄; ṭer; tir₄; ṭir; uš₁₅; ušub.

SI.A.BUR₂: sabu.

SI.GUD: .

SI.GUD.AŠ: .

SI.GUD×AŠ: .

SI×TAK₄: giriₓ.

SI.A.GAR.X: addirₓ.

SIG: bek; big; bik; epig; ipig; pik; piq; se₁₁; seg; sek; si₁₁; sig; siga; sik; siq; śe₂; śi₃; šag₆; šak₆; šeₓ; šeŋ; šek; ši₃; šig; šik; šiq; zig₂; zik₂; ziq₂.

SIG.MU.BU: mudraₓ; munzerₓ.

SIG₄: alurₓ; bar₅; egarₓ; eger₆; egir₆; gar₈; gara₈; ŋar₈; kulla; kulluₓ; seg₄; sig₄; še₂₇; šeb₄; šed₁₆; šeg₁₂.

SIG₄.IDIM: banda₅; uru₉; urumₓ.

SIG₄.SIG₄.ŠU₂: lahhušuₓ.

SIG₄&SIG₄.ŠU₂: guhšu; hiₓ; lahhušu; šikahara.

SIG₄.ANŠE: amaraₓ.

SIK₂: lahrumₓ; seg₂; sig₂; sik₂; siki; šek₂; šeq₂; šik₂; šiq₂; uₓ; uaₓ.

SIK₂.AŠ: dibₓ; ganaₓ; ganamₓ; gayayuₓ; laharₓ; lahruₓ; mudru₄; mudrum₄; šurimₓ; šuruₓ; šurumₓ; šurunₓ; uₓ; usₓ; waₓ.

SIK₂.BU: mudra₅; mudru₅; suluhu₂; sulumhi₂; zuluhu₂; zulumhi₂.

SIK₂.LAM: šušuₓ; adkin; aš₆; sikin; šikin₃; udkinₓ.

SIK₂.LAM.SUHUR: aš₅; munsub₂; munšub₂; musub₂; muzer; muzir.

SIK₂.MU.BU: sagmunzer; sagmunzir.

SIK₂.SUD: suluhu; sulumhi; zuluhu; zulumhi.

SIK₂.SUHUR: munsubₓ.

SIK₂.PA.IB: humunzerₓ; hamanzerₓ; hamanzirₓ.

SIK₂.SAG.PA.IB: hamanzerₓ.

SIK₂×NUN: .

SIK₂.HI×NUN.AŠ.U: guruₓ.

SIK₂.HI×(NUN.ME): .

SIK₂.HI×(NUN.ME.U): .

SILA₃: ; ga₅; ka₄; qa; sal₄; sala₄; sil₃; sila₃; šal₂.

SILA₃.ŠU.GABA: sagiaₓ; sagi; šagia.

SILA₃׊E: .

SI@g: gunuₓ; sa₁₁; si₄; su₄; śi₂; śu₂; usan₄.

SI@g.A: su₉.

SU: eₓ; guš; kus; kuš; kuz; maškum; su; sug₆; sum₃; śu; šu₁₁.

SU.A: aktum₂.

SU.EDIN: suburₓ.

SU.KUR: sudₓ.

SU.KUR.RU: sud₃; šuripak; šurippak; šurupak; šuruppag; šuruppak.

SU.RU×KUR: sudₓ; šuruppakₓ.

SU&SU: e₆.

SU&SU.A: e₆-a.

SU×U@c: .

(SU.LU.UB₂.GAR)&(SU.LU.UB₂.GAR).ŠIR: .

SU&SU.SAR: luₓ.

SUD: sar₄; ser; siₓ; sir; su₃; sud; sug₄; śu₃; šir₈; šuₓ; šud; šut; šuṭ; šuz; zir₄; zu₆.

SUD.PA.EL: sugₓ.

SUD@90: .

SUD@g: .

SUD₂: mešezanₓ; adarₓ; ildag; ra₄; rad; rat; rata; raṭ; rit₂; rud; ruṭ; sud₂; susₓ; susu; šidaₓ; šita₃; šitan; šitenₓ; šušu; zusu.

SUHUR: zidₓ; suh₂; suhur; sumur₂; ubi₂; ugab.

SUM: ari₆; sar₈; se₃; seg₁₀; si₃; sig₁₀; sik₁₀; sim₂; su₁₂; sum; sumu; sun₃; śum₂; še₁₉; šum₂; šumu₂; šun₄; zar₃; /zeŋ/.

SUMAŠ: sumaš; ušbar₄; ušbur₄.

SUMAŠ.MAŠ: ušbarₓ.

SUMAŠ.ME: gudu₁₁; gudug₂; luhšaₓ.

SUMAŠ@g: .

SUR: sur; sura; śur; šur; ṭir₃.

SUR₉: sur₉; sura₉; surru; zur₂.

 
Back to top ^^
 
OGSL project
http://oracc.iaas.upenn.edu/ogsl/signlist/l0083/