wašbu [INHABITED] (AJ)

44 instances

Written forms:-bu-te; áš-ba; áš-ba-a-ta; áš-ba-ak; áš-ba-ta; áš-bu; áš-bu-ma; áš-bu-ti; -bu-ma.

Normalized forms:ašbā (áš-ba); ašbāk (áš-ba-ak); ašbāta (áš-ba-a-ta, áš-ba-ta); ašbu (áš-bu); ašbūma (áš-bu-ma); ašbūte (-bu-te); ašbūti (áš-bu-ti); ušbuma (-bu-ma).

1. inhabited (33x/75%)

2. sitting (11x/25%)