RIME 1-4 Index of Personal Names

A   B   D   E   G      I   K   L   M   N   P   Q   R   S      Š   T      U   W   Z   Broken Names

A

A-ab-ba: E4.1.4.14 1.

A-Ane-pada: E1.13.6.1 1; 2 2; 3 2; 4 2, 9; 5 2, 10; 6 4.

A-Anzu: E1.8.3.1 4; E1.13.1.1 1.

A-kalam: E1.11.3.1 2.

A-KALAM-du: E1.13.4.1 1.

A-kurgal: E1.9.1.2 b ii 2; 3 c 2; 4 b 3; 5 c 4; E1.9.2.1 2; 3 1'; E1.9.3.1 obv. ii 30; 4 i 11; 5 iii 1, viii 1; 6 ii 15, vii 8; 8 ii 6; 9 ii 1; 10 ii 6; 18 ii 5'; 19 i 2'; E1.9.4.2 ii 9; 3 i 4; 4 8; 5 ii 2; 8 ii 1; 9 ii 6; 10 i 6; 11 i lacuna before 1', ii lacuna before 1'; 13 1'; 15 i 16; 17 i 8.

A-NI-NI-šu: E4.5.1.2004 3.

A-PI-dum: E4.5.20.2001 2.

A-šu-sikilam: E1.13.4.1 4.

A-šurmen: E1.9.4.15 ii 12; 16 2'.

Aa-duga: E4.1.5.2001 4.

Aa-kala (governor of Umma): E3/2.1.3.2007 5; E3/2.1.4.2012 5; 2013 2; 2014 2.

Aa-kala (servant of Ur-Ašgi): E3/2.1.2.2002 4.

Aa-usuše: E3/2.1.2.92 3.

Aa-zimu: E3/2.1.2.90 3.

Aba-andasa: E2.9.4.2001 3.

Aba-Enlil (captain of Adab): E2.1.4.2 iv 10.

Aba-Enlil (son of Lugal-ni-BE-du): E1.11.2.1 2.

Aba-kala: E3/2.1.2.2014 4.

Abalgamaš: E2.1.2.6 5; 7 5; 8 1.

Abba: E3/2.1.2.2008 5.

Abba-duga: E4.2.7.2001 7.

Abba-Il: E4.33.4.1 1; 2 1; 2001 2; E4.33.5.1 2; E4.34.1.1 1, 2, 5, 9, 11, 13.

Abbalum: E4.5.14.2004 1.

Abbamu: E4.1.7.2002 4.

Abbani[...]: E4.27.5.2003 2.

ABda: E1.9.1.2 b ii 1.

Abda-Il: E4.5.1.2 8.

Abdi-Anna: E4.0.8.2001 1.

Abdi-Eraḫ (father of Iabni-Il): E4.6.12.2026 2.

Abdi-Eraḫ (ruler of Ilip?): E4.10.2.1 1.

Abdi-Eraḫ (son of Laʾium): E4.0.10.2001 1.

Abdu-Dagān: E4.33.5.2004 3.

Abdu-...[...]: E4.25.5.2002 2.

Abī-Eraḫ: E4.6.12.2020 3.

Abī-ešuḫ: E4.3.8.1 Sum. lacuna before 1', Akk. lacuna before 1'; 2 3; 2001 3; 2002 3; 2003 3; 2004 3; 2005 5; 2006 4; 2007 4; E4.3.9.1 i 10.

Abī-iddinam: E4.2.8.2010 2.

Abī-išar: E2.1.4.2023 5.

Abī-lulu: E4.5.5.2002 6; E4.5.7.2003 5.

Abī-maraṣ: E4.0.5.2001 3.

Abī-nu-[...]: E4.0.6.2001 3.

Abī-sarē: E4.2.6.1 i 22', ii 19'; 2 1; 2001 4; 2002 4; 2003 2; 2004 3; 2005 5; 2006 4; 2007 3. See also object "Abī-sarē [...]."

Abī-simtī: E3/2.1.4.32 18; 33 15.

Abili-[...]: E4.2.13a.2001 2.

Abisum: E4.5.20.2012 1.

Abu-waqar: E4.5.19.2009 1.

Abu-...: E3/2.1.2.2027 4.

Abu-[...] (father of Warad-Adad): E4.5.13.2003 2.

Abu-[...] (servant of Ur-nigin-gar): E2.1.4.1 iii 8'; 30 ex. 1 obv. ii 2'.

Abum-Il: E4.6.12.2001 3.

Abum-waqar: E4.3.7.2012 2.

Abūni: E4.1.1.2012 4.

Abzu-kidu: E1.11.3.1 3; 2 4'.

Ab[...]: E4.3.9.2012 1.

Adad-iddinam (father of Sîn-iddinam): E4.3.10.2007 2.

Adad-iddinam (son of Adad-šar-[...]): E4.3.10.2002 1.

Adad-illassu: E4.2.8.2007 1.

Adad-ilušu: E4.0.7.2001 2.

Adad-muballiṭ: E4.6.12.2031 1.

Adad-qarrād: E4.0.9.2001 3.

Adad-rabi: E4.3.7.2008 1.

Adad-rīm-ilī: E4.2.14.2014 1.

Adad-šar-[...]: E4.3.10.2002 3.

Adata: E4.1.14.2003 3.

Adda (general): E2.1.2.2 Caption 8 1.

Adda (majordomo of En-ḫedu-ana): E2.1.1.2004 1.

Adda (servant of Šar-kali-šarrī): E2.1.5.2008 4.

Adda-kala: E3/2.1.5.2010 4.

Adda-tur: E1.9.1.2 d ii 4.

Adda-tur: E2.1.4.2 v 19.

Addu-dūri: E4.28.4.2002 1.

Addu-mālik: E4.0.8.2001 3.

Aduššu: E4.5.20.2001 1.

Ad[...]: E3/1.1.0.1017 i 5'.

Aga-ak: E1.5.1.1 1.

Agi[...]: E4.23.10.1 5.

Aḫam-arši: E3/2.1.5.7 6.

Aḫḫūʾa: E3/2.1.6.1044 6.

Aḫi-šāgiš: E4.5.20.2025 1.

Aḫi-ummīšu: E4.5.19.2013 2.

Aḫu-atar: E4.6.12.2025 2.

Aḫu-ilum: E1.15.4.1 3'.

Aḫu-...: E4.25.3.2001 2.

Aḫum: E4.6.12.2027 1.

Aḫum-waqar (father of Marduk-zuqqip): E4.3.7.2014 2.

Aḫum-waqar (son of Nūr-ilīšu): E4.2.14.2010 1.

Aḫūni: E4.5.20.2010 1.

Aḫūšunu: E4.3.7.2003 1.

Aḫzib-Karkamiš: E4.32.1.2002 1.

Aia-aḫūʾī: E4.33.2.2001 1.

Aia-banda: E4.5.3.2007 3.

Aiālum: E4.6.8.2 72.

Aiiabum: E4.17.1.1 1.

Aka: E1.12.2.1 2.

Akšāia: E4.5.19.2020 2.

Akšak-iddinam: E4.2.9.2004 1.

Akšak-šemi: E4.5.14.2009 1.

Akšakia: E4.3.2.2001 1.

Akukuʾia: E2.0.0.1007 A 1.

Ali-aḫūia: E4.0.19.2001 2.

Ali-bānīšu (father of Apil-ilīšu): E4.27.1.2001 2.

Ali-bānīšu (son of Šū-Sîn): E4.5.20.2013 1.

Ali-ilattī: E4.3.10.2013 3.

Ali-talīmī: E4.3.9.2025 2.

Ali-waqrum: E4.2.9.2003 1.

Alīia: E4.5.16.2003 1.

Alīšunu: E4.1.1.2006 6.

Alla (father of Ur-Nanše): E3/2.1.2.2013 6.

Alla (governor of Lagaš): E3/2.1.2.2019 1.

Alla-rāpi: E4.2.13.2001 6.

Allamu: E3/2.1.2.2020 5.

ALma: E1.10.10.1 1.

Alu: E3/2.1.4.2011 4.

Ama-barasi: E1.9.1.6b rev. ii 6.

Ama-SAL.ME.ḪÚB: E2.13.1.1 8.

Amaʾabzi: E2.6.1.2001 10.

Aman-Aštar: E2.1.4.2017 3.

Aman-ilī: E3/2.1.5.2004 5.

AMAR-DINGIR: E1.10.12.1 5.

Amar-Girid: E2.1.4.6 i 7', v 6'.

Amar-Iškur: E1.11.3.2 2'.

Amar-MUŠ: E2.1.10.2001 5.

Amar-Suena: E3/2.1.3.1 1; 2 1; 3 4; 4 1; 5 4, 16; 6 4; 8 3; 9 9, 24, 30; 10 1; 11 1, Colophon 3; 12 1; 13 4; 14 4; 15 1; 16 4, 19, 25; 17 4, 17, 26; 21 2'; 22 1; 2001 4; 2003 1; 2006 1; 2007 1; 2008 6; 2009 4. See also object "Amar-Suena Is the Beloved of Ur."

Amar-sumun: E3/2.1.6.1041 3.

Amar-šuba: E3/2.1.2.2005 3.

Amat-Sîn: E3/2.1.2.67 1; 68 1.

Ambuna-aḫi: E4.0.4.1 1.

Amer-Nūnu: E4.6.4.1 1.

Amma-sama: E4.35.2.1 1.

Ammar-ilam: E4.5.14.2001 6.

Ammar-ilī: E4.5.20.2006 1.

Ammī-ditāna: E4.3.9.1 i 1; 2 Sum. lacuna before 1', Akk. lacuna before 1'; 2001 4; 2002 3; 2003 4; 2004 3; 2005 3; 2006 3; 2007 3; 2008 4; 2009 3; 2010 3; 2011 4; 2012 3; 2013 4; 2014 4; 2015 1'; 2016 4; 2017 3; 2018 3; 2019 4; 2020 4; 2021 4; 2022 3; 2023 3; 2024 4; 2025 3; 2026 3; 2027 5; E4.3.10.1 Sum. 9', Akk. 9'.

Ammī-ištamar: E4.0.1.1 4.

Ammī-ṣaduqa: E4.3.10.1 Sum. 4', 21', Akk. 4', 21'; 2 i 1; 2001 6; 2002 4; 2003 4; 2004 3; 2005 3; 2006 3; 2007 3; 2008 3; 2009 4; 2010 4; 2011 4; 2012 4; 2013 4; 2014 4; 2015 3; 2016 4.

Ammī-taqūmma: E4.35.2.1 1.

AmNIli: E2.2.1.3 ix 4', x 11'.

Amur-narbīšu: E4.5.14.2006 2.

AN.ZA: E3/2.1.5.2015 6.

Ana-Damu-taklāku: E4.1.14.2003 1.

Ana-Sîn-taklāku (father of Šamaš-gāmil): E4.2.9.2006 2.

Ana-Sîn-taklāku (son of Dāriš-libūr): E4.6.12.2014 1.

Ana-Sîn-taklāku (son of Ipqu-Nanāia): E4.2.14.2013 1.

Anāku-ilumma: E4.6.11.2003 3.

Anam: E4.4.3.2001 7; 2002 4; E4.4.6.1 4; 2 4; 3 5; 4 1; 5 3; 6 3; 2001 3; 2002 3.

Ani-kura: E1.9.1.2 b ii 4; 5 c 2.

Aniškibal: E4.26.1.1 2.

Anita: E1.9.1.2 b i 1; 3 c 1; 4 b 1.

Anubanini: E4.18.1.1 i 1.

An(u)bu: E1.10.1.1 i 13; 2 2; 3 4.

Anum-pîšu (father of [...]uḫpum): E4.3.7.2002 3.

Anum-pîšu (son of Ur-dubšena): E4.2.13.2004 1.

Anum-pî-[...] (son of Amur-narbīšu): E4.5.14.2006 1.

Anum-pî-[...] (son of Lala[...]): E4.3.6.2006 1.

ʾAnun-Dagān: E3/2.4.7.1 1; 2 1.

Anunpa: E1.9.1.2 d ii 2; 5 d 2.

Anuzu: E1.14.14.6 2.

Apil-Amurrûm: E4.4.8.2002 1.

Apil-ilīšu (father of Ipiq-Eštar of Malgium): E4.11.1.1 4.

Apil-ilīšu (son of Ali-bānīšu): E4.27.1.2001 1.

Apil-kīn: E3/2.1.1.52 4'; E3/2.4.1.1 1.

Apil-kūbi (father of Ubār-Adad): E4.4.4.2001 10.

Apil-kūbi (son of Pūḫum): E4.5.19.2004 1.

Apil-kūbi (son of Sîn-nādā): E4.2.8.2001 1.

Apil-Sîn: E4.15.2.1 2.

Apil-[...]: E4.3.7.2018 2.

Apillaša: E3/2.1.4.2004 5.

Aplaḫanda: E4.32.1.1 2; 2001 2; 2002 3; 2003 1'; 2004 2.

Apûm: E4.4.6.2002 2.

Aqba-aḫum: E4.5.19.2016 2.

Aqba-Ḫammû (ruler of Karanā): E4.25.5.1 3; 2001 3; 2002 3; 2003 3; 2004 3.

Aqba-Ḫammû (servant of Ḫammu-rāpi of Babylon): E4.3.6.2019 1.

Arīm-Līm: E4.16.1.1 1.

Arra-Ilum: E1.10.7.1 5.

Arši-aḫum: E4.23.4.2001 2.

Asalluḫi-lu-ti[...]: E4.3.7.2004 1.

Asdī-niḫim: E4.31.1.1 2.

Asīrum: E4.20.1.1 2.

Asqudum: E4.6.8.5 3; E4.6.12.2011 3; 2012 2.

Asu: E2.1.4.2024 3.

Ašarēd: E2.1.2.4 57, Caption 2 1; 5 14.

Ašarmupi: E2.1.2.2 Caption 2 1.

Ašdūni-iarīm: E4.8.1 1; 2 1.

Aškur-Addu: E4.25.4.1 1; 2 3.

Aštar-alšu: E2.1.4.1 v 15'.

Ašūb-li-El: E4.5.13.2001 1.

Atal-šen: E3/2.7.2.1 4.

Ātanaḫ: E3/2.1.5.6 3.

Atatawira: E4.21.1.2001 2.

Attaia: E3/2.3.1.2002 7.

Attā-ilī: E4.5.6.2001 4.

Attā-mannum: E4.2.7.2006 2.

Attā-uri: E4.5.20.2026 2.

Attā-waqar: E4.5.12.2004 5.

Awīl-Adad: E4.3.10.2003 1.

Awīl-Ea: E4.3.11.2003 1; 2005 1.

Awīl-Ili: E4.0.10.2001 3.

Awīl-kīnātim: E1.9.1.4 c 1'.

Awīl-Nabium: E4.3.9.2007 1.

Awīl-Sîn: E4.3.10.2006 1.

Awīl-šalim: E4.5.3.2001 6; 2002 9.

Awīl-Šamaš: E4.3.10.2005 1.

Awīl-[...]: E4.3.8.2004 2.

Awīlum: E4.7.1.2001 1.

Azūzu: E2.1.3.2002 4.

Azūzum: E4.5.6.1 1; 2 4; 3 4; 2001 1; 2002 1.

A... (father of Aiiabum): E4.17.1.1 2.

A... (father of Mu[...]): E4.5.20.2003 2.

A...ri-[...]: E4.6.12.2030 2.

A...um: E4.5.9.2006 6.

A...[...]: E2.1.4.1 iii 11'.

A[...]: E2.1.4.2 iii 30.

B

Baba-ninam: E3/2.1.2.2030 7.

Baba: E2.1.4.32 2'.

Babati: E3/2.1.4.32 5; 33 7; E3/2.1.5.7 8; 8 7.

Baḫlu-kullim: E4.6.8.2 70.

Baiiānu: E4.27.3.2001 1.

Bala-munamḫe: E4.2.13.2005 1.

Balāṭu: E4.3.6.11 Colophon 1'.

Bāli-Eraḫ: E4.6.12.2034 1.

Balul: E1.9.1.2 d ii 1; 4 b 2.

Baninum: E4.6.8.2004 1.

Baqartum: E3/2.1.2.86 1.

Bara-ḫeNIdu: E1.1.3.1 2; 2001 3.

Bara-irnun: E1.12.6.1 2.

Bara-kiTIL: E1.9.4.19 7.

Bara-namtara: E1.9.8.3 1.

Bara-sag-nudi: E1.9.1.3 c 3.

Bara-še-sag-ni-saga-ni: E4.2.14.2006 12.

Bara-ule-gara[...]: E4.3.7.2011 2.

Bariḫiza: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 7 1.

Barīia: E4.28.3.2001 2.

Basi[...]: E2.1.4.1 iii 10'.

Baza: E2.13.5.2001 1.

Bazige: E3/2.1.2.2041 8'.

Bazīia: E4.12.2.2001 4.

Beʾalśu-dūrum: E1.10.11.2002 6.

Bēl-kulla: E4.3.8.2001 2.

Bēl-uballiṭ: E3/2.1.2.24 Colophon 3.

Bēl-ušallim: E4.3.9.1 Colophon ex. 1.

Bēlakum: E4.5.12.1 1; 2001 1; 2002 1; 2003 4; 2004 1; 2005 1; 2006 1; 2007 4.

Bēlānum: E4.14.3.2002 1.

Bēlī-ašarēd: E4.25.3.2002 1.

Bēlī-emūqī: E4.27.2.2001 1.

Bēlī-ippalsam: E4.3.2.2002 1.

Bēlī-išar: E2.0.0.1015 1.

Bēlī-kibrī: E4.5.5.2003 3.

Bēlī-ṭāb: E3/2.1.2.71 1.

Belili: E2.1.4.2 vi 10.

Bēlšunu (father of Gimil-Marduk): E4.3.9.2023 2.

Bēlšunu (son of Warad-Amurrum): E4.5.20.2016 1; 2018 1.

Bēltāni: E4.2.14.22 1.

Be...: E4.3.3.2004 3.

BI/GA-ID/DA-ḫa-...: E4.25.1.2001 3.

Bilala: E1.9.1.6b rev. iv 2.

Bilalama: E4.5.2.1 8; E4.5.3.1 1; 2 3; 3 1; 4 5; 5 4; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 1; 2005 1; 2006 1.

Bin-kali-šarrī: E2.1.4.2022 1; 2023 3; 2024 1.

Bini-maraṣ: E4.6.11.2009 1.

Bini-šakin: E4.25.4.2 1.

Bītum-rabi: E4.3.7.2011 1.

BI[...]: E2.1.4.1 iv 2'.

Bubu: E1.12.7.1 i 6.

Bugu...[...]: E4.6.11.2009 2.

Bunirni: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 6 1.

Bunu-Eštar: E4.21.1.2001 3.

Būr-Sîn: E4.1.7.1 1; 2 3; 3 4; 2001 5; 2002 1; 2003 3; 2004 4; 2005 1; 2006 2.

Būṣīia: E4.5.20.2023 2.

Butum: E4.5.21.2003 2.

D

Dābibi: E4.3.9.1 Colophon ex. 1.

Dabiʾum: E4.6.12.2013 3.

Dada (father of Ur-saga): E3/2.1.2.2026 6.

Dada (majordomo of Tūta-šar-libbiš): E2.1.5.2003 8.

Dada (man of GN): E2.1.4.2 v 24.

Dada (governor of Apiak): E2.1.4.6 iii 4'.

Dada (governor of Nippur): E3/2.1.4.2007 6; 2008 1; 2009 1; E3/2.1.5.2007 6; 2008 1; 2009 1; 2010 1.

Dada (governor of Šuruppak): E2.10.1.1 1.

Dada(ga) (governor of Umma): E3/2.1.4.2015 7; E3/2.1.5.2012 5; 2013 7.

Dādī-Ebal: E4.0.17.2001 1.

Dāduša: E4.5.19.2 1; 2001 3; 2002 3; 2003 3; 2004 3; 2005 3; 2006 3; 2007 3; 2008 4; 2009 3; 2010 3; 2011 3; 2012 3; 2013 3; 2014 3; 2015 4; 2016 3; 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3; 2021 3; 2022 3; 2023 3; E4.5.20.1 5; 3 6.

Dagān-ṣīnušu: E4.29.1.2003 1.

Dagān-šadûni: E4.6.12.2028 1.

Daganīia: E4.3.1.2001 1.

Dagu: E2.1.1.8 Caption 9 1.

Dakīia: E4.3.7.2007 1.

Damiq-ilīšu (father of Dakīia): E4.3.7.2007 2.

Damiq-ilīšu (king of Isin): E4.1.15.1 1; 2 5; 3 4; 4 1; 2001 6.

Damu-mūde: E4.2.8.2009 1.

Damu-rabi: E4.1.7.2004 3.

Dān-Tišpak: E4.5.6.2002 4; E4.5.7.2001 4.

Dannatum: E4.2.14.2009 1.

Dannīia: E4.2.6.2004 1.

Dannum: E2.1.4.6 iii 40'.

Dannum-tāḫaz: E4.5.16.2001 3; 2002 3; 2003 3.

Dāri-Epuḫ: E4.27.3.1 2; E4.27.5.1 2.

Dāriš-libūr (father of Ana-Sîn-taklāku): E4.6.12.2014 2.

Dāriš-libūr (son of Libūr-nādinšu): E4.6.12.2022 1.

Dawa...: E3/2.1.2.37 xiv 2'.

Dinam-ilī: E4.3.3.2001 2.

Dudu (city elder): E2.1.4.1 v 3'.

Dudu (king of Agade): E2.1.10.1 1; 2 3; 3 1; 2001 1.

Dudu (temple administrator of the Ningirsu temple at Girsu): E1.9.5.7 21; 26 viii 8; 27 iii 2; 28 3, Caption 1; 29 2.

Duga-zida: E4.1.5.2001 7.

Dungat: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 12 1.

Du[...]: E2.1.4.2 iii 28.

E

E-abzu: E1.12.3.1 2.

E-anda-mua: E1.12.5.1 3.

E-anatum: E1.9.3.1 obv. iv 10, v 1, 20, 23, 32, vi 4, 28, vii 12, ix 2, x 1, 12, xi 16, 19, 21, 24, xii 20, xiii 14, xvi 8, 13, 19, 41, xvii 21, 28, 48, xviii 23, 31, xix 8, 18, 35, xx 8, xxi 12, rev. i 1, 9, 31, iii 2, 9, v 17, 42, x 22, x (subscript) 34, Cartouche A 1, Cartouche B 1; 2 iv 2, 18; 3 ii' 2, 8; 4 i 3; 5 i 2, iii 12, iv 20, 27, v 10, 11, 20, 23, vi 6, 12, vii 8, 14; 6 i 2, 7, iii 11, v 5, 12, vi 7, vii 1, 5; 7a i 2, ii 7; 8 i 2, iii 5, v 9, vi 5; 9 i 1, iii 9; 10 i 4, ii 3, iii 6; 11 Side 1 iv 1, 5, Side 4 ii 4'; 12 1'; 13 i 2'; 14 i' lacuna before 1'; 15 1; 17 3; E1.9.4.2 iii 2; 5 ii 6; 8 ii 5; 9 ii 10; 15 i 20; E1.9.5.1 i 32. See also Eanna-Inanna-Ibgalkaka-tum and LUM-ma.

E-ḫegal: E3/2.1.5.2015 5.

E-IGI.NIM-paʾe: E1.1.7.1 2; 2 2.

E-kigala: E3/2.1.2.2009 5.

E-zi: E2.1.4.2 v 22.

Ea-bāni: E3/2.1.5.2006 5.

Ea-nāṣir: E4.3.11.2003 3; 2005 2.

Ea-niša: E3/2.1.2.72 10; 73 1; 74 1; 75 5; 76 1; 77 4; 78 1; 79 1; 80 3; 81 6'.

Eanna-Inanna-Ibgalkaka-tum: E1.9.3.1 obv. iv 20-22, v 26-28. See also E-anatum.

Eda: E2.1.5.2014 2.

Edamʾu: E2.1.4.6 ii 41'.

Eʾe: E2.1.4.2 iv 26.

Egigi: E2.16.1.2001 1.

Eḫli-[...]: E4.6.12.2040 2.

Eki-Tešup: E4.21.1.2001 1.

Elili (father of En-šakuš-Ana): E1.14.17.3 5.

Elili (king of Ur): E1.13.9.1 4.

Elulu: See LI-lu-ul-DAN.

Emaḫsini: E2.1.2.6 24.

EN.ME-barage-si (also Me-bara-si): E1.7.22.1 1; 2 1.

En-aga-zi-ana: E3/2.1.3.17 23.

En-akale: E1.9.5.1 i 39; E1.12.4.1 4; 2 4; E1.12.5.1 5; E1.12.6.1 4.

En-ana-tuma: E4.1.4.3 1; 4 1; 13 7; 14 2; E4.2.5.1 8; 2 12; E4.2.13.15 Frgm. 6 1'.

En-anatum I: E1.9.4.1 1; 2 i 3, vii 5, x 3, 9, xi 7; 3 i 1; 4 3; 5 i 3, iii 6; 6 i 3; 7 1; 8 i 1, ii 9, iii 2, 11; 9 i 1, iii 1, 9, iv 8, v 6, 12; 10 i 3, iii 3; 11 i lacuna before 1', 2', ii lacuna before 1'; 12 ii' 3'; 14 i 1, ii 3; 15 i 4, 7, ii 10; 16 3'; 17 i 1; 18 i 1; 19 3, 11; 20 ii' 0; E1.9.5.1 iii 5, 13; 4 i 8; 5a ii 2; 5b obv. iii 2; 6 i 6; 7 10; 8 ii 5; 9 6; 11 ii 4; 12 i 6; 13 ii 1; 15 iii 1; 16 6; 17 i 10, v 1; 19 i 10; 20 13; 23 10; 26 ii 8; 27 i 6; 30 10.

En-anatum II: E1.9.6.1 3, 16.

En-ane-du: E4.2.13.15 Frgm. 4 2', Frgm. 7 1', Frgm. 12 8'; 32 1; E4.2.14.14 i 4'; 20 1, 10, 28; 2021 3.

En-ane-pada: E3/1.1.6.12 ex. 1 1, ex. 2 1; 13 1.

En-entarzi: E1.9.7.1 2; E1.9.8.2 ii' lacuna before 1'.

En-ḫedu-ana: E2.1.1.16 1; 2003 1; 2004 3; 2005 1.

En-maḫ-gal-ana: E3/2.1.3.19 1.

En-men-ana: E2.1.4.33 5; 34 1; 2018 7; 2019 1; 2020 3.

En-metena: E1.9.5.1 i 36, iii 11, iv 13, v 1, 19, vi 4; 2 i 3, iii 2, v 1; 3 i 3, 9, ii 4; 4 i 2, iv 6, v 7; 5a i 3, iii 3; 5b obv. i 3, rev. iii 2; 6 i 3; 7 3; 8 i 3; 9 3; 10 1; 11 i 3; 12 i 3, vii 7, viii 5; 13 i 3; 14 3, 8; 15 i 3; 16 3, 42; 17 i 3, iii 8, 11, iv 2, 7, vi 2; 18 i 2', 7'', ii 6'; 19 i 3; 20 3; 21 3; 22 2; 23 3, 20, 31; 24 3; 26 i 3, iii 10, iv 6, vi 6, 11, viii 3; 27 i 3; 30 3; E1.9.6.1 10. See also object "En-metena (Is the) Beloved of the God Enlil."

En-nin-sun-zi: E4.1.5.6 15.

En-nirgal-ana: E3/2.1.1.54 9.

En-nirzi-ana: E3/2.1.2.87 1.

En-šakiag-Nanna: E4.2.13.15: Frgm. 8 2.

En-šakuš-Ana: E1.14.17.1 3; 2 2; 3 2; 4 5.

En-...: E2.1.2.2 15; 4 Caption 1' 1.

Enbi-Ištar: E1.14.17.1 10.

Enlil-bāni: E4.1.10.1 1; 2 1; 3 1; 4 3; 5 6; 6 4; 7 3; 8 3; 9 1; 10 2; 11 7, 12, 21; 1001 i 10.

Enlil-dingirzu: E3/2.1.4.2009 6.

Enlil-ennam: E4.1.7.2001 8.

Enlil-ezzu: E1.1.1.1 i 12.

Enlil-mālik: E4.2.9.2004 2.

Enlil-rēmēni: E4.2.5.2002 2.

Enlil-zi: E2.1.4.2 iii 26.

Enlil-(...) (grand vizier of RÉC 349): E2.1.4.2 iv 28.

Enlil-[...] (servant of Iasmaḫ-Addu): E4.6.11.2007 1.

Enlil-[...]um-Išbi-Erra: E4.1.1.2003 6.

Enlile: E2.1.4.2 v 5.

Enna-Dagān: E1.10.14.1 iii 11.

Enna-il: E1.8.3.1 2; 2 ii 1.

Ennam-Šulgi: E3/2.1.5.2011 1.

Ennānum: E2.11.2.2001 2.

Ennin-Dagān: E4.6.2.1 1.

Ennum-Sîn: E4.5.12.2001 4.

Ennum-[...]: E4.5.8.2004 3.

Enrida-pizir: E2.2.1.2 iv 3, vi 14.

Enun-ku: E3/2.1.2.76 3.

Epir-mupi: E2.16.2.1 1; 2001 1; 2002 1.

Erra-bāni (son of Šū-Ṭabān): E4.5.9.2003 5; E4.5.11.2001 3.

Erra-bāni (son of Ur-Ningišzida): E4.5.8.3 3.

Erra-imittī: E4.1.9.2001 4.

Erra-nāda (father of Warad-[...]): E4.3.6.2012 2.

Erra-nāda (son of Sîn-iqīšam): E4.5.19.2005 1.

Erra-...ni: E4.1.2.2001 4.

Erra-[...]: E4.3.9.2013 3.

Erridu-pizir: E2.2.1.1 i 12, 1', 18', ii 14, iii 9; 2 iii 1'; 3 ix 12', x 4', xi 14', xii 8.

Ešpum: E2.1.3.2001 4; E2.16.1.1 1; 2001 4.

Eštar-iddinam: E4.3.9.2027 1.

Ešūb-El: E4.2.6.2003 1.

Etel-pî-Marduk: E4.3.9.2010 2.

Etel-pî-Nabium: E4.3.9.2001 1.

Etel-pî-Šamaš (scribe): E4.3.10.2 Colophon 1.

Etel-pî-Šamaš (son of Ḫaia-malik): E4.5.20.2024 1.

Etel-pî-šarrim: E4.6.12.2030 1.

Etellum: E4.14.3.2002 2.

Ezatum (father of ME-apsûm): E4.5.20.2022 2.

Ezatum (servant of Dāduša): E4.5.19.2017 1.

E[...]: E4.3.11.2002 3.

G

GA/BI-NI/IR-ma-bi-de-e: E4.9.1.1 1.

Gan-kug-sig: E1.13.2.1001 1.

Gan-samana: E1.13.8.1 3'.

Gani: E3/2.1.6.1034 5'.

GÀR[...]: E2.1.4.1 iii 9'.

Geme-Baba: E1.9.7.1 1.

Geme-Inanna: E2.8.1.2001 Caption 1 1.

Geme-mug-sagana: E2.8.1.2001 Caption 2 1.

Geme-Ninlila: E3/2.1.2.82 5.

Gilgameš: See god Gilgameš.

Gimil-Marduk (son of Bēlšunu): E4.3.9.2023 1.

Gimil-Marduk (son of Ṣillī-Šamaš): E4.3.10.2001 10.

Gimil-Marduk (son of Sîn-illassu): E4.3.9.2026 1.

Gimil-Nanāia: E4.3.11.2001 3.

Gimil-Ninkarak: E4.23.4.2001 1.

Girim-si: E1.14.15.4 9.

Girini-isa (father of Nidin-...): E4.3.3.2003 3.

Girini-isa (servant of En-nirzi-anna): E3/2.1.2.87 3.

Girini-isa (son of Babati): E3/2.1.5.8 5.

Girini-isa (son of Lu-kala): E3/2.1.5.2008 4.

Giša-kidu: E1.12.6.1 2; 2 i 6.

Gišša: E2.1.2.2 Caption 6 1.

Gu-NI.DU: E1.9.1.2 a 3; 3 a 4; 4 a 4; 5 b i 4; 6a Caption 1 i 3, main text i 3; 6b obv. i 2; 7 4; 8 i 4; 9 i 4; 10 i 4; 11 i 4; 12 i 4; 13 i 4; 14 i 4; 15 i 4; 16 i 4; 17 i 4; 18 i 4; 19 4; 20 i 4; 21 5; 22 4; 23 4; 24a 5; 24b 4; 26 5; 27 5; 29 i 4; 30a i 4; 30b i 4; 31 i 4; 32 iv 8.

Gudea (ensi of Lagaš): E3/1.1.7.Statue A caption 1, i 5; Statue B i 3, ii 4, iii 8, vi 70, vii 21, 61, viii 39; Statue C i 2, ii 4, 14; Statue D caption 1, i 5, iv 4, v 5; Statue E caption 1, i 11, vi 5, vii 17; Statue F caption 1, i 3, ii 6; Statue G i 5, ii 11; Statue H i 7; Statue I ii 3; Statue M caption 1, ii 2; Statue Q i 3; Statue R i 1; Statue U caption 1, i 2'; Statue W 1; Statue X 3; Statue Y i' 4; Statue AA ii' 2'; Cylinder A i 18, 22, ii 21, iv 2, vii 9, 15, viii 1, ix 9, xi 5, xii 12, 18, xiii 11, xiv 3, 5, xv 10, 13, 20, xvi 3, 11, 21, xvii 13, 23, xviii 1, 6, 24, xx 1, 7, 24, xxiv 6, 9, 13, 24, xxv 22, xxvi 18, xxviii 1, xxx 4; Cylinder B ii 7, 12, iii 2, 13, 26, viii 18, xi 13, xiii 15, xiv 10, xvi 1, xvii 13, xix 5, xxiv 3, 7; Frags. 3 and 5 iii' 3'; 1 6; 2 4; 3 5; 4 6; 5 6; 6 6; 7 i 6; 8 3; 9 5; 10 5; 11 4; 11a 4; 12 3; 14 3; 15 3; 16 5; 17 5; 18 4; 19 4; 20 4; 21 4; 22 4; 23 4; 24 3; 25 5; 26 i 5; 27 5; 28 4; 29 5; 30 3; 31 4; 32 4; 33 4; 34 4; 35 3; 36 4; 37 i 4; 38 i 4; 39 4; 40 4; 41 5; 42 5; 43 5; 44 5; 45 5; 46 4; 47 4; 48 5; 49 6; 50 5; 51 4; 52 i 5; 53 7; 54 4; 55 5; 56 i 5; 57 4; 58 b 4; 59 4; 60 4; 61 4; 62 3; 63 3; 64 3; 65 caption 2 1; 66 3; 67 6; 68 3; 69 lacuna before 1'; 70 5; 71 4; 72 3; 73 5; 74 3'; 75 2'; 76 1'; 77 1'; 78 lacuna before 1'; 79 lacuna before 1'; 80 1'; 81 2'; 82 1; 83 1; 83a 1; 84 0; 88 0; 89 4; 90 5; 91 4; 92 4; 93 4; 94 back 4; 95 4; 96 4; 97 1'; 98 4; 99 ii 1; 100 1; E3/1.1.8.1 8; 2 i 8; 3 i 8; 5 8; 6 i 6; 7 i 6; 9 4; 10 4; E3/1.1.0.1019 4'. See also objects "Eninnu Is What Heaven's Eyes Know, (and) Ba-Ú Is the Encouragement of Gudea," "Gudea Gave (it) to Me," "King at Whose Name the Foreign Lands Tremble, Yea the Lord Ningirsu, Established Gudea's Throne," "King, Floodstorm of Enlil, Who Has no One to Oppose Him, Yea the Lord Ningirsu, Looked Favorably Upon Gudea," "Lord Ningirsu Made a Positive Firm Promise With Regard to Gudea," "Master Whose Heavy Hand the Foreign Countries Cannot Bear, Ningirsu, Made a Favorable Promise For Gudea, the Builder of the House," and "(Ningišzida) Gave Life to Gudea, the Builder of the House."

Gudea (an Ur III ensi of Lagaš): E3/2.1.3.2002 1; E3/2.1.4.2003 1.

Gududu: E3/2.1.4.2015 5; E3/2.1.5.2013 5.

Gula: E1.9.1.3 b 2; 5 d 3.

Gula-...: E4.3.7.1 obv. 2'.

Gullā: E1.10.19.1 1.

Gungunum: E4.2.5.1 5; 2 9; 3 1; 4 1; 2001 3; 2002 3; 2003 3.

Gursar (or possibly a place name): E1.9.1.2 a 4; 5 b i 5; 6b obv. ii 1; 9 i 5; 10 ii 1; 11 i 5; 12 ii 1; 13 ii 1; 14 ii 1; 15 ii 1; 16 i 5; 17 i 5; 18 ii 1; 22 5; 23 5; 31 i 5; 32 iv 9.

Gutarla: E3/2.1.1.30 iii' 4'.

Ḫa-ZI...: E3/2.1.2.2035 4'.

Ḫabannum: E4.2.14.22 2.

Ḫabaluge: E3/2.1.2.2004 8; 2005 1; E3/2.1.4.11 10.

Ḫabdê-Addu: E4.5.14.2005 1.

Ḫabdi-Baḫlati: E4.6.12.2018 2.

Ḫabdu-Eraḫ: E4.0.11.2001 2.

Ḫabirānum: E4.5.19.2014 1.

Ḫadnī-Addu: E4.6.12.6 6.

Ḫadnī-Addu: E4.28.4.2001 3; 2002 2.

Ḫadnû-abī: E4.33.3.2001 2.

Ḫadnû-rāpi: E4.25.3.2001 3; 2002 3.

Ḫadnû-tanūḫa: E4.25.5.2001 1.

Ḫadûm: E4.5.14.2001 7.

Ḫaia-abum: E4.27.2.2001 2.

Ḫaia-malik: E4.5.20.2024 2.

Ḫaia-sūmû: E4.29.1.2001 2; 2002 3; 2003 2.

Ḫakamu: E4.27.3.2001 2.

Ḫala-adda: E2.10.1.1 4.

Ḫala-Baba: E3/2.1.3.2009 7.

Ḫala-Bau: E3/1.1.0.1001 5.

Ḫala-Lamma: E3/2.1.2.2012 9.

Ḫala-Ningal: E4.1.4.9 rev. iv' 9'.

Ḫalilû: E4.0.5.2001 1.

Ḫalīlum: E4.2.8.2003 3.

Ḫaliqum: E4.3.6.2007 2.

Ḫaliṣum: E4.14.5.2001 1.

Ḫālu-Ebiḫ: E4.27.4.1 2; 2 2.

Ḫamatil: E4.6.8.2001 1.

Ḫammu-rāpi (king of Babylon): E4.3.6.1 1; 2 Sum. 4, 26, Akk. 5, 29; 3 6, 25; 4 i 1; 7 1, 39; 8 1; 9 1; 10 1; 11 12, 14, 40; 12 Sum. 1, 21, 32, Akk. 1, 25, 36; 13 1; 14 Sum. 4; 15 1; 16 5; 17 8; 18 1; 19 ii 1; 2001 12; 2002 4; 2003 3; 2004 3; 2005 4; 2006 3; 2007 3; 2008 3; 2009 4; 2010 3; 2011 3; 2012 3; 2014 3; 2015 3; 2016 3; 2017 3; 2018 3; 2019 4; 2020 3; 2021 4; 2022 4; E4.3.7.8 Sum. 23, Akk. 1'; E4.3.8.1 Sum. 16'.

Ḫammu-rāpi (king of Ḫana): E4.23.10.1 1; 2 1.

Ḫammu-rāpi I (king of Iamḫad): E4.33.3.2001 3; 2002 3; E4.33.4.1 2; 2 2; E4.34.1.1 9.

Ḫammu-rāpi (son of Sîn-muballiṭ): E4.5.20.2019 1.

Ḫammu-rāpi-ilī: E4.3.6.2008 1.

Ḫaqata: E4.28.4.2001 1.

Ḫar-ramānīšu: E4.27.4.2001 1.

Ḫarḫar: E4.3.7.9 3'.

Ḫasīs-E.MUNUS: E3/2.1.2.2034 9.

Ḫašḫamer: E3/2.1.1.2001 4.

Ḫawiri: E4.3.7.1 obv. 1'.

Ḫazip-Tešup: E4.27.5.2001 2.

Ḫazirum: E4.3.7.2008 2.

Ḫesage: E3/2.1.2.87 5.

Ḫidarida-[...]: E2.1.1.8 Caption 13 1.

Ḫidati-PA...[...]: E4.25.5.2001 2.

Ḫimdi-Šamaš: E4.3.6.2019 3.

Ḫimdīia: E4.28.3.2001 3; 2002 2.

Ḫinnī-Dagān: E4.0.8.2001 2.

Ḫišibrasini: E2.1.1.8 Caption 5 2; 9 Caption 4' 2, Caption 7' 1.

Ḫitlal-Erra: See Itlal-Erra.

Ḫuddūšum: E4.5.19.2021 2.

Ḫud[...]: E2.1.4.1 iii 12'.

Ḫumzum: E4.5.5.2002 4; E4.5.7.2003 3; 2004 5.

Ḫunḫili: E3/2.6.1.2001 1.

Ḫunnubum: E4.0.5.2001 2.

Ḫursagše-maḫ: E1.9.1.4 c 4'; 6b rev. v 1.

Ḫusamum: E4.2.7.2005 1.

Ḫusapum: E4.2.14.2019 2.

Ḫuzu[...]: E4.10.2.1 2.

I

I-lu-sikil: E1.9.4.17 ii 4.

I-ni-é-[...]: E4.4.7.2001 1.

I-ZI-...: E4.5.19.2001 2.

I-...-ru-...: E4.5.19.2012 2.

I-[...]: E4.3.6.2020 2.

Iabi-[...]: E4.33.8.2001 1.

Iabni-Il: E4.6.12.2026 1.

Iadkur-Il: E4.14.5.2001 3.

Iaggid-Līm: E4.6.7.2001 3; E4.6.8.1 2; 2 18, 42.

Iaḫad-maraṣ: E4.6.12.2010 3.

Iaḫdun-Līm: E4.6.8.1 1; 2 17, 31, 41, 109; 3 3; 4 2; 5 2; 6 2; 2001 2; 2002 2; 2003 2; 2004 3, 5; E4.6.12.3 2; 4 8; 5 6.

Iaia: E4.1.14.2001 3.

Iakūn-ašar: E4.27.5.1 1; 2001 3; 2002 2; 2003 3.

Iakūn-Dīri: E4.0.11.2001 3.

Iamama: E4.6.8.5 1.

Iamsi-Ḫadnû (king of Kaḫat): E4.31.1.1 1.

Iamṣi-Ḫadnû (son of Barīia and servant of Ḫimdīia): E4.28.3.2001 1.

Iamūt-ḫamadī: E4.30.1.2001 1.

Iamūt-Kuluḫ: E4.0.11.2001 1.

Iantin-Eraḫ: E4.6.12.2025 1.

Iarīm-Līm (father of Sumī-rapa): E4.35.1.1 4.

Iarīm-Līm (king of Alalaḫ): E4.34.1.1 8, 11, 14; E4.34.2.1 2.

Iarīm-Līm I (king of Iamḫad): E4.6.12.7 2; E4.33.2.1 1; 2001 2.

Iarīm-Līm II (king of Iamḫad): E4.33.5.1 1; 2001 2; 2002 4; 2003 2; 2004 5; E4.33.6.1 2; E4.34.2.1 2.

Iarīm-Līm III (king of Iamḫad): E4.33.8.1 1; 2001 3.

Iarʾip-Dagān: E4.6.12.2024 1.

Iarlagan: E2.11.12.1 9.

Iasīm-sūmû: E4.6.12.2020 1.

Iasmaḫ-Addu: E4.6.11.1 1; 2 4; 3 4; 4 7'; 2001 3', 7'; 2002 1; 2003 1; 2004 3; 2005 2; 2006 2; 2007 2; 2008 3; 2009 3; E4.6.12.1 19'.

Iassi-Dagān: E4.6.12.2015 1.

Iašūb-Nār: E4.6.12.2033 1.

Iašuḫum: E4.2.9.2005 2.

Iatarāia: E4.6.12.8 1.

Iaʾūš-Addu: E4.24.1.1 1.

Iawi-Ilā (father of Dabiʾum): E4.6.12.2013 4.

Iawi-Ilā (servant of Iasmaḫ-Addu): E4.6.11.2008 1.

IB-LUL-il: E1.10.12.1 1; 2 1; 3 1; 4 1; 5 vi 5; 6 vii 2, 15; 7 viii 9, ix 8; 8 i 9; 9 ii 12.

Ibāia: E4.16.1.1 2.

Ibāl-pî-El I: E4.5.13.1 1; 2 1; 2001 2; 2002 4; 2003 3; 2004 1; E4.5.14.2 8; 3 9; 4 3; 1001 2'; 2002 6; 2003 6.

Ibāl-pî-El II: E4.5.20.1 1; 2 1; 3 1; 2001 3; 2002 3; 2003 3; 2004 3; 2005 3; 2006 3; 2007 3; 2008 3; 2009 3; 2010 4; 2011 4; 2012 4; 2013 3; 2014 3; 2015 3; 2016 3; 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 3; 2021 3; 2022 3; 2023 3; 2024 3; 2025 3; 2026 3.

Ibāl-[...]: E4.25.3.2001 1.

Iballuṭ (father of Awīl-Nabium): E4.3.9.2007 2.

Iballuṭ (father of Ilum-bulliṭ): E4.3.9.2005 2.

Ibbi-Adad : E3/2.1.3.2005 4.

Ibbi-Enlil: E4.2.14.2021 1.

Ibbi-Ninšubur: E4.3.9.2006 1.

Ibbi-Sîn (king of Ur): E3/2.1.5.1 1; 2 6; 3 4, 20; 4 4; 5 3; 7 1; 2002 1; 2003 1; 2004 4; 2005 5; 2006 1; 2007 1; 2012 1; 2013 1; 2014 6; 2015 4; 2016 4.

Ibbi-Sîn (son of Sābium): E4.3.3.1 1.

Ibbi-Sîn (son of Sîn-bēl-aplim): E4.2.15.2002 1.

Ibbi-Zababa: E2.1.4.6 ii 27'.

Ibbīšu-Malik: E4.14.4.2001 2.

Ibirum: E2.1.4.2 v 15.

Ibni-Eraḫ: E4.5.19.2006 1.

Ibni-Erra: E4.5.18.1 5.

Ibni-Marduk (father of Tutu-nāṣir): E4.3.9.2003 3.

Ibni-Marduk (scribe): E4.3.10.2 Colophon 2.

Ibni-Marduk (son of Ibni-Sîn): E4.3.9.2014 1.

Ibni-Sîn: E4.3.9.2014 3.

Ibni-Šamaš: E4.3.9.2004 1.

Ibni-šarrum: E2.1.5.2010 4.

Ibni-Tišpak: E4.5.12.2006 3.

Ibni-Uraš: E4.3.2.2002 2.

Ibni-Zababa: E4.3.10.2010 1.

Ibni-[...]: E4.3.9.2002 2.

Ibūr-Eštar: E4.0.13.2001 1.

Iddin-Amurrum (father of Ennum-Sîn): E4.5.12.2001 6.

Iddin-Amurrum (father of Lalûm): E4.5.12.2002 4; 2003 3.

Iddin-Amurrum (son of Iddin-Sîn): E4.5.7.2002 3; E4.5.8.2001 3; E4.5.9.2001 3; 2002 3.

Iddin-Dagān (intendant of Iddin-Ilum): E3/2.4.2.2001 4.

Iddin-Dagān (king of Isin): E4.1.3.1 3; 2 13, 19; 3 27; 2001 1; E4.1.10.11 3, 6.

Iddin-Dagān-waqar: E4.1.5.2002 4.

Iddin-Damu: E4.1.14.2001 1.

Iddin-Dērītum: E4.25.5.2004 2.

Iddin-Eštar: E4.3.10.2004 1.

Iddin-Ilum (father of Itūr-Šamaš): E4.7.1.1 4.

Iddin-Ilum (general of Mari): E3/2.4.2.1 1; 2 1; 2001 1.

Iddin-Ilum (governor of Kutha): E2.1.4.6 iv 1'.

Iddin-Kakka: E4.23.7.1 3.

Iddin-Lāgamāl (son of Ali-talīmī): E4.3.9.2025 1.

Iddin-Lāgamāl (son of Uraš-nāṣir): E4.3.10.2015 1.

Iddin-Malik: E4.5.9.2007 4.

Iddin-Nanāia (father of Nabi-ilīšu): E4.3.10.2012 3.

Iddin-Nanāia (son of Sîn-irībam): E4.4.7.2002 1.

Iddin-Nin[...]: E4.3.10.2005 2.

Iddin-Papsukkal: E3/2.1.3.11 Colophon 7.

Iddin-Sîn (king of Simurrum): E4.19.1.1 1; 2 1; 3 1.

Iddin-Sîn (son of Dān-Tišpak): E4.5.6.2002 3; E4.5.7.2001 3; 2002 4; E4.5.8.2001 5; E4.5.9.2001 4; 2002 5.

Iddin-Sîn (son of Abum-waqar): E4.3.7.2012 1.

Iddin-Sîn (son of Nawrum-ilī): E4.2.14.2015 1.

Iddin-Šamaš: E4.3.8.2006 1.

Iddin-[...] (father of Sîn-i[..]): E4.4.8.2003 3.

Iddin-[...] (father of Šū-ilīšu): E4.3.7.2006 2.

Iddin-[...] (father of Warad-Tišpak): E4.5.19.2022 2.

Id(ī)-ilī: E3/2.1.5.2009 4.

Idīiatum: E4.5.20.2009 1.

Idišum: E4.5.20.2006 2.

Idna-[...]: E4.33.8.2001 2.

Iemṣium: E4.2.7.2004 1.

Iggid-Līm: E4.23.8.1 1; E4.23.9.1 4.

Igi-Enlilše: E2.6.3.2001 5.

Igigi: E4.2.14.2012 2.

Igmil-Il: E4.5.20.2009 2.

Igmil-Sîn (father of Inbuša and Abisum): E4.5.19.2008 3; E4.5.20.2011 3; 2012 3.

Igmil-Sîn (son of Kuk-šigat): E4.2.14.2017 1.

Igmil-Sîn (son of Rammānu): E4.5.21.2001 1.

Igmil-[...]: E4.2.11.2002 1.

Ikšud-appašu: E4.6.11.2004 1.

Ikūn-išar: E1.10.15.1 1.

Ikūn-Mari: E1.10.10.1 3.

Ikūn-Mīšar: E4.2.4.2001 1.

Ikūn-pî-Adad: E4.2.8.2007 2.

(Ikūn)-pî-Eštar (ruler of Uruk): E4.0.16.2001 3.

Ikūn-pî-Eštar (son of Iddin-Malik): E4.5.9.2007 3.

Ikūn-pî-Sîn (father of Lu-Dumuzida): E4.2.8.2006 3.

Ikūn-pî-Sîn (ruler in the Diyala region): E4.14.3.1 3; 2001 4; 2002 3.

Ikūn-pî-...: E4.3.6.2022 1.

Ikūn-pîša: E4.2.9.2013 2.

Ikūn-Šamagan: E1.10.11.2001 1; 2002 1; 2003 1.

Ikūn-Šamaš: E1.10.7.1 1.

Il: E1.9.5.1 iii 28, iv 17, 19; E1.12.5.1 2; E1.12.6.1 5.

Ilaba-nāṣir: E4.5.15.2003 2.

Ilak-šūqir: E3/2.1.4.2011 3.

Ilam(lamu)ma: E3/2.1.6.1038 4'.

Ilān-šemeā: E4.4.3.2001 8; E4.4.6.4 4.

Ilani (father of Damu-mūde): E4.2.8.2009 2.

Ilānī (ruler): E4.0.12.2001 2.

Ilānum : E4.5.5.2001 3.

Ila-rāḫīia: E4.5.20.2023 1.

Ilī-a[...]: E4.3.3.2001 1.

Ilī-bāni: E4.0.14.2001 2.

Ili-Ea: E4.5.14.2008 2.

Ilī-Epuḫ: E4.6.8.2002 1.

Ilī-ibbani: E4.5.19.2016 1.

Ilī-iddinam: E4.4.6.2001 1.

Ilī-ippalsam: E4.2.14.2018 3.

Ilī-iqīšam: E4.3.11.2004 1.

Ilī-išmāni: E2.16.3.1 1.

Ilī-puṭram: E4.2.9.2008 2; 2009 1.

Ilī-rēʾa: E2.1.4.6 ii 36'.

Ilī-rēṣī: E2.1.4.6 ii 24'.

Ilī-ṣidqī : E4.29.1.2001 1.

Ilī-Šamaš: E4.25.1.2001 1.

Ilī-[...] (father of Itūr-šarrum): E4.13.1.1 4.

Ilī-[...] (father of Marduk-nāṣir): E4.3.7.2013 3.

Iliška-uṭul : E4.1.9.2001 1.

Iliš-takal: E2.1.4.1 v 14'; 6 iv 4'.

Illatīia: E4.2.5.2001 2.

Ilšu-bāni: E4.3.9.2011 1.

Ilšu-dān: E4.5.3.2004 5.

Ilšu-ibbīšu (father of Narām-ilīšu): E4.5.16.2002 2.

Ilšu-ibbīšu (father of Sîn-iqīšam): E4.3.6.2005 3.

Ilšu-ibbīšu (son of Sîn-iqīšam): E4.3.7.2001 1.

Ilšu-ibni (father of Ilšu-bāni): E4.3.9.2011 3.

Ilšu-ibni (father of Šamaš-nūr-ilī): E4.3.10.2009 3.

Ilšu-ibni (son of Erra-[...]): E4.3.9.2013 1.

Ilšu-ibnīšu: E4.3.8.2003 2.

Ilšu-nāṣir: E4.3.8.2005 1.

Iltani (daughter of Ilum-bāni): E4.2.14.2001 6.

Iltani (daughter of Samu-Addu): E4.25.5.1 1.

Ilulu: E2.2.20.2001 1.

Ilum-aḫû: E4.1.7.2006 1.

Ilum-bāni (father of Iltani): E4.2.14.2001 7.

Ilum-bāni (son of Ḫasīs-E.MUNUS): E3/2.1.2.2034 8.

Ilum-bulliṭ: E4.3.9.2005 1.

Ilum-dān: E2.1.4.6 iii 1'.

Ilum-gāmil: E4.4.4.2001 5.

Ilum-iddin: E4.2.9.2001 2.

Ilum-išar : E3/2.4.3.1 1.

Ilum-išmeʾanni: E4.2.14.2016 2.

Ilum-kānum: E4.6.12.2016 1.

Ilum-mūda: E2.1.4.6 ii 26'.

Ilum-mutnen: E4.0.13.2001 3.

Ilum-muttabbil: E4.12.2.1 1; 2 8; 2001 1.

Ilum-pālil: E2.1.1.2003 3.

Ilum-pî-Šamaš: E4.3.6.2015 1.

Ilum-pîša: E4.5.19.2010 1.

Iluma-ilīšu: E4.5.14.2008 1.

Ilumu-bāni: E4.5.15.2001 2.

Iluna-Kirišu: E4.6.12.2021 1.

Iluni (king of Ešnunna): E4.3.7.7 Sum. 1''', Akk. 104; E4.5.23.2001 3.

Iluni (son of Šamaš-rabi): E4.5.19.2015 1.

Imgur-Sîn (father of Warad-Tišpak): E4.5.19.2019 2.

Imgur-Sîn (father of Tutub-magir): E4.5.20.2007 2.

Imgur-Sîn (son of Sîn-erībam): E4.5.20.2005 1.

Imgur-Sîn (son of Sîn-iddinam): E4.1.14.2002 1.

Imgur-Sîn (son of Warad-Sîn): E4.3.9.2009 1.

Imid: E2.0.0.1007 D 1.

Imlik: E2.1.4.5 Caption 1' 2.

Imṣi-Ea: E4.0.15.2001 1.

Imtalik (captain of Kiš): E2.1.4.6 ii 28'.

Imtalik (captain of TiWA): E2.1.4.6 iv 16'.

Imṭi-Enlil: E4.3.7.2003 2.

Ina-Esagil-zēru: E4.3.10.2016 1.

Ina-palîšu: E4.3.10.2011 3.

Inannaka: E3/2.1.2.2025 3.

Inbuša: E4.5.19.2008 1; E4.5.20.2011 1.

Indasu: E3/2.1.4.5 ex. 1. 37, Colophon 2, Caption 1 1, Colophon 2 3, Concluding Colophon 4, ex. 2. rev. 4', Colophon 1.

Indilimgur: E4.36.1.1 2.

Inib-Šamaš: E4.25.5.2003 1.

Inibšina (daughter of Dāduša): E4.5.19.2 4.

Inibšina (daughter of Iaḫdun-Līm): E4.6.8.3 1; 4 1.

Ini-Kubaba: E4.33.5.2001 1.

Inimani-zi: E1.8.3.2 i 12'.

Inimzi: E1.13.6.4 10; 5 9.

Innin-labba: E2.4.1.1 3.

Inzuzu: E3/2.1.2.78 3.

Ipḫur-Kiš: E2.1.4.6 i 2', 10'; 7 5.

Ipiq-Adad I: E4.5.7.4 3; E4.5.9.1 1; 2 1; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 1; 2005 1; 2006 1; 2007 1; 2008 3; 2009 2.

Ipiq-Adad II: E4.5.14.1 1; 2 1; 3 2; 4 1; 2001 4; 2002 4; 2003 4; 2004 2; 2005 3; 2006 3; 2007 3; 2008 3; 2009 3; E4.5.15.1 5; 2 4; E4.5.19.2 2.

Ipiq-Antim: E4.5.19.2021 1.

Ipiq-Eštar (ruler of Malgium): E4.11.1.1 1, 25.

Ipiq-Eštar (son of Apûm): E4.4.6.2002 1.

Ipiq-Eštar (son of Nabi-ilī): E4.5.20.2020 1.

Ipiqšina: E4.5.20.2010 3.

Ipqu-Adad: E4.2.14.2014 2.

Ipqu-Annunītum (father of Iddin-Eštar): E4.3.10.2004 2.

Ipqu-Annunītum (father of Marduk-mušallim): E4.3.10.2008 2.

Ipqu-Ilaba: E4.2.8.2002 2.

Ipqu-Nanāia: E4.2.14.2013 2.

Ipqu-Šāla: E4.3.10.2003 3.

Ipquša: E4.2.14.2004 7.

Iqīš-Tišpak: E4.5.18.1 1; 2001 2.

Iqqat-Šamaš/Adad: E4.25.1.2001 2.

Ir-Nanna (=Irmu?): E3/2.1.4.13 10; 2002 5; E3/2.1.5.2003 5; 2004 6.

Ir-Utu: E4.2.6.2001 8.

Ir-[...]: E2.1.4.1 iii 4'.

ÌR-ne-ne: E4.2.14.8 26; 9 22; 10 19; E4.4.7.2001 3; 2002 3; 2003 3.

Ìr-[...]: E2.1.4.1 iv 4'.

Ir₁₁-é-...: E3/2.1.2.93 3.

Irībam-[...]: E4.3.6.2008 2.

Irkabtum: E4.33.7.1 1.

Irmaš-Dagān: E4.6.1.2001 3.

Irmu: See Ir-Nanna.

Irmu: E3/2.3.1.2003 5.

Irpaʾ-Addu: E4.33.5.2002 3.

Isiḫ-Dagān: E4.23.9.1 1.

Isinnum: E2.1.4.2022 3.

Iṣi-Dagān: E4.6.1.2001 1; 2002 1.

Iṣi-qaṭar: E4.2.10.2001 1.

Iṣi-sūmû-abum: E4.5.14.2003 8.

Iṣru: E4.2.5.2003 2.

Iṣṣur-ilum: E3/2.1.2.2007 4.

Išānûm: E4.0.4.1 2.

Išar-bēlī: E2.1.5.2002 6.

Išar-daiiānī: E2.1.5.2012 4.

Išar-Līm: E4.23.7.1 1; E4.23.8.1 4.

Išar-padān: E4.5.3.2006 1.

Išar-rāmāšu: E4.5.4.1 1.

Išbi-Erra (father of Alīia): E4.5.16.2003 2.

Išbi-Erra (king of Isin): E4.1.1.1 4; 2001 3; 2002 1; 2003 1; 2004 1; 2005 1; 2006 1; 2007 1; 2008 1; 2009 1; 2010 3; 2011 1; 2012 1; 2013 1. See also object "Išbi-Erra Trusts in the god Enlil."

Išbi-Erra-mālik: E4.1.1.2007 4; 2009 5.

Išdu-kīn: E4.2.14.2021 2.

Išgi-Mari : E1.10.17.1 1; 2 1; 3 1.

Išgum-Erra: E4.5.15.2002 1.

Išḫi-ilīšu: E4.2.9.2012 1.

Išḫi-pî-El: E4.5.20.2002 1.

Iškarum: E2.1.4.2025 3.

Iškun-Dagān: E2.1.5.2001 7.

Išmaḫ-Dagān: E2.3.5.2 1; 3 4.

Išme-Dagān (king of Ekallātum and Assyria): E4.6.12.1 2'.

Išme-Dagān (king of Isin): E4.1.4.1 1; 2 1; 3 5; 4 5; 5 1; 6 v 7', vii 3'; 7 1; 8 5, 11, 25; 9 obv. i' 9'; 10 ii 2'; 11 1; 12 5; 13 11; 15 10', 17'; 2001 4; E4.2.5.1 11; 2 16; E4.2.13.15 Frgm. 6 2'.

Išme-Erra: E4.0.14.2001 1.

Išme-Ilum: E4.6.7.2001 1.

Išme-Sîn (father of Attā-waqar): E4.5.12.2004 7.

Išme-Sîn (son of Sîn-irībam): E4.3.9.2020 1.

Iššakku: E2.1.5.5 Colophon 6

Ištarān-asu: E4.11.2.1 4; 2 4.

Išṭup-Ilum (majormomo of En-men-ana): E2.1.4.2018 8.

Išṭup-Ilum (šakkanakku of Mari): E2.3.5.1 1; 2 4; 3 1.

Išṭup-Šar: E1.10.9.1 v 3.

Ita-ilum: E2.1.4.6 iv 13'.

Itbe-labba: E2.5.1.1 1.

Ititi: E2.4.1.1 1.

Itlal-Erra: E3/2.4.5.3 4; E3/2.4.7.2 2.

Itrak-ilī: E3/2.1.2.68 5.

Itūr-ašdum (son of Akšāia): E4.5.19.2020 1.

Itūr-ašdum (son of Šubā-ilān): E4.3.6.2001 14.

Itūr-ilum: E3/2.1.2.2006 1; 2007 1; 2008 6.

Itūr-Šamaš: E4.7.1.1 1; 2001 3.

Itūr-šarrum: E4.13.1.1 1.

Itūr-[...]: E4.6.4.1 4; E4.6.5.1 4.

Itūrīia: E3/2.1.4.12 13; E3/2.1.5.2002 7.

Izamu: E4.6.11.4 4'.

K

KA-ku: E2.1.2.3 15; 4 17, Caption 3' 1.

KA-kugani : E3/2.1.2.2025 1.

KA-Nišba: E2.2.1.2 iii 9'; 3 viii 8'.

Kabi-Adad: E4.6.12.2012 1.

Kabzum: E4.5.14.2002 9.

Kaku: E3/1.1.9.1 10; E3/1.1.12.7 8; 8 7; 9 3'; 9a 2'; 10 3'.

KAL.KI: E2.0.0.1001 3.

KALbaba: E4.1.1.2010 1.

Kalamu: E3/2.1.2.2009 1.

Kalum: E4.0.19.2001 1.

Kamizum: E4.2.10.2001 2.

Kanati: E4.2.6.2002 7.

Kaninānum (father of Ešūb-El): E4.2.6.2003 3.

Kaninānum (father of Iemṣium): E4.2.7.2004 4.

Karšum: E2.1.4.2005 15; 2006 6.

Kaṣuri-Ḫāla: E4.6.8.2 96.

Kaštiliašu: E4.23.4.2001 4.

Kiḫuštiari : E4.33.3.2002 2.

Kilula: E3/2.1.2.2039 7.

KIN-uʾua: E2.1.4.2 vi 11.

Kīnam-išti: E4.5.8.2003 5; E4.5.9.2004 4.

Kīnum-waqar: E4.6.12.2027 2.

Kirbāia: E4.6.11.2006 1.

Kirbānum: E2.1.5.2009 4.

Kirikiri: E4.5.2.1 4.

Kirkirum: E4.5.19.2011 2.

Kiṣṣurum : E4.25.5.2002 1.

Kišibgal: E1.9.1.6b rev. ii 7.

KIšuša: E4.5.19.2014 2.

Kituš-id: E2.1.2.2 Caption 7 1; 3 20.

Ki[...]: E2.1.4.1 iii 7'.

Ku-Lugalbanda : E4.2.7.2007 1.

Ku-Nanna: E4.5.20.2015 2.

Ku-Ningal: E4.2.13.2002 3; 2003 3.

Ku-Ninisina: E4.3.8.2006 3.

Ku-[...]: E4.1.1.2008 5.

Kubātum: E3/2.1.4.28 1.

Kubullum: E4.5.19.2002 1.

Kuda: E2.13.3.1 3.

Kudānum: E4.2.7.2003 7.

Kuda...: E3/2.1.2.70 5.

Kudur-mabuk: E4.2.13.3 7; 5 5; 6 5; 7 i 7; 9 3; 10 5; 11 7; 12 8; 13 14, 36; 15 Frgm. 9 4', Frgm. 11 1'; 16 35; 17 i 7'; 18 8; 19 6; 20 12, 25; 21 69; 22 19; 23 12, 26; 24 10; 26 14; 29 i 3'; 30 6; 31 3; 32 4; 1001 19; 1002 iii 6'; E4.2.13a.1 8; 2 1; 3 3; 2001 3; E4.2.14.1 21; 2 6; 3 6; 4 17; 5 17; 14 i 7'; 20 30.

Kuʾin : E2.1.4.2 v 17.

Kuk-šigat: E4.2.14.2017 2.

Kuli-...-[...]: E4.33.4.2001 1.

Kullizum: E2.1.4.6 ii 38'.

Kulūa: E4.2.8.2004 4.

Kūn-dūrī: E1.10.18.1 1; E1.10.19.1 3.

Kundupum: E2.1.1.8 Caption 17 1; 9 Caption 5' 1.

Kura-agal: E3/2.1.4.30 4.

Kuruza: E4.5.7.2004 4; 2005 5; E4.5.8.2002 5; E4.5.9.2005 4.

Kusaga: E3/1.1.12.4 ii' 2.

Kutik-Inšušinak: E2.12.5.1 i 1'; E3/2.1.1.29 v' 15'.

Kuzzi: E4.5.20.2017 1; E4.5.21.2002 1.

L

Lā-ʾarāb: E2.2.14.1 1.

Lā-baʾšum: E2.1.11.2003 8.

Laʾium: E4.0.10.2001 2.

Laḫuratil-[...]: E4.2.13a.2001 1.

Lakīta-rēmēni: E4.4.8.2001 3.

Lala[...]: E4.3.6.2006 2.

Lalûm (son of Iddin-Amurrum): E4.5.12.2002 3; 2003 1.

Lalûm (son of Šū-Tišpak): E4.5.12.2005 4.

Lamānum: E4.3.8.2001 1.

Lamassatum: E4.1.5.7 10.

Laʾum (father of Iassi-Dagān): E4.6.12.2015 2.

Laʾum (father of Sammētar): E4.6.12.2002 4.

Laʾum (king of the Samānum and the land Ubrabium): E4.6.8.2 68.

La[...]: E2.1.4.1 iv 3'.

LI-lu-ul-DAN: E2.1.12.1 1.

Libūr-bēlī (servant of Epir-mupi): E2.16.2.2001 3.

Libūr-bēlī (servant of Išbi-Erra): E4.1.1.2011 4.

Libūr-nādinšu: E4.6.12.2022 2.

Lipit-ilī (son of Narām-Sîn): E2.1.4.9 20.

Lipit-ilī (son of Šum-Malik): E2.1.5.2007 4.

Lipit-EN[...]: E4.2.15.2004 1.

Lipit-Eštar (father of Šēlebum): E4.5.15.2004 2.

Lipit-Eštar (king of Isin): E4.1.5.1 1; 2 1; 3 1, 27; 4 1; 5 1; 6 1; 7 5; 8 5; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 1.

Lipit-[...]: E4.3.7.2010 3.

Līpuš-iāʾum: E2.1.4.54 6.

Lirīš-gamlum: E4.2.14.23 12, 31, 36.

Lišānum: E3/2.1.2.2021 4.

Lu-ane: E3/2.1.2.2018 6.

Lu-Asalluḫi: E4.2.14.2002 7.

Lu-Baba: E4.2.9.2011 2.

Lu-bala-saga: E4.1.2.2001 6.

Lu-banda: E3/2.1.2.2026 1.

Lu-bara-si: E1.14.15.4 3.

Lu-Damu: E2.1.2.4 Colophon 3 2.

Lu-dingira: E2.7.1.2001 3.

Lu-dingirana: E2.7.1.2001 1.

Lu-duga: E1.13.6.6 2.

Lu-Dumuzida: E4.2.8.2006 1.

Lu-Enkika: E4.2.6.2001 10.

Lu-Enlilla: E4.1.7.2005 4.

Lu-gaia: E4.2.9.2010 2.

Lu-girizal: E3/2.1.2.2010 9; 2011 7; 2012 10; 2013 1; 2014 1; 2015 1; 2016 1; 2017 1.

Lu-Ibgal: E4.5.11.2002 4.

Lu-Inanna : E4.1.5.2003 6.

Lu-KA-[...]: E3/2.3.1.2003 4.

Lu-kala: E3/2.1.5.2008 6.

Lu-Mardu: E4.2.14.2011 1.

Lu-Nammu: E3/2.1.2.79 3.

Lu-Nanna (general of Simudar): E3/2.1.4.2010 5; E3/2.1.5.2011 2.

Lu-Nanna (king of Ur): E2.1.1.12 Caption 3 1.

Lu-Nanna (son of Sîn-leʾi): E4.3.6.2002 6.

Lu-Nanna (son of Šū-Erra): E3/2.1.2.2044 10.

Lu-Narua: E3/2.1.2.80 1.

Lu-nimgir: E3/2.1.2.2033 3.

Lu-Ninšubur (father of Warad-[...]): E4.2.6.2005 3.

Lu-Ninšubur (servant of Ea-niša): E3/2.1.2.77 6.

Lu-Ninšubur (son of Kudānum): E4.2.7.2003 5.

Lu-Ninšubur (son of Ur-[...]): E4.1.1.2002 4.

Lu-Nin[...]: E4.1.1.2013 3.

Lu-saga: E2.15.1.1 3.

Lu-Suena: E3/2.1.2.2009 4.

Lu-Šara (son of Eda): E2.1.5.2014 1.

Lu-Šara (son of Gudea): E3/1.1.0.1019 2'.

Lu-URU×KAR: E3/2.1.2.2017 4.

Lu-Utu (father of Abbamu): E4.1.7.2002 6.

Lu-Utu (father of Ur-Ninmarki): E3/2.1.2.2019 5.

Lu-Utu (governor of Umma): E2.11.6.1 3; 2 3.

Lu-Utu (lapidary): E3/2.1.6.1040 3'.

Lu-Utu (son of Ur-Ašgi): E3/2.1.4.2001 5.

Lu-...[...]: E2.1.4.2020 6.

Lu-[...] (servant of Gudea): E3/2.1.3.2002 4.

Lu-[...] (servant of Šū-ilīšu): E4.1.2.2003 1.

Lugal-AB: E2.1.4.2 i 25.

Lugal-agrigzi: E3/1.1.7.100 4.

Lugal-ana-tuma (governor of Umma): E2.11.13.1 1.

Lugal-ana-tuma (purification priest of An): E2.13.2.2001 6.

Lugal-ane: E2.1.4.7 6.

Lugal-Anda-nuḫunga: See object "Lugal-Anda-nuḫunga Never Ceases in His Efforts for the Girnun."

Lugal-Anda-...: E1.9.8.1 1; 2 i' lacuna before 1'; 3 2.

Lugal-dalla: E3/2.1.2.2006 4.

Lugalda-lu: E1.1.4.1 2.

Lugal-dugani-zi: E2.1.4.2 v 21.

Lugal-durgar: E3/1.1.7.89 7.

Lugal-engardu: E3/2.1.2.2022 8; 2023 13.

Lugal-ezen (father of Lu-Enlilla): E4.1.7.2005 6.

Lugal-ezen (husband of Tarību): E2.1.3.2003 3.

Lugal-ezen (son of Ur-Nanše): E1.9.1.2 b ii 3; 3 b 1; 4 c 2'; 5 c 1.

Lugal-galzu: E2.1.2.1 20; 2 Caption 3 1.

Lugal-giš: E2.1.5.2005 4; E2.9.2.2001 1; 2002 2; 2003 1.

Lugal-gubani: E3/2.1.4.2008 6.

Lugal-inim-du: E4.5.3.2005 3.

Lugal-inim-gina: E3/2.1.6.1033 3'.

Lugal-irida: E3/1.1.0.1001 6.

Lugal-KA: E2.1.2.2 19, Caption 5 1.

Lugal-kagina: E3/1.1.6.10 4'-5'.

Lugal-kigine-dudu: E1.14.14. 3, 15; 2 3, 6, 16, 19; 3a 2; 3b 2; 4 ii 3'; 5 3'; 6 5; E1.14.15.1 5. See also Lugal-kineš-dudu.

Lugal-kineš-dudu: E1.9.5.3 ii 7. See also Lugal-kigine-dudu.

Lugal-KISAL-si: E1.14.14.6 10; E1.14.15.1 3, 8; 2 3; 3 3; 4 5.

Lugal-kuzu: E3/2.1.1.51 4.

Lugal-magure (scribe): E3/2.1.3.2004 4; E3/2.1.4.2008 4.

Lugal-magure (servant of Amar-Suena): E3/2.1.4.15 10.

Lugal-mea: E3/2.1.2.2024 3.

Lugal-melam: E3/2.1.3.2003 5; 2004 1.

Lugal-namnir-sum: E1.8.2.1 1-2.

Lugal-ni-BE-du: E1.11.2.1 3.

Lugal-nuzu (captain of Umma): E2.1.4.2 iv 7.

Lugal-nizu (governor of Nippur): E2.1.4.6 vi 10'; E2.6.2.1 1.

Lugal-SILA: E1.14.21.1 1.

Lugal-SILA-si: E1.14.13.1 4.

Lugal-ša-ENGUR: E1.8.1.1 7.

Lugal-šauru: E2.1.4.2 vi 6.

Lugal-šuba: E4.2.6.2006 1.

Lugal-TAR: E1.9.10.2 ii' 8'; E2.13.3.1001 3.

Lugal-TE+UNU: E2.1.4.2 iv 31.

Lugal-u-ana: E2.8.1.2001 Caption 3 2.

Lugal-uru-si: E2.1.4.5 Caption 2' 3.

Lugal-ušumgal: E2.1.4.2004 7; E2.1.5.2004 5; E2.12.3.2001 3.

Lugal-UD: E1.7.41.1 1'; 2 1'.

Lugal-zage-si: E1.9.9.5 viii 11; E1.12.7.1 i 3; E1.14.20.1 i 3, 38, iii 3; E2.1.1.1 Sum. 21, Akk. 23, Caption 1' 1; 2 26, Colophon 2; 6 Caption 2 1, Colophon 2 2; 12 Caption 2 1.

Lugal-...: E2.9.5.2001 4.

Lugal-[...]: E1.15.2.1 1.

Luḫʾišʾan: E2.1.1.8 Caption 5 1; 9 Caption 4' 1.

Lullu-uzzi: E4.27.4.2002 2.

LUM-ma (ensi-GAR of Adab): E1.1.5.1 2; 2 1'-2'.

LUM-ma (Tidnum name of E-anatum): E1.9.3.1 rev. x (subscript) 27; 5 v 14. See also ruler E-anatum and object "Ningirsu, the Lord, Crown of LUMma Is the Life of the Pirig-Edena-Canal!."

LUM-ma-tur: E1.9.4.14 ii 2.

Lupa: E1.9.1.6b rev. iv 1.

Lupaḫḫir-qibīssu: E4.3.7.2016 2.

Luštāmar-Adad: E4.3.8.2002 1.

Luštāmar-Zababa: E4.3.9.2022 1.

M

Madara: E4.3.7.9 3'.

Malik-[...]: E4.6.12.2036 1.

Mama-šadûm: E2.1.4.2007 3.

Mamma-niša: E3/2.1.6.1042 1.

Mammētum: E3/2.1.5.6 1.

Man-ištūšu: E2.1.3.1 1, dedicatory label 1; 2 2; 3 1; 4 1; 5 1; 6 1-2; 2001 1; 2002 1; 2003 1.

Manium (ruler of Ilip?): E4.10.7.2001 3.

Manium (ruler of Magan): E2.1.4.13 ii 4.

Mannum-šāninšu: E4.0.6.2001 2.

Mannum-šuklul: E4.6.11.2008 2.

Mānum: E4.4.6.2001 2.

Mār-Eštar: E4.5.15.2001 1.

Mār-Sipparim: E4.3.8.2002 2.

Marat-ewari[...]: E4.36.1.1 1.

Marduk-mušallim (father of Asalluḫi-lu-ti[...]): E4.3.7.2004 3.

Marduk-mušallim (father of Etel-pî-Nabium): E4.3.9.2001 3.

Marduk-mušallim (father of Luštāmar-Zababa): E4.3.9.2022 2.

Marduk-mušallim (son of Ipqu-Annunītum): E4.3.10.2008 1.

Marduk-mušallim (son of Siatum): E4.3.6.2009 1.

Marduk-nāṣir (son of Ilī-[...]): E4.3.7.2013 1.

Marduk-nāṣir (father of Ilšu-nāṣir): E4.3.8.2005 3.

Marduk-ṣulūl-[...]: E4.3.3.2004 1.

Marduk-zuqqip: E4.3.7.2014 1.

Masalum: E4.9.1.1 2.

Maṣiʾam-Eštar: E3/2.5.1.2001 3.

Maš-gula: E3/2.1.2.69 7.

Mašum: E3/2.1.2.97 5.

Matrunna: E4.32.1.1 1.

Me-ane-si: E1.9.4.15 i 3.

ME-apsûm: E4.5.20.2022 1.

Me-bara-si: See EN.ME-barage-si.

ME-DIM.SAL.x: E3/1.1.1.3 7.

ME-DU: E2.16.2.2002 3.

Me-ba-LAK 557: E1.1.2.1 2.

Me-girimta: E1.14.15.3 2.

Me-silim: E1.8.1.1 1; 2 1; 3 1; E1.9.3.2 i 6, iv 16; 3 ii' 6; E1.9.5.1 i 8, ii 7.

ME-Ulmaš: E2.1.4.52 5.

Mê-kūbi: E4.5.3.3 4; 4 4; 2007 1.

Men-bara-abzu: E1.9.1.6a Caption 2 1.

Men-usu: E1.9.1.2 d ii 3.

Menam-nina: E3/2.1.6.1034 4'.

Mes-Ane-pada: E1.13.5.1 2; 2 1; 3 2; E1.13.6.3 4; 4 4; 5 4.

Mes-e: E2.1.1.1 Caption 2' 1; 12 Caption 7 1.

Mes-KALAM-du: E1.13.3.1 1; 2 2; E1.13.5.1 5; E1.13.7.1 1.

Mes-kiag-nun: E1.13.8.1 1'.

Mes-kigala: E1.1.9.2001 i 4; E2.1.2.1 15; E2.9.1.2001 4.

Mes-zi: E2.1.1.12 Caption 6 1.

Mesiān: E4.6.12.2034 2.

MEšunī: E2.14.1.2001 3.

Min-māḫirśu: E1.10.12.2 3.

Mir-si: E2.1.4.2 v 6.

Mu-kuršubata: E1.9.1.2 b ii 5; 4 c 3'; 5 c 3.

Mudada[...]: E4.1.4.2001 7.

Muḫaddûm: E4.3.6.2017 2.

Muḫuški: E4.3.7.2009 1.

Mukannišum: E4.6.12.2018 1; 2019 1.

Mumu: E2.1.4.1 v 12'.

Muni-ḫursag: E1.14.15.3 6.

MUNUS.UŠUM.GAL: E1.7.40.1 4'.

Muti-abal: E4.2.13.3 13; 4 5'.

Mutīia (also Mutu-abiḫ): E4.27.4.1 1; 2 1; 2001 2; 2002 3.

Mutuša: E4.0.14.2001 3.

Mu[...]: E4.5.20.2003 1.

N

Nabi-Enlil: E2.13.6.4 78.

Nabi-ilī (father of Ipiq-Eštar): E4.5.20.2020 2.

Nabi-ilī (father of Šadûm-rabi): E4.5.20.2021 2.

Nabi-ilīšu (son of Iddin-Nanāia): E4.3.10.2012 1.

Nabi-ilīšu (son of Lakīta-rēmēni): E4.4.8.2001 1.

Nabi-ilīšu (son of Sîn-kāšid): E4.4.7.2003 1.

Nabi-Sîn: E4.5.13.2004 4.

Nabi-Ulmaš: E2.1.4.54 3.

Nabi-[...] (father of Ab[...]): E4.3.9.2012 2.

Nabi-[...] (father of [...]: E4.3.9.2019 3.

Nabi-[...] (son of Eḫli-[...]: E4.6.12.2040 1.

Nabium-andasa: E4.3.8.2003 1.

Nabium-gāmil: E4.3.9.2008 3.

Nabium-nāṣirum: E4.3.6.2010 1.

Nabium-[...]: E4.2.8.2012 2.

Nabû-šuma-iddin: E3/2.1.3.11 Colophon 7.

Nabû-zēru-līšir: E2.1.5.10 Colophon 6.

NaDI (son of Ur-aba-dingira): E3/2.1.2.74 3.

NaDI (son of Ur-ešbara): E3/2.1.2.73 3.

Nagiḫa[...]: E4.6.8.6 1.

Naḫmī-Dagān: E4.33.6.2001 1.

Nakarum: E4.3.2.2003 1.

Nalu-[...]: E4.6.12.2009 4.

Namazu: E1.9.1.4 b 4.

Nammaḫ: E1.11.1.1 4.

Nammaḫ-abzu: E2.6.3.2001 3; 2002 1.

Nam(ma)ḫani (chief cantor of Gudea): E3/1.1.7.Statue R: ii 2.

Nammaḫani (ensi of Lagaš): E3/1.1.12.1 6; 2 i 5; 3 1; 4 i' 1; 5 6; 6 i 7; 7 4; 8 4; 9 lacuna before 1'; 9a lacuna before 1'; 10 lacuna before 1'; 11 4; 12 4; 13 6; 14 4; 15 i 4; 16 lacuna before 1'; 17 6; E3/2.1.1.20 ii 75.

Nammaḫani (ruler of Umma): E2.11.12.1 3.

Nammaḫani-du: E3/2.1.2.2011 6.

Namšita-dudu: E2.8.1.2001 Caption 1 1.

Namtarre: E2.9.2.2003 4.

Namzi-tara: E3/2.1.4.2005 6; 2006 5.

Nanāia-ēriš: E4.3.10.2014 1.

Nanāia-ibsa: E4.1.7.3 8.

Nanna-galzu: E3/2.1.4.2009 4.

Nanna-isa: E4.1.5.2002 6.

Nanna-kiag: E4.0.6.2001 1.

Nanna-kuzu: E3/2.1.6.1035 3'.

Nanna-mansum (father of Ṣālilum): E4.2.14.2003 6.

Nanna-mansum (servant of Nūr-Adad): E4.2.8.2005 1.

Nanna-mansum (son of Iašuḫum): E4.2.9.2005 1.

Nanna-mansum (son of Nūr-libbi): E4.5.20.2008 1.

Nanna-rēmēni: E4.3.10.2013 1.

Nanna-ursag: E1.13.6.4 10; 5 9.

Nanna-ursag-kalama: E4.2.5.2003 1.

Nanna-zi-...: E3/2.1.2.2052 v 5', 11'.

Narām-Ili: E4.32.1.2002 2.

Narām-ilīšu (father of Sîn-erībam): E4.5.14.2007 2.

Narām-ilīšu (son of Ilšu-ibbīšu): E4.5.16.2002 1.

Narām-ilīšu (son of Raba-šarrum): E4.5.19.2023 1.

Narām-Sîn (father of Šībum-rēmēnī): E4.5.19.2018 2.

Narām-Sîn (governor of Ešnunna): E4.5.15.1 1; 2 3; 2001 3; 2002 3; 2003 3; 2004 3.

Narām-Sîn (king of Agade): E2.1.4.1 ii 1'; 2 ii 21, iii 1, 17, iv 19, vii 14, 23, viii 8; 3 ii 16, iii 23, iv 33, v 18, 25; 4 1; 5 ii' 3, 10; 6 i 6, 12'', ii 17', iii 30', v 29'; 9 1; 10 1; 11 1; 12 1; 13 i 1; 15 1; 16 1; 17 1; 18 1; 20 1; 22 1; 23 1; 24 i 1; 25 1, 26, 47; 26 i 4, ii 2, 32, iii 18; 27 1; 28 1, 34; 29 obv. 1; 30 ex. 1 obv. i 1'; 31 i 1; 33 1; 35 1; 36 1; 37 1; 38 1; 39 1; 40 1; 41 1; 42 1; 43 1; 44 1-2; 45 Frgm. 1'; 46 obv. 1; 47 1; 49 1; 50 ii 1; 51 1; 52 1; 53 1; 54 1; 1003 1; 2001 1; 2002 5; 2003 1; 2004 1; 2005 3; 2006 1; 2007 1; 2008 1; 2009 1; 2010 1; 2011 1; 2012 1; 2013 1; 2014 1; 2015 1; 2016 1; 2018 1; 2020 1; 2023 1; E2.1.5.10 Colophon 4.

Narbumma: E4.2.14.2005 14.

Nasa: E4.2.7.2007 3.

Naši-...[...]: E4.2.11.2002 2.

Nawirum: E4.2.8.2004 1.

Nawram-šarūr: E4.2.9.2007 1.

Nawrum-ilī: E4.2.14.2015 2.

Na...: E2.1.4.2009 3.

NE.ÉŠ: E3/2.1.2.36 x 4'.

Nenibzu: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 9 1.

Nergal-šumī-ibni: E2.1.5.5 Colophon 5.

Nidin-...: E4.3.3.2003 1.

Nidi[...]: E4.3.9.2018 1.

Nidnuša (son of Abī-iddanam): E4.2.8.2010 1.

Nidnuša (viceroy of Dēr): E4.12.1.1 1.

Nidu-pae: E2.8.1.2001 4.

Nigin: E2.1.4.2 v 3.

Nikala: E3/2.1.2.2037 6.

Nin-abzua: E2.8.1.2001 Caption 1 1.

Nin-alla: E3/1.7.90 9; 98 3; 99 i 3.

Nin-banda: E1.14.14.6 8.

Nin-èš-sá: E2.13.3.1001 1.

Nin-geštin: E2.8.1.2001 Caption 1 1.

Nin-ḫedu (daughter of Amar-Suena): E3/2.1.3.20 1.

Nin-ḫedu (wife of Nammaḫani of Lagaš): E3/1.1.12.5 9; 17 5.

Nin-ḫilia: E3/2.1.4.2013 1; 2014 1.

Nin-isina: E2.11.6.2 5.

Nin-kala: E3/2.1.2.83 5; 84 1'.

Nin-KISAL: E1.8.1.2 5.

Nin-mete-bare: E1.10.1.3 2.

Nin-NÍGIN-e-si: E3/1.1.1.4 8.

Nin-TUR: E1.13.5.3 1; 4 1.

Nin-TUR.TUR-mu: E3/2.1.2.88 9.

Nin-usu: E1.9.1.6a Caption 3 1.

Nin-...[...]: E4.3.9.2024 3.

Ningirsu-lumu: E1.9.9.11 3.

Ninkagina: E3/1.1.9.1 9; E3/1.1.12.6 i 10; 7 7; 8 6; 9 2'; 9a 1'; 10 2'.

Ninkisalše: E3/2.1.2.2036 7.

Ninurta-abī: E4.3.7.2005 1.

Ninurta-gāmil: E4.2.14.2005 12.

Nippi: E4.2.14.2020 2.

Niqmī-Epuḫ (father of Ammu-sama): E4.35.2.1 2.

Niqmī-Epuḫ (king of Iamḫad): E4.33.6.1 1; 2001 2; E4.33.7.1 2; E4.33.8.1 2.

Nirgal-DINGIR/AN-...: E2.11.11.2001 3.

Nirišḫuḫa: E2.2.1.3 xi 9.

Nir[...]: E4.5.13.2 4.

Nīši-īnīšu: E4.4.1.9 7.

Nita-saga: E3/2.1.5.2001 4.

Nita-zi: E2.6.3.2002 4.

Niwār-Mēr (also Nūr-Mēr): E2.3.4.1 1.

Ni[...]: E2.1.4.2 v 30.

Nūr-Adad: E4.2.8.1 1; 2 3; 3 7, 51; 4 5; 5 1; 6 4; 7 i 17; 2001 3; 2002 3; 2003 4; 2004 4; 2005 4; 2006 4; 2007 3; 2008 3; 2009 3; 2010 3; 2011 3; 2012 3; 2013 3; E4.2.9.1 29; 14 19.

Nūr-aḫum: E4.5.1.1 1; 2 1; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 1.

Nūr-bēlī: E4.0.20.2001 1.

Nūr-ilī: E4.1.1.2012 6.

Nūr-ilīšu (father of Aḫu-waqar): E4.2.14.2010 2.

Nūr-ilīšu (father of Šamaš-ṣulūlī): E4.3.7.2017 2.

Nūr-kūbi: E4.5.14.2005 2.

Nūr-libbi: E4.5.20.2008 2.

Nūr-Mēr: See Niwār-Mēr.

Nūr-Sîn (father of Puzur-Tišpak): E4.5.3.2003 7.

Nūr-Sîn (servant of Zimrī-Līm): E4.6.12.2041 1.

Nūr-Sîn (son of Attā-mannum): E4.2.7.2006 1.

Nūr-Surutar: E4.0.15.2001 2.

Nūr-Šamaš (archivist of the palace of Rīm-Sîn I or II): E4.2.14.2008 1.

Nūr-Šamaš (father of Sîn-iqīšam): E4.2.8.2008 2.

Nurri: E4.5.20.2017 2; E4.5.21.2002 2.

Nuṭuptum: E4.1.14.2 9.

Nu...li: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 5 1.

P

Pa-bilga...: E1.12.1.1 (no line numbers assigned).

Pa-UN: E1.11.1.1 2.

Paba: E1.10.12.1 3.

Pabilgatuk: E1.9.1.6b rev. iv 5.

Pāka-šar: E4.3.3.2002 2.

Pap-lal: E3/2.1.6.1041 2.

Papursag: E1.9.1.6b rev. iii 2.

Patalla: E4.28.4.2001 2.

Pî-Eštar: See (Ikūn)-pî-Eštar.

Pīqqum (father of I-ni-é-[...]): E4.4.7.2001 2.

Pīqqum (father of Warad-Nanna): E4.1.15.2001 10.

Pirig-me: E3/1.1.2.1 4.

Pišaḫ-ilum: E3/2.1.5.2006 7.

Pišenden: E4.22.1.1 1.

Pu-abum: E1.13.3.3 1.

Pû-palîm: E2.1.4.6 iii 43'.

Pūḫīia: E4.20.1.1 1.

Pūḫum: E4.5.19.2004 2.

Pulsuna-Addu: E4.0.17.2001 2.

Pususu: E2.1.4.1 v 1'.

Puta: E3/1.1.9.3 v 2.

Puzrum: E2.1.4.1 v 13'.

Puzur-Asar: E2.1.4.6 ii 29'.

Puzur-Aški: E3/2.1.6.1042 3.

Puzur-Ea: E2.8.1.2001 Caption 4 1.

Puzur-Eštar: E3/2.4.4.1 4; E3/2.4.5.1 4, Cartouche 1; 2 1; 3 1; E3/2.4.6.1 obv. 4.

Puzur-Ilaba: E4.5.15.2003 1.

Puzur-ilī: E3/2.1.3.2008 15.

Puzur-Mama (father of Iarʾip-Dagān): E4.6.12.2024 2.

Puzur-Mama (king of Lagaš): E2.12.5.1 iii 6'; 2001 2.

Puzur-Ningal: E2.1.4.6 ii 33'.

Puzur-Ninkarrak: E4.2.6.2002 5.

Puzur-Numušda: E2.1.4.6 iii 37'.

Puzur-Sakkud: E4.5.16.2001 2.

Puzur-Sîn: E3/2.1.1.53 1.

Puzur-Šamaš: E4.6.12.2008 3.

Puzur-Šullat: E2.14.1.2001 1; 2002 1.

Puzur-Tišpak: E4.5.3.2003 5.

Q

Qarrādum: E4.25.5.2004 1.

Qīštī-Addu: E4.33.3.2001 1.

Qīšti-Ilaba: E4.6.7.2001 2.

Qīšti-Marduk: E4.3.11.2001 1.

Qīšum: E2.1.4.6 iv 10'.

Qudma-rēʾi: E4.2.9.2003 2.

R

Raba-šarrum: E4.5.19.2023 2.

Rammānu: E4.5.21.2001 2.

Raši-En[...]: E4.2.14.2006 13.

Rēmūt-Gula: E4.3.6.3 25.

Rēmūtum: E3/2.4.6.1 Colophon 2.

Rīd-Adad: E2.1.4.26 iii 2, 28.

Rigmuš-ālšu: E2.1.4.2025 1.

Rīm-Anum: E4.4.8.2001 4; 2002 3; 2003 4.

Rīm-Sîn I (king of Larsa): E4.2.14.1 9; 2 9; 3 9; 4 7; 5 7; 6 13; 7 lacuna before 1'; 8 9; 9 8; 10 6; 11 11; 12 7; 13 9; 15 26, 28, 48; 16 14, 21; 17 20, 40; 18 17; 19 12; 20 21; 21 1; 22 3; 23 10; 2001 4; 2002 4; 2003 4; 2004 4; 2005 8; 2006 10; 2007 10'; 2008 3; 2009 3; 2010 3; 2011 3; 2012 3; 2013 3; 2014 3; 2015 3; 2016 3; 2017 3; 2018 4; 2019 3; 2020 3.

Rīm-Sîn II (king of Larsa): E4.2.15.2001 3; 2002 3; 2003 3; 2004 3; E4.3.7.4 i 2'; 7 Akk. 93.

Rīm-Sîn (son of Warad-Sîn): E4.2.13.33 1.

Rīm-Sîn-Šala-bāštašu: E4.2.14.23 13.

Rīmuš: E2.1.2.1 1; 2 1, Caption 9 1; 3 1; 4 1, 100, 105; 5 1; 6 1, 61, 106, 111, Caption 1 1; 7 1, 30; 8 restored before 1, 25; 9 1, Caption 1; 10 3; 11 3; 12 3; 13 3; 14 3; 15 3; 16 3; 17 1; 18 Sum. 1, 9, Akk. 1, 9, Colophon 2 Sum. 3, Akk. 3; 19 i' 5'; 20 1; 2001 8'.

Ripʾi-Dagān: E4.6.12.2009 3.

Rīṣ-ilum: E3/2.1.2.95 5.

Rīš-Edub: E4.3.10.2011 1.

Rīš-Marduk (father of Ina-Esagil-zēru): E4.3.10.2016 3.

Rīš-Marduk (son of E[...]): E4.3.11.2002 1.

Rīš-Šuqab: E4.0.13.2001 2.

Ri[...]: E2.1.4.1 iii 13'.

S

Sābium: E4.3.3.1 2; 2001 3; 2002 3; 2003 4; 2004 4.

Sadar-mat: E3/2.7.2.1 9.

Sag-dingir-tuku: E1.9.1.2 d i 1.

Sag-sig: E2.1.4.2 v 20.

Sāmium: E4.2.4.1 3; 2 4; E4.2.5.3 5.

Sammētar (king of Ašnakkum): E4.30.1.2001 2.

Sammētar (son of Laʾum): E4.6.12.2002 3.

Samri: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 4 1.

Samsu-ditāna: E4.3.11.2001 4; 2002 4; 2003 4; 2004 4; 2005 3.

Samsu-iluna: E4.3.6.11 Colophon 3'; E4.3.7.1 rev. 9'; 2 1, 13; 3 Sum. 25, 50, Akk. 33, 63; 5 Sum. 18, 28, Akk. 16, 25; 6 1; 7 Sum. 11', 5'', 11'', 26'', 11''', Akk. 30, 56, 63, 80, 117, 130; 8 Sum. 1, 57, Akk. 5''; 9 5', 17'; 2001 4; 2002 4; 2003 3; 2004 4; 2005 3; 2006 3; 2007 3; 2008 3; 2009 2; 2010 4; 2011 3; 2012 3; 2013 4; 2014 3; 2015 3; 2016 3; 2017 3; 2018 3; 2019 3; 2020 4; E4.3.8.1 Sum. 4', Akk. 3'.

Samšû-Addu: E4.33.5.2002 1.

Samu-Addu: E4.25.5.1 2.

SaNAM-šimut: E2.1.1.8 Caption 4 1; 9 Caption 3' 1.

Sargon: E2.1.1.1 Sum. 1, 30, 62, 84, 88, Akk. 1, 32, 67, 90, 94, Caption 1 1; 2 1, 35, 71, 96, 100; 3 3; 4 3; 5 1; 6 1, Caption 1 1; 7 1; 8 1, Caption 2 1; 9 2; 10 Side C 1; 11 Sum. 1, 14, 29, Akk. 1, 17, 36; 12 1, 6', 22'; 13 1, 23; 14 3; 15 1, 12, 23; 16 5; 17 3; 2001 3'; 2002 2; 2003 2; 2005 2.

Saʾūmu: E1.10.8.1 ii 13; 2 iv 2.

Sa[...]: E2.1.4.1 iii 6'.

SI.A-tum: E3/2.1.1.51 1; E3/2.1.2.66 7.

Siatum: E4.3.6.2009 3.

Sidgaʾu: E2.1.1.8 Caption 16 1; 9 Caption 2' 1; E2.1.2.6 28; 7 10; 8 15.

Sidur-[...]: E2.1.4.31 i 2'.

Sig-kalam-itu: E2.8.1.2001 Caption 3 1.

Silim-Utu: E1.14.15.4 1, 7.

Simānum: E4.5.20.2002 2.

Simat-Enlil: E3/2.1.2.89 5.

Simat-Eštar: E4.2.14.16 12; 17 18.

Simti-šilḫak: E4.2.13.3 9; 5 7; 6 7; 7 i 9; 9 5; 10 7; 13 16; E4.2.13a.2 3; 3 4; E4.2.14.2 8; 3 8.

Sîn-abūšu (also Sîn-abum; cup-bearer of Ibbi-Sîn): E3/2.1.5.Seal Inscription of Sîn-abūšu 5/6.

Sîn-abūšu (ruler in the Diyala region): E4.14.2.2001 3.

Sîn-abūšu (son of Ur-Sîn): E4.5.12.2007 1.

Sîn-aḫam-iddinam: E4.3.6.2003 4.

Sîn-balāssu-iqbi: E3/2.1.3.11 Colophon 5.

Sîn-bēl-aplim (father of Awīl-Sîn): E4.3.10.2006 2.

Sîn-bēl-aplim (father of Ibbi-Sîn): E4.2.15.2002 2.

Sîn-bēl-ilī: E4.2.8.2003 1.

Sîn-ennam (father of Iliška-uṭul): E4.1.9.2001 3.

Sîn-ennam (father of Sîn-erībam): E4.10.7.2001 2.

Sîn-ēriš: E4.2.14.2016 1.

Sîn-erībam (father of Imgur-Sîn): E4.5.20.2005 2.

Sîn-erībam (father of Nakarum): E4.3.2.2003 2.

Sîn-erībam (son of Narām-ilīšu): E4.5.14.2007 1.

Sîn-erībam (son of Sîn-ennam): E4.10.7.2001 1.

Sîn-erībam (son of Sîn-muballiṭ): E4.5.19.2003 1.

Sîn-gāmil (Amorite chief of the Diniktum): E4.13.2.1 1; 2001 2.

Sîn-gāmil (king of Uruk): E4.4.3.1 4; 2001 5; 2002 5.

Sîn-gāmil (son of Aḫi-ummīšu): E4.5.19.2013 1.

Sîn-ḫāzir: E4.2.9.2013 1.

Sîn-ibbīšu (son of Sîn-iqīšam): E4.5.23.2001 1.

Sîn-ibbīšu (son of Sîn-iqīšam): E4.2.15.2001 1.

Sîn-iddin: E4.27.5.2003 1.

Sîn-iddinam (father of Imgur-Sîn): E4.1.14.2002 3.

Sîn-iddinam (father of Sîn-išmeʾanni): E4.10.6.2001 2.

Sîn-iddinam (king of Larsa): E4.2.9.1 19; 2 1; 3 3; 4 1; 5 7; 6 8, 70; 7 7; 9 6, 22; 10 1; 11 1; 12 4; 13 1; 14 1, 32; 15 29, 34; 2001 3; 2002 3; 2003 4; 2004 3; 2005 3; 2006 3; 2007 2; 2008 3; 2009 2; 2010 3; 2011 3; 2012 3; 2013 3; 2014 3.

Sîn-iddinam (son of Adad-iddinam): E4.3.10.2007 1.

Sîn-iddinam (son of Illatīia): E4.2.5.2001 1.

Sîn-iddinam (son of Kuruza): E4.5.7.2005 3; E4.5.8.2002 3; E4.5.9.2005 3.

Sîn-iddinam (son of Šērum-bāni): E4.3.8.2007 1.

Sîn-illassu: E4.3.9.2026 2.

Sîn-imittī (servant of Sîn-iddinam): E4.2.9.2001 1.

Sîn-imittī (son of [...]-iddin): E4.2.10.2002 1.

Sîn-īn-mātim: E4.5.16.2001 1.

Sîn-iqīšam (father of Anum-pîša): E4.5.19.2010 2.

Sîn-iqīšam (father of Erra-nāda): E4.5.19.2005 2.

Sîn-iqīšam (father of Ilšu-ibbīšu): E4.3.7.2001 3.

Sîn-iqīšam (father of Sîn-ibbīšu, servant of Iluni): E4.5.23.2001 2.

Sîn-iqīšam (father of Sîn-ibbīšu, servant of Rīm-Sîn II): E4.2.15.2001 2.

Sîn-iqīšam (father of Warad-Nanna): E4.2.9.2002 2.

Sîn-iqīšam (king of Larsa): E4.2.11.1 obv. ii 7; 2 3; 3 5; 2001 4; 2002 3.

Sîn-iqīšam (son of Nūr-Šamaš): E4.2.8.2008 1.

Sîn-iqīšam (son of Ilšu-ibbīšu): E4.3.6.2005 1.

Sîn-irībam (father of Iddin-Nanāia): E4.4.7.2002 2.

Sîn-irībam (father of Išme-Sîn): E4.3.9.2020 3.

Sîn-irībam (king of Larsa): E2.1.4.26 vi 19; E4.2.10.1 2; 2001 3; 2002 3; E4.2.11.2 5; 3 7.

Sîn-irībam (king of Uruk): E4.4.3.1 8; E4.4.4.2001 7.

Sîn-išmenani: E4.2.8.2011 1.

Sîn-išmeʾanni (son of Ibni-[...]): E4.3.9.2002 1.

Sîn-išmeʾanni (son of Sîn-iddinam): E4.10.6.2001 1.

Sîn-i[...] (son of Iddin-[...]): E4.4.8.2003 1.

Sîn-i[...] (son of Nin-...[...]): E4.3.9.2024 1.

Sîn-KÁR: E2.1.4.1 v 9'.

Sîn-kāšid (father of Nabi-ilīšu): E4.4.7.2003 2.

Sîn-kāšid (king of Uruk): E4.4.1.1 1; 2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 6 4; 7 4; 8 5; 9 1; 10 4; 11 5; 12 4; 13 4; 14 4; 15 4; 16 3.

Sîn-kīma-ilīia: E4.14.2.2001 2.

Sîn-leʾi: E4.3.6.2002 7.

Sîn-māgir (father of Ikūn-pî-...): E4.3.6.2022 3.

Sîn-māgir (father of Rīm-Sîn-Šala-bāštašu): E4.2.14.23 15.

Sîn-māgir (father of Sîn-muštāl): E4.2.15.2003 2; E4.3.7.2015 2.

Sîn-māgir (king of Isin): E4.1.14.1 1; 2 5; 3 2; 2001 5; 2002 4; 2003 4.

Sîn-māgir (son of Ṣillī-za[...]): E4.3.6.2011 1.

Sîn-muballiṭ (father of Ḫammu-rāpi): E4.5.20.2019 2.

Sîn-muballiṭ (father of Kubullum): E4.5.19.2002 2.

Sîn-muballiṭ (father of Sîn-erībam): E4.5.19.2003 2.

Sîn-muballiṭ (king of Babylon): E4.3.6.7 54; 10 5; 11 22; E4.3.7.2 24, 47.

Sîn-muballiṭ (servant of Iasmaḫ-Addu): E4.6.11.2002 4.

Sîn-muballiṭ (son of Attā-uri): E4.5.20.2026 1.

Sîn-muballiṭ (son of Kirkirum): E4.5.19.2011 1.

Sîn-muballiṭ (son of Ku-Nanna): E4.5.20.2015 1.

Sîn-muballiṭ (son of Lu-gaia): E4.2.9.2010 1.

Sîn-muštāl: E4.2.15.2003 1; E4.3.7.2015 1.

Sîn-nādā: E4.2.8.2001 2.

Sîn-nādin-šumi (father of Ibni-Zababa): E4.3.10.2010 3.

Sîn-nādin-šumi (son of Zababa-[...]): E4.3.9.2021 1.

Sîn-nūr-mātim: E4.2.13.2005 2.

Sîn-šēmei: E4.2.14.2007 13'.

Sîn-šemi (father of Abu-waqar): E4.5.19.2009 2.

Sîn-šemi (father of Sîn-gāmil of Diniktum): E4.13.2.1 4.

Sîn-tayyār: E4.2.14.2009 2.

Sîn-ublam: E4.2.14.2011 2.

Sîn-[...] (father of Ilum-pî-Šamaš): E4.3.6.2015 2.

Sîn-[...] (father of Nabium-nāṣirum): E4.3.6.2010 2.

Sîn-[...] (father of Ninurta-abī): E4.3.7.2005 2.

Sîn-[...] (son of Ḫusapum): E4.2.14.2019 1.

Sîn-[...] (son of ...[...]): E4.3.9.2017 1.

Sipa-anna: E2.12.3.2001 1.

Sipade: E2.1.4.2 v 9.

Siʾu: E2.2.20.2001 2; E2.11.13.1 14.

Sumī-Addu: E4.33.5.2004 2.

Sumī-rapa: E4.35.1.1 3.

Sūmû-abum: E4.3.1.2001 2.

Sūmû-Amnānim: E4.15.1.1 2; 2 4.

Sūmû-El: E4.2.7.1 3; 2 3; 2001 5; 2002 4; 2003 1; 2004 3; 2005 3; 2006 3; 2007 4; E4.2.13.15 Frgm. 8 1.

Sūmû-Epuḫ: E4.6.8.2 77; E4.33.1.1 2.

Sūmû-Eraḫ: E4.5.19.2006 2.

Sūmû-Iamutbala: E4.10.6.2001 3.

Sūmû-la-Il: E4.3.2.2001 2; 2002 4; 2003 3; E4.3.6.8 9; 9 11; 10 5; 11 21; E4.3.7.5 Sum. 53, Akk. 48; E4.3.8.1 Sum. 2', Akk. 1'; E4.3.9.1 i 8; E4.4.1.16 2.

Sūmû-Samas: E4.15.2.1 1.

Sur-Nanše: E1.9.5.17 v 1.

Su...[...]: E3/2.4.6.1 Colophon 2.

Ṣālilum (father of Warad-Adad): E4.0.18.2001 2.

Ṣālilum (son of Nanna-mansum): E4.2.14.2003 5.

Ṣidqi-Epuḫ: E4.6.12.2029 1.

Ṣidqī-[...]: E4.29.1.2002 1.

Ṣillakka: E3/2.4.5.1 Cartouche 4.

Ṣillī-Adad: E4.2.12.1 3; 2 3.

Ṣillī-Eštar: E4.2.13a.1 1, 20.

Ṣillī-Sîn: E4.3.6.5 1; 6 6'; E4.5.21.1 1; 2001 3; 2002 3; 2003 3.

Ṣillī-Šamaš: E4.3.10.2001 11.

Ṣillī-za[...]: E4.3.6.2011 2.

Ṣillī-[...]: E4.6.12.2033 2.

Ṣilluš-Dagān: E3/2.1.3.2005 1; E3/2.1.4.2011 1; E3/2.1.6.1046 ii 1.

Š

Ša-Eštar: E4.5.19.2007 2.

Ša-ki-bēlī: E2.1.5.2013 4.

Ša-rēš-ṣābim: E4.3.6.3 26.

Šabi-[...]: E3/2.1.4.30 1.

Šadûm-rabi: E4.5.20.2021 1.

Šaggullum: E2.14.1.2002 3.

Šalim-bēlī: E2.1.4.6 iv 7'.

Šalim-sagil: E4.3.7.2019 2.

Šālil-la-Milkum: E4.5.3.5 3.

Šallurtum: E4.4.1.16 1.

Šallūrum: E4.2.14.2002 6.

Šamaš-DINGIR-...[...]: E4.2.15.2004 2.

Šamaš-gāmil: E4.2.9.2006 1.

Šamaš-ḫāzir: E4.3.6.2020 1.

Šamaš-ilum-dannum: E4.28.3.2002 1.

Šamaš-isqam-kīn: E4.3.6.2021 2.

Šamaš-lamassašu: E4.3.6.2017 1.

Šamaš-liwwir: E4.3.6.2021 1.

Šamaš-muballiṭ: E4.3.6.2016 2.

Šamaš-mūda: E2.1.4.2 iv 33.

Šamaš-muštēpiš: E4.14.4.2001 1.

Šamaš-nāṣir (servant of Zimrī-Līm): E4.6.12.2032 1.

Šamaš-nāṣir (son of Apil-[...]): E4.3.7.2018 1.

Šamaš-nāṣir (son of Šalim-sagil): E4.3.7.2019 1.

Šamaš-nāṣir (son of Šumi-aḫīia): E4.2.9.2014 1.

Šamaš-na[...]: E4.3.6.2018 2.

Šamaš-nūr-ilī: E4.3.10.2009 1.

Šamaš-pāris-dīnim: E4.0.12.2001 1.

Šamaš-rabi (father of Sîn-šēmei): E4.2.14.2007 14'.

Šamaš-rabi (father of Iluni): E4.5.19.2015 3.

Šamaš-ṣulūlī: E4.3.7.2017 1.

Šamaš-[...]: E4.3.9.2027 4.

Šamḫum: E4.0.18.2001 3.

Šamšī-Adad I: E4.6.11.1 3; 2 5; 3 5; 2001 4'.

ŠAR-A-TI-GU-BI-SI-IN: E2.8.1.2001 11; 2002 1.

Šar-GA-PI: E2.1.2.6 33.

Šar-kali-šarrī: E2.1.4.2021 1; E2.1.5.1 3; 2 1; 3 1; 4 Sum. 3, Akk. 3, Colophon Akk. 2; 5 1, 35; 6 i 4, iii 1, Colophon 2; 7 1; 8 1; 9 1; 10 1; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 1; 2005 1; 2006 1; 2007 1; 2008 1; 2009 1; 2010 1; 2011 1-2; 2012 1; 2013 1; 2014 3; 2015 2'.

Šaram: E4.0.19.2001 3.

Šara-mutum: E4.1.2.2002 4.

Šarkassum-mātum: E4.6.12.2023 1.

Šarrīia: E4.5.10.1 1.

Šarriš-takal: E2.1.4.2003 3.

Šarru-ilī: E2.12.5.2001 1.

Šarrum-Adad: E4.0.9.2001 2.

Šarrum-kīma-kalima (also Šarrāia): E4.26.1.1 1.

Šarrum-[...]: E4.1.4.2001 8.

Šašin: E4.2.14.2020 1.

Šāt-Erra: E3/2.1.4.31 1.

Šāt-Sîn: E3/2.1.2.90 1; 91 1.

Šattum-ki[...]: E4.29.1.2002 2.

Ša[...]a: E4.1.1.2001 2.

Šēbum: E1.10.11.2001 3.

Šēlebum (son of Lipit-Eštar): E4.5.15.2004 1.

Šēlebum (son of Ūpi-El): E4.5.20.2004 1.

Šēp-Sîn (son of Ipquša): E4.2.14.2004 6.

Šēp-Sîn (son of Šamaš-muballiṭ): E4.3.6.2016 1.

Šērum-bāni: E4.3.8.2007 3.

Šeš-kalla: E4.5.3.2005 4.

Šeš-lu: E2.1.4.2 v 7.

ŠEŠ.ŠEŠ: E3/1.1.0.1022 4'.

Šibtu: E4.6.12.7 1.

Šībum-rēmēnī: E4.5.19.2018 1.

Šilḫa: E3/2.3.1.2001 4.

Šīma-iltum: E4.1.4.9 rev. iii' 4'.

Širbūni: E4.2.14.2012 1.

Širimuʾa: E4.33.3.2002 1.

Šū-Enlil (son of Kīnam-išti): E4.5.8.2003 3; E4.5.9.2004 3.

Šū-Enlil (son of Sargon): E2.1.1.17 1.

Šū-Enlil (son of Šulgi): E3/2.1.2.94 5.

Šū-Erra (father of Lu-Nanna): E3/2.1.2.2044 11.

Šū-Erra (son of Tūram-ilī): E4.1.1.2005 4.

Šū-ilī: E3/2.1.2.2021 5.

Šū-ilīia: E3/2.1.5.2002 5; E3/2.3.1.1 7; 2001 1; 2002 1; 2003 1.

Šū-ilīšu (king of Isin): E4.1.2.1 5; 2 i 8; 3 1; 4 1; 2001 1; 2002 1; 2003 3.

Šū-ilišu (servant of Narām-Sîn): E2.1.4.2008 4.

Šū-ilīšu (son of Iddin-[...]): E4.3.7.2006 1.

Šū-Kakka: E4.0.3.1 1.

Šū-Kūbum: E3/2.1.2.67 4.

Šū-Nabium: E4.3.9.2008 1.

Šū-Sîn (father of Ali-bānīšu): E4.5.20.2013 2.

Šū-Sîn (king of Ur): E3/2.1.4.1 i 38, ii 8, 17, 41, iv 11', 45, v 7, ex. 6 iii' 1', 5', ex. 3 i' 4', 6'; 3 i 4, ii 5, iii 2, v 20, vii 11, 20, vii 19, ex. 1 Summary Colophon 9; 4 i 10', ii 3', 11'; 5 ex. 1 4, Caption 2 1, Concluding Colophon 3, ex. 2 obv. 3; 6 1'; 7 Shoulder Inscription 1, Socle Inscription 15, Colophon 2; 8 ix 13; 9 x 6, xiii 12; 10 1; 11 1; 12 1; 13 1; 14 1; 15 1; 16 6; 17 6; 18 1'; 19 1; 20 3; 21 5; 22 2; 23 1; 24 lacuna before 1'; 25 1; 26 i 2'; 27 2'; 28 3; 29 3; 30 3; 32 1; 33 1; 2001 1; 2002 1; 2004 1; 2005 1; 2006 1; 2007 1; 2010 1; 2012 1; 2015 1; 2016 2'; 2017 4; 2018 7.

Šū-Tišpak: E4.5.12.2005 6.

Šū-Turul: E2.1.11.1 1; 2001 1; 2002 1; 2003 5.

Šū-Ṭabān: E4.5.9.2003 6; E4.5.11.2001 4.

Šū-wēdā: E1.10.11.2002 3.

Šū-[...] (captain of Kar-LAK 159-adede): E2.1.4.2 v 27.

Šū-[...] (father of Ennum-[...]): E4.5.8.2004 4.

Šuʾāš-takal: E2.1.4.14 ii 3; 2002 11.

Šubā-ilān: E4.3.6.2001 16.

Šūbnalû: E4.6.12.2005 3; 2006 1.

Šul: E2.11.11.2001 1.

Šulgi: E3/2.1.2.1 3; 2 3; 3 1; 4 3; 5 3; 6 4; 7 3; 8 4; 9 5; 10 4; 11 5; 12 5; 13 3; 14 4; 15 5; 16 3; 17 3; 18 3; 19 3; 20 3; 21 3; 22 3; 23 1; 24 1; 25 i' 3; 27 1, 28 3; 29 4; 30 4; 31 1; 32 3; 33 1; 34 4; 38 Sum. 3, Akk. 4; 39 1; 40 1; 41 1; 42 1; 43 1; 44 1; 45 1; 46 2; 47 1; 48 1; 49 1; 50 3; 51 3; 52 3; 53 3; 54 3, 10, 18, 31; 55 5; 56 i 3; 57 2'; 58 3; 59 3; 60 3; 61 3; 62 3; 64 iii 13'; 65 3'; 66 4; 67 2; 68 2; 69 1; 72 5; 75 1; 77 1; 81 2'; 82 1; 83 1; 84 Colophon 1; 85 1; 88 3; 89 1; 94 1; 2001 4; 2004 4; 2008 1; 2010 6; 2012 5; 2020 1; 2021 1; 2022 1; 2023 6; 2028 1; 2029 1; 2030 4; 2031 6; 2032 5; 2033 5; 2034 4; 2035 1'; 2036 4; 2037 4; 2038 4; 2039 5; 2040 3; 2041 4'; 2042 4; 2043 4; 2044 6; 2045 3'; 2046 2'; 2047 2'; 2049 i 7'; 2050 ii 11'; 2051 iv 5'; 2052 v 1'; 2053 v 15'; 2055 vi 11'; 2056 ix 2'; 2057 xi 8'; 2058 xii 1'; 2059 xiii 6'; E3/2.1.6.1046 i 1; E4.4.6.2 13. See also objects "My Words Gather the Blood of the Enemies of Šulgi" and "Šulgi, Who Has Been Given Stregnth by the God Nindara, Is the Breath of Life of His City."

Šulgi-ilī: E3/2.1.2.86 3.

Šulgi-kiursa-kalama: E3/2.1.2.2031 10.

Šulgi-simtī: E3/2.1.2.69 5; 70 1; 71 2.

Šulgi-[...]: E4.4.8.2002 2.

Šum-Malik: E2.1.5.2007 5.

Šumi-aḫīia (father of Šamaš-nāṣir): E4.2.9.2014 2.

Šumi-aḫīia (son of A...um): E4.5.9.2006 4.

Šumšanī: E2.1.4.51 5.

Šumšu-paluḫ: E2.1.4.1 v 11'.

Šuna-mugi: E1.14.17.4 2.

Šuni-aldugud: E1.9.4.18 ii 3.

Šunuḫra-Ḫālu: E4.6.12.2003 3; 2004 1.

Šūqurtum: E3/2.1.2.85 5.

Šuruš-kīn (governor of Umma): E2.11.5.1 1.

Šuruš-kīn (majordomo): E2.1.4.1 v 5'.

Šutedaʾum: E4.2.7.2005 2.

T

Tabitu: E4.22.1.1 4.

Taddin-Eštar: E3/2.1.3.21 8'.

Takil-ilissu: E4.11.2.1 1; 2 1, 65.

Takiltum: E4.1.4.9 rev. iv' 4'.

Talpuš-atili: E3/2.7.1.1 1.

Tamgugu: E3/2.6.1.2001 4.

Tan-Ruḫuratir: E4.5.3.4 9.

Tantanum: E4.14.5.2001 2.

Tarām-pala-migrīša: E4.1.4.9 rev. iii' 13'.

Tarām-Uram: E3/2.1.1.52 3'; 53 2.

Tarību: E2.1.3.2003 2.

TašLULtum: E2.1.1.2001 2'.

Teḫeš-atal: E4.19.2.2001 3.

Teki[...]: E4.27.4.2002 1.

Tiʾāmat-bāštī: E3/2.1.4.29 1.

Tilabnû: E4.27.3.1 1; 2001 3; 2002 3.

Tīr-Dagān: E4.6.5.1 1.

Tirigan: E2.13.6.4 35, 103, 113, 116.

Tirubiʾu: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 10 1.

Tiš-atal (king of Karaḫar): E3/2.5.1.2001 1.

Tiš-atal (king of Urkiš and Nawar): E3/2.7.3.1 1.

Tiš-ela: E4.5.5.2001 4.

Tišpak-nāṣir: E4.5.13.2002 1.

Titi: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 3 1.

Tubazti: E4.22.1.1 2.

Tūlid-Šamši: E3/2.1.2.92 1; 93 1.

Tūram-Dagān: E3/2.4.4.1 1; E3/2.4.5.1 1.

Tūram-ilī: E4.1.1.2005 6.

Turum-natki: E4.27.1.2001 3.

Tūta-napšum: E2.1.4.18 5; 19 1; 20 5; 2017 1.

Tūta-šar-libbiš: E2.1.5.2001 5; 2002 4; 2003 5.

Tutu-nāṣir: E4.3.9.2003 1.

Tutub-magir: E4.5.20.2007 1.

Tutub-šemi: E4.5.19.2007 1.

Ṭāb-bēlī: E4.32.1.2001 1.

Ṭāb-pû-ālim: E2.1.4.2021 3.

Ṭāb-wašābšu: E4.3.7.2016 1.

U

Ubār-Adad: E4.4.4.2001 8.

Ūbil-Aštar: E2.0.0.1001 1.

Uḫub: See Utuk.

Ukīn-Ulmaš: E2.1.4.53 3.

Ukuʾa: E4.2.13.2001 7.

Ukūn-pīia: E4.5.20.2025 2.

Ulul: E2.1.1.8 Caption 8 1.

Ummī-ṭābat: E3/2.1.4.31 3.

Ummī-waqrat: E4.27.5.2002 1.

Ummum-ṭābat: E4.6.12.2017 1.

Un-il: E2.6.3.2002 3.

Ūpi-El: E4.5.20.2004 2.

Uqqā-Eštar: E4.0.9.2001 1.

Ur-aba: E3/2.1.4.2018 13.

Ur-aba-dingira: E3/2.1.2.74 4.

Ur-Alla: E4.1.1.2008 4.

Ur-Ašgi: E3/2.1.2.2001 8; 2002 1; 2003 1; E3/2.1.4.2001 6; E3/2.1.5.2001 1.

Ur-ayabba: E3/1.1.12.11 7; 12 7.

Ur-Baba (servant of Ur-Nanše): E3/2.2.2.1 8.

Ur-Baba (son of Amar-Suena): E3/2.1.3.22 5.

Ur-Bagara: E3/2.1.2.2039 8.

Ur-Bau (ensi of Lagaš):E3/1.1.6.1 4; 2 3; 3 4; 4 i 4; 5 i 4, ii 4; 6 i 4; 7 3; 8 3; 9 1'; 10 2'; 11 i 4; 12 ex. 1 5; 13 3; E3/1.1.7.99 i 4; E3/1.1.9.2 iii 1; E3/1.1.12.5 10; 17 9.

Ur-Bau (merchant): E3/1.1.0.1022 3'.

Ur-DUB: E3/1.1.1.5 5'.

Ur-dubšena: E4.2.13.2004 2.

Ur-dukuga (father of Lugal-šuba): E4.2.6.2006 3.

Ur-dukuga (king of Isin): E4.1.13.1 4; 2 1; 3 4.

Ur-Eninnu: E4.5.13.2004 6.

Ur-Enki: E3/2.1.2.96 4.

Ur-Enlila (ruler of Nippur): E1.11.2.1 6; 2 2.

Ur-Enlila (servant of Ur-Bau of Lagaš): E3/1.1.6.11 ii 1.

Ur-ešbara: E3/2.1.2.73 5.

Ur-Ešlila: E1.1.3.2001 6.

Ur-GAR: E3/1.1.9.1 6; 2 ii 2; 3 iii 1.

Ur-gidru (man of GN): E2.1.4.2 v 25.

Ur-gidru (man of Uruk): E2.1.4.2 v 13.

Ur-gigira: E2.13.1.1 1; E2.13.2.2001 3.

Ur-GIŠGAL: E1.8.3.1 7.

Ur-Ḫendursag: E3/2.1.2.2028 4.

Ur-Idigna: E2.1.4.2 v 10.

Ur-Iškur: E2.9.2.2002 1.

Ur-Ištarān (father of Lu-Nammu): E3/2.1.2.79 4.

Ur-Ištarān (son of Nidu-pae) E2.8.1.2001 Caption 4 2.

Ur-ki: E2.1.4.2 v 12.

Ur-kiri: E2.8.1.2001 8.

Ur-kisal: E3/2.1.2.2016 4.

Ur-Lamma (governor of Lagaš): E3/2.1.2.2018 1; E3/2.1.3.2009 8.

Ur-Lamma (servant of Lu-girizal): E3/2.1.2.2015 4.

Ur-Lisi: E3/2.1.2.2029 5; E3/2.1.3.2006 5.

Ur-lugal-eden(a)ka: E3/2.1.2.70 3.

Ur-Lugal-edenna: E3/1.1.1.6 ii 2.

Ur-LUM-ma: E1.9.4.2 vii 7, ix 5, x 6; E1.9.5.1 ii 28, iii 15; E1.9.9.3 iv 5', 20'; E1.12.4.1 2; 2 2; E1.12.6.1 3.

Ur-Mama: E3/1.1.11.1 4.

Ur-Mekalkal: E4.5.21.2003 1.

Ur-mes (servant of Narām-Sîn): E2.1.4.2011 5.

Ur-mes (son of Ilam(lamu)ma): E3/2.1.6.1038 3'.

Ur-Nammu: E2.13.6.1.2001 10; E3/2.1.1.1 iv 2', 10', 15', v 1', 11', vi 7'; 2 1; 3 1; 4 3; 5 3; 6 1; 7 3; 8 1; 9 1; 10 1; 11 6; 12 5; 13 3; 14 3; 15 4; 16 4; 17 5; 18 i 8; 19 5; 20 i 10, 36, iii 104; 21 ex. 1 i 16, ii 23, iv 23, ex. 2 iv 32; 23 3; 24 1; 25 4; 26 4; 27 4; 28 4; 29 v' 1'; 31 3; 32 3; 33 3; 34 4; 35 3; 36 3; 37 3; 38 4; 39 4; 40 3; 41 3; 42 3; 43 3; 44 3; 45 3; 46 3; 47 4; 48 2'; 49 2'; 50 1; 51 2; 52 7'; 54 4; 2001 1; E3/2.1.2.38 Sum. 4, Akk. 6; E3/2.1.6.1006 rev. i 1'; E4.4.6.2 12.

Ur-Nanibgal: E3/2.1.2.2022 5; 2023 10; 2024 1; E3/2.1.4.2005 9; 2006 6; 2007 9; E3/2.1.5.2007 9.

Ur-Nanna: E4.2.13.2002 1; 2003 1.

Ur-Nanše (chief-cantor of Iplul-il): E1.10.12.3 3; 4 2.

Ur-Nanše (governor of Lagaš): E3/2.2.2.1 4.

Ur-Nanše (king of Lagaš): E1.9.1.1 1; 2 a 1, c 1; 3 a 1; 4 a 1; 5 a i 1, b i 1; 6a Caption 1 i 1, Caption 2 2, Caption 3 3, main text i 1; 6b obv. i 1; 7 1; 8 i 1; 9 i 1; 10 i 1; 11 i 1; 12 i 1; 13 i 1; 14 i 1; 15 i 1; 16 i 1; 17 i 1; 18 i 1; 19 1; 20 i 1; 21 1; 22 1; 23 1; 24a 2; 24b 1; 26 2; 27 2; 28 2; 29 i 1; 30a i 1; 30b i 1; 31 i 1; 32 iv 5; 33 2; E1.9.2.1 5; E1.9.3.1 obv. ii 33; 5 viii 5; 6 vii 12; E1.9.5.5b obv. iii 6; 12 ii 3; 17 i 14.

Ur-Nanše (son of Alla): E3/2.1.2.2013 4.

Ur-nigin-gar (governor of Šuruppak): E3/2.1.2.2027 1.

Ur-nigin-gar (servant of Ur-Lamma): E3/2.1.2.2018 4.

Ur-nigin-mu: E3/2.1.2.2036 8.

Ur-nigina: E2.13.1.1 41.

Ur-nimin: E1.9.1.17 iii 3.

Ur-ninazu: E2.13.6.4 77.

Ur-Ninbara: E3/2.1.2.2017 6.

Ur-Ningirsu (EN.ME.ZI.AN.NA): E3/2.1.2.2030 9; 2032 9; E3/2.1.5.2005 9; E3/2.2.1.1 1; 2 1.

Ur-Ningirsu I (ensi of Lagaš): E3/1.1.1.1 4; 3 4; 4 5; 5 2'; 6 i 4; E3/1.1.2.1 7.

Ur-Ningirsu II (ensi of Lagaš): E3/1.1.8.1 5; 2 i 5; 3 i 5; 4 5; 5 5; 6 i 3; 7 i 3; 8 4; 9 1; 10 1.

Ur-Ningišzida: E4.5.8.1 1; 2 4; 3 1; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 1.

Ur-Ninisina: E4.5.13.2002 3.

Ur-Ninmar: E4.5.7.1 1; 2 3; 3 3; 4 1; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 1; 2005 1; E4.5.9.2 4.

Ur-Ninmarki: E3/2.1.2.2019 4.

Ur-Ninsun (father of Ilšu-dān): E4.5.3.2004 7.

Ur-Ninurta: E4.1.6.1 1; 2 ii 16'.

Ur-Nin...: E4.2.8.2013 1.

Ur-Nin[...]: E4.1.7.2004 1.

Ur-Nisaba: E2.1.4.1 v 7'.

Ur-Pabilsag: E1.13.2.1 2.

Ur-Papmura: E3/2.1.2.2003 3.

Ur-pusag: E1.9.1.6b rev. iv 9.

Ur-saga (scribe of the Enlil temple in Nippur): E2.6.1.2001 5.

Ur-saga (servant of Lu-banda): E3/2.1.2.2026 4.

Ur-sagamu: E3/2.1.2.2020 6.

Ur-Sîn (father of Sîn-abūšu): E4.5.12.2007 3.

Ur-Sîn (vizier of Lugal-galzu): E2.1.2.2 Caption 4 1.

Ur-Suena (father of Ur-Šarura): E3/2.1.4.2003 4.

Ur-Suena (son of Šulgi): E3/2.1.2.95 1; 96 1; 97 1.

Ur-Suena (son of U-u): E3/2.1.2.2040 5.

Ur-Šamša: E1.10.12.1 6.

Ur-Šara: E4.5.1.2002 4.

Ur-Šarura: E3/2.1.4.2003 3.

Ur-Šubula: E4.1.1.2001 1.

Ur-Šulpae (father of Ir-Nanna of Lagaš): E3/2.1.4.2002 7.

Ur-Šulpae (father of Šara-mutum): E4.1.2.2002 6.

Ur-Šulpaea: E3/1.1.0.1023 2'.

Ur-TUR: E2.9.3.1 1.

Ur-Utu (king of Uruk): E2.13.3.1 5; E2.13.5.2001 2.

Ur-Utu (father of Lugal-inim-gina): E3/2.1.6.1033 4'.

Ur-zage: E1.14.16.1 7.

Ur-...[...]: E3/2.1.2.2059 10'.

Ur-[...] (captain of Lagaš): E2.1.4.2 v 33.

Ur-[...] (father of Lu-Ninšubur): E4.1.1.2002 5.

Ur-[...] (man of Nippur): E2.1.4.2 v 1, 2.

Ur-[...] (man of Lagaš): E3/1.1.0.1008 4; 1024 1'.

Ur-[...] (son of Lu-Inanna): E4.1.5.2003 4.

Ur-[...] (son of Ur-aba): E3/2.1.4.2018 11.

Uraš-nāṣir: E4.3.10.2015 2.

Uraš-...: E4.3.11.2004 3.

Urda: E2.1.4.2014 3.

Urgu: E3/2.1.3.20 3.

Urnamiš: E4.0.20.2001 2.

Ursa: E2.8.1.2002 3.

Ursi: E2.1.4.2019 2.

Uru-KA-gina (father of Abba-duga): E4.2.7.2001 8.

Uru-KA-gina (ruler of Lagaš): E1.9.9.1 i 3, viii 1, xii 27, 37; 2 i 3, iv 3, vii lacuna before 1'; 4 iii' 4'; 5 viii 7; 6 i 3, iv 5; 7 3, 45; 8 i 3, iii 2; 9 9'; 10 iv' 1'; 11 5; 12 1; 13 3.

Uru-ki: E2.1.4.2 v 11.

Uruk-libluṭ: E4.3.10.2014 3.

Uruna-badbi: E2.1.4.14 ii 6; 2001 6; E2.6.1.2001 2.

Ūṣi-dannum: E4.5.1.2001 3.

Ūṣi-nawir: E4.0.20.2001 3.

Uṣur-awassu: E4.5.5.1 4; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 1.

: E1.9.5.1 i 13.

Ušašum: E4.5.1.2 6.

Utu-ḫegal: E2.13.6.1 4; 2 5; 3 4; 4 17, 49, 101, 110, 115, 121; 5 13'; 6 1; 2001 6; 2002 5;.

Utuk (or Uḫub): E1.7.42.1 2.

Utukam: E3/1.1.12.11 9.

Uṭul-Eštar: E4.3.9.2010 1.

U-u (ensi of Umma): E1.14.20.1 i 9.

U-u (father of Ur-Suena): E3/2.1.2.2040 6.

U-u-u: E1.9.1.6b rev. iii 3.

U[...]: E2.2.1 i 20, iii 22.

W

Waburtum: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 8 1.

Warad-Adad (son of Abu-[...]): E4.5.13.2003 1.

Warad-Adad (son of Ṣālilum): E4.0.18.2001 1.

Warad-Amurrum: E4.5.20.2016 2; 2018 2.

Warad-Enlil: E2.1.4.2010 4.

Warad-En...: E4.6.12.2031 2.

Warad-ilīšu: E4.5.15.2002 2.

Warad-ili[...]: E4.3.6.2003 5.

Warad-Nanna (son of Pīqqum): E4.1.15.2001 8.

Warad-Nanna (son of Sîn-iqīšam): E4.2.9.2002 1.

Warad-Nanna (father of Simat-Eštar): E4.2.14.16 16.

Warad-Nanna (son of Sîn-kīma-ilīia): E4.14.2.2001 1.

Warad-Sîn (father of Ibbi-Ninšubur): E4.3.9.2006 2.

Warad-Sîn (father of Ibni-Šamaš): E4.3.9.2004 2.

Warad-Sîn (father of Imgur-Sîn): E4.3.9.2009 2.

Warad-Sîn (king of Larsa): E4.2.13.1 5; 2 5; 3 27; 4 2'; 5 12; 6 17; 7 ii 6, iv 6'; 8 4'; 9 13; 10 36; 11 3; 12 4; 13 84; 14 10; 15 Frgm. 9 6', Frgm. 11 3'; 16 6; 17 i 9', subscript; 18 1; 19 1; 20 1; 21 42; 22 6; 23 5; 24 6; 25 3; 26 9; 27 6; 28 1; 29 i lacuna before 1'; 30 3; 31 1; 32 5; 33 2; 1001 4; 2001 4; 2002 5; 2003 4; 2004 3; 2005 3.

Warad-Sîn (son of Zinat-iluma): E4.2.6.2007 1.

Warad-Šamaš (son of Lu-Enkika): See Ir-Utu.

Warad-Šamaš (son of Ziiatum): E4.1.7.2003 1.

Warad-Tišpak (son of Iddin-[...]): E4.5.19.2022 1.

Warad-Tišpak (son of Imgur-Sîn): E4.5.19.2019 1.

Warad-[...] (father of Ibni-Tišpak): E4.5.12.2006 5.

Warad-[...] (father of Sîn-išmeani): E4.2.8.2011 2.

Warad-[...] (son of Erra-nāda): E4.3.6.2012 1.

Warad-[...] (son of Lu-Ninšubur): E4.2.6.2005 1.

Warassa (father of Akšak-šemi): E4.5.14.2009 2.

Warassa (governor of Ešnunna): E4.5.11.2001 1; 2002 1.

Werikiba: E4.33.5.2003 1.

Wusum-bēlī: E4.5.3.2001 5; 2002 7.

Z

Zab-[...]: E4.5.19.2012 1.

Zababa-[...]: E4.3.9.2021 3.

Zabāia: E4.2.4.1 1; 2 1; 2001 2.

Zabazuna: E4.19.1.1 4, 9, 12; 2 4, 9, 12; 3 4, 9, 12; 1001 i 4; E4.19.2.2001 1; 2002 1.

Zaia-[...]: E4.2.11.2001 5.

Zakirum: E4.6.11.2005 1.

Zakkû: E4.25.5.2003 2.

Zambīia: E4.1.11.1 1.

Zardamu: E3/2.5.2.1 1.

Zariku: E4.2.11.1 rev. iv 3'.

Zariqum: E3/2.1.3.2001 10.

Zi-kalamma: E3/1.1.7.91 7.

Zibūni: E4.1.7.2001 9.

Ziiatum: E4.1.7.2003 2.

Zikir-ilīšu: E4.2.8.2002 1.

Ziliban: E4.25.3.2002 2.

Zili-ewri: E4.19.2.2002 3.

Zimrī-BI-...: E4.5.19.2001 1.

Zimrī-Līm: E4.6.12.2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 6 1; 7 3; 8 2; 2001 1; 2002 1; 2003 1; 2004 2; 2005 1; 2006 2; 2007 1; 2008 1; 2009 1; 2010 1; 2011 1; 2012 3; 2013 1; 2014 3; 2015 3; 2016 2; 2017 3; 2018 3; 2019 2; 2020 4; 2021 2; 2022 3; 2023 2; 2024 3; 2025 3; 2026 3; 2027 3; 2028 2; 2029 2; 2030 3; 2031 3; 2032 2; 2033 3; 2034 3; 2035 3; 2036 3; 2037 3; 2038 2; 2039 2; 2040 3; 2041 2.

Zina: E2.1.1.8 Caption 12 1.

Zinat-iluma: E4.2.6.2007 4.

Zinuba (brother of En-...): E2.1.2.2 Caption 1 1.

Zinuba (son of Iddin-Ilum): E3/2.4.2.2 4.

Ziringu: E3/2.1.4.3 vii 31, 36.

Zuzu: E1.9.3.5 v 4.

Broken Names

... (father of Lu-Ibgal): E4.5.11.2002 6.

... (father of Talpuš-atili): E3/2.7.1.1 4.

... (man of Uruk): E2.1.4.2 v 8.

... (ruler of Adab): E1.8.1.3 1'.

... (ruler of Kish): E1.7.43.1 4'.

... (ruler of Mari): E3/2.4..6.1 obv. 1.

... (servant of Ḫammu-rāpi of Babylon): E4.3.6.2014 1.

... (servant of Iṣi-Dagān): E4.6.1.2002 4.

... (son of Lu-Baba): E4.2.9.2011 1.

... (son of Ur-Nanše): E1.9.1.5 d 4.

...-amti: E3/2.1.4.5 ex. 1 Caption 11 1.

...-Asar: E2.1.4.2015 5.

...-ba/zu-ra-ma: E4.5.14.2002 8.

...-BI-[...]: E4.3.6.2018 1.

...-da: E2.12.5.1 i 5'.

...-DU: E2.11.2.2001 1.

...-DU: E3/1.1.1.5 6'.

...-īia-...: E4.6.12.2008 4.

...-ilīšu: E4.2.8.2013 2.

...-Išum: E2.0.0.1007 C 1.

...-kituš-du: E2.1.1.2005 3.

...-kūbum: E3/2.1.5.2014 3.

...-suḫru: E2.1.1.9 Caption 1' 1.

...-takuru: E4.5.20.2014 2.

...[...]: E2.1.4.1 iv 5'-9'; E2.2.1.3 ix 4.

...[...] (father of Lu-[...]): E4.1.2.2003 2.

...[...] (father of Sîn-[...]): E4.3.9.2017 2.

...[...] (father of [...]): E4.1.1.2004 6.

...[...] (servant of Lugal-giš): E2.9.2.2001 4.

...[...] (servant of Narām-Sîn): E2.1.4.2013 3.

...[...] (servant of Zimrī-Līm): E4.6.12.2038 1.

...[...] (son of Ḫaliqum): E4.3.6.2007 1.

[...]: E2.1.1.2001 0; E2.1.4.1 iii 1', 14', iv 1'; E2.0.0.1005 lacuna before 1'; 1009 3; E3/2.1.2.37 xiv lacuna before 1'; E4.2.7.2002 lacuna after 6.

[...] (ancestor): E4.3.7.9 2'.

[...] (captain of Adab): E2.1.4.2 vi 3.

[...] (cupbearer of Ur-Nanše): E1.9.1.5 d 1.

[...] (father of Adda-kala: E3/2.1.5.2010 6.

[...] (father of Alīšunu): E4.1.1.2006 8.

[...] (father of Ezatum): E4.5.19.2017 2.

[...] (father of Malik-[...]): E4.6.12.2036 2.

[...] (father of Nidi[...]): E4.3.9.2018 2.

[...] (father of [...], servant of Ammī-ditāna): E4.3.9.2016 3.

[...] (father of [...], servant of Iddin-Dagān): E4.1.3.2001 5.

[...] (father of [...], servant of Samsu-iluna): E4.3.7.2020 3.

[...] (father of [...], servant of Tilabnû): E4.27.3.2002 2.

[...] (father of [...], servant of Zimrī-Līm): E4.6.12.2035 2.

[...] (father of [..]-Sîn): E4.6.12.2037 2.

[...] (governor of Adab): E2.9.5.2001 1.

[...] (governor of Adab): E3/2.1.6.1045 1'.

[...] (governor of Ešnunna): E4.5.7.3 1.

[...] (governor of Nippur): E3/2.1.6.1043 0.

[...] (governor of Terqa): E4.6.11.2001 lacuna before 1'.

[...] (king of Agade): E2.0.0.1010 lacuna before 1'; 1014 1.

[...] (king of Ur): E3/2.1.6.1001 0; 1003 0; 1004 0; 1017 lacuna before 1'; 1021 1'; 1024 0; 1025 0; 1026 0; 1027 0; 1029 1; 1033 0; 1034 1'; 1035 0; 1038 0; 1039 i' 1'; 1040 0; 1044 1.

[...] (lieutenant): E1.9.1.6b rev. iii 5 .

[...] (servant of a king of Agade): E2.0.0.1014 4.

[...] (servant of Adad-ilūšu): E4.0.7.2001 1.

[...] (servant of Ammī-ditāna): E4.3.9.2016 1.

[...] (servant of Aplaḫanda): E4.32.1.2003 lacuna before 1'.

[...] (servant of E-anatum): E1.9.3.17 2.

[...] (servant of Iddin-Dagān): E4.1.3.2001 4.

[...] (servant of Ipiq-Adad I): E4.5.9.2008 1.

[...] (servant of Išbi-Erra): E4.1.1.2004 4.

[...] (servant of Narām-Sîn): E2.1.4.2012 0.

[...] (servant of Samsu-iluna): E4.3.7.2020 1.

[...] (servant of Tilabnû): E4.27.3.2002 1.

[...] (servant of Zimrī-Līm): E4.6.12.2035 1.

[...] (son of a governor of Adab): E3/2.1.6.1045 0.

[...] (son of Aḫḫūʾa): E3/2.1.6.1044 5.

[...] (son of Awīl-[...]): E4.3.8.2004 1.

[...] (son of Enlil-rēmēni): E4.2.5.2002 1.

[...] (son of Ilī-puṭram): E4.2.9.2008 1.

[...] (son of MUNUS.UŠUM.GAL): E1.7.40.1 1'.

[...] (son of Nabi-[...]): E4.3.9.2019 1.

[...] (son of Nabium-[...]): E4.2.8.2012 1.

[...] (son of [...]-rat): E4.3.6.2012 1.

[...] (šangû-priest of Niqqum): E2.1.5.2006 7.

[...]-a-...: E2.9.4.2001 1.

[...]-a-[...]: E4.2.9.2012 2.

[...]-aga-zi: E3/2.1.6.1039 i' 4'.

[...]-ba: E4.12.3.1 4.

[...]-bāni: E4.2.14.2018 1.

[...]-biga: E4.3.7.9 3'.

[...]-Dagān: E4.6.2.1 4.

[...]-e-[...]: E4.5.5.2004 3.

[...]-Enlil: E3/2.1.3.2003 8.

[...]-iddin: E4.2.10.2002 2.

[...]-ilišu: E2.1.4.46 rev. 0-1'.

[...]-kalama: E3/2.1.2.2050 ii 15'.

[...]-kalla: E3/2.1.4.14 10.

[...]-kum: E4.5.1.2003 5.

[...]-li-iddinam: E4.13.2.2001 1.

[...]-ma-Il: E4.6.8.2003 1.

[...]-MAḪ: E2.1.11.2002 5.

[...]-mat: E3/2.1.2.37 xiv 8'.

[...]-mat-gimil: E4.5.9.2009 1.

[...]-mu: E3/2.1.5.2009 5.

[...]-rat: E4.3.6.2013 2.

[...]-rēmēnī: E4.14.3.2001 3.

[...]-ri-[...]: E4.6.12.2007 4.

[...]-saga: E3/2.1.2.2047 3'.

[...]-Sîn (ancestor): E4.3.7.9 4'.

[...]-Sîn (servant of Zimrī-Līm): E4.6.12.2037 1.

[...]-Sîn (son of Pāka-šar): E4.3.3.2002 1.

[...]-ša-[...]: E4.5.20.2014 1.

[...]-šabi-...: E4.5.1.2003 3.

[...]-Šērum: E4.5.21.1 5.

[...]-šu-[...]: E4.6.12.2039 1.

[...]š...: E2.12.5.1 i 3'.

[...]-tu-ta/ša-ki/na-...: E4.5.14.2003 7.

[...]-uḫpum: E4.3.7.2002 1.

[...]... (servant of Ḫammu-rāpi of Babylon): E4.3.6.2014 2.

[...]... (servant of Pî-Eštar): E4.0.16.2001 2.

[...]... (governor of Ḫuḫnuri): E3/2.1.2.37 xiv 5'.

[...]...-a: E3/2.1.2.37 xiv 11'.

[...]...-BI-[...]: E4.32.1.2004 1.

[...]-...-Numušda: E4.6.12.2007 3.

[...]...-šu: E4.14.3.2001 1.

[...]...[...] (son of Ḫazip-Tešup): E4.27.5.2001 1.

[...]...[...] (son of Lipit-[...]): E4.3.7.2010 1.

[...]...[...]...: E4.0.16.2001.1 2.

Joshua Jeffers & Jamie Novotny

Joshua Jeffers & Jamie Novotny, 'RIME 1-4 Index of Personal Names', The Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period, The RINAP Project, 2019 [http://oracc.museum.upenn.edu/rinap/namesindex/rime14indexofpersonalnames/]

 
Back to top ^^
 
© RINAP online, 2011–. The RINAP Project is based at the University of Pennsylvania and the contents of this website have been made possible in part by grants from the National Endowment for the Humanities: Exploring the human endeavor, as well as additional funding provided by the Alexander von Humboldt Foundation and Ludwig-Maximilians-Universität München (Historisches Seminar – Abteilung Alte Geschichte) through the establishment of the Alexander von Humboldt Chair for Ancient History of the Near and Middle East for Karen Radner. Content released under a CC BY-SA 3.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/] license, 2007-14.
Oracc uses cookies only to collect Google Analytics data. Read more here [http://oracc.museum.upenn.edu/doc/about/cookies/index.html]; see the stats here [http://www.seethestats.com/site/oracc.museum.upenn.edu]; opt out here.
http://oracc.museum.upenn.edu/rinap/namesindex/rime14indexofpersonalnames/