Aššur-etel-ilani
View text Aššur-etel-ilāni 01 1R pl. 8 no. 3 Nimrud (Kalhu) brick
View text Aššur-etel-ilāni 02 B.6.35.1 Babylonia tablet
View text Aššur-etel-ilāni 03 B.6.35.2 Babylonia tablet
View text Aššur-etel-ilāni 04 B.6.35.3 Deilam (Dilbat) brick
View text Aššur-etel-ilāni 05 B.6.35.4 Nuffar (Nippur) brick
View text Aššur-etel-ilāni 06 B.6.35.5 Babylonia cylinder, tablet